image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                            ZAGREB, 30. TRAVNJA 2018./ 30 APRIL, 2018                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2016./2017. I POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

BASIC SCHOOLS

END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2016./2017.

 

1. BASIC SCHOOLSend of 2016/2017 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2016./2017. djelovalo je 865 osnovnih škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1 172 područne škole/odjela.

 

At the end of the 2016/2017 school year, there were 865 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia. They included 1 172 satellite schools and departments.

 

 

 

Na kraju školske godine 2016./2017. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2015./2016. Udio učenica jest 48,7%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje se bilježi pad koji traje već četvrt stoljeća.

 

At the end of the 2016/2017 school year, the number of basic schools, the number of departments and the number of pupils did not significantly change compared to the end of the 2015/2016 school year. The share of female pupils was 48.7%. Although the number of pupils did not significantly change compared to the previous year, the decrease has continued for as long as a quarter of the century.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 9,5. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,5%.

 

The teacher/pupil ratio in the regular education in the same school year was 1 : 9.5. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1 : 2.1. The share of women in the total number of teachers was 81.5%.

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 037 školskih jedinica, u 2 005 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 968 škola na hrvatskom jeziku, u 10 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u šest na češkome i u 17 na srpskome. Trideset dvije škole, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to pet na mađarskome, sedam na talijanskome, jedna na njemačkome, dvije na češkome, jedna na slovačkome i 16 na srpskome. Ukupno su 4 253 učenika polazila nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 321 na češkome, 1 703 na talijanskome, 185 na mađarskome, 103 na slovačkome, 123 na njemačkome i 1 818 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 005 school units, out of 2 037 of them, classes were conducted in one language: in 1 968 of them in Croatian, in 10 of them in Italian, in 4 of them in Hungarian, in 6 of them in Czech and in 17 of them in Serbian. Besides in Croatian, classes in 32 schools were conducted in languages of ethnic minorities: in 5 of them in Hungarian, in 7 in Italian, in 1 in German, in 2 in Czech, in 1 in Slovak and in 16 in Serbian. A total of 4 253 pupils attended classes conducted in languages of ethnic minorities: 321 in Czech, 1 703 in Italian, 185 in Hungarian, 103 in Slovak, 123 in German and 1 818 in Serbian.

 

 

 

1.1.  OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Škole s organiziranom prehranom

Schools providing school meals

 

ukupno

Total

matične

i samo-

stalne

Self-

-contained schools

područne

i odjeli

Satellite schools

and departments

ukupno

Total

čisti

Homogenous

kombini-

rani

Combined

ukupno

Total

samo

mliječni

obrok

Snack only

samo

topli

obrok

Warm

meal only

oba

obroka

Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 037

 865

1 172

17 836

16 225

1 611

1 388

 681

 374

 333

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 024

 852

1 172

17 728

16 119

1 609

1 375

 681

 373

 321

State

Privatne

 7

 7

-

 59

 57

 2

 7

-

 1

 6

Private

Vjerskih zajednica

 6

 6

-

 49

 49

-

 6

-

-

 6

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 83

 30

 53

 311

 150

 161

 78

 28

 8

 42

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 83

 30

 53

 311

 150

 161

 78

 28

 8

 42

State

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, COMPLETION AND SCHOOL MEALS, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Ukupno

Total

Učenice

Female pupils

Učenici koji su

završili školu

Pupils who

completed

school

Korisnici

prehrane

u školi

Pupils taking

school meals

 

 

svega

All

I. – IV.

razred

1st  – 4th grade

V. – VIII.

razred

5th – 8th grade

svega

All

I. – IV.

razred

1st  – 4th grade

V. – VIII.

razred

5th – 8th grade

svega

All

učenice

Female pupils

mliječnog

obroka

Snacks

toplog

obroka

Warm

meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

318 173

162 368

155 805

154 853

79 100

75 753

38 020

18 585

138 910

90 344

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

316 565

161 662

154 903

154 280

78 864

75 416

37 802

18 514

135 934

88 591

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

315 000

160 759

154 241

153 525

78 440

75 085

37 644

18 433

134 804

87 535

State

Privatne

 616

 333

 283

 284

 146

 138

 69

 32

 349

 481

Private

Vjerskih zajednica

 949

 570

 379

 471

 278

 193

 89

 49

 781

 575

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

1 608

 706

 902

 573

 236

 337

 218

 71

2 976

1 753

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

1 608

 706

 902

 573

 236

 337

 218

 71

2 976

1 753

State

 

 

 

1.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno

Total

U državnim školama

In state schools

U privatnim školama

In private schools

U školama

vjerskih

zajednica

In schools of

religious

communities

 

 

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

318 173

317 029

316 608

315 466

 616

 616

 949

 947

All

Basic schools – total

 

učenice

154 853

154 475

154 098

153 720

 284

 284

 471

 471

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

316 565

315 446

315 000

313 883

 616

 616

 949

 947

All

Basic schools – regular

 

učenice

154 280

153 912

153 525

153 157

 284

 284

 471

 471

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

41 832

41 696

41 583

41 447

 88

 88

 161

 161

All

1st       grade

 

učenice

20 501

20 443

20 373

20 315

 46

 46

 82

 82

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

40 863

40 802

40 617

40 556

 84

 84

 162

 162

All

2nd      grade

 

učenice

19 948

19 930

19 828

19 810

 35

 35

 85

 85

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

39 963

39 898

39 730

39 665

 87

 87

 146

 146

All

3rd           grade

 

učenice

19 655

19 636

19 558

19 539

 36

 36

 61

 61

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

39 004

38 937

38 829

38 762

 74

 74

 101

 101

All

4th      grade

 

učenice

18 760

18 738

18 681

18 659

 29

 29

 50

 50

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

39 793

39 568

39 623

39 398

 70

 70

 100

 100

All

5th            grade

 

učenice

19 387

19 312

19 302

19 227

 32

 32

 53

 53

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

39 250

39 092

39 074

38 917

 79

 79

 97

 96

All

6th            grade

 

učenice

19 109

19 045

19 019

18 955

 44

 44

 46

 46

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

37 920

37 651

37 763

37 494

 65

 65

 92

 92

All

7th            grade

 

učenice

18 371

18 294

18 296

18 219

 30

 30

 45

 45

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

37 940

37 802

37 781

37 644

 69

 69

 90

 89

All

8th            grade

 

učenice

18 549

18 514

18 468

18 433

 32

 32

 49

 49

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovne škole za djecu

svega

1 608

1 583

1 608

1 583

-

-

-

-

All

Basic schools for

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

 573

 563

 573

 563

-

-

-

-

Female pupils

disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

 147

 138

 147

 138

-

-

-

-

All

1st       grade

 

učenice

 47

 45

 47

 45

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

 182

 179

 182

 179

-

-

-

-

All

2nd      grade

 

učenice

 56

 54

 56

 54

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

 210

 207

 210

 207

-

-

-

-

All

3rd           grade

 

učenice

 72

 71

 72

 71

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

 167

 167

 167

 167

-

-

-

-

All

4th      grade

 

učenice

 61

 61

 61

 61

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

 203

 199

 203

 199

-

-

-

-

All

5th      grade

 

učenice

 85

 83

 85

 83

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

 242

 240

 242

 240

-

-

-

-

All

6th      grade

 

učenice

 87

 87

 87

 87

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

 239

 235

 239

 235

-

-

-

-

All

7th      grade

 

učenice

 94

 91

 94

 91

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

 218

 218

 218

 218

-

-

-

-

All

8th      grade

 

učenice

 71

 71

 71

 71

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.  UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Učitelji

Teachers

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

33 347

27 180

25 208

21 652

8 139

5 528

28 898,23

24 173,40

12 183

16 401

4 763

2 367,71

2 160,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

33 115

26 994

25 042

21 510

8 073

5 484

28 705,18

24 014,02

12 081

16 308

4 726

2 347,33

2 142,42

Privatne

Private

 106

 81

 80

 63

 26

 18

 89,17

 69,66

 38

 44

 24

 7,55

 5,80

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 126

 105

 86

 79

 40

 26

 103,88

 89,72

 64

 49

 13

 12,83

 11,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 750

 644

 620

 552

 130

 92

 665,51

 585,90

 178

 308

 264

 275,25

 252,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 750

 644

 620

 552

 130

 92

 665,51

 585,90

 178

 308

 264

 275,25

 252,57

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES, END OF 2016/2017

        SCHOOL YEAR

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

Ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

437 320

42 835

42 724

42 086

65 746

64 717

62 481

58 961

57 770

5 786

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

301 745

38 043

37 313

36 378

38 403

39 031

38 527

37 095

36 955

3 489

English

Njemački

104 581

4 041

3 819

3 958

21 240

20 070

18 512

16 964

15 977

1 682

German

Talijanski

25 911

 437

1 295

1 366

5 163

4 748

4 619

4 174

4 109

 453

Italian

Francuski

3 254

 121

 117

 140

 639

 625

 585

 521

 506

 68

French

Španjolski

 241

-

-

-

 70

 47

 49

 39

 36

 7

Spanish

Mađarski

 623

 76

 67

 109

 72

 76

 77

 68

 78

 29

Hungarian

Češki

 198

 29

 28

 32

 34

 21

 18

 12

 24

 12

Czech

Slovački

 275

 40

 30

 32

 42

 38

 22

 36

 35

 12

Slovak

Ruski

 13

 2

 1

 1

 2

 2

 3

 1

 1

 5

Russian

Ostali jezici

 479

 46

 54

 70

 81

 59

 69

 51

 49

 29

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 240

-

-

-

 42

 35

 46

 61

 56

 26

Basic schools  for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

 236

-

-

-

 42

 33

 45

 61

 55

 24

English

Njemački

 4

-

-

-

-

 2

 1

-

 1

 2

German

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.  POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji su završili školu

Graduated pupils

Učitelji1)

Teachers1)

 

 

ukupno

Total

samo-

stalne

Self- contained

područ-ne

Satellite

odjeli

Depart-

ments

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

 

 

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 133

 31

 39

 63

18 435

11 163

2 058

1 251

2 300

1 399

1 695

1 088

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 128

 30

 39

 59

17 966

10 707

1 955

1 150

2 196

1 323

1 613

1 030

Music schools

Državne

 116

 25

 37

 54

17 323

10 350

1 907

1 127

2 091

1 268

1 582

1 011

State

Privatne

 12

 5

 2

 5

 643

 357

 48

 23

 105

 55

 31

 19

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 5

 1

-

 4

 469

 456

 103

 101

 104

 76

 82

 58

Ballet schools

Državne

 5

 1

-

 4

 469

 456

 103

 101

 104

 76

 82

 58

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

 13

 3

-

 10

 447

 163

 250

 97

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

 2

 2

-

-

 10

 6

 5

 2

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

 11

 1

-

 10

 437

 157

 245

 95

 129

 85

 37

 23

At other institutions

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2017./2018.

 

2. BASIC SCHOOLS – beginning of 2017/2018 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2017./2018. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2016./2017. Udio učenica iznosi 48,6%.

 

At the beginning of the 2017/2018 school year, the number of basic schools and pupils did not significantly change, as compared to the beginning of the 2016/2017 school year. The share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 9,5; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,8%.

 

The teacher/pupil ratio in regular education was 1 : 9.5; in education of disabled children and youth it was 1 : 2.1. The share of female teachers was 81.8%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,5% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,5% učenika. Od toga 91,8% pohađa VIII. razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under 7 years of age in regular schools amounted to just 2.5%. Similarly, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.5%. Of that, 91.8% attended the 8th grade.

 

 

 

 

2.1.  ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class

 units

Učitelji1)

Teachers1)

Učitelji u ekvivalentu

pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

ukupno

Total

žene

Women

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

2 030

17 929

33 180

27 137

24 964

21 530

8 216

5 607

28 671,91

24 069,89

12 255

16 320

4 605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

2 017

17 817

32 928

26 937

24 787

21 379

8 141

5 558

28 462,83

23 897,44

12 136

16 224

4 568

Privatne

Private

 7

 60

 118

 88

 85

 67

 33

 21

 97,61

 75,23

 46

 48

 24

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 6

 52

 134

 112

 92

 84

 42

 28

 111,47

 97,22

 73

 48

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 83

 306

 773

 670

 632

 567

 141

 103

 677,30

 601,01

 189

 304

 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 83

 306

 773

 670

 632

 567

 141

 103

 677,30

 601,01

 189

 304

 280

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.  OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učitelji1)

Teachers1)

Učenici

Pupils

County of

ukupno

Total

I. – IV. razred

1st – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 113

18 235

33 953

317 541

161 740

155 801

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 128

1 347

2 322

25 586

13 024

12 562

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

 88

 616

1 079

9 604

4 838

4 766

Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

 93

 704

1 294

11 457

5 688

5 769

Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

 77

 523

1 077

8 470

4 258

4 212

Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

 74

 798

1 437

13 660

6 775

6 885

Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

 92

 546

 984

8 774

4 429

4 345

Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

 104

 570

1 076

8 699

4 407

4 292

Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

 116

1 099

2 105

19 063

9 845

9 218

Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

 48

 243

 465

3 241

1 573

1 668

Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

 80

 403

 705

6 181

3 091

3 090

Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

 61

 359

 593

5 775

2 873

2 902

Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

 118

 740

1 275

11 780

5 849

5 931

Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

 114

 795

1 454

13 418

6 831

6 587

Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

 187

1 373

2 404

21 246

10 522

10 724

Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

 56

 451

 847

7 237

3 700

3 537

Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

 93

 854

1 704

13 153

6 382

6 771

Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

 209

1 986

3 695

36 386

18 272

18 114

Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

 104

 859

1 725

14 976

7 830

7 146

Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

 69

 574

1 158

9 629

5 081

4 548

Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

 58

 563

1 102

9 450

4 845

4 605

Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 144

2 832

5 452

59 756

31 627

28 129

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja

By year of birth

 

 

ukupno

Total

2011. i poslije

2011 and after

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002. i prije

2002 and before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

315 942

8 037

39 122

41 111

40 946

39 406

38 918

40 045

38 235

28 712

1 410

All

Basic schools – regular

 

učenice

153 700

4 281

19 153

20 245

19 923

19 243

18 630

19 646

18 470

13 603

 506

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

39 315

7 965

30 135

1 152

 47

 12

 2

-

 2

-

-

All

1st  grade

 

učenice

19 023

4 239

14 393

 366

 13

 10

 2

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

41 436

 72

8 901

31 169

1 220

 53

 12

 8

-

-

 1

All

2nd  grade

 

učenice

20 275

 42

4 700

15 086

 411

 26

 5

 4

-

-

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

40 575

-

 86

8 622

30 592

1 186

 61

 18

 7

 3

-

All

3rd grade

 

učenice

19 906

-

 60

4 705

14 684

 429

 20

 4

 4

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

39 700

-

-

 167

8 807

29 587

1 046

 64

 15

 10

 4

All

4th grade

 

učenice

19 493

-

-

 88

4 674

14 291

 397

 29

 7

 4

 3

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

38 810

-

-

 1

 280

8 355

28 849

1 184

 102

 32

 7

All

5th grade

 

učenice

18 584

-

-

-

 141

4 385

13 534

 466

 41

 15

 2

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

39 452

-

-

-

-

 204

8 527

29 405

1 201

 101

 14

All

6th grade

 

učenice

19 207

-

-

-

-

 96

4 469

14 171

 438

 29

 4

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

39 121

-

-

-

-

 9

 403

8 999

28 355

1 265

 90

All

7th grade

 

svega

19 023

-

-

-

-

 6

 192

4 765

13 532

 487

 41

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

37 533

-

-

-

-

-

 18

 367

8 553

27 301

1 294

All

8th grade

 

učenice

18 189

-

-

-

-

-

 11

 207

4 448

13 068

 455

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i

svega

1 599

3

55

147

168

197

208

182

245

242

152

All

Basic schools for disabled

mladež s teškoćama u razvoju

učenice

553

-

18

36

58

54

77

65

105

85

55

Female pupils

children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred