GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 9. LISTOPADA 2019./ 9 OCTOBER, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 4.2.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do srpnja 2019. i od siječnja do kolovoza 2019.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – July 2019 and January – August 2019

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2019., prema privremenim podacima, iznosio je 66,6 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 110,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 43,8 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to July 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 66.6 billion kuna. At the same time, total import was 110.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 43.8 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2019. bila je 60,3%.

 

In the period from January to July 2019, coverage of import by export was 60.3%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2019., prema Prvim rezultatima, iznosio je 74,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 123,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 49,4 milijarde kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to August 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 74.1 billion kuna, while total import was 123.5 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 49.4 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do kolovoza 2019. bila je 60,0%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 60.0% in the period from January to August 2019.

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 301 547

1 120 845

1 281 284

13 857 214

1 870 664

2 139 658

-5 555 666

-749 820

-858 375

59,9

II.

8 915 596

1 201 113

1 374 061

14 686 776

1 978 746

2 266 874

-5 771 180

-777 633

-892 813

60,7

III.

9 764 274

1 316 477

1 496 755

16 682 442

2 248 485

2 559 373

-6 918 168

-932 008

-1 062 618

58,5

IV.

9 223 542

1 243 037

1 401 196

16 968 050

2 286 143

2 573 323

-7 744 507

-1 043 106

-1 172 127

54,4

V.

9 946 306

1 340 916

1 506 767

17 546 746

2 366 470

2 656 384

-7 600 440

-1 025 554

-1 149 618

56,7

VI.

8 638 492

1 164 327

1 298 188

14 018 211

1 889 382

2 106 626

-5 379 720

-725 055

-808 438

61,6

VII.

11 821 521

1 598 256

1 800 186

16 644 099

2 250 572

2 541 269

-4 822 578

-652 316

-741 082

71,0

I. – VII.

66 611 279

8 984 971

10 158 437

110 403 538

14 890 463

16 843 508

-43 792 259

-5 905 492

-6 685 071

60,3

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

61 325 589

66 611 279

108,6

102 679 100

110 403 538

107,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 430 687

2 848 678

117,2

2 992 891

3 206 432

107,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

442 539

305 453

69,0

6 216 191

4 550 527

73,2

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

55 546 399

60 572 063

109,0

90 609 238

99 440 661

109,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 776 798

5 142 106

107,6

8 961 406

10 024 271

111,9

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

689 356

712 914

103,4

1 057 360

1 180 097

111,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

483 582

718 744

148,6

341 673

649 444

190,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

826 283

791 487

95,8

2 098 572

2 047 159

97,6

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 865 044

2 966 628

103,5

4 425 602

4 564 136

103,1

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 974 168

1 968 970

99,7

2 879 474

2 696 153

93,6

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 232 502

3 429 822

106,1

1 549 135

1 651 064

106,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 145 075

1 170 752

102,2

2 290 362

2 376 160

103,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

8 727

9 529

109,2

8 347

9 919

118,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

4 926 527

4 188 384

85,0

4 449 843

6 188 938

139,1

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 328 302

3 621 073

108,8

8 243 799

8 729 037

105,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4 085 519

4 732 294

115,8

5 187 072

6 161 631

118,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

1 893 919

2 174 536

114,8

4 243 826

4 536 456

106,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 112 720

2 257 562

106,9

1 979 421

2 124 987

107,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 029 258

2 475 317

122,0

5 656 731

6 270 980

110,9

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

4 090 231

4 375 486

107,0

3 743 580

4 318 778

115,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 922 725

2 071 548

107,7

5 718 819

6 209 427

108,6

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 040 704

4 585 006

113,5

4 904 415

5 221 028

106,5

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

4 451 335

4 545 769

102,1

7 842 476

8 827 317

112,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 779 872

3 517 334

126,5

8 556 721

9 596 759

112,2

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 492 221

3 329 826

223,1

1 775 209

1 983 364

111,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 242 078

1 137 611

91,6

1 597 125

1 706 084

106,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 149 454

649 364

56,5

3 098 271

2 367 470

76,4

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 181 011

1 241 783

105,1

2 179 265

2 606 194

119,6

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 311 889

1 142 560

87,1

363 871

309 221

85,0

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

252 244

274 127

108,7

303 461

277 370

91,4

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

138

571

414,9

401

528

131,7

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 493

3 014

201,9

1 408

1 431

101,6

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

159 191

223 030

140,1

12 374

11 173

90,3

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

61 325 589

66 611 279

108,6

102 679 100

110 403 538

107,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

6 018 531

6 745 051

112,1

10 654 850

12 062 064

113,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 220 746

1 386 410

113,6

1 549 650

1 825 076

117,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

4 696 147

4 875 867

103,8

2 027 469

2 015 661

99,4

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

6 410 306

5 544 522

86,5

12 921 959

13 230 172

102,4

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

253 554

277 504

109,4

429 195

456 262

106,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

7 915 000

9 097 139

114,9

14 362 038

16 046 671

111,7

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

10 635 631

11 399 851

107,2

18 300 434

19 597 959

107,1

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

14 374 994

17 952 855

124,9

27 416 757

30 310 269

110,6

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

9 485 599

8 939 244

94,2

14 941 962

14 777 319

98,9

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

155 891

169 804

108,9

62 413

70 911

113,6

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

159 191

223 030

140,1

12 374

11 173

90,3

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

61 325 589

66 611 279

108,6

102 679 100

110 403 538

107,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

42 027 655

45 099 560

107,3

80 882 201

89 360 145

110,5

EU Member States

Austrija

4 140 278

3 917 894

94,6

7 216 490

7 089 615

98,2

Austria

Belgija

1 057 745

1 178 261

111,4

1 751 921

1 802 430

102,9

Belgium

Bugarska

470 053

393 111

83,6

642 232

688 934

107,3

Bulgaria

Cipar

42 575

58 010

136,3

28 393

52 563

185,1

Cyprus

Češka

1 055 813

1 013 445

96,0

2 586 689

2 808 437

108,6

Czech Republic

Danska

201 664

255 549

126,7

552 198

627 885

113,7

Denmark

Estonija

40 653

33 811

83,2

18 630

31 074

166,8

Estonia

Finska

315 498

99 457

31,5

126 067

194 963

154,7

Finland

Francuska

1 626 613

1 836 081

112,9

2 972 933

3 142 251

105,7

France

Grčka

280 672

353 734

126,0

501 770

592 424

118,1

Greece

Irska

114 944

237 049

206,2

307 712

454 402

147,7

Ireland

Italija

8 968 625

9 321 522

103,9

14 340 397

16 355 513

114,1

Italy

Letonija

45 325

41 689

92,0

30 201

46 725

154,7

Latvia

Litva

197 612

204 966

103,7

120 133

138 501

115,3

Lithuania

Luksemburg

138 495

55 519

40,1

54 778

87 462

159,7

Luxembourg

Mađarska

2 116 425

2 377 808

112,4

7 531 855

9 624 932

127,8

Hungary

Malta

361 338

1 174 167

325,0

27 195

23 365

85,9

Malta

Nizozemska

735 178

835 085

113,6

3 770 651

4 161 690

110,4

Netherlands

Njemačka

8 295 116

8 864 016

106,9

16 008 102

16 975 700

106,0

Germany

Poljska

953 547

1 005 468

105,4

3 803 580

4 096 337

107,7

Poland

Portugal

233 599

291 940

125,0

155 006

153 319

98,9

Portugal

Rumunjska

888 542

1 149 695

129,4

947 030

1 162 241

122,7

Romania

Slovačka

670 312

789 901

117,8

1 793 609

2 062 058

115,0

Slovakia

Slovenija

6 725 352

6 963 241

103,5

11 390 657

12 635 612

110,9

Slovenia

Španjolska

985 075

1 119 717

113,7

2 221 585

2 530 918

113,9

Spain

Švedska

426 609

500 972

117,4

584 740

584 160

99,9

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

921 598

1 009 353

109,5

1 397 646

1 231 951

88,1

United Kingdom

Neraspoređeno

18 401

18 098

98,4

0

4 683

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 184 939

1 193 013

100,7

861 088

747 926

86,9

EFTA countries

Island

18 030

16 248

90,1

2 166

154

7,1

Iceland

Lihtenštajn

5 362

5 046

94,1

1 036

145

14,0

Liechtenstein

Norveška

358 190

274 129

76,5

113 681

62 150

54,7

Norway

Švicarska

803 357

897 590

111,7

744 205

685 477

92,1

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

10 022 723

11 679 865

116,5

6 142 862

6 160 057

100,3

CEFTA countries

Albanija

234 047

311 350

133,0

29 018

39 338

135,6

Albania

Bosna i Hercegovina

5 534 912

6 619 505

119,6

3 125 109

3 183 249

101,9

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

817 317

888 512

108,7

25 846

20 768

80,4

Montenegro

Kosovo

298 798

427 823

143,2

8 927

14 277

159,9

Kosovo

Moldavija

8 448

8 411

99,6

8 734

8 464

96,9

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

545 891

494 968

90,7

394 862

299 369

75,8

North Macedonia2)

Srbija

2 583 310

2 929 296

113,4

2 550 366

2 594 592

101,7

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

961 380

704 904

73,3

2 153 391

1 579 270

73,3

OPEC countries

Alžir

393 148

34 657

8,8

14 696

31 388

213,6

Algeria

Angola

265

314

118,3

-

-

-

Angola

Ekvador

423

330

78,1

59 078

70 198

118,8

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

512

177,6

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 967

879

44,7

-

87

-

Gabon

Irak

263 004

3 959

1,5

1 283 434

231 265

18,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

24 829

32 335

130,2

443 916

10 340

2,3

Iran, Islamic Republic of

Kongo

7 857

849

10,8

42

20

48,7

Congo

Kuvajt

34 829

25 671

73,7

31

208

665,7

Kuwait

Libija

13 612

20 391

149,8

249 508

872 469

349,7

Libya

Nigerija

6 050

6 353

105,0

3 109

8 810

283,4

Nigeria

Saudijska Arabija

131 420

298 715

227,3

94 809

344 757

363,6

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

83 687

279 940

334,5

4 745

8 032

169,3

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

22

1 697

1)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 851 489

1 605 229

86,7

3 500 748

3 080 415

88,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

49 240

63 895

129,8

42 876

38 587

90,0

Belarus

Rusija

599 760

632 642

105,5

1 862 065

1 258 709

67,6

Russian Federation

Turska

472 955

582 392

123,1

1 469 921

1 625 344

110,6

Turkey

Ukrajina

139 226

169 697

121,9

123 351

155 934

126,4

Ukraine

Ostale zemlje

590 307

156 604

26,5

2 535

1 840

72,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 427 726

2 180 114

89,8

7 429 772

7 629 207

102,7

Other countries in Asia

Azerbajdžan

3 852

5 492

142,6

1 200 720

863 941

72,0

Azerbaijan

Bangladeš

2 578

8 005

310,5

61 397

67 399

109,8

Bangladesh

Filipini

63 914

48 900

76,5

17 334

18 462

106,5

Philippines

Hong Kong, Kina

129 075

87 426

67,7

68 929

56 839

82,5

Hong Kong, China

Indija

46 151

194 911

422,3

580 297

543 792

93,7

India

Indonezija

20 163

33 511

166,2

97 571

99 471

101,9

Indonesia

Izrael

141 654

240 266

169,6

95 508

273 963

286,8

Israel

Japan

303 040

261 155

86,2

180 068

173 400

96,3

Japan

Katar

137 863

103 575

75,1

191

2 849

1)

Qatar

Kazahstan

39 808

40 207

101,0

196 678

43 034

21,9

Kazakhstan

Kina

566 692

513 875

90,7

3 536 171

3 321 345

93,9

China

Koreja, Republika

430 277

133 541

31,0

777 664

1 092 904

140,5

Korea, Republic of

Libanon

120 383

98 337

81,7

649

163

25,1

Lebanon

Malezija

11 674

52 062

446,0

45 476

56 933

125,2

Malaysia

Pakistan

20 531

2 628

12,8

61 062

61 063

100,0

Pakistan

Singapur

35 742

24 016

67,2

45 982

27 449

59,7

Singapore

Tajland

57 920

39 174

67,6

104 336

101 048

96,8

Thailand

Tajvan, Kina

7 069

36 762

520,0

156 464

192 556

123,1

Taiwan, China

Vijetnam

121 100

123 273

101,8

157 488

203 745

129,4

Viet Nam

Ostale zemlje

168 240

132 998

79,1

45 788

428 852

936,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

636 069

629 812

99,0

238 510

217 084

91,0

Other countries in Africa

Egipat

270 948

377 761

139,4

67 040

103 565

154,5

Egypt

Etiopija

19 442

43 055

221,4

3 451

14 612

423,4

Ethiopia

Južnoafrička Republika

59 078

61 310

103,8

28 293

23 253

82,2

South Africa

Maroko

39 932

37 714

94,4

31 197

12 277

39,4

Morocco

Tunis

142 591

7 518

5,3

22 719

24 606

108,3

Tunisia

Ostale zemlje

104 077

102 454

98,4

85 810

38 771

45,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 079 998

2 316 539

111,4

1 139 497

1 266 006

111,1

Other countries in America

Argentina

23 790

2 485

10,4

27 432

36 500

133,1

Argentina

Brazil

37 373

83 202

222,6

145 671

259 256

178,0

Brazil

Čile

10 079

37 680

373,8

9 031

7 341

81,3

Chile

Kanada

445 870

182 613

41,0

57 352

85 446

149,0

Canada

Kolumbija

536

1 728

322,4

42 403

41 066

96,8

Colombia

Meksiko

51 871

52 235

100,7

29 094

26 271

90,3

Mexico

Peru

2 659

1 320

49,6

1 456

255

17,5

Peru

SAD

1 440 759

1 897 399

131,7

815 474

776 311

95,2

United States

Ostale zemlje

67 061

57 878

86,3

11 585

33 560

289,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

80 440

1 096 350

1)

22 375

38 442

171,8

Countries of Oceania

Australija

72 966

81 330

111,5

10 274

29 313

285,3

Australia

Novi Zeland

6 252

9 370

149,9

11 221

8 108

72,3

New Zealand

Ostale zemlje

1 223

1 005 650

1)

880

1 021

116,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

53 171

105 891

199,2

308 657

324 986

105,3

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   The index exceeds 999.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I.VIII. 2018.

I.VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I.‒VIII. 2019.

I.‒VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

70 058 747

74 149 744

105,8

Export

Države članice EU-a

47 899 090

50 104 886

104,6

EU Member States

Države nečlanice EU-a

22 159 657

24 044 858

108,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

116 664 410

123 523 229

105,9

Import

Države članice EU-a

91 261 238

99 577 885

109,1

EU Member States

Države nečlanice EU-a

25 403 172

23 945 344

94,3

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-46 605 663

-49 373 485

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,1

60,0

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4239

7,4136

99,9

7,4242

7,4144

99,9

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2018.

I.–VII. 2019.

Indeksi

Indices

I.–VII. 2019.

I.–VII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 260 538

8 984 971

108,8

13 830 339

14 890 463

107,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

327 480

384 248

117,3

402 975

432 435

107,3

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

59 599

41 197

69,1

837 785

613 750

73,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

7 482 281

8 170 343

109,2

12 204 209

13 411 812

109,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

643 474

693 592

107,8

1 207 508

1 352 135

112,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

92 941

96 169

103,5

142 620

159 194

111,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

65 201

96 936

148,7

46 061

87 607

190,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

111 286

106 755

95,9

282 599

276 100

97,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

385 869

400 094

103,7

595 894

615 600

103,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

265 782

265 558

99,9

387 668

363 648

93,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

435 374

462 619

106,3

208 658

222 670

106,7

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

154 197

157 910

102,4

308 494

320 491

103,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 175

1 285

109,4

1 122

1 338

119,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

664 115

565 028

85,1

599 301

834 576

139,3

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

448 179

488 406

109,0

1 110 178

1 177 334

106,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

550 143

638 363

116,0

698 620

831 154

119,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

255 105

293 296

115,0

571 673

611 855

107,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

284 669

304 512

107,0

266 620

286 590

107,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

273 336

333 860

122,1

761 859

845 816

111,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

550 995

590 152

107,1

504 149

582 517

115,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

258 959

279 419

107,9

769 969

837 490

108,8

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

544 233

618 444

113,6

660 527

704 181

106,6

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

599 669

613 095

102,2

1 056 555

1 190 504

112,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

374 346

474 325

126,7

1 152 621

1 294 189

112,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

201 152

449 509

223,5

239 185

267 406

111,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

167 236

153 429

91,7

215 146

230 111

107,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

154 844

87 585

56,6

417 181

319 307

76,5

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

158 807

167 535