image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                              ZAGREB, 25. SVIBNJA 2018./ 25 MAY, 2018                                          BROJ/ NUMBER: 4.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2017.

KONAČNI PODACI

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2017

FINAL DATA

 

 

 

Konačni podaci o robnoj razmjeni s inozemstvom Državnog zavoda za statistiku u 2017. i dalje pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske, a prema privremenim podacima Eurostata, Republika Hrvatska najveća je izvoznica ogrjevnog drva u druge države članice, s udjelom od 24%.

 

Final results of the Croatian Bureau of Statistics on foreign trade in goods continue to show an increase in both export and import of the Republic of Croatia in 2017, while, according to preliminary data of Eurostat, the Republic of Croatia is the biggest exporting country of fuel wood to other Member States, with the share of 24%.

 

 

 

Rastu izvoz i uvoz te vanjskotrgovinski deficit i pokrivenost uvoza izvozom

 

Increase recorded in export and import, in foreign trade deficit and in coverage of import by export

 

 

 

Prema konačnim podacima robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2017. u usporedbi s 2016. vidljivo je da izvoz i uvoz i dalje rastu, kao i vanjskotrgovinski deficit te pokrivenost uvoza izvozom.

 

Final data on the foreign trade in goods in the Republic of Croatia show that export and import as well as foreign trade deficit and coverage of import by export continued to increase in 2017, as compared to 2016.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2017. iznosio je oko 105 milijardi kuna, što je u usporedbi s 2016. povećanje od oko 12 milijardi kuna, odnosno oko 13%. Istodobno je ukupan uvoz iznosio oko 163 milijarde kuna i povećao se za oko 15 milijardi kuna, odnosno 10% u usporedbi s godinom prije.

 

Total export of the Republic of Croatia amounted to approximately 105 billion kuna in 2017, which is a growth of about 12 billion kuna, or about 13%, compared to 2016. At the same time, total import was approximately 163 billion kuna, which is a growth of about 15 billion kuna, or 10%, compared to the previous year.

 

 

 

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2017. iznosio je oko 59 milijardi kuna te je porastao za oko 5%, odnosno veći je za 3 milijarde kuna nego prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 64% u 2017., dok je godinu prije iznosila nešto manje od 63%.

 

Foreign trade deficit amounted in 2017 to approximately 59 billion kuna, which is by 3 billion kuna, or 5%, more than last year. The coverage of import by export in 2017 amounted 64%, while the year before it amounted to a little less than 63%.

 

 

 

 

 

 

 

Prerađivačka industrija najviše pridonosi porastu izvoza i uvoza

 

Manufacturing contributed most to the increase of export and import

 

 

 

Prerađivačka industrija, čiji udio u ukupnom izvozu u 2017. iznosi 89%, ostvarila je porast izvoza od oko 13% i time najviše utjecala na porast ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

 

Manufacturing, which participated with 89% in total export in 2017, realised a growth of about 13% and thus contributed most to the increase of total export of the Republic of Croatia.

 

 

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, sudjelovala je u ukupnom izvozu s oko 7% i ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, i to s oko 40%.

 

Manufacture of coke and refined petroleum products, as a part of Manufacturing, participated in total export with about 7% and contributed most to the increase of export, as much as 40%.

 

 

 

Na povećanje izvoza znatan utjecaj imala je i Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, s udjelom od oko 8% u ukupnom izvozu i porastom izvoza od 27%.

 

In addition, Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations had also a significant impact on the growth of export, with approximately 8% in total export and with 27% of export increase.

 

 

 

Porastu uvoza u 2017. također je najviše pridonijela Prerađivačka industrija, s udjelom oko 87% u ukupnom uvozu i povećanjem uvoza od oko 9%.

 

Manufacturing, with the participation of about 87% in total import and with import increase of about 9%, also contributed most to an increase in import in 2017.

 

 

 

Ostala prerađivačka industrija, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom od oko 3% u ukupnom uvozu, najviše je pridonijela povećanju uvoza, i to za oko 38% u odnosu na godinu prije.

 

Other manufacturing, as a part of Manufacturing, with a share of about 3% in total import, contributed most to an increase of import, by as much as about 38% compared to the previous year.

 

 

 

Povećanju uvoza isto tako znatno je pridonijela i Proizvodnja metala, s udjelom od oko 6% u ukupnom uvozu i porastom od gotovo 17%.

 

In addition, Manufacture of basic metals also had an impact on the increase in import, with a share of approximately 6% in total import and with about 17% of import increase.

 

 

 

Strojevi i prijevozna sredstva i dalje ostvaruju gotovo četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza

 

Almost a quarter of total export and import value in sector Machinery and transport equipment

 

 

 

Najveća vrijednost izvoza i uvoza, odnosno gotovo četvrtina ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske, prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), ostvarena je u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva. Izvoz tog sektora u 2017. iznosio je nešto više od 24 milijarde kuna i čini nešto više od 23% ukupnoga hrvatskog izvoza. Uvoz je u istom razdoblju iznosio 42 milijarde kuna i ostvario je udio od gotovo 26%.

 

According to the Standard International Trade Classification (SITC), the highest value of export and import, i.e. almost a quarter of the total export and import of the Republic of Croatia, was generated in sector Machinery and transport equipment. In 2017, export in that sector amounted to a little more than 24 billion kuna, which slightly exceeds 23% of the total Croatian export. A share of import amounted to 42 billion kuna and generated a share of almost 26%.

 

 

 

Italija, Slovenija i Njemačka najvažniji partneri iz EU-a

 

Italy, Slovenia and Germany the most important EU partner countries

 

 

 

Tržište EU-a daleko je najvažnije za Republiku Hrvatsku jer robna razmjena s državama članicama EU-a u 2017. čini gotovo 65% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na godinu prije porastao za oko 10%, te oko 78% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 11%.

 

The EU market is far most important for the Republic of Croatia, since trade in goods with EU Member States in 2017 participated with almost 65% of total export, which, compared to the previous year, went up by approximately 10% and with about 78% of total import, which grew by about 11%.

 

 

 

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2017. Italija, Njemačka i Slovenija.

 

Italy, Germany and Slovenia were the biggest foreign trade partners within EU in 2017.

 

 

 

Italija, s udjelom od gotovo 14% ukupnog izvoza, zemlja je partner u koju je izvezeno najviše robe u 2017., i to oko 13% više u odnosu na 2016.

 

Italy, participating with a share of almost 14% of total export, is a partner country with which the biggest export in 2017 was realised, about 13% more compared to 2016.

 

 

 

Udio uvoza robe iz Njemačke u ukupnome hrvatskom uvozu u 2017. iznosi više od 15% i uvezeno je gotovo 5% robe više nego godinu prije.

 

The share of import from Germany in the total Croatian import in 2017 exceeded 15% and there were almost 5% more goods imported than in the year before.

 

 

 

Slovenija je i dalje jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske u 2017., s udjelom od gotovo 11% ukupnog izvoza i ukupnog uvoza. U tu je zemlju u 2017. izvezeno 3% robe manje, dok je uvoz bio oko 8% veći.

 

Slovenia remained one of the most important partner countries in the total trade in goods of the Republic of Croatia in 2017, with a share of almost 11% in both total export and total import. The export to that country decreased in 2017 by 3%, while the import from it was by about 8% higher.

 

 

 

Izvoz u Bosnu i Hercegovinu ne mijenja trend

 

The export trend to Bosnia and Herzegovina does not change

 

 

 

Robna razmjena s trećim zemljama u 2017. čini oko 35% ukupnog izvoza, koji je porastao za 18%, i gotovo 22% ukupnog uvoza, koji je porastao za 6% u usporedbi s 2016.

 

The Republic of Croatia realised in 2017 with non-EU Member States approximately 35% of total export, which grew by 18%, and almost 22% of total import, which grew by 6%, as compared to 2016.

 

 

 

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska u 2017. ostvarila robnu razmjenu su Bosna i Hercegovina, Srbija te Kina. Gotovo 10% ukupnoga hrvatskog izvoza u 2017. ostvareno je u Bosni i Hercegovini. U odnosu na lani porastao je gotovo za 21%, dok je uvoz porastao za više od 18%.

 

The biggest partner countries in foreign trade in goods outside EU, with whom the Republic of Croatia realised trade in goods in 2017, were Bosnia and Herzegovina, Serbia and China. Almost 10% of the total Croatian export in 2017 was realised with Bosnia and Herzegovina, which increased by almost 21% compared to the last year, while import went up by more than 18%.

 

 

 

Pozicija hrvatske robne razmjene u EU

 

Situation of Croatian trade in goods in EU

 

 

 

Prema privremenim podacima Eurostata, Republika Hrvatska u 2017. u izvozu i uvozu EU-28 s trećim državama sudjeluje s 0,3%.

 

According to preliminary Eurostat’s data, the Republic of Croatia in 2017 participated in EU-28 total export and import to/from non-EU countries with 0.3%.

 

 

 

U razdoblju između 2016. i 2017. kretanje robne razmjene uvrstilo je RH među šest zemalja s najvećim porastom izvoza i uvoza u druge države članice EU-a.

 

In the period from 2016 to 2017, changes in trade in goods included the Republic of Croatia among six countries that recorded the biggest increase of export to and import from other EU Member States.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 851 583

766 052

835 789

9 747 786

1 276 322

1 392 313

-3 896 203

-510 271

-556 524

60,0

II.

7 131 274

931 235

1 016 671

11 649 235

1 521 298

1 660 532

-4 517 962

-590 063

-643 861

61,2

III.

7 579 918

994 560

1 092 008

12 711 122

1 667 851

1 825 980

-5 131 204

-673 291

-733 973

59,6

IV.

7 242 389

962 615

1 088 723

12 852 998

1 708 611

1 935 430

-5 610 609

-745 996

-846 707

56,3

V.

7 920 959

1 058 315

1 204 189

12 766 930

1 706 199

1 941 565

-4 845 972

-647 884

-737 376

62,0

VI.

7 866 262

1 051 042

1 175 753

12 754 746

1 704 411

1 903 840

-4 888 484

-653 370

-728 087

61,7

VII.

7 613 704

1 012 886

1 134 359

12 388 749

1 647 875

1 841 173

-4 775 045

-634 989

-706 813

61,5

VIII.

6 985 385

933 912

1 033 774

11 891 257

1 589 930

1 761 939

-4 905 872

-656 017

-728 165

58,7

IX.

8 363 531

1 118 114

1 251 321

13 003 068

1 738 390

1 942 959

-4 639 536

-620 276

-691 639

64,3

X.

8 407 861

1 119 485

1 255 812

12 242 059

1 629 927

1 820 820

-3 834 198

-510 442

-565 008

68,7

XI.

8 910 048

1 188 062

1 303 002

12 993 077

1 732 419

1 899 516

-4 083 029

-544 357

-596 514

68,6

XII.

8 890 304

1 180 292

1 256 133

13 473 514

1 788 634

1 903 798

-4 583 211

-608 342

-647 665

66,0

I. – XII.

92 763 217

12 316 569

13 647 534

148 474 542

19 711 866

21 829 865

-55 711 324

-7 395 297

-8 182 331

62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 563 629

1 002 133

1 047 557

11 346 647

1 502 280

1 572 256

-3 783 018

-500 148

-524 699

66,7

II.

8 220 089

1 096 978

1 173 274

12 556 849

1 677 773

1 794 877

-4 336 760

-580 795

-621 603

65,5

III.

9 561 337

1 285 875

1 371 668

15 264 303

2 053 747

2 194 723

-5 702 967

-767 872

-823 055

62,6

IV.

7 359 269

990 393

1 061 108

13 369 848

1 798 020

1 923 605

-6 010 579

-807 627

-862 497

55,0

V.

8 924 641

1 196 827

1 299 849

14 888 800

1 995 420

2 172 266

-5 964 160

-798 593

-872 417

59,9

VI.

8 652 719

1 166 395

1 304 503

13 935 989

1 879 080

2 101 937

-5 283 270

-712 685

-797 434

62,1

VII.

8 559 950

1 155 485

1 307 217

14 312 554

1 932 065

2 192 188

-5 752 605

-776 580

-884 971

59,8

VIII.

8 140 521

1 098 602

1 280 470

12 789 488

1 726 167

2 017 336

-4 648 967

-627 564

-736 866

63,7

IX.

8 971 646

1 211 959

1 434 982

14 331 619

1 935 713

2 294 130

-5 359 973

-723 754

-859 149

62,6

X.

9 750 362

1 302 091

1 545 421

14 160 570

1 890 216

2 238 576

-4 410 209

-588 125

-693 155

68,9

XI.

10 150 256

1 351 581

1 577 764

13 845 975

1 843 331

2 148 755

-3 695 720

-491 751

-570 991

73,3

XII.

8 746 539

1 158 626

1 367 178

12 510 483

1 657 836

1 958 082

-3 763 944

-499 210

-590 904

69,9

I. – XII.

104 600 956

14 016 945

15 770 991

163 313 126

21 891 649

24 608 732

-58 712 170

-7 874 704

-8 837 741

64,0

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 600 956

112,8

148 474 542

163 313 126

110,0

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 457 976

4 958 413

111,2

4 146 679

4 709 425

113,6

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

696 037

668 678

96,1

8 388 070

10 453 202

124,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

82 459 666

93 087 620

112,9

130 442 251

142 321 310

109,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

8 115 318

8 060 096

99,3

14 012 988

15 203 557

108,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 121 887

1 144 217

102,0

1 311 009

1 488 348

113,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

316 675

667 618

210,8

464 629

561 196

120,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 174 221

1 253 826

106,8

3 101 737

3 284 625

105,9

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 842 841

5 108 763

105,5

6 951 928

7 412 844

106,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 971 153

3 258 103

109,7

4 709 579

4 801 192

101,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

4 396 176

4 815 108

109,5

1 930 048

2 259 116

117,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 615 652

1 801 659

111,5

3 453 576

3 621 464

104,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

14 345

13 047

91,0

23 005

20 232

87,9

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 430 534

7 612 605

140,2

5 640 026

6 716 012

119,1

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 845 873

5 434 258

112,1

11 458 256

12 354 915

107,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 760 809

8 587 160

127,0

9 379 001

8 371 515

89,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 740 613

2 966 231

108,2

6 193 244

6 670 649

107,7

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 162 265

3 368 145

106,5

2 602 776

2 934 783

112,8

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 107 705

2 947 624

139,8

7 802 855

9 124 671

116,9

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 043 527

7 122 585

101,1

5 606 767

6 064 049

108,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 307 435

3 452 122

104,4

9 089 759

9 855 683

108,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

6 521 632

7 132 827

109,4

6 850 872

7 620 705

111,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,

d. n.

6 749 667

7 317 701

108,4

12 229 623

13 334 455

109,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 420 118

4 020 239

117,5

10 290 204

11 626 428

113,0

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 203 317

2 927 632

132,9

1 839 575

1 983 385

107,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 614 053

2 449 172

93,7

2 081 363

2 306 252

110,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

983 850

1 626 880

165,4

3 419 431

4 705 233

137,6

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 799 884

3 112 688

111,2

4 559 154

4 739 494

104,0

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 664 057

2 096 958

126,0

397 276

493 800

124,3

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

479 217

482 100

100,6

501 393

569 402

113,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

21

233

1)

1 523

779

51,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 320

2 681

115,5

1 806

2 579

142,8

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

204 040

191 585

93,9

36 388

23 134

63,6

 

 

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 600 956

112,8

148 474 542

163 313 126

110,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

10 376 077

10 431 116

100,5

16 529 450

17 962 278

108,7

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 460 363

1 866 995

127,8

1 754 531

2 220 340

126,5

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 907 393

7 987 139

115,6

2 519 350

2 933 600

116,4

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

8 765 989

11 115 835

126,8

18 249 967

21 612 335

118,4

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

374 617

449 721

120,0

741 878

740 024

99,8

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

12 293 515

14 760 103

120,1

22 692 495

22 639 326

99,8

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

14 517 298

16 899 324

116,4

26 462 104

29 185 373

110,3

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

21 819 079

24 435 771

112,0

38 039 085

41 955 409

110,3

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

15 699 667

16 213 182

103,3

21 393 759

23 934 382

111,9

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,

d. n.

345 179

250 185

72,5

55 534

106 926

192,5

9

Commodities and transactions,

n. e. s.

 

Neraspoređeno

204 040

191 585

93,9

36 388

23 134

63,6

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 600 956

112,8

148 474 542

163 313 126

110,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

61 627 044

67 866 858

110,1

114 682 833

127 496 309

111,2

EU countries

Austrija

5 943 867

6 552 044

110,2

11 837 954

12 358 923

104,4

Austria

Belgija

989 454

1 793 966

181,3

2 795 774

3 501 322

125,2

Belgium

Bugarska

523 294

563 355

107,7

1 269 730

1 009 785

79,5

Bulgaria

Cipar

108 953

386 967

355,2

66 976

46 313

69,1

Cyprus

Češka

1 332 422

1 844 742

138,5

3 120 903

4 012 930

128,6

Czech Republic

Danska

279 062

349 389

125,2

997 933

1 479 309

148,2

Denmark

Estonija

82 030

106 429

129,7

30 987

31 131

100,5

Estonia

Finska

160 385

247 530

154,3

257 688

246 993

95,8

Finland

Francuska

2 180 474

2 587 200

118,7

3 601 317

4 020 316

111,6

France

Grčka

397 730

472 930

118,9

735 399

643 436

87,5

Greece

Irska

257 989

325 731

126,3

432 552

457 431

105,8

Ireland

Italija

12 692 777

14 289 812

112,6

18 736 592

20 977 217

112,0

Italy

Letonija

108 868

103 050

94,7

55 502

69 019

124,4

Latvia

Litva

244 775

198 710

81,2

176 556

192 807

109,2

Lithuania

Luksemburg

48 896

250 365

512,0

92 366

101 315

109,7

Luxembourg

Mađarska

3 553 933

3 517 265

99,0

10 567 740

12 412 507

117,5

Hungary

Malta

204 809

533 695

260,6

55 526

37 281

67,1

Malta

Nizozemska

2 429 248

1 241 064

51,1

5 828 559

6 338 117

108,7

Netherlands

Njemačka

10 948 905

12 877 057

117,6

23 930 659

25 081 967

104,8

Germany

Poljska

1 261 755

1 492 551

118,3

4 539 291

5 803 840

127,9

Poland

Portugal

383 140

435 693

113,7

181 962

220 194

121,0

Portugal

Rumunjska

828 388

1 122 876

135,5

1 134 600

1 323 181

116,6

Romania

Slovačka

1 326 021

1 231 686

92,9

2 434 541

3 067 116

126,0

Slovakia

Slovenija

11 593 997

11 247 370

97,0

16 215 815

17 557 286

108,3

Slovenia

Španjolska

1 494 821

1 621 272

108,5

2 999 884

3 578 137

119,3

Spain

Švedska

939 300

898 837

95,7

986 765

949 633

96,2

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 306 007

1 565 438

119,9

1 598 031

1 978 547

123,8

United Kingdom

Neraspoređeno

5 743

9 835

171,3

1 230

256

20,8

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 442 884

1 700 313

117,8

1 419 360

1 446 225

101,9

EFTA countries

Island

21 424

16 856

78,7

4 260

9 423

221,2

Iceland

Lihtenštajn

13 996

9 410

67,2

400

425

106,2

Liechtenstein

Norveška

421 208

497 990

118,2

153 060

154 302

100,8

Norway

Švicarska

986 256

1 176 057

119,2

1 261 640

1 282 075

101,6

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 204 830

18 234 030

119,9

8 792 720

10 076 539

114,6

CEFTA countries

Albanija

350 458

412 509

117,7

36 875

46 045

124,9

Albania

Bosna i Hercegovina

8 434 876

10 201 845

120,9

4 318 145

5 111 649

118,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 053 485

1 247 475

118,4

35 823

38 055

106,2

Montenegro

Kosovo

494 504

460 426

93,1

17 594

13 122

74,6

Kosovo

Makedonija

915 676

896 574

97,9

617 956

564 152

91,3

Macedonia, FYR

Moldavija

27 098

16 080

59,3

15 810

16 143

102,1

Moldova

Srbija

3 928 732

4 999 120

127,2

3 750 517

4 287 374

114,3

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

2 316 428

1 600 184

69,1

2 523 753

3 654 241

144,8

OPEC countries

Alžir

298 863

209 550

70,1

30 099

29 122

96,8

Algeria

Angola

339

1 948

575,3

30

-

-

Angola

Ekvador

1 517

1 510

99,5

119 150

91 925

77,2

Ecuador

Irak

27 540

54 317

197,2

1 193 498

1 649 647

138,2

Iraq

Iran, Islamska Republika

29 973

39 709

132,5

4 056

399 194

1)

Iran, Islamic Republic of

Katar

380 181

425 609

111,9

38 192

6 823

17,9

Qatar

Kuvajt

90 082

44 984

49,9

40

36

90,3

Kuwait

Libija

58 462

22 909

39,2

588 182

871 273

148,1

Libya

Nigerija

13 497

13 934

103,2

901

739

82,0

Nigeria

Saudijska Arabija

1 077 923

580 655

53,9

514 222

566 282

110,1

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

325 264

196 088

60,3

24 260

6 780

27,9

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

12 785

8 971

70,2

11 123

32 419

291,5

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 430 007

3 590 098

104,7

4 394 737

4 602 099

104,7

Other countries in Europe

Bjelorusija

142 925

64 360

45,0

28 135

59 814

212,6

Belarus

Rusija

1 429 662

1 341 505

93,8

2 268 727

2 255 802

99,4

Russian Federation

Turska

816 942

1 133 406

138,7

1 806 744

2 101 885

116,3

Turkey

Ukrajina

227 783

215 726

94,7

287 960

177 961

61,8

Ukraine

Ostale zemlje

812 695

835 100

102,8

3 172

6 638

209,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 680 259

3 566 873

133,1

12 063 475

12 107 634

100,4

Other countries in Asia

Azerbajdžan

11 157

5 210

46,7

1 625 734

1 674 462

103,0

Azerbaijan

Bangladeš

36 646

26 899

73,4

98 963

100 092

101,1

Bangladesh

Filipini

14 047

64 878

461,9

13 749

15 565

113,2

Philippines

Hong Kong, Kina

245 262

268 745

109,6

42 837

90 519

211,3

Hong Kong, China

Indija

83 423

114 433

137,2

759 000

939 798

123,8

India

Indonezija

104 717

111 676

106,6

191 423

175 730

91,8

Indonesia

Izrael

377 685

382 295

101,2

125 069

106 438

85,1

Israel

Japan

247 477

383 085

154,8

243 925

204 022

83,6

Japan

Kazahstan

62 564

106 545

170,3

625 948

1 097 743

175,4

Kazakhstan

Kina

570 777

835 822

146,4

4 381 202

5 178 171

118,2

China

Koreja, Republika

121 238

422 237

348,3

3 140 140

1 398 365

44,5

Korea, Republic of

Libanon

70 132

93 201

132,9

852

3 139

368,4

Lebanon

Malezija

102 304

76 023

74,3

72 911

75 017

102,9

Malaysia

Oman

19 604

55 046

280,8

5 556

2 802

50,4

Oman

Pakistan

46 546

47 664

102,4

76 955

95 028

123,5

Pakistan

Singapur

67 019

69 310

103,4

41 745

36 039

86,3

Singapore

Tajland

46 453

40 405

87,0

136 954

231 642

169,1

Thailand

Tajvan, Kina

44 728

32 057

71,7

192 621

227 793

118,3

Taiwan, China

Vijetnam

178 665

181 687

101,7

186 928

235 266

125,9

Viet Nam

Ostale zemlje

229 815

249 656

108,6

100 963

220 003

217,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 388 756

2 216 093

159,6

576 326

328 608

57,0

Other countries in Africa

Egipat

744 466

1 019 807

137,0

335 823

81 332

24,2

Egypt

Etiopija

54 580

94 339

172,8

2 619

4 576

174,8

Ethiopia

Južnoafrička Republika

65 680

112 546

171,4

33 144

60 559

182,7

South Africa

Maroko

80 978

610 294

753,7

60 860

108 346

178,0

Morocco

Tunis

69 025

218 649

316,8

20 850

25 902

124,2

Tunisia

Ostale zemlje

374 027

160 458

42,9

123 030

47 893

38,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 999 368

5 448 867

136,2

2 684 345

1 843 983

68,7

Other countries in America

Argentina

16 808

7 648

45,5

159 933

57 786

36,1

Argentina

Brazil

29 464

55 327

187,8

537 661

286 905

53,4

Brazil

Čile

11 563

8 676

75,0

10 007

13 247

132,4

Chile

Kanada

280 434

373 498

133,2

90 626

121 050

133,6

Canada

Kolumbija

15 780

1 375

8,7

152 296

50 078

32,9

Colombia

Meksiko

116 638

100 113

85,8

127 395

46 269

36,3

Mexico

Peru

35 278

7 039

20,0

1 877

1 614

86,0

Peru

SAD

3 435 612

4 079 835

118,8

1 422 731

1 072 999

75,4

United States

Ostale zemlje

57 791

815 356

1)

181 820

   194 034

106,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

499 854

265 219

53,1

43 489

146 410

336,7

Countries of Oceania

Australija

177 731

143 376

80,7

10 704

30 431

284,3

Australia

Maršalovi Otoci

311 648

105 736

33,9

-

96 658

-

Marshall Islands

Novi Zeland

10 302

12 577

122,1

30 419

17 525

57,6

New Zealand

Ostale zemlje

173

3 529

1)

2 366

1 796

75,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

173 787

112 421

64,7

1 293 504

1 611 078

124,6

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,5316

7,4625

99,1

7,5322

7,4601

99,0

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 316 569

14 016 945

113,8

19 711 866

21 891 649

111,1

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

591 755

664 188

112,2

550 179

631 140

114,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

92 406

89 620

97,0

1 115 679

1 401 640

125,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

10 948 885

12 475 211

113,9

17 316 007

19 078 266

110,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 077 378

1 080 343

100,3

1 861 155

2 038 861

109,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

149 067

153 507

103,0

174 203

199 776

114,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

42 097

89 603

212,8

61 626

75 284

122,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

155 819

168 053

107,9

411 555

440 216

107,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

642 964

684 321

106,4

922 533

993 858

107,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

394 338

436 651

110,7

624 776

643 670

103,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

583 308

645 255

110,6

256 178

302 831

118,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

214 431

241 466

112,6

458 370

485 335

105,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 904

1 749

91,9

3 054

2 712

88,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

722 322

1 020 270

141,2

748 455

900 394

120,3

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

643 122

728 477

113,3

1 520 189

1 655 916

108,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

897 522

1 150 066

128,1

1 245 454

1 122 006

90,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

363 832

397 573

109,3

822 111

894 299

108,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

419 856

451 718

107,6

345 498

393 399

113,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

280 004

395 118

141,1

1 035 924

1 223 213

118,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

935 143

954 988

102,1

743 985

812 928

109,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

439 024

462 475

105,3

1 206 479

1 320 048

109,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

865 885

955 955

110,4

909 733

1 021 382

112,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,

d. n.

896 178

980 866

109,4

1 624 232

1 787 663

110,1

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

453 941

538 278

118,6

1 366 241

1 558 344

114,1

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

293 098

392 163

133,8

244 135

266 191

109,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

346 987

328 269

94,6

276 264

309 083

111,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

130 665

218 047

166,9

453 858

630 857

139,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

371 516

416 163

112,0

605 315

634 500

104,8

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

220 983

280 980

127,2

52 777

66 183

125,4

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

63 636

64 625

101,6

66 624

76 363

114,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

3

31

1)

202