image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 16. SIJEČNJA 2019./ 16 JANUARY, 2019                            BROJ/ NUMBER: 13.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2018.
CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2018

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. u prosjeku su niže za 0,8%. U odnosu na prosinac 2017., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,5%.

 

In December 2018, as compared to November 2018, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price index, decreased by 0.8% on average. As compared to December 2017, that is, at the annual level, they increased by 0.8%, while on the annual average they increased by 1.5%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 5,9% (sezonska sniženja), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku niže za 3,1%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,9%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,4%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,2%, cijene Rekreacije i kulture te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

 

Viewed by main groups by purpose of consumption, in December 2018, as compared to November 2018, the highest decrease was recorded in the prices of Clothing and footwear, which decreased by 5.9% on average (seasonal discounts), in the prices of Transport, which decreased by 3.1% on average, in the prices of Furnishings, household equipment and routine household maintenance, which decreased by 0.9% on average, in the prices of Food and non-alcoholic beverages, which decreased by 0.4% on average, in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels, which decreased by 0.2% on average, and in the prices of Recreation and culture as well as in the prices of Miscellaneous goods and services, which decreased (in each group) by 0.1% on average.

 

 

 

Pad indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. ublažile su cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 4,2% (više cijene duhana) te cijene Zdravlja, koje su u prosjeku više za 0,1%.

 

The decrease in the consumer price indices in December 2018, as compared to November 2018, was alleviated by an increase of 4.2% on average in the prices of Alcoholic beverages and tobacco (higher prices of tobacco) and of 0.1% on average in the prices of Health.

 

 

 

Istodobno su cijene Komunikacija, cijene Obrazovanja te cijene Restorana i hotela u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2018.

 

At the same time, in December 2018, as compared to November 2018, the prices of Communication, the prices of Education and the prices of Restaurants and hotels remained on average at the November 2018 level.

 

 

 

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. imale su cijene Prijevoza (za -0,39%) te cijene Odjeće i obuće (za -0,38%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene Alkoholnih pića i duhana (za 0,20%).

 

The prices of Transport (by -0.39%) and the prices of Clothing and footwear (by -0.38%) contributed the most to the decrease in the consumer price indices in December 2018, as compared to November 2018, while the prices of Alcoholic beverages and tobacco contributed the most to their increase (by 0.20%).

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2018. u odnosu na studeni 2018. u prosjeku su niže za 1,2%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,2%.

 

Within the consumer price indices, in December 2018, as compared to November 2018, the prices of Goods decreased on average by 1.2%, while the prices of Services increased by 0.2% on average.

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2018.

      CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2018

 

COICOP

Struktura

Structure

(%)

XII. 2018.
Ø 2015.

XII. 2018.
XII. 2017.

XII. 2018.
XI. 2018.

Ø 2018.
Ø 2017.

 

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

101,5

100,8

99,2

101,5

00

Consumer price index total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

27,90

102,2

100,5

99,6

101,0

01

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Hrana

25,54

102,0

100,5

99,6

101,0

01.1

Food

01.1.1

Kruh i žitarice

4,78

102,6

102,3

100,0

101,3

01.1.1

Bread and cereals

01.1.2

Meso

7,18

100,7

98,6

99,4

100,6

01.1.2

Meat

01.1.3

Riba i plodovi mora

1,07

103,9

103,4

100,0

101,6

01.1.3

Fish and seafood

01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,17

102,5

100,9

98,1

101,3

01.1.4

Milk, cheese and eggs

01.1.5

Ulja i masti

1,09

106,7

98,9

98,1

103,7

01.1.5

Oils and fats

01.1.6

Voće

1,81

92,0

94,1

99,0

101,3

01.1.6

Fruit

01.1.7

Povrće

2,55

107,4

106,4

104,0

100,5

01.1.7

Vegetables

01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši

1,67

99,4

99,7

98,5

98,8

01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

1,22

105,6

100,9

99,2

101,9

01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,36

104,4

100,5

99,1

100,9

01.2

Non-alcoholic beverages

01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,07

101,8

98,2

99,1

101,2

01.2.1

Coffee, tea and cocoa

01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća

1,29

106,5

102,3

99,1

100,7

01.2.2

Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

4,75

109,9

104,8

104,2

102,8

02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,18

102,6

101,0

98,6

100,9

02.1

Alcoholic beverages

02.1.1

Jaka alkoholna pića

0,11

100,8

101,7

99,4

101,1

02.1.1

Spirits

02.1.2

Vino

0,45

103,1

101,9

99,3

100,2

02.1.2

Wine

02.1.3

Pivo

0,62

102,5

100,3

98,0

101,3

02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,57

112,4

106,0

106,0

103,5

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

6,46

103,4

98,4

94,1

98,7

03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

4,40

104,4

97,6

93,6

99,0

03.1

Clothing

03.1.1

Materijal za izradu odjeće

0,02

103,3

104,4

100,3

102,7

03.1.1

Clothing materials

03.1.2

Odjeća

4,22

104,5

97,5

93,4

98,9

03.1.2

Garments

03.1.3

Ostali odjevni predmeti i odjevni dodaci

0,05

98,7

95,6

97,4

99,8

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

03.1.4

Čišćenje, popravak i iznajmljivanje odjeće

0,11

102,3

101,4

100,4

100,8

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

2,06

101,2

100,1

95,1

98,0

03.2

Footwear

03.2.1

Cipele i ostala obuća

2,06

101,2

100,1

95,0

98,0

03.2.1

Shoes and other footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva

16,22

98,5

102,2

99,8

102,7

04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Stvarne najamnine za stanovanje

0,87

103,5

103,9

101,6

102,6

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stambenog objekta

0,72

104,4

102,1

100,4

101,6

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravke stambenog objekta

0,51

102,8

101,9

100,2

101,5

04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

04.3.2

Usluge za održavanje i popravke stambenog objekta

0,21

108,3

102,8

100,9

101,6

04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt

4,57

105,2

102,5

100,0

103,0

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

04.4.1

Opskrba vodom

2,16

103,4

102,8

100,0

102,8

04.4.1

Water supply

04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,82

103,7

106,1

100,0

109,3

04.4.2

Refuse collection

04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

1,16

111,1

100,0

100,0

100,0

04.4.3

Sewage collection

04.4.4

Ostale usluge za stambeni
objekt, d. n.

0,43

102,9

100,5

100,0

100,5

04.4.4

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

10,06

95,0

101,9

99,5

102,7

04.5

Electricity, gas and other fuels

04.5.1

Električna energija

4,97

95,7

100,0

100,0

104,1

04.5.1

Electricity

04.5.2

Plin

2,24

83,3

98,7

98,9

101,7

04.5.2

Gas

04.5.3

Tekuća goriva

0,19

107,9

104,1

88,2

117,6

04.5.3

Liquid fuels

04.5.4

Kruta goriva

2,17

105,7

109,9

99,8

100,0

04.5.4

Solid fuels

04.5.5

Toplinska energija

0,49

98,8

100,2

100,0

100,0

04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva

4,68

100,2

100,2

99,1

100,4

05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i druge podne obloge

1,10

105,0

103,8

99,8

102,4

05.1

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,05

105,2

103,9

99,7

102,5

05.1.1

Furniture and furnishings

05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,04

99,0

100,3

100,9

99,8

05.1.2

Carpets and other floor coverings

05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki

0,01

103,6

103,4

100,0

100,8

05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,12

96,4

99,8

99,6

98,9

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,72

100,6

100,9

100,2

100,8

05.3

Household appliances

05.3.1

Veliki kućanski aparati, električni ili neelektrični

0,62

100,7

101,1

100,3

100,8

05.3.1

Major household appliances whether electric or not

05.3.2

Mali električni kućanski aparati

0,07

99,4

99,2

99,5

100,9

05.3.2

Small electric household appliances

05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,03

101,0

100,8

99,8

100,2

05.3.3

Repair of household appliances

05.4

Stakleno i stolno posuđe te kućanski pribor

0,19

100,9

101,6

99,9

100,4

05.4

Glassware, tableware and household utensils

05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

0,31

101,9

100,0

99,8

99,9

05.5

Tools and equipment for house  and garden

05.5.1

Veći alati i oprema

0,14

108,7

100,8

99,9

100,7

05.5.1

Major tools and equipment

05.5.2

Mali alati i razni pribor

0,17

97,1

99,4

99,7

99,3

05.5.2

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Proizvodi i usluge za redovito održavanje kućanstva

2,24

97,6

98,1

98,2

99,4

05.6

Goods and services for routine household maintenance

05.6.1

Potrošni proizvodi za održavanje kućanstva

2,05

97,3

97,9

98,0

99,3

05.6.1

Non-durable household goods

05.6.2

Usluge pomoći u domaćinstvu
i kućanske usluge

0,19

100,5

100,3

100,0

100,4

05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravlje

3,22

105,0

101,8

100,1

101,4

06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema

2,23

105,4

102,1

100,0

101,5

06.1

Medical products, appliances
and equipment

06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,91

106,0

102,1

100,0

101,6

06.1.1

Pharmaceutical products

06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

0,03

100,3

99,8

99,4

101,0

06.1.2

Other medical products

06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

0,29

102,3

102,4

100,0

101,1

06.1.3

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Izvanbolničke usluge

0,86

102,8

101,4

100,2

101,2

06.2

Out-patient services

06.2.1

Medicinske usluge

0,24

106,7

102,2

100,3

103,3

06.2.1

Medical services

06.2.2

Stomatološke usluge

0,50

101,0

101,2

100,5

100,1

06.2.2

Dental services

06.2.3

Paramedicinske usluge

0,12

102,7

100,6

98,9

101,2

06.2.3

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

0,13

115,7

100,0

100,0

100,1

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

12,58

99,9

99,7

96,9

103,5

07

Transport

07.1

Kupnja vozila

1,82

93,3

96,3

99,4

96,4

07.1

Purchase of vehicles

07.1.1

Motorna vozila

1,75

92,8

96,0

99,4

96,1

07.1.1

Motor cars

07.1.2

Motocikli

0,02

111,0

104,3

100,0

105,4

07.1.2

Motor cycles

07.1.3

Bicikli

0,05

105,0

103,2

99,9

103,4

07.1.3

Bicycles

07.2

Održavanje osobnih prijevoznih sredstava

9,15

101,4

99,9

95,4

105,4

07.2

Operation of personal transport equipment

07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva

0,74

103,5

101,6

99,6

101,2

07.2.1

Spare parts and accessories for personal transport equipment

07.2.2

Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva

6,48

101,1

99,2

93,7

107,1

07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

07.2.3

Održavanje i popravci osobnih prijevoznih sredstava

0,99

101,5

101,3

100,0

101,4

07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim prijevoznim sredstvima

0,94

102,3

102,1

100,0

101,2

07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1,61

99,4

101,9

103,2

100,8

07.3

Transport services

07.3.1

Željeznički putnički prijevoz

0,37

92,9

95,8

100,0

100,4

07.3.1

Passenger transport by railway

07.3.2

Cestovni putnički prijevoz

0,85

100,7

100,5

100,1

100,3

07.3.2

Passenger transport by road

07.3.3

Zračni putnički prijevoz

0,20

104,3

117,8

127,1

103,8

07.3.3

Passenger transport by air

07.3.4

Putnički pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim vodnim putovima

0,03

92,0

98,2

100,0

98,8

07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

0,16

93,6

104,1

100,0

101,2

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacija

5,51

95,8

99,8

100,0

99,8

08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,06

102,1

102,1

100,0

102,1

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

0,22

92,1

98,6

99,1

99,6

08.2

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

5,23

95,8

99,8

100,0

99,8

08.3

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

6,00

101,4

101,2

99,9

100,9

09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna i fotooprema i informatička oprema

0,57

96,2

97,4

99,2

98,7

09.1

Audio-visual, photographic and information processing equipment

09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

0,25

95,8

98,1

99,3

98,1

09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture

09.1.2

Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti

0,02

93,9

97,4

98,3

98,9

09.1.2

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

09.1.3

Informatička oprema za obradu podataka

0,27

97,1

96,6

99,2

99,2

09.1.3

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

0,02

97,6

98,2

99,0

99,2

09.1.4

Recording media

09.3

Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce

1,12

102,5

100,6

99,7

100,6

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

09.3.1

Igre, igračke i hobiji

0,12

95,7

96,2

97,8

98,5

09.3.1

Games, toys and hobbies

09.3.2

Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenom

0,08

98,6

99,3

98,3

101,0

09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

0,32

102,6

99,5

99,2

100,9

09.3.3

Gardens, plants and flowers

09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce

0,49

105,5

102,8

100,5

101,0

09.3.4

Pets and related products

09.3.5

Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce

0,11

98,8

100,0

100,0

100,0

09.3.5

Veterinary and other services for pets

09.4

Rekreativne i kulturne usluge

2,39

98,3

100,9

100,0

100,3

09.4

Recreational and cultural services

09.4.1

Rekreativne i sportske usluge

0,59

85,9

101,2

100,0

99,9

09.4.1

Recreational and sporting services

09.4.2

Kulturne usluge

1,80

101,4

100,8

100,0

100,4

09.4.2

Cultural services

09.5

Novine, knjige i pribor za pisanje

1,41

109,4

103,5

100,1

103,0

09.5

Newspapers, books and stationery

09.5.1

Knjige

0,69

99,5

99,7

100,0

99,7

09.5.1

Books

09.5.2

Novine i periodika

0,49

126,2

110,6

100,0

109,1

09.5.2

Newspapers and periodicals

09.5.3

Razni tiskani materijal

0,01

102,4

102,3

100,0

100,5

09.5.3

Miscellaneous printed matter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.6

Paket-aranžmani

0,49

97,9

101,8

100,4

101,2

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

1,10

101,8

100,7

100,0

100,4

10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

4,09

110,5

102,6

100,0

103,0

11

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

3,70

111,8

102,7

100,0

103,0

11.1

Catering services

11.1.1

Restorani, kafići i slično

3,27

112,6

103,0

100,0

103,3

11.1.1

Restaurants, cafés and the like

11.1.2

Kantine

0,43

105,9

100,6

100,1

100,6

11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,39

98,3

101,6

99,5

102,7

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

7,49

101,1

100,2

99,9

100,7

12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,18

100,5

99,4

100,1

100,4

12.1

Personal care

12.1.1

Frizerski saloni i centri za uljepšavanje

1,35

99,0

96,1

100,1

99,6

12.1.1

Hairdressing salons and personal grooming establishments

12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

0,02

103,2

100,2

98,6

101,5

12.1.2

Electric appliances for personal care

12.1.3

Ostali uređaji, predmeti i proizvodi za osobnu njegu

2,81

101,2

100,9

100,1

100,8

12.1.3

Other appliances, articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,32

99,8

100,1

98,4

99,8

12.3

Personal effects n. e. c.

12.3.1

Nakit, zidni, stolni i ručni satovi

0,06

105,6

101,8

100,0

100,4

12.3.1

Jewellery, clocks and watches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4

Socijalna zaštita

0,22

104,5

103,4

100,0

102,3

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,77

102,4

101,8

99,5

101,1

12.5

Insurance

12.5.2

Osiguranje povezano sa stambenim objektom

0,10

103,5

100,0

100,0

100,0

12.5.2

Insurance connected with the dwelling

12.5.3

Zdravstveno osiguranje

0,59

100,0

100,0

100,0

99,6

12.5.3

Insurance connected with health

12.5.4

Osiguranje povezano s prijevozom

1,08

103,6

102,9

99,3

102,0

12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,46

103,8

101,1

100,0

102,4

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,54

99,0

100,0

100,0

99,8

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U PROSINCU 2018.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, DECEMBER 2018

 

Struktura

Structure

(%)

XII. 2018.
Ø 2015.

XII. 2018.
XII. 2017.

XII. 2018.
XI. 2018.

Ø 2018.
Ø 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

73,78

101,4

100,7

98,8

101,6

Goods

Usluge

26,22

101,9

101,1

100,2

101,2

Services

Ukupno bez energije

83,46

102,4

100,8

99,6

100,9

Total, without energy

Ukupno bez energije i hrane

57,92

102,6

101,0

99,6

100,9

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana

50,81

101,9

100,6

99,2

100,7

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

73,99

102,6

101,0

99,5

101,0

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije

68,82

101,8

100,8

98,8

101,4

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

66,65

101,7

100,7

98,7

101,4

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

24,60

101,8

100,1

98,1

100,2

Non-food industrial goods without energy

Energija

16,54

97,3

100,9

97,2

104,4

Energy

Hrana, piće i duhan

32,65

103,3

101,1

100,3

101,3

Food, beverages and tobacco

Dobra bez hrane, pića i duhana

41,13

99,9

100,4

97,7

101,9

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

9,47

101,3

99,4

100,8

100,6

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

23,18

104,4

101,9

100,0

101,6

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      CONSUMER PRICE INDICES

Ø 2015. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

63,7

64,0

64,3

64,6

65,3

65,3

65,0

64,9

65,2

65,2

65,4

65,7

1999.

66,3

66,6

66,8

67,0

67,8

67,7

68,0

67,8

67,9

68,1

67,8

68,2

2000.

68,8

69,1

69,5

69,9

70,1

70,8

71,3

71,2

71,4

71,6

71,7

71,9

2001.

72,1

72,5

72,4

73,4

74,0

73,9

73,1

73,6

73,8

73,4

73,4

73,7

2002.

74,4

74,3

74,3

74,5

74,9

74,5

74,2

74,1

74,5

74,6

74,7

75,0

2003.

75,4

75,6

75,9

75,7

75,9

75,6

75,7

75,8

75,9

75,9

76,1

76,3

2004.

77,0

77,0

77,0

77,2

77,7

77,5

77,2

77,2

77,1

77,4

77,8

78,4

2005.

78,6

79,5

80,1

79,9

79,8

79,7

79,5

79,6

80,0

80,6

80,8

81,2

2006.

81,7

82,3

82,4

82,6

83,0

83,0

82,3

82,3

82,3

82,3

82,8

82,9

2007.

83,1

83,4

83,9

84,5

84,9

84,6

84,0

84,5

85,5

85,8

86,7

87,7

2008.

88,3

88,2

88,7

89,3

90,3

91,0

91,1

90,8

91,0

90,9

90,7

90,2

2009.

91,3

91,9

92,1

92,8

92,8

92,8

92,2

92,1

91,9

92,0

92,4

91,9

2010.

92,3

92,5

92,9

93,3

93,5

93,5

93,1

92,9

93,2

93,3

93,5

93,6

2011.

94,1

94,6

95,3

95,5

95,8

95,4

94,9

94,8

95,2

95,8

96,0

95,6

2012.

95,2

95,8

97,2

98,0

99,6

99,0

98,1

98,6

99,9

100,4

100,2

100,0

2013.

100,2

100,5

100,8

101,2

101,2

101,0

100,3

100,5

101,1

100,6

100,5

100,3

2014.

100,3

99,9

100,4

100,7

100,9

100,6

100,2

100,2

100,9

101,0

100,7

99,8

2015.

99,3

99,5

100,5

100,6

101,0

100,6

99,8

99,6

100,0

100,1

99,8

99,2

2016.

98,5

98,2

98,8

98,9

99,1

99,0

98,3

98,1

99,1

99,5

99,6

99,4

2017.

99,3

99,5

99,9

100,3

100,2

99,7

99,0

99,0

100,5

100,9

101,0

100,6

2018.

100,4

100,3

100,9

101,7

102,1

102,1

101,1

101,1

101,9

102,5

102,3

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

Goods1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,2

66,4

66,5

66,8

67,0

66,8

66,3

66,2

66,5

66,5

66,7

67,0

1999.

67,6

68,0

68,3

68,5

68,7

68,4

68,8

68,5

68,7

68,8

68,5

69,1

2000.

69,7

70,1

70,6

70,9

71,0

71,9

72,2

72,0

72,4

72,5

72,6

72,9

2001.

73,0

73,5

73,4

74,4

75,2

75,0

74,0

73,9

74,1

73,6

73,5

73,8

2002.

74,4

74,3

74,2

74,4

74,7

74,0

73,6

73,6

74,0

74,2

74,2

74,6

2003.

75,1

75,3

75,7

75,4

75,5

75,0

74,8

74,8

75,4

75,5

75,7

75,8

2004.

76,7

76,5

76,5

76,7

77,1

76,6

75,9

76,0

76,0

76,5

77,0

77,7

2005.

77,9

79,0

79,7

79,4

79,3

79,0

78,5

78,5

79,4

79,9

79,9

80,4

2006.

80,9

81,5

81,7

82,0

82,4

82,1

81,1

81,0

81,2

81,3

81,9

81,9

2007.

82,1

82,3

82,9

83,7

84,1

83,5

82,6

83,1

84,6

85,1

86,1

87,4

2008.

87,9

87,6

88,2

88,9

90,0

90,6

90,4

90,0

90,5

90,5

90,3

89,6

2009.

90,4

91,1

91,3

92,2

92,2

92,0

90,9

90,7

90,7

91,0

91,4

90,7

2010.

91,2

91,4

91,9

92,6

92,7

92,3

91,5

91,3

92,1

92,4

92,7

92,8

2011.

93,4

93,9

94,9

95,1

95,6

94,8

94,0

93,9

94,9

95,7

95,9

95,5

2012.

95,1

95,8

97,3

98,3

100,2

99,3

98,0

98,6

100,5

101,0

100,8

100,8

2013.

100,8

101,1

101,6

102,0

102,1

101,8

100,9

101,1

101,9

101,4

101,3

101,0

2014.

100,9

100,5

101,1

101,5

101,7

101,1

100,5

100,2

101,1

101,3

100,9

99,8

2015.

99,1

99,5

100,8

100,9

101,3

100,8

99,7

99,4

99,7

100,0

99,8

99,0

2016.

98,0

97,6

98,5

98,6

99,0

98,8

97,6

97,3

98,9

99,5

99,6

99,3

2017.

99,2

99,5

100,0

100,6

100,4

99,4

98,4

98,4

100,4

101,1

101,1

100,6

2018.

100,3

100,2

101,1

102,0

102,5

102,2

100,7

100,6

101,8

102,8

102,5

101,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge1)

Services1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

54,9

55,5

56,5

57,0

59,2

60,0

60,1

60,1

60,2

60,4

60,6

60,6

1999.

61,4

61,4

61,4

61,5

64,0

64,5

64,8

64,8

64,7

64,9

64,6

64,6

2000.

65,1

65,3

65,3

65,8

66,5

66,6

67,6

67,8

67,7

67,7

68,1

68,2

2001.

68,3

68,4

68,0

69,1

69,1

69,4

69,6

72,4

72,4

72,5

72,5

72,8

2002.

73,9

74,2

74,5

74,7

75,3

76,1

76,3

75,9

76,1

76,1

76,5

76,2

2003.

76,3

76,5

76,7

76,7

77,1

77,5

79,0

79,0

77,6

77,4

77,5

77,8

2004.

78,1

78,5

78,7

78,7

79,9

80,4

81,3

81,5

80,9

80,4

80,5

80,6

2005.

80,8

81,1

81,2

81,4

81,8

82,2

83,1

83,2

82,3

82,9

83,5

83,9

2006.

84,7

85,4

85,4

85,3

85,7

86,3

87,0

87,4

86,8

86,5

86,6

86,7

2007.

87,3

87,7

87,9

87,8

88,2

88,8

89,7

90,3

89,2

88,8

88,9

89,1

2008.

89,9

90,3

90,6

90,9

91,4

92,6

93,7

94,1

93,0

92,4

92,6

92,8

2009.

94,9

95,2

95,1

94,9

95,2

96,2

97,4

97,8

96,5

96,2

96,3

96,5

2010.

96,8

97,0

96,9

96,4

96,9

98,0

99,3

99,5

97,5

97,0

96,9

96,8

2011.

96,9

97,1

97,1

97,2

97,0

97,7

98,6

98,2

96,6

96,3

96,2

95,8

2012.

95,7

95,8

96,9

97,1

97,7

98,2

98,6

98,7

98,1

98,4

98,0

97,7

2013.

98,3

98,4

98,4

98,6

98,2

98,4

98,7

98,4

98,3

98,2

98,1

98,1

2014.

98,3

98,2

98,2

98,3

98,5

98,9

99,3

100,0

100,0

100,0

99,8

99,9

2015.

99,8

99,8

99,7

99,7

99,7

99,9

100,3

100,4

100,9

100,1

99,8

99,9

2016.

99,9

99,8

99,7

99,9

99,5

99,9

100,3

100,4

99,9

99,7

99,6

99,8

2017.

99,7

99,7

99,7

99,6

99,7

100,7

100,8

101,0

100,8

100,6

100,6

100,7

2018.

100,7

100,7

100,7

100,9

101,0

101,7

102,3

102,4

102,2

101,8

101,6

101,9

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)

Monthly indices (previous month = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7