image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                             ZAGREB, 24. SVIBNJA 2019./ 24 MAY, 2019                                          BROJ/ NUMBER: 4.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2018.

KONAČNI PODACI

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2018

FINAL DATA

 

 

 

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom u 2018. i dalje pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske.

 

Final results of the Croatian Bureau of Statistics on foreign trade in goods continue to show an increase in both export and import of the Republic of Croatia in 2018.

 

 

 

Porast izvoza, uvoza i vanjskotrgovinskog deficita, dok je pokrivenost uvoza izvozom u padu

 

Increase in export, import and foreign trade deficit, while coverage of import by export falls

 

 

 

Prema konačnim podacima robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2018. u usporedbi s 2017. zabilježen je daljnji porast izvoza i uvoza kao i vanjskotrgovinskog deficita te pad pokrivenosti uvoza izvozom.

 

Final data on the foreign trade in goods in the Republic of Croatia show that export and import as well as foreign trade deficit kept increasing and coverage of import by export decreased in 2018, as compared to 2017.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2018. iznosio je oko 108 milijardi kuna, što je u usporedbi s 2017. povećanje za oko 3 milijarde kuna, odnosno za oko 3%. Ukupan je uvoz istodobno iznosio oko 176 milijardi kuna i povećao se za oko 13 milijardi kuna, odnosno veći je za oko 8% u usporedbi s 2017.

 

Total export of the Republic of Croatia amounted to approximately 108 billion kuna in 2018, which was a growth of about 3 billion kuna, or 3%, compared to 2017. At the same time, total import was approximately 176 billion kuna, which was a growth of about 13 billion kuna, or about 8%, compared to 2017.

 

 

 

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2018. iznosio je oko 68 milijardi kuna te je porastao za oko 16%, odnosno veći je za oko 10 milijardi kuna u odnosu na 2017. Zbog snažnijeg rasta uvoza u odnosu na izvoz  pokrivenost uvoza izvozom iznosila je oko 61% u 2018. te je smanjena u odnosu na 2017., kad je iznosila 64%.

 

Foreign trade deficit amounted in 2018 to approximately 68 billion kuna, which was 10 billion kuna, or 16%, more than in 2017. Due to the substantial increase in import compared to export, the coverage of import by export accounted for 61% in 2018, which was a decrease in relation to the year before, when it had accounted for 64%.

 

 

 

 

 

 

 

Najveći utjecaj na porast izvoza i uvoza imala Prerađivačka industrija

 

Manufacturing contributed most to the increase of export and import

 

 

 

Prerađivačka industrija, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 90% u 2018. ostvarila je porast izvoza za oko 4% i time je najviše utjecala na porast ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

 

Manufacturing, which participated with 90% in total export in 2018, realised a growth of about 4% of export and thus contributed most to the increase in the total export of the Republic of Croatia.

 

 

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, sudjelovala je u ukupnom izvozu s oko 8% i ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, i to s oko 18%.

 

Manufacture of coke and refined petroleum products, as a part of Manufacturing, participated in total export with about 8% and contributed most to the increase in export, with as much as 18%.

 

 

 

Na povećanje izvoza znatan utjecaj imala je i Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, s udjelom od oko 5% u ukupnom izvozu i porastom izvoza za oko 22%.

 

In addition, Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers had also a significant impact on the growth of export, with approximately 5% in total export and with 22% of export increase.

 

 

 

Porastu uvoza u 2018. isto tako najviše je pridonijela Prerađivačka industrija, s udjelom od oko 87% u ukupnom uvozu i povećanjem uvoza za oko 8% u odnosu na 2017.

 

Manufacturing, with the participation of about 87% in total import and with import increase of about 8%, also contributed most to an increase in import in 2018, as compared to the year before.

 

 

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom od oko 8% u ukupnom uvozu, najviše je pridonijela povećanju uvoza, i to za oko 18% u odnosu na 2017.

 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, as a part of Manufacturing, with a share of about 8% in total import, contributed most to an increase in import, by as much as about 18% compared to 2017.

 

 

 

Znatan doprinos povećanju uvoza imala je i Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, s udjelom od oko 8% u ukupnom uvozu i porastom za oko 13%.

 

In addition, Manufacture of chemicals and chemical products also had a substantial impact on the increase in import, with a share of approximately 8% in total import and with about 13% of import increase.

 

 

 

Strojevi i prijevozna sredstva već uobičajeno ostvaruju gotovo četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza

 

Machinery and transport equipment sector keeps generating almost a quarter of total export and import value

 

 

 

Sektor Strojevi i prijevozna sredstva ostvaruju najveću vrijednost odnosno čine gotovo četvrtinu ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK-u). U 2018. izvoz tog sektora iznosio je nešto više od
25 milijardi kuna i činio je nešto više od 23% ukupnoga hrvatskog izvoza. Uvoz je u istom razdoblju iznosio oko 47 milijardi kuna odnosno više od 26% ukupnog uvoza Republike Hrvatske.

 

According to the Standard International Trade Classification (SITC), the highest value of export and import, i.e. almost a quarter of the total export and import of the Republic of Croatia, was generated in the Machinery and transport equipment sector. In 2018, export in that sector amounted to a little more than 25 billion kuna, which slightly exceeds 23% of the total Croatian export. In the same period, import amounted to approximately 47 billion kuna, i.e. more than 26% of the total Croatian import.

 

 

 

Njemačka, Italija i Slovenija standardno najvažniji trgovinski partneri iz EU-a

 

Germany, Italy and Slovenia remain the most important foreign trade partners within EU

 

 

 

Robna razmjena Republike Hrvatske s tržištem EU-a znatno raste svake godine te je u 2018. činila gotovo 69% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na 2017. porastao za oko 9%, te oko 78% ukupnog uvoza, koji je porastao za 8% u odnosu na 2017.

 

The trade in goods of the Republic of Croatia with EU Member States keeps growing every year and in 2018 it accounted for almost 69% of the total export, which grew by approximately 9% compared to the year before, and for about 78% of the total import, which grew by 8% compared to 2017.

 

 

 

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2018. bili Njemačka, Italija i Slovenija.

 

Italy, Germany and Slovenia were the biggest foreign trade partners within EU in 2018.

 

 

 

S udjelom od gotovo 15% ukupnog izvoza, Italija je zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2018., i to oko 10% više u odnosu na 2017.

 

Italy, participating with a share of almost 15% of total export, is a partner country with which the biggest export in 2018 was realised, about 10% more compared to 2017.

 

 

 

U ukupnome hrvatskom uvozu u 2018. udio uvoza robe iz Njemačke iznosio je više od 15%, što je porast od oko 7% u odnosu na 2017. Njemačka je za većinu država članica EU-a, prema privremenim podacima Eurostata, država u koju se u 2018. najviše izvozilo, ali i iz koje se najviše uvozilo robe.

 

Within the total Croatian import in 2018, the share of the import from Germany exceeded 15%, which represented an increase of about 7% compared to 2017. For the majority EU Member States, according to Eurostat’s provisional data, Germany was a country with the largest percentage of export and import in 2018.

 

 

 

Slovenija je redovito jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske, pa je tako u 2018. izvoz kao i uvoz iz susjedne nam države činio gotovo 11% ukupnog izvoza i uvoza. U 2018. izvoz u Sloveniju porastao je za oko 6%, a uvoz je bio oko 12% veći u odnosu na 2017.

 

Slovenia remained one of the most important partner countries in the total trade in goods of the Republic of Croatia in 2018 as well, with a share of almost 11% in both total export and total import. In 2018, export to Slovenia increased by about 6% and import by about 12% compared to the year before.

 

 

 

Bosna i Hercegovina i dalje najvažnije izvozno tržište izvan EU-a

 

Bosnia and Herzegovina remained the most important export market outside EU

 

 

 

Robna razmjena s trećim zemljama u 2018. činila je oko 31% ukupnog izvoza, koji je zabilježio pad za oko 8%, i gotovo 22% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 8% u usporedbi s 2017.

 

The foreign trade in goods with non-EU Member States accounted for approximately 31% of total export in 2018, which fell by around 8%, and for almost 22% of total import, which grew by approximately 8%, as compared to 2017.

 

 

 

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu u 2018. i nadalje su bili Bosna i Hercegovina, Srbija te Kina. U 2018. oko 9% ukupnoga hrvatskog izvoza ostvareno je u Bosni i Hercegovini koji je na razini 2017., dok je uvoz porastao za oko 6%.

 

The biggest partner countries in foreign trade in goods outside EU, with whom the Republic of Croatia realised trade in goods in 2018, were again Bosnia and Herzegovina, Serbia and China. Almost 9% of the total Croatian export in 2018 was realised with Bosnia and Herzegovina, which remained at the same level as in 2017, while import went up by about 6%.

 

 

 

Gdje je Republika Hrvatska u EU?

 

What is the position of the Republic of Croatia in EU?

 

 

 

Republika Hrvatska nalazi se među prvih pet država članica EU-a koje realiziraju više od tri četvrtine svog uvoza iz drugih država članica EU-a.

 

The Republic of Croatia is among first five EU Member States that generate more than three quarters of their import from other EU Member States.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 563 629

1 002 133

1 047 557

11 346 647

1 502 280

1 572 256

-3 783 018

-500 148

-524 699

66,7

II.

8 220 089

1 096 978

1 173 274

12 556 849

1 677 773

1 794 877

-4 336 760

-580 795

-621 603

65,5

III.

9 561 337

1 285 875

1 371 668

15 264 303

2 053 747

2 194 723

-5 702 967

-767 872

-823 055

62,6

IV.

7 359 269

990 393

1 061 108

13 369 848

1 798 020

1 923 605

-6 010 579

-807 627

-862 497

55,0

V.

8 924 641

1 196 827

1 299 849

14 888 800

1 995 420

2 172 266

-5 964 160

-798 593

-872 417

59,9

VI.

8 652 719

1 166 395

1 304 503

13 935 989

1 879 080

2 101 937

-5 283 270

-712 685

-797 434

62,1

VII.

8 559 950

1 155 485

1 307 217

14 312 554

1 932 065

2 192 188

-5 752 605

-776 580

-884 971

59,8

VIII.

8 140 521

1 098 602

1 280 470

12 789 488

1 726 167

2 017 336

-4 648 967

-627 564

-736 866

63,7

IX.

8 971 646

1 211 959

1 434 982

14 331 619

1 935 713

2 294 130

-5 359 973

-723 754

-859 149

62,6

X.

9 750 362

1 302 091

1 545 421

14 160 570

1 890 216

2 238 576

-4 410 209

-588 125

-693 155

68,9

XI.

10 150 256

1 351 581

1 577 764

13 845 975

1 843 331

2 148 755

-3 695 720

-491 751

-570 991

73,3

XII.

8 746 539

1 158 626

1 367 178

12 510 483

1 657 836

1 958 082

-3 763 944

-499 210

-590 904

69,9

I. – XII.

104 600 956

14 016 945

15 770 991

163 313 126

21 891 649

24 608 732

-58 712 170

-7 874 704

-8 837 741

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 905 897

1 051 124

1 255 484

12 950 722

1 722 326

2 058 992

-5 044 826

-671 202

-803 509

61,0

II.

7 839 060

1 056 405

1 310 967

12 740 071

1 717 366

2 133 553

-4 901 011

-660 962

-822 586

61,5

III.

8 882 877

1 193 551

1 462 241

16 603 428

2 230 615

2 730 404

-7 720 551

-1 037 064

-1 268 163

53,5

IV.

8 682 962

1 168 619

1 439 828

14 128 143

1 901 311

2 342 179

-5 445 181

-732 692

-902 351

61,5

V.

9 323 238

1 257 535

1 533 634

15 243 620

2 055 982

2 502 159

-5 920 382

-798 448

-968 525

61,2

VI.

9 162 944

1 241 650

1 450 856

15 337 822

2 078 072

2 423 240

-6 174 878

-836 422

-972 384

59,7

VII.

9 528 611

1 291 654

1 500 282

15 675 295

2 124 667

2 469 842

-6 146 684

-833 013

-969 560

60,8

VIII.

8 733 158

1 182 604

1 386 696

13 985 310

1 893 577

2 220 090

-5 252 152

-710 973

-833 395

62,4

IX.

9 164 702

1 234 398

1 434 802

14 436 363

1 944 154

2 261 378

-5 271 661

-709 757

-826 576

63,5

X.

10 404 427

1 401 834

1 630 922

16 520 866

2 225 907

2 588 788

-6 116 440

-824 073

-957 866

63,0

XI.

9 995 946

1 346 085

1 531 493

15 585 163

2 098 679

2 385 504

-5 589 217

-752 594

-854 011

64,1

XII.

8 289 618

1 117 968

1 273 265

13 008 923

1 754 900

1 996 960

-4 719 305

-636 932

-723 695

63,7

I. – XII.

107 913 440

14 543 427

17 210 469

176 215 726

23 747 557

28 113 089

-68 302 286

-9 204 130

-10 902 620

61,2

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

104 600 956

107 913 440

103,2

163 313 126

176 215 726

107,9

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

4 958 413

5 167 797

104,2

4 709 425

5 008 582

106,4

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

668 678

711 904

106,5

10 453 202

12 678 736

121,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

93 087 620

96 928 511

104,1

142 321 310

153 143 772

107,6

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih
proizvoda

8 060 096

8 502 191

105,5

15 203 557

15 521 781

102,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 144 217

1 194 617

104,4

1 488 348

1 687 760

113,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

667 618

911 673

136,6

561 196

568 114

101,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 253 826

1 325 777

105,7

3 284 625

3 346 270

101,9

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

5 108 763

5 146 483

100,7

7 412 844

7 935 010

107,0

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3 258 103

3 238 081

99,4

4 801 192

4 586 721

95,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od
slame i pletarskih materijala

4 815 108

5 246 861

109,0

2 259 116

2 508 355

111,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

1 801 659

1 949 342

108,2

3 621 464

3 884 741

107,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

13 047

14 902

114,2

20 232

14 011

69,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7 612 605

8 963 613

117,7

6 716 012

7 131 114

106,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 434 258

5 904 507

108,7

12 354 915

13 947 931

112,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

8 587 160

6 915 770

80,5

8 371 515

8 919 380

106,5

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 966 231

3 295 890

111,1

6 670 649

7 221 890

108,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 368 145

3 656 486

108,6

2 934 783

3 312 059

112,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 947 624

3 760 508

127,6

9 124 671

9 780 012

107,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 122 585

7 068 512

99,2

6 064 049

6 254 235

103,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 452 122

3 535 078

102,4

9 855 683

10 384 513

105,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

7 132 827

7 097 337

99,5

7 620 705

9 041 372

118,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

7 317 701

7 570 217

103,5

13 334 455

13 643 648

102,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

4 020 239

4 916 063

122,3

11 626 428

13 677 210

117,6

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 927 632

2 888 722

98,7

1 983 385

2 489 245

125,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 449 172

1 999 177

81,6

2 306 252

2 590 386

112,3

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 626 880

1 826 709

112,3

4 705 233

4 698 016

99,8

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

3 112 688

1 931 594

62,1

4 739 494

4 098 109

86,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 096 958

2 234 106

106,5

493 800

648 094

131,2

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

482 100

504 086

104,6

569 402

612 131

107,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

233

152

65,0

779

576

74,0

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 681

4 776

178,2

2 579

2 614

101,4

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

191 585

430 513

224,7

23 134

23 110

99,9

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

104 600 956

107 913 440

103,2

163 313 126

176 215 726

107,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

10 431 116

11 268 684

108,0

17 962 278

18 393 407

102,4

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 866 995

2 216 318

118,7

2 220 340

2 501 576

112,7

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

7 987 139

8 149 835

102,0

2 933 600

3 402 849

116,0

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

11 115 835

11 408 612

102,6

21 612 335

23 910 044

110,6

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

449 721

483 180

107,4

740 024

705 812

95,4

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

14 760 103

13 669 774

92,6

22 639 326

24 533 705

108,4

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

16 899 324

18 276 655

108,2

29 185 373

30 675 846

105,1

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

24 435 771

25 344 318

103,7

41 955 409

46 686 563

111,3

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

16 213 182

16 381 206

101,0

23 934 382

25 257 465

105,5

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

250 185

284 345

113,7

106 926

125 348

117,2

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

191 585

430 513

224,7

23 134

23 110

99,9

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

104 600 956

107 913 440

103,2

163 313 126

176 215 726

107,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a

67 866 858

74 188 818

109,3

127 496 309

137 652 204

108,0

EU member states

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

6 552 044

6 958 129

106,2

12 358 923

12 142 938

98,3

Austria

Belgija

1 793 966

1 935 200

107,9

3 501 322

2 890 099

82,5

Belgium

Bugarska

563 355

770 193

136,7

1 009 785

1 399 925

138,6

Bulgaria

Cipar

386 967

63 225

16,3

46 313

48 036

103,7

Cyprus

Češka

1 844 742

1 823 507

98,8

4 012 930

4 839 296

120,6

Czech Republic

Danska

349 389

390 473

111,8

1 479 309

963 267

65,1

Denmark

Estonija

106 429

68 437

64,3

31 131

31 278

100,5

Estonia

Finska

247 530

410 661

165,9

246 993

224 486

90,9

Finland

Francuska

2 587 200

2 800 554

108,2

4 020 316

4 560 002

113,4

France

Grčka

472 930

452 907

95,8

643 436

988 326

153,6

Greece

Irska

325 731

199 980

61,4

457 431

528 329

115,5

Ireland

Italija

14 289 812

15 769 856

110,4

20 977 217

23 235 090

110,8

Italy

Letonija

103 050

76 418

74,2

69 019

57 407

83,2

Latvia

Litva

198 710

352 417

177,4

192 807

202 043

104,8

Lithuania

Luksemburg

250 365

981 316

392,0

101 315

107 249

105,9

Luxembourg

Mađarska

3 517 265

3 694 502

105,0

12 412 507

13 513 108

108,9

Hungary

Malta

533 695

716 357

134,2

37 281

44 462

119,3

Malta

Nizozemska

1 241 064

1 256 285

101,2

6 338 117

6 559 522

103,5

Netherlands

Njemačka

12 877 057

14 300 055

111,1

25 081 967

26 880 421

107,2

Germany

Poljska

1 492 551

1 638 682

109,8

5 803 840

6 580 519

113,4

Poland

Portugal

435 693

403 765

92,7

220 194

270 277

122,7

Portugal

Rumunjska

1 122 876

1 793 830

159,8

1 323 181

1 695 261

128,1

Romania

Slovačka

1 231 686

1 180 171

95,8

3 067 116

3 255 338

106,1

Slovakia

Slovenija

11 247 370

11 949 006

106,2

17 557 286

19 698 145

112,2

Slovenia

Španjolska

1 621 272

1 764 945

108,9

3 578 137

3 746 946

104,7

Spain

Švedska

898 837

786 426

87,5

949 633

996 615

104,9

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 565 438

1 620 928

103,5

1 978 547

2 193 741

110,9

United Kingdom

Neraspoređeno

9 835

30 592

311,0

256

76

29,7

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 700 313

1 905 308

112,1

1 446 225

1 743 192

120,5

EFTA countries

Island

16 856

19 748

117,2

9 423

3 653

38,8

Iceland

Lihtenštajn

9 410

10 567

112,3

425

1 441

339,0

Liechtenstein

Norveška

497 990

543 452

109,1

154 302

453 358

293,8

Norway

Švicarska

1 176 057

1 331 541

113,2

1 282 075

1 284 739

100,2

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

18 234 030

18 185 221

99,7

10 076 539

10 652 397

105,7

CEFTA countries

Albanija

412 509

447 500

108,5

46 045

52 142

113,2

Albania

Bosna i Hercegovina

10 201 845

10 101 795

99,0

5 111 649

5 436 709

106,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 247 475

1 398 414

112,1

38 055

37 489

98,5

Montenegro

Kosovo

460 426

553 434

120,2

13 122

18 693

142,5

Kosovo

Moldavija

16 080

12 428

77,3

16 143

16 423

101,7

Moldova

Sjeverna Makedonija1)

896 574

949 783

105,9

564 152

638 846

113,2

North Macedonia1)

Srbija

4 999 120

4 721 867

94,5

4 287 374

4 452 095

103,8

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 604 236

1 795 565

111,9

3 654 385

4 388 457

120,1

OPEC countries

Alžir

209 550

461 867

220,4

29 122

22 698

77,9

Algeria

Angola

1 948

360

18,5

-

-

-

Angola

Ekvador

1 510

905

59,9

91 925

90 226

98,2

Ecuador

Ekvatorska Gvineja

-

288

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 807

2 289

81,6

-

-

-

Gabon

Irak

54 317

270 858

498,7

1 649 647

2 952 275

179,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

39 709

47 387

119,3

399 194

446 268

111,8

Iran, Islamic Republic of

Katar

425 609

226 193

53,1

6 823

1 128

16,5

Qatar

Kongo

1 244

8 090

650,1

144

58

40,5

Congo

Kuvajt

44 984

58 455

129,9

36

47

129,2

Kuwait

Libija

22 909

19 430

84,8

871 273

525 364

60,3

Libya

Nigerija

13 934

32 582

233,8

739

4 629

626,1

Nigeria

Saudijska Arabija

580 655

490 100

84,4

566 282

335 355

59,2

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

196 088

176 695

90,1

6 780

9 037

133,3

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika
Venezuela

8 971

66

0,7

32 419

1 371

4,2

Venezuela, Bolivarian
Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 590 098

3 293 047

91,7

4 602 099

5 477 729

119,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

64 360

65 171

101,3

59 814

83 484

139,6

Belarus

Rusija

1 341 505

1 092 856

81,5

2 255 802

2 807 185

124,4

Russian Federation

Turska

1 133 406

768 674

67,8

2 101 885

2 372 090

112,9

Turkey

Ukrajina

215 726

268 094

124,3

177 961

198 377

111,5

Ukraine

Ostale zemlje

835 100

1 098 251

131,5

6 638

16 593

250,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

3 566 873

3 737 799

104,8

12 107 634

13 311 689

109,9

Other countries in Asia

Azerbajdžan

5 210

6 083

116,8

1 674 462

2 557 100

152,7

Azerbaijan

Bangladeš

26 899

7 378

27,4

100 092

104 124

104,0

Bangladesh

Filipini

64 878

79 139

122,0

15 565

27 086

174,0

Philippines

Hong Kong, Kina

268 745

257 559

95,8

90 519

114 463

126,5

Hong Kong, China

Indija

114 433

81 688

71,4

939 798

937 857

99,8

India

Indonezija

111 676

68 412

61,3

175 730

149 538

85,1

Indonesia

Izrael

382 295

212 136

55,5

106 438

183 888

172,8

Israel

Japan

383 085

401 466

104,8

204 022

275 392

135,0

Japan

Kazahstan

106 545

71 306

66,9

1 097 743

497 189

45,3

Kazakhstan

Kina

835 822

989 448

118,4

5 178 171

5 959 742

115,1

China

Koreja, Republika

422 237

632 969

149,9

1 398 365

1 446 435

103,4

Korea, Republic of

Libanon

93 201

251 464

269,8

3 139

721

23,0

Lebanon

Malezija

76 023

16 289

21,4

75 017

76 269

101,7

Malaysia

Oman

55 046

9 491

17,2

2 802

1 954

69,7

Oman

Pakistan

47 664

37 007

77,6

95 028

86 567

91,1

Pakistan

Singapur

69 310

55 862

80,6

36 039

135 841

376,9

Singapore

Tajland

40 405

92 939

230,0

231 642

153 288

66,2

Thailand

Tajvan, Kina

32 057

19 057

59,4

227 793

311 333

136,7

Taiwan, China

Vijetnam

181 687

206 070

113,4

235 266

211 336

89,8

Viet Nam

Ostale zemlje

249 656

242 036

96,9

220 003

81 567

37,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

2 212 041

1 088 032

49,2

328 464

372 551

113,4

Other countries in Africa

Egipat

1 019 807

469 874

46,1

81 332

95 710

117,7

Egypt

Etiopija

94 339

22 958

24,3

4 576

4 129

90,2

Ethiopia

Južnoafrička Republika

112 546

84 866

75,4

60 559

37 430

61,8

South Africa

Maroko

610 294

79 313

13,0

108 346

91 410

84,4

Morocco

Tunis

218 649

266 990

122,1

25 902

30 834

119,0

Tunisia

Ostale zemlje

156 407

164 031

104,9

47 749

113 038

236,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

5 448 867

3 461 899

63,5

1 843 983

2 168 858

117,6

Other countries in America

Argentina

7 648

94 625

2)

57 786

51 729

89,5

Argentina

Brazil

55 327

75 833

137,1

286 905

215 432

75,1

Brazil

Čile

8 676

23 273

268,2

13 247

12 548

94,7

Chile

Kanada

373 498

536 947

143,8

121 050

432 386

357,2

Canada

Kolumbija

1 375

3 257

236,9

50 078

43 378

86,6

Colombia

Meksiko

100 113

90 033

89,9

46 269

38 135

82,4

Mexico

Peru

7 039

3 757

53,4

1 614

2 126

131,8

Peru

SAD

4 079 835

2 529 804

62,0

1 072 999

1 334 574

124,4

United States

Ostale zemlje

815 356

104 370

12,8

194 034

38 551

19,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

265 219

149 288

56,3

146 410

31 660

21,6

Countries of Oceania

Australija

143 376

134 465

93,8

30 431

17 292

56,8

Australia

Maršalovi Otoci

105 736

1 041

1,0

96 658

51

0,1

Marshall Islands

Novi Zeland

12 577

11 168

88,8

17 525

13 473

76,9

New Zealand

Ostale zemlje

3 529

2 613

74,0

1 796

845

47,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

112 421

108 464

96,5

1 611 078

416 987

25,9

Not classified

 

 

1)       Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2)       Indeks je veći od 999.

 

1)       As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

2)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4625

7,4201

99,4

7,4601

7,4204

99,5

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2018.

indeksi

Indices

I. – XII. 2018.

I. – XII. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 016 945

14 543 427

103,8

21 891 649

23 747 557

108,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

664 188

696 521

104,9

631 140

674 827

106,9

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

89 620

95 926

107,0

1 401 640

1 709 863

122,0

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

12 475 211

13 063 201

104,7

19 078 266

20 637 081

108,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 080 343

1 145 906

106,1

2 038 861

2 092 294

102,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

153 507

161 114

105,0

199 776

227 669

114,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

89 603

122 933

137,2

75 284

76 603

101,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

168 053

178 633

106,3

440 216

450 827

102,4

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

684 321

693 406

101,3

993 858

1 069 079

107,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

436 651

436 183

99,9

643 670

617 893

96,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

645 255

706 988

109,6

302 831

338 001

111,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

241 466

262 658

108,8

485 335

523 499

107,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 749

2 008

114,8

2 712

1 886

69,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1 020 270

1 208 570

118,5

900 394

961 053

106,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

728 477

795 550

109,2

1 655 916

1 879 369

113,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 150 066

931 798

81,0

1 122 006

1 201 907

107,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

397 573

444 146

111,7

894 299

973 263

108,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

451 718

492 883

109,1

393 399

446 326

113,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

395 118

506 777

128,3

1 223 213

1 317 902

107,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

954 988

952 673

99,8

812 928

842 724

103,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

462 475

476 386

103,0

1 320 048

1 399 052

106,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

955 955

956 420

100,0

1 021 382

1 218 368

119,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

980 866

1 020 278

104,0

1 787 663

1 838 857

102,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

538 278

662 343

123,0

1 558 344

1 843 013

118,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

392 163

389 983

99,4

266 191

335 511

126,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

328 269

269 315

82,0

309 083

349 096

112,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

218 047

246 249

112,9

630 857

632 886

100,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

416 163

260 033

62,5

634 500

552 376

87,1

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

280 980

300 999

107,1

66 183

87 352

132,0

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

64 625

67 918

105,1

76 363

82 509

108,0

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

31

20

65,5

105

78

74,4

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

358

645

180,1

345

353

102,3

R