image description

 

 

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 11. SIJEČNJA 2019./ 11 JANUARY, 2019                                BROJ/ NUMBER: 9.2.6/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

U TREĆEM TROMJESEČJU 2018.

 

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

THIRD QUARTER OF 2018

 

 

Ovo Priopćenje donosi rezultate Ankete o radnoj snazi (ARS) za tromjesečno razdoblje od srpnja do rujna 2018.

 

This First Release presents the Labour Force Survey results related to the quarterly period from July to September 2018.

 

 

 

Budući da je metodologija Ankete usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u svim Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

 

As the methodology for the Survey is harmonised with regulations of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), results for the Republic of Croatia are regularly published on web pages and in all Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States.

 

 

 

Priopćenje za treće tromjesečje 2018. donosi i rezultate Ankete o radnoj snazi prema NKPJS-u 2012. 2. razina. Distribucija glavnih kategorija ekonomske aktivnosti stanovništva pokazuje da je u Kontinentalnoj Hrvatskoj udio radno sposobnih osoba starijih od 15 godina 2 339 tisuća ili 66,3% od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva u Hrvatskoj, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 1 190 tisuća osoba, odnosno 33,7% od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva u Hrvatskoj. U Kontinentalnoj Hrvatskoj udio je ekonomski aktivnoga u radno sposobnom stanovništvu 52,7%, što je više od prosjeka Hrvatske (51,6%), dok Jadranska Hrvatska ima 49,5% aktivnih stanovnika. Stopa zaposlenosti u Jadranskoj Hrvatskoj iznosi 46,6%, dok u Kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 48,5%. U skladu s tim stopa nezaposlenosti u Jadranskoj Hrvatskoj iznosi 5,9%, što je ispod hrvatskog prosjeka (7,3%), dok u Kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 8,0%.

 

The First Release for the third quarter of 2018 also presents the Labour Force Survey data at NUTS 2 level. The distribution of the main categories of economic activities of the population shows that the share of working-age population aged 15 and over, 2 339 thousand of them in particular, or 66.3% of the total number in the Republic of Croatia, belonged to the Continental Croatia, while the Adriatic Croatia had 1 190 thousand of them, which accounted for 33.7% of the total working-age population in the Republic of Croatia. In the Continental Croatia, the share of economically active persons within the working-age population was 52.7%, which was higher than the Croatian average (51.6%), while the Adriatic Croatia had 49.5% of active population. The employment rate in the Adriatic Croatia was 46.6%, while in the Continental Croatia it was 48.5%. Accordingly, the unemployment rate in the Adriatic Croatia was 5.9%, which was below Croatian average (7.3%), while in the Continental Croatia it was 8.0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u trećem tromjesečju 2018. stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija veća (8,5%) od stope anketne nezaposlenosti (7,3%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi manji je za tisuću osoba od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 133 tisuće nezaposlenih prema Anketi, njih 93 tisuće ili 69,8% prijavljeno službi za zapošljavanje, dok 30,2% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno, od ukupno 134 tisuće registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, njih 41 tisuća ili 30,4% ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison between the unemployment data obtained by the Labour Force Survey according to the Croatian Employment Service (CES) and those obtained from other administrative data records shows that in the third quarter of 2018 the unemployment rate obtained from the administrative records was higher (8.5%) than the ILO unemployment rate (7.3%). In the same period, the average number of unemployed persons according to the Survey was lower by one thousand persons than according to the Croatian Employment Service data. Since the interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 93 thousand, or 69.8%, out of the total of 133 thousand unemployed persons were registered. Furthermore, 30.2% of persons who were classified as unemployed in the Survey were not interested in registering with the Croatian Employment Service. At the same time, 41 thousand, or 30.4%, of the total of 134 thousand persons who were registered with the Croatian Employment Service, did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III. 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 544

3 540

3 536

3 533

3 529

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 849

1 840

1 802

1 808

1 822

Labour force

Zaposleni  

1 683

1 639

1 616

1 671

1 689

Persons in employment

Nezaposleni

166

200

186

136

133

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

1 695

1 700

1 734

1 725

1 707

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

52,2

52,0

51,0

51,2

51,6

Activity rate

Stopa zaposlenosti

47,5

46,3

45,7

47,3

47,9

Employment rate

Stopa nezaposlenosti

9,0

10,9

10,3

7,5

7,3

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 692

1 691

1 689

1 687

1 686

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

991

988

969

964

969

Labour force

Zaposleni  

910

883

877

900

905

Persons in employment

Nezaposleni

81

105

92

64

64

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)  

702

702

720

723

717

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

58,5

58,5

57,4

57,2

57,5

Activity rate

Stopa zaposlenosti

53,8

52,2

51,9

53,4

53,7

Employment rate

Stopa nezaposlenosti

8,2

10,7

9,5

6,7

6,6

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 852

1 849

1 847

1 845

1 843

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

859

851

833

843

853

Labour force

Zaposleni  

774

756

738

771

784

Persons in employment

Nezaposleni

85

95

94

72

69

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

993

998

1 015

1 002

990

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

46,4

46,0

45,1

45,7

46,3

Activity rate

Stopa zaposlenosti

41,8

40,9

40,0

41,8

42,5

Employment rate

Stopa nezaposlenosti

9,9

11,2

11,3

8,6

8,1

Unemployment rate

 

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE GROUPS AND SEX

tis.

'000

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III. 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III. 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Labour force

 

 

Zaposleni

Persons in employment

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 849

1 840

1 802

1808

1 822

1 683

1 639

1 616

1 671

1 689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

177

158

148

146

161

136

107

106

115

127

25 – 49

1 160

1 171

1 163

1 150

1 137

1 054

1 055

1 045

1 067

1059

50 – 64

485

485

469

484

498

466

452

442

462

476

65 i više

65 and over

(27)

(26)

(23)

(27)

(27)

(27)

(25)

(23)

(27)

(27)

55 – 64

269

268

251

272

283

259

253

240

260

271

15 – 64

1 822

1 814

1 779

1 780

1 795

1 657

1 614

1 593

1 644

1 662

20 – 64

1 785

1 785

1 755

1 756

1 754

1 635

1 600

1 576

1 627

1 634

25 – 29

203

205

208

195

193

172

166

173

180

170

15 – 29

380

363

356

341

354

308

273

280

295

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

991

988

969

964

969

910

883

877

900

905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

104

99

87

81

92

82

68

68

69

76

25 – 49

605

605

611

606

596

556

547

552

567

557

50 – 64

266

267

258

262

265

256

252

244

249

256

65 i više

65 and over

(16)

((17))

((14))

(15)

(16)

((16))

((17))

((14))

(15)

(16)

55 – 64

153

154

146

155

159

146

144

138

148

153

15 – 64

975

971

956

949

953

894

866

864

885

889

20 – 64

950

951

939

935

930

878

856

853

874

871

25 – 29

109

110

115

107

101

96

90

99

101

90

15 – 29

212

209

201

188

193

178

158

167

170

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

859

851

833

843

853

774

756

738

771

784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

73

59

61

65

69

(55)

(39)

(39)

46

51

25 – 49

555

566

552

544

541

499

507

493

500

502

50 – 64

219

218

211

222

233

209

201

197

213

220

65 i više

65 and over

((11))

((9))

((9))

((12))

((11))

((11))

((9))

((9))

((12))

((11))

55 – 64

117

114

106

117

125

113

109

103

113

118

15 – 64

847

843

824

832

843

763

748

729

759

773

20 – 64

835

834

816

821

824

757

744

723

753

762

25 – 29

94

95

93

88

92

75

76

74

79

80

15 – 29

167

154

154

153

160

130

115

113

125

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Unemployed persons

 

 

Neaktivni

Inactive population

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

166

200

186

136

133

1 695

1 700

1 734

1 725

1 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(40)

(51)

(42)

(31)

(34)

287

303

312

311

294

25 – 49

106

116

118

83

78

200

185

188

196

204

50 – 64

(20)

(32)

(27)

(22)

(22)

407

407

422

405

391

65 i više

65 and over

.

.

-

-

-

800

806

813

813

818

55 – 64

((11))

((15))

((11))

((11))

((12))

330

332

348

328

316

15 – 64

165

200

186

136

133

894

895

921

912

889

20 – 64

151

186

178

129

121

706

699

724

716

711

25 – 29

(31)

(39)

(35)

((15))

(24)

(46)

(42)

(37)

(49)

(49)

15 – 29

71

90

76

(46)

57

333

346

349

360

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

81

105

92

64

64

702

702

720

723

717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(22)

(32)

((19))

((12))

((16))

134

137

149

153

141

25 – 49

(49)

(58)

59

(39)

(39)

83

80

72

75

83

50 – 64

((10))

((15))

((14))

((13))

((9))

167

166

174

169

166

65 i više

65 and over

.

.

-

-

-

317

319

324

325

326

55 – 64

((7))

((10))

((8))

((7))

((6))

137

135

143

134

130

15 – 64

81

105

92

64

64

384

384

395

398

390

20 – 64

72

96

86

61

59

293

289

298

299

301

25 – 29

((12))

((19))

((15))

((6))

((12))

((18))

((16))

((10))

((17))

((22))

15 – 29

(35)

(51)

(35)

((18))

(28)

152

153

159

170

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

85

95

94

72

69

993

998

1 015

1 002

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

((18))

((20))

((22))

((18))

((18))

153

166

163

158

153

25 – 49

(57)

(58)

(59)

(44)

(39)

117

104

116

121

122

50 – 64

((10))

((17))

((13))

((9))

((13))

240

241

247

235

224

65 i više

65 and over

.

-

-

-

-

483

487

489

488

491

55 – 64

((4))

((5))

((3))

((4))

((6))

194

197

205

194

186

15 – 64

84

95

94

72

69

510

511

526

514

499

20 – 64

78

90

92

68

62

413

410

426

417

411

25 – 29

((19))

((19))

((19))

((9))

((12))

(28)

((27))

((27))

(32)

(27)

15 – 29

(37)

(39)

(42)

(28)

(29)

181

192

190

190

180

 

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE GROUPS AND SEX

%

 

Stope aktivnosti

Activity rates

Stope zaposlenosti

Employment rates

Stope nezaposlenosti

Unemployment rates

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

52,2

52,0

51,0

51,2

51,6

47,5

46,3

45,7

47,3

47,9

9,0

10,9

10,3

7,5

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

38,1

34,3

32,2

31,9

35,3

29,4

23,2

23,1

25,2

28,0

(22,8)

(32,4)

(28,2)

(21,1)

(20,9)

25 – 49

85,3

86,4

86,1

85,4

84,8

77,5

77,8

77,4

79,3

79,0

9,1

9,9

10,2

7,2

6,8

50 – 64

54,4

54,4

52,6

54,5

56,0

52,2

50,8

49,6

52,0

53,6

(4,0)

(6,7)

(5,7)

(4,6)

(4,4)

65 i više
65 and over

(3,3)

(3,1)

(2,7)

(3,2)

(3,2)

(3,2)

(3,1)

(2,7)

(3,2)

(3,2)

.

.

-

-

-

55 – 64

44,9

44,6

42,0

45,3

47,3

43,2

42,2

40,1

43,4

45,3

((3,9))

((5,5))

((4,4))

((4,2))

((4,3))

15 – 64

67,1

67,0

65,9

66,1

66,9

61,0

59,6

59,0

61,1

61,9

9,1

11,0

10,5

7,7

7,4

20 – 64

71,7

71,9

70,8

71,0

71,2

65,6

64,4

63,6

65,8

66,3

8,4

10,4

10,2

7,4

6,9

25 – 29

81,6

82,9

84,7

79,9

79,6

69,1

67,2

70,6

73,6

69,9

(15,3)

(18,9)

(16,7)

((7,9))

(12,2)

15 – 29

53,3

51,2

50,5

48,6

50,7

43,3

38,5

39,7

42,0

42,5

18,8

24,8

21,5

(13,5)

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

58,5

58,5

57,4

57,2

57,5

53,8

52,2

51,9

53,4

53,7

8,2

10,7

9,5

6,7

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

43,6

42,0

36,9

34,6

39,4

34,3

28,6

28,7

29,3

32,6

(21,3)

(31,9)

((22,1))

((15,3))

((17,4))

25 – 49

87,9

88,3

89,4

89,0

87,8

80,8

79,8

80,8

83,3

82,1

(8,1)

(9,6)

9,7

(6,4)

(6,5)

50 – 64

61,5

61,7

59,7

60,7

61,4

59,1

58,1

56,5

57,7

59,3

((3,8))

((5,8))

((5,3))

((5,0))

((3,4))

65 i više
65 and over

(4,8)

((5,1))

((4,0))

(4,5)

(4,8)

((4,8))

((4,9))

((4,0))

(4,5)

(4,8)

.

.

-

-

-

55 – 64

52,7

53,3

50,5

53,6

54,9

50,3

49,9

47,7

51,1

53,0

((4,6))

((6,4))

((5,6))

((4,6))

((3,6))

15 – 64

71,7

71,7

70,8

70,5

70,9

65,8

64,0

63,9

65,7

66,2

8,3

10,8

9,6

6,8

6,7

20 – 64

76,4

76,7

75,9

75,8

75,6

70,6

69,0

69,0

70,8

70,8

7,6

10,1

9,2

6,5

6,3

25 – 29

86,1

87,5

91,8

86,3

82,2

76,3

72,0

79,4

81,4

72,8

((11,5))

((17,7))

((13,5))

((5,6))

((11,5))

15 – 29

58,4

57,7

55,9

52,5

54,2

48,9

43,6

46,3

47,3

46,5

(16,3)

(24,5)

(17,2)

((9,8))

(14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

46,4

46,0

45,1

45,7

46,3

41,8

40,9

40,0

41,8

42,5

9,9

11,2

11,3

8,6

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

32,3

26,3

27,3

29,1

31,0

(24,3)

(17,5)

(17,2)

20,9

23,1

((25,0))

((33,3))

((36,9))

((28,3))

((25,6))

25 – 49

82,6

84,4

82,7

81,8

81,6

74,2

75,7

73,9

75,2

75,7

(10,2)

(10,3)

(10,6)

(8,2)

(7,2)

50 – 64

47,7

47,5

46,0

48,6

50,9

45,7

43,8

43,1

46,6

48,1

((4,4))

((7,8))

((6,2))

((4,2))

((5,6))

65 i više
65 and over

((2,3))

((1,8))

((1,9))

((2,4))

((2,1))

((2,2))

((1,8))

((1,9))

((2,4))

((2,1))

.

-

-

-

-

55 – 64

37,6

36,6

34,0

37,6

40,1

36,5

35,0

33,1

36,3

38,1

((3,1))

((4,4))

((2,8))

((3,6))

((5,1))

15 – 64

62,4

62,3

61,0

61,8

62,8

56,2

55,2

54,0

56,4

57,6

10,0

11,3

11,5

8,7

8,3

20 – 64

66,9

67,0

65,7

66,3

66,7

60,7

59,8

58,3

60,8

61,7

9,4

10,8

11,3

8,3

7,5

25 – 29

76,9

78,1

77,4

73,3

77,0

61,7

62,2

61,5

 65,5

67,0

((19,8))

((20,3))

((20,6))

((10,6))

((12,9))

15 – 29

48,0

44,4

44,8

44,6

47,1

37,4

33,2

32,7

36,5

38,5

(22,0)

(25,3)

(27,0)

(18,1)

(18,3)

 

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      STRUCTURE OF WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((0,7))

((0,7))

((0,7))

(1,0)

((0,9))

.

.

.

.

.

12,9

12,2

11,7

12,1

12,9

Uncompleted basic school

Osnovna škola

7,6

7,0

6,6

7,0

7,3

(14,7)

(10,2)

((10,1))

((10,6))

((11,4))

30,2

32,0

31,1

29,5

29,0

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

59,4

60,2

60,5

59,3

59,1

62,6

68,0

64,2

61,6

61,4

38,4

37,8

39,3

39,8

39,5

Vocational schools

Gimnazija

(3,3)

(3,1)

(3,3)

3,1

3,3

.

((4,0))

((6,2))

((5,4))

((5,2))

6,9

6,5

6,0

6,7

6,5

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

29,0

29,0

28,9

29,6

29,4

(18,3)

(17,0)

(18,6)

(20,5)

(20,6)

11,6

11,4

11,9

11,9

12,1

Higher education (professional and university study, masters of science degree, doctorate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((0,6))

((0,5))

((0,6))

((1,0))

((0,9))

.

.

.

.

.

16,8

15,9

15,1

15,3

16,6

Uncompleted basic school

Osnovna škola

8,5

7,3

6,2

7,2

7,3

((15,8))

((12,1))

((9,5))

((9,2))

((10,0))

33,2

33,8

33,1

32,4

32,4

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

50,5

52,7

54,1

51,8

50,8

(61,7)

66,9

56,0

(59,9)

(62,4)

31,8

31,8

33,5

34,6

33,3

Vocational schools

Gimnazija

(4,4)

(4,0)

(4,2)

(4,1)

(4,4)

.

.

((8,5))

.

.

8,0

7,9

7,3

7,4

7,4

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

36,0

35,6

35,0

35,8

36,6

((18,0))

((17,8))

((24,9))

((24,2))

((20,3))

10,2

10,5

11,0

10,3

10,4

Higher education (professional and university study, masters of science degree, doctorate)

 

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III.

 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

tis.
'000

 

 

 

 

Zaposleni

1 683

1 639

1 616

1 671

1 689

910

883

877

900

905

774

756

738

771

784

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

1 473

1 439

1 415

1 462

1 492

774

756

750

773

785

699

683

664

689

707

Persons in paid employment

Samozaposleni

182

180

182

187

172

122

117

119

119

110

60

62

64

69

62

Self-employed persons

Pomažući članovi

(28)

(21)

(19)

(22)

(25)

((14))

((9))

((8))

((8))

((10))

((14))

((12))

((11))

((14))

((15))

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Zaposleni

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

87,5

87,7

87,5

87,5

88,4

85,1

85,6

85,5

85,9

86,7

90,3

90,3

89,9

89,3

90,3

Persons in paid employment

Samozaposleni

10,8

11,0

11,3

11,2

10,2

13,4

13,3

13,5

13,2

12,2

7,9

8,2

8,6

8,9

7,9

Self-employed persons

Pomažući članovi

(1,7)

(1,3)

(1,2)

(1,3)

(1,5)

((1,5))

((1,1))

((0,9))

((0,9))

((1,1))

((1,8))

((1,5))

((1,5))

((1,8))

((1,9))

Unpaid family workers

 

 

 

6.   PROSJEČNI SATI RADA NA GLAVNOM POSLU U REFERENTNOM TJEDNU PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. I SPOLU

      AVERAGE HOURS ACTUALLY WORKED ON MAIN JOB DURING REFERENCE WEEK, ACCORDING TO NKD 2007.
      ACTIVITY SECTORS AND BY SEX

 

VII. – IX. 2017.

X. – XII. 2017.

I. – III. 2018.

IV. – VI. 2018.

VII. – IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

39,5

38,4

38,9

37,9

39,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

38,5

34,7

34,4

39,6

39,8

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,2

39,0

39,5

37,8

39,8

Industry

Uslužne djelatnosti

39,4

38,5

39,2

37,9

39,2

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40,3

38,9

39,3

38,5

40,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

40,0

36,3

36,0

41,5

41,9

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,4

39,2

39,9

38,1

40,2

Industry

Uslužne djelatnosti

40,2

39,1

39,5

38,4

39,9

Services