image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                            ZAGREB, 30. TRAVNJA 2018./ 30 APRIL, 2018                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2016./2017. I POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

 

UPPER SECONDARY SCHOOLS

END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2016./2017.

 

1. Upper secondary schools − end of 2016/2017 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2016./2017. djelovalo je 440 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 745 školskih jedinica različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the end of 2016/2017 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia, which, according to the methodology of statistical data collection, included 745 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na kraju školske godine 2016./2017. broj učenika manji je za 4,5% u odnosu na kraj školske godine 2015./2016. Udio učenica iznosi 50,3%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 70,0% učenica, u gimnazijama 62,1%, u tehničkim i srodnim školama 47,7%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 34,0% učenica. Srednju školu završilo je 42 711 učenika, a od toga je 50,1% učenica.

 

At the end of the 2016/2017 school year, the number of students decreased by 4.5% compared to the end of the 2015/2016 school year.The share of female students was 50.3%, although their number was not equally distributed in different types of schools. Thus, there were 70.0% of female students in secondary art schools, 62.1% in grammar schools, 47.7% in technical and related schools and only 34.0% in industrial and crafts schools. There were 42 711 students who completed the upper secondary education, out of which the number of female students accounted for 50.1%.

 

 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 90,8% učenika, njemački 35,1%, talijanski 13,5%, francuski 3,3%, a španjolski, ruski, hrvatski (uče učenici strani državljani), novogrčki, arapski, nizozemski, kineski, portugalski i slovenski samo 1,7% učenika.

 

Students enrolled in upper secondary schools learn one, two or three foreign languages, providing that at least one foreign language is obligatory for all students. Out of the total number of students, English was learned by 90.8% of students, German by 35.1%, Italian by 13.5%, French by 3.3%, while Spanish, Russian, Croatian (for foreign citizens), Modern Greek, Arabic, Dutch, Chinese, Portuguese and Slovenian was learned by only 1.7% of students.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni

odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class

units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female

students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 745

 241

 504

7 497

161 111

81 020

42 711

21 397

Državne

State

 691

 204

 487

7 198

155 442

77 740

41 335

20 614

Privatne

Private

 36

 23

 13

 158

2 274

1 013

 558

 242

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 141

3 395

2 267

 818

 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 701

 226

 475

7 258

159 698

80 455

42 263

21 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 193

 95

 98

2 108

49 971

31 054

12 855

7 919

Državne

State

 156

 64

 92

1 884

45 477

28 362

11 741

7 258

Privatne

Private

 21

 17

 4

 102

1 547

 732

 377

 176

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 122

2 947

1 960

 737

 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 259

 64

 195

3 346

74 709

35 671

18 819

9 293

Državne

State

 248

 62

 186

3 276

73 609

35 104

18 574

9 176

Privatne

Private

 9

 2

 7

 51

 652

 260

 164

 61

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

-

 2

 19

 448

 307

 81

 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 54

 45

 9

 104

5 065

3 548

1 035

 729

Državne

State

 50

 41

 9

 104

5 038

3 533

1 031

 727

Privatne

Private

 4

 4

-

-

 27

 15

 4

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 36

 36

 -

-

2 539

1 578

 401

 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 183

 167

 38

 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 6

 9

 104

2 343

1 803

 596

 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 195

 22

 173

1 700

29 953

10 182

9 554

3 276

Državne

State

 193

 22

 171

1 695

29 905

10 176

9 541

3 273

Privatne

Private

 2

-

 2

 5

 48

 6

 13

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 44

 15

 29

 239

1 413

 565

 448

 180

Državne

State

 44

 15

 29

 239

1 413

 565

 448

 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 52

 4

 48

 401

3 961

1 585

1 595

 621

Državne

State

 32

 1

 31

 208

2 571

1 068

 733

 290

Privatne

Private

 20

 3

 17

 193

1 390

 517

 862

 331

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in “Upper secondary schools – total”.

 

 

 

1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        ACHIEVEMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

159 698

156 234

40 881

39 232

42 077

41 103

42 191

41 565

33 279

33 065

1 270

1 269

Državne

State

154 029

150 620

39 461

37 836

40 589

39 626

40 873

40 262

31 890

31 681

1 216

1 215

Privatne

Private

2 274

2 264

 556

 553

 636

 635

 525

 522

 557

 554

 -

-

Vjerskih zajednica

Religious community

3 395

3 350

 864

 843

 852

 842

 793

 781

 832

 830

 54

 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

49 971

49 693

12 113

11 980

12 220

12 159

12 686

12 624

12 952

12 930

 -

 -

Državne

State

45 477

45 247

10 974

10 864

11 048

10 998

11 628

11 578

11 827

11 807

 -

 -

Privatne

Private

1 547

1 540

 370

 368

 423

 422

 366

 364

 388

 386

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

2 947

2 906

 769

 748

 749

 739

 692

 682

 737

 737

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

74 709

73 038

17 866

17 139

18 122

17 678

18 378

18 037

19 073

18 915

1 270

1 269

Državne

State

73 609

71 945

17 610

16 884

17 837

17 393

18 133

17 795

18 813

18 658

1 216

1 215

Privatne

Private

 652

 649

 161

 160

 182

 182

 144

 143

 165

 164

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

 448

 444

 95

 95

 103

 103

 101

 99

 95

 93

 54

 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

5 065

4 833

1 511

1 415

1 354

1 284

1 098

1 064

1 102

1 070

 -

 -

Državne

State

5 038

4 806

1 499

1 403

1 345

1 275

1 096

1 062

1 098

1 066

 -

 -

Privatne

Private

 27

 27

 12

 12

 9

 9

 2

 2

 4

 4

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

2 539

2 353

 869

 787

 760

 707

 457

 432

 453

 427

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 183

 181

 68

 66

 38

 38

 39

 39

 38

 38

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 343

2 299

 574

 562

 556

 539

 602

 593

 611

 605

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

29 953

28 670

9 391

8 698

10 381

9 982

10 029

9 840

 152

 150

 -

 -

Državne

State

29 905

28 622

9 378

8 685

10 359

9 960

10 016

9 827

 152

 150

 -

 -

Privatne

Private

 48

 48

 13

 13

 22

 22

 13

 13

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 413

1 370

 433

 412

 460

 452

 448

 434

 72

 72

 -

 -

Državne

State

1 413

1 370

 433

 412

 460

 452

 448

 434

 72

 72

 -

 -

 

 

1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 745

7 497

161 111

81 020

42 711

21 397

27 101

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 34

 287

6 679

3 186

1 884

 889

1 194

Zagreb

Krapinsko-zagorska

 24

 210

4 866

2 504

1 353

 693

 836

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

 29

 235

4 899

2 328

1 353

 632

 976

Sisak-Moslavina

Karlovačka

 28

 216

4 351

2 142

1 105

 542

 872

Karlovac

Varaždinska

 38

 359

7 424

3 865

1 998

 979

1 647

Varaždin

Koprivničko-križevačka

 18

 192

4 225

2 137

1 179

 601

 718

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

 27

 228

4 788

2 438

1 259

 628

 887

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

 56

 465

9 443

4 691

2 334

1 156

1 680

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

 12

 79

1 355

 628

 399

 205

 304

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

 16

 152

3 142

1 607

 863

 427

 581

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

 15

 149

3 225

1 615

 875

 451

 573

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

 15

 267

5 877

2 872

1 662

 812

 671

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

 36

 328

7 037

3 623

1 744

 874

1 190

Zadar

Osječko-baranjska

 52

 564

11 862

6 007

3 110

1 584

1 916

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

 21

 188

3 926

1 956

1 068

 537

 708

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

 29

 368

6 995

3 480

1 934

 958

1 379

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

 91

 882

19 301

9 776

5 054

2 585

3 163

Split-Dalmatia

Istarska

 44

 336

6 561

3 299

1 639

 837

1 426

Istria

Dubrovačko-neretvanska

 30

 236

4 816

2 392

1 296

 639

 978

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

 22

 204

3 989

1 958

1 077

 527

 849

Međimurje

Grad Zagreb

 108

1 552

36 350

18 516

9 525

4 841

4 553

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS, END OF

        2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students attending

Nastavnici1)

Teachers1)

ukupno

Total

gimnazija

Grammar schools

tehničkih

i srodnih škola

Technical and

related schools

umjetničkih škola

Art schools

industrijskih

i obrtničkih škola

Industrial and

crafts schools

s teškoćama

u razvoju

Secondary schools

for disabled youth

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

English

146 298

49 801

66 855

2 563

26 797

 282

1 833

Njemački

German

56 501

32 050

17 325

 268

6 768

 90

1 107

Talijanski

Italian

21 681

11 226

8 514

 512

1 409

 20

 371

Francuski

French

5 363

1 995

1 560

 -

1 808

 -

 130

Španjolski

Spanish

2 357

1 818

 539

 -

 -

 -

 56

Ruski

Russian

 218

 156

 62

 -

 -

 -

 10

Arapski

Arabic

 93

 93

 -

 -

 -

 -

 1

Novogrčki

Modern Greek

 18

 18

 -

 -

 -

 -

 1

Ostali jezici

Other languages

50

50

 -

 -

 -

 -

 5

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), END OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u

ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u

ekvivalentu pune

zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim

radnim vremenom

Full-time

s kraćim

od punoga radnog

vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

26 458

17 887

12 770

8 521

13 688

9 366

18 233,45

12 235,96

 933,68

 827,40

Državne

State

25 309

17 068

12 321

8 189

12 988

8 879

17 550,34

11 736,96

 883,46

 788,33

Privatne

Private

 655

 451

 212

 143

 443

 308

 342,95

 237,52

 20,29

 15,14

Vjerskih zajednica

Religious community

 494

 368

 237

 189

 257

 179

 340,16

 261,48

 29,93

 23,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

6 449

4 755

3 204

2 426

3 245

2 329

4 431,27

3 328,32

 283,01

 251,55

Državne

State

5 630

4 170

2 876

2 180

2 754

1 990

3 922,90

2 955,28

 241,42

 218,25

Privatne

Private

 420

 292

 142

 99

 278

 193

 230,83

 162,10

 14,66

 11,87

Vjerskih zajednica

Religious community

 399

 293

 186

 147

 213

 146

 277,54

 210,94

 26,93

 21,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

11 359

7 741

5 515

3 726

5 844

4 015

8 092,74

5 496,89

 382,90

 338,38

Državne

State

11 084

7 539

5 403

3 645

5 681

3 894

7 934,15

5 380,50

 374,29

 332,63

Privatne

Private

 180

 127

 61

 39

 119

 88

 95,97

 65,85

 5,61

 3,25

Vjerskih zajednica

Religious community

 95

 75

 51

 42

 44

 33

 62,62

 50,54

 3,00

 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

1 818

1 189

1 266

 835

 552

 354

1 481,69

 974,76

 27,84

 25,84

Državne

State

1 795

1 178

1 260

 832

 535

 346

1 472,94

 970,31

 27,84

 25,84

Privatne

Private

 23

 11

 6

 3

 17

 8

 8,75

 4,45

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

1 235

 774

 896

 581

 339

 193

1 024,95

 656,39

 8,27

 8,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 80

 53

 61

 40

 19

 13

 72,35

 48,00

 0,18

 0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 503

 362

 309

 214

 194

 148

 384,39

 270,37

 19,39

 17,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

6 832

4 202

2 785

1 534

4 047

2 668

4 227,75

2 435,99

 239,93

 211,63

Državne

State

6 800

4 181

2 782

1 532

4 018

2 649

4 220,35

2 430,87

 239,91

 211,61

Privatne

Private

 32

 21

 3

 2

 29

 19

 7,40

 5,12

 0,02

 0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 643

 436

 226

 163

 417

 273

 346,29

 236,81

 35,51

 31,49

Državne

State

 643

 436

 226

 163

 417

 273

 346,29

 236,81

 35,51

 31,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

Education of adults

1 345

 795

 83

 43

1 262

 752

 274,98

 157,41

 -

 -

Državne

State

 779

 469

 30

 19

 749

 450

 149,51

 92,14

 -

 -

Privatne

Private

 566

 326

 53

 24

 513

 302

 125,47

 65,27

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2017./2018.

 

2. Upper secondary schools beginning of 2017/2018 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2017./2018. djelovalo je 440 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 744 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the beginning of 2017/2018 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 744 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na početku školske godine 2017./2018. broj učenika manji je za 4,2% u odnosu na početak školske godine 2016./2017. Udio učenica iznosi 50,1%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 1,4% ponavljača, i to u I. razredu 2,4%, u II. razredu 1,7%,
u III. razredu 1,0%, u IV. razredu 0,3% i u V. razredu 0,1%.

 

At the beginning of the 2017/2018 school year, the number of students decreased by 4.2% compared to the beginning of the 2016/2017 school year.The share of female students was 50.1%.Out of the total number of students in regular education, there were only 1.4% of repeaters, as follows: 2.4% in the 1st grade, 1.7% in the 2nd grade, 1.0% in the 3rd grade, 0.3% in the 4th grade and 0.1% in the 5th grade.

 

 

 

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 97,7% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 2,1% učenika starijih od 18 godina, a 0,2% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i baletnih).

 

By year of birth, there were 97.7% of students in regular upper secondary schools in the age group from 14 to 18, which is the age appropriate for upper secondary education. There were only 2.1% of students older than 18 and 0.2% younger than 14, who mostly attended secondary art schools (music and ballet ones).

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni

odjeli

Class units

Učenici

Students

Ponavljači

Repeaters

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske
jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 744

 241

 503

7 427

155 642

78 008

2 191

 784

Državne

State

 690

 204

 486

7 129

150 125

74 784

2 149

 761

Privatne

Private

 36

 23

 13

 154

2 219

1 002

 19

 8

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 144

3 298

2 222

 23

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 700

 226

 474

7 194

154 328

77 469

2 162

 776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 192

 95

 97

2 106

48 593

30 432

 164

 83

Državne

State

 155

 64

 91

1 881

44 260

27 807

 131

 66

Privatne

Private

 21

 17

 4

 101

1 507

 738

 12

 4

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 124

2 826

1 887

 21

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 259

 64

 195

3 326

72 055

33 954

1 000

 358

Državne

State

 248

 62

 186

3 258

70 947

33 370

 992

 352

Privatne

Private

 9

 2

 7

 48

 636

 249

 6

 4

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

-

 2

 20

 472

 335

 2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 54

 45

 9

 105

5 096

3 553

 73

 47

Državne

State

 50

 41

 9

 105

5 074

3 544

 73

 47

Privatne

Private

 4

 4

 -

 -

 22

 9

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 36

 36

 -

 -

2 572

1 582

 34

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 200

 184

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 6

 9

 105

2 324

1 787

 39

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 195

 22

 173

1 657

28 584

9 530

 925

 288

Državne

State

 193

 22

 171

1 652

28 530

9 524

 924

 288

Privatne

Private

 2

 -

 2

 5

 54

 6

 1

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 44

 15

 29

 233

1 314

 539

 29

 8

Državne

State

 44

 15

 29

 233

1 314

 539

 29

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 47

 4

 43

 308

2 312

 940

 -

 -

Državne

State

 29

 1

 28

 185

1 572

 620

 -

 -

Privatne

Private

 18

 3

 15

 123

 740

 320

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in "Upper secondary schools – total."

 

 

 

2.2.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

154 328

2 162

40 051

 978

39 835

 685

41 183

 390

32 113

 108

1 146

 1

Učenice

Female students

77 469

 776

19 526

 369

19 499

 230

20 121

 132

17 440

 45

 883

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

Grammar schools – all

48 593

 164

11 853

 57

11 924

 50

12 149

 49

12 667

 8

 -

 -

Učenice

Female students

30 432

 83

7 532

 30

7 517

 28

7 538

 20

7 845

 5

 -

 -

Državne

State

44 260

 131

10 869

 47

10 811

 38

10 972

 38

11 608

 8

 -

 -

Privatne

Private

1 507

 12

 320

 3

 373

 3

 438

 6

 376

 -

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

2 826

 21

 664

 7

 740

 9

 739

 5

 683

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

Technical and related schools – all

72 055

1 000

17 314

 363

17 440

 326

17 943

 228

18 212

 82

1 146

 1

Učenice

Female students

33 954

 358

7 898

 148

8 102

 106

8 413

 75

8 658

 29

 883

 -

Državne

State

70 947

 992

17 077

 359

17 161

 325

17 660

 225

17 967

 82

1 082

 1

Privatne

Private

 636

 6

 143

 4

 173

 1

 177

 1

 143

 -

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

 472

 2

 94

 -

 106

 -

 106

 2

 102

 -

 64

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

Secondary art schools – all

5 096

 73

1 591

 19

1 349

 27

1 079

 11

1 077

 16

 -

 -

Učenice

Female students

3 553

 47

1 091

 14

 944

 17

 738

 7

 780

 9

 -

 -

Državne

State

5 074

 73

1 582

 19

1 341

 27

1 074

 11

1 077

 16

 -

 -

Privatne

Private

 22

 -

 9

 -

 8

 -

 5

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

2 572

 34

 914

 5

 724

 13

 498

 5

 436

 11

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 200

 -

 69

 -

 50

 -

 40

 -

 41

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 324

 39

 608

 14

 575

 14

 541

 6

 600

 5

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

Industrial and crafts schools – all

28 584

 925

9 293

 539

9 122

 282

10 012

 102

 157

 2

 -

 -

Učenice

Female students

9 530

 288

3 005

 177

2 936

 79

3 432

 30

 157

 2

 -

 -

Državne

State

28 530

 924

9 272

 538

9 109

 282

9 992

 102

 157

 2

 -

 -

Privatne

Private

 54

 1

 21

 1

 13

 -

 20

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 314

 29

 391

 18

 417

 4

 446

 7

 60

 -

 -

 -

Učenice

Female students

 539

 8

 166

 5

 152

 1

 188

 2

 33

 -

 -

 -

Državne

State

1 314

 29

 391

 18

 417

 4

 446

 7

 60

 -

 -

 -

 

 

 

2.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

744

7 427

155 642

78 008

27 234

18 382

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

34

 284

6 345

2 985

1 163

 783

Zagreb

Krapinsko-zagorska

24

 205

4 630

2 390

 829

 561

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

29

 229

4 552

2 189

 983

 629

Sisak-Moslavina

Karlovačka

28

 220

4 300

2 134

 869

 554

Karlovac

Varaždinska

37

 356

7 288

3 818

1 637

1 076

Varaždin

Koprivničko-križevačka

18

 194

4 104

2 034

 744

 463

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

27

 227

4 645

2 352

 900

 595

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

56

 462

9 315

4 676

1 674

1 156

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

12

 83

1 237

 554

 303

 198

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

16

 150

2 981

1 551

 565

 345

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

15

 146

2 977

1 512

 560

 357

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

15

 261

5 455

2 646

 679

 442

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

36

 323

6 807

3 492

1 220

 816

Zadar

Osječko-baranjska

52

 557

11 409

5 739

1 972

1 287

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

21

 182

3 739

1 856

 704

 461

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

30

 365

6 637

3 254

1 400

 938

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

91

 871

18 723

9 315

3 166

2 236

Split-Dalmatia

Istarska

43

 333

6 346

3 146

1 420

1 003

Istria

Dubrovačko-neretvanska

30

 235

4 594

2 294

1 000

 673

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

22

 192

3 957

1 927

 816

 552

Međimurje

Grad Zagreb

108

1 552

35 601

18 144

4 630

3 257

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

2.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

154 328

77 469

40 051

19 526

39 835

19 499

41 183

20 121

32 113

17 440

1 146

 883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004.

i poslije /and after

 242

 160

 193

 130

 46

 29

 3

 1

 -

 -

 -

 -

2003.

 

8 265

4 345

8 147

4 273

 111

 67

 6

 4

 1

 1

 -

 -

2002.

 

37 212

18 467

28 960

14 074

8 177

4 362

 72

 30

 3

 1

 -

 -

2001.

 

39 190

19 212

2 444

 931

28 321

13 820

8 378

4 423

 47

 38

 -

 -

2000.

 

38 947

19 391

 229

 81

2 810

1 090

29 230

14 293

6 678

3 927

 -

 -

1999.

 

27 170

14 125

 40

 17

 289

 97

3 124

1 235

23 498

12 599

 219

 177

1998.

 

2 971

1 590

 11

 7

 41

 12

 326

 111

1 733

 806

 860

 654

1997.

i prije /and before

 331

 179

 27

 13

 40

 22

 44

 24

 153

 68

 67

 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama urazvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 314

 539

 391

 166

 417

 152

 446

 188

 60

 33

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

i poslije /and after

 19

 12

 19

 12

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2002.

 

 243

 117

 211

 100

 32

 17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2001.

 

 374

 134

 130

 47

 225

 80

 19

 7

 -

 -

 -

 -

2000.

 

 414

 151

 30

 7

 136

 41

 246

 101

 2

 2

 -

 -

1999.

 

 201

 101

 1

 -

 16

 11

 155

 69

 29

 21

 -

 -

1998.

 

 52

 21

 -

 -

 5

 2

 22

 9

 25

 10

 -

 -

1997.

 

 6

 2

 -

 -

 2

 1

 1

 1

 3

 -

 -

 -

1996.

i prije /and before

 5

 1

 -

 -

 1

 -

 3

 1

 1

 -

 -

 -

 

 

 

2.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2017./2018.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), BEGINNING OF 2017/2018 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u

ekvivalentu pune

zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u

ekvivalentu pune

zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim

radnim vremenom

Full-time

s kraćim

od punoga radnog

vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

26 615

17 961

12 715

8 564

13 900

9 397

18 236,51

12 269,61

 943,47