image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 10. RUJNA 2019./ 10 SEPTEMBER, 2019                                BROJ/ NUMBER: 2.1.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U KOLOVOZU 2019.

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, AUGUST 2019

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno niže su za 0,4%, a u odnosu na kolovoz 2018. za 0,3%.

 

In August 2019, producer prices of industrial products for total industry decreased by 0.4% compared to July 2019 and by 0.3% compared to August 2018.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. zadržale stabilnost, a u usporedbi s kolovozom 2018. više su za 0,6%.

 

Comparison of producer prices of industrial products for total industry, excluding Energy, shows that in August 2019, as compared to July 2019, they remained stable. As compared to August 2018, they increased by 0.6%.

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the domestic market (total)

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,3%, a u odnosu na kolovoz 2018. za 0,3%.

 

In August 2019, producer prices of industrial products on the domestic market for total industry decreased by 0.3% compared to July 2019 and by 0.3% compared to August 2018.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. zadržale stabilnost, a u usporedbi s kolovozom 2018. više su za 0,6%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in August 2019, as compared to July 2019, they remained stable. As compared to August 2018, they increased by 0.6%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market (total)

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,5%, a u odnosu na kolovoz 2018. za 0,3%.

 

In August 2019, producer prices of industrial products on the non-
domestic market for total industry decreased by 0.5% compared to July 2019 and by 0.3% compared to August 2018.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na
nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. niže za 0,1%, a u usporedbi s kolovozom 2018. više su za 0,6%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the non
-domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in August 2019, as compared to July 2019, they decreased by 0.1%. As compared to August 2018, they increased by 0.6%.

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

 

MIGs 2009. Aggregates

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Energiji za 1,6%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices of industrial products increased in Non-durable consumer goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 1.6%, in Durable consumer goods by 0.6% and in Intermediate goods by 0.1%. They remained stable in Capital goods.

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,5% i u Kapitalnim proizvodima za 0,3%, a pale su u Energiji za 3,3%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices of industrial products increased in Non-durable consumer goods by 0.9%, in Intermediate goods by 0.5% and in Capital goods by 0.3%, while they decreased in Energy by 3.3%. They remained stable in Durable consumer goods.

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 1,1% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices of industrial products increased in Intermediate goods by 0.1%, they decreased in Energy by 1.1% and in Capital goods by 0.1%, while they remained stable in Durable consumer goods and in Non-durable consumer goods.

 

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 1,3%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4%, a pale su u Energiji za 2,3% i u Kapitalnim proizvodima za 0,6%.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices of industrial products increased in Intermediate goods by 1.3%, in Non-durable consumer goods by 0.6% and in Durable consumer goods by 0.4%, while they decreased in Energy by 2.3% and in Capital goods by 0.6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.

NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

AE

Energija

Energy

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju
za 0,2%, a pale su u Energiji za 3,0%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices increased in Non-durable consumer goods by 0.2%, while they decreased in Energy by 3.0%, in Durable consumer goods by 0.9% and in Intermediate goods by 0.2%. They remained stable in Capital goods.

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,4% i u Kapitalnim proizvodima za 0,9%, a pale su u Energiji za 8,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices increased in Non-durable consumer goods by 1.4% and in Capital goods by 0.9%, while they decreased in Energy by 8.3%, in Durable consumer goods by 0.2% and in Intermediate goods by 0.1%.

 

 

 

Industrijska područja NKD-a 2007.

 

NKD 2007. industrial sections

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,4%, u Rudarstvu i vađenju za 0,3% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices decreased in Manufacturing by 0.4%, in Mining and quarrying by 0.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.2%, while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,6%, u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 9,0% i u Prerađivačkoj industriji za 0,5%.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 3.6% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in Mining and quarrying by 9.0%. and in Manufacturing by 0.5%

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,4%, u Rudarstvu i vađenju za 0,3% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices decreased in Manufacturing by 0.4%, in Mining and quarrying by 0.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.2%, while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,6% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 9,4% i u Prerađivačkoj industriji za 0,7%.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 3.6% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in Mining and quarrying by 9.4% and in Manufacturing by 0.7%.

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.

NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

AE

Energija

Energy

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem

tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic

market

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi sa srpnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 0,1%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 13,1% i u Prerađivačkoj industriji za 0,4%.

 

In August 2019, as compared to July 2019, producer prices increased in Mining and quarrying by 0.1%, while they decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 13.1% and in Manufacturing by 0.4%.

 

 

 

U kolovozu 2019. u usporedbi s kolovozom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,4% te u Rudarstvu i vađenju za 1,0%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,3%.

 

In August 2019, as compared to August 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.4% and in Mining and quarrying by 1.0%, while they decreased in Manufacturing by 0.3%.

 

 

 

1.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U KOLOVOZU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, AUGUST 2019

 

 

Domaće tržište

Domestic market

Nedomaće tržište

Non-domestic market

Ukupno tržište

Total

 

 

VIII. 2019.

VII. 2019.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

VIII. 2019.

VII. 2019.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

VIII. 2019.

VII. 2019.

VIII. 2019.

VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

99,7

99,7

99,5

99,7

99,6

99,7

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

100,0

100,6

99,9

100,6

100,0

100,6

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

100,1

101,3

99,8

99,9

99,9

100,5

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

98,9

97,7

97,0

91,7

98,4

96,7

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

99,9

99,4

100,0

100,9

100,0

100,3

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,4

99,1

99,8

99,4

100,0

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,6

100,2

101,4

100,1

100,9

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

99,7

90,6

100,1

101,0

99,7

91,0

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

99,3

84,6

100,6

98,4

99,3

84,7

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,4

103,9

100,0

101,3

100,4

103,4

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

99,6

99,3

99,6

99,7

99,6

99,5

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

100,1

100,3

100,0

101,5

100,1

100,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,0

100,6

100,0

100,5

100,0

100,6

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,0

114,6

100,0

103,9

100,0

109,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,0

99,4

100,0

103,2

100,0

102,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

100,0

100,5

100,1

98,9

100,1

99,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,2

101,6

100,0

100,7

100,0

100,8

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,1

101,5

99,9

99,7

100,0

100,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

99,5

100,3

99,9

93,1

99,6

97,0

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,0

100,7

100,0

100,2

100,0

100,5

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

96,7

89,2

97,1

91,5

96,9

90,5

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

100,6

101,4

98,9

100,2

99,5

100,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

100,7

100,6

103,0

100,6

102,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

99,8

100,5

100,2

99,3

100,0

99,8

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,3

102,7

99,7

102,6

100,0

102,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

99,8

98,6

100,2

97,2

100,1

97,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

99,8

100,3

99,9

99,8

99,9

100,0

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

100,1

98,3

100,0

99,6

100,0

99,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,1

99,2

99,7

101,0

99,8

100,6

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,0

100,1

100,0

101,5

100,0

101,3

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,0

100,2

99,9

104,9

99,9

104,5

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,0

104,3

100,0

99,9

100,0

100,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,0

100,4

99,0

99,6

99,3

99,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

100,0

100,9

100,3

104,1

100,1

101,8

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,9

98,3

100,0

100,0

100,0

98,9

33

Repair and installation of machinery  and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,8

103,6

86,9

101,4

99,8

103,6

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,8

103,6

86,9

101,4

99,8

103,6

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,0

100,6

100,0

100,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,0

100,6

100,0

100,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 

 

 

Odjeljci NKD-a 2007.

NKD 2007. divisions

 

 

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

30

31

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

 

 

 

2.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U KOLOVOZU 2019
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      AUGUST 2019

2015. = 100

 

 

2019.

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,7

101,3

101,9

101,8

100,7

101,0

100,7

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,3

99,3

99,5

99,8

99,5

99,5

99,5

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

102,1

102,3

102,1

102,2

101,8

101,7

101,8

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

102,2

104,1

105,4

104,4

101,4

102,3

101,2

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

99,4

99,4

99,5

99,5

99,5

99,6

99,5

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,5

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

98,1

98,0

98,5

99,0

98,7

98,8

98,8

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

105,4

105,9

106,2

95,0

94,4

94,0

93,7

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

106,5

107,3

107,7

90,4

89,6

88,9

88,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

104,4

104,6

104,7

104,7

104,3

104,4

104,8

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

101,1

101,9

102,4

102,8

101,3

101,7

101,3

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,5

97,4

98,1

98,7

98,3

98,4

98,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,0

99,9

99,6

99,5

99,7

99,7

99,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

115,3

115,3

115,3

115,3

115,3

115,3

115,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,3

100,3

100,3

100,3

100,1

100,1

100,1

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

97,6

98,2

98,5

98,4

98,5

98,4

98,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

101,4

101,4

101,3

102,7

102,7

102,7

102,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

103,3

103,4

103,3

103,4

103,3

103,3

103,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

104,0

103,4

103,3

103,4

103,7

103,0

102,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

101,5

101,5

101,5

101,5

101,5

101,4

101,4

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

107,4

114,5

117,0

118,7

107,0

110,7

107,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

96,1

96,3

96,1

96,1

92,8

92,8

93,3

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

100,0

100,6

100,6

100,6

100,6

100,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

101,0

101,6

100,9

101,4

101,7

101,6

101,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

102,4

102,8

103,1

103,1

103,1

103,1

103,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,7

101,0

101,0

100,7

100,4

100,4

100,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

104,4

104,5

104,7

104,6

104,4

104,6

104,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,7

94,2

94,3

93,9

93,9

94,2

94,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

101,3

101,7

101,0

101,3

100,8

100,9

101,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,6

100,5

100,3

100,3

100,7

100,7

100,7

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,0

100,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

94,3

94,3

94,3

98,2

98,2

98,3

98,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,9

101,2

101,2

101,2

101,2

101,2

101,2

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

97,7

97,7

97,9

97,9

98,2

98,2

98,2

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

98,2

98,3

98,3

98,3

98,3

98,4

98,3

33

Repair and installation of machinery
and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

94,9

94,9

96,0

96,5

96,6

96,7

96,5

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

94,9

94,9

96,0

96,5

96,6

96,7

96,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,4

99,4

99,5

99,5

99,6

99,6

99,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,4

99,4

99,5

99,5

99,6

99,6

99,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

3.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U KOLOVOZU 2019
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND
      DIVISIONS, AUGUST 2019

2015. = 100

 

 

2019.

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

99,3

100,6

101,6

101,5

100,1

100,5

100,0

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

98,9

99,3

99,5

99,5

99,4

99,2

99,1

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

97,9

98,0

98,1

98,3

98,1

97,7

97,5

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

102,2

111,2

118,5

117,5

105,6

110,9

107,6

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

101,2

101,3

101,8

101,7

101,7

101,7

101,7

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

93,5

93,3

93,5

93,6

93,7

93,3

92,4

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,3

101,3

101,6

101,4

101,4

101,5

101,7

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

110,9

112,7

112,9

112,8

112,8

112,5

112,6

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

129,1

130,1

130,8

131,1

131,4

130,3

131,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

101,8

103,7

103,8

103,6

103,5

103,4

103,4

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

99,1

100,4

101,4

101,3

99,9

100,3

99,8

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,0

98,0

98,4

98,2

98,4

98,5

98,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

104,0

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

101,5

101,5

104,7

106,0

107,3

107,3

107,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

93,8

93,8

93,9

93,8

93,8

93,7

93,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

95,4

95,8

96,0

95,8

95,9

95,7

95,8

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,9

106,0

106,2

105,8

105,8

105,7

105,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,8

100,9

100,8

100,4

100,2

100,1

100,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

102,7

100,5

99,5

99,3

99,4

95,9

95,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,2

97,2

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

101,6

110,7

118,1

117,1

105,2

110,5

107,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

94,6

94,5

94,9

94,9

92,8

92,6

91,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

103,1

106,2

106,4

106,1

105,8

106,0

106,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

90,8

90,8

91,0

91,4

91,7

91,2

91,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

98,1

99,1

98,9

100,1

100,3

100,3

100,0

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

99,5

99,9

99,6

99,5

99,5

98,6

98,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

102,7

102,9

102,7

102,8

102,8

102,6

102,5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,1

94,1

94,1

94,1

94,1

94,0

94,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

99,6

99,6

100,2

100,6

100,9

100,4

100,1

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

102,5

102,5

103,7

103,5

102,8

102,7

102,7

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

94,8

94,6

95,4

95,3

98,1

99,3

99,2

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

92,4

92,6

92,7

92,5

92,6

92,4

91,4

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

110,7

110,7

110,4

110,1

110,1

110,1

110,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,7

99,8

99,9

99,8

99,8

99,7

99,7

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

124,8

110,1

97,4

109,5

93,0

101,0

87,8

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

124,8

110,1

97,4

109,5

93,0

101,0

87,8

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

...

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

4.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U KOLOVOZU 2019.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, AUGUST 2019

2015. = 100

 

 

2019.

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,1

101,0

101,8

101,7

100,4

100,8

100,4

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,1

99,3

99,5

99,6

99,4

99,3

99,3

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

99,7

99,8

99,8

99,9

99,6

99,3

99,2

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

102,2

105,5

108,3

107,3

102,2

104,2

102,6

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

100,6

100,7

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

95,9

95,9

96,0

96,1

96,1

95,8

95,2

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

98,9

99,2

99,6

99,8

99,6

99,7

99,8

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

105,6

106,2

106,5

95,7

95,1

94,7

94,4

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

107,4

108,2

108,6

91,4

90,6

89,9

89,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

104,0

104,4

104,5

104,5

104,1

104,2

104,6

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

100,2

101,3

102,1

102,3

100,9

101,3

100,9

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,5

97,5

98,2

98,7

98,4

98,5

98,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,5

100,5

100,2

100,1

100,3

100,3

100,3

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

108,9

108,9

110,2

110,7

111,2

111,2

111,2

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

95,3

95,3

95,3

95,2

95,2

95,2

95,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

96,0

96,4

96,6

96,4

96,5

96,3

96,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,7

105,6

105,8

105,7

105,7

105,6

105,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

101,8

101,9

101,8

101,6

101,4

101,3

101,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

103,4

102,1

101,6

101,6

101,8

99,8

99,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

104,5

112,7

117,9

118,1

106,3

110,7

107,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

95,3

95,3

95,5

95,5

92,8

92,8

92,4

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

102,4

105,1

105,4

105,1

104,8

105,0

105,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

96,1

96,4

96,2

96,7

97,0

96,7

96,7

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,5

101,2

101,3

102,0

102,1

102,1

102,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

99,8

100,2

99,9

99,8

99,7

99,0

99,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,3

103,5

103,4

103,4

103,3

103,3

103,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,2

94,1

94,1

93,9

93,9

94,0

94,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,1

100,2

100,5

100,9

100,9

100,7

100,5

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

102,2

102,2

103,2

103,0

102,5

102,4

102,4

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

95,5

95,4

96,2

96,1

98,7

99,8

99,7

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

96,9

96,9

96,9

98,2

97,6

97,6

97,6

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

95,7

95,9

96,0

95,8

95,8

95,7

95,0

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

101,3

101,3

101,4

101,3

101,5

101,5

101,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

98,8

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

94,9

94,9

96,0

96,5

96,5

96,7

96,4

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

94,9

94,9

96,0

96,5

96,5

96,7

96,4

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,4

99,4

99,5

99,5

99,6

99,6

99,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,4

99,4

99,5

99,5

99,6

99,6

99,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

AE

Energija

Energy

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

 

 

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

101,9

104,0

104,7

105,2

106,8

106,3

106,3

107,9

109,1

109,2

107,9

107,9

2013.

107,5

107,8

107,9

107,7

107,0

107,3

107,0

107,3

107,3

105,9

105,1

105,1

2014.

105,1

104,8

104,6

104,5

104,5

104,3

104,5

103,8

103,9

103,6

102,8

101,6

2015.

99,2

100,5

101,8

101,2

101,8

101,4

100,9

99,5

99,0

99,0

98,4

97,4

2016.

96,4

95,7

96,7

95,3

95,4

96,5

95,9

94,6

96,0

97,0

95,8

97,5

2017.

98,1

98,1

97,7

98,1

97,6

96,9

97,0

97,6

98,0

98,3

99,6

99,5

2018.

99,6

99,1

99,0

99,5

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

100,1

2019.

100,2

100,7

101,3

101,9

101,8

100,7

101,0

100,7

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

100,9

102,1

100,7

100,5

101,5

99,5

100,0

101,5

101,1

100,1

98,8

100,0

2013.

99,6

100,3

100,1

99,8

99,4

100,3

99,7

100,3

100,0

98,7

99,2

100,0

2014.

100,0

99,7

99,8

99,9

100,0

99,8

100,2

99,3

100,1

99,7

99,2

98,8

2015.

97,6

101,3

101,3

99,4

100,6

99,6

99,5

98,6

99,5

100,0

99,4

99,0

2016.

99,0

99,3

101,0

98,6

100,1

101,2

99,4

98,6

101,5

101,0

98,8

101,8

2017.

100,6

100,0

99,6

100,4

99,5

99,3

100,1

100,6

100,4

100,3

101,3

99,9

2018.

100,1

99,5

99,9

100,5

100,8

99,9

100,7

100,1

100,4

100,5

99,4

98,9

2019.

100,1

100,5

100,6

100,6

99,9

98,9

100,3

99,7

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

105,5

103,7

103,1

102,4

100,2

100,9

100,7

99,4

98,4

97,0

97,4

97,4

2014.

97,8

97,2

96,9

97,0

97,7

97,2

97,7

96,7

96,8

97,8

97,8

96,7

2015.

94,4

95,9

97,3

96,8

97,4

97,2

96,6

95,9

95,3

95,6

95,7

95,9

2016.

97,2

95,2

95,0

94,2

93,7

95,2

95,0

95,1

97,0

98,0

97,4

100,1

2017.

101,8

102,5

101,0

102,9

102,3

100,4

101,1

103,2

102,1

101,3

104,0

102,1

2018.

101,5

101,0

101,2

101,4

102,9

103,4

104,0

103,4

103,4

103,6

101,6

100,5

2019.

100,5

101,6

102,3

102,4

101,4

100,4

100,0

99,7

 

 

 

 

 

 

 

6.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

107,5

107,8

107,5

107,2

106,1

104,4

104,7

104,7

105,4

104,9

104,4

104,7

2014.

104,3

104,6

104,1

104,0

104,1

103,5

103,7

103,5

103,6