image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                         ZAGREB, 2. KOLOVOZA 2018./ 2 AUGUST, 2018                                    BROJ/ NUMBER: 8.1.7.

 

            CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU
AK. G. 2017./2018.

 

STUDENTS ENROLLED ON PROFESSIONAL AND UNIVERSITY STUDY,

WINTER SEMESTER OF 2017/2018 ACADEMIC YEAR

 

 

 

U ovom Priopćenju prikazani su studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu (sveučilišni dodiplomski studij) i prema Bolonjskom programu (kratki stručni studij, preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij).

 

The number of students enrolled in the institutions of higher education in the Republic of Croatia following either the pre-Bologna programme (university undergraduate study) or the Bologna programme (professional short-term, undergraduate professional and specialist graduate professional study, undergraduate, graduate and integrated undergraduate and graduate university study) has been presented in this First Release.

 

 

 

Podaci za većinu visokih učilišta koja su u sustavu ISVU Sveučilišnoga računskog centra preuzeti su elektroničkim putem.

 

The data on the majority of the institutions of higher education were obtained via the ISVU system of the University Computing Centre.

 

 

 

U zimskom semestru akademske godine 2017./2018. na visoka učilišta u sve godine studija bilo je upisano ukupno 159 430 studenata. Udio studentica bio je 57,0%.

 

In the winter semester of the 2017/2018 academic year, a total of 159 430 students enrolled in institutions of higher education. The share of female students was 57.0%.

 

 

 

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 80,6% bilo je upisano na fakultete, 13,8% na veleučilišta i 4,2% na visoke škole, dok ih je 1,4% bilo upisano na umjetničke akademije.

 

Out of the total number of students enrolled in institutions of higher education, 80.6% enrolled in faculties, 13.8% in polytechnics, 4.2% in schools of professional higher education and 1.4% in art academies.

 

 

 

Na redoviti studij bilo je upisano 72,7% studenata, a na izvanredni 27,3%. Najviše redovitih studenata bilo je upisano na fakultete, 84,6% (6,9% na stručni, a 77,7% na sveučilišni studij fakulteta), 10,2% na veleučilišta, 3,3% na visoke škole i 1,9% na umjetničke akademije.

 

There was 72.7% of full-time and 27.3% of part-time students enrolled. The largest number of full-time students were enrolled in faculties, 84.6% of them (6.9% in professional and 77.7% in university studies), 10.2% in polytechnics, 3.3% in schools of professional higher education and 1.9% in art academies.

 

 

 

U zimskom semestru akademske godine 2017./2018., od ukupnog broja studenata, njih 0,1% još studira prema predbolonjskom programu. Prema Bolonjskom programu studira 99,9% studenata (na kratki stručni studij upisano je manje od 0,1% studenata, na preddiplomski stručni studij 25,2% studenata, na specijalistički diplomski stručni studij 4,4% studenata, na preddiplomski sveučilišni studij 36,0% studenata, na diplomski sveučilišni studij 18,0% studenata te na integrirani preddiplomski i diplomski studij 16,4% studenata).

 

In the winter semester of the 2017/2018 academic year, 0.1% out of the total number of students still followed the pre-Bologna programme in their studies, while 99.9% followed the Bologna programme, as follows: less than 0.1% of students were enrolled in a short-term professional study, 25.2% in an undergraduate professional study, 4.4% in a specialist graduate professional study, 36.0% in an undergraduate university study, 18.0% in a graduate university study and 16.4% of them in an integrated undergraduate and graduate study.

 

 

 

1.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, GODINAMA STUDIJA I NAČINU STUDIRANJA

      U AK. G. 2017./2018.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF INSTITUTION, YEARS AND MODE OF STUDY,

      2017/2018 ACADEMIC YEAR

 

Način

studiranja

Ukupno

Total

I.

godina

1st

year

II.

 godina

2nd

year

III.

godina

3rd

year

IV.

godina

4th

year

V.

godina

5th

year

VI.

godina

6th

year

Mode

of study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

159 430

60 419

51 242

35 803

6 810

4 207

949

All

Institutions of higher education

 

redoviti

115 960

45 425

37 381

24 122

4 652

3 431

949

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

svega

6 649

2 453

2 026

2 031

139

-

-

All

Schools of professional higher

 

redoviti

3 793

1 510

1 050

1 094

139

-

-

Full-time

education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

svega

21 931

8 513

7 185

6 139

94

-

-

All

Polytechnics

 

redoviti

11 776

4 498

3 725

3 468

85

-

-

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

svega

128 575

48 701

41 374

27 164

6 373

4 014

949

All

Faculties

 

redoviti

98 151

38 693

31 955

19 092

4 224

3 238

949

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

svega

18 608

7 322

5 784

5 502

-

-

-

All

Professional study

 

redoviti

7 982

3 594

2 380

2 008

-

-

-

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

svega

109 967

41 379

35 590

21 662

6 373

4 014

949

All

University study

 

redoviti

90 169

35 099

29 575

17 084

4 224

3 238

949

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

svega

2 275

752

657

469

204

193

-

All

Art academies

 

redoviti

2 240

724

651

468

204

193

-

Full-time

 

 

 

 

 

 

 

2.   STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA, GODINAMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2017./2018.

      STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF STUDY, YEARS OF STUDY AND SEX,

      2017/2018 ACADEMIC YEAR

 

Spol

Ukupno
Total

I.

godina

1st

year

II.

 godina

2nd

year

III.

godina

3rd

year

IV.

godina

4th

year

V.

godina

5th

year

VI.

godina

6th

year

Sex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

159 430

60 419

51 242

35 803

6 810

4 207

949

All

Institutions of higher education

 

studenti

68 530

27 258

21 821

15 526

2 217

1 381

327

Male students

 

 

studentice

90 900

33 161

29 421

20 277

4 593

2 826

622

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom programu

svega

83

7

16

15

23

22

-

All

According to pre-Bologna

 

studenti

74

7

15

14

21

17

-

Male students

programme

 

studentice

9

-

1

1

2

5

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski studij

svega

83

7

16

15

23

22

-

All

Undergraduate university study

 

studenti

74

7

15

14

21

17

-

Male students

 

 

studentice

9

-

1

1

2

5

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Bolonjskom programu

svega

159 347

60 412

51 226

35 788

6 787

4 185

949

All

According to Bologna programme

 

studenti

68 456

27 251

21 806

15 512

2 196

1 364

327

Male students

 

 

studentice

90 891

33 161

29 420

20 276

4 591

2 821

622

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni studij

svega

51

9

34

8

-

-

-

All

Professional short-term

 

studenti

40

7

32

1

-

-

-

Male students

study

 

studentice

11

2

2

7

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski stručni studij

svega

40 109

14 952

11 273

13 651

233

-

-

All

Undergraduate professional study

 

studenti

20 046

7 861

5 370

6 711

104

-

-

Male students

 

 

studentice

20 063

7 091

5 903

6 940

129

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

6 964

3 306

3 658

-

-

-

-

All

Specialist graduate professional

stručni studij

studenti

3 483

1 547

1 936

-

-

-

-

Male students

study

 

studentice

3 481

1 759

1 722

-

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij

svega

57 448

21 599

16 146

17 072

2 631

-

-

All

Undergraduate university study

 

studenti

25 209

10 065

7 049

7 180

915

-

-

Male students

 

 

studentice

32 239

11 534

9 097

9 892

1 716

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij

svega

28 651

13 698

14 953

-

-

-

-

All

Graduate university study

 

studenti

11 041

5 335

5 706

-

-

-

-

Male students

 

 

studentice

17 610

8 363

9 247

-

-

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

26 124

6 848

5 162

5 057

3 923

4 185

949

All

Integrated undergraduate and

diplomski studij

studenti

8 637

2 436

1 713

1 620

1 177

1 364

327

Male students

graduate study

 

studentice

17 487

4 412

3 449

3 437

2 746

2 821

622

Female students

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

3.      STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA SKUPINAMA VISOKIH UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2017./2018.

         STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, BY GROUPS OF INSTITUTIONS, TYPE OF STUDY

         AND SEX, 2017/2018 ACADEMIC YEAR

 

Spol

Ukupno

Total

Visoke

škole

Schools of

professional higher education

Veleučilišta

Polytechnics

Fakulteti

Faculties

Umjetničke akademije

Art academies

Sex

 

ukupno

Total

stručni

studij

Professional study

sveučilišni studij

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

159 430

6 649

21 931

128 575

18 608

109 967

2 275

All

Institutions of higher

 

studenti

68 530

3 840

11 483

52 338

8 267

44 071

869

Male students

education

 

studentice

90 900

2 809

10 448

76 237

10 341

65 896

1 406

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom

svega

83

-

-

83

-

83

-

All

According to pre-Bologna

programu

studenti

74

-

-

74

-

74

-

Male students

programme

 

studentice

9

-

-

9

-

9

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski

svega

83

-

-

83

-

83

-

All

Undergraduate university

studij

studenti

74

-

-

74

-

74

-

Male students

study

 

studentice

9

-

-

9

-

9

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Bolonjskom programu

svega

159 347

6 649

21 931

128 492

18 608

109 884

2 275

All

According to Bologna

 

studenti

68 456

3 840

11 483

52 264

8 267

43 997

869

Male students

programme

 

studentice

90 891

2 809

10 448

76 228

10 341

65 887

1 406

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni studij

svega

51

37

-

14

14

-

-

All

Professional short-term

 

studenti

40

34

-

6

6

-

-

Male students

study

 

studentice

11

3

-

8

8

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski stručni

svega

40 109

5 294

18 604

16 211

16 211

-

-

All

Undergraduate professional

studij

studenti

20 046

3 084

9 554

7 408

7 408

-

-

Male students

study

 

studentice

20 063

2 210

9 050

8 803

8 803

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

6 964

1 254

3 327

2 383

2 383

-

-

All

Specialist graduate

stručni studij

studenti

3 483

701

1 929

853

853

-

-

Male students

professional study

 

studentice

3 481

553

1 398

1 530

1 530

-

-

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni

svega

57 448

46

-

56 364

-

56 364

1 038

All

Undergraduate university

studij

studenti

25 209

17

-

24 820

-

24 820

372

Male students

study

 

studentice

32 239

29

-

31 544

-

31 544

666

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij

svega

28 651

18

-

28 029

-

28 029

604

All

Graduate university study

 

studenti

11 041

4

-

10 816

-

10 816

221

Male students

 

 

studentice

17 610

14

-

17 213

-

17 213

383

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

26 124

-

-

25 491

-

25 491

633

All

Integrated undergraduate

diplomski studij

studenti

8 637

-

-

8 361

-

8 361

276

Male students

and graduate study

 

studentice

17 487

-

-

17 130

-

17 130

357

Female students

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2017./2018. Podaci se prikupljaju upitnikom Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij (obrazac ŠV-20), a ispunjavaju ih studenti u papirnatome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija.

 

The data are the result of the annual data processing on students enrolled in institutions of higher education in the Republic of Croatia in the winter semester of the 2017/2018 academic year. The data are collected through a questionnaire entitled the Registration Sheet for the Enrolment of Students on Professional and University Study (ŠV-20 form), which is filled in by students in the process of enrolment in all years of professional or university study in either paper or electronic format.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani u zimskom semestru na visoka učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Prikazani su studenti koji su se upisali studij prema Bolonjskom programu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 139/13., 101/14. i 60/15.) i oni koji su nastavili studij prema predbolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

The statistical survey covers students enrolled in institutions of higher education on the territory of the Republic of Croatia in winter semester. It includes students who enrolled according to the Bologna programme in line with the Scientific Activity and Higher Education Act (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 139/13, 101/14 and  60/15) as well as those who continued their studies according to the pre-Bologna programme. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti jesu oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

 

Students are persons enrolled in institutions of higher education. There are full-time and part-time students. Full-time students are those who study according to a programme based on a full-time teaching schedule. Part-time students are those who participate in the educational programme while they work or perform some other activity requiring a specific programme and methods of performing studies in line with an operational teaching plan.

 

 

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Institutions of higher education are universities with faculties and academies of art as their principle components, polytechnics and schools of higher education.

 

 

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institutions of higher education can be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili preko svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

University is comprised of faculties, art academies, departments and institutes and other units according to the Law.

 

 

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Professional courses can also be taught at universities.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organized and conducted, and where scientific and professional work in one or more scientific or professional fields is developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic studies are organized and conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university where university courses are taught, and scientific, artistic or professional work in a particular field of science or an interdisciplinary area is developed.

 

 

 

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

 

Polytechnic and school of professional higher education is an institution that establishes and conducts professional courses. Polytechnic is a school of higher education that conducts at least three different courses in at least three different fields and cannot have schools of professional higher education as its component parts.

 

 

 

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

 

University study prepares students for performing work in science and higher education, in business, public sector and society in general and also prepares them for the development and application of scientific and professional findings. University studies are organised and conducted at universities.

 

 

 

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. U skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija po pravilu se stječe 60 ECTS bodova.

 

University education is comprised of undergraduate, graduate and postgraduate studies. In accordance with the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), 60 ECTS credits should be accrued during the course of one academic year.

 

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje od tri do četiri godine i kojim se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, osposobljava studente za diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.

 

An undergraduate university study, which normally lasts for three to four years and during which students earn 180 to 240 ECTS credits, enables students to continue their studies at a graduate university study or to enter the labour market.

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij traje po pravilu od jedne do dvije godine. Njime se stječe od 60 do 120 ECTS bodova te ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskome i diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.

 

A graduate university study normally lasts for one to two years and students earn 60 to 120 ECTS credits during the course of their study. The total number of credits earned at an undergraduate and graduate study is at least 300 ECTS credits.

 

 

 

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu.

 

Professional study provides students with an adequate level of knowledge and skills that enables the performance of professional occupations and prepares them for the direct entry into the labour market. Professional studies are conducted at schools of professional higher education or at polytechnics.

 

 

 

Stručni studiji (kratki stručni studij i preddiplomski stručni studij) traju od dvije do tri godine te se njihovim završetkom stječe od 120 do 180 ECTS bodova. Iznimno stručni studij može trajati četiri godine te se takvim studijem stječe 240 ECTS bodova.

 

A professional study (professional short-term study and undergraduate professional study) lasts two to three years and students earn 120 to 180 ECTS credits during the course of their study. Exceptionally, professional study may last up to four years and students earn up to 240 ECTS credits during its course.

 

 

 

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine, za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Završetkom specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe se po pravilu od 60 do 120 ECTS bodova.

 

Polytechnics or schools of professional higher education can organise a specialist graduate professional study lasting one to two years for persons who completed a professional study or an undergraduate university study. Upon the completion of a specialist graduate professional study lasting one to two years, students earn 60 to 120 ECTS credits.

 

 

 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava
30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Academic year starts on 1 October of the current year and ends on 30 September of the following calendar year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ak. g.

akademska godina

 

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS

europski sustav prijenosa bodova

 

ISVU

Information system of institutions of higher education

ISVU

Informacijski sustav visokih učilišta

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Željka Zwirn Periš

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Željka Zwirn Periš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hsr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148