GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

GODINA/ YEAR: LVI.                                     ZAGREB, 20. PROSINCA 2019./ 20 DECEMBER, 2019                                 BROJ/ NUMBER: 8.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRORAČUNSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2018. – 2019.

GOVERNMENT BUDGET APPROPRIATIONS OR OUTLAYS FOR R&D, 2018 – 2019

 

 

 

U 2018. u Republici Hrvatskoj utrošeno je 2,9 milijardi kuna sredstava državnog proračuna za aktivnost istraživanja i razvoja (IR-a).

 

In 2018, the amount of 2.9 billion kuna of the Government Budget appropriations or outlays was spent for the R&D activity.

 

 

 

Udio državnih proračunskih sredstava za IR u BDP-u u 2018. iznosio je 0,77%.

 

The share of the Government Budget appropriations or outlays for the R&D in GDP reached 0.77% in 2018.

 

 

 

Najveći udio sredstava državnog proračuna za IR u 2018. izdvojen je za sektor visokog obrazovanja (69,4%). Slijedi državni sektor s 27,4%, a najmanje je sredstava bilo namijenjeno privatnome neprofitnom sektoru (0,3%).

 

The biggest share of the Government Budget appropriations or outlays for the R&D activity in 2018 was intended for the Higher education sector (69.4%). The Government sector followed with 27.4%, while the lowest share was intended for the Private non-profit sector (0.3%).

 

 

 

Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava državnog proračuna za IR u 2018. bilo je utrošeno za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta (47,7%). Slijedi cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora (osim fondova visokih učilišta) s 35,9%, a najmanje sredstava bilo je utrošeno za ciljeve Istraživanje i iskorištavanje svemira te Obrana (0,1% i manje).

 

Regarding the socio-economic objectives, the highest amount (47.7%) of the Government Budget appropriations or outlays for the R&D activity in 2018 was spent for the objective General advancement of knowledge: R&D financed from general university funds (GUF). The objective General advancement of knowledge: R&D financed from sources other than GUF followed with 35.9%, while the smallest amount was spent for the objectives Exploration and exploitation of space and Defence (0.1% and less).

 

 

 

Planirana sredstva za IR iz državnog proračuna u 2019. (prema donesenom proračunu za 2019.) iznosila su 3,0 milijardi kuna, od čega je nešto više od polovice sredstava (58,0%) planirano za cilj Opće unapređenje znanja: IR financiran iz fondova visokih učilišta.

 

The planned Government Budget appropriations or outlays for the R&D activity in 2019 (according to the adopted Government Budget for 2019) amounted to 3.0 billion kuna, of which slightly over half of funds (58.0%) were intended for the objective General advancement of knowledge: R&D financed from general university funds (GUF).

 

 

 

1.   DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA I SEKTORIMA (STVARNI IZDACI) U 2018.

      GOVERNMENT BUDGET APPROPRIATIONS OR OUTLAYS FOR R&D, BY SOCIO-ECONOMIC OBJECTIVES AND SECTORS (ACTUAL PAYMENTS), 2018

tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno
Total

Poslovni
sektor
Business enterprise
sector

Državni
sektor

Government
sector

Visoko
obrazovanje

Higher
education

Privatni neprofitni
sektor
Private
non-profit
sector

Inozemstvo
Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 931 447

62 187

801 638

2 034 007

10 086

23 529

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje i iskorištavanje Zemlje

74 725

18 322

47 049

9 298

56

-

Exploration and exploitation of the Earth

Očuvanje okoliša

22 101

45

11 983

10 073

-

-

Environment

Istraživanje i iskorištavanje svemira

3 005

2 845

-

160

-

-

Exploration and exploitation of space

Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture

12 405

1 328

4 062

7 015

-

-

Transport, telecommunication and other infrastructures

Energija

19 122

2 873

-

16 249

-

-

Energy

Industrijska proizvodnja i tehnologija

103 105

27 786

-

75 319

-

-

Industrial production and technology

Zdravstvo

26 077

799

20 606

4 672

-

-

Health

Poljoprivreda

59 376

394

55 356

3 626

-

-

Agriculture

Obrazovanje

101 279

-

2 395

98 884

-

-

Education

Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji

28 484

-

27 397

775

312

-

Culture, recreation, religion and mass media

Politički i društveni sustavi, strukture i procesi

31 610

61

29 293

2 256

-

-

Political and social systems, structures and processes

Opće unapređenje znanja: IR financiran iz
fondova visokih učilišta

1 398 436

464

53 288

1 343 831

853

-

General advancement of knowledge:
R&D financed from GUF

Prirodne znanosti

166 683

-

22 173

144 416

94

-

Natural sciences

Tehničke znanosti

306 158

456

-

305 702

-

-

Engineering

Biomedicina i zdravstvo

355 867

2

9 303

346 562

-

-

Biomedicine and health

Biotehničke znanosti

174 794

2

4 004

170 788

-

-

Biotechnical sciences

Društvene znanosti

228 337

-

8 909

219 428

-

-

Social sciences

Humanističke znanosti

166 597

4

8 899

156 935

759

-

Humanities

Opće unapređenje znanja: IR financiran iz
drugih izvora (osim fondova visokih učilišta)

1 051 594

7 270

550 209

461 721

8 865

23 529

General advancement of knowledge:
R&D financed from sources other than GUF

Prirodne znanosti

284 247

-

228 248

49 769

1 092

5 138

Natural sciences

Tehničke znanosti

115 263

7 142

-

104 082

266

3 773

Engineering

Biomedicina i zdravstvo

218 794

29

95 757

117 846

-

5 162

Biomedicine and health

Biotehničke znanosti

104 567

26

41 764

60 302

-

2 475

Biotechnical sciences

Društvene znanosti

171 455

-

92 839

74 828

-

3 788

Social sciences

Humanističke znanosti

157 268

73

91 601

54 894

7 507

3 193

Humanities

Obrana

128

-

-

128

-

-

Defence

 

 

 

 

2.   DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA IR (DONESENI PRORAČUN ZA 2019.) PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA ZA 2019.

      GOVERNMENT BUDGET APPROPRIATIONS OR OUTLAYS FOR R&D (ADOPTED BUDGET FOR 2019), BY SOCIO-ECONOMIC OBJECTIVES, 2019

tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

Ukupno

3 009 949

Total

 

 

 

Istraživanje i iskorištavanje Zemlje

41 149

Exploration and exploitation of the Earth

Očuvanje okoliša

21 523

Environment

Istraživanje i iskorištavanje svemira

117

Exploration and exploitation of space

Transport, telekomunikacije i ostale infrastrukture

8 188

Transport, telecommunication and other infrastructures

Energija

6 676

Energy

Industrijska proizvodnja i tehnologija

10 585

Industrial production and technology

Zdravstvo

32 267

Health

Poljoprivreda

89 803

Agriculture

Obrazovanje

69 520

Education

Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji

21 473

Culture, recreation, religion and mass media

Politički i društveni sustavi, strukture i procesi

56 982

Political and social systems, structures and processes

Opće unapređenje znanja: IR financiran
iz fondova visokih učilišta

1 744 597

General advancement of knowledge: R&D financed
from GUF

Opće unapređenje znanja: IR financiran iz drugih izvora
(osim fondova visokih učilišta)

907 061

General advancement of knowledge: R&D financed
from sources other than GUF

Obrana

8

Defence

 

 

 

 

3.   UDIO DRŽAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA IR PREMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIM CILJEVIMA U UKUPNIM

      DRŽAVNIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA IR ZA ZEMLJE EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKU HRVATSKU U 2018.

      SHARE OF GOVERNMENT BUDGET APPROPRIATIONS OR OUTLAYS FOR R&D, BY SOCIO-ECONOMIC OBJECTIVES IN TOTAL GOVERNMENT
      BUDGET APPROPRIATIONS OR OUTLAYS FOR R&D FOR EUROPEAN UNION COUNTRIES AND REPUBLIC OF CROATIA, 2018

%

 

Istraživanje i

iskorištavanje Zemlje

Exploration

and

exploitation

of the

Earth

Očuvanje okoliša

Environment

Istraživanje

i
iskorištavanje svemira

Exploration
and

exploitation

of space

Transport,

telekomunikacije

i ostale

infrastrukture

Transport,

telecommunication
and other

infrastructures

Energija

Energy

Industrijska proizvodnja

i
tehnologija

Industrial production and

technology

Zdravstvo

Health

Poljoprivreda
Agriculture

Obrazovanje

Education

Kultura, rekreacija, religija i masovni mediji

Culture, recreation, religion
and mass media

Politički i društveni sustavi, strukture i procesi

Political

and

social systems, structures and processes

Opće

unapređenje znanja: IR financiran
iz

fondova
visokih
učilišta

General advancement

of knowledge:

R&D financed

from GUF

Opće

unapređenje znanja: IR financiran

iz drugih

izvora (osim fondova
 visokih
učilišta)

General advancement

of knowledge:

R&D financed

from sources

other

than GUF

Obrana

Defence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-281)

...

2,40

...

2,96

4,50

10,86

8,22

3,17

1,62

1,19

1,95

34,38

17,26

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska
Croatia

2,55

0,75

0,10

0,42

0,65

3,52

0,89

2,03

3,45

0,97

1,08

47,70

35,87

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija
Austria

1,65

0,71

0,82

1,52

2,79

13,42

4,86

1,25

1,28

0,32

1,25

56,45

13,50

0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgija
Belgium

2,27

1,86

7,70

0,46

1,42

34,87

1,99

1,09

0,39

1,57

3,22

18,52

24,54

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugarska
Bulgaria

8,43

0,48

2,19

2,72

0,39

9,92

2,22

18,83

4,19

0,71

2,15

7,10

39,96

0,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipar
Cyprus

0,31

0,81

0,00

0,54

0,00

0,00

6,58

8,54

3,47

0,73

0,05

38,23

40,74

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češka
Czech Republic

1,05

2,92

1,76

4,21

5,13

11,84

7,21

3,69

0,30

1,50

1,49

22,20

35,62

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danska
Denmark

0,36

1,13

1,17

0,21

3,02

8,71

14,35

3,26

3,79

1,58

2,11

46,68

13,33

0,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonija
Estonia

0,42

1,56

1,51

1,74

0,00

16,73

3,95

3,13

0,87

1,12

5,54

...

59,85

3,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finska
Finland

1,17

2,56

1,16

1,49

2,50

19,63

2,92

2,91

0,08

0,52

3,76

31,77

27,08

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francuska
France

0,94

1,76

12,93

5,43

9,21

0,87

6,49

2,55

0,39

1,88

0,27

23,72

26,68

6,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grčka
Greece

2,85

3,36

1,28

4,08

2,70

12,84

11,79

2,98

1,29

8,38

3,72

37,90

5,49

1,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irska
Ireland

0,62

1,51

2,37

0,15

1,11

20,66

7,39

14,56

3,13

...

1,88

17,45

29,17

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italija
Italy

4,90

2,43

9,15

0,93

2,82

22,01

8,75

2,86

3,68

0,61

2,51

37,02

1,81

0,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letonija
Latvia

...

4,83

...

3,58

4,21

9,35

12,46

11,22

2,49

0,62

2,02

14,02

32,24

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litva
Lithuania

3,44

0,05

...

...

3,06

8,10

4,39

6,43

0,60

2,66

2,24

57,20

11,67

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luksemburg
Luxembourg

0,00

3,52

0,00

0,17

0,24

17,89

16,18

0,06

3,04

0,21

3,10

31,61

24,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mađarska
Hungary

1,95

2,96

0,40

5,63

4,81

15,05

19,89

7,56

0,18

0,71

1,20

11,81

27,73

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta
Malta

0,00

0,44

1,20

0,11

0,06

1,79

1,72

3,81

0,26

0,32

4,74

85,56

...

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizozemska
Netherlands

0,91

0,57

2,27

1,60

5,15

6,16

4,89

2,36

0,50

0,40

1,55

51,54

20,89

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njemačka
Germany

1,58

2,79

4,88

1,75

5,00

12,43

5,24

2,93

1,52

1,14

1,94

39,47

16,03

3,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljska
Poland

2,33

7,95

0,50

11,18

0,67

7,88

12,14

4,58

12,11

2,46

1,17

5,89

25,31

5,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal
Portugal

1,37

4,27

0,57

2,72

2,28

4,31

10,67

2,46

3,67

1,84

2,06

53,29

10,16

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumunjska
Romania

3,24

7,37

1,62

3,25

3,25

11,36

2,44

4,05

5,80

0,06

1,64

...

48,21

7,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovačka
Slovakia

1,74

2,27

0,89

1,30

0,76

6,90

6,84

2,46

5,36

3,34

1,16

45,61

19,55

1,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija
Slovenia

2,38

6,15

0,22

3,07

3,85

12,06

10,37

5,26

2,26

1,73

3,63

0,21

48,38

0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Španjolska
Spain

2,19

3,68

5,94

2,68

2,26

9,55

12,96

6,60

2,36

0,98

0,87

31,2

17,83

0,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedska
Sweden

1,13

1,29

0,90

4,56

4,37

3,29

2,21

1,17

0,54

0,18

4,65

48,46

21,37

3,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina
United Kingdom

4,50

2,44

1,33

6,93

3,03

5,34

21,85

3,82

0,38

1,07

2,98

20,54

10,81

14,98

 

 

1)

Podaci za zemlje Europske unije, osim za Bugarsku, Cipar, Hrvatsku, Irsku, Luksemburg, Portugal i Rumunjsku, privremeni su.

1)

Data for EU Member States, except for Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Luxembourg, Portugal and Romania, are provisional.

 

 

Izvor podataka:

Data source:

Eurostat

Eurostat

(internetske stranice https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gba_nabsfin07&lang=en)

(web site https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gba_nabsfin07&lang=en)

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha istraživanja

 

Purpose of the survey

 

 

 

Ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o izdvajanjima za IR iz državnog proračuna prema društveno-ekonomskim ciljevima, uključujući sve dotacije međunarodnim IR programima ili ustanovama u inozemstvu. Svrha istraživanja jest omogućiti praćenje
istraživačko-razvojne politike države preko njezina financiranja aktivnosti IR-a. Za razliku od istraživanja nad organizacijama koje provode aktivnosti IR-a, ovo se istraživanje usredotočuje na organizacije koje financiraju aktivnosti IR-a.

 

This survey collects data on the Government Budget appropriations or outlays according to the socio-economic objectives, including all grants to the international R&D programmes or institutions abroad. The objective of the survey is to enable the monitoring of the state R&D policy through its financing of the R&D activities. As opposed to the research imposed to organisations engaged in the R&D activities, this survey focuses on organisations that finance the R&D activity.

 

 

 

Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine (NN, br. 19/19.) i Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji i provedbena Uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

 

The survey is conducted on the basis of the Annual Implementation Plan for Statistical Activities of the Republic of Croatia in 2019 (NN, No 19/19) and the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text). The legal basis of the European Union for the implementation of the survey is Decision No. 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 concerning the production and development of Community statistics on science and technology and Commission Implementing Regulation (EU) No 995/2012 of 26 October 2012 laying down detailed rules for the implementation of Decision No 1608/2003/EC.

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – MZO popunilo je Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-1, a ostala državna tijela Godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj – obrazac PIIR-2.

 

Data are the result of statistical processing of annual reports collected from budgetary and extra-budgetary users of the Government Budget in 2019. The Ministry of Science and Education provided data in the Annual Report on the Government Budget Appropriations or Outlays for the R&D Activity ‒ PIIR-1 form, while other government bodies provided data in the Annual Report on the Government Budget Appropriations or Outlays for the R&D Activity ‒ PIIR-2 form.

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

 

Pursuant to the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text), the confidentiality of all data provided by the reporting units in the form is guaranteed. The data collected are used solely for statistical purposes and are published in aggregate form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2018. – 2019. obuhvaćaju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, tj. sva tijela koja su tijekom 2018. financirala i u 2019. planirala financirati aktivnost IR-a. Podaci se temelje na stvarnim proračunskim izdacima za 2018. (svote efektivno isplaćene tijekom godine) i donesenom proračunu za 2019. (svote koje je izglasao Hrvatski sabor prije rebalansa proračuna).

 

The statistical survey on the Government Budget appropriations or outlays for the R&D activity in the period from 2018 to 2019 covers budgetary and extra-budgetary users of the Government Budget in the Republic of Croatia, that is, all government bodies who in 2018 financed and in 2019 planned to finance the R&D activity. The data are based on the actual Government Budget appropriations or outlays for 2018 (money paid out during the year) and the adopted Government Budget for 2019 (amount enacted by the Croatian Parliament before the rebalancing of the Budget).

 

 

 

Priopćenje uključuje podatke o financijskim sredstvima koja je MZO izravno uložio za svrhu IR-a u 2018. iz aktivnosti državnog proračuna Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva te podatke koje su
MZO-u dostavile izvještajne jedinice. Priopćenje uključuje podatke vezane za ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (visoka učilišta i javni znanstveni instituti).

 

The First Release includes data on funds that the Ministry of Science and Education directly allocated for the R&D purposes in 2018 from the Government Budget of the Republic of Croatia activity in the Ministry’s competence as well as data submitted to the Ministry by reporting units. The First Release includes data related to institutions from the system of science and higher education (institutions of higher education and public scientific institutes).

 

 

 

Od listopada 2013. MZO više ne financira znanstveno-istraživačke projekte (zProjekte). Financiranje istraživačkih projekata provodi Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) programom Istraživački projekt i ostalim programima kao što su Uspostavni istraživački projekti.

 

Since October 2013, the Ministry of Science and Education has no longer funded the scientific/research projects (z-projects). The financing of research projects is carried out by the Croatian Science Foundation through its programme Research Projects and other programmes such as Installation Research Projects.

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s podacima za prethodne godine, uključujuči podatke za 2009. i 2010.

 

The data published in this First Release are comparable with data for previous years, including data for 2009 and 2010.

 

 

 

Istraživanje se provodi u skladu s međunarodno prihvaćenim standardom koji je postavio OECD i objavio u Priručniku Frascati 2015.

 

The methodological basis for the implementation of the survey is the internationally acknowledged standard, which was set up and published in the Frascati Manual 2015 by the OECD.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Definicije područja IR-a temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual, 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

 

Definitions of the R&D field are based on the international methodology − the Frascati Manual 2015 (Frascati Manual, 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, the Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, publisher: OECD, Paris, 2015).

 

 

 

Za promatranje raspodjele državnih proračunskih sredstava prema društveno-ekonomskim ciljevima korištena je Nomenklatura za analizu i usporedbu znanstvenih programa i proračuna – NABS 2007, koja je povezana s Priručnikom Frascati. Ta nomenklatura u 13 kategorija opisuje društveno-ekonomske ciljeve, odnosno namjenu utrošenih sredstava za IR.

 

The Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets – NABS 2007 was used in monitoring of the allocation of the Government Budget appropriations or outlays according to the socio-economic objectives, which is correlated with the Frascati Manual. This Nomenclature explains the socio-economic objectives, that is, the purpose of the spent appropriations or outlays for the R&D in 13 categories.

 

 

 

Istraživanje i razvoj jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

 

Research and development (R&D) comprise systematic creative work aimed at increasing knowledge about man, culture and society and its application in practice. For an activity to be an R&D activity, it must satisfy five criteria. The activity must be novel, creative, uncertain, systematic and transferable and/or reproducible. There are three types of research and development: basic research, applied research and experimental development.

 

 

 

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Poslovni sektor uključuje i javna poduzeća, kao i neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

 

Business enterprise sector comprises enterprises and institutions the main activity of which is production of goods and services intended for market at commercial price. The business enterprise sector includes public enterprises as well as non-profit institutions that are market producers of goods or services.

 

 

 

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

 

Government sector comprises all units of central and local government, including social security funds, except institutions of higher education as well as all non-profit institutions that are controlled by government units, and that are not themselves part of the Higher education sector.

 

 

 

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

 

Private non-profit sector comprises non-market, non-profit institutions serving households (that is, the general public), except those mainly controlled and financed by the government, their main characteristic being that they should not be the source of revenue or profit to the institutions controlling them.

 

 

 

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

 

Higher education includes all institutions providing formal tertiary education programmes, whatever their source of finance or legal status, and all research institutes and centres that have their R&D activities under the direct control of, or administered by, tertiary education institutions.

 

 

 

Inozemstvo obuhvaća sve ustanove i pojedince koji se nalaze izvan političkih granica zemlje te sve međunarodne organizacije (osim poduzeća), uključujući objekte i postrojenja unutar granica zemlje.

 

Abroad includes all institutions and individuals located outside the political borders of a country as well as all international organisations (except business enterprises) including facilities and operations within the country borders.

 

 

 

Društveno-ekonomski cilj jesu osnovne namjene sredstava za IR koje je postavio OECD, a izražene su u 13 kategorija.

 

Socio-economic objective represents the basic allocation of funds for R&D set up by the OECD and expressed in 13 categories.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

GDP

gross domestic product

IR

istraživanje i razvoj

 

GUF

general university funds

MZO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

R&D

research and development

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

ne raspolaže se podatkom

 

data not available

0,00

podatak je manji od 0,005 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0.00

value not zero but less than 0.005 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika

Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

 

Priredili: Željko Jelovečki, Ivana Goda i Vjera Duić

Prepared by: Željko Jelovečki, Ivana Goda and Vjera Duić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148