GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 7. PROSINCA 2018./ 7 DECEMBER, 2018                                 BROJ/ NUMBER: 4.2.1/9.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do rujna 2018. i od siječnja do listopada 2018.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – September 2018 and January October 2018

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2018., prema privremenim podacima, iznosio je 79,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 130,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 51,5 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to September 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 79.1 billion kuna. At the same time, total import was 130.5 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 51.5 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2018. bila je 60,6%.

 

In the period from January to September 2018, coverage of import by export was 60.6%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2018., prema Prvim rezultatima, iznosio je 89,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 146,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 57,4 milijarde kuna.

 

According to the First Results, from January to October 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 89.3 billion kuna, while total import was 146.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 57.4 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do listopada 2018. bila je 60,9%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 60.9% in the period from January to October 2018.

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 563 629

1 002 133

1 047 557

11 346 647

1 502 280

1 572 256

-3 783 018

-500 148

-524 699

66,7

II.

8 220 089

1 096 978

1 173 274

12 556 849

1 677 773

1 794 877

-4 336 760

-580 795

-621 603

65,5

III.

9 561 337

1 285 875

1 371 668

15 264 303

2 053 747

2 194 723

-5 702 967

-767 872

-823 055

62,6

IV.

7 359 269

990 393

1 061 108

13 369 848

1 798 020

1 923 605

-6 010 579

-807 627

-862 497

55,0

V.

8 924 641

1 196 827

1 299 849

14 888 800

1 995 420

2 172 266

-5 964 160

-798 593

-872 417

59,9

VI.

8 652 719

1 166 395

1 304 503

13 935 989

1 879 080

2 101 937

-5 283 270

-712 685

-797 434

62,1

VII.

8 559 950

1 155 485

1 307 217

14 312 554

1 932 065

2 192 188

-5 752 605

-776 580

-884 971

59,8

VIII.

8 140 521

1 098 602

1 280 470

12 789 488

1 726 167

2 017 336

-4 648 967

-627 564

-736 866

63,7

IX.

8 971 646

1 211 959

1 434 982

14 331 619

1 935 713

2 294 130

-5 359 973

-723 754

-859 149

62,6

X.

9 750 362

1 302 091

1 545 421

14 160 570

1 890 216

2 238 576

-4 410 209

-588 125

-693 155

68,9

XI.

10 150 256

1 351 581

1 577 764

13 845 975

1 843 331

2 148 755

-3 695 720

-491 751

-570 991

73,3

XII.

8 746 539

1 158 626

1 367 178

12 510 483

1 657 836

1 958 082

-3 763 944

-499 210

-590 904

69,9

I. – XII.

104 600 956

14 016 945

15 770 991

163 313 126

21 891 649

24 608 732

-58 712 170

-7 874 704

-8 837 741

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 898 432

1 050 131

1 254 293

12 913 778

1 717 409

2 053 099

-5 015 345

-667 278

-798 806

61,2

II.

7 833 891

1 055 708

1 310 100

12 716 045

1 714 133

2 129 527

-4 882 155

-658 425

-819 428

61,6

III.

8 879 525

1 193 101

1 461 692

16 588 695

2 228 644

2 727 991

-7 709 170

-1 035 542

-1 266 299

53,5

IV.

8 671 111

1 167 024

1 437 863

14 086 482

1 895 712

2 335 276

-5 415 371

-728 688

-897 413

61,6

V.

9 308 569

1 255 556

1 531 237

15 218 601

2 052 617

2 498 080

-5 910 032

-797 061

-966 843

61,2

VI.

9 167 111

1 242 214

1 451 512

15 314 303

2 074 901

2 419 554

-6 147 192

-832 686

-968 042

59,9

VII.

9 496 204

1 287 269

1 495 174

15 614 895

2 116 493

2 460 319

-6 118 691

-829 224

-965 146

60,8

VIII.

8 713 085

1 179 887

1 383 511

13 860 538

1 876 733

2 200 337

-5 147 453

-696 846

-816 826

62,9

IX.

9 082 700

1 223 362

1 421 926

14 228 697

1 916 201

2 228 764

-5 145 997

-692 839

-806 838

63,8

I. – IX.

79 050 628

10 654 253

12 747 306

130 542 034

17 592 843

21 052 946

-51 491 406

-6 938 590

-8 305 640

60,6

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

75 953 800

79 050 628

104,1

122 796 098

130 542 034

106,3

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

3 458 465

3 377 206

97,7

3 575 450

3 759 586

105,2

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

499 441

545 834

109,3

7 654 094

8 992 461

117,5

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

67 595 746

71 330 375

105,5

107 024 934

113 875 604

106,4

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 904 203

6 194 502

104,9

11 501 263

11 680 361

101,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

881 763

906 778

102,8

1 183 948

1 337 597

113,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

470 318

662 670

140,9

433 215

449 770

103,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

943 013

1 003 302

106,4

2 495 283

2 546 194

102,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

3 597 224

3 533 698

98,2

5 538 175

5 843 570

105,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 451 211

2 460 150

100,4

3 804 252

3 653 893

96,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 539 839

3 980 369

112,4

1 676 990

1 907 246

113,7

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 308 249

1 466 041

112,1

2 663 701

2 919 434

109,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

9 920

10 822

109,1

15 278

11 103

72,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 092 103

6 482 185

127,3

5 262 713

5 677 017

107,9

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 027 009

4 282 743

106,4

9 269 695

10 208 107

110,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 176 622

5 001 035

81,0

6 287 260

6 548 512

104,2

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

2 207 375

2 414 400

109,4

5 025 156

5 414 284

107,7

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 559 566

2 746 130

107,3

2 202 017

2 485 999

112,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 232 005

2 595 580

116,3

6 760 204

7 145 553

105,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

5 292 641

5 277 926

99,7

4 507 317

4 612 119

102,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 448 527

2 515 164

102,7

6 976 551

7 248 158

103,9

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 248 068

5 245 669

100,0

5 587 689

6 417 634

114,9

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

5 409 847

5 565 478

102,9

10 230 501

9 784 110

95,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 706 837

3 479 136

128,5

8 813 158

10 315 745

117,0

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 143 323

2 492 252

116,3

1 702 560

2 056 690

120,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 840 342

1 527 762

83,0

1 721 074

1 939 048

112,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 105 741

1 486 585

134,4

3 366 935

3 673 462

109,1

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 339 462

1 459 859

62,4

3 760 046

3 012 745

80,1

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 544 963

1 620 190

104,9

348 843

464 513

133,2

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

349 794

344 096

98,4

413 165

415 607

100,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

161

141

87,2

609

510

83,8

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 915

2 972

155,2

1 273

1 931

151,7

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

163 854

369 954

225,8

17 686

19 076

107,9

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

75 953 800

79 050 628

104,1

122 796 098

130 542 034

106,3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

7 632 495

7 940 579

104,0

13 639 195

13 830 046

101,4

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 391 566

1 636 437

117,6

1 741 434

1 967 117

113,0

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

5 690 398

5 937 810

104,3

2 142 475

2 526 631

117,9

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

7 736 402

8 343 956

107,9

16 468 380

17 552 435

106,6

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

332 844

346 921

104,2

548 270

550 850

100,5

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

10 762 697

9 898 174

92,0

16 965 521

18 154 451

107,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

12 586 140

13 502 586

107,3

21 818 818

22 894 265

104,9

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

17 694 852

18 897 731

106,8

31 571 796

34 037 228

107,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

11 769 303

11 981 178

101,8

17 799 268

18 915 251

106,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

193 251

195 301

101,1

83 256

94 684

113,7

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

163 854

369 954

225,8

17 686

19 076

107,9

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

75 953 800

79 050 628

104,1

122 796 098

130 542 034

106,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

49 187 068

54 202 291

110,2

95 772 287

101 698 285

106,2

EU countries

Austrija

4 836 429

5 229 112

108,1

9 446 109

9 093 854

96,3

Austria

Belgija

1 214 265

1 309 787

107,9

2 657 376

2 185 440

82,2

Belgium

Bugarska

432 321

576 306

133,3

726 538

861 154

118,5

Bulgaria

Cipar

369 356

50 561

13,7

37 334

34 917

93,5

Cyprus

Češka

1 412 889

1 363 716

96,5

3 033 389

3 419 843

112,7

Czech Republic

Danska

210 387

275 954

131,2

1 241 781

689 355

55,5

Denmark

Estonija

79 954

53 733

67,2

21 939

27 461

125,2

Estonia

Finska

186 584

376 160

201,6

193 754

170 074

87,8

Finland

Francuska

1 675 171

1 975 957

118,0

3 045 566

3 572 222

117,3

France

Grčka

323 778

309 892

95,7

507 761

610 883

120,3

Greece

Irska

148 968

138 150

92,7

326 636

382 844

117,2

Ireland

Italija

10 323 868

11 308 435

109,5

15 806 364

17 501 926

110,7

Italy

Letonija

66 666

59 064

88,6

51 056

39 448

77,3

Latvia

Litva

140 352

275 391

196,2

138 520

153 212

110,6

Lithuania

Luksemburg

196 954

963 351

489,1

74 138

73 257

98,8

Luxembourg

Mađarska

2 629 647

2 704 963

102,9

9 271 111

9 650 734

104,1

Hungary

Malta

345 065

525 271

152,2

26 061

35 026

134,4

Malta

Nizozemska

970 547

942 337

97,1

4 734 904

4 806 281

101,5

Netherlands

Njemačka

9 269 854

10 505 030

113,3

18 715 402

20 019 207

107,0

Germany

Poljska

1 093 980

1 214 241

111,0

4 274 860

4 858 046

113,6

Poland

Portugal

317 133

281 934

88,9

165 443

189 633

114,6

Portugal

Rumunjska

831 365

1 217 526

146,4

980 233

1 229 261

125,4

Romania

Slovačka

932 968

864 838

92,7

2 266 156

2 361 231

104,2

Slovakia

Slovenija

8 234 899

8 684 414

105,5

13 105 515

14 562 335

111,1

Slovenia

Španjolska

1 072 713

1 200 281

111,9

2 744 956

2 757 146

100,4

Spain

Švedska

706 002

567 461

80,4

679 963

722 514

106,3

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 159 245

1 203 802

103,8

1 499 217

1 690 924

112,8

United Kingdom

Neraspoređeno

5 709

24 624

431,3

206

60

29,0

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 129 882

1 490 158

131,9

1 085 187

1 374 309

126,6

EFTA countries

Island

14 297

19 145

133,9

7 307

2 817

38,5

Iceland

Lihtenštajn

7 067

6 828

96,6

219

1 308

597,9

Liechtenstein

Norveška

292 576

460 635

157,4

107 111

430 318

401,7

Norway

Švicarska

815 942

1 003 550

123,0

970 550

939 867

96,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

13 279 027

13 249 535

99,8

7 519 589

8 010 408

106,5

CEFTA countries

Albanija

305 446

318 813

104,4

32 853

36 365

110,7

Albania

Bosna i Hercegovina

7 520 733

7 357 530

97,8

3 813 473

4 115 183

107,9

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

914 079

1 062 795

116,3

28 283

29 406

104,0

Montenegro

Kosovo

327 498

398 982

121,8

10 487

12 690

121,0

Kosovo

Makedonija

635 386

705 397

111,0

414 919

494 917

119,3

Macedonia, FYR

Moldavija

13 732

9 734

70,9

11 861

12 794

107,9

Moldova

Srbija

3 562 152

3 396 284

95,3

3 207 713

3 309 052

103,2

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 134 542

1 360 048

119,9

2 527 820

3 165 452

125,2

OPEC countries

Alžir

76 210

421 775

553,4

20 801

15 207

73,1

Algeria

Angola

1 592

265

16,7

-

-

-

Angola

Ekvador

774

545

70,4

79 317

78 572

99,1

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

-

288

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 542

2 289

148,5

-

-

-

Gabon

Irak

45 408

267 729

589,6

1 468 876

1 947 608

132,6

Iraq

Iran, Islamska Republika

28 506

26 644

93,5

3 139

444 843

1)

Iran, Islamic Republic of

Katar

294 829

180 820

61,3

5 107

276

5,4

Qatar

Kongo

964

7 946

824,5

116

50

43,3

Congo

Kuvajt

29 452

42 957

145,9

20

36

175,9

Kuwait

Libija

17 186

14 076

81,9

626 323

525 364

83,9

Libya

Nigerija

6 353

8 279

130,3

734

4 068

554,5

Nigeria

Saudijska Arabija

463 428

255 547

55,1

285 634

142 340

49,8

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

159 458

130 822

82,0

5 416

6 814

125,8

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

8 842

66

0,7

32 337

274

0,8

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 653 042

2 295 833

86,5

3 383 937

4 196 669

124,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

52 940

55 579

105,0

38 477

65 477

170,2

Belarus

Rusija

1 013 912

822 092

81,1

1 653 668

2 154 979

130,3

Russian Federation

Turska

839 199

575 685

68,6

1 542 985

1 810 097

117,3

Turkey

Ukrajina

145 737

173 437

119,0

143 805

163 189

113,5

Ukraine

Ostale zemlje

601 254

669 040

111,3

5 002

2 927

58,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 621 308

2 935 091

112,0

9 435 061

9 733 406

103,2

Other countries in Asia

Azerbajdžan

3 522

4 820

136,8

1 423 992

1 569 534

110,2

Azerbaijan

Bangladeš

23 887

3 281

13,7

82 462

79 560

96,5

Bangladesh

Filipini

41 781

69 944

167,4

12 858

21 539

167,5

Philippines

Hong Kong, Kina

169 296

192 784

113,9

76 967

91 944

119,5

Hong Kong, China

Indija

98 341

59 890

60,9

753 587

726 105

96,4

India

Indonezija

75 442

51 799

68,7

138 468

114 885

83,0

Indonesia

Izrael

320 202

153 518

47,9

84 896

109 983

129,5

Israel

Japan

333 952

321 905

96,4

163 589

218 719

133,7

Japan

Kazahstan

83 222

49 596

59,6

835 398

495 763

59,3

Kazakhstan

Kina

601 869

740 428

123,0

3 962 505

4 485 300

113,2

China

Koreja, Republika

276 666

571 646

206,6

986 715

981 177

99,4

Korea, Republic of

Libanon

58 133

186 960

321,6

3 124

674

21,6

Lebanon

Malezija

70 410

14 289

20,3

60 551

58 799

97,1

Malaysia

Oman

44 058

7 219

16,4

2 735

561

20,5

Oman

Pakistan

38 736

27 344

70,6

77 096

71 136

92,3

Pakistan

Singapur

22 159

42 973

193,9

23 238

122 549

527,4

Singapore

Tajland

18 346

70 181

382,5

186 917

127 183

68,0

Thailand

Tajvan, Kina

21 554

15 413

71,5

151 695

218 832

144,3

Taiwan, China

Vijetnam

122 454

159 261

130,1

204 939

179 114

87,4

Viet Nam

Ostale zemlje

197 276

191 839

97,2

203 328

60 049

29,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 580 951

768 965

48,6

223 036

299 550

134,3

Other countries in Africa

Egipat

904 672

355 096

39,3

60 641

73 827

121,7

Egypt

Etiopija

79 676

21 439

26,9

3 950

4 068

103,0

Ethiopia

Južnoafrička Republika

85 640

69 059

80,6

48 254

32 496

67,3

South Africa

Maroko

389 411

58 434

15,0

54 685

69 526

127,1

Morocco

Tunis

6 903

144 630

1)

21 215

24 716

116,5

Tunisia

Ostale zemlje

114 649

120 306

104,9

34 292

94 916

276,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

4 063 205

2 564 492

63,1

1 427 829

1 699 886

119,1

Other countries in America

Argentina

3 557

48 141

1)

38 345

35 502

92,6

Argentina

Brazil

50 130

46 944

93,6

224 071

170 106

75,9

Brazil

Čile

5 265

10 973

208,4

8 679

10 606

122,2

Chile

Kanada

265 219

480 212

181,1

86 664

390 306

450,4

Canada

Kolumbija

868

936

107,8

4 512

43 123

955,8

Colombia

Meksiko

67 393

66 059

98,0

37 022

33 052

89,3

Mexico

Peru

6 215

2 803

45,1

791

1 563

197,7

Peru

SAD

3 189 835

1 819 295

57,0

837 206

1 000 422

119,5

United States

Ostale zemlje

474 723

89 129

18,8

190 540

15 205

8,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

221 421

106 542

48,1

143 221

26 013

18,2

Countries of Oceania

Australija

102 532

96 398

94,0

27 822

12 449

44,7

Australia

Maršalovi Otoci

105 671

20

0,0

96 658

51

0,1

Marshall Islands

Novi Zeland

10 320

8 353

80,9

16 948

12 684

74,8

New Zealand

Ostale zemlje

2 898

1 771

61,1

1 794

829

46,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

83 354

77 675

93,2

1 278 130

338 056

26,4

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

85 704 162

89 308 384

104,2

Export

Države članice EU-a

55 660 041

61 228 105

110,0

EU Member States

Države nečlanice EU-a

30 044 120

28 080 279

93,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

136 956 668

146 723 761

107,1

Import

Države članice EU-a

106 933 637

113 785 749

106,4

EU Member States

Države nečlanice EU-a

30 023 031

32 938 012

109,7

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-51 252 507

-57 415 377

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

62,6

60,9

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4431

7,4196

99,7

7,4421

7,4202

99,7

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2017.

I. – IX. 2018.

Indeksi

Indices

I. – IX. 2018.

I. – IX. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 204 648

10 654 253

104,4

16 500 266

17 592 843

106,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

464 370

455 248

98,0

480 267

506 508

105,5

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

67 105

73 548

109,6

1 029 051

1 213 167

117,9

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

9 082 961

9 613 924

105,8

14 381 658

15 345 505

106,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

793 450

834 949

105,2

1 546 228

1 574 639

101,8

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

118 597

122 330

103,1

159 275

180 483

113,3

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

63 337

89 378

141,1

58 256

60 657

104,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

126 687

135 181

106,7

335 171

343 018

102,3

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

483 183

476 089

98,5

744 325

787 269

105,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

329 272

331 359

100,6

510 971

492 202

96,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

475 528

536 338

112,8

225 357

257 005

114,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

175 806

197 541

112,4

357 889

393 422

109,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 333

1 458

109,4

2 054

1 494

72,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

684 857

874 208

127,6

706 956

765 173

108,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

541 134

577 025

106,6

1 245 371

1 375 309

110,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvodai farmaceutskih pripravaka

829 361

673 782

81,2

844 930

882 423

104,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

296 568

325 372

109,7

675 294

729 697

108,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

344 083

370 224

107,6

295 889

335 013

113,2

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

299 879

349 814

116,7

908 517

962 910

106,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

711 494

711 402

100,0

605 753

621 436

102,6

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

328 892

338 948

103,1

936 972

976 448

104,2

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

705 266

706 919

100,2

750 843

864 809

115,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

727 025

750 116

103,2

1 374 815

1 318 712

95,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

363 587

468 731

128,9

1 184 080

1 390 039

117,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

287 740

336 555

117,0

228 827

277 199

121,1

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

247 240

205 792

83,2

231 215

261 324

113,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

148 644

200 416

134,8

452 670

494 823

109,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

313 320

196 475

62,7

504 203

406 112

80,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

207 522

218 273

105,2

46 895

62 615

133,5

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

47 018

46 359

98,6

55 559

56 030

100,8

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

22

19

87,5

82

69

84,1

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

256

402

157,1