image description

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 7. PROSINCA 2018./ 7 DECEMBER, 2018                               BROJ/ NUMBER: 4.3.1/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TURIZAM U LISTOPADU 2018.1)

TOURISM, OCTOBER 20181)

 

 

 

Dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista

 

Two-digit increase in tourist arrivals and nights

 

 

 

U listopadu 2018. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je više od 963 tisuće dolazaka i 2,8 milijuna noćenja turista. U odnosu na listopad 2017., ostvareno je 13,3% više dolazaka i 12,4% više noćenja.

 

In October 2018 there were more than 963 thousand arrivals of tourists who realised 2.8 million tourist nights in commercial accommodation establishments. Compared to October 2017, there were 13.3% more arrivals and 12.4% more nights.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 166 tisuća dolazaka i 344 tisuće noćenja, što je porast dolazaka za 15,7% i porast noćenja za 13,7% u odnosu na listopad 2017.

 

Domestic tourists realised 166 thousand arrivals and 344 thousand nights, which is an increase in tourist arrivals of 15.7% and in tourist nights of 13.7%, as compared to October 2017.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 798 tisuća dolazaka i 2,5 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 12,8% i porast noćenja za 12,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

Foreign tourists realised 798 thousand arrivals and 2.5 million nights, which was 12.8% more arrivals and 12.2% more nights than in October 2017.

 

 

 

Najviše noćenja turista iz Njemačke i Ujedinjene Kraljevine

 

The most tourist nights realised by tourists from Germany and the United Kingdom

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista u listopadu 2018. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 697 tisuća noćenja (28,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista) te turisti iz Ujedinjene Kraljevine, s 283 tisuće noćenja turista (11,4% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). U odnosu na listopad 2017., turisti iz Njemačke ostvarili su porast noćenja za 16,3%, a turisti iz Ujedinjene Kraljevine porast noćenja za 15,3%.

 

The most foreign tourist nights in October 2018 were realised by tourists from Germany, as much as 697 thousand nights (28.1% of the total realised foreign tourist nights) and by tourists from the United Kingdom, with 283 thousand tourist nights (11.4% of the total realised foreign tourist nights). As compared to October 2017, tourists from Germany realised 16.3% more nights and tourists from the United  Kingdom realised 15.3% more nights.

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Austrije (7,8%), Slovenije (4,7%), SAD-a (4,6%) te Francuske (3,5%).

 

These were followed by nights realised by tourists from Austria (7.8%), Slovenia (4.7%), the USA (4.6%) and France (3.5%).

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik prvi po broju ostvarenih noćenja turista

 

Dubrovnik first by the number of tourist nights

 

 

 

Dubrovnik je ostvario najviše noćenja turista u listopadu 2018., i to 362 tisuće noćenja, što je 12,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na listopad 2017., u Dubrovniku je ostvareno 9,5% više dolazaka i 7,0% više noćenja.

 

Dubrovnik realised the largest number of tourist nights in October 2018, as much as 362 thousand nights, which was 12.8% of the total number of realised nights. Compared to October 2017, there were 9.5% more arrivals and 7.0% more nights in Dubrovnik.

 

 

 

Najviše noćenja u Dubrovniku su ostvarili turisti iz Ujedinjene Kraljevine, i to 92 tisuće noćenja, što je 26,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz SAD-a (10,8%), Njemačke (9,2%) te Francuske (5,6%).

 

The most foreign tourist nights in Dubrovnik were realised by tourists from the United Kingdom, as much as 92 thousand, which was 26.2% of total realised foreign tourist nights. These were followed by tourists from the USA (10.8%), Germany (9.2%) and France (5.6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja ostvareno u hotelima

 

The most nights realised in hotels

 

 

 

U listopadu 2018. najviše noćenja turista bilo je ostvareno u hotelima, i to 1,7 milijuna noćenja, što je 59,0% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na listopad 2017., hoteli su ostvarili porast dolazaka za 11,4% i porast noćenja za 10,3%.

 

The most tourist nights in October 2018 were realised in hotels, as much as 1.7 million, which was 59.0% out of the total number of realised nights. Compared to October 2017, hotels recorded an increase in tourist arrivals of 11.4% and in tourist nights of 10.3%.

 

 

1)    Privremeni podaci

1)    Provisional data.

 

 

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše soba

 

The largest number of rooms available in the group Hotels and similar accommodation

 

 

 

Turistima su u listopadu 2018. bile na raspolaganju 173 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 427 tisuća stalnih postelja.

 

In October 2018, there were 173 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 427 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo ukupno 69 tisuća soba i apartmana (što je 39,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s ukupno 140 tisuća stalnih postelja (što je 32,8% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 54,6%, a stalnih postelja 47,8%.

 

In group Hotels and similar accommodation, tourists had a total of 69 thousand rooms and apartments at their disposal (which was 39.7% of the total number of available rooms and apartments) with a total of 140 thousand permanent beds (which was 32.8% of the total number of available permanent beds). Average occupancy rate of rooms was 54.6% and of permanent beds it was 47.8%.

 

 

 

Turisti u dobi od 65 i više godina ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged 65 and over realised the most tourist nights

 

 

 

U listopadu 2018. turisti u dobnoj skupini od 65 i više godina ostvarili su najviše noćenja, i to 689 tisuća noćenja, što je 24,4% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 55 do 64 godine s ostvarene 564 tisuće noćenja, što je 20,0% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In October 2018, tourists aged 65 and over realised the most nights, i.e. 689 thousand nights, which accounted for 24.4% of the total realised nights. They were followed by tourists aged 55 to 64, who realised 564 thousand nights, which accounted for 20.0% of the total realised nights.

 

 

 

U prvih deset mjeseci porast dolazaka i noćenja turista

 

Increase in tourist arrivals and nights in the first ten months

 

 

 

U prvih deset mjeseci 2018. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 17,9 milijuna dolazaka i 88,1 milijun noćenja, što je porast dolazaka za 6,8% i porast noćenja za 3,8% u odnosu na isto razdoblje 2017.

 

In the first ten months of 2018, tourists realised 17.9 million arrivals and 88.1 million nights in commercial accommodation establishments, which was an increase in tourist arrivals of 6.8% and in tourist nights of 3.8% compared to the same period of 2017.

 

 

 

Domaći turisti u prvih su deset mjeseci ostvarili 1,8 milijuna dolazaka i gotovo 6,0 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 10,1% i porast noćenja za 8,1% u odnosu na isto razdoblje 2017.

 

In the first ten months, domestic tourists realised 1.8 million arrivals and almost 6.0 million nights, which was an increase of 10.1% in arrivals and 8.1% in nights, as compared to the same period of 2017.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 16,2 milijuna dolazaka i 82,2 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 6,4% i porast noćenja za 3,5% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (24,2%), Slovenije (8,7%), Austrije (8,4%), Poljske (7,3%), Češke (6,2%) i Italije (6,0%).

 

Foreign tourists realised 16.2 million arrivals and 82.2 million nights, which was an increase of 6.4% in arrivals and 3.5% in nights, as compared to the same period of the previous year. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (24.2%), Slovenia (8.7%), Austria (8.4%), Poland (7.3%), the Czech Republic (6.2%) and Italy (6.0%).

 

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

850 333

963 470

113,3

2 515 570

2 826 494

112,4

100,0

2,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

143 270

165 808

115,7

302 423

343 876

113,7

12,2

2,1

Domestic tourists

Strani turisti

707 063

797 662

112,8

2 213 147

2 482 618

112,2

87,8

3,1

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

X. 2018.

 

 

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

707 063

797 662

112,8

2 213 147

2 482 618

112,2

100,0

3,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

1 881

1 731

92,0

2 682

2 885

107,6

0,1

1,7

Albania

Austrija

57 585

58 742

102,0

192 506

193 016

100,3

7,8

3,3

Austria

Belgija

4 413

4 559

103,3

14 230

14 655

103,0

0,6

3,2

Belgium

Bjelorusija

236

223

94,5

945

780

82,5

0,0

3,5

Belarus

Bosna i Hercegovina

11 071

12 849

116,1

29 859

34 077

114,1

1,4

2,7

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

3 818

3 616

94,7

7 688

7 546

98,2

0,3

2,1

Bulgaria

Cipar

125

192

153,6

351

620

176,6

0,0

3,2

Cyprus

Crna Gora

1 873

1 848

98,7

3 803

3 916

103,0

0,2

2,1

Montenegro

Češka

3 648

4 183

114,7

13 830

16 770

121,3

0,7

4,0

Czech Rebublic

Danska

3 352

3 794

113,2

14 609

17 075

116,9

0,7

4,5

Denmark

Estonija

978

946

96,7

3 453

3 411

98,8

0,1

3,6

Estonia

Finska

7 619

7 425

97,5

42 114

38 678

91,8

1,6

5,2

Finland

Francuska

23 574

27 889

118,3

76 675

86 357

112,6

3,5

3,1

France

Grčka

2 709

3 014

111,3

6 067

6 584

108,5

0,3

2,2

Greece

Irska

3 644

4 372

120,0

16 350

20 119

123,1

0,8

4,6

Ireland

Island

209

226

108,1

788

863

109,5

0,0

3,8

Iceland

Italija

26 123

26 701

102,2

58 645

60 435

103,1

2,4

2,3

Italy

Kosovo

649

840

129,4

1 561

2 208

141,4

0,1

2,6

Kosovo

Letonija

1 513

1 493

98,7

4 310

4 263

98,9

0,2

2,9

Latvia

Lihtenštajn

66

102

154,5

219

470

214,6

0,0

4,6

Liechtenstein

Litva

976

1 048

107,4

2 966

3 836

129,3

0,2

3,7

Lithuania

Luksemburg

364

279

76,6

2 225

1 037

46,6

0,0

3,7

Luxembourg

Mađarska

11 493

13 436

116,9

29 842

35 100

117,6

1,4

2,6

Hungary

Makedonija

1 685

2 157

128,0

3 634

5 170

142,3

0,2

2,4

Macedonia, FYR

Malta

186

164

88,2

554

698

126,0

0,0

4,3

Malta

Nizozemska

10 887

12 758

117,2

41 455

48 061

115,9

1,9

3,8

Netherlands

Norveška

4 887

5 303

108,5

33 369

36 934

110,7

1,5

7,0

Norway

Njemačka

110 580

134 947

122,0

599 324

697 037

116,3

28,1

5,2

Germany

Poljska

9 842

10 505

106,7

32 283

34 948

108,3

1,4

3,3

Poland

Portugal

2 038

2 635

129,3

5 685

6 960

122,4

0,3

2,6

Portugal

Rumunjska

2 614

2 968

113,5

6 978

7 950

113,9

0,3

2,7

Romania

Rusija

2 585

3 539

136,9

9 851

12 277

124,6

0,5

3,5

Russian Federation

Slovačka

2 425

2 756

113,6

7 081

8 710

123,0

0,4

3,2

Slovakia

Slovenija

52 120

51 475

98,8

122 034

117 286

96,1

4,7

2,3

Slovenia

Srbija

7 253

7 968

109,9

17 538

20 109

114,7

0,8

2,5

Serbia

Španjolska

10 879

12 507

115,0

22 998

26 243

114,1

1,1

2,1

Spain

Švedska

9 081

9 659

106,4

47 490

47 521

100,1

1,9

4,9

Sweden

Švicarska

17 392

19 668

113,1

66 637

77 974

117,0

3,1

4,0

Switzerland

Turska

2 438

2 353

96,5

6 394

5 858

91,6

0,2

2,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

45 849

52 609

114,7

245 435

283 026

115,3

11,4

5,4

United Kingdom

Ukrajina

1 322

1 823

137,9

4 428

6 601

149,1

0,3

3,6

Ukraine

Ostale europske zemlje

133

181

136,1

382

661

173,0

0,0

3,7

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

853

1 138

133,4

1 927

2 976

154,4

0,1

2,6

South Africa

Maroko

134

142

106,0

379

426

112,4

0,0

3,0

Morocco

Tunis

65

90

138,5

179

313

174,9

0,0

3,5

Tunisia

Ostale afričke zemlje

633

798

126,1

1 942

2 681

138,1

0,1

3,4

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

13 513

16 144

119,5

34 344

39 927

116,3

1,6

2,5

Canada

SAD

37 529

48 680

129,7

90 093

113 873

126,4

4,6

2,3

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

198

332

167,7

547

859

157,0

0,0

2,6

Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

3 023

3 621

119,8

6 361

7 694

121,0

0,3

2,1

Argentina

Brazil

4 338

4 750

109,5

8 818

9 952

112,9

0,4

2,1

Brazil

Čile

468

879

187,8

1 155

1 965

170,1

0,1

2,2

Chile

Meksiko

938

1 388

148,0

2 190

3 288

150,1

0,1

2,4

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

2 066

3 125

151,3

5 064

6 892

136,1

0,3

2,2

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

4 003

3 974

99,3

5 000

5 139

102,8

0,2

1,3

Hong Kong, China

Indija

5 074

5 033

99,2

11 056

10 779

97,5

0,4

2,1

India

Indonezija

1 362

1 622

119,1

2 160

2 504

115,9

0,1

1,5

Indonesia

Izrael

5 546

2 794

50,4

10 216

6 008

58,8

0,2

2,2

Israel

Japan

21 113

20 062

95,0

29 502

27 874

94,5

1,1

1,4

Japan

Jordan

51

113

221,6

145

394

271,7

0,0

3,5

Jordan

Katar

511

554

108,4

682

639

93,7

0,0

1,2

Qatar

Kazahstan

120

107

89,2

490

314

64,1

0,0

2,9

Kazakhstan

Kina

27 879

43 408

155,7

39 024

62 798

160,9

2,5

1,4

China

Koreja, Republika

50 887

44 638

87,7

63 042

53 996

85,7

2,2

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

79

148

187,3

223

483

216,6

0,0

3,3

Kuwait

Makao, Kina

21

19

90,5

27

39

144,4

0,0

2,1

Macao, China

Malezija

5 254

6 495

123,6

7 152

8 704

121,7

0,4

1,3

Malaysia

Oman

69

49

71,0

160

119

74,4

0,0

2,4

Oman

Singapur

7 992

8 939

111,8

11 041

13 059

118,3

0,5

1,5

Singapore

Tajland

6 370

10 702

168,0

7 997

13 534

169,2

0,5

1,3

Thailand

Tajvan, Kina

29 019

33 810

116,5

33 894

41 124

121,3

1,7

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

397

695

175,1

802

1 094

136,4

0,0

1,6

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

2 725

3 013

110,6

6 498

7 840

120,7

0,3

2,6

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

10 725

12 690

118,3

26 974

31 351

116,2

1,3

2,5

Australia

Novi Zeland

1 822

2 199

120,7

4 563

5 172

113,3

0,2

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

171

28

16,4

232

83

35,8

0,0

3,0

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION
      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

850 333

963 470

113,3

2 515 570

2 826 494

112,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

607 656

679 963

111,9

1 632 156

1 798 670

110,2

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

581 022

647 150

111,4

1 511 695

1 667 912

110,3

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

z

20 624

z

z

86 847

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

4 135

4 808

116,3

24 403

25 669

105,2

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

6 074

z

z

16 436

z

z

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

201 904

238 058

117,9

706 958

832 686

117,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

166 984

203 969

122,1

631 022

759 027

120,3

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

29 052

28 102

96,7

55 458

54 084

97,5

 

Hostels

 

Lječilišta

1 256

706

56,2

10 269

8 792

85,6

 

Spas

 

Prenoćišta

2 749

3 021

109,9

5 221

5 841

111,9

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

262

z

z

421

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

481

802

166,7

613

1 231

200,8

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

274

298

108,8

594

595

100,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

173

z

z

610

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

40 322

45 063

111,8

174 498

194 412

111,4

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

40 322

45 063

111,8

174 498

194 412

111,4

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

451

386

85,6

1 958

726

37,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

451

386

85,6

1 958

726

37,1

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

143 270

165 808

115,7

302 423

343 876

113,7

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

101 108

115 273

114,0

193 641

220 328

113,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

93 903

105 763

112,6

178 682

199 937

111,9

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

z

5 474

z

z

11 263

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

497

880

177,1

966

1 908

197,5

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

3 089

z

z

7 267

z

z

 

Boarding houses2)

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

40 938

48 157

117,6

105 298

117 873

111,9

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

25 972

33 767

130,0

73 530

87 413

118,9

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

11 273

10 547

93,6

18 589

17 946

96,5

 

Hostels

 

Lječilišta  

704

561

79,7

6 139

6 154

100,2

 

Spas

 

Prenoćišta 

1 574

1 647

104,6

3 071

2 961

96,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

81

z

z

150

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

402

672

167,2

509

963

189,2

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

139

137

98,6

219

223

101,8

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

115

z

z

237

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 090

2 130

195,4

3 180

5 321

167,3

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 090

2 130

195,4

3 180

5 321

167,3

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

134

248

185,1

304

354

116,4

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

134

248

185,1

304

354

116,4

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

707 063

797 662

112,8

2 213 147

2 482 618

112,2

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

506 548

564 690

111,5

1 438 515

1 578 342

109,7

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

487 119

541 387

111,1

1 333 013

1 467 975

110,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

z

15 150

z

z

75 584

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

3 638

3 928

108,0

23 437

23 761

101,4

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

2 985

z

z

9 169

z

z

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

160 966

189 901

118,0

601 660

714 813

118,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

141 012

170 202

120,7

557 492

671 614

120,5

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

17 779

17 555

98,7

36 869

36 138

98,0

 

Hostels

 

Lječilišta

552

145

26,3

4 130

2 638

63,9

 

Spas

 

Prenoćišta

1 175

1 374

116,9

2 150

2 880

134,0

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

181

z

z

271

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

79

130

164,6

104

268

257,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

135

161

119,3

375

372

99,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

58

z

z

373

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

39 232

42 933

109,4

171 318

189 091

110,4

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

39 232

42 933

109,4

171 318

189 091

110,4

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

317

138

43,5

1 654

372

22,5

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

317

138

43,5

1 654

372

22,5

 

Other accommodation5)

 

 

1)

Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)

Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)

Obuhvaćene su sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

4)

Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

5)

Obuhvaćeni su objekti za robinzonski turizam i nekategorizirani objekti.

 

1)

Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)

Including boarding houses and spa boarding houses.

3)

Including rooms, apartments, studio-type suites, summer houses in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms.

4)

Including camping sites, small camps, quickstop camping, Robinson-type quickstop camping in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms as well as organised off-site camping sites.

5)

Including Robinson-type accommodation establishments and uncategorised establishments.

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

395 024

436 845

110,6

1 136 089

1 281 575

112,8

455 309

526 625

115,7

1 379 481

1 544 919

112,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

87 417

95 770

109,6

185 572

199 846

107,7

55 853

70 038

125,4

116 851

144 030

123,3

Domestic tourists

Strani turisti

307 607

341 075

110,9

950 517

1 081 729

113,8

399 456

456 587

114,3

1 262 630

1 400 889

111,0

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U LISTOPADU 2018.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, OCTOBER 2018

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi X. 2018.

Indices X. 2017.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

963 470

165 808

797 662

113,3

115,7

112,8

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

2 826 494

343 876

2 482 618

112,4

113,7

112,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

741 353

100 706

640 647

114,2

117,3

113,7

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

2 430 733

219 795

2 210 938

112,8

115,3

112,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

123 771

23 212

100 559

104,1

102,9

104,4

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

398 902

52 858

346 044

108,9

101,8

110,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

75

35

40

110,3

94,6

129,0

 

noćenja/ Nights

297

90

207

71,2

61,2

76,7

Cres

dolasci/ Arrivals

1 976

224

1 752

116,9

102,8

118,9

 

noćenja/ Nights

12 079

704

11 375

119,4

86,3

122,3

Crikvenica

dolasci/ Arrivals

11 961

1 940

10 021

104,4

101,2

105,0

 

noćenja/ Nights

36 430

6 770

29 660

104,6

105,4

104,4

Čabar

dolasci/ Arrivals

70

46

24

212,1

511,1

100,0

 

noćenja/ Nights

136

102

34

209,2

566,7

72,3

Delnice

dolasci/ Arrivals

924

305

619

142,2

113,0

162,9

       

noćenja/ Nights

1 500

560

940

152,0

129,6

169,4

Kastav

dolasci/ Arrivals

345

91

254

94,0

119,7

87,3

       

noćenja/ Nights

923

183

740

102,6

88,4

106,8

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

221

125

96

133,1

145,3

120,0

       

noćenja/ Nights

991

300

691

130,9

112,4

141,0

Krk  

dolasci/ Arrivals

8 134

453

7 681

114,4

103,4

115,1

       

noćenja/ Nights

39 660

1 097

38 563

130,6

126,2

130,7

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

7 482

1 654

5 828

72,9

41,8

92,4

       

noćenja/ Nights

38 218

4 710

33 508

92,1

47,0

106,4

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

1 951

605

1 346

217,7

115,0

363,8

 

noćenja/ Nights

7 225

1 909

5 316

175,0

94,5

252,2

Opatija

dolasci/ Arrivals

43 032

7 959

35 073

103,9

125,7

99,9

       

noćenja/ Nights

106 093

16 639

89 454

108,3

132,3

104,8

Rab  

dolasci/ Arrivals

3 382

611

2 771

76,3

72,7

77,2

       

noćenja/ Nights

14 512

1 306

13 206

75,1

83,9

74,3

Rijeka

dolasci/ Arrivals

11 293

2 647

8 646

114,4

114,6

114,3

       

noćenja/ Nights

21 521

5 111

16 410

113,3

115,5

112,7

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

191

147

44

112,4

148,5

62,0

       

noćenja/ Nights

513

387

126

160,3

198,5

100,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

5 667

2 236

3 431

118,7

170,7

99,0

 

noćenja/ Nights

18 552

4 316

14 236

102,1

179,2

90,4

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle

dolasci/ Arrivals

357

197

160

136,3

193,1

100,0

       

noćenja/ Nights

797

370

427

98,9

132,1

81,2

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

481

18

463

125,9

257,1

123,5

 

noćenja/ Nights

3 153

57

3 096

152,1

219,2

151,2

Fužine

dolasci/ Arrivals

623

380

243

112,1

116,6

105,7

 

noćenja/ Nights

1 404

711

693

171,8

135,4

237,3

Jelenje

dolasci/ Arrivals

156

41

115

122,8

141,4

117,3

 

noćenja/ Nights

510

66

444

113,8

165,0

108,8

Klana

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

Kostrena

dolasci/ Arrivals

444

200

244

84,1

57,1

137,1

       

noćenja/ Nights

1 204

398

806

66,5

34,9

120,7

Lokve

dolasci/ Arrivals

48

42

6

117,1

210,0

28,6

       

noćenja/ Nights

134

88

46

163,4

237,8

102,2

Lopar

dolasci/ Arrivals

423

29

394

118,5

161,1

116,2

 

noćenja/ Nights

3 416

55

3 361

109,3

114,6

109,2

Lovran

dolasci/ Arrivals

8 719

1 418

7 301

103,7

97,8

104,9

       

noćenja/ Nights

23 000

2 452

20 548

106,5

95,6

107,9

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

3 382

359

3 023

102,8

81,4

106,1

       

noćenja/ Nights

14 527

986

13 541

118,4

125,9

117,9

Matulji

dolasci/ Arrivals

490

133

357

85,8

126,7

76,6

       

noćenja/ Nights

1 506

252

1 254

70,8

50,7

77,0

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

2 143

88

2 055

102,6

32,5

113,1

 

noćenja/ Nights

9 297

139

9 158

143,1

24,1

154,7

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

180

146

34

122,4

119,7

136,0

 

noćenja/ Nights

339

297

42

105,0

126,9

47,2

Omišalj

dolasci/ Arrivals

6 582

388

6 194

109,0

96,3

110,0

 

noćenja/ Nights

29 662

1 425

28 237

118,4

83,3

121,0

Punat

dolasci/ Arrivals

1 899

228

1 671

124,2

186,9

118,8

        

noćenja/ Nights

7 188

487

6 701

118,6

109,9

119,3

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

429

285

144

121,9

149,2

89,4

       

noćenja/ Nights

694

497

197

132,4

182,7

78,2

Skrad

dolasci/ Arrivals

60

58

2

76,9

76,3

100,0

       

noćenja/ Nights

116

114

2

82,9

82,6

100,0

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

154

27

127

124,2

207,7

114,4

 

noćenja/ Nights

1 380

108

1 272

128,7

100,9

131,8

Viškovo

dolasci/ Arrivals

80

32

48

78,4

94,1

70,6

       

noćenja/ Nights

276

83

193

42,2

110,7

33,3

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

392

52

340

81,3

110,6

78,2

 

noćenja/ Nights

1 603

72

1 531

88,2

126,3

86,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

40 387

3 307

37 080

115,3

149,2

113,0

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

58 389

5 512

52 877

115,5

155,4

112,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

  

 

 

 

 

 

 

Gospić

dolasci/ Arrivals

1 806

482

1 324

192,7

134,3

229,1

 

noćenja/ Nights

2 611

824

1 787

176,7

139,9