image description

 

GODINA/ YEAR: LV.

ZAGREB, 7. PROSINCA 2018./ 7 DECEMBER, 2018

BROJ/ NUMBER: 5.1.2/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GRANIČNI PROMET

U LISTOPADU 2018.

CROSS-BORDER TRAFFIC

OCTOBER 2018

 

 

 

Podaci za listopad 2018. u odnosu na listopad prošle godine pokazuju porast ulazaka putnika na pomorskim (9,6%), zračnim (11,0%) i na graničnim prijelazima na unutarnjim vodnim putovima (4,2%) te pad na cestovnim (6,6%) i željezničkim (6,0%) graničnim prijelazima.

 

As compared to October of the previous year, data for October 2018 show an increase in arrivals of passengers at maritime (9.6%), air (11.0%) and inland waterway border crossing points (4.2%) and a decrease at road (6.6%) and railway (6.0%) border crossing points.

 

 

 

U listopadu 2018. ulazak putničkih vozila u cestovnome graničnom prometu ostao je na istoj razini u odnosu na listopad 2017. Od toga je ulazak osobnih vozila isti kao i u listopadu prošle godine, a ulazak autobusa porastao je za 1,1%.

 

In October 2018, arrivals of passenger road motor vehicles in road cross-border traffic remained at the same level as in October 2017. Out of that, arrivals of passenger cars were the same as in October of the last year, while arrivals of coaches increased by 1.1%.

 

 

 

Od ukupnog ulaska putnika na cestovnim graničnim prijelazima, preko hrvatsko-slovenske granice ušlo je 2,7 milijuna putnika, što je više za 1,4% nego u listopadu 2017. Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice ušlo je 1,7 milijuna putnika, što je manje za 20,2% nego u listopadu prošle godine.

 

Out of the total entry of passengers at road border crossing points, 2.7 million passengers entered across the Croatian-Slovenian border, which is 1.4% more than in October 2017. As for the Croatian-Bosnian and Herzegovinian border, 1.7 million passengers entered, which is 20.2% less than in October of the last year.

 

 

 

Od većih cestovnih graničnih prijelaza s većim brojem ulazaka stranih putnika u Republiku Hrvatsku u listopadu 2018. u odnosu na isti mjesec prošle godine, porast pokazuju Macelj (2,6%), Kaštel (1,4%), Pasjak (17,9%) i Rupa (3,2%), a pad pokazuju Bregana (7,1%), Bajakovo (8,5%) i Plovanija (5,7%).

 

Road border crossing points with a larger number of entries of foreign passengers into the Republic of Croatia that showed an increase in October 2018, as compared to the same month of the last year, were Macelj (2.6%), Kaštel (1.4%), Pasjak (17.9%) and Rupa (3.2%), while a decrease was recorded for Bregana (7.1%) Bajakovo (8.5%) and Plovanija (5.7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   GRANIČNI PROMET PUTNIKA NA CESTOVNIM, ŽELJEZNIČKIM, POMORSKIM I ZRAČNIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA TE GRANIČNIM
      PRIJELAZIMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA U LISTOPADU 2018.

      CROSS–BORDER TRAFFIC OF PASSENGERS AT ROAD, RAILWAY, MARITIME, AIR AND INLAND WATERWAY BORDER CROSSING
      POINTS, OCTOBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

X. 2017.

X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan granični promet

6 063

5 742

94,7

6 188

5 782

93,4

Cross-border traffic – total

Domaći putnici

2 100

1 940

92,4

2 086

1 951

93,5

Domestic passengers

Strani putnici

3 963

3 802

95,9

4 102

3 831

93,4

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni granični promet

5 585

5 217

93,4

5 617

5 160

91,9

Road cross-border traffic

Domaći putnici

2 028

1 863

91,9

2 011

1 869

92,9

Domestic passengers

Strani putnici

3 557

3 354

94,3

3 606

3 291

91,3

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeznički granični promet

15

14

94,0

15

15

98,8

Railway cross-border traffic

Domaći putnici

4

3

93,7

4

4

96,5

Domestic passengers

Strani putnici

12

11

94,0

11

11

99,6

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Granični promet na unutarnjim vodnim putovima

4

4

104,2

4

4

104,8

Inland waterway cross-border
traffic

Domaći putnici

0

-

-

0

-

-

Domestic passengers

Strani putnici

4

4

104,4

4

4

105,1

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorski granični promet

148

163

109,6

151

159

105,5

Maritime cross-border traffic

Domaći putnici

2

2

133,1

2

2

101,6

Domestic passengers

Strani putnici

147

161

109,4

149

157

105,5

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Zračni granični promet

310

344

111,0

401

444

110,7

Air cross-border traffic

Domaći putnici

67

72

108,2

69

77

111,2

Domestic passengers

Strani putnici

243

271

111,8

332

367

110,5

Foreign passengers

 

 

 

2.   GRANIČNI PROMET PUTNIČKIH CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA PO VRSTAMA VOZILA U LISTOPADU 2018.

      CROSS-BORDER TRAFFIC OF PASSENGER ROAD MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE, OCTOBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

vozila, tis.

Vehicles, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

vozila, tis.

Vehicles, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

X. 2017.

X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnička vozila u cestovnome graničnom prometu

  1 953

  1 952

100,0

  1 968

  1 950

99,1

Passenger road motor vehicles
in cross-border traffic

Domaća vozila

   752

   741

98,6

   748

   739

98,8

Domestic plates

Strana vozila

  1 201

  1 211

100,9

  1 220

  1 211

99,3

Foreign plates

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobna vozila

  1 922

  1 922

100,0

  1 937

  1 919

99,1

Passenger cars

Domaća vozila

   742

   732

98,6

   739

   730

98,8

Domestic plates

Strana vozila

  1 180

  1 190

100,9

  1 198

  1 189

99,3

Foreign plates

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusi

   30

   31

101,1

   31

   32

102,3

Coaches

Domaća vozila

   9

   9

97,0

   9

   9

103,6

Domestic plates

Strana vozila

   21

   22

103,0

   22

   22

101,8

Foreign plates

 

 

 

 

3.   GRANIČNI PROMET PUTNIČKIH CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA I PUTNIKA PO SMJEROVIMA KRETANJA U LISTOPADU 2018.

      CROSS-BORDER TRAFFIC OF PASSENGER ROAD MOTOR VEHICLES AND PASSENGERS, BY DIRECTIONS, OCTOBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

X. 2018.

X. 2017.

X. 2017.

X. 2018.

X. 2017.

X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnička vozila

  1 953

  1 952

100,0

  1 968

  1 950

99,1

Passenger vehicles

Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice

   789

   758

96,1

   776

   762

98,3

Croatian-Bosnian and Herzegovinian border

Preko hrvatsko-crnogorske granice

   25

   27

110,2

   23

   27

114,2

Croatian-Montenegrin border

Preko hrvatsko-mađarske granice

   47

   53

112,9

   49

   55

112,3

Croatian-Hungarian border

Preko hrvatsko-slovenske granice

   894

   919

102,8

   922

   917

99,4

Croatian-Slovenian border

Preko hrvatsko-srpske granice

   198

   195

98,6

   197

   190

96,4

Croatian-Serbian border

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnici

  5 585

  5 217

93,4

  5 617

  5 160

91,9

Passengers

Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice1)

  2 133

  1 703

79,8

  2 081

  1 708

82,1

Croatian-Bosnian and Herzegovinian border1)

Preko hrvatsko-crnogorske granice

   93

   97

104,1

   88

   93

106,0

Croatian-Montenegrin border

Preko hrvatsko-mađarske granice

   160

   190

118,9

   171

   200

117,3

Croatian-Hungarian border

Preko hrvatsko-slovenske granice

  2 657

  2 694

101,4

  2 735

  2 692

98,4

Croatian-Slovenian border

Preko hrvatsko-srpske granice1)

   541

   533

98,5

   543

   467

86,0

Croatian-Serbian border1)

 

 

1)  Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupan zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja na tisuće.

 

In certain tables, it may happen that the sum total does not equal the sum of individual figures due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Detaljni mjesečni podaci od 2015. dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

 

Since 2015, detailed monthly data have been available on the official web page of the Croatian Bureau of Statistics (www.dzs.hr) within Databases, where they can be browsed and printed in various formats. Database is updated quarterly.

 

 

 

 

 

 


Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za granični promet osobnih vozila, autobusa i putnika u cestovnom prometu te granični promet putnika u željezničkom prometu, pomorskom prometu, prometu na unutarnjim vodnim putovima i zračnom prometu jest evidencija granične policije Ministarstva unutarnjih poslova.

 

The source of the data for cross-border traffic of passenger cars, coaches and their passengers in the road cross-border traffic and the cross-border traffic of passengers in railway traffic, maritime traffic, inland waterway traffic and air traffic are the records of the border police of the Ministry of the Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

U obuhvat istraživanja uključeni su svi cestovni granični prijelazi te svi željeznički, pomorski, prijelazi na unutarnjim vodnim putovima i zračni granični prijelazi bez obzira na to jesu li stalni ili sezonski.

 

The survey covers all road border crossing points and all railway, maritime, inland waterway and air border crossing points, irrespective of whether they are permanent or seasonal ones.

 

 

 

Podaci obuhvaćaju sva cestovna motorna vozila i putnike koji su prešli granicu i ušli u Republiku Hrvatsku odnosno izišli iz Republike Hrvatske.

 

The data cover all road motor vehicles and passengers crossing the border and entering or exiting the Republic of Croatia.

 

 

 

Na pojedinim cestovnim graničnim prijelazima prema Bosni i Hercegovini te Srbiji u 2017. podaci o putnicima procjenjivani su na temelju koeficijenata prosječne popunjenosti vozila.

 

In 2017, data on passengers were estimated by applying coefficients for average vehicle occupancy on certain road border crossing points towards Bosnia and Herzegovina and Serbia.

 

 

 

Cestovna motorna vozila podijeljena su na osobna vozila i autobuse te se razvrstavaju na domaća i strana.

 

Road motor vehicles are grouped into passenger cars and coaches and are sorted into domestic and foreign ones.

 

 

 

Podaci o ulasku i izlasku osobnih vozila, autobusa te putnika u njima uključuju vozila i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Putnici u pograničnom prometu također su uključeni u ukupan obuhvat.

 

The data on the entry and exit of passenger cars, coaches and passengers include vehicles and passengers in transit through the Republic of Croatia. Passengers in the local cross-border traffic are also included in the total coverage.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Granični prijelaz jest mjesto namijenjeno prelasku državne granice.

 

Border crossing point is a place intended for crossing the state border.

 

 

 

Granični prijelazi određuju se kao stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika, stalni granični prijelazi za pogranični promet i sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika.

 

Border crossing points are determined as follows: permanent border crossing points for the international transport of passengers and goods with inspection services, permanent border crossing points for the international transport of passengers and goods, permanent border crossing points for the international transport of passengers, permanent border crossing points for the local border traffic and seasonal border crossing points for the international transport of passengers.

 

 

 

Mogu biti granični prijelazi u cestovnome, željezničkome, riječnome, pomorskome i zračnom prometu.

 

There may be border crossing points for road, railway, air, maritime or inland waterway traffic.

 

 

 

Granični prijelazi za međunarodni promet namijenjeni su graničnom prometu građana Republike Hrvatske i građana drugih zemalja.

 

The border crossing points for international traffic are intended for the cross-border traffic of the citizens of the Republic of Croatia and the citizens of other countries.

 

 

 

Granični prijelazi za pogranični promet jesu prijelazi određeni za prelazak državne granice u skladu s pravilima režima pograničnog prometa utvrđenoga sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom državom.

 

The border crossing points for the local border traffic are intended for the cross-border traffic of citizens from a certain area of the Republic of Croatia and a certain area of a neighbouring country according to an international agreement.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

tis.

 tisuća

 

'000

 thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0

value not zero, but less than 0.5 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo i Korana Šakić Pokrivač 

Prepared by: Edita Omerzo and Korana Šakić Pokrivač

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148