image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 28. VELJAČE 2020./ 28 FEBRUARY, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2019.

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN 2019

 

 

Šestu godinu zaredom porast dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista

 

An increase in foreign and domestic tourist arrivals and nights for the sixth consecutive year

 

 

 

U 2019. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 19,6 milijuna dolazaka i 91,2 milijuna noćenja turista. U odnosu na 2018., ostvaren je porast dolazaka turista za 4,8% te porast noćenja za 1,8%.

 

In 2019, there were 19.6 million tourist arrivals and 91.2 million tourist nights recorded in commercial accommodation establishments. Compared to 2018, there was an increase in tourist arrivals of 4.8% and an increase in tourist nights of 1.8%.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 2,2 milijuna dolazaka i 7,1 milijun noćenja, što je porast dolazaka za 9,4% i porast noćenja za 9,6 u odnosu na 2018. Strani turisti ostvarili su 17,4 milijuna dolazaka i 84,1 milijun noćenja, što je 4,3% više dolazaka i 1,2% više noćenja u odnosu na 2018.

 

Domestic tourists realised 2.2 million arrivals and 7.1 million nights, which is an increase in tourist arrivals of 9.4% and in tourist nights of 9.6%, as compared to 2018. Foreign tourists realised 17.4 million arrivals and 84.1 million nights, which is 4.3% more arrivals and 1.2% more nights than in 2018.

 

 

 

 

 

 

Njemački turisti uvjerljivo najbrojniji

 

German tourists convincingly the most numerous

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2019. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 2,9 milijuna dolazaka i 19,9 milijuna noćenja (16,6% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka i 23,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

 

The most foreign tourist arrivals and nights in 2019 were realised by tourists from Germany, as much as 2.9 million arrivals and 19.9 million nights (16.6% of the total realised foreign tourist arrivals and 23.7% of the total realised foreign tourist nights).

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Slovenije (8,9%), Austrije (8,4%), Poljske (7,0%), Italije (6,1%), Češke (5,9%) te Ujedinjene Kraljevine (5,1%).

 

These were followed by the nights realised by tourists from Slovenia (8.9%), Austria (8.4%), Poland (7.0%), Italy (6.1%), the Czech Republic (5.9%) and the United Kingdom (5.1%).

 

 

 

Turisti iz Njemačke ostvarili su porast dolazaka za 3,5%, ali blagi pad noćenja za 0,2% u 2019. u odnosu na 2018. Najviše noćenja njemački turisti ostvarili su u Istarskoj županiji, i to 8,6 milijuna, što je 43,0% od ukupno ostvarenih noćenja njemačkih turista u Hrvatskoj u 2019. te u Primorsko-goranskoj županiji, u kojoj su ostvarili 4,5 milijuna noćenja, što je 22,5% od ukupno ostvarenih noćenja njemačkih turista u Hrvatskoj u 2019.

 

Tourists from Germany recorded an increase in arrivals of 3.5%, but a slight decrease in nights of 0.2% in 2019 compared to 2018. German tourists realised the highest number of nights in the County of Istria, as much as 8.6 million, which is 43.0% of the total nights realised by German tourists in Croatia in 2019, as well as in the County of Primorje-Gorski kotar, where they realised 4.5 million tourist nights, which is 22.5% of the total nights realised by German tourists in Croatia in 2019.

 

 

 

 

 

 

Najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista u Istarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

The largest number of tourist arrivals and nights in the County of Istria and the County of Split-Dalmatia

 

 

 

Istarska županija ostvarila je najviše dolazaka i noćenja turista u 2019., i to 4,5 milijuna dolazaka i 26,4 milijuna noćenja, što je 22,9% od ukupno ostvarenih dolazaka i 28,9% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2018., u Istarskoj županiji ostvareno je 3,4% više dolazaka i 0,8% više noćenja. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (33,7%), Austrije (13,5%), Slovenije (9,8%) te Italije (8,6%).

 

The County of Istria realised the largest number of tourist arrivals and nights in 2019, as much as 4.5 million arrivals and 26.4 million nights, which makes 22.9% of the total realised arrivals and 28.9% of the total realised tourist nights. Compared to 2018, there were 3.4% more tourist arrivals and 0.8% more tourist nights in the County of Istria. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (33.7%), Austria (13.5%), Slovenia (9.8%) and Italy (8.6%).

 

 

 

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s ostvarenih 3,7 milijuna dolazaka i 18,0 milijuna noćenja turista, što je 18,7% od ukupno ostvarenih dolazaka i 19,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2018., u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno je 5,3% više dolazaka i 2,3% više noćenja. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (13,2%), Poljske (13,0%), Češke (9,6%) te Ujedinjene Kraljevine (6,7%).

 

The County of Split-Dalmatia followed with realised 3.7 million arrivals and 18.0 million nights, which is 18.7% of the total realised tourist arrivals and 19.7% of the total realised tourist nights. Compared to 2018, there were 5.3% more tourist arrivals and 2.3% more tourist nights in the County of Split-Dalmatia. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (13.2%), Poland (13.0%), the Czech Republic (9.6%) and the United Kingdom (6.7%).

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, grad s najviše noćenja turista

 

Dubrovnik, a city with the highest number of tourist nights

 

 

 

Dubrovnik je u 2019. bio grad s najviše ostvarenih noćenja turista, i to 4,3 milijuna noćenja. U odnosu na 2018., ostvario je 13,8% više dolazaka i 5,8% više noćenja.

 

In 2019, Dubrovnik was the city with the highest number of realised tourist nights, as much as 4.3 million nights. Compared to 2018, tourists realised 13.8% more arrivals and 5.8% more nights in Dubrovnik.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista u Dubrovniku ostvarili su turisti iz Ujedinjene Kraljevine, i to 914 tisuća, što je 22,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Dubrovniku. Slijede noćenja turista iz SAD-a (10,6%), Njemačke (7,0%) te Francuske (6,6%).

 

Tourists from the United Kingdom realised the most foreign tourist nights in Dubrovnik, as much as 914 thousand, which is 22.0% of the total realised foreign tourist nights in Dubrovnik. These were followed by tourists from the USA (10.6%), Germany (7.0%) and France (6.6%).

 

 

 

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno najviše noćenja

 

The most tourist nights realised in group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

U 2019. najviše noćenja turista ostvareno je u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 46,1 milijun noćenja, što je 50,5% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2018., ta vrsta smještaja ostvarila je porast dolazaka za 5,4% i porast noćenja za 2,6%.

 

In 2019, the most tourist nights were realised in group Holiday and other short-stay accommodation, as much as 46.1 million, which makes 50.5% of the total realised tourist nights. Compared to 2018, this type of accommodation recorded an increase in tourist arrivals of 5.4% and an increase in tourist nights of 2.6%.

 

 

 

Slijede noćenja ostvarena u skupini Hoteli i sličan smještaj, i to 25,9 ilijuna noćenja, što je 28,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2018., u ovoj vrsti smještaja ostvareno je 5,8% više dolazaka i 2,2% više noćenja turista.

 

These were followed by the nights realised in group Hotels and similar accommodation, as much as 25.9 million nights, which is 28.4% of the total realised tourist nights. Compared to 2018, there were 5.8% more arrivals and 2.2% more nights realised in this type of accommodation.

 

 

 

Skupina Kampovi i prostori za kampiranje ostvarila je 19,2 milijuna noćenja, što je 21,0% od ukupno ostvarenih noćenja turista u 2019. U  2019. skupina Kampovi i prostor za kampiranje ostvarila je blagi porast dolazaka od 0,8%, ali i blagi pad noćenja od 0,5%.

 

In group Camping sites and camping grounds, there were 19.2 million nights realised, which accounts for 21.0% of the total realised tourist nights in 2019. Group Camping sites and camping grounds realised a slight increase in tourist arrivals of 0.8%, but a slight decrease in tourist nights of 0.5% in 2019.

 

 

 

 

 

 

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

The most rooms and permanent beds available in group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

Turistima je u 2019. na raspolaganju bila 441 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 1,2 milijuna stalnih postelja.

 

In 2019, there were 441 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 1.2 million permanent beds.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima su na raspolaganju bile 264 tisuće soba i apartmana (što je 59,9% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 710 tisuća stalnih postelja (što je 61,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

 

In the group Holiday and other short-stay accommodation, tourists had a total of 264 thousand rooms and apartments at their disposal (which is 59.9% of the total number of available rooms and apartments) with 710 thousand permanent beds (which is 61.2% of the total number of available permanent beds).

 

 

 

 

 

 

Najviše noćenja turista u dobnoj skupini do 14 godina

 

Tourists aged up to 14 realised the most tourist nights

 

 

 

U 2019. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 16,9 milijuna, što je 18,5% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 16,1 milijun noćenja, što je 17,7% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In 2019, tourists aged up to 14 realised the most nights, 16.9 million, which accounts for 18.5% of the total realised nights. They were followed by tourists aged 35 to 44, who realised 16.1 million nights, which accounts for 17.7% of the total realised nights.

 

 

 

 

 

 

Strani turisti najviše noćili u Dubrovniku, a domaći u Gradu Zagrebu

 

Foreign tourists spent the most nights in Dubrovnik, while domestic tourists spent the most nights in the City of Zagreb

 

 

 

U 2019. strani turisti najviše su noćili u Dubrovniku, Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo, Splitu i Medulinu, što je 19,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

In 2019, foreign tourists spent the most nights in Dubrovnik, Rovinj – Rovigno, Poreč – Parenzo, Split and Medulin, which accounts for 19.0% of the total nights realised by foreign tourists.

 

 

 

Domaći turisti najviše noćenja ostvarili su u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Malom Lošinju, Zadru i Vodicama, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista.

 

Domestic tourists spent the most nights in the City of Zagreb, Crikvenica, Mali Lošinj, Zadar and Vodice, which accounts for 19.2% of the total nights realised by domestic tourists.

 

 

 

U Kontinentalnoj Hrvatskoj najviše noćenja ostvario je Grad Zagreb (2,6 milijuna noćenja), Rakovica (305 tisuća noćenja), Sveti Martin na Muri (147 tisuća noćenja), Tuhelj (146 tisuća noćenja) te Osijek (129 tisuća noćenja). Svi navedeni gradovi i općine ostvarili su porast dolazaka i noćenja turista u 2019. u odnosu na 2018.

 

In Continental Croatia, the most tourist nights were realised in the City of Zagreb (2.6 million nights), Rakovica (305 thousand nights), Sveti Martin na Muri (147 thousand nights), Tuhelj (146 thousand nights) and Osijek (129 thousand nights). All the above-mentioned towns and municipalities realised an increase in tourist arrivals and nights in 2019 compared to 2018.

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

18 666 580

19 566 146

104,8

89 651 789

91 242 931

101,8

100,0

4,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

2 021 709

2 212 658

109,4

6 476 646

7 095 300

109,6

7,8

3,2

Domestic tourists

Strani turisti

16 644 871

17 353 488

104,3

83 175 143

84 147 631

101,2

92,2

4,8

Foreign tourists

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2019.

 

 

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja
 po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

16 644 871

17 353 488

104,3

83 175 143

84 147 631

101,2

100,0

4,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

24 206

27 065

111,8

48 478

59 560

122,9

0,1

2,2

Albania

Austrija

1 369 709

1 385 004

101,1

7 064 741

7 056 926

99,9

8,4

5,1

Austria

Belgija

210 193

211 155

100,5

943 974

916 585

97,1

1,1

4,3

Belgium

Bjelorusija

14 740

16 463

111,7

87 679

96 595

110,2

0,1

5,9

Belarus

Bosna i Hercegovina

395 469

433 467

109,6

1 708 503

1 834 007

107,3

2,2

4,2

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

63 415

65 056

102,6

123 440

129 618

105,0

0,2

2,0

Bulgaria

Cipar

2 730

3 329

121,9

8 805

10 179

115,6

0,0

3,1

Cyprus

Crna Gora

20 318

21 873

107,7

48 578

53 195

109,5

0,1

2,4

Montenegro

Češka

755 104

742 248

98,3

5 127 447

4 985 029

97,2

5,9

6,7

Czech Republic

Danska

134 164

136 962

102,1

853 665

788 518

92,4

0,9

5,8

Denmark

Estonija

25 678

23 977

93,4

108 217

95 534

88,3

0,1

4,0

Estonia

Finska

112 709

118 756

105,4

548 044

527 712

96,3

0,6

4,4

Finland

Francuska

583 130

629 231

107,9

2 088 534

2 228 227

106,7

2,6

3,5

France

Grčka

33 288

35 404

106,4

68 524

79 887

116,6

0,1

2,3

Greece

Irska

84 075

111 088

132,1

378 422

487 290

128,8

0,6

4,4

Ireland

Island

6 520

7 988

122,5

29 663

35 696

120,3

0,0

4,5

Iceland

Italija

1 148 078

1 175 069

102,4

5 023 959

5 141 064

102,3

6,1

4,4

Italy

Kosovo

13 650

15 552

113,9

34 646

39 384

113,7

0,0

2,5

Kosovo

Letonija

24 411

24 929

102,1

95 580

97 195

101,7

0,1

3,9

Latvia

Lihtenštajn

1 283

1 479

115,3

6 375

7 227

113,4

0,0

4,9

Liechtenstein

Litva

41 512

45 687

110,1

165 991

176 812

106,5

0,2

3,9

Lithuania

Luksemburg

10 752

10 896

101,3

50 900

51 139

100,5

0,1

4,7

Luxembourg

Mađarska

598 975

617 391

103,1

2 978 151

3 043 319

102,2

3,6

4,9

Hungary

Malta

3 714

3 253

87,6

12 477

10 918

87,5

0,0

3,4

Malta

Nizozemska

486 349

484 317

99,6

3 052 082

2 882 701

94,5

3,4

6,0

Netherlands

Norveška

179 913

176 696

98,2

1 084 155

997 631

92,0

1,2

5,6

Norway

Njemačka

2 783 513

2 881 284

103,5

19 983 716

19 944 549

99,8

23,7

6,9

Germany

Poljska

929 184

932 678

100,4

6 039 972

5 860 815

97,0

7,0

6,3

Poland

Portugal

55 065

64 411

117,0

133 108

154 040

115,7

0,2

2,4

Portugal

Rumunjska

113 652

123 806

108,9

430 932

475 371

110,3

0,6

3,8

Romania

Rusija

122 691

139 147

113,4

790 962

845 423

106,9

1,0

6,1

Russian Federation

Sjeverna Makedonija1)

35 573

35 384

99,5

126 734

133 629

105,4

0,2

3,8

North Macedonia1)

Slovačka

430 882

439 538

102,0

2 813 770

2 817 452

100,1

3,3

6,4

Slovakia

Slovenija

1 364 252

1 426 246

104,5

7 278 621

7 503 053

103,1

8,9

5,3

Slovenia

Srbija

138 349

151 295

109,4

592 519

630 237

106,4

0,7

4,2

Serbia

Španjolska

285 501

308 704

108,1

607 491

667 631

109,9

0,8

2,2

Spain

Švedska

297 081

289 699

97,5

1 583 018

1 425 862

90,1

1,7

4,9

Sweden

Švicarska

264 865

268 206

101,3

1 106 396

1 116 959

101,0

1,3

4,2

Switzerland

Turska

32 372

36 188

111,8

86 546

87 475

101,1

0,1

2,4

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

821 114

859 189

104,6

4 177 988

4 326 925

103,6

5,1

5,0

United Kingdom

Ukrajina

101 054

134 038

132,6

598 424

776 290

129,7

0,9

5,8

Ukraine

Ostale europske zemlje

7 320

7 409

101,2

31 925

33 989

106,5

0,0

4,6

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

22 319

22 060

98,8

60 853

61 610

101,2

0,1

2,8

South Africa

Maroko

4 281

5 231

122,2

14 465

16 189

111,9

0,0

3,1

Morocco

Tunis

1 607

2 075

129,1

4 816

5 989

124,4

0,0

2,9

Tunisia

Ostale afričke zemlje

11 592

13 664

117,9

44 372

56 061

126,3

0,1

4,1

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

172 712

187 145

108,4

438 239

482 432

110,1

0,6

2,6

Canada

SAD

558 751

626 035

112,0

1 413 182

1 591 558

112,6

1,9

2,5

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

3 112

3 337

107,2

10 783

10 229

94,9

0,0

3,1

Other Northern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

52 190

50 480

96,7

118 587

115 758

97,6

0,1

2,3

Argentina

Brazil

65 070

77 508

119,1

149 131

177 464

119,0

0,2

2,3

Brazil

Čile

12 940

18 298

141,4

31 485

44 136

140,2

0,1

2,4

Chile

Meksiko

17 099

21 848

127,8

38 683

49 218

127,2

0,1

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

32 855

41 075

125,0

79 912

97 036

121,4

0,1

2,4

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indija

64 444

69 131

107,3

141 837

153 354

108,1

0,2

2,2

India

Indonezija

12 582

14 683

116,7

20 427

23 075

113,0

0,0

1,6

Indonesia

Izrael

65 160

63 928

98,1

171 794

167 752

97,6

0,2

2,6

Israel

Japan

159 574

150 217

94,1

240 965

233 312

96,8

0,3

1,6

Japan

Jordan

1 361

1 364

100,2

3 845

4 038

105,0

0,0

3,0

Jordan

Katar

7 094

7 235

102,0

9 689

9 788

101,0

0,0

1,4

Qatar

Kazahstan

3 270

3 138

96,0

18 530

17 389

93,8

0,0

5,5

Kazakhstan

Kina2)

167 368

213 263

127,4

202 395

250 480

123,8

0,3

1,2

China2)

Kontinentalna Kina

233 630

279 118

119,5

342 740

410 042

119,6

0,5

1,5

Mainland China

Koreja, Republika

408 110

403 613

98,9

498 463

511 378

102,6

0,6

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt

2 932

3 159

107,7

7 842

9 284

118,4

0,0

2,9

Kuwait

Malezija

36 718

36 612

99,7

55 051

55 396

100,6

0,1

1,5

Malaysia

Oman

755

827

109,5

2 186

2 158

98,7

0,0

2,6

Oman

Singapur

53 706

61 845

115,2

80 854

92 482

114,4

0,1

1,5

Singapore

Tajland

39 407

40 209

102,0

55 440

56 446

101,8

0,1

1,4

Thailand

Ujedinjeni Arapski Emirati

10 739

9 869

91,9

22 888

19 968

87,2

0,0

2,0

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

40 543

45 322

111,8

118 869

130 199

109,5

0,2

2,9

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

217 341

217 190

99,9

557 931

558 493

100,1

0,7

2,6

Australia

Novi Zeland

38 207

41 657

109,0

93 042

100 802

108,3

0,1

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

849

795

93,6

2 695

2 467

91,5

0,0

3,1

Other countries of Oceania

 

 

1)

Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2)

U podatke su uključeni Hong Kong, Makao i Tajvan.

 

 

1)

As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

2)

Data include Hong Kong, Macao and Taiwan.

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION
      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

18 666 580

19 566 146

104,8

89 651 789

91 242 931

101,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

7 477 719

7 913 483

105,8

25 339 346

25 904 793

102,2

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

6 561 421

6 933 529

105,7

20 436 097

20 770 157

101,6

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

555 794

622 261

112,0

3 117 856

3 458 897

110,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

212 605

198 582

93,4

1 251 445

1 134 194

90,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

131 634

142 867

108,5

447 739

454 292

101,5

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

16 265

16 244

99,9

86 209

87 253

101,2

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

8 250 902

8 696 210

105,4

44 953 000

46 099 314

102,6

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

7 682 491

8 135 378

105,9

43 382 221

44 531 271

102,6

 

Rooms, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

450 035

441 095

98,0

1 105 142

1 098 744

99,4

 

Hostels

 

Lječilišta

12 590

12 645

100,4

107 786

107 602

99,8

 

Spas

 

Prenoćišta

54 661

53 735

98,3

160 700

161 244

100,3

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

18 125

17 304

95,5

106 638

104 055

97,6

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

4 268

4 342

101,7

7 708

7 867

102,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

10 217

12 578

123,1

22 224

27 413

123,3

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

3 420

3 643

106,5

7 762

7 989

102,9

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

15 095

15 490

102,6

52 819

53 129

100,6

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 920 316

2 943 802

100,8

19 275 307

19 173 976

99,5

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 756 622

2 769 885

100,5

18 363 838

18 250 443

99,4

 

Camping sites

 

Kampirališta

56 083

46 127

82,2

280 479

214 000

76,3

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

18 665

28 019

150,1

60 482

96 557

159,6

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

69 083

73 368

106,2

467 369

492 533

105,4

 

Camping sites in households

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

7 340

11 912

162,3

27 204

44 026

161,8

 

Camping sites in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

718

1 132

157,7

1 817

2 518

138,6

 

Quickstop camping in households and in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
– robinzonski smještaj

76            

947

4)

380

3 101

816,1

 

Quickstop camping in households and in private family farms - Robinson-type accommodation

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

11 729

12 412

105,8

73 738

70 798

96,0

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

17 643

12 651

71,7

84 136

64 848

77,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

4 863

5 587

114,9

16 916

20 377

120,5

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

12 780

7 064

55,3

67 220

44 471

66,2

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

2 021 709

2 212 658

109,4

6 476 646

7 095 300

109,6

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

1 099 023

1 187 457

108,0

2 544 491

2 744 727

107,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

993 182

1 069 623

107,7

2 203 781

2 364 077

107,3

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

56 840

65 633

115,5

198 880

229 168

115,2

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

13 696

15 572

113,7

45 054

52 196

115,9

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

34 108

35 433

103,9

92 934

95 212

102,5

 

Boarding houses2)

 

Guest house

1 197

1 196

99,9

3 842

4 074

106,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

835 778

927 320

111,0

3 423 052

3 805 243

111,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor3)

659 579

754 117

114,3

2 919 629

3 301 741

113,1

 

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses3)

 

Hosteli

121 197

115 506

95,3

275 037

270 358

98,3

 

Hostels

 

Lječilišta

8 426

9 175

108,9

77 474

81 239

104,9

 

Spas

 

Prenoćišta

20 527

20 167

98,2

55 412

53 596

96,7

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

10 596

9 902

93,5

57 865

55 353

95,7

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

1 509

1 649

109,3

2 507

2 861

114,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

8 441

10 454

123,8

18 470

22 432

121,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 320

1 408

106,7

2 662

2 689

101,0

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

4 183

4 942

118,1

13 996

14 974

107,0

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

79 123

90 662

114,6

460 237

503 962

109,5

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

71 088

82 223

115,7

411 316

452 846

110,1

 

Camping sites

 

Kampirališta

2 120

1 429

67,4

12 535

9 081

72,4

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

363

701

193,1

1 055

1 852

175,5

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

3 063

3 601

117,6

24 308

28 570

117,5

 

Camping sites in households

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

893

915

102,5

1 576

2 085

132,3

 

Camping sites in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

16

42

262,5

54

170

314,8

 

Quickstop camping in households and in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
– robinzonski smještaj

7

163

4)

19

514

4)

 

Quickstop camping in households and in private family farms - Robinson-type accommodation

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

1 573

1 588

101,0

9 374

8 844

94,3

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

7 785

7 219

92,7

48 866

41 368

84,7

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

1 381

1 487

107,7

3 505

3 954

112,8

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

6 404

5 732

89,5

45 361

37 414

82,5

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

16 644 871

17 353 488

104,3

83 175 143

84 147 631

101,2

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

6 378 696

6 726 026

105,4

22 794 855

23 160 066

101,6

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

5 568 239

5 863 906

105,3

18 232 316

18 406 080

101,0

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

498 954

556 628

111,6

2 918 976

3 229 729

110,6

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

198 909

183 010

92,0

1 206 391

1 081 998

89,7

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

97 526

107 434

110,2

354 805

359 080

101,2

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

15 068

15 048

99,9

82 367

83 179

101,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

7 415 124

7 768 890

104,8

41 529 948

42 294 071

101,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani, studio-apartmani,
kuće za odmor3)

7 022 912

7 381 261

105,1

40 462 592

41 229 530

101,9

 

Rooms, apartments, studio-type suites,
summer houses3)

 

Hosteli

328 838

325 589

99,0

830 105

828 386

99,8

 

Hostels

 

Lječilišta

4 164

3 470

83,3

30 312

26 363

87,0

 

Spas

 

Prenoćišta

34 134

33 568

98,3

105 288

107 648

102,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

7 529

7 402

98,3

48 773

48 702

99,9

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

2 759

2 693

97,6

5 201

5 006

96,3

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 776

2 124

119,6

3 754

4 981

132,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

2 100

2 235

106,4

5 100

5 300

103,9

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

10 912

10 548

96,7

38 823

38 155

98,3

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 841 193

2 853 140

100,4

18 815 070

18 670 014

99,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 685 534

2 687 662

100,1

17 952 522

17 797 597

99,1

 

Camping sites

 

Kampirališta

53 963

44 698

82,8

267 944

204 919

76,5

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

18 302

27 318

149,3

59 427

94 705

159,4

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

66 020

69 767

105,7

443 061

463 963

104,7

 

Camping sites in households

 

Kampovi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

6 447

10 997

105,7

25 628

41 941

163,7

 

Camping sites in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

702

1 090

155,3

1 763

2 348

133,2

 

Quickstop camping in households and in private family farms

 

Kamp odmorišta u kućanstvima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
– robinzonski smještaj

69

784

4)

361

2 587

716,6

 

Quickstop camping in households and in private family farms - Robinson-type accommodation

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

10 156

10 824

106,6

64 364

61 954

96,3

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

9 858

5 432

55,1

35 270

23 480

66,6

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

3 482

4 100

117,7

13 411

16 423

122,5

 

Robinson accommodation establishments

 

Nekategorizirani objekti

6 376

1 332

20,9

21 859

7 057

32,3

 

Uncategorised establishments

 

 

1)

Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)

Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)

Obuhvaćene su sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

4)

Indeks je veći od 999.

 

 

1)

Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)

Including boarding houses and spa boarding houses.

3)

Including rooms, apartments, studio-type suites, summer houses in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms.

4)

The index exceeds 999.

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

2018.

2019.

indeksi

Indices

2019.

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 743 967

12 400 875

105,6

58 146 608

60 142 142

103,4

6 922 613

7 165 271

103,5

31 505 181

31 100 789

98,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 360 166

1 488 776

109,5

4 607 347

5 083 903

110,3

661 543

723 882

109,4

1 869 299

2 011 397

107,6

Domestic tourists

Strani turisti

10 383 801

10 912 099

105,1

53 539 261

55 058 239

102,8

6 261 070

6 441 389

102,9

29 635 882

29 089 392

98,2

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U 2019.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, 2019

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi 2019.

Indices 2018.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

19 566 146

2 212 658

17 353 488

104,8

109,4

104,3

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

91 242 931

7 095 300

84 147 631

101,8

109,6

101,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

16 924 064

1 518 166

15 405 898

104,8

110,5

104,3

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

86 277 706

5 681 330

80 596 376

101,6

110,3

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

2 966 489

356 143

2 610 346

101,9

106,9

101,3

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

15 314 671

1 288 395

14 026 276

100,2

107,5

99,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns

 

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

3 788

378

3 410

121,1

92,2

125,5

 

noćenja/ Nights

22 773

1 189

21 584

118,4

95,3

120,0

Cres

dolasci/ Arrivals

126 811

7 439

119 372

100,2

114,1

99,4

 

noćenja/ Nights

906 960

38 461

868 499

99,9

115,8

99,3

Crikvenica

dolasci/ Arrivals

353 531

62 789

290 742

98,4

108,8

96,4

 

noćenja/ Nights

1 824 422

283 524

1 540 898

95,4

107,3

93,5

Čabar

dolasci/ Arrivals

992

555

437

93,4

97,4

88,8

 

noćenja/ Nights

2 874

1 414

1 460

91,7

89,5

94,0

Delnice

dolasci/ Arrivals

11 825

5 816

6 009

98,8

114,6

87,2

       

noćenja/ Nights

26 910

13 703

13 207

105,9

114,2

98,5

Kastav

dolasci/ Arrivals

8 585

1 193

7 392

111,8

119,2

110,7

       

noćenja/ Nights

35 909

3 133

32 776

110,1

119,4

109,3

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

42 868

4 102

38 766

105,2

91,2

107,0

       

noćenja/ Nights

189 492

16 804

172 688

103,4

87,8

105,2

Krk  

dolasci/ Arrivals

234 785

9 514

225 271

102,2

108,8

101,9

       

noćenja/ Nights

1 320 305

39 764

1 280 541

100,6

108,5

100,4

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

294 898

45 999

248 899

99,4

110,1

97,6

       

noćenja/ Nights

1 969 220

213 898

1 755 322

98,7

107,3

97,7

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

116 831

17 197

99 634

112,0

119,3

110,8

 

noćenja/ Nights

631 042

70 174

560 868

104,8

114,8

103,7

Opatija

dolasci/ Arrivals

452 453

65 061

387 392

103,6

99,9

104,3

       

noćenja/ Nights

1 371 560

143 768

1 227 792

101,6

100,9

101,7

Rab  

dolasci/ Arrivals

183 740

17 304

166 436

99,1

105,6

98,5

       

noćenja/ Nights

1 281 643

80 757

1 200 886

98,1

105,3

97,7

Rijeka

dolasci/ Arrivals

162 162

30 726

131 436

104,6

114,0

102,6

       

noćenja/ Nights

407 677

73 734

333 943

110,9

129,2

107,5

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

2 702

1 664

1 038

97,2

98,4

95,2

       

noćenja/ Nights

9 267

4 337

4 930

86,2

86,3

86,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

180 017

10 441

169 576

99,7

94,9

100,0

 

noćenja/ Nights

996 474

37 933

958 541

99,0

104,1

98,8

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

200

96

104

90,9

79,3

105,1

 

noćenja/ Nights

1 170

354

816

92,5

74,1

103,7

Čavle

dolasci/ Arrivals

4 487

2 329

2 158

97,7

100,6

94,8

       

noćenja/ Nights

13 714

5 362

8 352

102,0

108,0

98,4

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

64 713

2 407

62 306

100,7

122,9

100,0

 

noćenja/ Nights

422 790

12 468

410 322

99,7

123,5

99,1

Fužine

dolasci/ Arrivals

11 907

6 185

5 722

112,8

110,4

115,5

 

noćenja/ Nights

29 893

15 536

14 357

102,3

107,9

96,9

Jelenje

dolasci/ Arrivals

2 047

405

1 642

103,8

64,1

122,4

 

noćenja/ Nights

7 774

871

6 903

98,5

52,4

110,7

Klana

dolasci/ Arrivals

106

5

101

93,8

100,0

93,5

 

noćenja/ Nights

611

38

573

108,9