image description

GODINA/ YEAR: LV.                                          ZAGREB, 8. VELJAČE 2019./ 8 FEBRUARY, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TURIZAM U PROSINCU 2018.1)

TOURISM, DECEMBER 20181)

 

 

Više dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista

 

More domestic and foreign tourist arrivals and nights

 

 

 

U prosincu 2018. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 349 tisuća dolazaka i 734 tisuće noćenja turista. U odnosu na prosinac 2017., ostvareno je 11,4% više dolazaka i 13,7% više noćenja turista.

 

In December 2018, there were 349 thousand arrivals of tourists, who realised 734 thousand tourist nights in commercial accommodation establishments. Compared to December 2017, there were 11.4% more arrivals and 13.7% more nights.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 5,6% više dolazaka i 8,9% više noćenja u prosincu 2018. u odnosu na prosinac 2017. Strani turisti ostvarili su 14,9% više dolazaka i 16,2% više noćenja u odnosu na prosinac 2017.

 

Domestic tourists realised 5.6% more arrivals and 8.9% more nights in December 2018 than in December 2017. Foreign tourists realised 14.9% more arrivals and 16.2% more nights in December 2018 than in December 2017.

 

 

 

 

 

 

Treću godinu zaredom najviše noćenja u prosincu ostvarili turisti iz Austrije

 

For the third year in a row, tourists from Austria realised the most nights in December

 

 

 

U prosincu 2018. najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Austrije, i to 70 tisuća noćenja (14,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista), te turisti iz Slovenije, sa 64 tisuće noćenja turista (12,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

 

The most foreign tourist nights in December 2018 were realised by tourists from Austria, as much as 70 thousand nights (14.1% of the total realised foreign tourist nights), and by tourists from Slovenia, with 64 thousand tourist nights (12.9% of the total realised foreign tourist nights).

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Italije (11,3%), Njemačke (10,9%), Bosne i Hercegovine (6,7%) te Koreje, Republike (3,5%).

 

These were followed by nights realised by tourists from Italy (11.3%), Germany (10.9%), Bosnia and Herzegovina (6.7%) and Korea, Republic of (3.5%).

 

 

 

 

 

 

Tradicionalno, u prosincu najviše dolazaka i noćenja turista u Gradu Zagrebu

 

Traditionally, the City of Zagreb realised the most tourist arrivals and nights in December

 

 

 

U prosincu 2018. u Gradu Zagrebu turisti su ostvarili 122 tisuće dolazaka i 231 tisuću noćenja. U odnosu na prosinac 2017., Grad Zagreb ostvario je 10,0% više dolazaka i 15,6% više noćenja turista.

 

In December 2018, there were 122 thousand arrivals and 231 thousand nights realised in the City of Zagreb. Compared to December 2017, there were 10.0% more arrivals and 15.6% more nights in the City of Zagreb.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 39 tisuća dolazaka i 70 tisuća noćenja u prosincu 2018., što je porast dolazaka za 7,8% i porast noćenja turista za 14,4% u odnosu na prosinac 2017.

 

Domestic tourists realised 39 thousand arrivals and 70 thousand nights in December 2018, which is an increase in tourist arrivals of 7.8% and in tourist nights of 14.4%, as compared to December 2017.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 83 tisuće dolazaka i 161 tisuću noćenja u prosincu 2018., što je porast dolazaka za 11,0% i porast noćenja turista za 16,0% u odnosu na prosinac 2017. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (10,4%), Italije (9,7%), Njemačke (6,7%),  Austrije (6,6%) te Slovenije (6,3%).

 

Foreign tourists realised 83 thousand arrivals and 161 thousand nights in December 2018, which was 11.0% more arrivals and 16.0% more nights than in December 2017. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Bosnia and Herzegovina (10.4%), Italy (9.7%), Germany (6.7%), Austria (6.6%) and Slovenia (6.3%).

 

 

1)    Privremeni podaci

1)    Provisional data.

 

 

 

 

Najviše noćenja ostvareno u hotelima

 

The most nights realised in hotels

 

 

 

U prosincu 2018. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 458 tisuća, što je 62,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na prosinac 2017., hoteli su ostvarili porast dolazaka za 9,5% i porast noćenja turista za 10,1%.

 

The most tourist nights in December 2018 were realised in hotels, as much as 458 thousand, which was 62.4% of the total number of realised nights. Compared to December 2017, hotels recorded an increase in tourist arrivals of 9.5% and in tourist nights of 10.1%.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše soba i stalnih postelja

 

The largest number of rooms and permanent beds available in the group Hotels and similar accommodation

 

 

 

Turistima je u prosincu 2018. na raspolaganju bilo 66 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 147 tisuća stalnih postelja.

 

In December 2018, there were 66 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 147 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo ukupno 37 tisuća soba i apartmana (što je 56,3% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s ukupno 71 tisućom stalnih postelja (što je 48,7% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 28,5%, a stalnih postelja 25,2%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, tourists had a total of 37 thousand rooms and apartments at their disposal (which was 56.3% of the total number of available rooms and apartments), with a total of 71 thousand permanent beds (which was 48.7% of the total number of available permanent beds). Average occupancy rate of rooms was 28.5% and of permanent beds it was 25.2%.

 

 

 

 

 

 

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged 35 to 44 realised the most tourist nights

 

 

 

U prosincu 2018. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 132 tisuće noćenja, što je 18,1% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 45 do 54 godine s ostvarenih 126 tisuća noćenja, što je 17,2% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In December 2018, tourists aged 35 to 44 realised the most nights, as much as 132 thousand nights, which accounted for 18.1% of the total realised nights. They were followed by tourists aged 45 to 54, who realised 126 thousand nights, which accounted for 17.2% of the total realised nights.

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

313 549

349 416

111,4

645 112

733 585

113,7

100,0

2,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

116 215

122 706

105,6

218 247

237 616

108,9

32,4

1,9

Domestic tourists

Strani turisti

197 334

226 710

114,9

426 865

495 969

116,2

67,6

2,2

Foreign tourists

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

XII. 2018.

 

 

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

197 334

226 710

114,9

426 865

495 969

116,2

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

2 003

1 935

96,6

3 088

3 390

109,8

0,7

1,8

Albania

Austrija

24 572

25 978

105,7

65 659

69 981

106,6

14,1

2,7

Austria

Belgija

677

1 091

161,2

1 900

2 795

147,1

0,6

2,6

Belgium

Bjelorusija

82

56

68,3

252

107

42,5

0,0

1,9

Belarus

Bosna i Hercegovina

15 037

17 168

114,2

28 082

33 008

117,5

6,7

1,9

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

1 981

2 170

109,5

3 546

4 315

121,7

0,9

2,0

Bulgaria

Cipar

69

63

91,3

209

199

95,2

0,0

3,2

Cyprus

Crna Gora

1 649

1 831

111,0

2 979

3 746

125,7

0,8

2,0

Montenegro

Češka

1 295

1 454

112,3

2 731

3 564

130,5

0,7

2,5

Czech Rebublic

Danska

469

396

84,4

1 346

1 302

96,7

0,3

3,3

Denmark

Estonija

69

77

111,6

191

192

100,5

0,0

2,5

Estonia

Finska

252

271

107,5

792

1 004

126,8

0,2

3,7

Finland

Francuska

3 638

3 001

82,5

8 468

8 579

101,3

1,7

2,9

France

Grčka

1 250

1 460

116,8

1 975

3 094

156,7

0,6

2,1

Greece

Irska

256

276

107,8

791

910

115,0

0,2

3,3

Ireland

Island

30

46

153,3

120

185

154,2

0,0

4,0

Iceland

Italija

26 905

25 562

95,0

56 723

56 037

98,8

11,3

2,2

Italy

Kosovo

631

874

138,5

1 089

1 458

133,9

0,3

1,7

Kosovo

Letonija

147

206

140,1

425

591

139,1

0,1

2,9

Latvia

Lihtenštajn

13

14

107,7

30

27

90,0

0,0

1,9

Liechtenstein

Litva

129

176

136,4

432

426

98,6

0,1

2,4

Lithuania

Luksemburg

58

58

100,0

225

101

44,9

0,0

1,7

Luxembourg

Mađarska

3 542

5 182

146,3

7 587

10 314

135,9

2,1

2,0

Hungary

Makedonija

1 424

1 806

126,8

3 089

4 575

148,1

0,9

2,5

Macedonia, FYR

Malta

160

137

85,6

493

428

86,8

0,1

3,1

Malta

Nizozemska

1 420

1 496

105,4

4 627

4 497

97,2

0,9

3,0

Netherlands

Norveška

341

346

101,5

1 100

1 265

115,0

0,3

3,7

Norway

Njemačka

12 906

22 064

171,0

40 724

53 880

132,3

10,9

2,4

Germany

Poljska

1 558

1 842

118,2

4 205

5 217

124,1

1,1

2,8

Poland

Portugal

734

550

74,9

2 418

1 786

73,9

0,4

3,2

Portugal

Rumunjska

1 235

1 403

113,6

3 347

3 618

108,1

0,7

2,6

Romania

Rusija

1 107

1 080

97,6

3 812

3 432

90,0

0,7

3,2

Russian Federation

Slovačka

1 068

1 575

147,5

2 260

3 580

158,4

0,7

2,3

Slovakia

Slovenija

24 135

29 988

124,3

48 282

64 031

132,6

12,9

2,1

Slovenia

Srbija

6 189

6 987

112,9

12 595

14 673

116,5

3,0

2,1

Serbia

Španjolska

1 621

1 806

111,4

4 317

4 474

103,6

0,9

2,5

Spain

Švedska

864

805

93,2

2 859

2 372

83,0

0,5

2,9

Sweden

Švicarska

3 036

3 234

106,5

7 913

8 502

107,4

1,7

2,6

Switzerland

Turska

1 184

1 174

99,2

3 096

2 859

92,3

0,6

2,4

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

3 702

4 004

108,2

10 750

12 428

115,6

2,5

3,1

United Kingdom

Ukrajina

502

587

116,9

1 653

1 927

116,6

0,4

3,3

Ukraine

Ostale europske zemlje

122

107

87,7

328

250

76,2

0,1

2,3

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

261

208

79,7

501

579

115,6

0,1

2,8

South Africa

Maroko

49

68

138,8

130

203

156,2

0,0

3,0

Morocco

Tunis

59

40

67,8

104

105

101,0

0,0

2,6

Tunisia

Ostale afričke zemlje

240

260

108,3

786

1 020

129,8

0,2

3,9

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

749

999

133,4

2 438

3 164

129,8

0,6

3,2

Canada

SAD

5 571

5 691

102,2

15 539

17 012

109,5

3,4

3,0

USA

Ostale zemlje Sjeverne

Amerike

39

121

310,3

85

217

255,3

0,0

1,8

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

200

254

127,0

498

787

158,0

0,2

3,1

Argentina

Brazil

483

531

109,9

1 214

1 448

119,3

0,3

2,7

Brazil

Čile

79

132

167,1

179

332

185,5

0,1

2,5

Chile

Meksiko

299

258

86,3

715

589

82,4

0,1

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

478

425

88,9

1 180

1 179

99,9

0,2

2,8

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

886

1 169

131,9

1 039

1 384

133,2

0,3

1,2

Hong Kong, China

Indija

749

983

131,2

1 956

2 598

132,8

0,5

2,6

India

Indonezija

1 092

1 739

159,2

1 446

2 333

161,3

0,5

1,3

Indonesia

Izrael

369

403

109,2

1 150

1 453

126,3

0,3

3,6

Israel

Japan

3 148

3 729

118,5

4 556

5 365

117,8

1,1

1,4

Japan

Jordan

26

27

103,8

75

83

110,7

0,0

3,1

Jordan

Katar

517

549

106,2

657

724

110,2

0,1

1,3

Qatar

Kazahstan

24

40

166,7

59

110

186,4

0,0

2,8

Kazakhstan

Kina

2 977

4 899

164,6

4 639

9 578

206,5

1,9

2,0

China

Koreja, Republika

14 698

14 919

101,5

16 650

17 286

103,8

3,5

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

32

64

200,0

78

193

247,4

0,0

3,0

Kuwait

Makao, Kina

17

19

111,8

27

25

92,6

0,0

1,3

Macao, China

Malezija

3 027

2 461

81,3

3 961

3 078

77,7

0,6

1,3

Malaysia

Oman

67

27

40,3

293

104

35,5

0,0

3,9

Oman

Singapur

5 744

7 166

124,8

8 055

9 347

116,0

1,9

1,3

Singapore

Tajland

1 712

1 853

108,2

1 914

2 329

121,7

0,5

1,3

Thailand

Tajvan, Kina

3 158

4 138

131,0

3 403

4 767

140,1

1,0

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

185

351

189,7

672

596

88,7

0,1

1,7

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

870

1 023

117,6

2 003

2 967

148,1

0,6

2,9

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

1 302

1 672

128,4

3 855

5 404

140,2

1,1

3,2

Australia

Novi Zeland

161

142

88,2

495

444

89,7

0,1

3,1

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

4

14

350,0

5

47

940,0

0,0

3,4

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

313 549

349 416

111,4

645 112

733 585

113,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 537

246 480

108,8

430 501

469 532

109,1

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

 

 

 

 

 

 

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

220 120

240 988

109,5

416 018

458 118

110,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

1 887

381

20,2

4 236

622

14,7

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

714

z

z

1 532

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

3 683

4 358

118,3

8 282

9 216

111,3

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

z

39

z

z

44

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

84 932

99 848

117,6

206 208

252 026

122,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

63 217

77 598

122,7

166 050

208 131

125,3

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

18 113

18 672

103,1

30 162

33 680

111,7

 

Hostels

 

Lječilišta

454

510

112,3

3 805

4 178

109,8

 

Spas

 

Prenoćišta

1 741

1 833

105,3

3 316

3 143

94,8

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

208

z

z

468

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

638

629

98,6

1 304

1 508

115,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

18

z

z

26

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 008

3 051

151,9

8 182

11 964

146,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

2 008

3 051

151,9

8 182

11 964

146,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

72

37

51,4

221

63

28,5

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

72

37

51,4

221

63

28,5

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

116 215

122 706

105,6

218 247

237 616

108,9

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

75 054

77 133

102,8

129 037

135 405

104,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

72 067

74 325

103,1

122 518

129 182

105,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

437

160

36,6

815

231

28,3

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

369

z

z

600

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

2 205

2 266

102,8

5 062

5 378

106,2

 

Boarding houses2)

 

Guest house

-

13

-

-

14

-

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

40 985

45 264

110,4

88 765

101 621

114,5

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

28 721

33 827

117,8

66 586

80 761

121,3

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

9 794

9 177

93,7

14 889

13 954

93,7

 

Hostels

 

Lječilišta  

357

367

102,8

3 301

3 462

104,9

 

Spas

 

Prenoćišta 

1 048

1 046

99,8

1 855

1 581

85,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

112

z

z

174

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

625

565

90,4

1 279

1 364

106,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

17

z

z

25

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

118

298

252,5

308

579

188,0

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

118

298

252,5

308

579

188,0

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

58

11

19,0

137

11

8,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

58

11

19,0

137

11

8,0

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

197 334

226 710

114,9

426 865

495 969

116,2

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

151 483

169 347

111,8

301 464

334 127

110,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

148 053

166 663

112,6

293 500

328 936

112,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

1 450

221

15,2

3 421

391

11,4

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

345

z

z

932

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

1 478

2 092

141,5

3 220

3 838

119,2

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

z

26

z

z

30

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

43 947

54 584

124,2

117 443

150 405

128,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

34 496

43 771

126,9

99 464

127 370

128,1

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

8 319

9 495

114,1

15 273

19 726

129,2

 

Hostels

 

Lječilišta

97

143

147,4

504

716

142,1

 

Spas

 

Prenoćišta

693

787

113,6

1 461

1 562

106,9

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

96

z

z

294

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

13

64

492,3

25

144

576,0

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

1

z

z

1

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 890

2 753

145,7

7 874

11 385

144,6

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 890

2 753

145,7

7 874

11 385

144,6

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

14

26

185,7

84

52

61,9

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

14

26

185,7

84

52

61,9

 

Other accommodation5)

 

 

1)

Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)

Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)

Obuhvaćene su sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

4)

Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

5)

Obuhvaćeni su objekti za robinzonski turizam i nekategorizirani objekti.

 

 

1)

Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)

Including boarding houses and spa boarding houses.

3)

Including rooms, apartments, studio-type suites, summer houses in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms.

4)

Including camping sites, small camps, quickstop camping, Robinson-type quickstop camping in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms as well as organised off-site camping sites.

5)

Including Robinson-type accommodation establishments and uncategorised establishments.

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

XII. 2017.

XII. 2018.

indeksi

Indices

XII. 2018.

XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

194 444

213 658

109,9

411 007

468 303

113,9

119 105

135 758

114,0

234 105

265 282

113,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

89 395

92 871

103,9

172 367

184 921

107,3

26 820

29 835

111,2

45 880

52 695

114,9

Domestic tourists

Strani turisti

105 049

120 787

115,0

238 640

283 382

118,7

92 285

105 923

114,8

188 225

212 587

112,9

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U PROSINCU 2018.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, DECEMBER 2018

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi XII. 2018.

Indices XII. 2017.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

349 416

122 706

226 710

111,4

105,6

114,9

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

733 585

237 616

495 969

113,7

108,9

116,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

167 721

46 705

121 016

113,9

105,1

117,7

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

383 480

94 758

288 722

114,3

109,0

116,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

41 318

13 680

27 638

107,0

99,5

111,0

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

107 077

29 692

77 385

109,9

102,5

113,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

77

46

31

220,0

184,0

310,0

 

noćenja/ Nights

135

87

48

121,6

147,5

92,3

Cres

dolasci/ Arrivals

195

43

152

138,3

330,8

118,8

 

noćenja/ Nights

732

112

620

144,4

162,3

141,6

Crikvenica

dolasci/ Arrivals

3 108

882

2 226

106,9

105,1

107,6

 

noćenja/ Nights

9 475

2 311

7 164

98,7

103,1

97,4

Čabar

dolasci/ Arrivals

123

110

13

93,9

92,4

108,3

 

noćenja/ Nights

349

317

32

109,4

110,1

103,2

Delnice

dolasci/ Arrivals

584

466

118

71,7

68,8

85,5

       

noćenja/ Nights

1 350

1 019

331

77,1

67,0

144,5

Kastav

dolasci/ Arrivals

208

70

138

118,9

86,4

146,8

       

noćenja/ Nights

475

156

319

135,3

96,3

168,8

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

113

83

30

66,5

61,9

83,3

       

noćenja/ Nights

353

222

131

101,4

84,7

152,3

Krk  

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

567

396

171

1)

1)

712,5

 

noćenja/ Nights

1 157

700

457

516,5

1)

241,8

Opatija

dolasci/ Arrivals

17 395

4 556

12 839

102,5

90,2

107,7

       

noćenja/ Nights

40 496

9 293

31 203

98,5

88,5

101,9

Rab  

dolasci/ Arrivals

1 195

346

849

247,9

368,1

218,8

       

noćenja/ Nights

3 754

729

3 025

160,8

308,9

144,1

Rijeka

dolasci/ Arrivals

6 017

2 678

3 339

102,7

104,0

101,7

       

noćenja/ Nights

13 037

5 356

7 681

113,5

108,7

117,1

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

304

271

33

165,2

154,9

366,7

       

noćenja/ Nights

833

699

134

233,3

204,4

893,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

16

16

-

53,3

94,1

-

 

noćenja/ Nights

54

54

-

87,1

158,8

-

Čavle

dolasci/ Arrivals

163

142

21

70,6

67,9

95,5

       

noćenja/ Nights

283

239

44

70,6

69,7

75,9

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

84

-

84

323,1

-

323,1

 

noćenja/ Nights

313

14

299

298,1

-

284,8

Fužine

dolasci/ Arrivals

515

489

26

98,7

99,0

92,9

 

noćenja/ Nights

1 217

1 098

119

114,5

111,6

150,6

Jelenje

dolasci/ Arrivals

43

25

18

104,9

83,3

163,6

 

noćenja/ Nights

96

61

35

126,3

96,8

269,2

Kostrena

dolasci/ Arrivals

233

106

127

151,3

141,3

160,8

       

noćenja/ Nights

707

202

505

180,4

125,5

218,6

Lokve

dolasci/ Arrivals

75

71

4

104,2

101,4

200,0

        

noćenja/ Nights

210

168

42

130,4

111,3

420,0

Lopar

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

-

z

Lovran

dolasci/ Arrivals

1 963

565

1 398

120,9

140,2

114,6

       

noćenja/ Nights

6 017

1 286

4 731

126,6

153,5

120,8

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

867

371

496

71,9

68,8

74,4

       

noćenja/ Nights

2 612

725

1 887

102,6

77,0

117,6

Matulji

dolasci/ Arrivals

281

98

183

98,6

95,1

100,5

       

noćenja/ Nights

786

196

590

120,6

83,1

141,8

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

195

148

47

62,5

55,4

104,4

 

noćenja/ Nights

480

357

123

64,4

57,0

103,4

Omišalj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Punat

dolasci/ Arrivals

325

104

221

129,0

119,5

133,9

       

noćenja/ Nights

677

167

510

127,5

90,8

147,0

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

527

409

118

102,9

103,3

101,7

       

noćenja/ Nights

1 161

1 027

134

123,6

129,2

93,1

Skrad

dolasci/ Arrivals

102

99

3

70,8

70,7

75,0

       

noćenja/ Nights

262

256

6

99,2

101,2

54,5

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

38

28

10

65,5

51,9

250,0

 

noćenja/ Nights

105

80

25

78,4

72,7

104,2

Viškovo

dolasci/ Arrivals

85

34

51

107,6

136,0

94,4

       

noćenja/ Nights

309

54

255

196,8

122,7

225,7

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

259

116

143

122,2

504,3

75,7

 

noćenja/ Nights

481

189

292

117,9

651,7

77,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

7 174

1 966

5 208

114,9

121,4

112,6

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

9 644

3 352

6 292

116,9

115,6

117,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

  

 

 

 

 

 

 

Gospić

dolasci/ Arrivals

902

282

620

135,8

98,9

163,6

 

noćenja/ Nights

1 229

534

695

122,7

90,8