image description

 

GODINA/ YEAR: LV.

ZAGREB, 10. SIJEČNJA 2019./ 10 JANUARY, 2019

BROJ/ NUMBER: 5.1.2/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GRANIČNI PROMET

U STUDENOME 2018.

CROSS-BORDER TRAFFIC

NOVEMBER 2018

 

 

 

Podaci za studeni 2018. u odnosu na studeni prošle godine pokazuju porast ulazaka putnika na pomorskim (6,7%) i zračnim (13,2%) graničnim prijelazima te pad na cestovnim (7,5%), željezničkim (7,6%) i graničnim prijelazima na unutarnjim vodnim putovima (41,7%).

 

As compared to November of the previous year, data for November 2018 show an increase in arrivals of passengers at maritime (6.7%) and air (13.2%) border crossing points and a decrease at road (7.5%), railway (7.6%) and inland waterway border crossing points (41.7%).

 

 

 

U studenome 2018. ulazak putničkih vozila u cestovnome graničnom prometu porastao je za 0,4% u odnosu na studeni 2017. Od toga je ulazak osobnih vozila porastao za 0,3%, a ulazak autobusa za 5,2% u odnosu na studeni prošle godine.

 

In November 2018, arrivals of passenger road motor vehicles in road cross-border traffic increased by 0.4% compared to November 2017. Out of that, arrivals of passenger cars increased by 0.3%, while arrivals of coaches increased by 5.2% compared to November of last year.

 

 

 

Od ukupnog ulaska putnika na cestovnim graničnim prijelazima, preko hrvatsko-slovenske granice ušla su 2,0 milijuna putnika, što je više za 0,2% nego u studenome 2017. Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice ušlo je 1,5 milijuna putnika, što je manje za 19,2% nego u studenome prošle godine.

 

Out of the total entry of passengers at road border crossing points, 2.0 million passengers entered across the Croatian-Slovenian border, which is 0.2% more than in November 2017. As for the Croatian-Bosnian and Herzegovinian border, 1.5 million passengers entered, which is 19.2% less than in November of the last year.

 

 

 

Od većih cestovnih graničnih prijelaza s većim brojem ulazaka stranih putnika u Republiku Hrvatsku u studenome 2018. u odnosu na isti mjesec prošle godine, porast pokazuju Kaštel (1,2%), Pasjak (14,0%) i Plovanija (17,7%), a pad pokazuju Bregana (5,1%), Bajakovo (4,1%), Macelj (5,4%) i Stara Gradiška (3,8%).

 

Road border crossing points with a larger number of entries of foreign passengers into the Republic of Croatia that showed an increase in November 2018, as compared to the same month of the last year, were Kaštel (1.2%), Pasjak (14.0%) and Plovanija (17.7%), while a decrease was recorded for Bregana (5.1%), Bajakovo (4.1%), Macelj (5.4%) and Stara Gradiška (3.8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   GRANIČNI PROMET PUTNIKA NA CESTOVNIM, ŽELJEZNIČKIM, POMORSKIM I ZRAČNIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA TE GRANIČNIM
      PRIJELAZIMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA U STUDENOME 2018.

      CROSS–BORDER TRAFFIC OF PASSENGERS AT ROAD, RAILWAY, MARITIME, AIR AND INLAND WATERWAY BORDER CROSSING
      POINTS, NOVEMBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2017.

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan granični promet

4 575

4 259

93,1

4 680

4 252

90,8

Cross-border traffic – total

Domaći putnici

1 853

1 648

89,0

1 861

1 651

88,7

Domestic passengers

Strani putnici

2 721

2 610

95,9

2 820

2 601

92,3

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni granični promet

4 409

4 077

92,5

4 495

4 052

90,2

Road cross-border traffic

Domaći putnici

1 801

1 591

88,4

1 807

1 594

88,2

Domestic passengers

Strani putnici

2 608

2 486

95,3

2 688

2 459

91,5

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Željeznički granični promet

10

10

92,4

11

10

92,8

Railway cross-border traffic

Domaći putnici

3

2

91,9

3

3

91,4

Domestic passengers

Strani putnici

8

7

92,6

8

8

93,2

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Granični promet na unutarnjim vodnim putovima

1

1

58,3

1

1

66,6

Inland waterway cross-border
traffic

Domaći putnici

-

-

-

-

-

-

Domestic passengers

Strani putnici

1

1

58,3

1

1

66,6

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorski granični promet

48

51

106,7

48

52

109,3

Maritime cross-border traffic

Domaći putnici

1

1

81,3

1

1

83,8

Domestic passengers

Strani putnici

47

50

107,3

47

52

109,9

Foreign passengers

 

 

 

 

 

 

 

 

Zračni granični promet

107

121

113,2

125

136

108,6

Air cross-border traffic

Domaći putnici

49

54

109,9

49

53

108,1

Domestic passengers

Strani putnici

58

67

116,0

76

83

109,0

Foreign passengers

 

 

 

2.   GRANIČNI PROMET PUTNIČKIH CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA PO VRSTAMA VOZILA U STUDENOME 2018.

      CROSS-BORDER TRAFFIC OF PASSENGER ROAD MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE, NOVEMBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

vozila, tis.

Vehicles, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

vozila, tis.

Vehicles, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2017.

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnička vozila u cestovnome graničnom prometu

  1 608

  1 614

100,4

  1 644

  1 629

99,1

Passenger road motor vehicles
in cross-border traffic

Domaća vozila

   690

   650

94,2

   688

   651

94,6

Domestic plates

Strana vozila

   918

   964

105,0

   956

   978

102,4

Foreign plates

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobna vozila

  1 588

  1 594

100,3

  1 623

  1 608

99,0

Passenger cars

Domaća vozila

   684

   644

94,1

   682

   644

94,4

Domestic plates

Strana vozila

   904

   950

105,0

   941

   964

102,4

Foreign plates

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusi

   20

   21

105,2

   21

   21

103,1

Coaches

Domaća vozila

   6

   6

108,3

   6

   6

108,5

Domestic plates

Strana vozila

   14

   15

104,0

   15

   15

100,9

Foreign plates

 

 

 

3.   GRANIČNI PROMET PUTNIČKIH CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA I PUTNIKA PO SMJEROVIMA KRETANJA U STUDENOME 2018.

      CROSS-BORDER TRAFFIC OF PASSENGER ROAD MOTOR VEHICLES AND PASSENGERS, BY DIRECTIONS, NOVEMBER 2018

 

Ulazak

Entry

Izlazak

Exit

 

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

promet, tis.

Traffic, ‘000

indeksi

Indices

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2017.

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnička vozila

  1 608

  1 614

100,4

  1 644

  1 629

99,1

Passenger vehicles

Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice

   712

   684

96,0

   658

   625

94,9

Croatian-Bosnian and Herzegovinian border

Preko hrvatsko-crnogorske granice

   13

   14

108,8

   14

   15

108,6

Croatian-Montenegrin border

Preko hrvatsko-mađarske granice

   36

   35

97,0

   39

   40

102,1

Croatian-Hungarian border

Preko hrvatsko-slovenske granice

   673

   704

104,5

   766

   784

102,3

Croatian-Slovenian border

Preko hrvatsko-srpske granice

   173

   178

102,5

   167

   166

99,2

Croatian-Serbian border

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnici

  4 409

  4 077

92,5

  4 495

  4 052

90,2

Passengers

Preko hrvatsko-bosanskohercegovačke granice1)

  1 831

  1 480

80,8

  1 683

  1 327

78,8

Croatian-Bosnian and Herzegovinian border1)

Preko hrvatsko-crnogorske granice

   40

   46

115,9

   38

   39

101,9

Croatian-Montenegrin border

Preko hrvatsko-mađarske granice

   119

   122

102,3

   131

   142

108,5

Croatian-Hungarian border

Preko hrvatsko-slovenske granice

  1 956

  1 960

100,2

  2 206

  2 154

97,7

Croatian-Slovenian border

Preko hrvatsko-srpske granice1)

   463

   469

101,3

   437

   391

89,4

Croatian-Serbian border1)

 

 

1)  Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupan zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja na tisuće.

 

In certain tables, it may happen that the sum total does not equal the sum of individual figures due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Detaljni mjesečni podaci od 2015. dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

 

Since 2015, detailed monthly data have been available on the official web page of the Croatian Bureau of Statistics (www.dzs.hr) within Databases, where they can be browsed and printed in various formats. Database is updated quarterly.

 

 

 


Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka za granični promet osobnih vozila, autobusa i putnika u cestovnom prometu te granični promet putnika u željezničkom prometu, pomorskom prometu, prometu na unutarnjim vodnim putovima i zračnom prometu jest evidencija granične policije Ministarstva unutarnjih poslova.

 

The source of the data for cross-border traffic of passenger cars, coaches and their passengers in the road cross-border traffic and the cross-border traffic of passengers in railway traffic, maritime traffic, inland waterway traffic and air traffic are the records of the border police of the Ministry of the Interior.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

U obuhvat istraživanja uključeni su svi cestovni granični prijelazi te svi željeznički, pomorski, prijelazi na unutarnjim vodnim putovima i zračni granični prijelazi bez obzira na to jesu li stalni ili sezonski.

 

The survey covers all road border crossing points and all railway, maritime, inland waterway and air border crossing points, irrespective of whether they are permanent or seasonal ones.

 

 

 

Podaci obuhvaćaju sva cestovna motorna vozila i putnike koji su prešli granicu i ušli u Republiku Hrvatsku odnosno izišli iz Republike Hrvatske.

 

The data cover all road motor vehicles and passengers crossing the border and entering or exiting the Republic of Croatia.

 

 

 

Na pojedinim cestovnim graničnim prijelazima prema Bosni i Hercegovini te Srbiji u 2017. podaci o putnicima procjenjivani su na temelju koeficijenata prosječne popunjenosti vozila.

 

In 2017, data on passengers were estimated by applying coefficients for average vehicle occupancy on certain road border crossing points towards Bosnia and Herzegovina and Serbia.

 

 

 

Cestovna motorna vozila podijeljena su na osobna vozila i autobuse te se razvrstavaju na domaća i strana.

 

Road motor vehicles are grouped into passenger cars and coaches and are sorted into domestic and foreign ones.

 

 

 

Podaci o ulasku i izlasku osobnih vozila, autobusa te putnika u njima uključuju vozila i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Putnici u pograničnom prometu također su uključeni u ukupan obuhvat.

 

The data on the entry and exit of passenger cars, coaches and passengers include vehicles and passengers in transit through the Republic of Croatia. Passengers in the local cross-border traffic are also included in the total coverage.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Granični prijelaz jest mjesto namijenjeno prelasku državne granice.

 

Border crossing point is a place intended for crossing the state border.

 

 

 

Granični prijelazi određuju se kao stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika, stalni granični prijelazi za pogranični promet i sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika.

 

Border crossing points are determined as follows: permanent border crossing points for the international transport of passengers and goods with inspection services, permanent border crossing points for the international transport of passengers and goods, permanent border crossing points for the international transport of passengers, permanent border crossing points for the local border traffic and seasonal border crossing points for the international transport of passengers.

 

 

 

Mogu biti granični prijelazi u cestovnome, željezničkome, riječnome, pomorskome i zračnom prometu.

 

There may be border crossing points for road, railway, air, maritime or inland waterway traffic.

 

 

 

Granični prijelazi za međunarodni promet namijenjeni su graničnom prometu građana Republike Hrvatske i građana drugih zemalja.

 

The border crossing points for international traffic are intended for the cross-border traffic of the citizens of the Republic of Croatia and the citizens of other countries.

 

 

 

Granični prijelazi za pogranični promet jesu prijelazi određeni za prelazak državne granice u skladu s pravilima režima pograničnog prometa utvrđenoga sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom državom.

 

The border crossing points for the local border traffic are intended for the cross-border traffic of citizens from a certain area of the Republic of Croatia and a certain area of a neighbouring country according to an international agreement.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

tis.

 tisuća

 

'000

 thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo i Korana Šakić Pokrivač 

Prepared by: Edita Omerzo and Korana Šakić Pokrivač

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148