image description

GODINA/ YEAR: LVI.                                       ZAGREB, 13. RUJNA 2019./ 13 SEPTEMBER, 2019                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI

od siječnja 2016. do srpnja 2019. – REVIDIRANI PODACI

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT
January 2016 – July 2019 – REVISED DATA

 

 

 

Priopćenje donosi revidirane rezultate mjesečnih podataka zaposlenih u pravnim osobama iz administrativnih izvora za razdoblje od siječnja 2016. do posljednjih raspoloživih podataka za srpanj 2019.

 

Usporedbom podataka iz raspoloživih administrativnih izvora utvrđeno je da je potrebno provesti sveobuhvatnu analizu administrativnih podataka koji se preuzimaju iz obrasca JOPPD Porezne uprave radi utvrđivanja razloga nastanka sve većih razlika u podacima iz drugih izvora. Određene su razlike opravdane zbog različitih definicija zaposlene osobe, kao što je pitanje uključivanja volontera, osoba na stručnom osposobljavanju, osoba s produženim osiguranjem i drugoga te razlike koje su se pojavile zbog različitih metodologija obrade administrativnih podataka.

 

 

 

Ipak, sve veće razlike upozorile su na potrebu analize podataka preuzetih iz obrasca JOPPD te je utvrđeno da je potrebno proširiti obuhvat zaposlenih u pravnim osobama i uključiti kategorije zaposlenih po osnovi radnog odnosa koje do sada nisu bile uključene u obuhvat, kao što su na primjer mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima, za koje se analizom utvrdio rastući trend, osobito od druge polovice 2018., te radnici izaslani na rad u inozemstvo.

 

 

 

Gotovo svaka promjena primijenjene metodologije istraživanja prouzročuje i određene promjene u podacima. Stoga i ova revizija broja zaposlenih u pravnim osobama utječe na podatke o ukupno zaposlenim osobama prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

 

This First Release provides revised results of monthly data on persons in paid employment in legal entities taken over from administrative sources for the period from January 2016 to the last available data for July 2019.

 

The comparison of data taken over from available administrative sources showed that it is necessary to carry out a comprehensive analysis of administrative data obtained through the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form) of the Tax Administration in order to find the cause of growing differences in data obtained from other sources. Some of these differences are justified due to various definitions of a person in employment, such as issues of including volunteers, persons in the process of professional training, persons entitled to extended insurance and other reasons, as well as differences caused by differences in methodologies of administration data processing.

 

However, growing differences drew attention to the necessity of the analysis of data taken over from the JOPPD form, which led to the conclusion that the coverage of persons in employment in legal entities needs to be extended and that categories of persons in employment who have signed a work contract with an employer, who hitherto have not been included in the coverage, such as young people affected by the Contributions Act, whose number, according to the analysis, has been growing, especially since the second half of 2018, as well as posted or detached workers.

 

Almost every change in the applied survey methodology also results certain changes in data. For that reason, this revision of the number of persons in employment in legal entities affects the data on the total employment according to administrative sources, active population (labour force) and  registered unemployment rate.

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

Detailed data can be downloaded on the link Statistics In Line.

 

 

 

1.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU U 2016.

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX, 2016

 

Ø 2016.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

1 685 001

1 694 519

1 679 724

1 671 270

1 665 747

1 671 885

1 686 892

1 704 318

1 700 691

1 687 538

1 694 642

1 684 955

1 677 825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

1 443 141

1 401 283

1 390 295

1 394 864

1 411 156

1 439 558

1 467 401

1 487 229

1 487 351

1 475 711

1 468 939

1 452 688

1 441 208

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

1 229 726

1 200 220

1 188 901

1 191 013

1 200 981

1 220 469

1 239 120

1 255 241

1 257 365

1 256 462

1 260 811

1 247 620

1 238 504

Zaposleni u obrtu i slobodnim
profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

193 524

180 813

181 246

183 776

190 137

199 119

208 383

212 137

210 199

199 537

188 446

185 426

183 071

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

19 891

20 250

20 148

20 075

20 038

19 970

19 898

19 851

19 787

19 712

19 682

19 642

19 633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

241 860

293 236

289 429

276 406

254 591

232 327

219 491

217 089

213 340

211 827

225 703

232 267

236 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

14,4

17,3

17,2

16,5

15,3

13,9

13,0

12,7

12,5

12,6

13,3

13,8

14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

810 163

815 443

807 977

803 706

799 056

802 474

810 695

819 826

816 927

809 700

816 022

811 649

808 484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

676 250

655 666

650 164

651 865

659 622

675 178

689 260

698 709

697 055

691 226

689 311

681 315

675 632

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

584 382

569 719

564 084

564 933

569 710

580 797

589 994

597 300

596 591

596 551

600 260

593 900

588 744

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

85 080

78 967

79 143

80 040

83 053

87 559

92 462

94 642

93 715

87 971

82 386

80 780

80 241

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

6 788

6 980

6 937

6 892

6 859

6 822

6 804

6 767

6 749

6 704

6 665

6 635

6 647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

133 913

159 777

157 813

151 841

139 434

127 296

121 435

121 117

119 872

118 474

126 711

130 334

132 852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

16,5

19,6

19,5

18,9

17,4

15,9

15,0

14,8

14,7

14,6

15,5

16,1

16,4

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za 2016. konačni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

 

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for 2016 are final.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Pension Insurance Institute.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU U 2017.

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX, 2017

 

Ø 2017.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

1 670 799

1 674 453

1 659 258

1 650 212

1 650 514

1 654 467

1 672 587

1 692 106

1 692 642

1 676 568

1 681 039

1 674 717

1 671 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

1 476 832

1 430 319

1 420 324

1 426 144

1 446 198

1 473 734

1 503 399

1 521 979

1 521 291

1 507 634

1 500 635

1 486 661

1 483 668

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

1 265 021

1 231 126

1 220 939

1 224 723

1 237 741

1 256 206

1 277 173

1 292 314

1 293 170

1 289 398

1 293 235

1 282 485

1 281 744

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

192 233

179 569

179 733

181 777

188 785

197 867

206 681

210 123

208 579

198 699

187 867

184 675

182 436

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

19 578

19 624

19 652

19 644

19 672

19 661

19 545

19 542

19 542

19 537

19 533

19 501

19 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

193 967

244 134

238 934

224 068

204 316

180 733

169 188

170 127

171 351

168 934

180 404

188 056

187 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

11,6

14,6

14,4

13,6

12,4

10,9

10,1

10,1

10,1

10,1

10,7

11,2

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

801 673

806 091

798 510

792 683

790 512

792 111

801 081

811 700

810 567

800 698

805 730

803 003

807 384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

690 850

669 491

663 967

665 229

673 973

688 550

703 365

712 871

710 837

703 861

702 175

695 433

700 445

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

600 098

584 447

579 069

579 687

585 169

595 261

605 612

613 071

611 860

610 175

613 690

608 715

614 420

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

84 181

78 408

78 243

78 922

82 179

86 663

91 161

93 226

92 415

87 154

81 973

80 256

79 573

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

6 571

6 636

6 655

6 620

6 625

6 626

6 592

6 574

6 562

6 532

6 512

6 462

6 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

110 823

136 600

134 543

127 454

116 539

103 561

97 716

98 829

99 730

96 837

103 555

107 570

106 939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

13,8

16,9

16,8

16,1

14,7

13,1

12,2

12,2

12,3

12,1

12,9

13,4

13,2

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za 2017. konačni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

 

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for 2017 are final.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Pension Insurance Institute.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

3.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU U 2018.

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX, 2018

 

Ø 2018.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

1 671 122

1 666 597

1 653 778

1 646 145

1 648 650

1 659 508

1 683 265

1 697 243

1 693 618

1 677 083

1 680 909

1 673 503

1 673 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

1 517 580

1 471 197

 1 463 018

1 468 172

1 488 955

1 517 612

1 544 882

1 561 039

1 559 507

1 546 506

1 539 237

1 526 591

1 524 214

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

1 305 439

1 272 763

1 263 958

1 266 323

1 280 107

1 299 301

1 318 525

1 331 131

1 330 934

1 327 521

1 331 170

1 321 685

1 321 846

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

192 665

179 009

179 610

182 357

189 338

198 774

206 837

210 428

209 071

199 493

188 626

185 479

182 931

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

19 476

19 425

19 450

19 492

19 510

19 537

19 520

19 480

19 502

19 492

19 441

19 427

19 437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

153 542

195 400

190 760

177 973

159 695

141 896

138 383

136 204

134 111

130 577

141 672

146 912

148 919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

9,2

11,7

11,5

10,8

9,7

8,6

8,2

8,0

7,9

7,8

8,4

8,8

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

798 036

798 668

791 268

786 070

785 991

790 264

803 097

810 640

807 142

797 306

802 566

799 285

804 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

710 897

 687 964

683 352

685 265

695 320

709 829

724 112

732 261

729 596

723 282

722 500

716 550

720 694

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

620 587

603 634

598 931

599 852

606 783

616 656

626 983

633 065

631 214

629 860

634 428

630 293

635 349

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

83 895

77 916

77 997

78 972

82 085

86 714

90 669

92 786

91 959

87 013

81 712

79 894

78 981

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

6 415

6 414

6 424

6 441

6 452

6 459

6 460

6 410

6 423

6 409

6 360

6 363

6 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

87 139

110 704

107 916

100 805

90 671

80 435

78 985

78 379

77 546

74 024

80 066

82 735

83 407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

10,9

13,9

13,6

12,8

11,5

10,2

9,8

9,7

9,6

9,3

10,0

10,4

10,4

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za 2018. konačni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

 

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for 2018 are final.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Pension Insurance Institute.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

4.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU U 2019.

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX, 2019

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

1 643 537

1 631 449

1 633 628

1 626 471

1 653 839

1 671 570

1 692 995

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

1 484 703

1 475 071

1 487 827

1 495 381

1 537 373

1 559 401

1 578 606

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

1 285 012

1 274 863

1 285 059

1 285 506

1 318 054

1 331 693

1 347 755

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

180 256

180 858

183 356

190 530

199 986

208 440

211 622

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

19 435

19 350

19 412

19 345

19 333

19 268

19 229

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

158 834

156 378

145 801

131 090

116 466

112 169

114 389

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

9,7

9,6

8,9

8,1

7,0

6,7

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

786 210

780 642

779 298

775 325

786 282

796 638

807 472

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

698 197

693 770

697 887

702 312

721 948

733 975

742 796

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal entities1)

614 252

609 740

613 012

614 117

629 433

637 309

644 334

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts
and trades and free lances2)

77 574

77 689

78 511

81 876

86 201

90 374

92 188

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons
– private farmers2)

6 371

6 341

6 364

6 319

6 314

6 292

6 274

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

88 013

86 872

81 411

73 013

64 334

62 663

64 676

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %
Registered unemployment rate4), %

11,2

11,1

10,4

9,4

8,2

7,9

8,0

 

 

1)

Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za 2019. privremeni su.

2)

Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)

Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)

Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

 

1)

The results of processing data from JOPPD forms. The data for 2019 are provisional.

2)

The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Pension Insurance Institute.

3)

The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)

The registered unemployment rate is calculated as the ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the Report on Income, Income Tax and Surtax as well as Contributions for Mandatory Insurances (JOPPD form), which has been in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are the payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Pension Insurance Institute.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Vesna Lipavić, načelnica Sektora društvenih statistika

Vesna Lipavić, Director of Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Martina Špundak, Snježana Varga, Katarina Litva i Abdulah Ajanović

Prepared by: Martina Špundak, Snježana Varga, Katarina Litva and Abdulah Ajanović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODTAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

      Informacije i korisnički zahtjevi

      Information and user requests

      Pretplata publikacija

      Subscription

      Novinarski upiti

      Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148