GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 10. OŽUJKA 2020./ 10 MARCH, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do prosinca 2019. i za siječanj 2020.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – December 2019 and January 2020

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2019., prema privremenim podacima, iznosio je 114,2 milijarde kuna. Istodobno je ukupan uvoz iznosio 184,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 70,1 milijardu kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to December 2019, total export of the Republic of Croatia amounted to 114.2 billion kuna. At the same time, total import was 184.3 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 70.1 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2019. bila je 62,0%.

 

In the period from January to December 2019, coverage of import by export was 62.0%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u siječnju 2020., prema Prvim rezultatima, iznosio je 8,3 milijarde kuna, dok je ukupan uvoz iznosio 14,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,7 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in January 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 8.3 billion kuna, while total import was 14.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 5.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, u siječnju 2020. bila je 59,4%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 59.4% in January 2020.

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand
kuna

tis. eura

Thousand
euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 299 746

1 120 602

1 281 006

13 847 851

1 869 410

2 138 220

-5 548 105

-748 808

-857 215

59,9

II.

8 920 607

1 201 788

1 374 837

14 669 633

1 976 449

2 264 235

-5 749 026

-774 660

-889 398

60,8

III.

9 770 668

1 317 337

1 497 741

16 662 206

2 245 767

2 556 275

-6 891 539

-928 430

-1 058 533

58,6

IV.

9 374 049

1 263 307

1 423 965

17 018 714

2 292 975

2 580 995

-7 644 665

-1 029 668

-1 157 030

55,1

V.

10 094 820

1 360 955

1 529 231

17 583 424

2 371 433

2 661 945

-7 488 604

-1 010 478

-1 132 715

57,4

VI.

8 807 554

1 187 113

1 323 594

14 148 184

1 906 921

2 126 179

-5 340 630

-719 808

-802 585

62,3

VII.

12 174 182

1 645 951

1 854 201

17 471 006

2 362 389

2 666 906

-5 296 824

-716 437

-812 705

69,7

VIII.

7 751 733

1 050 914

1 172 229

13 323 816

1 806 605

2 014 488

-5 572 083

-755 691

-842 259

58,2

IX.

10 013 720

1 354 914

1 497 646

15 063 687

2 037 571

2 251 280

-5 049 967

-682 657

-753 634

66,5

X.

10 315 386

1 394 060

1 526 346

16 291 696

2 201 367

2 408 379

-5 976 310

-807 307

-882 033

63,3

XI

9 854 412

1 321 724

1 473 700

15 212 709

2 039 952

2 274 636

-5 358 297

-718 228

-800 936

64,8

XII

8 831 626

1 187 797

1 309 235

12 978 537

1 745 473

1 922 204

-4 146 911

-557 676

-612 969

68,0

I. – XII.

114 208 503

15 406 464

17 263 731

184 271 464

24 856 312

27 865 743

-70 062 961

-9 449 849

-10 602 012

62,0

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

114 208 503

105,8

176 215 726

184 271 464

104,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5 167 797

5 242 063

101,4

5 008 582

5 212 753

104,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

711 904

1 023 242

143,7

12 678 736

9 334 765

73,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

96 928 511

103 251 265

106,5

153 143 772

164 283 178

107,3

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

8 502 191

9 069 331

106,7

15 521 781

17 320 746

111,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 194 617

1 195 946

100,1

1 687 760

1 884 635

111,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

911 673

1 210 546

132,8

568 114

1 007 264

177,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 325 777

1 267 701

95,6

3 346 270

3 236 121

96,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

5 146 483

5 295 475

102,9

7 935 010

8 272 253

104,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3 238 081

3 273 192

101,1

4 586 721

4 476 909

97,6

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala

5 246 861

5 512 736

105,1

2 508 355

2 652 028

105,7

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 949 342

2 008 501

103,0

3 884 741

3 968 123

102,1

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

14 902

15 756

105,7

14 011

15 313

109,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

8 963 613

8 035 757

89,6

7 131 114

8 912 363

125,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 904 507

6 336 066

107,3

13 947 931

14 507 913

104,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 915 770

9 351 745

135,2

8 919 380

10 113 374

113,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

3 295 890

3 636 243

110,3

7 221 890

7 501 559

103,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 656 486

3 836 452

104,9

3 312 059

3 428 627

103,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

3 760 508

4 051 558

107,7

9 780 012

10 117 313

103,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 068 512

7 284 173

103,1

6 254 235

6 973 192

111,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 535 078

3 647 817

103,2

10 384 513

11 095 341

106,8

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

7 097 337

7 674 822

108,1

9 041 372

9 028 077

99,9

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

7 570 217

7 384 400

97,5

13 643 648

14 522 914

106,4

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

4 916 063

6 207 448

126,3

13 677 210

15 002 816

109,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 888 722

3 881 005

134,4

2 489 245

3 290 853

132,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 999 177

1 943 610

97,2

2 590 386

2 787 534

107,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 826 709

1 130 982

61,9

4 698 016

4 167 910

88,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 931 594

1 919 901

99,4

4 098 109

4 357 406

106,3

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 234 106

1 858 206

83,2

648 094

482 816

74,5

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

504 086

500 720

99,3

612 131

573 267

93,7

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

152

576

379,8

576

1 582

274,6

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

4 776

5 118

107,2

2 614

2 894

110,7

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

430 513

407 411

94,6

23 110

22 803

98,7

 

 

Not classified

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

114 208 503

105,8

176 215 726

184 271 464

104,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

11 268 684

11 974 044

106,3

18 393 407

20 458 702

111,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

2 216 318

2 332 582

105,2

2 501 576

2 970 195

118,7

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

8 149 835

8 264 998

101,4

3 402 849

3 347 974

98,4

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

11 408 612

10 623 230

93,1

23 910 044

22 532 253

94,2

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

483 180

512 294

106,0

705 812

781 731

110,8

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

13 669 774

16 855 547

123,3

24 533 705

26 422 320

107,7

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

18 276 655

19 032 555

104,1

30 675 846

31 745 874

103,5

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

25 344 318

28 521 264

112,5

46 686 563

50 192 334

107,5

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

16 381 206

15 393 031

94,0

25 257 465

25 662 180

101,6

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

284 345

291 547

102,5

125 348

135 098

107,8

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

430 513

407 411

94,6

23 110

22 803

98,7

 

Not classified

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

107 913 440

114 208 503

105,8

176 215 726

184 271 464

104,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

74 188 818

78 450 476

105,7

137 652 204

148 064 545

107,6

EU Member States

Austrija

6 958 129

6 670 297

95,9

12 142 938

11 907 101

98,1

Austria

Belgija

1 935 200

3 021 389

156,1

2 890 099

3 358 526

116,2

Belgium

Bugarska

770 193

674 298

87,5

1 399 925

1 160 532

82,9

Bulgaria

Cipar

63 225

72 968

115,4

48 036

76 832

159,9

Cyprus

Češka

1 823 507

1 744 282

95,7

4 839 296

4 686 157

96,8

Czech Republic

Danska

390 473

413 905

106,0

963 267

1 067 190

110,8

Denmark

Estonija

68 437

69 580

101,7

31 278

47 675

152,4

Estonia

Finska

410 661

180 509

44,0

224 486

332 527

148,1

Finland

Francuska

2 800 554

3 303 876

118,0

4 560 002

5 003 186

109,7

France

Grčka

452 907

864 206

190,8

988 326

992 071

100,4

Greece

Irska

199 980

342 177

171,1

528 329

685 759

129,8

Ireland

Italija

15 769 856

15 915 233

100,9

23 235 090

25 563 467

110,0

Italy

Letonija

76 418

77 035

100,8

57 407

79 239

138,0

Latvia

Litva

352 417

376 319

106,8

202 043

235 800

116,7

Lithuania

Luksemburg

981 316

79 304

8,1

107 249

128 386

119,7

Luxembourg

Mađarska

3 694 502

4 602 328

124,6

13 513 108

15 565 081

115,2

Hungary

Malta

716 357

1 286 225

179,6

44 462

36 076

81,1

Malta

Nizozemska

1 256 285

1 503 454

119,7

6 559 522

7 192 623

109,7

Netherlands

Njemačka

14 300 055

14 858 268

103,9

26 880 421

28 462 146

105,9

Germany

Poljska

1 638 682

1 798 700

109,8

6 580 519

7 013 402

106,6

Poland

Portugal

403 765

539 271

133,6

270 277

285 825

105,8

Portugal

Rumunjska

1 793 830

1 899 696

105,9

1 695 261

1 936 247

114,2

Romania

Slovačka

1 180 171

1 239 345

105,0

3 255 338

3 680 102

113,0

Slovakia

Slovenija

11 949 006

12 108 142

101,3

19 698 145

21 269 220

108,0

Slovenia

Španjolska

1 764 945

2 023 380

114,6

3 746 946

4 233 441

113,0

Spain

Švedska

786 426

888 477

113,0

996 615

1 001 293

100,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 620 928

1 859 603

114,7

2 193 741

2 059 913

93,9

United Kingdom

Neraspoređeno

30 592

38 206

124,9

76

4 728

1)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 905 308

1 979 650

103,9

1 743 192

1 296 870

74,4

EFTA countries

Island

19 748

28 388

143,8

3 653

183

5,0

Iceland

Lihtenštajn

10 567

8 278

78,3

1 441

196

13,6

Liechtenstein

Norveška

543 452

447 537

82,4

453 358

116 880

25,8

Norway

Švicarska

1 331 541

1 495 447

112,3

1 284 739

1 179 611

91,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

18 185 221

20 285 542

111,5

10 652 397

10 236 741

96,1

CEFTA countries

Albanija

447 500

590 115

131,9

52 142

65 806

126,2

Albania

Bosna i Hercegovina

10 101 795

11 271 718

111,6

5 436 709

5 169 822

95,1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 398 414

1 530 556

109,4

37 489

33 809

90,2

Montenegro

Kosovo

553 434

808 137

146,0

18 693

24 996

133,7

Kosovo

Moldavija

12 428

12 187

98,1

16 423

16 628

101,2

Moldova

Sjeverna Makedonija2)

949 783

911 370

96,0

638 846

539 061

84,4

North Macedonia2)

Srbija

4 721 867

5 161 460

109,3

4 452 095

4 386 618

98,5

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 569 372

1 090 734

69,5

4 387 329

3 004 710

68,5

OPEC countries

Alžir

461 867

50 927

11,0

22 698

39 064

172,1

Algeria

Angola

360

358

99,4

-

-

-

Angola

Ekvador

905

703

77,7

90 226

100 728

111,6

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

288

832

288,7

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 289

1 164

50,9

-

158

-

Gabon

Irak

270 858

19 968

7,4

2 952 275

925 376

31,3

Iraq

Iran, Islamska Republika

47 387

69 113

145,8

446 268

17 242

3,9

Iran, Islamic Republic of

Kongo

8 090

943

11,7

58

20

35,0

Congo

Kuvajt

58 455

49 886

85,3

47

313

668,3

Kuwait

Libija

19 430

42 541

218,9

525 364

1 034 100

196,8

Libya

Nigerija

32 582

13 706

42,1

4 629

170 603

1)

Nigeria

Saudijska Arabija

490 100

377 498

77,0

335 355

699 151

208,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

176 695

463 031

262,1

9 037

15 324

169,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

66

63

96,2

1 371

2 633

192,0

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 293 047

2 840 880

86,3

5 477 729

5 350 596

97,7

Other countries in Europe

Bjelorusija

65 171

122 068

187,3

83 484

93 232

111,7

Belarus

Rusija

1 092 856

1 148 239

105,1

2 807 185

2 181 489

77,7

Russian Federation

Turska

768 674

1 051 932

136,9

2 372 090

2 807 012

118,3

Turkey

Ukrajina

268 094

314 220

117,2

198 377

264 967

133,6

Ukraine

Ostale zemlje

1 098 251

204 422

18,6

16 593

3 895

23,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

3 963 992

3 256 404

82,1

13 312 818

12 922 673

97,1

Other countries in Asia

Azerbajdžan

6 083

10 150

166,9

2 557 100

2 961 482

115,8

Azerbaijan

Bangladeš

7 378

13 308

180,4

104 124

118 116

113,4

Bangladesh

Filipini

79 139

69 889

88,3

27 086

30 050

110,9

Philippines

Hong Kong, Kina

257 559

176 014

68,3

114 463

61 607

53,8

Hong Kong, China

Indija

81 688

295 015

361,1

937 857

811 421

86,5

India

Indonezija

68 412

79 622

116,4

149 538

156 050

104,4

Indonesia

Izrael

212 136

290 575

137,0

183 888

377 174

205,1

Israel

Japan

401 466

290 742

72,4

275 392

290 408

105,5

Japan

Katar

226 193

171 933

76,0

1 128

16 235

1)

Qatar

Kazahstan

71 306

59 781

83,8

497 189

58 970

11,9

Kazakhstan

Kina

989 448

795 473

80,4

5 959 742

5 305 915

89,0

China

Koreja, Republika

632 969

176 250

27,8

1 446 435

1 304 834

90,2

Korea, Republic of

Libanon

251 464

149 251

59,4

721

229

31,8

Lebanon

Malezija

16 289

59 564

365,7

76 269

89 635

117,5

Malaysia

Pakistan

37 007

25 166

68,0

86 567

88 597

102,3

Pakistan

Singapur

55 862

61 491

110,1

135 841

50 225

37,0

Singapore

Tajland

92 939

60 252

64,8

153 288

140 084

91,4

Thailand

Tajvan, Kina

19 057

44 744

234,8

311 333

302 342

97,1

Taiwan, China

Vijetnam

206 070

179 464

87,1

211 336

248 447

117,6

Viet Nam

Ostale zemlje

251 526

247 721

98,5

83 521

510 850

611,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 088 032

1 314 989

120,9

372 551

860 041

230,9

Other countries in Africa

Egipat

469 874

647 182

137,7

95 710

149 087

155,8

Egypt

Etiopija

22 958

70 288

306,2

4 129

15 258

369,5

Ethiopia

Južnoafrička Republika

84 866

81 708

96,3

37 430

33 129

88,5

South Africa

Maroko

79 313

83 914

105,8

91 410

61 546

67,3

Morocco

Tunis

266 990

143 487

53,7

30 834

33 348

108,2

Tunisia

Ostale zemlje

164 031

288 411

175,8

113 038

567 674

502,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 461 899

3 666 339

105,9

2 168 858

1 913 352

88,2

Other countries in America

Argentina

94 625

17 758

18,8

51 729

60 491

116,9

Argentina

Brazil

75 833

93 343

123,1

215 432

313 647

145,6

Brazil

Čile

23 273

53 835

231,3

12 548

12 860

102,5

Chile

Kanada

536 947

269 004

50,1

432 386

154 175

35,7

Canada

Kolumbija

3 257

3 222

98,9

43 378

40 431

93,2

Colombia

Meksiko

90 033

89 609

99,5

38 135

37 284

97,8

Mexico

Peru

3 757

2 347

62,5

2 126

977

46,0

Peru

SAD

2 529 804

3 049 361

120,5

1 334 574

1 243 141

93,1

United States

Ostale zemlje

104 370

87 862

84,2

38 551

50 347

130,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

149 288

1 161 764

778,2

31 660

46 389

146,5

Countries of Oceania

Australija

134 465

137 634

102,4

17 292

34 602

200,1

Australia

Novi Zeland

11 168

15 719

140,7

13 473

9 971

74,0

New Zealand

Maršalovi Otoci

1 041

1 004 486

1)

51

-

-

Marshall Islands

Ostale zemlje

2 613

3 925

150,2

845

1 815

214,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

108 464

161 722

149,1

416 987

575 547

138,0

Not classified

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

2)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   The index exceeds 999.

2)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. 2019.

I. 2020.

Indeksi

Indices

I. 2020.

I. 2019.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

8 299 746

8 330 513

100,4

Export

Države članice EU-a

5 799 073

6 009 388

103,6

EU Member States

Države nečlanice EU-a

2 500 674

2 321 125

92,8

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

13 847 851

14 032 881

101,3

Import

Države članice EU-a

11 321 523

11 467 751

101,3

EU Member States

Države nečlanice EU-a

2 526 328

2 565 130

101,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-5 548 105

-5 702 368

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,9

59,4

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Indeks se ne iskazuje.

1)   The index is not presented.

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4201

7,4130

99,9

7,4204

7,4135

99,9

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2019.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 543 427

15 406 464

105,9

23 747 557

24 856 312

104,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

696 521

707 066

101,5

674 827

703 096

104,2

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

95 926

137 744

143,6

1 709 863

1 259 850

73,7

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

13 063 201

13 928 661

106,6

20 637 081

22 159 138

107,4

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 145 906

1 223 552

106,8

2 092 294

2 336 532

111,7

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

161 114

161 398

100,2

227 669

254 292

111,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

122 933

163 297

132,8

76 603

135 893

177,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

178 633

171 004

95,7

450 827

436 479

96,8

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

693 406

713 964

103,0

1 069 079

1 116 043

104,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

436 183

441 496

101,2

617 893

604 015

97,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

706 988

743 661

105,2

338 001

357 709

105,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

262 658

270 938

103,2

523 499

535 236

102,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2 008

2 125

105,8

1 886

2 066

109,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1 208 570

1 084 467

89,7

961 053

1 202 151

125,1

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

795 550

854 751

107,4

1 879 369

1 956 940

104,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

931 798

1 261 773

135,4

1 201 907

1 364 184

113,5

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

444 146

490 482

110,4

973 263

1 011 900

104,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

492 883

517 624

105,0

446 326

462 452

103,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

506 777

546 524

107,8

1 317 902

1 364 681

103,5

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

952 673

982 612

103,1

842 724

940 581

111,6

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

476 386

492 039

103,3

1 399 052

1 496 266

106,9

 

26

Manufacture of computer,
electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

956 420

1 035 301

108,2

1 218 368

1 217 649

99,9

 

27

Manufacture of electrical
equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

1 020 278

996 041

97,6

1 838 857

1 958 739

106,5

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

662 343

837 107

126,4

1 843 013

2 023 242

109,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

389 983

523 843

134,3

335 511

443 923

132,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

269 315

262 116

97,3

349 096

376 006

107,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

246 249

152 547

61,9

632 886

562 160

88,8

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

260 033

258 996

99,6

552 376

588 067

106,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

300 999

250 659

83,3