GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LV.                                          ZAGREB, 9. SIJEČNJA 2019./ 9 JANUARY, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 4.2.1/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do listopada 2018. i od siječnja do studenoga 2018.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – October 2018 and January – November 2018

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2018., prema privremenim podacima, iznosio je 89,4 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 147,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 57,7 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to October 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 89.4 billion kuna. At the same time, total import was 147.1 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 57.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2018. bila je 60,8%.

 

In the period from January to October 2018, coverage of import by export was 60.8%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2018., prema Prvim rezultatima, iznosio je 99,2 milijarde kuna, dok je uvoz
iznosio 162,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je
63,2 milijarde kuna.

 

According to the First Results, from January to November 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 99.2 billion kuna, while total import was 162.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 63.2 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do studenoga 2018. bila je 61,1%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 61.1% in the period from January to November 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 563 629

1 002 133

1 047 557

11 346 647

1 502 280

1 572 256

-3 783 018

-500 148

-524 699

66,7

II.

8 220 089

1 096 978

1 173 274

12 556 849

1 677 773

1 794 877

-4 336 760

-580 795

-621 603

65,5

III.

9 561 337

1 285 875

1 371 668

15 264 303

2 053 747

2 194 723

-5 702 967

-767 872

-823 055

62,6

IV.

7 359 269

990 393

1 061 108

13 369 848

1 798 020

1 923 605

-6 010 579

-807 627

-862 497

55,0

V.

8 924 641

1 196 827

1 299 849

14 888 800

1 995 420

2 172 266

-5 964 160

-798 593

-872 417

59,9

VI.

8 652 719

1 166 395

1 304 503

13 935 989

1 879 080

2 101 937

-5 283 270

-712 685

-797 434

62,1

VII.

8 559 950

1 155 485

1 307 217

14 312 554

1 932 065

2 192 188

-5 752 605

-776 580

-884 971

59,8

VIII.

8 140 521

1 098 602

1 280 470

12 789 488

1 726 167

2 017 336

-4 648 967

-627 564

-736 866

63,7

IX.

8 971 646

1 211 959

1 434 982

14 331 619

1 935 713

2 294 130

-5 359 973

-723 754

-859 149

62,6

X.

9 750 362

1 302 091

1 545 421

14 160 570

1 890 216

2 238 576

-4 410 209

-588 125

-693 155

68,9

XI.

10 150 256

1 351 581

1 577 764

13 845 975

1 843 331

2 148 755

-3 695 720

-491 751

-570 991

73,3

XII.

8 746 539

1 158 626

1 367 178

12 510 483

1 657 836

1 958 082

-3 763 944

-499 210

-590 904

69,9

I. – XII.

104 600 956

14 016 945

15 770 991

163 313 126

21 891 649

24 608 732

-58 712 170

-7 874 704

-8 837 741

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 897 945

1 050 066

1 254 215

12 917 364

1 717 886

2 053 671

-5 019 419

-667 820

-799 456

61,1

II.

7 835 223

1 055 887

1 310 323

12 729 603

1 715 955

2 131 796

-4 894 380

-660 067

-821 473

61,6

III.

8 879 146

1 193 050

1 461 629

16 592 974

2 229 211

2 728 686

-7 713 829

-1 036 161

-1 267 057

53,5

IV.

8 672 216

1 167 173

1 438 046

14 102 801

1 897 908

2 337 982

-5 430 585

-730 735

-899 936

61,5

V.

9 312 405

1 256 074

1 531 864

15 245 724

2 056 275

2 502 511

-5 933 319

-800 202

-970 647

61,1

VI.

9 160 358

1 241 300

1 450 449

15 317 514

2 075 336

2 420 059

-6 157 156

-834 036

-969 610

59,8

VII.

9 493 952

1 286 964

1 494 819

15 634 798

2 119 191

2 463 462

-6 140 847

-832 227

-968 644

60,7

VIII.

8 726 655

1 181 724

1 385 664

13 960 374

1 890 250

2 216 181

-5 233 718

-708 526

-830 517

62,5

IX.

9 137 932

1 230 796

1 430 598

14 307 599

1 926 825

2 241 158

-5 169 667

-696 029

-810 559

63,9

X.

10 328 983

1 391 672

1 619 132

16 309 520

2 197 416

2 555 711

-5 980 536

-805 744

-936 580

63,3

I. – X.

89 444 816

12 054 706

14 376 739

147 118 271

19 826 253

23 651 218

-57 673 455

-7 771 548

-9 274 479

60,8

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

85 704 162

89 444 816

104,4

136 956 668

147 118 271

107,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 177 187

4 045 092

96,8

3 939 309

4 164 746

105,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

556 009

617 161

111,0

8 547 508

10 652 253

124,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

76 133 384

80 519 702

105,8

119 497 382

127 875 440

107,0

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

6 630 982

6 978 589

105,2

12 815 555

13 042 575

101,8

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

953 607

999 058

104,8

1 282 770

1 454 991

113,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

546 629

751 989

137,6

481 920

490 985

101,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 056 340

1 119 479

106,0

2 775 071

2 840 341

102,4

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 132 039

4 106 468

99,4

6 310 725

6 768 210

107,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 741 355

2 773 488

101,2

4 215 889

4 066 619

96,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 980 768

4 469 052

112,3

1 889 508

2 135 065

113,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 481 825

1 649 478

111,3

3 006 123

3 264 306

108,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

10 935

12 798

117,0

16 411

12 139

74,0

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 975 369

7 496 025

125,4

5 820 845

6 054 242

104,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 548 349

4 887 248

107,5

10 364 779

11 460 726

110,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 994 802

5 678 362

81,2

6 855 000

7 465 586

108,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

2 480 565

2 748 839

110,8

5 649 811

6 101 305

108,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 866 454

3 105 474

108,3

2 468 128

2 791 737

113,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 499 380

2 985 275

119,4

7 614 523

8 104 484

106,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

5 894 366

5 879 608

99,7

5 107 232

5 183 347

101,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 808 247

2 851 095

101,5

7 968 762

8 273 275

103,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 792 562

5 914 006

102,1

6 302 455

7 418 860

117,7

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 019 240

6 225 542

103,4

11 181 752

11 034 322

98,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 076 596

3 932 259

127,8

9 766 539

11 421 515

116,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 253 913

2 622 980

116,4

1 808 327

2 245 742

124,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 068 652

1 692 294

81,8

1 912 268

2 177 997

113,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 320 411

1 640 295

124,2

3 882 991

4 067 071

104,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 504 684

1 589 265

63,5

4 066 288

3 377 401

83,1

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 752 022

1 844 543

105,3

398 094

536 581

134,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

397 446

409 490

103,0

485 687

488 205

100,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

161

148

92,2

646

551

85,3

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 359

3 421

145,0

1 819

2 169

119,3

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

180 909

415 993

229,9

19 934

20 925

105,0

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

85 704 162

89 444 816

104,4

136 956 668

147 118 271

107,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

8 646 963

9 097 321

105,2

15 146 306

15 408 200

101,7

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 550 557

1 842 050

118,8

1 907 279

2 163 678

113,4

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 632 376

6 768 688

102,1

2 412 202

2 836 007

117,6

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

8 818 982

9 548 020

108,3

18 195 761

19 935 847

109,6

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

369 788

395 437

106,9

617 487

605 067

98,0

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

12 159 720

11 258 723

92,6

18 825 118

20 499 911

108,9

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

14 189 754

15 259 018

107,5

24 534 553

25 768 814

105,0

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

19 621 628

21 077 376

107,4

35 053 382

38 344 487

109,4

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

13 321 048

13 546 119

101,7

20 156 136

21 432 649

106,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

212 436

236 069

111,1

88 510

102 686

116,0

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

180 909

415 993

229,9

19 934

20 925

105,0

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

85 704 162

89 444 816

104,4

136 956 668

147 118 271

107,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

55 660 041

61 365 093

110,2

106 933 637

114 187 774

106,8

EU countries

Austrija

5 451 914

5 853 397

107,4

10 498 318

10 211 308

97,3

Austria

Belgija

1 488 928

1 611 823

108,3

2 947 289

2 438 436

82,7

Belgium

Bugarska

483 210

628 743

130,1

842 483

967 848

114,9

Bulgaria

Cipar

374 612

54 273

14,5

40 777

40 934

100,4

Cyprus

Češka

1 573 591

1 551 818

98,6

3 388 558

3 840 717

113,3

Czech Republic

Danska

250 896

334 081

133,2

1 336 928

777 783

58,2

Denmark

Estonija

89 090

59 117

66,4

26 855

30 079

112,0

Estonia

Finska

212 039

390 728

184,3

212 824

187 158

87,9

Finland

Francuska

2 017 257

2 236 101

110,8

3 356 989

3 904 686

116,3

France

Grčka

387 851

351 823

90,7

556 272

662 300

119,1

Greece

Irska

166 622

145 728

87,5

366 775

424 729

115,8

Ireland

Italija

11 686 614

12 929 114

110,6

17 699 844

19 528 941

110,3

Italy

Letonija

74 925

66 107

88,2

57 323

46 929

81,9

Latvia

Litva

164 779

305 053

185,1

157 963

171 442

108,5

Lithuania

Luksemburg

216 938

969 922

447,1

82 606

87 205

105,6

Luxembourg

Mađarska

2 961 366

3 063 625

103,5

10 297 709

11 047 114

107,3

Hungary

Malta

401 775

540 359

134,5

31 343

40 113

128,0

Malta

Nizozemska

1 055 293

1 044 703

99,0

5 324 221

5 423 191

101,9

Netherlands

Njemačka

10 506 961

11 849 741

112,8

20 854 333

22 391 384

107,4

Germany

Poljska

1 232 368

1 365 659

110,8

4 826 058

5 458 713

113,1

Poland

Portugal

349 894

335 655

95,9

189 846

213 144

112,3

Portugal

Rumunjska

920 963

1 412 616

153,4

1 100 802

1 439 309

130,8

Romania

Slovačka

1 042 850

979 922

94,0

2 590 248

2 707 141

104,5

Slovakia

Slovenija

9 260 092

9 874 023

106,6

14 661 613

16 384 380

111,8

Slovenia

Španjolska

1 232 534

1 376 058

111,6

3 062 454

3 107 973

101,5

Spain

Švedska

747 564

643 524

86,1

779 559

814 439

104,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 301 780

1 363 622

104,8

1 643 441

1 840 303

112,0

United Kingdom

Neraspoređeno

7 336

27 758

378,4

206

76

36,9

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 276 904

1 635 195

128,1

1 217 078

1 533 949

126,0

EFTA countries

Island

15 076

19 269

127,8

9 312

3 474

37,3

Iceland

Lihtenštajn

7 803

8 521

109,2

262

1 332

508,4

Liechtenstein

Norveška

312 677

497 874

159,2

128 806

437 529

339,7

Norway

Švicarska

941 348

1 109 531

117,9

1 078 699

1 091 613

101,2

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 051 276

15 020 984

99,8

8 406 519

8 994 555

107,0

CEFTA countries

Albanija

334 509

346 763

103,7

37 059

42 831

115,6

Albania

Bosna i Hercegovina

8 460 666

8 402 691

99,3

4 254 330

4 602 442

108,2

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 027 268

1 180 978

115,0

31 618

30 343

96,0

Montenegro

Kosovo

378 671

447 286

118,1

11 960

15 557

130,1

Kosovo

Makedonija

736 221

776 778

105,5

470 131

552 988

117,6

Macedonia, FYR

Moldavija

15 113

10 759

71,2

13 997

14 784

105,6

Moldova

Srbija

4 098 829

3 855 728

94,1

3 587 424

3 735 610

104,1

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 300 571

1 446 642

111,2

2 660 398

3 668 258

137,9

OPEC countries

Alžir

188 986

439 418

232,5

26 997

16 984

62,9

Algeria

Angola

1 690

265

15,7

-

-

-

Angola

Ekvador

1 162

545

46,9

86 427

88 733

102,7

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

-

288

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 706

2 289

84,6

-

-

-

Gabon

Irak

45 487

268 853

591,1

1 563 382

2 437 147

155,9

Iraq

Iran, Islamska Republika

32 305

40 167

124,3

4 349

445 130

1)

Iran, Islamic Republic of

Katar

310 568

196 595

63,3

6 071

295

4,9

Qatar

Kongo

1 032

7 946

770,3

125

50

40,0

Congo

Kuvajt

33 990

45 627

134,2

20

47

230,8

Kuwait

Libija

17 280

14 076

81,5

626 323

525 364

83,9

Libya

Nigerija

6 442

10 265

159,4

739

4 425

598,4

Nigeria

Saudijska Arabija

482 070

275 364

57,1

307 604

142 342

46,3

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

168 013

144 879

86,2

5 943

7 166

120,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

8 842

66

0,7

32 417

575

1,8

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 986 688

2 698 297

90,3

3 693 890

4 547 414

123,1

Other countries in Europe

Bjelorusija

56 089

61 327

109,3

40 263

81 738

203,0

Belarus

Rusija

1 156 469

927 032

80,2

1 750 681

2 258 917

129,0

Russian Federation

Turska

950 827

629 058

66,2

1 742 430

2 014 804

115,6

Turkey

Ukrajina

166 533

203 113

122,0

154 308

175 748

113,9

Ukraine

Ostale zemlje

656 770

877 766

133,6

6 207

16 207

261,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 936 952

3 228 935

109,9

10 650 807

11 597 980

108,9

Other countries in Asia

Azerbajdžan

4 139

5 812

140,4

1 674 462

2 326 603

138,9

Azerbaijan

Bangladeš

24 942

4 240

17,0

89 848

89 026

99,1

Bangladesh

Filipini

46 011

70 977

154,3

13 934

23 379

167,8

Philippines

Hong Kong, Kina

239 257

215 674

90,1

85 389

99 632

116,7

Hong Kong, China

Indija

105 662

65 472

62,0

819 679

826 873

100,9

India

Indonezija

77 556

61 197

78,9

153 518

133 266

86,8

Indonesia

Izrael

346 476

165 486

47,8

90 004

155 694

173,0

Israel

Japan

337 968

331 705

98,1

179 986

241 522

134,2

Japan

Kazahstan

96 590

63 948

66,2

1 095 875

497 033

45,4

Kazakhstan

Kina

670 067

817 980

122,1

4 430 420

5 063 388

114,3

China

Koreja, Republika

336 790

624 433

185,4

1 013 232

1 208 536

119,3

Korea, Republic of

Libanon

78 654

212 850

270,6

3 139

706

22,5

Lebanon

Malezija

70 795

14 937

21,1

68 088

65 710

96,5

Malaysia

Oman

45 943

7 494

16,3

2 802

833

29,7

Oman

Pakistan

42 042

28 047

66,7

83 246

77 794

93,5

Pakistan

Singapur

25 794

48 995

189,9

28 399

124 583

438,7

Singapore

Tajland

21 917

80 520

367,4

212 072

139 437

65,7

Thailand

Tajvan, Kina

22 562

16 280

72,2

180 752

265 256

146,8

Taiwan, China

Vijetnam

139 034

181 756

130,7

215 385

190 417

88,4

Viet Nam

Ostale zemlje

204 752

211 132

103,1

210 576

68 292

32,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 822 909

964 412

52,9

249 485

332 310

133,2

Other countries in Africa

Egipat

944 694

408 728

43,3

63 892

82 406

129,0

Egypt

Etiopija

85 436

22 154

25,9

4 103

4 069

99,2

Ethiopia

Južnoafrička Republika

87 128

71 873

82,5

49 384

34 782

70,4

South Africa

Maroko

484 016

67 198

13,9

70 060

85 825

122,5

Morocco

Tunis

102 713

264 952

258,0

22 589

25 712

113,8

Tunisia

Ostale zemlje

118 922

129 507

108,9

39 457

99 516

252,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

4 342 330

2 869 949

66,1

1 602 659

1 855 660

115,8

Other countries in America

Argentina

6 773

63 590

938,8

42 283

41 698

98,6

Argentina

Brazil

51 520

47 933

93,0

243 472

192 338

79,0

Brazil

Čile

5 732

11 932

208,2

9 516

11 064

116,3

Chile

Kanada

292 293

497 657

170,3

102 699

405 335

394,7

Canada

Kolumbija

919

1 483

161,4

48 851

43 518

89,1

Colombia

Meksiko

67 838

71 423

105,3

38 847

35 784

92,1

Mexico

Peru

6 704

3 047

45,5

1 160

1 955

168,6

Peru

SAD

3 431 417

2 082 610

60,7

924 954

1 103 293

119,3

United States

Ostale zemlje

479 135

90 274

18,8

190 878

20 675

10,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

231 928

122 494

52,8

143 965

30 037

20,9

Countries of Oceania

Australija

111 664

110 565

99,0

28 334

16 124

56,9

Australia

Maršalovi Otoci

105 736

314

0,3

96 658

51

0,1

Marshall Islands

Novi Zeland

11 272

9 773

86,7

17 180

13 032

75,9

New Zealand

Ostale zemlje

3 256

1 843

56,6

1 794

829

46,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

94 562

92 814

98,2

1 398 231

370 335

26,5

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

95 854 417

99 240 966

103,5

Export

Države članice EU-a

62 365 372

68 232 922

109,4

EU Member States

Države nečlanice EU-a

33 489 045

31 008 044

92,6

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

150 802 643

162 424 976

107,7

Import

Države članice EU-a

117 911 356

125 973 173

106,8

EU Member States

Države nečlanice EU-a

32 891 287

36 451 804

110,8

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-54 948 226

-63 184 010

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

63,6

61,1

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4482

7,4199

99,6

7,4471

7,4204

99,6

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 506 739

12 054 706

104,8

18 390 482

19 826 253

107,8

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

560 376

545 222

97,3

528 839

561 099

106,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

74 653

83 159

111,4

1 148 537

1 436 843

125,1

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

10 223 086

10 852 056

106,2

16 046 273

17 231 741

107,4

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

890 525

940 598

105,6

1 721 597

1 758 162

102,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

128 201

134 765

105,1

172 467

196 300

113,8

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

73 521

101 411

137,9

64 753

66 209

102,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

141 819

150 834

106,4

372 512

382 650

102,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

554 528

553 253

99,8

847 431

911 847

107,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

367 985

373 572

101,5

565 896

547 806

96,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

534 411

602 181

112,7

253 727

287 699

113,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

198 982

222 255

111,7

403 587

439 887

109,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 469

1 724

117,4

2 205

1 634

74,1

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

802 965

1 010 830

125,9

781 471

815 995

104,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

610 763

658 477

107,8

1 391 529

1 544 074

111,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

938 631

765 041

81,5

920 702

1 005 985

109,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

333 038

370 431

111,2

758 664

822 259

108,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

385 080

418 641

108,7

331 404

376 203

113,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

335 568

402 317

119,9

1 022 581

1 092 115

106,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

791 832

792 470

100,1

685 825

698 398

101,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

376 927

384 211

101,9

1 069 388

1 114 562

104,2

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

777 952

796 962

102,4

846 248

999 707

118,1

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

808 412

839 050

103,8

1 501 754

1 487 163

99,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

412 921

529 776

128,3

1 311 267

1 539 010

117,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

302 500

354 168

117,1

242 940

302 694

124,6

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

277 706

227 959

82,1

256 745

293 526

114,3

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

177 351

221 129

124,7

521 583

547 856

105,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

335 402

213 911

63,8

545 115

455 244

83,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

235 155

248 501

105,7

53 470

72 325

135,3

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

53 378

55 168

103,4

65 237

65 811

100,9

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

22

20

92,5

87

74

85,6

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

315

463

146,7

244

293

119,9

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

24 351

56 207

230,8

2 681

2 824

105,3

 

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

I. – X. 2017.

I. – X. 2018.

Indeksi

Indices

I. – X. 2018.

I. – X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 506 739

12 054 706

104,8

18 390 482

19 826 253

107,8

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

1 160 876

1 226 150

105,6

2 034 410

2 076 865

102,1

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

208 490

248 434

119,2

256 430

291 845

113,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

890 236

912 154

102,5

323 865

382 147

118,0

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

1 183 842

1 287 072

108,7

2 443 050

2 688 095

110,0

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

49 673

53 287

107,3

82 941

81 548

98,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

1 632 214

1 516 967

92,9

2 527 791

2 762 135

109,3

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

1 905 552

2 056 270

107,9

3 294 225

3 472 183

105,4

6

Manufactured goods classified chiefly
by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 634 625

2 841 019

107,8

4 706 476

5 166 982

109,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

1 788 399

1 825 331

102,1

2 706 740

2 887 785

106,7

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

28 479

31 814

111,7

11 873

13 843

116,6

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

24 351

56 207

230,8