image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.

ZAGREB, 15. SVIBNJA 2020./ 15 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

NAUTIČKI TURIZAM

Kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2019.

 

NAUTICAL TOURISM

Capacity and Turnover of Ports, 2019

 

 

 

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 167 luka nautičkog turizma na morskoj obali Hrvatske, i to 78 marina (od toga 17 suhih marina), 75 sidrišta, 9 privezišta te 5 odlagališta za plovila. Ukupna površina njihova akvatorija iznosi 4 349 270 m2 s 18 179 vezova.

 

This survey includes 167 nautical ports on the Croatian coast, as follows: 78 marinas (of which 17 land marinas), 75 anchorages, 9 moorings and 5 boat storages. The total water surface area was
4 349 270 m2 and there were 18 179 moorings.

 

 

 

Porast broja plovila na stalnom vezu za 4,6% u odnosu na 2018.

 

An increase of 4.6% of permanently moored vessels, as compared to 2018

 

 

 

U lukama nautičkog turizma 31. prosinca 2019. na stalnom vezu bilo je 14 249 plovila, što je za 4,6% više nego 31. prosinca 2018. Vezom u moru služilo se 84,9% plovila, a samo mjestom na kopnu 15,1% plovila.

 

On 31 December 2019, there were 14 249 vessels permanently moored in nautical ports, which was 4.6% more than on 31 December 2018. There were 84.9% of vessels that used water moorings, while 15.1% of them used land moorings only.

 

 

 

Prema vrsti plovila na stalnom vezu u moru najviše je bilo jahti na jedra (49,0%), slijede motorne jahte (46,4%) te ostala plovila (4,6%).

 

By type of permanently moored vessels that used water moorings, the majority were sailboats (49.0%), followed by motor yachts (46.4%) and other vessels (4.6%).

 

 

 

Najviše plovila na stalnom vezu bilo je pod zastavom Hrvatske, i to 44,1%. Slijede plovila pod zastavom Austrije (15,6%), Njemačke (15,5%), Slovenije (5,0%) te Italije (3,8%).

 

By flag, the largest number of permanently moored vessels came from Croatia (44.1%), followed by Austria (15.6%), Germany (15.5%), Slovenia (5.0%) and Italy (3.8%).

 

 

 

Prema duljini plovila, najviše plovila za koje je korišten vez u moru jest duljine 12 do 15 metara (tj. 32,0% od ukupnog broja plovila za koje je korišten vez u moru), slijede plovila duljine 10 do 12 metara (tj. 29,1% od ukupnog broja plovila za koje je korišten vez u moru).

 

By length, the largest number of vessels that used water moorings were 12 to 15 meters long (i.e., 32.0% of the total number of vessels that used water moorings), followed by those that were 10 to 12 meters long (29.1% of the total number of vessels that used water moorings).

 

 

 

 

 

 

U Šibensko-kninskoj županiji najviše plovila na stalnom vezu u moru

 

The largest number of vessels on permanent water moorings recorded in the County of Šibenik-Knin

 

 

 

U 2019. Šibensko-kninska županija imala je najviše plovila na stalnom vezu u moru, i to 2 898 plovila, što je 24,0% od ukupnog broja plovila na stalnom vezu u moru. U odnosu na 2018. ostvaren je porast broja plovila na stalnom vezu u moru za 3,0% u Šibensko-kninskoj županiji.

 

In 2019, the County of Šibenik-Knin recorded the largest number of vessels on permanent water moorings, as much as 2 898 of them, which was 24.0% of the total number of vessels on permanent water moorings. As compared to 2018, an increase of 3.0% in the number of vessels on permanent water moorings was realised in the County of Šibenik-Knin.

 

 

 

Porast broja plovila u tranzitu za 5,5% u odnosu na 2018.

 

An increase in the number of vessels in transit of 5.5% compared to 2018

 

 

 

U 2019. u lukama nautičkog turizma bilo je 204 858 plovila u tranzitu, što je porast broja plovila za 5,5% u odnosu na 2018.

 

In 2019, there were 204 858 vessels in transit in nautical ports, which was an increase of 5.5% in the number of vessels compared to 2018.

 

 

 

Prema vrsti plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru, najviše je bilo jahti na jedra (64,9%), slijede motorne jahte (29,1%) te ostala plovila (6,0%).

 

By type of vessels in transit that used water moorings, the majority of 64.9% were sailboats, followed by motor yachts (29.1%) and other vessels (6.0%).

 

 

 

U 2019. najviše plovila u tranzitu bilo je iz Hrvatske (47,8%), Italije (14,1%), Njemačke (12,2%), Austrije (7,0%) i Slovenije (4,1%), što čini 85,2% plovila od ukupnog broja plovila u tranzitu.

 

In 2019, the largest number of vessels in transit came from Croatia (47.8%), Italy (14.1%), Germany (12.2%), Austria (7.0%) and Slovenia (4.1%), which makes up 85.2% of the total number of vessels in transit.

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija prva po broju plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru

 

The County of Split-Dalmatia came in the first place in the number of vessels in transit that used sea moorings

 

 

 

U 2019. najviše plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to 55 343 plovila, što je 27,3% od ukupnog broja plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru. U odnosu na 2018. ostvaren je blag porast broja plovila u tranzitu za 0,6% u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

In 2019, the largest number of vessels in transit that used sea moorings was recorded in the County of Split-Dalmatia, as much as 55 343 of them, which was 27.3% of the total number of vessels in transit that used sea moorings. As compared to 2018, a mild increase of 0.6% in the number of vessels in transit that used sea moorings was realised in the County of Split-Dalmatia.

 

 

 

 

 

 

U 2019. porast prihoda luka nautičkog turizma za 7,2% u odnosu na 2018.

 

In 2019, the income realised by nautical ports increased by 7.2% compared to 2018

 

 

 

Ukupno ostvaren prihod luka nautičkog turizma u 2019. iznosio je
918 milijuna kuna. Od toga je 652 milijuna kuna bilo ostvareno od iznajmljivanja vezova, što je 71,0% od ukupno ostvarenog prihoda. U odnosu na 2018., ukupan prihod porastao je za 7,2%, a prihod od iznajmljivanja vezova za 5,4%.

 

The total income realised in nautical ports in 2019 amounted to
918 million kuna. Out of that, 652 million kuna were realised by renting of moorings, that is, 71.0% of the total realised income. As compared to 2018, the total income increased by 7.2% and the income from renting of moorings by 5.4%.

 

 

 

 

 

 

Luke nautičkog turizma u Šibensko-kninskoj županiji ostvarile najveće prihode u 2019.

 

The highest incomes in 2019 were recorded in nautical ports in the County of Šibenik-Knin

 

 

 

Promatrano po jadranskim županijama, najveći prihod u lukama nautičkog turizma u 2019. ostvarila je Šibensko-kninska županija, i to
233 milijuna kuna, što je 25,4% od ukupno ostvarenih prihoda luka nautičkog turizma. U odnosu na 2018. ostvaren je porast prihoda luka nautičkog turizma za 3,5% u Šibensko-kninskoj županiji. S prihodima od 207 milijuna kuna slijede luke nautičkog turizma u Splitsko-
-dalmatinskoj županiji, koje su u odnosu na 2018. ostvarile porast prihoda za 4,6%.

 

The comparison of the Adriatic counties shows that the highest incomes in nautical ports in 2019 were realised in the County of Šibenik-Knin, as much as 233 million kuna, which was 25.4% of the total income realised by nautical ports. As compared to 2018, a realised increase in the income of nautical ports was 3.5% in the County of Šibenik-Knin. That was followed by nautical ports in the County of Split-Dalmatia with the income of 207 million kuna, which was an increase of 4.6% compared to 2018.

 

 

 

1.   LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U 2019.

      NAUTICAL PORTS, 2019

Županija

Ukupno

Total

Sidrište

Anchorage

Privezište

Mooring

Marine

Marinas

Odlagališta
plovnih objekata

Boat storages

suha marina

Land marina

marina I. kategorije

Marina,
1st category

marina II. kategorije

Marina,
2nd category

marina III. kategorije

Marina,
3rd category

marina
2 sidra

Marina,
2 anchors

marina
3 sidra

Marina,
3 anchors

marina
4 sidra

Marina,
4 anchors

marina
5 sidara

Marina,
5 anchors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

167

75

9

17

5

13

17

7

9

7

3

5

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

33

9

3

7

1

1

3

2

-

2

2

3

Zadarska

Zadar

47

31

2

4

-

4

4

-

-

-

-

2

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

30

15

-

1

2

2

5

1

2

2

-

-

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

31

15

1

4

-

3

3

2

1

2

-

-

Istarska

Istria

13

-

1

-

2

1

2

1

4

1

1

-

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

13

5

2

1

-

2

-

1

2

-

-

-

 

 

 

2.   KAPACITET LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I ZAPOSLENI, STANJE 31. KOLOVOZA 2018. I 2019.

      CAPACITY OF NAUTICAL PORTS AND PERSONS IN EMPLOYMENT, SITUATION AS ON 31 AUGUST 2018 AND 2019

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Površina akvatorija, m2

4 075 400

4 349 270

Water surface area, m2

 

 

 

 

Broj vezova, ukupno

17 274

18 179

Number of moorings, total

Od toga za plovila duljine

 

 

Of that for vessels;

Do 6 m

597

674

Under 6 m long

  6 –   8 m

1 247

1 246

  6 –   8 m

  8 – 10 m

2 736

2 840

  8 – 10 m

10 – 12 m

4 434

4 511

10 – 12 m

12 – 15 m

4 862

5 116

12 – 15 m

15 – 20 m

2 699

2 984

15 – 20 m

Više od 20 m

699

808

Over 20 m

 

 

 

 

Dužina razvijene obale za privez plovila, m

64 844*

67 587

Length of shoreline equipped for mooring, m

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

4 780

5 551

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

745 453

786 238

Total surface area on land, m2

Od toga natkriveni prostor (hangar), m2

9 256

15 353

Of that covered area, m2

Broj zaposlenih, ukupno

1 741

1 901

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

432

461

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

 

 

County of Primorje-Gorski kotar

Površina akvatorija, m2

627 958

649 648

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

3 008

3 093

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

1 428

2 024

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

144 926

172 996

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

251

287

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

72

83

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Zadarska županija

 

 

County of Zadar

Površina akvatorija, m2

1 155 124

1 183 773

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

3 908

4 202

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

871

921

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

147 638

152 103

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

339

401

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

85

127

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

 

 

County of Šibenik-Knin

Površina akvatorija, m2

999 048

1 042 546

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

3 966

3 982

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

810

810

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

137 122

137 122

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

448

486

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

114

99

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 

 

County of Split-Dalmatia

Površina akvatorija, m2

574 862

588 432

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

2 370

2 446

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

753

873

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

95 032

102 832

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

398

394

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

93

82

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Istarska županija

 

 

County of Istria

Površina akvatorija, m2

574 840

626 273

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

3 085

3 283

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

712

712

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

140 020

140 020

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

208

228

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

34

44

Of that with seasonal jobs

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

County of Dubrovnik-Neretva

Površina akvatorija, m2

143 568

258 598

Water surface area, m2

Broj vezova, ukupno

937

1 173

Moorings, total

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu

206

211

Number of berths for land storage

Ukupna površina prostora na kopnu, m2

80 715

81 165

Total surface area on land, m2

Broj zaposlenih, ukupno

97

105

Number of employed persons – total

Od toga sezonski

34

26

Of that with seasonal jobs

 

 

 

3.   BROJ PLOVILA NA STALNOM VEZU U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA, STANJE 31. PROSINCA 2019.

      NUMBER OF PERMANENTLY MOORED VESSELS IN NAUTICAL PORTS, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2019

 

Plovila na stalnom vezu

Vessels, permanently moored

 

ukupno

Total

motorne jahte

Motor yachts

jahte na jedra

Sailboats

ostalo

Other

ukupno indeksi

Total indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 249

7 249

 6 330

670

104,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

12 100

5 613

    5 935

 552

103,0

Vessels that used sea moorings

 

 

 

 

 

 

 

Prema zastavi plovila

 

 

 

 

 

By flag

Austrija

1 883

            1 126

               730

 27

101,7

    Austria

Belgija

                67

                 37

29

                 1

98,5

    Belgium

Češka

              190

               102

                 80

                 8

110,5

    Czech Republic

Finska

                 12

                   3

                   9

                  -

100,0

    Finland

Francuska

               165

                 19

               112

               34

100,6

    France

Grčka

                 31

                 10

                 19

                 2

1)

    Greece

Hrvatska

            5 341

           1 934

          3 022

             385

103,3

    Croatia

Italija

               464

               307

               147

               10

93,5

    Italy

Izrael

                   3

                   1

                   2

                  -

300,0

    Israel

Mađarska

               138

                 88

                 47

                 3

106,2

    Hungary

Nizozemska

               171

                 89

                 78

                 4

95,0

    Netherlands

Norveška

                 46

                 13

                 33

                  -

164,3

    Norway

Njemačka

           1 875

               987

               854

               34

105,3

    Germany

Poljska

               162

                 96

                 55

               11

101,9

    Poland

Rusija

                   3

                   1

                   1

                 1

75,0

    Russian Federation

SAD

               112

                 67

                 41

                 4

117,9

    USA

Slovačka

               198

               135

                 58

                 5

96,1

    Slovakia

Slovenija

               599

               277

               320

                 2

100,0

    Slovenia

Švedska

                 43

                   8

                 33

                 2

113,2

    Sweden

Švicarska

                 76

                 27

                 47

                 2

104,1

    Switzerland

Ujedinjena Kraljevina

               244

               103

               134

                 7

93,5

    United Kingdom

Ostale europske zemlje

               162

               110

                 47

                 5

108,7

    Other European countries

Ostale izvaneuropske zemlje

               115

                 73

                 37

                 5

112,7

    Other non-European countries

 

 

 

 

 

 

 

Prema duljni plovila

 

 

 

 

 

By vessel length

     Do 6 m

               278

               249

                 10

               19

112,1

    Under 6 m

       6 –   8 m

               816

               666

               103

               47

108,4

      6 –   8 m

       8 – 10 m

           1 703

               959

               713

               31

104,1

      8 – 10 m

     10 – 12 m

            3 521

           1 286

            2 046

             189

104,9

    10 – 12 m

     12 – 15 m

           3 876

           1 186

            2 488

             202

101,3

    12 – 15 m

     15 – 20 m

            1 461

               879

               536

               46

98,4

    15 – 20 m

     Više od 20 m

               445

               388

                 39

               18

102,3

    Over 20 m

 

 

 

 

 

 

 

Plovila za koja je upotrijebljeno samo mjesto na kopnu

           2 149

           1 636

               395

             118

114,6

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

           3 040

           2 197

               781

               62

109,5

County of Primorje-Gorski kotar

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

            2 027

           1 306

               668

               53

106,6

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

            1 013

               891

               113

                 9

115,9

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

            2 877

           1 327

            1 457

               93

102,5

County of Zadar

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

            2 476

           1 075

            1 358

               43

101,6

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

               401

               252

                 99

               50

108,1

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

            3 117

           1 525

            1 415

             177

103,0

County of Šibenik-Knin

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

            2 898

           1 354

            1 370

             174

103,0

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

               219

               171

                 45

                 3

102,3

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

            2 064

               673

            1 178

             213

105,6

County of Split-Dalmatia

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

            1 697

               439

            1 096

             162

100,5

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

               367

               234

                 82

               51

138,5

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

           2 544

            1 282

            1 192

               70

104,8

County of Istria

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

         2 471

           1 244

            1 162

               65

104,9

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

                 73

                 38

                 30

                 5

100,0

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

              607

               245

               307

               55

97,1

County of Dubrovnik-Neretva

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

               531

               195

               281

               55

97,1

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

                 76

                 50

                 26

                  -

97,4

Vessels that used only land berths

 

 

1)   Indeks je veći od 999.

1)   The index exceeds 999.

 

 

 

4.   BROJ PLOVILA U TRANZITU U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA U 2019.

      NUMBER OF VESSELS IN TRANSIT IN NAUTICAL PORTS, 2019

 

Plovila u tranzitu

Vessels, in transit

 

ukupno

Total

motorne jahte

Motor yachts

jahte na jedra

Sailboats

ostalo

Other

ukupno indeksi

Total indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

204 858

60 303

132 318

12 237

105,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

      202 412

         58 892

      131 373

         12 147

 105,9

Vessels that used sea moorings

 

 

 

 

 

 

 

Prema zastavi plovila

 

 

 

 

 

By flag

Austrija

         14 177

          5 661

          8 282

             234

111,9

     Austria

Belgija

          1 805

              714

          1 070

               21

101,1

     Belgium

Češka

          3 096

              722

          2 337

               37

97,1

     Czech Republic

Finska

              268

               66

              196

                 6

98,5

     Finland

Francuska

          3 932

              489

           2 959

             484

103,9

     France

Grčka

                87

               36

                45

                 6

83,7

     Greece

Hrvatska

        96 737

       16 380

         72 158

           8 199

106,1

     Croatia

Italija

        28 601

        12 978

         14 758

             865

108,0

     Italy

Izrael

              105

               44

                61

                  -

166,7

     Israel

Mađarska

          1 479

              500

              952

               27

106,3

     Hungary

Nizozemska

           2 697

          1 290

           1 256

             151

113,2

     Netherlands

Norveška

              862

             186

              674

                 2

114,0

     Norway

Njemačka

        24 788

        10 500

         13 047

           1 241

101,1

     Germany

Poljska

          2 947

          1 008

           1 685

             254

114,9

     Poland

Rusija

              304

             120

              179

                 5

75,6

     Russian Federation

SAD

          1 184

             541

              567

               76

96,1

     USA

Slovačka

           2 230

             802

           1 395

               33

94,5

     Slovakia

Slovenija

           8 375

         2 907

           5 295

       173

114,7

     Slovenia

Švedska

              750

            194

              548

                 8

82,9

     Sweden

Švicarska

              972

             371

              578

               23

100,1

     Switzerland

Ujedinjena Kraljevina

         3 081

          1 233

           1 755

               93

95,1

     United Kingdom

Ostale europske zemlje

           2 011

          1 158

              769

               84

105,3

     Other European countries

Ostale izvaneuropske zemlje

          1 924

             992

              807

             125

114,3

     Other non-European countries

 

 

 

 

 

 

 

Prema duljini plovila

 

 

 

 

 

By vessel length

     Do 6 m

          3 897

         1 734

          1 249

             914

140,4

    Under 6 m

       6 –   8 m

         13 181

          8 635

          3 358

           1 188

118,1

      6 –   8 m

       8 – 10 m

        28 852

       11 023

         17 071

             758

117,5

      8 – 10 m

     10 – 12 m

        63 131

       15 079

         44 157

           3 895

111,9

    10 – 12 m

     12 – 15 m

        72 622

        12 416

        55 580

           4 626

101,8

    12 – 15 m

     15 – 20 m

       16 002

         6 160

           9 128

             714

78,6

    15 – 20 m

     Više od 20 m

           4 727

         3 845

              830

               52

103,1

    Over 20 m

 

 

 

 

 

 

 

Broj plovila za koja je upotrijebljeno samo mjesto na kopnu

         2 446

          1 411

              945

               90

82,2

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

        22 326

         8 698

         13 142

             486

109,6

County of Primorje-Gorski kotar

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

        22 109

         8 522

         13 104

             483

111,2

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

              217

             176

                38

                 3

44,8

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

        38 980

         14 926

         21 368

           2 686

120,0

County of Zadar

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

         38 779

       14 759

        21 340

           2 680

120,1

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

              201

             167

                28

                 6

96,2

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

        51 804

        12 263

        36 722

           2 819

101,1

County of Šibenik-Knin

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

        50 704

       11 756

         36 134

           2 814

101,1

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

          1 100

             507

              588

                 5

101,3

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

        55 633

        10 803

        40 818

           4 012

100,6

County of Split-Dalmatia

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

        55 343

        10 693

        40 697

           3 953

100,6

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

              290

             110

              121

               59

95,4

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

        19 219

          7 740

         11 062

             417

104,4

County of Istria

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

       18 655

          7 344

         10 905

             406

105,2

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

              564

             396

              157

               11

84,4

Vessels that used only land berths

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

        16 896

         5 873

          9 206

           1 817

103,2

County of Dubrovnik-Neretva

Plovila za koja je upotrijebljen vez u moru

        16 822

          5 818

          9 193

           1 811

104,1

Vessels that used sea moorings

Plovila za koja je upotrijebljeno mjesto na kopnu

                74

              55

                13

                 6

32,9

Vessels that used only land berths

 

 

 

5.   UPOTREBA VEZOVA U MORU PO MJESECIMA U 2019.

      USAGE OF WATER MOORINGS, BY MONTHS, 2019

 

Stalni vez

Permanent moorings

U tranzitu

In transit

 

plovila1)

Vessels1)

ukupan broj dana boravka plovila u lukama nautičkog turizma tijekom mjeseca

Total number of days vessels stayed in nautical ports during month

plovila

Vessels

ukupan broj dana boravka plovila u lukama nautičkog turizma tijekom mjeseca

Total number of days vessels stayed in nautical ports during month

 

 

 

 

 

2019.

-

3 691 396

202 412

338 937

 

 

 

 

 

I.

11 484

335 463

110

865

II.

10 896

293 038

217

1 294

III.

11 384

324 359

675

3 969

IV.

11 484

310 976

5 741

12 497

V.

11 569

310 514

14 172

23 838

VI.

11 566

282 949

31 684

48 441

VII.

11 599

276 932

50 085

 84 203

VIII.

11 582

271 470

61 954

104 758

IX.

11 592

291 354

29 253

42 629

X.

11 577

320 595

8 000

13 994

XI.

11 656

330 075

334

1 535

XII.

12 100

343 671

187

914

 

 

1)   Stanje posljednjeg dana u mjesecu

1)   Situation as on the last day in a month.

 

 

 

 

 

 

6.   OSTVARENI PRIHOD LUKA NAUTIČKOG TURIZMA BEZ PDV-a

      INCOME REALISED BY NAUTICAL PORTS, NOT INCLUDING VAT

 

Prihod, tis. kuna

Income, thousand kuna

Indeksi

Indices

I. – XII. 2019.

I. – XII. 2018.

 

2018.

2019.

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

856 550

918 495

107,2

Republic of Croatia

Iznajmljivanje vezova

618 150

651 724

105,4

Renting of moorings

Stalni

483 553

504 199

104,3

Stationed

Tranzitni

134 597

147 525

109,6

In transit

Servisne usluge

69 761

69 330

99,4

Maintaining services

Ostali prihodi

168 639

197 441

117,1

Other income

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

107 878

123 072

114,1

County of Primorje-Gorski kotar

Iznajmljivanje vezova

83 087

90 769

109,2

Renting of moorings

Stalni

72 012

77 976

108,3

Stationed

Tranzitni

11 075

12 793

115,5

In transit

Servisne usluge

6 437

5 361

83,3

Maintaining services

Ostali prihodi

18 354

26 942

146,8

Other income

 

 

 

 

 

Zadarska županija

175 669

183 491

104,5

County of Zadar

Iznajmljivanje vezova

126 211

133 938

106,1

Renting of moorings

Stalni

110 165

114 800

104,2

Stationed

Tranzitni

16 046

19 138

119,3

In transit

Servisne usluge

13 278

14 598

109,9

Maintaining services

Ostali prihodi

36 180

34 955

96,6

Other income

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

225 002

232 962

103,5

County of Šibenik-Knin

Iznajmljivanje vezova

139 107

143 753

103,3

Renting of moorings

Stalni

107 526

113 006

105,1

Stationed

Tranzitni

31 581

30 747

97,4

In transit

Servisne usluge

21 598

20 301

94,0

Maintaining services

Ostali prihodi

64 297

68 908

107,2

Other income

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

197 852

206 936

104,6

County of Split-Dalmatia

Iznajmljivanje vezova

143 226

148 581

103,7

Renting of moorings

Stalni

98 415

101 560

103,2

Stationed

Tranzitni

44 811

47 021

104,9

In transit

Servisne usluge

20 154

20 758

103,0

Maintaining services

Ostali prihodi

34 472

37 597

109,1

Other income

 

 

 

 

 

Istarska županija

101 275

118 645

117,2

County of Istria

Iznajmljivanje vezova

85 714

90 059

105,1

Renting of moorings

Stalni

72 569

72 396

99,8

Stationed

Tranzitni

13 145

17 663

134,4

In transit

Servisne usluge

5 245

7 034

134,1

Maintaining services

Ostali prihodi

10 316

21 552

208,9

Other income

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

48 874

53 389

109,2

County of Dubrovnik-Neretva

Iznajmljivanje vezova

40 805

44 624

109,4

Renting of moorings

Stalni

22 866

24 461

107,0

Stationed

Tranzitni

17 939

20 163

112,4

In transit

Servisne usluge

3 049

1 278

41,9

Maintaining services

Ostali prihodi

5 020

7 487

149,1

Other income

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor

 

Source

 

 

 

Podaci su dobiveni iz redovitog istraživanja Izvještaj o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma, koje se provodi u godišnjoj perodici.

 

Data are obtained regularly through the Report on Capacities and Turnover of Nautical Ports, which is carried out in the annual dynamics.

 

 

 

Izvještajne jedinice i obuhvat

 

Reporting units and coverage

 

 

 

Izvještajne jedinice u ovom istraživanju jesu luke nautičkog turizma: sidrišta, privezišta, suhe marine, marine i odlagališta plovnih objekata.

 

The reporting units in this Survey are nautical ports: anchorages, berths, land marinas, marinas and boat storages.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Luka nautičkog turizma jest turistički objekt koji u poslovnome, prostornome, građevinskome i funkcionalnom smislu čini cjelinu ili u sklopu šire prostorne cjeline ima izdvojeni dio i potrebne uvjete za potrebe nautičkog turizma i turista nautičara.

 

Nautical port is a tourist facility that forms a unity in a business, territorial, constructional and functional sense, or which, within a broader territorial unity, has a separate part of land and conditions required to meet the needs of nautical tourism and nautical tourists.

 

 

 

U luci nautičkog turizma pružaju se turističke usluge u nautičkom turizmu i druge nadopunjujuće usluge turistima nautičarima (trgovačke, ugostiteljske i dr.).

 

Nautical ports offer tourist services in nautical tourism and other accompanying services to nautical tourists (trade, catering, etc.).

 

 

 

Kategorizacija luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju Zakona o turističkoj djelatnosti (NN, br. 8/96., 19/96. i 76/98.) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, br. 142/99., 47/00., 121/00., 45/01. i 108/01.).

 

The categorisation of nautical ports in the Republic of Croatia is carried out on the basis of the Law on Tourist Activity (NN, Nos. 8/96, 19/96 and 76/98) and the Ordinance on Classification and Categorisation of Nautical Ports (NN, Nos 142/99, 47/00, 121/00, 45/01 and 108/01).

 

 

 

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, br. 72/08. i 120/19.), vrsta marine označuje se sidrima (dva sidra, tri sidra, četiri sidra, pet sidara). Luke nautičkog turizma koje već imaju rješenja prema starom pravilniku nemaju obvezu usklađivanja prema novom pravilniku.

 

Pursuant to the Ordinance on Classification and Categorisation of Nautical Ports (NN, Nos 72/08 and 120/19), a type of marina is marked by anchors (two anchors, three anchors, four anchors, five anchors). Ports holding decisions created according to the earlier Ordinance are not obliged to harmonise them according to the new Ordinance.

 

 

 

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste: sidrište, privezište, suha marina, marina i odlagalište plovnih objekata.

 

Types of nautical ports are the following: anchorage, berth, land marina, marina and boat storage.

 

 

 

Sidrište je dio vodnog prostora opremljen opremom za privez plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

 

Anchorage is a part of water area equipped for the mooring of vessels in a bay protected from any bad weather.

 

 

 

Privezište je dio vodnog prostora i dio obale uređen za pristajanje plovnih objekata. Opremljeno je priveznim sustavom. Ako mogućnosti vodnog prostora privezišta dopuštaju, u dijelu vodnog prostora privezišta može se označiti i mjesto na kojem je dopušteno sidrenje plovnih objekata.

 

Mooring is a part of water area and a part of a shore designed for landing of vessels. It is equipped with a mooring system. If possible, depending on the characteristics of the water area, there can also be a specially marked place for anchorage of vessels.

 

 

 

Suha marina dio je kopna ograđen i uređen za pružanje usluga ostave i čuvanja plovnih objekata na suhom te pružanje usluga transporta plovnog objekta u vodni prostor ili iz vodnog prostora do suhe marine. U suhoj marini mogu boraviti turisti i može se obavljati priprema plovnih objekata za plovidbu te se u njoj mogu pružati usluge pripreme i posluživanja pića, napitaka i prehrane.

 

Land marina is a part of a land fenced and equipped for rendering services of storage and keeping of vessels as well as of transporting a vessel into the water or from water to the land marina. Land marinas render services of tourist stays, preparation of vessels for navigation as well as preparation and serving of drinks, beverages and food.

 

 

 

Marina je dio vodnog prostora i obale posebno sagrađen i uređen za pružanje usluga veza i čuvanja plovnih objekata te smještaja turista u plovnim objektima, odnosno u smještajnim objektima marine. U marinama se pružaju i druge uobičajene usluge turistima nautičarima. Mogu se pružiti i usluge servisiranja i održavanja plovnih objekata. Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, br. 142/99.), kategorija Marine kategorizira se kako slijedi: prva kategorija označuje marinu najvišeg standarda, druga kategorija označuje marinu srednjeg standarda i treća kategorija označuje marinu najnižeg standarda. Prema Pravilniku o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN, br. 72/08. i 120/19.) kategorije Marine označuju se sidrima.

 

Marina is a part of water area and a shore specially fenced and equipped for rendering services of mooring and keeping of vessels, as well as of accommodating tourists in the vessels or in the accommodation facilities in the marina. Marinas also render other usual services to nautical tourists. They can also render services of repairing and maintaining of the vessels. According to the Ordinance on Classification and Categorisation of Nautical Ports (NN, No. 142/99), the category of Marinas is categorised in the following way: the first category means the highest standard marina, the second category means the medium standard marina and the third category means the lowest standard marina. According to the Ordinance on Categorisation of Nautical Ports and Classification of Other Facilities for Rendering Services of Mooring and Storage of Vessels (NN, Nos 72/08 and 120/19), the marina categories are marked by anchors.

 

 

 

Odlagalište plovnih objekata jest dio kopna ograđen i uređen za pružanje usluge odlaganja plovnih objekata na suhom te pružanje usluge transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta. U vrsti Odlagalište plovnih objekata ne mogu boraviti turisti i ne može se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu.

 

Boat storage is a part of land fenced and equipped for rendering services of dry storage of vessels as well as services of transport, launching a vessel and lifting a vessel from the water. The category of Boat storage does not render services of tourist stays and preparation of vessels for navigation.

 

 

 

Akvatorij je površina mora luke nautičkog turizma s pripadajućim gatovima (bez kopnenog dijela).

 

Water surface area comprises the sea area of a nautical port with piers (not including land part).

 

 

 

Vez u moru dio je morskog prostora u kojem se može smjestiti plovni objekt.

 

Sea mooring is an area in the sea where a vessel can be placed.

 

 

 

Razvijena obala za privez plovila jest uređeni dio obale na kojem se plovni objekt može privezati (gatovi s vezovima).

 

Shoreline equipped for mooring of vessels is a part of a shore adapted for mooring of vessels (piers with moorings).

 

 

Prostor za smještaj plovila na kopnu jest uređena površina za odlaganje (smještaj) plovila.

 

Space for land storage is an area adapted for the storage of vessels.

 

 

 

Mjesto na kopnu dio je prostora na kopnu gdje se može smjestiti plovni objekt.

 

Land area is a part of land where a vessel can be stored.

 

 

 

Boravak u luci nautičkog turizma dijeli se na stalni i tranzitni, ovisno o tome je li za upotrebu veza u moru ili mjesta na kopnu unaprijed zaključen ugovor. Ako jest, riječ je o stalnom boravku, a ako nije, riječ je o tranzitnome (privremenome, dnevnome) boravku. Stalnim ugovorima smatraju se ugovori zaključeni na razdoblje dulje od jednog mjeseca.

 

Stays in nautical ports are divided to permanent and transit ones, depending on whether or not there has been a contract signed in advance for the sea mooring or land area. In case it has been signed, it is considered a permanent stay, if not, it is considered a transit (temporary, one-day) stay. Permanent contracts are those concluded for a period of time of more than a month.

 

 

 

U statistici nautičkog turizma plovila namijenjena razonodi i sportu dijele se na jahte (motorne i jahte na jedra) i ostala plovila.

 

In the nautical tourism statistics, vessels for entertainment and sports are classified into motor yachts, sailboats and other vessels.

 

 

 

Motorna jahta jest plovilo na motorni pogon za razonodu, sport ili rekreaciju koje prema uobičajenim pomorskim uzancama ima kabinu s najmanje dva ležaja, zahod i uređaj za kuhanje.

 

Motor yacht is a vessel equipped with an engine intended for entertainment, sport or recreation and having, according to the common maritime usance, a cabin with at least two beds, a toilet and cooking facilities.

 

 

 

Jahta na jedra jest plovni objekt za razonodu, sport ili rekreaciju čije je osnovno pogonsko sredstvo vjetar. Raspolaže kabinom s najmanje dva ležaja, zahodom i uređajem za kuhanje.

 

Sailboat is a vessel intended for entertainment, sport or recreation whose main power is wind. It is equipped with a cabin with at least two beds, a toilet and a cooking facility.

 

 

 

Ostala plovila jesu čamci (drveni, plastični, gumeni i sl.) duljine 3 m i više ili duljine manje od 3 m ako imaju motor. Tu pripadaju i gliseri ako ne ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u jahte.

 

Other vessels are boats (made of wood, plastic, rubber and the like) 3 or more meters long or less than 3 meters long if they are equipped with an engine. Included are also motorboats if they do not meet requirements for yachts.

 

 

 

Pod prihodom koji je ostvarila luka nautičkog turizma bez PDV-a u promatranom razdoblju iskazani su prihodi koje ostvaruje luka nautičkog turizma od iznajmljivanja vezova i servisnih usluga.

 

The income generated by a nautical port excluding VAT in the observed period means the income generated by a nautical port from renting of moorings and rendering of mechanical services.

 

 

 

Ostali prihodi obuhvaćaju prihode ostvarene od iznajmljivanja plovila i poslovnog prostora u vlasništvu luke nautičkog turizma, prodaje robe i ugostiteljskih usluga.

 

Other incomes include those generated from renting of vessels in business premises owned by the nautical port, sale of goods and hotel and restaurant services.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m

metar

 

m

metre

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

mil.

milijun

 

mln

million

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

USA

United States of America

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

VAT

value added tax

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

*    

ispravljen podatak

 

*    

corrected data

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148