image description

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 15. VELJAČE 2019./ 15 FEBRUARY, 2019                                    BROJ/ NUMBER: 4.3.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2018.

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN 2018

 

 

Petu godinu zaredom porast dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista

 

An increase of foreign and domestic tourist arrivals and nights for the fifth consecutive year

 

 

 

U 2018. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 18,7 milijuna dolazaka i 89,7 milijuna noćenja turista. U odnosu na 2017. ostvaren je porast dolazaka turista za 7,1%, te porast noćenja za 4,0%.

 

In 2018, there were 18.7 million tourist arrivals and 89.7 million tourist nights recorded in commercial accommodation establishments. Compared to 2017, there was an increase in tourist arrivals of 7.1%, and an increase in tourist nights of 4.0%.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 2,0 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 10,0% i porast noćenja za 8,3% u odnosu na 2017. Strani turisti ostvarili su 16,6 milijuna dolazaka i 83,2 milijuna noćenja, što je 6,7% više dolazaka i 3,7% više noćenja u usporedbi s 2017.

 

Domestic tourists realised 2.0 million arrivals and 6.5 million nights, which is an increase in tourist arrivals of 10.0% and in tourist nights of 8.3%, as compared to 2017. Foreign tourists realised 16.6 million arrivals and 83.2 million nights, which is 6.7% more arrivals and 3.7% more nights than in 2017.

 

 

 

Njemački turisti uvjerljivo najbrojniji

 

Germans convincingly the most numerous tourists

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2018. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 2,8 milijuna dolazaka i 20,0 milijuna noćenja (16,7% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka i 24,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

 

The most foreign tourist nights in 2018 were realised by tourists from Germany, as much as 2.8 million arrivals and 20.0 million nights (16.7% of the total realised foreign tourist arrivals and 24.0% of the total realised foreign tourist nights).

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Slovenije (8,8%), Austrije (8,5%) Poljske (7,3%), Češke (6,2%), Italije (6,0%) te Ujedinjene Kraljevine (5,0%).

 

These were followed by the nights realised by tourists from Slovenia (8.8%), Austria (8.5%) Poland (7.3%), the Czech Republic (6.2%), Italy (6.0%) and the United Kingdom (5.0%).

 

 

 

Turisti iz Njemačke ostvarili su porast dolazaka za 6,4% i porast noćenja za 2,3% u 2018. u odnosu na 2017. Turisti iz ostalih navedenih zemalja, osim iz Poljske također su ostvarili porast i dolazaka i noćenja turista u 2018. u odnosu na 2017. Turisti iz Njemačke najviše noćenja ostvarili su u Istarskoj županiji, i to 8,7 milijuna, što je 43,3% ukupno ostvarenih noćenja njemačkih turista te u Primorsko-goranskoj županiji gdje su ostvarili 4,6 milijuna noćenja, što je 23,1% ukupno ostvarenih noćenja njemačkih turista u Hrvatskoj u 2018.

 

In 2018, as compared to 2017, tourists from Germany realised an increase in the number of arrivals of 6.4% and in nights of 2.3%. Tourists from other countries mentioned above, except the tourists from Poland, also realised an increase in the number of arrivals and nights in 2018, as compared to 2017. Tourists from Germany realised the most nights in the County of Istria, as much as 8.7 million, which accounts for 43.3% of the total realised nights of German tourists, and in the County of Primorje-Gorski kotar, where they realised 4.6 million nights, which makes 23.1% of the total realised nights of German tourists in Croatia in 2018.

 

 

 

Istarska županija prva po ostvarenim dolascima i noćenjima turista, slijedi Splitsko-dalmatinska županija

 

The County of Istria first in realised tourist arrivals and nights, followed by the County of Split-Dalmatia

 

 

 

Istarska županija je ostvarila najviše dolazaka i noćenja turista u 2018., i to 4,3 milijuna dolazaka i 26,2 milijuna noćenja, što je 23,2% od ukupno ostvarenih dolazaka i 29,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s ostvarenih 3,5 milijuna dolazaka i 17,6 milijuna noćenja turista, što je 18,6% od ukupno ostvarenih dolazaka  i 19,6% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

The County of Istria realised the largest number of tourist arrivals and nights in 2018, as much as 4.3 million arrivals and 26.2 million nights, which makes 23.2% of the total realised arrivals and 29.2% of the total realised tourist nights. The County of Split-Dalmatia followed with realised 3.5 million arrivals and 17.6 million nights, which is 18.6% of the total realised tourist arrivals and 19.6% of the total realised tourist nights.

 

 

 

U odnosu na 2017. u Istarskoj županiji ostvareno je 5,6% više dolazaka i 3,0% više noćenja, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 9,9% više dolazaka i 5,8% više noćenja turista.

 

Compared to 2017, there were 5.6% more arrivals and 3.0% more nights realised in the County of Istria, while 9.9% more arrivals and 5.8% more tourist nights were realised in the County of Split-Dalmatia.

 

 

 

Turisti najviše noćili u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

The most tourist nights were realised in group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je  najviše noćenja turista, i to 45,0 milijuna, što je 50,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2017. u ovoj skupini ostvaren je porast dolazaka za 9,1% i porast noćenja turista za 5,8%. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (22,5%), Poljske (10,8%), Češke (8,1%), Hrvatske (7,6%) te Slovenije (7,2%).

 

The most tourist nights, 45.0 million, which makes 50.1% of the total realised tourist nights, were realised in group Holiday and other short
-stay accommodation. Compared to 2017, it is an increase in tourist arrivals of 9.1% and in tourist nights of 5.8%. The most tourist nights in 2018 were realised by tourists from Germany (22.5%), Poland (10.8%), the Czech Republic (8.1%), the Republic of Croatia (7.6%) and Slovenia (7.2%).

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 25,3 milijuna noćenja, što je 28,3% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova skupina ostvarila je porast dolazaka za 6,5% i porast noćenja turista za 3,3% u 2018. u odnosu na 2017.

 

In group Hotels and similar accommodation, there were 25.3 million nights realised, which accounts for 28.3% of the total realised nights. This group recorded an increase in tourist arrivals of 6.5% and in tourist nights of 3.3% in 2018, as compared to 2017.

 

 

 

Skupina Kampovi i prostori za kampiranje ostvarila je 19,3 milijuna noćenja, što je 21,5% od ukupno ostvarenih noćenja. U 2018. skupina Kampovi i prostori za kampiranje ostvarila je porast dolazaka za 3,5% i porast noćenja turista za 1,0% u 2018. u odnosu na 2017.

 

In group Camping sites and camping grounds there were 19.3 million nights realised, which accounts for 21.5% of the total realised nights. In 2018, as compared to 2017, an increase in tourist arrivals of 3.5% and in tourist nights of 1.0% was recorded in this group.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor raspoloživo najviše soba i stalnih postelja

 

The most rooms and permanent beds available in group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

U 2018. turistima je bilo na raspolaganju 425 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 1,1 milijunom stalnih postelja.

 

In 2018, there were 425 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 1.1 million permanent beds.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima su na raspolaganju bile ukupno 254 tisuće soba i apartmana (što je 59,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s ukupno 684 tisuća stalnih postelja (što je 61,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

 

In group Holiday and other short-stay accommodation, tourists had a total of 254 thousand rooms and apartments at their disposal (which is 59.7% of the total number of available rooms and apartments) with a total of 684 thousand permanent beds (which is 61.2% of the total number of available permanent beds).

 

 

 

 

 

 

Najviše noćenja ostvarili turisti u dobnoj skupini do 14 godina

 

Tourists aged up to 14 years realised the most tourist nights

 

 

 

U 2018. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 16,6 milijuna noćenja, što je 18,5% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 16,0 milijuna noćenja, što je 17,9% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In 2018, tourists aged up to 14 realised the most nights, i.e. 16.6 million, which accounts for 18.5% of the total realised nights. These were followed by tourists aged 35 to 44 years, who realised 16.0 million nights, which accounts for 17.9% of the total realised nights.

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti najviše noćili u Gradu Zagrebu, a strani turisti u Dubrovniku

 

Domestic tourists spent the most nights in the City of Zagreb, while foreign tourists spent the most nights in Dubrovnik

 

 

 

U 2018. domaći turisti najviše su noćili u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Malom Lošinju, Zadru i Vodicama, što je 19,3% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista.

 

In 2018, domestic tourists spent the most nights in the City of Zagreb, Crikvenica, Mali Lošinj, Zadar and Vodice, which accounts for 19.3% of the total nights realised by domestic tourists.

 

 

 

Strani turisti najviše su noćili u Dubrovniku, RovinjuRovigno, Poreču Parenzo, Medulinu i Splitu, što je 18,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Noćenja stranih turista u spomenutim gradovima i općinama jednaka su najvećim ostvarenim noćenjima u Jadranskoj Hrvatskoj.

 

Foreign tourists spent the most nights in Dubrovnik, Rovinj – Rovigno, Poreč – Parenzo, Medulin and Split, which accounts for 18.7% of the total nights realised by foreign tourists. Nights of foreign tourists in above-mentioned towns and municipalities are equal to the highest realised nights in Adriatic Croatia.

 

 

 

Najviše noćenja turista u Kontinentalnoj Hrvatskoj ostvario je Grad Zagreb (2,5 milijuna noćenja), Rakovica (301 tisuća noćenja), Sveti Martin na Muri (143 tisuća noćenja), Tuhelj (137 tisuća noćenja) te Slunj (124 tisuće noćenja). U svim navedenim gradovima i općinama Kontinentalne Hrvatske ostvaren je porast dolazaka i noćenja turista.

 

The most tourists nights in Continental Croatia were realised by the City of Zagreb (2.5 million nights), Rakovica, (301 thousand nights), Sveti Martin na Muri (143 thousand nights), Tuhelj (137 thousand nights) and Slunj (124 thousand nights). All the above-mentioned towns and municipalities in Continental Croatia recorded an increase in tourist arrivals and nights.

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

 2017.

 2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

17 430 580

18 666 580

107,1

86 200 261

89 651 789

104,0

100,0

4,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 837 681

2 021 709

110,0

5 978 264

6 476 646

108,3

7,2

3,2

Domestic tourists

Strani turisti

15 592 899

16 644 871

106,7

80 221 997

83 175 143

103,7

92,8

5,0

Foreign tourists

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2018.

 

 

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

Prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

15 592 899

16 644 871

106,7

80 221 997

83 175 143

103,7

100,0

5,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

24 020

24 206

100,8

47 641

48 478

101,8

0,1

2,0

Albania

Austrija

1 331 215

1 369 709

102,9

6 990 661

7 064 741

101,1

8,5

5,2

Austria

Belgija

202 796

210 193

103,6

951 024

943 974

99,3

1,1

4,5

Belgium

Bjelorusija

16 160

14 740

91,2

88 310

87 679

99,3

0,1

5,9

Belarus

Bosna i Hercegovina

354 018

395 469

111,7

1 546 753

1 708 503

110,5

2,1

4,3

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

64 982

63 415

97,6

128 358

123 440

96,2

0,1

1,9

Bulgaria

Cipar

2 626

2 730

104,0

7 632

8 805

115,4

0,0

3,2

Cyprus

Crna Gora

19 368

20 318

104,9

44 920

48 578

108,1

0,1

2,4

Montenegro

Češka

741 757

755 104

101,8

5 067 098

5 127 447

101,2

6,2

6,8

Czech Rebublic

Danska

123 662

134 164

108,5

809 586

853 665

105,4

1,0

6,4

Denmark

Estonija

27 782

25 678

92,4

118 704

108 217

91,2

0,1

4,2

Estonia

Finska

106 400

112 709

105,9

525 051

548 044

104,4

0,7

4,9

Finland

Francuska

536 072

583 130

108,8

1 969 831

2 088 534

106,0

2,5

3,6

France

Grčka

33 521

33 288

99,3

66 552

68 524

103,0

0,1

2,1

Greece

Irska

76 685

84 075

109,6

344 581

378 422

109,8

0,5

4,5

Ireland

Island

5 030

6 520

129,6

23 540

29 663

126,0

0,0

4,5

Iceland

Italija

1 110 219

1 148 078

103,4

4 915 170

5 023 959

102,2

6,0

4,4

Italy

Kosovo

11 962

13 650

114,1

30 714

34 646

112,8

0,0

2,5

Kosovo

Letonija

26 150

24 411

93,3

97 331

95 580

98,2

0,1

3,9

Latvia

Lihtenštajn

1 233

1 283

104,1

5 808

6 375

109,8

0,0

5,0

Liechtenstein

Litva

45 399

41 512

91,4

179 780

165 991

92,3

0,2

4,0

Lithuania

Luksemburg

9 105

10 752

118,1

44 483

50 900

114,4

0,1

4,7

Luxembourg

Mađarska

545 789

598 975

109,7

2 769 749

2 978 151

107,5

3,6

5,0

Hungary

Makedonija

30 154

35 573

118,0

104 827

126 734

120,9

0,2

3,6

Macedonia, FYR

Malta

3 006

3 714

123,6

10 321

12 477

120,9

0,0

3,4

Malta

Nizozemska

442 692

486 349

109,9

2 904 353

3 052 082

105,1

3,7

6,3

Netherlands

Norveška

172 077

179 913

104,6

1 058 398

1 084 155

102,4

1,3

6,0

Norway

Njemačka

2 615 900

2 783 513

106,4

19 525 823

19 983 716

102,3

24,0

7,2

Germany

Poljska

934 336

929 184

99,4

6 056 181

6 039 972

99,7

7,3

6,5

Poland

Portugal

47 817

55 065

115,2

115 566

133 108

115,2

0,2

2,4

Portugal

Rumunjska

104 991

113 652

108,2

412 445

430 932

104,5

0,5

3,8

Romania

Rusija

119 689

122 691

102,5

806 365

790 962

98,1

1,0

6,4

Russian Federation

Slovačka

425 173

430 882

101,3

2 794 329

2 813 770

100,7

3,4

6,5

Slovakia

Slovenija

1 297 681

1 364 252

105,1

7 140 125

7 278 621

101,9

8,8

5,3

Slovenia

Srbija

122 881

138 349

112,6

511 813

592 519

115,8

0,7

4,3

Serbia

Španjolska

250 387

285 501

114,0

534 065

607 491

113,7

0,7

2,1

Spain

Švedska

294 281

297 081

101,0

1 571 052

1 583 018

100,8

1,9

5,3

Sweden

Švicarska

250 601

264 865

105,7

1 088 400

1 106 396

101,7

1,3

4,2

Switzerland

Turska

34 263

32 372

94,5

92 449

86 546

93,6

0,1

2,7

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

750 675

821 114

109,4

3 809 782

4 177 988

109,7

5,0

5,1

United Kingdom

Ukrajina

77 857

101 054

129,8

468 711

598 424

127,7

0,7

5,9

Ukraine

Ostale europske zemlje

6 139

7 320

119,2

28 183

31 925

113,3

0,0

4,4

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

18 621

22 319

119,9

48 630

60 853

125,1

0,1

2,7

South Africa

Maroko

3 394

4 281

126,1

11 024

14 465

131,2

0,0

3,4

Morocco

Tunis

1 246

1 607

129,0

3 959

4 816

121,6

0,0

3,0

Tunisia

Ostale afričke zemlje

12 767

11 592

90,8

49 732

44 372

89,2

0,1

3,8

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

136 519

172 712

126,5

363 585

438 239

120,5

0,5

2,5

Canada

SAD

451 947

558 751

123,6

1 178 063

1 413 182

120,0

1,7

2,5

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

3 307

3 112

94,1

11 622

10 783

92,8

0,0

3,5

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

40 589

52 190

128,6

91 843

118 587

129,1

0,1

2,3

Argentina

Brazil

62 219

65 070

104,6

141 159

149 131

105,6

0,2

2,3

Brazil

Čile

10 287

12 940

125,8

25 264

31 485

124,6

0,0

2,4

Chile

Meksiko

13 309

17 099

128,5

29 981

38 683

129,0

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

28 812

32 855

114,0

74 389

79 912

107,4

0,1

2,4

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

30 987

35 035

113,1

41 002

45 843

111,8

0,1

1,3

Hong Kong, China

Indija

55 745

64 444

115,6

124 251

141 837

114,2

0,2

2,2

India

Indonezija

8 797

12 582

143,0

15 586

20 427

131,1

0,0

1,6

Indonesia

Izrael

56 952

65 160

114,4

142 400

171 794

120,6

0,2

2,6

Israel

Japan

142 043

159 574

112,3

221 360

240 965

108,9

0,3

1,5

Japan

Jordan

1 355

1 361

100,4

4 249

3 845

90,5

0,0

2,8

Jordan

Katar

4 957

7 094

143,1

8 076

9 689

120,0

0,0

1,4

Qatar

Kazahstan

2 992

3 270

109,3

18 174

18 530

102,0

0,0

5,7

Kazakhstan

Kina

159 301

233 630

146,7

234 836

342 740

145,9

0,4

1,5

China

Koreja, Republika

448 636

408 110

91,0

548 624

498 463

90,9

0,6

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

2 241

2 932

130,8

7 318

7 842

107,2

0,0

2,7

Kuwait

Makao, Kina

247

340

137,7

616

862

139,9

0,0

2,5

Macao, China

Malezija

32 005

36 718

114,7

51 027

55 051

107,9

0,1

1,5

Malaysia

Oman

992

755

76,1

2 468

2 186

88,6

0,0

2,9

Oman

Singapur

40 658

53 706

132,1

63 112

80 854

128,1

0,1

1,5

Singapore

Tajland

28 869

39 407

136,5

41 657

55 440

133,1

0,1

1,4

Thailand

Tajvan, Kina

125 561

131 993

105,1

148 740

155 690

104,7

0,2

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

8 457

10 739

127,0

21 352

22 888

107,2

0,0

2,1

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

43 528

40 543

93,1

120 178

118 869

98,9

0,1

2,9

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

186 323

217 341

116,6

488 437

557 931

114,2

0,7

2,6

Australia

Novi Zeland

31 271

38 207

122,2

77 837

93 042

119,5

0,1

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

1 414

849

60,0

4 981

2 695

54,1

0,0

3,2

Other countries of Oceania

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

17 430 580

18 666 580

107,1

86 200 261

89 651 789

104,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

7 023 218

7 477 719

106,5

24 536 542

25 339 346

103,3

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

6 148 662

6 561 421

106,7

19 669 001

20 436 097

103,9

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

512 234

555 794

108,5

3 021 111

3 117 856

103,2

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

220 040

212 605

96,6

1 315 781

1 251 445

95,1

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

125 600

131 634

104,8

439 495

447 739

101,9

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

16 682

16 265

97,5

91 154

86 209

94,6

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

7 564 492

8 250 902

109,1

42 476 731

44 953 000

105,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

6 984 520

7 682 491

110,0

40 851 485

43 382 221

106,2

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

456 208

450 035

98,6

1 123 697

1 105 142

98,3

 

Hostels

 

Lječilišta

20 145

12 590

62,5

152 249

107 786

70,8

 

Spas

 

Prenoćišta

55 116

54 661

99,2

164 026

160 700

98,0

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

17 274

18 125

104,9

105 002

106 638

101,6

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

4 103

4 268

104,0

7 235

7 708

106,5

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

9 830

10 217

103,9

20 275

22 224

109,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

3 613

3 420

94,7

8 036

7 762

96,6

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

13 683

15 095

110,3

44 726

52 819

118,1

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 822 227

2 920 316

103,5

19 081 574

19 275 307

101,0

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 677 074

2 756 622

103,0

18 247 474

18 363 838

100,6

 

Camping sites

 

Kampirališta

58 116

56 083

96,5

293 172

280 479

95,7

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

11 843

18 665

157,6

41 230

60 482

146,7

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

60 183

69 083

114,8

424 408

467 369

110,1

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

9 777

11 729

120,0

56 754

73 738

129,9

 

Organised off-site camping sites

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

5 024

7 340

146,1

17 807

27 204

152,8

 

Camping sites in private
family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

97

617

636,1

170

1 291

759,4

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

113

z

z

559

z

z

 

Quickstop camping in private
family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima – robinzonski smještaj

-

z

-

-

z

-

 

Quickstop camping in households – Robinson-type accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

20 643

17 643

85,5

105 414

84 136

79,8

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski
smještaj

4 025

4 863

120,8

12 427

16 916

136,1

 

Robinson-type accommodation establishments

 

Nekategorizirani smještaj

16 618

12 780

76,9

92 987

67 220

72,3

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

1 837 681

2 021 709

110,0

5 978 264

6 476 646

108,3

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

1 014 086

1 099 023

108,4

2 388 090

2 544 491

106,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

914 949

993 182

108,6

2 057 075

2 203 781

107,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

50 351

56 840

112,9

187 402

198 880

106,1

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

11 555

13 696

118,5

39 324

45 054

114,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

35 761

34 108

95,4

98 703

92 934

94,2

 

Boarding houses2)

 

Guest house

1 470

1 197

81,4

5 586

3 842

68,8

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

744 192

835 778

112,3

3 096 807

3 423 052

110,5

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

559 403

659 579

117,9

2 571 067

2 919 629

113,6

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

128 682

121 197

94,2

290 708

275 037

94,6

 

Hostels

 

Lječilišta  

8 948

8 426

94,2

78 786

77 474

98,3

 

Spas

 

Prenoćišta 

22 597

20 527

90,8

63 419

55 412

87,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

10 403

10 596

101,9

58 905

57 865

98,2

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

1 344

1 509

112,3

2 523

2 507

99,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

8 330

8 441

101,3

17 212

18 470

107,3

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 177

1 320

112,1

2 390

2 662

111,4

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

3 308

4 183

126,5

11 797

13 996

118,6

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

69 955

79 123

113,1

433 146

460 237

106,3

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

63 096

71 088

112,7

387 242

411 316

106,2

 

Camping sites

 

Kampirališta

2 271

2 120

93,4

13 428

12 535

93,3

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

352

363

103,1

2 029

1 055

52,0

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

2 787

3 063

109,9

24 732

24 308

98,3

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

836

1 573

188,2

4 409

9 374

212,6

 

Organised off-site camping sites

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

587

893

152,1

1 164

1 576

135,4

 

Camping sites in private family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

5

1

20,0

28

1

3,6

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta na obiteljskim poljoprivrednim gospodasrtvima

21

z

z

114

z

z

 

Quickstop camping in private
family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima – robinzonski smještaj

-

z

-

-

z

-

 

Quickstop camping in households – Robinson-type accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

9 448

7 785

82,4

60 221

48 866

81,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski
smještaj

1 106

1 381

124,9

1 738

3 505

201,7

 

Robinson-type accommodation establishments

 

Nekategorizirani smještaj

8 342

6 404

76,8

58 483

45 361

77,6

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

15 592 899

16 644 871

106,7

80 221 997

83 175 143

103,7

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

6 009 132

6 378 696

106,2

22 148 452

22 794 855

102,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

5 233 713

5 568 239

106,4

17 611 926

18 232 316

103,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

461 883

498 954

108,0

2 833 709

2 918 976

103,0

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

208 485

198 909

95,4

1 276 457

1 206 391

94,5

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

89 839

97 526

108,6

340 792

354 805

104,1

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

15 212

15 068

99,1

85 568

82 367

96,3

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

6 820 300

7 415 124

108,7

39 379 924

41 529 948

105,5

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

6 425 117

7 022 912

109,3

38 280 418

40 462 592

105,7

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

327 526

328 838

100,4

832 989

830 105

99,7

 

Hostels

 

Lječilišta

11 197

4 164

37,2

73 463

30 312

41,3

 

Spas

 

Prenoćišta

32 519

34 134

105,0

100 607

105 288

104,7

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

6 871

7 529

109,6

46 097

48 773

105,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

2 759

2 759

100,0

4 712

5 201

110,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 500

1 776

118,4

3 063

3 754

122,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

2 436

2 100

86,2

5 646

5 100

90,3

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

10 375

10 912

105,2

32 929

38 823

117,9

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 752 272

2 841 193

103,2

18 648 428

18 815 070

100,9

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 613 978

2 685 534

102,7

17 860 232

17 952 522

100,5

 

Camping sites

 

Kampirališta

55 845

53 963

96,6

279 744

267 944

95,8

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

11 491

18 302

159,3

39 201

59 427

151,6

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

57 396

66 020

115,0

399 676

443 061

110,9

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

8 941

10 156

113,6

52 345

64 364

123,0

 

Organised off-site camping sites

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

4 437

6 447

145,3

16 643

25 628

154,0

 

Camping sites in private family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima

92

616

669,6

142

1 290

908,5

 

Quickstop camping ih households

 

Kamp-odmorišta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

92

z

z

445

z

z

 

Quickstop camping in private family farms

 

Kamp-odmorišta u kućanstvima – robinzonski smještaj

-

z

-

-

z

-

 

Quickstop camping in households – Robinson-type accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

11 195

9 858

88,1

45 193

35 270

78,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski
smještaj

2 919

3 482

119,3

10 689

13 411

125,5

 

Robinson-type accommodation establishments

 

Nekategorizirani smještaj

8 276

6 376

77,0

34 504

21 859

63,4

 

Uncategorised establishments

 

 

1)

Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)

Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)

Obuhvaćene su sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

 

1)

Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)

Including boarding houses and spa boarding houses.

3)

Including rooms, apartments, studio-type suites, summer houses in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms.

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

2017.

2018.

indeksi

Indices

2018.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 071 871

11 743 967

106,1

56 600 823

58 146 608

102,7

6 358 709

6 922 613

108,9

29 599 438

31 505 181

106,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 248 688

1 360 166

108,9

4 255 309

4 607 347

108,3

588 993

661 543

112,3

1 722 955

1 869 299

108,5

Domestic tourists

Strani turisti

9 823 183

10 383 801

105,7

52 345 514

53 539 261

102,3

5 769 716

6 261 070

108,5

27 876 483

29 635 882

106,3

Foreign tourists

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U 2018.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, 2018

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi 2018.

Indices 2017.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

18 666 580

2 021 709

16 644 871

107,1

110,0

106,7

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

89 651 789

6 476 646

83 175 143

104,0

108,3

103,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

16 150 545

1 373 475

14 777 070

106,7

110,5

106,4

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

84 928 416

5 148 959

79 779 457

103,6

108,0

103,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

2 909 914

333 043

2 576 871

104,3

105,1

104,2

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

15 284 346

1 198 739

14 085 607

102,6

103,5

102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

3 128

410

2 718

137,1

120,2

140,0

 

noćenja/ Nights

19 234

1 248

17 986

149,1

166,4

148,1

Cres

dolasci/ Arrivals

126 583

6 521

120 062

103,2

109,3

102,9

 

noćenja/ Nights

908 175

33 220

874 955

102,8

102,3

102,8

Crikvenica

dolasci/ Arrivals

359 193

57 692

301 501

103,4

104,3

103,2

 

noćenja/ Nights

1 911 870

264 304

1 647 566

101,8

101,9

101,8

Čabar

dolasci/ Arrivals

1 062

570

492

122,1

103,3

154,7

 

noćenja/ Nights

3 133

1 580

1 553

135,9

119,2

158,3

Delnice

dolasci/ Arrivals

11 964

5 076

6 888

106,7

100,2

112,0

       

noćenja/ Nights

25 412

12 003

13 409

112,1

109,3

114,7

Kastav

dolasci/ Arrivals

7 677

1 001

6 676

119,5

133,3

117,6

       

noćenja/ Nights

32 601

2 624

29 977

122,7

152,7

120,6

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

40 732

4 496

36 236

102,7

108,1

102,1

       

noćenja/ Nights

183 235

19 132

164 103

108,9

106,9

109,1

Krk  

dolasci/ Arrivals

229 719

8 745

220 974

106,5

112,5

106,3

       

noćenja/ Nights

1 312 134

36 634

1 275 500

103,0

106,9

102,9

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

296 695

41 797

254 898

103,6

102,8

103,7

       

noćenja/ Nights

1 995 880

199 323

1 796 557

101,7

103,7

101,5

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

104 323

14 415

89 908

93,3

98,4

92,5

 

noćenja/ Nights

601 875

61 128

540 747

91,4

94,7

91,0

Opatija

dolasci/ Arrivals

436 678

65 125

371 553

100,8

103,0

100,4

       

noćenja/ Nights

1 350 061

142 539

1 207 522

99,2

100,7

99,0

Rab  

dolasci/ Arrivals

185 330

16 386

168 944

102,2

122,2

100,7

       

noćenja/ Nights

1 306 442

76 685

1 229 757

100,6

116,5

99,8

Rijeka

dolasci/ Arrivals

155 062

26 954

128 108

114,6

111,4

115,2

       

noćenja/ Nights

367 586

57 077

310 509

119,7

119,5

119,8

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

2 781

1 691

1 090

152,5

151,3

154,4

       

noćenja/ Nights

10 749

5 027

5 722

188,6

196,7

182,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

180 491

10 998

169 493

105,2

126,9

104,0

 

noćenja/ Nights

1 006 649

36 455

970 194

101,3

109,4

101,0

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle

dolasci/ Arrivals

4 592

2 315

2 277

111,3

115,7

107,1

       

noćenja/ Nights

13 451

4 966

8 485

106,8

103,0

109,1

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

64 273

1 959

62 314

116,7

126,1

116,4

 

noćenja/ Nights

424 090

10 094

413 996

112,6

121,7

112,4

Fužine

dolasci/ Arrivals

10 552

5 600

4 952

99,5

101,1

97,8

 

noćenja/ Nights

29 220

14 399

14 821

103,9

102,9

104,9

Jelenje

dolasci/ Arrivals

1 973

632

1 341

126,6

136,8

122,4