image description

 

 

GODINA/ YEAR: LV.                                                ZAGREB, 4. SVIBNJA 2018./ 4 MAY, 2018                                           BROJ/ NUMBER: 9.2.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ 2017.

PROSJEK GODINE

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2017

ANNUAL AVERAGE

 

 

 

Anketa o radnoj snazi, u skladu s nacrtom uzorka i metodom prikupljanja podataka, osigurava podatke o ekonomskoj aktivnosti stanovništva u Republici Hrvatskoj u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici.

 

In accordance with the sample design and methods of data collection, the Labour Force Survey provides data on economic activity of the population in the Republic of Croatia in quarterly and annual dynamics.

 

 

 

Podaci u ovom Priopćenju od 2013. do 2017. prosjeci su četiriju tromjesečnih rezultata.

 

Data in this First Release for the period from 2013 to 2017 are averages of four quarterly results.

 

 

 

Budući da je metodologija Ankete usklađena s onom koju propisuje Eurostat, rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

 

As the methodology for the Survey is harmonised with the regulations of the Eurostat, the results for the Republic of Croatia are regularly published on the web pages and in Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States.

 

 

 

Kontinuirana primjena metodološkog koncepta, kako su ga propisali Eurostat i Međunarodna organizacija rada, osigurala je da rezultati Ankete o radnoj snazi na godišnjoj razini jasno upućuju na trendove na tržištu rada Republike Hrvatske.

 

A continuous application of methodological guidelines of the Eurostat and the International Labour Organisation ensured that the Labour Force Survey results clearly point out to trends in the labour market of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom prema podacima HZZ-a i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je prosječna stopa nezaposlenosti u 2017. prema podacima administrativnih evidencija veća (12,1%) od stope anketne nezaposlenosti (11,2%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi veći je za 11 000 osoba od podataka HZZ-a, što upućuje na smanjenje broja nezaposlenih osoba koje se prijavljuju na HZZ. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 205 000 nezaposlenih prema Anketi njih 152 000 ili 74,0% prijavljeno službi za zapošljavanje. Nadalje, 25,8% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje, a preostalih 0,2% nije odgovorilo na pitanje o prijavljenosti službi za zapošljavanje. Istodobno, 42 000 ili 21,7% od ukupno 194 000 registriranih u HZZ-u ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison of unemployment data obtained by the Labour Force Survey, the CES and other administrative data records shows that the average unemployment rate for 2017, according to the administrative records, was higher (12.1%) than the ILO unemployment rate (11.2%). In the same period, the average number of unemployed persons according to the Survey exceeded the number obtained from the CES by 11 000 persons, which indicates a decrease in the number of persons registering with the CES. Since interviewed persons provided information on their registration with the CES, the data comparison shows that 152 000, or 74.0%, out of the total of 205 000 unemployed persons were registered. Furthermore, 25.8% of persons who were classified as unemployed in the Labour Force Survey were not interested in registering with the CES, while the remaining 0.2% did not respond to the question on registration with it. At the same time, 42 000, or 21.7%, of the total of 194 000 persons who were registered with the CES did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 615

3 587

3 566

3 546

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

1 893

1 891

1 830

1 830

   Labour force

      Zaposleni  

1 566

1 585

1 590

1 625

      Persons in employment

      Nezaposleni

327

306

240

205

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 722

1 695

1 735

1 716

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

52,4

52,7

51,3

51,6

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

43,3

44,2

44,6

45,8

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

17,3

16,2

13,1

11,2

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 726

1 711

1 702

1 693

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

1 016

1 012

984

986

   Labour force

      Zaposleni  

849

855

860

881

      Persons in employment

      Nezaposleni

167

157

123

105

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)  

710

699

719

708

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

58,9

59,1

57,8

58,2

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

49,2

50,0

50,5

52,0

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

16,5

15,6

12,6

10,6

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 890

1 875

1 864

1 853

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

   Aktivno stanovništvo

877

879

847

844

   Labour force

      Zaposleni  

717

730

730

744

      Persons in employment

      Nezaposleni

160

149

117

101

      Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 012

996

1 017

1 009

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

46,4

46,9

45,4

45,6

Activity rate

 

 

 

 

 

 

Stopa zaposlenosti

38,0

39,0

39,2

40,2

Employment/population ratio

 

 

 

 

 

 

Stopa nezaposlenosti

18,3

16,9

13,8

11,9

Unemployment rate

 

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE AND SEX

tis.

'000

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Labour force

Zaposleni

Persons in employment

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 893

1 891

1 830

1 830

1 566

1 585

1 590

1 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

166

160

176

166

90

92

121

121

25 – 49

1 225

1 211

1 161

1 167

1 032

1 031

1 023

1 043

50 – 64

477

493

469

475

420

435

422

440

65 i više

65 and over

(25)

(26)

(23)

(23)

(24)

(26)

(23)

(22)

55 – 64

247

267

254

261

219

236

229

242

15 – 64

1 868

1 865

1 807

1 807

1 542

1 559

1 567

1 603

20 – 64

1 831

1 829

1 770

1 777

1 528

1 545

1 549

1 585

25 – 29

227

217

209

207

175

173

170

172

15 – 29

392

378

386

373

266

265

291

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 016

1 012

984

986

849

855

860

881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

97

94

102

98

53

55

70

71

25 – 49

637

631

608

610

544

545

543

550

50 – 64

269

273

259

265

238

240

232

247

65 i više

65 and over

((13))

(15)

((15))

((13))

((13))

((14))

((15))

((13))

55 – 64

152

160

148

153

134

140

131

142

15 – 64

1 003

998

969

973

836

840

845

868

20 – 64

983

977

946

953

828

831

834

857

25 – 29

122

116

110

110

96

95

91

93

15 – 29

218

210

212

207

149

150

161

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

877

879

847

844

717

730

730

744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

69

66

75

68

(37)

(37)

51

(49)

25 – 49

588

581

553

556

488

486

480

493

50 – 64

208

220

210

210

181

195

190

192

65 i više

65 and over

((12))

((12))

((9))

((10))

((11))

((12))

((9))

((9))

55 – 64

95

107

106

109

85

95

98

100

15 –  64

865

867

838

835

706

719

721

735

20 – 64

848

852

824

824

700

713

715

728

25 – 29

105

101

99

98

80

78

78

79

15 – 29

174

167

174

166

117

115

129

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Unemployed persons

Neaktivni

Inactive population

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

327

306

         240

205

1 722

1 695

1 735

1 716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

75

68

55

(45)

326

323

297

299

25 – 49

193

180

138

124

200

190

221

196

50 – 64

57

58

47

(35)

432

408

428

418

65 i više

65 and over

.

.

.

.

764

774

789

803

55 – 64

(29)

(31)

(25)

(20)

356

335

347

338

15 – 64

326

306

240

204

958

921

947

913

20 – 64

303

284

221

191

750

719

752

718

25 – 29

(52)

(44)

(40)

(36)

(45)

(45)

(47)

(42)

15 – 29

127

112

95

81

372

367

344

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

167

157

123

105

710

699

719

708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(43)

(39)

(32)

(26)

155

153

141

141

25 – 49

93

86

65

(60)

83

77

90

79

50 – 64

(31)

(33)

(26)

((18))

173

166

177

169

65 i više

65 and over

.

.

.

.

299

304

310

319

55 – 64

(18)

(20)

((17))

((11))

140

131

143

137

15 – 64

167

157

123

104

411

396

409

388

20 – 64

155

146

112

96

306

294

313

292

25 – 29

(26)

(21)

((19))

((17))

((17))

((17))

((20))

((17))

15 – 29

69

60

51

(43)

172

170

161

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

160

149

117

101

1 012

996

1 017

1 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(32)

(29)

(23)

((19))

172

170

156

158

25 – 49

101

95

73

64

117

113

130

117

50 – 64

(27)

(25)

(20)

((18))

258

243

251

249

65 i više

65 and over

.

-

-

.

466

471

479

484

55 – 64

((10))

((11))

((8))

((9))

216

204

204

202

15 – 64

159

149

117

100

547

525

538

525

20 – 64

148

139

109

96

444

424

439

426

25 – 29

(26)

((23))

((21))

((19))

(28)

(28)

(27)

((25))

15 – 29

57

52

(44)

(38)

200

197

183

183

 

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE AND SEX

%

 

Stope aktivnosti

Activity rates

Stope zaposlenosti

Employment/population rates

Stope nezaposlenosti

Unemployment rates

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

52,4

52,7

51,3

51,6

43,3

44,2

44,6

45,8

17,3

16,2

13,1

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

33,6

33,2

37,2

35,7

18,3

19,1

25,6

25,9

45,5

42,3

31,3

(27,4)

25 – 49

86,0

86,4

84,0

85,6

72,4

73,6

74,0

76,5

15,8

14,9

11,9

10,6

50 – 64

52,5

54,7

52,3

53,2

46,2

48,3

47,1

49,2

12,0

11,7

10,0

(7,4)

65 i više

65 and over

(3,2)

(3,3)

(2,9)

(2,8)

(3,0)

(3,3)

(2,9)

(2,7)

.

.

.

.

55 – 64

41,0

44,3

42,2

43,6

36,3

39,2

38,1

40,3

(11,6)

(11,6)

(9,7)

(7,5)

15 – 64

66,1

66,9

65,6

66,4

54,6

56,0

56,9

58,9

17,5

16,4

13,3

11,3

20 – 64

71,0

71,8

70,2

71,2

59,2

60,6

61,4

63,6

16,6

15,5

12,5

10,8

25 – 29

83,4

83,0

81,7

83,2

64,4

66,0

66,2

68,8

(22,7)

(20,5)

(19,0)

(17,4)

15 – 29

51,4

50,7

52,8

52,3

34,8

35,6

39,9

40,9

32,3

29,8

24,6

21,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

58,9

59,1

57,8

58,2

49,2

50,0

50,5

52,0

16,5

15,6

12,6

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

38,5

38,2

41,9

40,9

21,2

22,4

28,8

29,8

(44,9)

(41,4)

(31,2)

(27,1)

25 – 49

88,5

89,1

87,1

88,6

75,6

77,0

77,7

79,9

14,6

13,6

10,7

(9,9)

50 – 64

60,8

62,2

59,4

61,1

53,9

54,8

53,3

57,0

(11,4)

(11,9)

(10,2)

((6,7))

65 i više

65 and over

((4,1))

(4,6)

((4,6))

((4,0))

((4,1))

((4,5))

((4,5))

((3,8))

.

.

.

.

55 – 64

52,1

55,0

50,8

52,8

45,8

48,3

45,1

49,0

(12,0)

(12,2)

((11,3))

((7,2))

15 – 64

70,9

71,6

70,3

71,5

59,1

60,3

61,4

63,8

16,6

15,8

12,7

10,7

20 – 64

76,3

76,9

75,1

76,5

64,3

65,4

66,2

68,9

15,7

14,9

11,9

10,0

25 – 29

87,8

87,2

84,8

86,6

69,0

71,3

70,3

73,2

(21,4)

(18,3)

((17,1))

((15,5))

15 – 29

56,0

55,3

56,9

56,8

38,2

39,5

43,3

44,9

31,8

28,6

23,9

(21,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

46,4

46,9

45,4

45,6

38,0

39,0

39,2

40,2

18,3

16,9

13,8

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

28,6

28,0

32,3

30,2

(15,3)

(15,8)

(22,2)

(21,8)

(46,4)

(43,7)

(31,3)

((27,7))

25 – 49

83,5

83,7

80,9

82,6

69,2

70,1

70,2

73,1

17,1

16,3

13,2

11,4

50 – 64

44,6

47,6

45,6

45,8

38,9

42,2

41,2

41,9

(12,9)

(11,4)

(9,6)

((8,4))

65 i više

65 and over

((2,6))

((2,5))

((1,8))

((2,0))

((2,3))

((2,5))

((1,8))

((1,9))

.

-

-

.

55 – 64

30,6

34,4

34,2

35,1

27,3

30,7

31,6

32,3

((10,8))

((10,6))

((7,5))

((7,9))

15 – 64

61,3

62,3

60,9

61,4

50,0

51,6

52,4

54,0

18,4

17,1

13,9

12,0

20 – 64

65,7

66,7

65,3

65,9

54,2

55,9

56,7

58,3

17,5

16,3

13,2

11,6

25 – 29

78,8

78,6

78,5

79,6

59,7

60,5

62,0

64,2

(24,2)

((23,0))

((21,0))

((19,4))

15 – 29

46,5

45,9

48,6

47,6

31,2

31,6

36,2

36,7

33,0

31,2

(25,5)

(22,8)

 

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      SHARE IN WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((0,8))

((0,8))

((0,7))

((0,6))

.

.

.

.

10,7

10,2

11,3

12,1

Uncompleted basic school

Osnovna škola

9,4

9,4

9,0

7,4

(15,7)

(13,3)

(12,3)

(13,5)

34,7

33,4

32,2

31,3

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

60,3

59,1

58,8

60,2

67,1

66,8

67,0

63,7

38,8

38,6

39,0

39,2

Vocational schools

Gimnazija

(3,0)

(3,1)

(3,7)

(3,3)

((3,0))

(4,0)

((3,8))

((3,5))

6,5

7,3

6,5

6,3

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

26,5

27,6

27,8

28,5

(13,4)

(14,6)

(15,8)

(17,3)

9,3

10,5

11,0

11,1

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((0,8))

((0,7))

((0,6))

((0,5))

.

.

.

.

13,5

13,1

14,5

15,6

Uncompleted basic school

Osnovna škola

10,5

10,6

9,3

7,4

(16,7)

(14,2)

((12,6))

((13,5))

39,0

38,0

36,1

34,1

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

53,0

51,4

51,4

52,9

63,5

63,1

62,1

62,5

32,1

31,4

32,4

33,0

Vocational schools

Gimnazija

(3,8)

(3,8)

(5,1)

(4,4)

((3,1))

((5,1))

.

.

7,8

8,6

7,4

7,2

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

31,9

33,5

33,6

34,7

(16,2)

(16,9)

((19,8))

((19,3))

7,6

8,9

9,6

10,0

Higher education (professional and university study, master of science degree, doctorate)

 

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

tis.

'000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

2014.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

1 566

1 585

1 590

1 625

849

855

860

881

717

730

730

744

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

1 321

1 337

1 369

1 424

693

696

716

754

629

640

653

670

Persons in paid employment

Samozaposleni

221

218

199

180

149

148

136

118

72

69

62

62

Self-employed persons

Pomažući članovi

(23)

(31)

(22)

(21)

((7))

((10))

((8))

((9))

(16)

(21)

(15)

((12))

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

84,4

84,4

86,1

87,6

81,6

81,4

83,2

85,6

87,6

87,7

89,5

90,1

Persons in paid employment

Samozaposleni

14,1

13,7

12,5

11,1

17,6

17,4

15,9

13,4

10,1

9,5

8,5

8,3

Self-employed persons

Pomažući članovi

(1,5)

(1,9)

(1,4)

(1,3)

((0,8))

((1,2))

((0,9))

((1,0))

(2,3)

(2,8)

(2,0)

((1,6))

Unpaid family workers

 

 

 

6.   ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

tis.

‘000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 585

1 590

1 625

855

860

881

730

730

744

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

146

121

113

92

80

75

54

40

(38)

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((8))

.

((7))

((6))

.

((7))

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

264

271

276

173

183

190

91

88

86

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((14))

((13))

((11))

((11))

((10))

((9))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(28)

(27)

(27)

(21)

(22)

((23))

((7))

((5))

.

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

109

112

107

101

103

100

((8))

((9))

((7))

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

224

220

232

96

90

104

128

130

128

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

104

99

113

83

80

90

(21)

((18))

((23))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

102

109

119

(43)

(42)

(51)

59

67

68

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(42)

(49)

(45)

(26)

(32)

(31)

((16))

((18))

((14))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(38)

(38)

(45)

((13))

((13))

((17))

(24)

(25)

((28))

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

((7))

((7))

((8))

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

65

70

72

(33)

(34)

(31)

(32)

(36)

(41)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(38)

(48)

(43)

((20))

(27)

((23))

((18))

((21))

((20))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

110

104

117

61

60

63

49

(44)

(53)

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

118

118

122

(26)

(28)

((25))

92

91

97

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

104

107

100

((20))

((22))

((18))

84

85

82

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

(24)

((25))

(29)

((12))

((12))

((14))

((12))

((13))

((16))

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

(36)

(43)

(35)

((12))

((14))

((9))

(24)

(29)

(27)

Other service activities

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

.

.

.

-

-

.

.

.

.

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

.

-

.

-

-

.

.

-

.

Activities of extra-territorial organisations and bodies

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Unknown

 

 

1)     Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)) zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

1)     Due to unreliable estimates marked by ((.)), data do not add up to the total.

 

 

 

7.  STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

%

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9,2

7,6

7,0

10,7

9,3

8,5

7,4

5,5

(5,1)

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((0,5))

.

((0,5))

((0,7))

.

((0,8))

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

16,6

17,0

17,0

20,3

21,3

21,6

12,4

12,0

11,6

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((0,9))

((0,8))

((0,6))

((1,3))

((1,1))

((1,0))

.

.

.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

(1,8)

(1,7)

(1,7)

(2,4)

(2,5)

((2,6))

((1,0))

((0,7))

.

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

6,9

7,1

6,6

11,9

12,0

11,4

((1,1))

((1,2))

((0,9))

Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

14,2

13,8

14,3

11,2

10,4

11,8

17,6

17,8

17,2

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

Prijevoz i skladištenje

6,5

6,2

7,0

9,7

9,3

10,2

(2,9)

((2,5))

((3,2))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

6,5

6,8

7,3

(5,0)

(4,9)

(5,7)

8,1

9,1

9,2

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(2,7)

(3,1)

(2,7)

(3,0)

(3,7)

(3,5)

((2,2))

((2,4))

((1,9))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja