GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 8. STUDENOGA 2019./ 8 NOVEMBER, 2019                              BROJ/ NUMBER: 4.2.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM privremeni podaci

od siječnja do kolovoza 2019. i od siječnja do rujna 2019.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA Provisional Data

January – August 2019 and January – September 2019

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2019., prema privremenim podacima, iznosio je 74,3 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 124,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 50,0 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to August 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 74.3 billion kuna. At the same time, total import was 124.3 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 50.0 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2019. bila je 59,8%.

 

In the period from January to August 2019, coverage of import by export was 59.8%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2019., prema Prvim rezultatima, iznosio je 83,9 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 139,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 55,1 milijardu kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to September 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 83.9 billion kuna, while total import was 139.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 55.1 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do rujna 2019. bila je 60,4%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 60.4% in the period from January to September 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 301 108

1 120 785

1 281 216

13 858 502

1 870 838

2 139 857

-5 557 394

-750 053

-858 641

59,9

II.

8 923 146

1 202 131

1 375 229

14 686 930

1 978 767

2 266 898

-5 763 784

-776 636

-891 669

60,8

III.

9 770 991

1 317 381

1 497 791

16 679 921

2 248 140

2 558 981

-6 908 930

-930 760

-1 061 190

58,6

IV.

9 248 649

1 246 418

1 404 995

16 984 881

2 288 398

2 575 856

-7 736 231

-1 041 980

-1 170 861

54,5

V.

9 949 182

1 341 304

1 507 202

17 579 701

2 370 917

2 661 370

-7 630 518

-1 029 613

-1 154 167

56,6

VI.

8 670 527

1 168 645

1 303 002

14 145 387

1 906 524

2 125 739

-5 474 860

-737 879

-822 737

61,3

VII.

11 857 408

1 603 109

1 805 682

17 329 248

2 343 184

2 645 165

-5 471 839

-740 075

-839 483

68,4

VIII.

7 597 945

1 030 056

1 148 988

13 082 128

1 773 803

1 977 938

-5 484 183

-743 747

-828 951

58,1

I. – VIII.

74 318 956

10 029 829

11 324 105

124 346 697

16 780 572

18 951 804

-50 027 740

-6 750 744

-7 627 700

59,8

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

70 058 747

74 318 956

106,1

116 664 410

124 346 697

106,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 842 691

3 246 632

114,2

3 378 233

3 605 159

106,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

497 100

358 445

72,1

7 768 379

5 615 695

72,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

63 373 467

67 480 486

106,5

102 149 738

111 419 449

109,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 454 867

5 838 272

107,0

10 427 776

11 581 698

111,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

815 224

840 397

103,1

1 226 819

1 363 010

111,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

572 406

802 529

140,2

401 298

731 194

182,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

900 734

865 344

96,1

2 295 968

2 242 020

97,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

3 144 600

3 226 345

102,6

5 037 532

5 223 226

103,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 180 567

2 190 846

100,5

3 250 268

3 074 827

94,6

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 535 712

3 735 979

105,7

1 715 240

1 804 737

105,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 302 948

1 327 868

101,9

2 597 500

2 684 923

103,4

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

9 838

10 594

107,7

9 420

11 007

116,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 642 895

5 021 573

89,0

5 120 123

6 783 281

132,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 717 033

4 099 880

110,3

9 288 789

9 816 010

105,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4 530 918

5 196 355

114,7

5 832 077

6 808 614

116,7

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

2 135 403

2 406 571

112,7

4 814 438

5 063 073

105,2

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 428 471

2 547 617

104,9

2 229 255

2 354 305

105,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 322 504

2 764 961

119,1

6 408 451

6 918 720

108,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

4 670 410

4 835 545

103,5

4 202 502

4 754 915

113,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 222 060

2 281 854

102,7

6 461 758

6 918 977

107,1

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 583 322

5 141 898

112,2

5 512 271

5 833 997

105,8

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

4 995 697

4 987 239

99,8

8 849 969

9 740 686

110,1

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 091 577

3 965 775

128,3

9 394 897

10 505 478

111,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 412 271

3 415 685

141,6

1 939 935

2 667 506

137,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 370 316

1 258 998

91,9

1 777 954

1 886 816

106,1

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 333 692

718 361

53,9

3 355 498

2 650 431

79,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 330 237

1 358 316

102,1

2 573 118

3 021 253

117,4

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 446 663

1 272 793

88,0

415 757

341 858

82,2

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

291 757

307 420

105,4

360 700

326 531

90,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

140

571

407,0

424

530

125,0

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 321

3 170

136,6

1 554

1 580

101,7

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

274 372

291 123

106,1

16 508

14 642

88,7

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

70 058 747

74 318 956

106,1

116 664 410

124 346 697

106,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

6 940 076

7 671 825

110,5

12 345 103

13 852 676

112,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 448 662

1 596 627

110,2

1 791 701

2 086 792

116,5

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

5 205 412

5 407 156

103,9

2 271 997

2 260 959

99,5

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

7 304 908

6 556 751

89,8

15 534 003

15 308 233

98,5

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

296 575

321 779

108,5

491 739

520 556

105,9

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

8 828 610

10 092 297

114,3

16 191 601

17 899 642

110,5

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema
materijalu

11 966 488

12 690 169

106,0

20 520 035

21 687 593

105,7

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

16 957 377

19 669 978

116,0

30 607 018

33 968 159

111,0

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

10 660 009

9 832 638

92,2

16 810 973

16 666 127

99,1

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

176 259

188 614

107,0

83 732

81 318

97,1

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

274 372

291 123

106,1

16 508

14 642

88,7

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

70 058 747

74 318 956

106,1

116 664 410

124 346 697

106,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

47 899 090

50 215 404

104,8

91 261 238

99 903 369

109,5

EU Member States

Austrija

4 648 760

4 384 433

94,3

8 197 559

7 952 405

97,0

Austria

Belgija

1 146 983

1 314 765

114,6

1 972 374

2 021 406

102,5

Belgium

Bugarska

519 156

440 978

84,9

746 202

797 498

106,9

Bulgaria

Cipar

48 409

59 292

122,5

31 641

58 298

184,2

Cyprus

Češka

1 207 769

1 156 556

95,8

3 014 477

3 189 554

105,8

Czech Republic

Danska

250 377

281 491

112,4

622 458

720 466

115,7

Denmark

Estonija

45 113

36 726

81,4

21 414

35 344

165,1

Estonia

Finska

356 838

113 817

31,9

146 241

214 019

146,3

Finland

Francuska

1 780 550

2 002 228

112,4

3 241 877

3 473 196

107,1

France

Grčka

298 737

434 411

145,4

551 102

685 049

124,3

Greece

Irska

123 975

266 535

215,0

345 977

494 372

142,9

Ireland

Italija

9 900 730

10 174 175

102,8

15 813 271

17 877 810

113,1

Italy

Letonija

50 827

48 845

96,1

34 204

51 096

149,4

Latvia

Litva

226 856

230 526

101,6

136 182

159 118

116,8

Lithuania

Luksemburg

956 559

58 015

6,1

64 403

94 419

146,6

Luxembourg

Mađarska

2 381 217

2 791 387

117,2

8 567 249

10 686 699

124,7

Hungary

Malta

442 280

1 179 821

266,8

31 268

24 917

79,7

Malta

Nizozemska

839 120

920 113

109,7

4 286 504

4 678 704

109,1

Netherlands

Njemačka

9 331 766

9 919 835

106,3

18 044 520

19 118 657

106,0

Germany

Poljska

1 071 311

1 114 089

104,0

4 341 578

4 633 376

106,7

Poland

Portugal

254 695

336 430

132,1

177 779

165 969

93,4

Portugal

Rumunjska

1 048 466

1 283 265

122,4

1 102 127

1 304 264

118,3

Romania

Slovačka

772 894

868 371

112,4

2 053 834

2 345 786

114,2

Slovakia

Slovenija

7 579 786

7 822 508

103,2

13 064 151

14 252 488

109,1

Slovenia

Španjolska

1 062 436

1 274 147

119,9

2 467 706

2 822 226

114,4

Spain

Švedska

476 756

544 581

114,2

647 308

658 852

101,8

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 055 557

1 135 925

107,6

1 537 778

1 382 700

89,9

United Kingdom

Neraspoređeno

21 167

22 139

104,6

55

4 683

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 332 126

1 331 974

100,0

1 260 419

832 897

66,1

EFTA countries

Island

18 827

17 172

91,2

2 753

154

5,6

Iceland

Lihtenštajn

6 083

5 786

95,1

1 302

145

11,1

Liechtenstein

Norveška

421 174

290 628

69,0

417 931

68 935

16,5

Norway

Švicarska

886 042

1 018 388

114,9

838 433

763 663

91,1

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

11 665 497

13 358 233

114,5

7 033 673

6 928 381

98,5

CEFTA countries

Albanija

277 190

367 189

132,5

33 091

41 905

126,6

Albania

Bosna i Hercegovina

6 478 772

7 545 475

116,5

3 613 794

3 561 615

98,6

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

957 294

1 026 840

107,3

26 866

23 674

88,1

Montenegro

Kosovo

351 322

503 313

143,3

10 627

17 124

161,1

Kosovo

Moldavija

8 800

8 765

99,6

11 044

10 094

91,4

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

616 108

559 985

90,9

437 106

341 841

78,2

North Macedonia2)

Srbija

2 976 010

3 346 666

112,5

2 901 143

2 932 128

101,1

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 100 862

839 708

76,3

2 884 417

1 978 447

68,6

OPEC countries

Alžir

406 510

38 262

9,4

14 696

33 865

230,4

Algeria

Angola

265

314

118,3

-

-

-

Angola

Ekvador

545

366

67,1

69 627

77 637

111,5

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

512

177,6

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 967

1 069

54,3

-

87

-

Gabon

Irak

267 253

4 180

1,6

1 701 035

346 070

20,3

Iraq

Iran, Islamska Republika

26 612

50 781

190,8

444 693

11 229

2,5

Iran, Islamic Republic of

Kongo

7 946

886

11,1

42

20

48,7

Congo

Kuvajt

40 883

28 645

70,1

36

208

583,0

Kuwait

Libija

13 612

20 618

151,5

525 364

872 469

166,1

Libya

Nigerija

7 765

6 974

89,8

3 307

9 709

293,6

Nigeria

Saudijska Arabija

235 571

323 375

137,3

118 933

616 648

518,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

91 644

363 728

396,9

6 412

8 564

133,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

274

1 942

707,9

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 124 828

1 778 979

83,7

3 918 777

3 679 105

93,9

Other countries in Europe

Bjelorusija

53 129

67 227

126,5

50 374

39 868

79,1

Belarus

Rusija

735 045

715 901

97,4

2 108 583

1 665 064

79,0

Russian Federation

Turska

513 794

659 903

128,4

1 619 690

1 804 525

111,4

Turkey

Ukrajina

155 714

183 860

118,1

137 440

167 776

122,1

Ukraine

Ostale zemlje

667 146

152 088

22,8

2 690

1 872

69,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 791 305

2 325 541

83,3

8 445 705

8 509 746

100,8

Other countries in Asia

Azerbajdžan

4 532

6 539

144,3

1 200 720

1 134 420

94,5

Azerbaijan

Bangladeš

2 951

8 952

303,3

70 993

80 447

113,3

Bangladesh

Filipini

67 159

49 405

73,6

20 229

20 815

102,9

Philippines

Hong Kong, Kina

172 554

101 410

58,8

83 505

58 046

69,5

Hong Kong, China

Indija

55 519

213 518

384,6

660 968

590 132

89,3

India

Indonezija

36 293

36 596

100,8

108 865

115 571

106,2

Indonesia

Izrael

148 926

245 997

165,2

103 260

286 857

277,8

Israel

Japan

313 354

265 351

84,7

195 655

192 518

98,4

Japan

Katar

172 802

115 608

66,9

274

7 155

1)

Qatar

Kazahstan

45 367

40 434

89,1

493 267

43 057

8,7

Kazakhstan

Kina

647 832

552 754

85,3

3 904 560

3 724 601

95,4

China

Koreja, Republika

509 326

140 673

27,6

916 873

1 117 584

121,9

Korea, Republic of

Libanon

141 911

106 738

75,2

657

163

24,8

Lebanon

Malezija

13 207

55 093

417,1

52 779

65 130

123,4

Malaysia

Pakistan

24 359

2 796

11,5

64 644

67 087

103,8

Pakistan

Singapur

39 069

27 325

69,9

49 409

33 568

67,9

Singapore

Tajland

63 756

39 904

62,6

113 993

107 533

94,3

Thailand

Tajvan, Kina

11 008

37 705

342,5

183 705

207 071

112,7

Taiwan, China

Vijetnam

141 012

135 127

95,8

167 794

212 833

126,8

Viet Nam

Ostale zemlje

180 367

143 615

79,6

53 556

445 159

831,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

704 754

739 791

105,0

274 618

749 734

273,0

Other countries in Africa

Egipat

316 763

454 121

143,4

69 942

110 720

158,3

Egypt

Etiopija

21 016

48 921

232,8

3 995

14 667

367,1

Ethiopia

Južnoafrička Republika

63 865

64 475

101,0

30 730

24 750

80,5

South Africa

Maroko

44 509

46 829

105,2

56 321

17 430

30,9

Morocco

Tunis

143 635

7 878

5,5

23 164

29 364

126,8

Tunisia

Ostale zemlje

114 966

117 567

102,3

90 465

552 802

611,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 283 097

2 497 486

109,4

1 237 084

1 372 393

110,9

Other countries in America

Argentina

23 889

2 978

12,5

31 918

45 057

141,2

Argentina

Brazil

40 685

87 479

215,0

156 402

268 194

171,5

Brazil

Čile

10 288

45 710

444,3

9 805

7 785

79,4

Chile

Kanada

455 253

193 133

42,4

66 273

92 836

140,1

Canada

Kolumbija

887

1 758

198,2

42 522

41 137

96,7

Colombia

Meksiko

59 137

59 975

101,4

32 002

29 700

92,8

Mexico

Peru

2 770

1 765

63,7

1 483

374

25,2

Peru

SAD

1 616 390

2 040 739

126,3

882 165

840 893

95,3

United States

Ostale zemlje

73 796

63 947

86,7

14 513

46 418

319,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

91 468

1 112 722

1)

24 136

40 010

165,8

Countries of Oceania

Australija

83 515

93 834

112,4

11 274

30 113

267,1

Australia

Novi Zeland

6 646

10 922

164,3

11 982

8 702

72,6

New Zealand

Ostale zemlje

1 306

1 007 966

1)

880

1 196

135,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

65 721

119 117

181,2

324 344

352 615

108,7

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   The index exceeds 999.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. IX. 2018.

I. IX. 2019.

Indeksi

Indices

I. IX. 2019.

I. IX. 2018.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

79 223 449

83 931 531

105,9

Export

Države članice EU-a

54 377 842

56 832 654

104,5

EU Member States

Države nečlanice EU-a

24 845 607

27 098 877

109,1

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

131 100 773

139 039 453

106,1

Import

Države članice EU-a

102 261 519

111 899 642

109,4

EU Member States

Države nečlanice EU-a

28 839 254

27 139 811

94,1

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-51 877 324

-55 107 923

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,4

60,4

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4190

7,4098

99,9

7,4196

7,4102

99,9

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2018.

I. – VIII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 443 142

10 029 829

106,2

15 723 916

16 780 572

106,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

383 261

438 204

114,3

455 147

486 486

106,9

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

66 987

48 383

72,2

1 048 053

758 070

72,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

8 542 203

9 106 838

106,6

13 766 655

15 035 695

109,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

735 297

787 962

107,2

1 406 022

1 563 331

111,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

109 989

113 444

103,1

165 564

183 992

111,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

77 227

108 296

140,2

54 133

98 693

182,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

121 367

116 768

96,2

309 325

302 512

97,8

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

423 715

435 313

102,7

678 741

704 969

103,9

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

293 724

295 645

100,7

437 865

414 997

94,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame
i pletarskih materijala

476 436

504 116

105,8

231 148

243 505

105,3

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

175 573

179 211

102,1

350 076

362 356

103,5

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 326

1 430

107,8

1 268

1 485

117,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

761 140

677 956

89,1

690 061

915 159

132,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

500 820

553 317

110,5

1 251 655

1 324 719

105,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

610 456

701 280

114,9

785 954

918 874

116,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

287 801

324 753

112,8

648 926

683 262

105,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

327 428

343 829

105,0

300 445

317 681

105,7

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

313 041

373 133

119,2

863 643

933 642

108,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

629 557

652 525

103,6

566 284

641 651

113,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

299 488

307 939

102,8

870 550

933 704

107,3

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

617 704

693 937

112,3

742 828

787 293

106,0

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

673 380

672 936

99,9

1 192 955

1 314 319

110,2

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

416 547

535 080

128,5

1 266 088

1 417 375

111,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

325 792

461 146

141,5

261 486

359 897

137,6

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

184 597

169 887

92,0

239 630

254 605

106,2

 

31

Manufacture of furniture