GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                         ZAGREB, 6. RUJNA 2019./ 6 SEPTEMBER, 2019                                   BROJ/ NUMBER: 4.2.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do lipnja 2019. i od siječnja do srpnja 2019.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – June 2019 and January – July 2019

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2019., prema privremenim podacima, iznosio je 54,7 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 93,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 38,7 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to June 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 54.7 billion kuna. At the same time, total import was 93.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 38.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2019. bila je 58,5%.

 

In the period from January to June 2019, coverage of import by export was 58.5%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2019., prema Prvim rezultatima, iznosio je 66,4 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 109,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 43,4 milijarde kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to July 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 66.4 billion kuna, while total import was 109.8 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 43.4 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do srpnja 2019. bila je 60,4%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 60.4% in the period from January to July 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 297 049

1 120 238

1 280 589

13 853 909

1 870 219

2 139 148

-5 556 861

-749 981

-858 559

59,9

II.

8 903 304

1 199 457

1 372 162

14 681 927

1 978 093

2 266 124

-5 778 622

-778 636

-893 963

60,6

III.

9 750 639

1 314 640

1 494 661

16 660 899

2 245 578

2 556 059

-6 910 260

-930 937

-1 061 399

58,5

IV.

9 210 055

1 241 220

1 399 156

16 930 584

2 281 087

2 567 645

-7 720 529

-1 039 866

-1 168 489

54,4

V.

9 900 797

1 334 775

1 499 883

17 409 163

2 347 905

2 635 574

-7 508 365

-1 013 130

-1 135 691

56,9

VI.

8 605 967

1 159 944

1 293 300

13 880 437

1 870 814

2 085 922

-5 274 470

-710 870

-792 622

62,0

I. – VI.

54 667 812

7 370 275

8 339 751

93 416 920

12 593 695

14 250 473

-38 749 107

-5 223 420

-5 910 702

58,5

 

 

 

I.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

     FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 796 978

54 667 812

105,5

87 003 806

93 416 920

107,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 941 907

2 333 044

120,1

2 596 286

2 779 790

107,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

379 776

258 332

68,0

5 113 059

3 321 984

65,0

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

46 984 341

49 617 015

105,6

76 955 969

84 653 033

110,0

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 073 299

4 321 621

106,1

7 390 056

8 235 327

111,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

563 802

578 881

102,7

827 797

926 810

112,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

398 194

610 090

153,2

262 072

537 845

205,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

710 692

674 991

95,0

1 829 843

1 750 300

95,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 424 110

2 523 326

104,1

3 806 486

3 856 494

101,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 691 793

1 664 337

98,4

2 483 102

2 241 138

90,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

2 732 172

2 898 329

106,1

1 315 628

1 420 486

108,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

970 131

987 436

101,8

1 930 202

1 998 416

103,5

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

7 656

7 980

104,2

7 555

8 422

111,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

4 031 373

3 453 907

85,7

3 714 899

5 649 665

152,1

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2 899 517

3 075 162

106,1

6 925 972

7 387 919

106,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 561 598

3 858 689

108,3

4 424 872

5 204 770

117,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

1 595 455

1 818 354

114,0

3 581 284

3 803 185

106,2

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 774 779

1 877 684

105,8

1 699 549

1 820 477

107,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 695 859

2 114 172

124,7

4 777 965

5 332 162

111,6

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 530 042

3 707 635

105,0

3 198 915

3 731 055

116,6

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 632 413

1 712 047

104,9

4 909 117

5 344 097

108,9

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

3 402 017

3 916 990

115,1

4 176 157

4 412 500

105,7

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3 729 336

3 879 487

104,0

6 638 722

7 531 906

113,5

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 398 595

3 073 724

128,1

7 488 240

8 288 927

110,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 123 166

1 345 711

119,8

1 589 833

1 728 060

108,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 073 298

967 216

90,1

1 368 390

1 453 124

106,2

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

965 044

549 248

56,9

2 609 314

1 989 947

76,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 091 388

1 085 335

99,4

1 765 155

2 154 597

122,1

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 082 623

976 892

90,2

312 985

267 558

85,5

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

220 782

238 533

108,0

249 998

230 102

92,0

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

137

567

413,4

292

430

147,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

789

2 834

359,1

898

1 248

139,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

95 235

155 260

163,0

9 165

8 177

89,2

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 796 978

54 667 812

105,5

87 003 806

93 416 920

107,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

5 084 220

5 642 617

111,0

8 870 589

10 005 809

112,8

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 003 816

1 152 375

114,8

1 219 117

1 461 386

119,9

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

3 859 933

4 079 443

105,7

1 745 804

1 739 618

99,6

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

5 379 519

4 630 365

86,1

10 589 426

11 034 844

104,2

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

214 753

230 731

107,4

352 818

376 299

106,7

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

6 885 237

7 560 844

109,8

12 226 328

13 557 820

110,9

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

9 002 209

9 621 099

106,9

15 629 462

16 694 970

106,8

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

12 018 378

13 873 019

115,4

23 633 088

26 016 264

110,1

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

8 117 531

7 571 622

93,3

12 678 913

12 461 490

98,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

136 147

150 437

110,5

49 096

60 242

122,7

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

95 235

155 260

163,0

9 165

8 177

89,2

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 796 978

54 667 812

105,5

87 003 806

93 416 920

107,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

35 551 446

37 065 240

104,3

68 693 951

76 099 671

110,8

EU Member States

Austrija

3 575 078

3 321 814

92,9

6 213 770

6 016 250

96,8

Austria

Belgija

967 967

993 193

102,6

1 455 241

1 509 621

103,7

Belgium

Bugarska

412 690

320 796

77,7

540 800

560 528

103,6

Bulgaria

Cipar

36 374

31 035

85,3

22 711

46 764

205,9

Cyprus

Češka

888 857

851 587

95,8

2 266 831

2 390 298

105,4

Czech Republic

Danska

182 545

222 977

122,1

468 816

535 974

114,3

Denmark

Estonija

34 311

26 674

77,7

15 105

24 773

164,0

Estonia

Finska

72 987

84 722

116,1

105 856

150 580

142,3

Finland

Francuska

1 382 463

1 581 663

114,4

2 577 680

2 744 896

106,5

France

Grčka

228 195

321 504

140,9

422 776

455 609

107,8

Greece

Irska

103 399

175 806

170,0

255 097

404 760

158,7

Ireland

Italija

7 506 437

7 808 612

104,0

12 167 254

13 941 967

114,6

Italy

Letonija

40 334

35 906

89,0

26 797

40 542

151,3

Latvia

Litva

158 222

180 133

113,8

103 254

116 637

113,0

Lithuania

Luksemburg

121 586

51 028

42,0

43 237

66 925

154,8

Luxembourg

Mađarska

1 801 568

1 890 541

104,9

6 409 406

8 322 334

129,8

Hungary

Malta

281 323

37 178

13,2

22 541

20 360

90,3

Malta

Nizozemska

611 495

728 762

119,2

3 200 706

3 551 149

110,9

Netherlands

Njemačka

7 060 100

7 529 178

106,6

13 642 732

14 433 758

105,8

Germany

Poljska

835 302

839 695

100,5

3 226 897

3 399 424

105,3

Poland

Portugal

193 641

251 451

129,9

132 254

132 203

100,0

Portugal

Rumunjska

720 493

959 780

133,2

811 828

988 749

121,8

Romania

Slovačka

577 105

676 622

117,2

1 540 245

1 782 081

115,7

Slovakia

Slovenija

5 739 644

5 924 307

103,2

9 670 874

10 735 840

111,0

Slovenia

Španjolska

873 817

966 666

110,6

1 902 187

2 178 192

114,5

Spain

Švedska

362 865

428 450

118,1

512 819

504 202

98,3

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

767 647

810 524

105,6

936 238

1 040 573

111,1

United Kingdom

Neraspoređeno

15 002

14 635

97,6

0

4 683

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 011 922

979 072

96,8

764 847

635 966

83,1

EFTA countries

Island

17 904

14 353

80,2

2 164

74

3,4

Iceland

Lihtenštajn

4 343

3 388

78,0

714

142

19,9

Liechtenstein

Norveška

283 507

211 435

74,6

98 745

50 314

51,0

Norway

Švicarska

706 169

749 896

106,2

663 224

585 436

88,3

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

8 416 645

9 823 752

116,7

5 130 804

5 163 862

100,6

CEFTA countries

Albanija

189 136

268 700

142,1

23 619

32 803

138,9

Albania

Bosna i Hercegovina

4 619 435

5 553 580

120,2

2 603 057

2 704 936

103,9

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

672 459

713 892

106,2

19 602

17 954

91,6

Montenegro

Kosovo

251 461

349 406

139,0

7 850

10 834

138,0

Kosovo

Moldavija

7 399

7 662

103,6

7 794

7 406

95,0

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

470 060

419 291

89,2

342 643

250 345

73,1

North Macedonia2)

Srbija

2 206 695

2 511 222

113,8

2 126 239

2 139 585

100,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

777 390

633 426

81,5

1 830 327

1 039 927

56,8

OPEC countries

Alžir

262 748

30 384

11,6

11 446

28 350

247,7

Algeria

Angola

213

62

28,9

-

-

-

Angola

Ekvador

423

330

78,1

52 594

57 965

110,2

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

512

177,6

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 709

362

21,2

-

87

-

Gabon

Irak

247 141

3 912

1,6

992 552

36

0,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

24 819

22 661

91,3

443 875

8 168

1,8

Iran, Islamic Republic of

Kongo

7 857

759

9,7

35

20

58,6

Congo

Kuvajt

30 755

22 105

71,9

25

198

804,5

Kuwait

Libija

7 909

15 182

192,0

249 508

614 681

246,4

Libya

Nigerija

5 559

4 703

84,6

2 432

6 592

271,1

Nigeria

Saudijska Arabija

114 206

278 669

244,0

73 511

315 783

429,6

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

73 764

253 784

344,0

4 327

7 075

163,5

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

22

971

1)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 552 442

1 360 649

87,6

3 079 367

2 744 426

89,1

Other countries in Europe

Bjelorusija

35 745

45 606

127,6

35 765

29 825

83,4

Belarus

Rusija

504 892

559 819

110,9

1 658 973

1 201 913

72,4

Russian Federation

Turska

381 862

522 559

136,8

1 274 080

1 378 422

108,2

Turkey

Ukrajina

118 113

149 734

126,8

108 342

132 569

122,4

Ukraine

Ostale zemlje

511 829

82 931

16,2

2 206

1 696

76,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 096 845

1 819 999

86,8

6 068 218

6 094 480

100,4

Other countries in Asia

Azerbajdžan

3 559

4 657

130,9

863 248

331 973

38,5

Azerbaijan

Bangladeš

2 434

7 070

290,4

48 945

55 061

112,5

Bangladesh

Filipini

62 918

48 883

77,7

13 058

14 476

110,9

Philippines

Hong Kong, Kina

104 731

64 548

61,6

52 142

55 505

106,4

Hong Kong, China

Indija

36 862

162 409

440,6

445 093

452 764

101,7

India

Indonezija

12 736

31 256

245,4

81 673

82 363

100,8

Indonesia

Izrael

124 301

90 497

72,8

83 299

257 879

309,6

Israel

Japan

294 628

257 444

87,4

161 476

146 463

90,7

Japan

Katar

121 363

92 503

76,2

113

2 549

1)

Qatar

Kazahstan

36 480

31 890

87,4

194 279

2 458

1,3

Kazakhstan

Kina

486 280

446 530

91,8

2 969 131

2 874 976

96,8

China

Koreja, Republika

342 461

127 807

37,3

624 854

854 177

136,7

Korea, Republic of

Libanon

100 480

90 515

90,1

647

159

24,5

Lebanon

Malezija

9 338

50 396

539,7

39 995

48 138

120,4

Malaysia

Pakistan

20 383

2 183

10,7

54 133

53 181

98,2

Pakistan

Singapur

32 182

19 600

60,9

43 751

24 479

56,0

Singapore

Tajland

46 081

35 797

77,7

88 849

87 103

98,0

Thailand

Tajvan, Kina

4 534

36 267

799,9

124 485

147 266

118,3

Taiwan, China

Vijetnam

105 970

100 139

94,5

139 647

192 396

137,8

Viet Nam

Ostale zemlje

149 126

119 609

80,2

39 401

411 115

1)

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

551 190

536 003

97,2

200 359

195 918

97,8

Other countries in Africa

Egipat

225 756

315 943

139,9

60 380

89 582

148,4

Egypt

Etiopija

15 332

35 968

234,6

3 052

14 539

476,4

Ethiopia

Južnoafrička Republika

55 772

55 224

99,0

25 013

21 444

85,7

South Africa

Maroko

36 293

33 798

93,1

11 988

9 436

78,7

Morocco

Tunis

140 981

6 177

4,4

21 896

22 950

104,8

Tunisia

Ostale zemlje

77 055

88 893

115,4

78 029

37 967

48,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

1 728 210

1 952 208

113,0

999 624

1 130 877

113,1

Other countries in America

Argentina

12 235

2 461

20,1

22 912

24 091

105,1

Argentina

Brazil

31 883

81 597

255,9

132 269

248 596

187,9

Brazil

Čile

8 973

37 322

415,9

6 956

7 143

102,7

Chile

Kanada

425 790

161 989

38,0

50 170

75 873

151,2

Canada

Kolumbija

457

1 563

341,9

42 250

40 907

96,8

Colombia

Meksiko

39 411

44 780

113,6

19 438

23 366

120,2

Mexico

Peru

2 026

1 230

60,7

1 344

163

12,1

Peru

SAD

1 178 209

1 581 617

134,2

715 443

690 391

96,5

United States

Ostale zemlje

29 226

39 650

135,7

8 842

20 348

230,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

69 966

447 041

638,9

21 051

31 434

149,3

Countries of Oceania

Australija

62 651

70 613

112,7

9 546

27 597

289,1

Australia

Novi Zeland

6 224

8 325

133,8

10 625

2 961

27,9

New Zealand

Ostale zemlje

1 092

368 103

1)

880

877

99,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

40 922

50 421

123,2

215 259

280 358

130,2

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

1)   The index exceeds 999.

 

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. VII. 2018.

I. VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.                      ‒ VII. 2019.

I.                      ‒ VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

61 325 589

66 359 273

108,2

Export

Države članice EU-a

42 027 655

44 844 283

106,7

EU Member States

Države nečlanice EU-a

19 297 934

21 514 991

111,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

102 679 100

109 783 995

106,9

Import

Države članice EU-a

80 882 201

88 735 117

109,7

EU Member States

Države nečlanice EU-a

21 796 900

21 048 878

96,6

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-41 353 511

-43 424 722

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,7

60,4

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.  ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

     FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4326

7,4173

99,8

7,4326

7,4178

99,8

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2018.

I. – VI. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 968 884

7 370 275

105,8

11 705 673

12 593 695

107,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

261 233

314 527

120,4

349 219

374 744

107,3

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

51 093

34 826

68,2

688 207

447 703

65,1

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

6 321 633

6 689 295

105,8

10 353 679

11 412 310

110,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

548 101

582 662

106,3

994 555

1 110 226

111,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

75 916

78 049

102,8

111 505

124 945

112,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

53 629

82 245

153,4

35 274

72 517

205,6

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

95 618

91 002

95,2

246 176

235 958

95,8

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

326 115

340 146

104,3

511 983

519 911

101,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

227 515

224 363

98,6

333 949

302 119

90,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

367 548

390 761

106,3

177 008

191 494

108,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

130 483

133 123

102,0

259 681

269 412

103,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 030

1 076

104,4

1 015

1 136

111,9

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

542 730

465 744

85,8

499 682

761 652

152,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

390 051

414 597

106,3

931 555

995 982

106,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

479 122

520 254

108,6

595 305

701 782

117,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

214 652

245 134

114,2

481 876

512 706

106,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

238 856

253 152

106,0

228 687

245 418

107,3

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

228 148

285 026

124,9

642 745

718 874

111,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

475 060

499 873

105,2

430 323

503 048

116,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

219 608

230 812

105,1

660 230

720 479

109,1

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

457 656

528 121

115,4

561 815

594 853

105,9

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

501 791

523 013

104,2

893 400

1 015 348

113,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

322 674

414 343

128,4

1 007 821

1 117 355

110,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

151 134

181 363

120,0

214 061

232 925

108,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

144 362

130 387

90,3

184 140

195 908

106,4

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

129 836

74 049

57,0

350 893

268 263

76,5

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

146 657

146 386

99,8

237 406

290 516

122,4

D