image description

 

GODINA/ YEAR: LV.

ZAGREB, 8. VELJAČE 2019./ 8 FEBRUARY, 2019

BROJ/ NUMBER: 5.1.3/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U MORSKIM LUKAMA

U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2018.

TRAFFIC IN SEAPORTS

FOURTH QUARTER OF 2018

 

 

Porast broja putnika i prometa robe u četvrtom tromjesečju 2018.

 

Increase in number of passengers and traffic of goods in fourth quarter of 2018

 

 

 

Više od 4 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2018. U usporedbi s istim razdobljem 2017. to je porast od 5,2%.

 

More than 4 million passengers embarked or disembarked in Croatian seaports in the fourth quarter of 2018. Compared to the same period of 2017, it was an increase of 5.2%.

 

 

 

Broj putnika na trajektima i putničkim brodovima u četvrtom tromjesečju 2018. iznosio je 4,0 milijuna putnika, što je više za 5,5% nego u istom razdoblju 2017. Porast putnika zabilježen je u lukama sa znatnim prometom putnika kao što su Split, Zadar, Dubrovnik, Supetar, Korčula i Cres. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 5,8% više osobnih vozila i 8,0% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2017.

 

In the fourth quarter of 2018, the number of passengers on ferries and passenger ships amounted to 4.0 million, which was 5.5% higher than in the same period of 2017. The increase in the number of passengers was recorded in ports with heavy traffic such as Split, Zadar, Dubrovnik, Supetar, Korčula and Cres. There were 5.8% more passenger cars and 8.0% more coaches embarked on and disembarked from ships compared to the same quarter of 2017.

 

 

 

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 6% ili 243 tisuće iskrcano je s brodova za kružno putovanje te su, među ostalim, obišli luke Split, Zadar i Dubrovnik. U odnosu na isto razdoblje 2017. tih putnika bilo je više za 1,8%.

 

Out of the total number of passengers in seaports, 6%, or 243 thousand, disembarked from cruise ships and visited, among others, the ports of Split, Zadar and Dubrovnik. Compared to the same period of 2017, it was an increase of 1.8%.

 

 

 

Luke Omišalj, Ploče i Bakar u četvrtom tromjesečju 2018. ostvarile su 70% ukupnog prometa robe u morskim lukama. U usporedbi s prethodnom godinom porast bilježe Ploče za 45,2% i Bakar za 10,7%, dok Omišalj bilježi pad od 6,2%.

 

Ports of Omišalj, Ploče and Bakar comprised 70% of total goods traffic in seaports in the fourth quarter of 2018. Compared to the previous year, it was an increase of 45.2% in Ploče and 10.7% in Bakar, while it was a decrease of 6.2% in Omišalj.

 

 

 

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 9,2% u odnosu na isto razdoblje 2017., što je prouzročeno rastom prometa suhe rasute robe za 38,2% (uz udio u ukupnom prometu robe od 33%) i  rastom tona robe u kontejnerima za 10,7% (uz udio u ukupnom prometu robe od 11%).

 

Total traffic of goods at the level of the Republic of Croatia increased by 9.2% compared to the same period of 2017, caused by the increase in the traffic of dry bulk goods by 38.2% (with the share of 33% in total traffic) and the increase in tonnes of containerised goods by 10.7% (with the share of 11% in total traffic).

 

 

 

Više brodova, putnika i robe u hrvatskim morskim lukama u 2018.

 

More ships, passengers and goods in Croatian seaports in 2018

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. u morske luke Hrvatske prispjelo je 4,5% više brodova nego u istom razdoblju 2017. Gotovo 34 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim morskim lukama u 2018., što je više za 4,5% u usporedbi s 2017. Ukupan promet robe u morskim lukama od siječnja do prosinca 2018. porastao je za 3,7% u odnosu na isto razdoblje 2017. te je iznosio 21,6 milijuna tona.

 

In the period from January to December 2018, there were 4.5% more arrivals of ships in Croatian seaports than in the same period of 2017. Almost 34 million passengers embarked or disembarked in Croatian seaports in 2018, which was 4.5% more than in 2017. Total traffic of goods in seaports in the period from January to December 2018 increased by 3.7% compared to the same period of 2017 and amounted to 21.6 million tonnes.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

      TRAFFIC OF SHIPS, PASSENGERS AND GOODS IN SEAPORTS

 

Mjerna

jedinica

2017.

2018.

Indeksi

Indices

Unit of

measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet brodova, prispjeli

broj

  60 019

  338 603

  62 861

  353 720

104,7

104,5

No.

Arrival of ships

Promet putnika

tis.

  4 052

  32 523

  4 262

  33 974

105,2

104,5

‘000

Traffic of passengers

Promet robe

tis. t

  5 272

  20 798

  5 756

  21 573

109,2

103,7

‘000 t

Traffic of goods

 

 

 

2.   PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2018.

      TRAFFIC OF GOODS IN SELECTED1) SEAPORTS, FOURTH QUARTER OF 2018

 

Ukupan promet robe, t

Total traffic of goods, t

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

 

 

 

Omišalj

 1 962 390

93,8

Ploče

 1 107 130

145,2

Bakar

  956 273

110,7

Rijeka

  730 457

111,8

Split

  541 485

110,9

 

 

1)      Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

1)      Ports that had the total annual traffic of goods greater than or equal to one million tonnes in the last three years.

 

 

 

3.   PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2018.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN SELECTED1) SEAPORTS, FOURTH QUARTER OF 2018

 

Promet putnika,

ukupno

Traffic of passengers,

total

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

Unutarnji

promet putnika

National traffic

of passengers

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

Međunarodni

promet putnika

International traffic

of passengers

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 262 337

105,2

3 996 462

105,1

 265 875

106,3

 

 

 

 

 

 

 

Od toga

Out of that

 

 

 

 

 

 

Split

 702 271

106,4

 614 875

106,2

 87 396

108,5

Zadar

 402 103

101,1

 375 407

100,1

 26 696

116,9

Dubrovnik

 348 558

124,9

 213 960

138,9

 134 598

107,6

Preko

 337 043

99,6

 337 043

99,6

-

-

Supetar

 287 776

100,4

 287 772

100,4

  4

-

Korčula

 280 6302)

102,9

 280 0722)

104,2

  558

14,7

Cres

 206 544

103,8

 206 385

103,7

  159

-

Krk

 165 627

103,9

 165 627

103,9

-

-

Jablanac

 145 066

106,5

 145 066

106,5

-

-

Biograd

 135 470

102,3

 135 470

102,3

-

-

Šibenik

 126 284

106,0

 122 724

105,5

 3 560

126,7

Pula

 123 7053)

104,3

 122 7433)

104,2

  962

127,8

Rab

 111 045

102,5

 111 045

103,0

-

-

Stari Grad

 105 385

102,7

 105 291

102,7

  94

96,9

Hvar

 66 485

123,8

 63 351

127,1

 3 134

81,6

Rogač

 65 008

99,8

 65 008

99,8

-

-

Novalja

 54 824

113,1

 54 824

113,1

-

-

Makarska

 51 218

102,2

 51 218

102,2

-

-

Rabac

 45 505

103,7

 45 505

103,7

-

-

Ploče

 41 066

104,8

 41 015

107,0

  51

6,0

Trpanj

 40 823

107,0

 40 823

107,0

-

-

Vis

 39 170

92,2

 39 108

92,1

  62

-

Vela Luka

 38 824

111,0

 38 824

111,0

-

-

Sućuraj

 38 140

105,6

 38 140

105,6

-

-

Trogir

 31 966

106,2

 31 904

108,0

  62

10,8

Sobra

 25 356

103,5

 25 356

103,9

-

-

Božava

 25 340

97,0

 25 340

97,0

-

-

Poreč

 20 891

109,7

 17 623

109,7

 3 268

110,1

Rovinj

 7 427

188,0

 5 658

330,7

 1 769

79,0

 

 

1)       Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000

2)       Uključen je promet luke Orebić.

3)       Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

 

1)       Ports that had the total traffic of passengers greater than or equal to 200 000 in the last three years.

2)       Including the traffic in the seaport of Orebić.

3)       Including the traffic in the seaports of Brijuni and Fažana.

 

 

 

4.   UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2018.

      EMBARKED AND DISEMBARKED PASSENGER VEHICLES, BY HARBOUR MASTER’S OFFICES, FOURTH QUARTER OF 2018

 

Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj

Passenger cars, motorcycles and trailers, number

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

Autobusi, broj

Coaches, number

Indeksi/ Indices

X. – XII. 2018.

X. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

  666 834

105,8

  8 838

108,0

Total

 

 

 

 

 

 

Lučka kapetanija Pula

  14 217

97,5

   321

116,3

Harbour master’s office of Pula

Lučka kapetanija Rijeka

  154 654

102,1

  2 947

98,7

Harbour master’s office of Rijeka

Lučka kapetanija Senj

  76 506

108,5

  1 224

99,4

Harbour master’s office of Senj

Lučka kapetanija Zadar

  135 355

108,1

   176

118,9

Harbour master’s office of Zadar

Lučka kapetanija Šibenik

   952

142,1

-

-

Harbour master’s office of Šibenik

Lučka kapetanija Split

  178 460

107,1

  1 991

114,6

Harbour master’s office of Split

Lučka kapetanija Ploče

  12 120

107,6

   61

174,3

Harbour master’s office of Ploče

Lučka kapetanija Dubrovnik

  94 570

105,4

  2 118

119,9

Harbour master’s office of Dubrovnik

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data do not always equal the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (http://www.dzs.hr), u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

 

Since 2013, detailed monthly data have been available at the official web page of the Croatian Bureau of Statistics (http://www.dzs.hr) within Databases, where they can be browsed and printed in various formats. Database is updated quarterly.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

 

The Croatian Bureau of Statistics carries out the statistical survey on the traffic in seaports by using the databases of the Croatian Integrated Maritime Information System. The Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs further processing.

 

 

 

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

 

The Croatian Integrated Maritime Information System (CIMIS) has been used as a uniform platform for the recording of arrivals and departures of ships. Among other data, ships submit information on the traffic of goods and passengers to CIMIS through authorised maritime agents and shippers. The accuracy and completeness of the data in the official proceedings of registration is verified by the harbour master’s offices.

 

 

 

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

The detailed notes on methodology are issued in the publication entitled "Methodological Basics for Statistical Survey Traffic in Seaports", which is also available at the web site of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

 

Data on traffic in seaports include arrived and departed ships, embarked and disembarked passengers and loaded and unloaded goods and relate to activities in all public seaports in the Republic of Croatia.

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

 

The statistical survey includes all ships under the national and foreign flags that arrived to or departed from the seaports in the Republic of Croatia, regardless of the activity they perform. Ships in ballast are included.

 

 

 

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

 

Data on traffic of passengers also include the passengers on cruise ships on excursions and present only their disembarkment.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Statistical port consists of one or more ports, normally controlled by harbour master’s branch offices able to record ship and cargo movements.

 

 

 

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

 

Ships are vessels with a length of more than 12 m and of over 15 GT or those authorised to carry more than 12 passengers.

 

 

 

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i koji ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

 

Sea passenger is considered to be every person that makes a sea journey on a merchant ship. Service staffs assigned to merchant ships are not regarded as passengers. Non-fare paying crew members travelling but not assigned and infants in arms are excluded.

 

 

 

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

 

Cruise passenger excursion is a short visit by a cruise passenger to a tourist attraction associated with a port while retaining a cabin on board.

 

 

 

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

 

National traffic of passengers refers to the traffic between two national ports.

 

 

 

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

 

International traffic of passengers includes the traffic between a port of embarkment of passengers in the Republic of Croatia and a port of disembarkment of passengers abroad and vice versa.

 

 

 

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Naprotiv, isključen je prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Goods are any goods moved on sea. This includes all packaging and equipment such as containers, swap-bodies, pallets or road goods vehicles. Goods carried on or in lorries, trailers or semi-trailers are included. Conversely, the following items are excluded: bunkers and stores of vessels, fish carried in fishing vessels and fish-processing ships, goods carried internally between different basins or docks of the same port.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BT

bruto tonaža

 

GT

gross tonnage

m

metar

 

m

metre

mil.

milijun

 

t

tonne

t

tona

 

‘000

thousand

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo, Lidija Pilat i Anita Belošević

Prepared by: Edita Omerzo, Lidija Pilat and Anita Belošević

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148