GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LV.                                          ZAGREB, 7. VELJAČE 2019./ 7 FEBRUARY, 2019                                BROJ/ NUMBER: 4.2.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do studenoga 2018. i od siječnja do prosinca 2018.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – November 2018 and January – December 2018

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2018., prema privremenim podacima, iznosio je 99,4 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 162,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 63,4 milijarde kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to November 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 99.4 billion kuna. At the same time, total import was 162.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 63.4 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2018. bila je 61,1%.

 

In the period from January to November 2018, coverage of import by export was 61.1%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2018., prema Prvim rezultatima, iznosio je 107,6 milijardi kuna, dok je uvoz
iznosio 175,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je
67,8 milijardi kuna.

 

According to the First Results, from January to December 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 107.6 billion kuna, while total import was 175.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 67.8 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do prosinca 2018. bila je 61,3%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 61.3% in the period from January to December 2018.

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 563 629

1 002 133

1 047 557

11 346 647

1 502 280

1 572 256

-3 783 018

-500 148

-524 699

66,7

II.

8 220 089

1 096 978

1 173 274

12 556 849

1 677 773

1 794 877

-4 336 760

-580 795

-621 603

65,5

III.

9 561 337

1 285 875

1 371 668

15 264 303

2 053 747

2 194 723

-5 702 967

-767 872

-823 055

62,6

IV.

7 359 269

990 393

1 061 108

13 369 848

1 798 020

1 923 605

-6 010 579

-807 627

-862 497

55,0

V.

8 924 641

1 196 827

1 299 849

14 888 800

1 995 420

2 172 266

-5 964 160

-798 593

-872 417

59,9

VI.

8 652 719

1 166 395

1 304 503

13 935 989

1 879 080

2 101 937

-5 283 270

-712 685

-797 434

62,1

VII.

8 559 950

1 155 485

1 307 217

14 312 554

1 932 065

2 192 188

-5 752 605

-776 580

-884 971

59,8

VIII.

8 140 521

1 098 602

1 280 470

12 789 488

1 726 167

2 017 336

-4 648 967

-627 564

-736 866

63,7

IX.

8 971 646

1 211 959

1 434 982

14 331 619

1 935 713

2 294 130

-5 359 973

-723 754

-859 149

62,6

X.

9 750 362

1 302 091

1 545 421

14 160 570

1 890 216

2 238 576

-4 410 209

-588 125

-693 155

68,9

XI.

10 150 256

1 351 581

1 577 764

13 845 975

1 843 331

2 148 755

-3 695 720

-491 751

-570 991

73,3

XII.

8 746 539

1 158 626

1 367 178

12 510 483

1 657 836

1 958 082

-3 763 944

-499 210

-590 904

69,9

I. – XII.

104 600 956

14 016 945

15 770 991

163 313 126

21 891 649

24 608 732

-58 712 170

-7 874 704

-8 837 741

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 897 318

1 049 982

1 254 115

12 922 314

1 718 545

2 054 462

-5 024 996

-668 563

-800 346

61,1

II.

7 834 852

1 055 837

1 310 261

12 732 266

1 716 314

2 132 243

-4 897 414

-660 477

-821 982

61,5

III.

8 879 043

1 193 037

1 461 612

16 601 744

2 230 389

2 730 127

-7 722 701

-1 037 353

-1 268 515

53,5

IV.

8 672 763

1 167 247

1 438 137

14 076 475

1 894 366

2 333 616

-5 403 712

-727 119

-895 479

61,6

V.

9 312 764

1 256 122

1 531 922

15 225 238

2 053 505

2 499 158

-5 912 474

-797 383

-967 235

61,2

VI.

9 160 699

1 241 346

1 450 503

15 320 646

2 075 760

2 420 552

-6 159 947

-834 414

-970 049

59,8

VII.

9 492 377

1 286 751

1 494 570

15 642 833

2 120 268

2 464 719

-6 150 456

-833 517

-970 148

60,7

VIII.

8 725 028

1 181 504

1 385 406

13 964 860

1 890 827

2 216 863

-5 239 832

-709 324

-831 458

62,5

IX.

9 149 668

1 232 375

1 432 441

14 389 181

1 937 819

2 253 982

-5 239 513

-705 444

-821 542

63,6

X.

10 344 462

1 393 757

1 621 553

16 420 484

2 212 383

2 573 086

-6 076 022

-818 626

-951 533

63,0

XI.

9 908 354

1 334 288

1 518 126

15 452 510

2 080 834

2 365 361

-5 544 156

-746 546

-847 235

64,1

I. – XI.

99 377 328

13 392 244

15 898 646

162 748 550

21 931 010

26 044 169

-63 371 222

-8 538 766

-10 145 523

61,1

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

95 854 417

99 377 328

103,7

150 802 643

162 748 550

107,9

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 630 244

4 620 084

99,8

4 335 969

4 584 660

105,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

614 852

663 832

108,0

9 548 578

12 219 675

128,0

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

85 220 534

89 385 883

104,9

131 526 761

141 066 213

107,3

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

7 375 525

7 766 519

105,3

14 110 770

14 345 260

101,7

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 043 979

1 096 065

105,0

1 391 730

1 572 351

113,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

626 417

833 150

133,0

522 419

537 571

102,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 161 565

1 235 334

106,4

3 059 079

3 115 819

101,9

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 708 037

4 707 421

100,0

6 923 971

7 436 452

107,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3 041 200

3 034 492

99,8

4 553 028

4 366 781

95,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

4 441 540

4 909 923

110,5

2 093 099

2 349 737

112,3

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 650 466

1 828 911

110,8

3 328 237

3 585 598

107,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

12 018

14 037

116,8

17 978

13 367

74,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6 667 030

8 269 722

124,0

6 339 861

6 441 019

101,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 075 222

5 455 849

107,5

11 421 323

12 865 925

112,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

7 690 358

6 337 499

82,4

7 534 449

8 199 086

108,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

2 769 115

3 071 051

110,9

6 222 517

6 739 225

108,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 134 975

3 439 639

109,7

2 719 027

3 082 712

113,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 751 881

3 404 343

123,7

8 446 669

9 016 724

106,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

6 564 378

6 545 227

99,7

5 608 226

5 731 092

102,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 170 926

3 202 190

101,0

8 963 399

9 363 288

104,5

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

6 518 458

6 554 540

100,6

7 009 241

8 257 282

117,8

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 678 057

6 864 306

102,8

12 165 352

12 285 588

101,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 577 811

4 465 019

124,8

10 710 934

12 604 197

117,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 794 487

2 762 036

98,8

1 890 872

2 367 296

125,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 292 090

1 858 601

81,1

2 123 282

2 387 417

112,4

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 475 000

1 730 009

117,3

4 371 298

4 402 425

100,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 815 457

1 747 577

62,1

4 380 875

3 715 735

84,8

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 938 073

2 071 334

106,9

447 621

590 790

132,0

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

445 892

460 666

103,3

538 217

546 780

101,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

188

150

79,9

723

562

77,8

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 623

4 188

159,6

1 868

2 265

121,2

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

186 554

423 614

227,1

22 032

21 872

99,3

 

 

Not classified

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

95 854 417

99 377 328

103,7

150 802 643

162 748 550

107,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

9 583 535

10 219 434

106,6

16 646 999

16 945 036

101,8

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 734 454

2 026 654

116,8

2 071 603

2 352 547

113,6

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

7 391 694

7 532 615

101,9

2 697 931

3 147 234

116,7

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

9 851 228

10 505 689

106,6

20 003 397

22 398 394

112,0

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

412 117

441 307

107,1

685 002

659 895

96,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

13 452 433

12 575 217

93,5

20 733 505

22 601 261

109,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

15 703 461

16 980 183

108,1

27 079 515

28 472 044

105,1

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

22 364 073

23 286 860

104,1

38 523 782

42 550 167

110,5

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

14 943 395

15 120 818

101,2

22 243 670

23 487 315

105,6

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

231 475

264 938

114,5

95 206

112 786

118,5

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

186 554

423 614

227,1

22 032

21 872

99,3

 

Not classified

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

95 854 417

99 377 328

103,7

150 802 643

162 748 550

107,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

62 365 372

68 368 063

109,6

117 911 356

126 339 412

107,1

EU countries

Austrija

6 062 379

6 472 723

106,8

11 497 678

11 252 514

97,9

Austria

Belgija

1 666 578

1 805 967

108,4

3 248 965

2 682 429

82,6

Belgium

Bugarska

525 332

698 005

132,9

932 845

1 077 499

115,5

Bulgaria

Cipar

383 925

60 369

15,7

43 369

45 234

104,3

Cyprus

Češka

1 724 481

1 696 695

98,4

3 711 411

4 354 546

117,3

Czech Republic

Danska

314 923

361 280

114,7

1 407 650

860 977

61,2

Denmark

Estonija

99 356

63 097

63,5

29 435

32 693

111,1

Estonia

Finska

233 891

400 281

171,1

230 201

206 085

89,5

Finland

Francuska

2 303 082

2 548 396

110,7

3 716 857

4 230 664

113,8

France

Grčka

450 552

408 052

90,6

604 045

826 579

136,8

Greece

Irska

187 090

154 635

82,7

407 351

474 031

116,4

Ireland

Italija

13 143 327

14 440 261

109,9

19 538 828

21 436 109

109,7

Italy

Letonija

95 164

71 839

75,5

63 119

52 645

83,4

Latvia

Litva

184 548

339 123

183,8

179 357

188 377

105,0

Lithuania

Luksemburg

231 988

977 034

421,2

91 318

95 223

104,3

Luxembourg

Mađarska

3 256 609

3 407 091

104,6

11 400 366

12 314 411

108,0

Hungary

Malta

471 806

629 309

133,4

36 116

40 886

113,2

Malta

Nizozemska

1 143 641

1 139 381

99,6

5 864 631

5 985 483

102,1

Netherlands

Njemačka

11 821 518

13 243 985

112,0

23 029 098

24 722 180

107,4

Germany

Poljska

1 377 854

1 505 315

109,3

5 362 504

6 059 626

113,0

Poland

Portugal

400 570

373 722

93,3

211 736

232 486

109,8

Portugal

Rumunjska

1 035 527

1 620 260

156,5

1 226 316

1 587 049

129,4

Romania

Slovačka

1 148 568

1 086 185

94,6

2 892 688

3 047 390

105,3

Slovakia

Slovenija

10 341 955

11 002 175

106,4

16 176 042

18 106 516

111,9

Slovenia

Španjolska

1 479 385

1 604 253

108,4

3 350 406

3 499 054

104,4

Spain

Švedska

832 265

716 679

86,1

860 553

899 462

104,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 439 852

1 512 781

105,1

1 798 265

2 029 190

112,8

United Kingdom

Neraspoređeno

9 204

29 169

316,9

206

76

36,9

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 543 148

1 777 814

115,2

1 337 608

1 651 291

123,5

EFTA countries

Island

16 779

19 653

117,1

9 364

3 653

39,0

Iceland

Lihtenštajn

8 767

9 580

109,3

361

1 427

394,8

Liechtenstein

Norveška

450 171

533 869

118,6

144 742

444 203

306,9

Norway

Švicarska

1 067 430

1 214 713

113,8

1 183 141

1 202 009

101,6

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

16 693 685

16 648 270

99,7

9 263 278

9 885 767

106,7

CEFTA countries

Albanija

359 459

394 310

109,7

43 473

47 215

108,6

Albania

Bosna i Hercegovina

9 370 862

9 289 179

99,1

4 675 799

5 051 648

108,0

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 129 104

1 292 815

114,5

33 879

34 074

100,6

Montenegro

Kosovo

418 352

495 976

118,6

12 503

17 593

140,7

Kosovo

Makedonija

809 691

853 417

105,4

516 767

598 839

115,9

Macedonia, FYR

Moldavija

15 621

11 443

73,3

15 406

15 513

100,7

Moldova

Srbija

4 590 597

4 311 130

93,9

3 965 451

4 120 885

103,9

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 435 070

1 634 968

113,9

3 010 146

4 240 451

140,9

OPEC countries

Alžir

201 550

448 006

222,3

28 173

18 451

65,5

Algeria

Angola

1 922

265

13,8

-

-

-

Angola

Ekvador

1 467

894

60,9

89 666

89 919

100,3

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

-

288

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 802

2 289

81,7

-

-

-

Gabon

Irak

54 139

269 600

498,0

1 649 647

3 001 382

181,9

Iraq

Iran, Islamska Republika

37 782

41 786

110,6

5 131

446 101

1)

Iran, Islamic Republic of

Katar

373 443

206 618

55,3

6 653

421

6,3

Qatar

Kongo

1 146

8 090

706,2

144

58

40,5

Congo

Kuvajt

40 050

52 399

130,8

24

47

195,4

Kuwait

Libija

21 978

14 354

65,3

871 273

525 364

60,3

Libya

Nigerija

9 727

11 899

122,3

739

4 487

606,8

Nigeria

Saudijska Arabija

496 587

412 733

83,1

320 171

145 824

45,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

183 622

165 682

90,2

6 106

7 440

121,8

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

8 854

66

0,7

32 418

958

3,0

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 212 806

3 022 084

94,1

4 352 027

5 182 122

119,1

Other countries in Europe

Bjelorusija

60 933

64 134

105,3

58 211

82 329

141,4

Belarus

Rusija

1 238 844

1 034 794

83,5

2 200 915

2 706 507

123,0

Russian Federation

Turska

1 062 216

709 568

66,8

1 922 590

2 192 581

114,0

Turkey

Ukrajina

194 043

225 513

116,2

164 097

184 261

112,3

Ukraine

Ostale zemlje

656 770

988 074

150,4

6 215

16 444

264,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

3 265 186

3 458 785

105,9

11 273 607

12 653 876

112,2

Other countries in Asia

Azerbajdžan

4 603

5 874

127,6

1 674 462

2 557 100

152,7

Azerbaijan

Bangladeš

24 983

5 866

23,5

95 547

98 961

103,6

Bangladesh

Filipini

57 975

78 567

135,5

14 644

25 086

171,3

Philippines

Hong Kong, Kina

252 397

225 688

89,4

86 490

113 540

131,3

Hong Kong, China

Indija

111 604

69 148

62,0

888 746

877 823

98,8

India

Indonezija

99 817

64 219

64,3

165 575

142 307

85,9

Indonesia

Izrael

366 536

200 839

54,8

94 700

169 296

178,8

Israel

Japan

360 820

334 719

92,8

193 002

258 351

133,9

Japan

Kazahstan

104 290

66 571

63,8

1 096 900

497 181

45,3

Kazakhstan

Kina

743 291

910 063

122,4

4 849 578

5 592 968

115,3

China

Koreja, Republika

372 732

627 710

168,4

1 045 002

1 309 420

125,3

Korea, Republic of

Libanon

83 251

237 791

285,6

3 139

707

22,5

Lebanon

Malezija

71 637

16 028

22,4

71 174

71 472

100,4

Malaysia

Oman

54 379

7 943

14,6

2 802

851

30,4

Oman

Pakistan

47 215

28 224

59,8

91 294

83 035

91,0

Pakistan

Singapur

61 018

52 416

85,9

33 215

132 849

400,0

Singapore

Tajland

32 281

87 728

271,8

221 167

146 759

66,4

Thailand

Tajvan, Kina

31 184

18 457

59,2

204 671

295 463

144,4

Taiwan, China

Vijetnam

160 635

199 527

124,2

226 558

203 628

89,9

Viet Nam

Ostale zemlje

224 539

221 407

98,6

214 943

77 081

35,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

2 017 288

1 028 635

51,0

288 264

358 924

124,5

Other countries in Africa

Egipat

988 126

446 629

45,2

71 890

88 226

122,7

Egypt

Etiopija

90 140

22 154

24,6

4 534

4 122

90,9

Ethiopia

Južnoafrička Republika

102 399

75 097

73,3

53 704

35 735

66,5

South Africa

Maroko

609 175

67 712

11,1

88 785

91 388

102,9

Morocco

Tunis

104 056

266 620

256,2

24 142

28 557

118,3

Tunisia

Ostale zemlje

123 392

150 422

121,9

45 210

110 897

245,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

4 976 276

2 895 186

58,2

1 731 343

2 012 799

116,3

Other countries in America

Argentina

7 563

78 418

1)

55 911

46 381

83,0

Argentina

Brazil

52 959

49 177

92,9

271 442

203 491

75,0

Brazil

Čile

7 112

18 687

262,8

10 990

11 671

106,2

Chile

Kanada

343 876

205 118

59,6

110 589

414 915

375,2

Canada

Kolumbija

1 093

3 191

291,9

49 025

43 278

88,3

Colombia

Meksiko

71 884

75 844

105,5

43 806

37 119

84,7

Mexico

Peru

6 978

3 374

48,4

1 609

2 069

128,6

Peru

SAD

3 738 831

2 361 628

63,2

996 703

1 222 458

122,7

United States

Ostale zemlje

745 980

99 750

13,4

191 268

31 418

16,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

244 266

131 677

53,9

145 408

30 630

21,1

Countries of Oceania

Australija

123 352

119 039

96,5

29 719

16 539

55,7

Australia

Maršalovi Otoci

105 736

314

0,3

96 658

51

0,1

Marshall Islands

Novi Zeland

11 727

10 283

87,7

17 239

13 211

76,6

New Zealand

Ostale zemlje

3 451

2 042

59,2

1 794

829

46,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

101 321

411 845

406,5

1 489 605

393 278

26,4

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

1)   The index exceeds 999.

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

104 600 956

107 587 927

102,9

Export

Države članice EU-a

67 866 858

73 817 707

108,8

EU Member States

Države nečlanice EU-a

36 734 098

33 770 221

91,9

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

163 313 126

175 419 594

107,4

Import

Države članice EU-a

127 496 309

136 792 761

107,3

EU Member States

Države nečlanice EU-a

35 816 817

38 626 833

107,8

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-58 712 170

-67 831 667

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

64,0

61,3

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4547

7,4205

99,5

7,4530

7,4209

99,6

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 858 319

13 392 244

104,2

20 233 813

21 931 010

108,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

620 703

622 647

100,3

581 644

617 643

106,2

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

82 487

89 443

108,4

1 281 918

1 647 962

128,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

11 433 106

12 046 004

105,4

17 647 637

19 007 940

107,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

989 675

1 046 708

105,8

1 894 003

1 933 571

102,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

140 240

147 830

105,4

186 973

212 104

113,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

84 143

112 340

133,5

70 143

72 482

103,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

155 830

166 435

106,8

410 319

419 745

102,3

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

631 190

634 170

100,5

929 066

1 001 829

107,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

407 897

408 716

100,2

610 772

588 223

96,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

595 768

661 551

111,0

280 831

316 606

112,7

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

221 435

246 418

111,3

446 466

483 149

108,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 613

1 891

117,3

2 414

1 799

74,6

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

895 093

1 115 033

124,6

850 571

867 946

102,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

680 925

735 046

107,9

1 532 172

1 733 416

113,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

1 031 267

853 806

82,8

1 011 155

1 104 757

109,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

371 455

413 819

111,4

834 903

908 158

108,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

420 839

463 642

110,2

364 803

415 389

113,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

369 183

458 748

124,3

1 133 379

1 214 957

107,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

881 048

882 108

100,1

752 520

772 161

102,6

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

425 219

431 489

101,5

1 201 791

1 261 335

105,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

874 590

883 217

101,0

940 339

1 112 609

118,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

896 143

925 068

103,2

1 632 681

1 655 658

101,4

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

479 640

601 513

125,4

1 436 966

1 698 248

118,2

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

374 523

372 894

99,6

253 928

319 064

125,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

307 449

250 352

81,4

284 840

321 723

112,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

197 941

233 211

117,8

586 601

593 013

101,1

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

376 796

235 231

62,4

587 012

500 808

85,3

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

259 921

279 040

107,4

60 064

79 625

132,6

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

59 827

62 060

103,7

72 230

73 699

102,0

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

25

20

80,3

97

76

78,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

351

566

161,4

251

306

121,9

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

25 103

57 233

228,0

2 961

2 952

99,7

 

 

Not classified

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2017.

I. – XI. 2018.

Indeksi

Indices

I. – XI. 2018.

I. – XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 858 319

13 392 244

104,2

20 233 813

21 931 010

108,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

1 285 591

1 377 260

107,1

2 234 168

2 283 802

102,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

232 980

273 294

117,3

278 308

317 278

114,0

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

991 348

1 015 024

102,4

361 905

424 057

117,2

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

1 321 333

1 416 050

107,2

2 683 828

3 019 747

112,5

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

55 307

59 464

107,5

91 928

88 932

96,7

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

1 804 371

1 694 254

93,9

2 781 837

3 045 093

109,5

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

2 107 089

2 288 040

108,6

3 633 030

3 836 195

105,6

6

Manufactured goods classified chiefly
by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 999 806

3 138 549

104,6

5 168 427

5 733 292

110,9

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

2 004 378