GODINA/ YEAR: LVI.                                         ZAGREB, 9. SIJEČNJA 2020./ 9 JANUARY, 2020                                  BROJ/ NUMBER: 4.2.1/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do listopada 2019. i od siječnja do studenoga 2019.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – October 2019 and January – November 2019

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2019., prema privremenim podacima, iznosio je 95,4 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 155,9 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 60,5 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to October 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 95.4 billion kuna. At the same time, total import was 155.9 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 60.5 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2019. bila je 61,2%.

 

In the period from January to October 2019, coverage of import by export was 61.2%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2019., prema Prvim rezultatima, iznosio je 105,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 170,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 65,7 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to November 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 105.1 billion kuna, while total import was 170.8 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 65.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do studenoga 2019. bila je 61,5%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 61.5% in the period from January to November 2019.

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 298 821

1 120 477

1 280 863

13 860 069

1 871 059

2 140 108

-5 561 248

-750 582

-859 245

59,9

II.

8 920 986

1 201 840

1 374 896

14 691 686

1 979 420

2 267 645

-5 770 700

-777 581

-892 749

60,7

III.

9 769 256

1 317 147

1 497 524

16 683 789

2 248 673

2 559 586

-6 914 533

-931 526

-1 062 062

58,6

IV.

9 377 027

1 263 708

1 424 416

16 988 814

2 288 945

2 576 468

-7 611 787

-1 025 237

-1 152 052

55,2

V.

10 097 016

1 361 251

1 529 563

17 588 942

2 372 174

2 662 777

-7 491 926

-1 010 923

-1 133 214

57,4

VI.

8 810 637

1 187 528

1 324 057

14 158 647

1 908 328

2 127 749

-5 348 011

-720 800

-803 692

62,2

VII.

12 173 635

1 645 878

1 854 116

17 474 022

2 362 793

2 667 364

-5 300 387

-716 915

-813 247

69,7

VIII.

7 754 520

1 051 292

1 172 651

13 307 026

1 804 325

2 011 947

-5 552 506

-753 033

-839 296

58,3

IX.

9 963 170

1 348 077

1 490 092

14 967 211

2 024 520

2 236 871

-5 004 041

-676 444

-746 779

66,6

X.

10 204 567

1 379 091

1 509 997

16 130 483

2 179 584

2 384 587

-5 925 916

-800 493

-874 590

63,3

I. – X.

95 369 637

12 876 288

14 458 175

155 850 690

21 039 821

23 635 101

-60 481 053

-8 163 533

-9 176 926

61,2

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

89 627 876

95 369 637

106,4

147 621 639

155 850 690

105,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 058 012

4 288 957

105,7

4 190 546

4 434 971

105,8

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

616 852

463 232

75,1

10 641 114

7 545 363

70,9

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

80 684 403

86 642 107

107,4

128 344 974

139 099 963

108,4

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

6 985 159

7 477 404

107,0

13 068 917

14 561 540

111,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 000 152

1 022 522

102,2

1 456 078

1 631 664

112,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

751 690

1 035 003

137,7

490 984

879 748

179,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 120 989

1 085 887

96,9

2 841 733

2 782 253

97,9

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 120 465

4 206 156

102,1

6 782 012

7 042 846

103,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 780 094

2 801 616

100,8

4 073 143

3 928 385

96,4

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

4 472 299

4 725 356

105,7

2 138 026

2 258 406

105,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 646 220

1 683 544

102,3

3 265 938

3 336 501

102,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

12 798

13 476

105,3

12 138

13 096

107,9

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7 486 646

6 509 096

86,9

5 861 248

7 960 091

135,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 894 164

5 270 116

107,7

11 671 959

12 309 552

105,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5 677 809

7 944 364

139,9

7 466 149

8 558 187

114,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

2 749 936

3 085 014

112,2

6 105 022

6 413 746

105,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 099 863

3 272 532

105,6

2 803 246

2 927 139

104,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

3 039 374

3 478 247

114,4

8 176 700

8 600 819

105,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

5 871 807

6 174 545

105,2

5 241 424

5 905 835

112,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 877 648

2 978 410

103,5

8 311 849

8 906 388

107,2

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 914 088

6 458 473

109,2

7 440 295

7 449 946

100,1

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 277 899

6 151 682

98,0

11 143 989

12 129 124

108,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 945 745

5 127 566

130,0

11 450 485

12 797 407

111,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 627 499

3 613 805

137,5

2 292 672

2 918 587

127,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 691 495

1 602 538

94,7

2 182 653

2 341 432

107,3

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 640 565

924 756

56,4

4 068 313

3 447 269

84,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 589 137

1 583 191

99,6

3 370 276

3 851 633

114,3

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 846 870

1 587 003

85,9

537 987

418 489

77,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

413 044

417 478

101,1

513 107

477 504

93,1

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

148

573

386,2

541

1 130

208,8

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

3 421

4 275

125,0

2 169

2 365

109,0

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

415 987

382 820

92,0

20 925

19 273

92,1

 

 

Not classified

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

89 627 876

95 369 637

106,4

147 621 639

155 850 690

105,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

9 108 736

9 810 465

107,7

15 455 892

17 271 480

111,7

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 842 844

1 990 631

108,0

2 162 876

2 558 179

118,3

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 782 542

6 967 237

102,7

2 843 141

2 844 169

100,0

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

9 542 047

8 325 167

87,2

19 921 957

19 196 030

96,4

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

395 936

435 507

110,0

605 784

655 804

108,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

11 261 301

14 228 491

126,3

20 519 064

22 504 965

109,7

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema
materijalu

15 299 026

16 218 521

106,0

25 875 428

27 046 528

104,5

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

21 157 662

24 138 888

114,1

38 607 090

42 022 236

108,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

13 586 527

12 624 366

92,9

21 504 910

21 620 563

100,5

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

235 269

247 544

105,2

104 574

111 464

106,6

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

415 987

382 820

92,0

20 925

19 273

92,1

 

Not classified

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

89 627 876

95 369 637

106,4

147 621 639

155 850 690

105,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

61 564 430

65 293 442

106,1

114 707 671

125 418 559

109,3

EU Member States

Austrija

5 860 639

5 576 752

95,2

10 265 847

10 094 658

98,3

Austria

Belgija

1 611 441

2 650 707

164,5

2 449 333

2 718 675

111,0

Belgium

Bugarska

653 225

552 837

84,6

966 760

1 006 037

104,1

Bulgaria

Cipar

53 864

65 550

121,7

41 421

66 262

160,0

Cyprus

Češka

1 551 380

1 474 266

95,0

3 845 724

3 971 302

103,3

Czech Republic

Danska

334 449

351 614

105,1

778 299

905 216

116,3

Denmark

Estonija

55 788

54 888

98,4

26 457

40 540

153,2

Estonia

Finska

393 430

146 850

37,3

189 026

287 937

152,3

Finland

Francuska

2 235 630

2 664 046

119,2

3 906 377

4 230 670

108,3

France

Grčka

371 009

743 107

200,3

663 143

834 720

125,9

Greece

Irska

145 727

299 893

205,8

425 150

596 880

140,4

Ireland

Italija

12 952 259

13 229 451

102,1

19 619 040

22 178 958

113,0

Italy

Letonija

66 000

66 452

100,7

46 924

64 906

138,3

Latvia

Litva

296 282

308 285

104,1

171 565

197 402

115,1

Lithuania

Luksemburg

969 890

69 171

7,1

87 466

115 256

131,8

Luxembourg

Mađarska

3 067 541

3 562 384

116,1

11 085 393

13 251 587

119,5

Hungary

Malta

553 264

1 198 544

216,6

40 112

28 528

71,1

Malta

Nizozemska

1 045 447

1 275 824

122,0

5 438 362

5 933 679

109,1

Netherlands

Njemačka

11 908 947

12 485 078

104,8

22 515 703

24 066 795

106,9

Germany

Poljska

1 372 835

1 452 985

105,8

5 498 907

5 906 998

107,4

Poland

Portugal

334 728

440 668

131,6

227 352

245 648

108,0

Portugal

Rumunjska

1 415 642

1 609 799

113,7

1 428 447

1 645 068

115,2

Romania

Slovačka

991 018

1 063 038

107,3

2 711 100

3 031 212

111,8

Slovakia

Slovenija

9 908 724

10 034 914

101,3

16 480 269

17 847 859

108,3

Slovenia

Španjolska

1 376 537

1 655 071

120,2

3 109 873

3 556 916

114,4

Spain

Švedska

644 080

727 226

112,9

824 006

827 343

100,4

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 366 896

1 502 088

109,9

1 865 538

1 762 780

94,5

United Kingdom

Neraspoređeno

27 758

31 954

115,1

76

4 728

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 635 195

1 652 749

101,1

1 533 951

1 064 295

69,4

EFTA countries

Island

19 269

23 412

121,5

3 474

176

5,1

Iceland

Lihtenštajn

8 521

6 471

75,9

1 332

169

12,7

Liechtenstein

Norveška

497 874

350 508

70,4

437 529

91 690

21,0

Norway

Švicarska

1 109 531

1 272 358

114,7

1 091 615

972 260

89,1

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 020 624

16 917 909

112,6

8 993 550

8 640 246

96,1

CEFTA countries

Albanija

347 165

472 794

136,2

42 831

53 658

125,3

Albania

Bosna i Hercegovina

8 402 570

9 504 633

113,1

4 601 555

4 372 110

95,0

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 180 929

1 292 734

109,5

30 343

27 046

89,1

Montenegro

Kosovo

447 253

653 398

146,1

15 557

21 460

137,9

Kosovo

Moldavija

10 759

10 605

98,6

14 784

13 445

90,9

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

776 778

732 976

94,4

552 988

452 900

81,9

North Macedonia2)

Srbija

3 855 170

4 250 767

110,3

3 735 492

3 699 627

99,0

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 250 043

978 359

78,3

3 661 403

2 636 524

72,0

OPEC countries

Alžir

439 413

45 424

10,3

16 984

36 174

213,0

Algeria

Angola

265

314

118,3

-

-

-

Angola

Ekvador

545

508

93,3

88 733

88 179

99,4

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

512

177,6

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 289

1 164

50,9

-

158

-

Gabon

Irak

268 853

7 218

2,7

2 430 588

610 073

25,1

Iraq

Iran, Islamska Republika

40 167

61 641

153,5

445 130

14 056

3,2

Iran, Islamic Republic of

Kongo

7 946

943

11,9

50

20

40,8

Congo

Kuvajt

45 627

39 872

87,4

47

312

667,2

Kuwait

Libija

14 076

32 347

229,8

525 364

1 034 098

196,8

Libya

Nigerija

10 265

10 594

103,2

4 425

170 602

1)

Nigeria

Saudijska Arabija

275 364

356 951

129,6

142 342

670 515

471,1

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

144 879

420 869

290,5

7 166

9 705

135,4

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

66

0

0,6

575

2 632

457,5

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 685 054

2 376 343

88,5

4 541 763

4 403 536

97,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

61 327

110 794

180,7

81 738

77 352

94,6

Belarus

Rusija

927 031

1 001 371

108,0

2 253 286

1 856 402

82,4

Russian Federation

Turska

629 006

816 104

129,7

2 014 784

2 258 355

112,1

Turkey

Ukrajina

203 113

253 836

125,0

175 748

209 009

118,9

Ukraine

Ostale zemlje

864 577

194 238

22,5

16 207

2 418

14,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

3 423 182

2 782 017

81,3

11 592 147

10 721 622

92,5

Other countries in Asia

Azerbajdžan

5 812

7 555

130,0

2 320 784

2 023 386

87,2

Azerbaijan

Bangladeš

4 240

10 387

245,0

89 026

102 454

115,1

Bangladesh

Filipini

70 977

56 204

79,2

23 379

26 167

111,9

Philippines

Hong Kong, Kina

214 029

144 167

67,4

99 632

59 154

59,4

Hong Kong, China

Indija

65 380

254 883

389,9

826 649

683 656

82,7

India

Indonezija

61 197

56 105

91,7

133 266

130 228

97,7

Indonesia

Izrael

165 486

259 654

156,9

155 694

317 778

204,1

Israel

Japan

331 705

274 670

82,8

241 524

229 725

95,1

Japan

Katar

196 595

149 313

75,9

295

13 370

1)

Qatar

Kazahstan

63 948

53 074

83,0

497 033

57 454

11,6

Kazakhstan

Kina

817 980

672 954

82,3

5 063 362

4 546 407

89,8

China

Koreja, Republika

624 433

166 656

26,7

1 208 536

1 229 676

101,7

Korea, Republic of

Libanon

212 565

128 653

60,5

706

227

32,1

Lebanon

Malezija

14 937

58 036

388,5

65 648

79 939

121,8

Malaysia

Pakistan

28 047

11 068

39,5

77 794

81 945

105,3

Pakistan

Singapur

48 669

39 838

81,9

124 583

40 525

32,5

Singapore

Tajland

80 520

44 503

55,3

139 437

124 728

89,5

Thailand

Tajvan, Kina

16 280

39 727

244,0

265 256

258 009

97,3

Taiwan, China

Vijetnam

181 756

156 997

86,4

190 417

228 554

120,0

Viet Nam

Ostale zemlje

218 626

197 573

90,4

69 124

488 240

706,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

964 328

934 108

96,9

332 310

808 213

243,2

Other countries in Africa

Egipat

408 728

576 320

141,0

82 406

134 103

162,7

Egypt

Etiopija

22 154

57 688

260,4

4 069

15 147

372,2

Ethiopia

Južnoafrička Republika

71 873

75 002

104,4

34 782

28 290

81,3

South Africa

Maroko

67 198

68 839

102,4

85 825

42 301

49,3

Morocco

Tunis

264 952

19 231

7,3

25 712

31 538

122,7

Tunisia

Ostale zemlje

129 423

137 028

105,9

99 516

556 834

559,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 869 949

3 146 163

109,6

1 858 463

1 653 906

89,0

Other countries in America

Argentina

63 590

17 022

26,8

41 698

52 396

125,7

Argentina

Brazil

47 933

91 533

191,0

192 338

285 865

148,6

Brazil

Čile

11 932

49 840

417,7

11 064

11 159

100,9

Chile

Kanada

497 657

237 131

47,6

405 335

121 620

30,0

Canada

Kolumbija

1 483

2 666

179,8

43 094

41 411

96,1

Colombia

Meksiko

71 423

80 302

112,4

35 784

34 197

95,6

Mexico

Peru

3 047

2 044

67,1

1 955

504

25,8

Peru

SAD

2 082 610

2 590 696

124,4

1 106 520

1 057 468

95,6

United States

Ostale zemlje

90 274

74 931

83,0

20 675

49 287

238,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

122 494

1 142 491

932,7

30 037

44 060

146,7

Countries of Oceania

Australija

110 565

119 766

108,3

16 124

32 897

204,0

Australia

Novi Zeland

9 773

14 385

147,2

13 032

9 415

72,2

New Zealand

Ostale zemlje

2 157

1 008 340

1)

880

1 747

198,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

92 577

146 056

157,8

370 346

459 729

124,1

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   The index exceeds 999.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. XI. 2018.

I. XI. 2019.

Indeksi

Indices

I. XI. 2019.

I. XI. 2018.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

99 623 821

105 112 027

105,5

Export

Države članice EU-a

68 632 123

72 220 914

105,2

EU Member States

Države nečlanice EU-a

30 991 699

32 891 113

106,1

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

163 206 802

170 804 433

104,7

Import

Države članice EU-a

126 850 590

136 869 917

107,9

EU Member States

Države nečlanice EU-a

36 356 212

33 934 517

93,3

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-63 582 981 

-65 692 406 

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

61,0

61,5

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4199

7,4066

99,8

7,4204

7,4074

99,8

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

I. – X. 2018.

I. – X. 2019.

Indeksi

Indices

I. – X. 2019.

I. – X. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 079 374

12 876 288

106,6

19 893 978

21 039 821

105,8

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

546 960

579 104

105,9

564 572

598 667

106,0

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

83 117

62 549

75,3

1 435 341

1 019 275

71,0

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

10 874 249

11 697 890

107,6

17 294 907

18 777 708

108,6

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

941 483

1 009 668

107,2

1 761 709

1 966 116

111,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

134 912

138 087

102,4

196 446

220 317

112,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

101 371

139 727

137,8

66 209

118 776

179,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

151 037

146 589

97,1

382 835

375 552

98,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

555 138

567 739

102,3

913 700

950 961

104,1

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

374 462

378 203

101,0

548 682

530 380

96,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

602 617

637 919

105,9

288 098

304 843

105,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

221 814

227 299

102,5

440 102

450 437

102,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 724

1 819

105,5

1 634

1 768

108,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1 009 567

879 234

87,1

789 883

1 074 234

136,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

659 406

711 581

107,9

1 572 636

1 661 806

105,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

764 967

1 072 765

140,2

1 006 060

1 155 362

114,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

370 578

416 477

112,4

822 756

865 863

105,2

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

417 884

441 869

105,7

377 757

395 128

104,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

409 603

469 560

114,6

1 101 842

1 161 065

105,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

791 414

833 573

105,3

706 226

797 262

112,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

387 791

402 132

103,7

1 119 720

1 202 355

107,4

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

796 970

871 968

109,4

1 002 590

1 005 767

100,3

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

846 127

830 435

98,1

1 501 934

1 637 235

109,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

531 591

692 135

130,2

1 542 899

1 727 144

111,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

354 778

487 935

137,5

309 018

393 860

127,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

227 850

216 325

94,9

294 149

316 081

107,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

221 164

124 850

56,5

548 020

465 398

84,9

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

213 893

213 757

99,9

454 287

520 112

114,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

248 815

214 241

86,1

72 515

56 493