image description

 

GODINA/ YEAR: LVI.                                        ZAGREB, 16. SIJEČNJA 2020./16 JANUARY, 2020                             BROJ/ NUMBER: 13.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2019.

CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2019

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. u prosjeku su niže za 0,1%. U odnosu na prosinac 2018., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,4%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,8%.

 

In December 2019, as compared to November 2019, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price index, decreased by 0.1% on average. As compared to December 2018, that is, at the annual level, they increased by 1.4%,while on the annual average, they increased by 0.8%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 8,7% (sezonska sniženja), cijene Komunikacija, koje su u prosjeku niže za 0,2%, cijene Alkoholnih pića i duhana te cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

 

Viewed by main groups by purpose of consumption, in December 2019, as compared to November 2019, the highest decrease was recorded in the prices of Clothing and footwear, which decreased by 8.7% on average (seasonal discounts), in the prices of Communication, which decreased by 0.2% on average, in the prices of Alcoholic beverages and tobacco as well as in the prices of Restaurants and hotels, which decreased (in each group) by 0.1% on average.

 

 

 

Istodobno su cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, cijene Zdravlja, cijene Rekreacije i kulture te cijene Obrazovanja u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2019.

 

At the same time, in December 2019, as compared to November 2019, the prices of Furnishings, household equipment and routine household maintenance, the prices of Health, the prices of Recreation and culture and the prices of Education remained on average at the November 2019 level.

 

 

 

Pad indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. ublažile su cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,3%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,6%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

 

The decrease in the consumer price indices in December 2019, as compared to November 2019, was alleviated by an increase of 1.3% on average in the prices of Food and non-alcoholic beverages, of 0.6% on average in the prices of Transport, of 0.1% (in each group) on average in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels as well as in the prices of Miscellaneous goods and services.

 

 

 

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,55%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,36%).

 

The prices of Clothing and footwear contributed the most to the decrease in the consumer price indices (by -0.55%) in December 2019, as compared to November 2019, while the prices of Food and non-alcoholic beverages contributed the most to their increase (by 0.36%).

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. u prosjeku su niže za 0,2%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,1%.

 

Within the consumer price indices, in December 2019, as compared to November 2019, the prices of Goods decreased on average by 0.2% while the prices of Services increased by 0.1% on average.

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2019.

      CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2019

 

COICOP

Struktura

Structure

(%)

XII. 2019.
Ø 2015.

XII. 2019.
XII. 2018.

XII. 2019.
XI. 2019.

Ø 2019.
Ø 2018.

 

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

102,9

101,4

99,9

100,8

00

Consumer price index total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

27,81

104,3

102,1

101,3

99,9

01

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Hrana

25,46

104,1

102,1

101,2

99,8

01.1

Food

01.1.1

Kruh i žitarice

4,85

105,5

102,8

100,6

102,5

01.1.1

Bread and cereals

01.1.2

Meso

7,03

106,1

105,4

103,3

99,1

01.1.2

Meat

01.1.3

Riba i plodovi mora

1,10

104,9

101,0

101,6

101,1

01.1.3

Fish and seafood

01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,17

102,8

100,3

99,0

100,0

01.1.4

Milk, cheese and eggs

01.1.5

Ulja i masti

1,06

104,1

97,6

97,4

99,2

01.1.5

Oils and fats

01.1.6

Voće

1,69

95,9

104,2

100,7

92,2

01.1.6

Fruit

01.1.7

Povrće

2,69

103,4

96,2

104,2

100,8

01.1.7

Vegetables

01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada
i slatkiši

1,65

101,2

101,8

99,5

100,2

01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate
and confectionery

01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

1,22

107,8

102,1

99,6

101,5

01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,35

106,3

101,8

101,6

100,5

01.2

Non-alcoholic beverages

01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,04

105,5

103,6

103,4

100,0

01.2.1

Coffee, tea and cocoa

01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća

1,31

106,9

100,4

100,2

100,9

01.2.2

Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

4,94

110,4

100,5

99,9

104,4

02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,18

104,8

102,1

99,6

101,1

02.1

Alcoholic beverages

02.1.1

Jaka alkoholna pića

0,11

103,1

102,2

99,6

100,6

02.1.1

Spirits

02.1.2

Vino

0,46

104,5

101,4

99,7

100,9

02.1.2

Wine

02.1.3

Pivo

0,61

105,2

102,6

99,6

101,3

02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,76

112,4

100,0

100,0

105,5

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

6,30

101,5

98,2

91,3

99,1

03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

4,26

102,9

98,5

91,2

99,3

03.1

Clothing

03.1.1

Materijal za izradu odjeće

0,02

103,9

100,6

99,8

103,3

03.1.1

Clothing materials

03.1.2

Odjeća

4,08

102,9

98,4

90,9

99,2

03.1.2

Garments

03.1.3

Ostali odjevni predmeti i odjevni dodaci

0,05

97,1

98,3

94,4

98,9

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

03.1.4

Čišćenje, popravak i iznajmljivanje odjeće

0,11

104,5

102,2

100,6

101,7

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

2,04

98,7

97,5

91,5

98,8

03.2

Footwear

03.2.1

Cipele i ostala obuća

2,04

98,6

97,5

91,5

98,8

03.2.1

Shoes and other footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva

16,44

100,6

102,0

100,1

103,1

04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Stvarne najamnine za stanovanje

0,90

108,2

104,5

101,5

104,9

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stambenog
objekta

0,73

106,8

102,3

100,3

102,2

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravke stambenog objekta

0,51

104,2

101,4

100,0

101,5

04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

04.3.2

Usluge za održavanje i popravke stambenog objekta

0,22

113,4

104,7

101,1

103,8

04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt

4,65

107,7

102,4

100,0

102,3

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

04.4.1

Opskrba vodom

2,21

105,7

102,2

100,0

101,7

04.4.1

Water supply

04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,86

103,7

100,0

100,0

103,3

04.4.2

Refuse collection

04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

1,15

113,6

102,3

100,0

101,7

04.4.3

Sewage collection

04.4.4

Ostale usluge za stambeni
objekt, d. n.

0,43

111,4

108,2

100,0

105,2

04.4.4

Other services relating to the dwelling
n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

10,16

96,6

101,7

100,0

103,3

04.5

Electricity, gas and other fuels

04.5.1

Električna energija

4,92

96,7

101,1

100,0

101,1

04.5.1

Electricity

04.5.2

Plin

2,20

90,0

108,1

100,1

104,5

04.5.2

Gas

04.5.3

Tekuća goriva

0,19

111,0

102,9

100,9

97,5

04.5.3

Liquid fuels

04.5.4

Kruta goriva

2,36

102,5

97,0

99,6

108,3

04.5.4

Solid fuels

04.5.5

Toplinska energija

0,49

99,5

100,7

100,0

100,6

04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i
redovito održavanje kućanstva

4,65

101,8

101,6

100,0

100,8

05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi
i druge podne obloge

1,14

106,0

101,0

100,4

102,0

05.1

Furniture and furnishings, carpets
and other floor coverings

05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,09

106,1

100,8

100,3

101,9

05.1.1

Furniture and furnishings

05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,04

100,9

102,0

102,6

102,3

05.1.2

Carpets and other floor coverings

05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva
i podnih prostirki

0,01

112,8

108,9

100,0

109,7

05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,12

94,8

98,3

99,2

98,2

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,72

101,7

101,0

100,0

101,0

05.3

Household appliances

05.3.1

Veliki kućanski aparati, električni
ili neelektrični

0,62

101,7

101,0

99,9

101,2

05.3.1

Major household appliances whether electric or not

05.3.2

Mali električni kućanski aparati

0,07

101,6

102,3

101,2

99,2

05.3.2

Small electric household appliances

05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,03

100,5

99,5

100,0

100,6

05.3.3

Repair of household appliances

05.4

Stakleno i stolno posuđe te kućanski
pribor

0,19

103,0

102,1

99,7

102,2

05.4

Glassware, tableware and household utensils

05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

0,30

102,3

100,5

99,2

100,7

05.5

Tools and equipment for house and garden

05.5.1

Veći alati i oprema

0,14

112,0

103,0

99,2

102,0

05.5.1

Major tools and equipment

05.5.2

Mali alati i razni pribor

0,16

95,4

98,3

99,2

99,7

05.5.2

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Dobra i usluge za redovito održavanje kućanstva

2,18

99,9

102,3

100,0

100,1

05.6

Goods and services for routine household maintenance

05.6.1

Potrošna dobra za održavanje
kućanstva

1,99

99,8

102,5

100,0

100,1

05.6.1

Non-durable household goods

05.6.2

Usluge pomoći u domaćinstvu
i kućanske usluge

0,19

100,5

100,1

100,0

100,2

05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravlje

3,24

103,9

98,9

100,0

99,1

06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema

2,25

103,0

97,7

100,0

97,9

06.1

Medical products, appliances
and equipment

06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,93

103,0

97,2

100,0

97,4

06.1.1

Pharmaceutical products

06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

0,03

100,2

99,9

100,4

98,9

06.1.2

Other medical products

06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

0,29

103,4

101,0

100,0

101,5

06.1.3

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Izvanbolničke usluge

0,86

104,7

101,9

100,0

101,8

06.2

Out-patient services

06.2.1

Medicinske usluge

0,24

107,5

100,8

100,0

101,5

06.2.1

Medical services

06.2.2

Stomatološke usluge

0,51

103,3

102,3

100,0

101,9

06.2.2

Dental services

06.2.3

Paramedicinske usluge

0,11

105,5

102,7

100,0

101,7

06.2.3

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

0,13

116,6

100,7

100,0

100,7

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

12,43

102,7

102,9

100,6

99,7

07

Transport

07.1

Kupnja vozila

1,74

91,8

98,4

99,8

98,4

07.1

Purchase of vehicles

07.1.1

Motorna vozila

1,67

91,2

98,3

99,7

98,2

07.1.1

Motor cars

07.1.2

Motocikli

0,02

109,3

98,5

100,0

98,3

07.1.2

Motor cycles

07.1.3

Bicikli

0,05

107,8

102,6

99,9

104,5

07.1.3

Bicycles

07.2

Održavanje osobnih prijevoznih
sredstava

9,07

106,1

104,7

100,6

100,1

07.2

Operation of personal transport
equipment

07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva

0,74

104,9

101,3

100,4

101,5

07.2.1

Spare parts and accessories for personal transport equipment

07.2.2

Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva

6,38

107,4

106,2

100,7

99,6

07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

07.2.3

Održavanje i popravci osobnih prijevoznih sredstava

1,00

103,1

101,6

100,0

101,0

07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim prijevoznim sredstvima

0,95

102,1

99,8

100,0

101,1

07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1,62

97,2

97,9

101,9

99,1

07.3

Transport services

07.3.1

Željeznički putnički prijevoz

0,35

94,6

101,8

100,0

100,0

07.3.1

Passenger transport by railway

07.3.2

Cestovni putnički prijevoz

0,84

97,0

96,3

100,0

97,4

07.3.2

Passenger transport by road

07.3.3

Zračni putnički prijevoz

0,23

100,1

95,9

114,8

102,3

07.3.3

Passenger transport by air

07.3.4

Putnički pomorski prijevoz i
prijevoz unutarnjim vodnim putovima

0,03

92,0

100,0

100,0

99,5

07.3.4

Passenger transport by sea
and inland waterway

07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

0,17

93,6

100,0

100,0

102,0

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacija

5,46

95,9

100,1

99,8

99,8

08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,07

102,1

100,0

100,0

100,0

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

0,21

90,1

97,7

98,6

97,3

08.2

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

5,18

96,0

100,2

99,8

99,9

08.3

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

6,02

100,7

99,3

100,0

100,7

09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna i fotooprema
i informatička oprema

0,56

93,2

96,9

99,8

96,3

09.1

Audio-visual, photographic and information processing equipment

09.1.1

Oprema za prijam, snimanje
i reprodukciju zvuka i slike

0,25

89,5

93,4

98,9

94,8

09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture

09.1.2

Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti

0,02

99,1

105,6

100,0

102,7

09.1.2

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

09.1.3

Informatička oprema za obradu
podataka

0,26

96,8

99,8

100,7

97,4

09.1.3

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

0,02

93,4

95,6

99,8

96,9

09.1.4

Recording media

09.3

Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce

1,12

104,5

101,9

100,2

101,1

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

09.3.1

Igre, igračke i hobiji

0,11

94,9

99,1

97,6

100,2

09.3.1

Games, toys and hobbies

09.3.2

Oprema za sport, kampiranje
i rekreaciju na otvorenom

0,08

97,7

99,1

98,9

97,9

09.3.2

Equipment for sport, camping
and open-air recreation

09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

0,32

103,0

100,3

100,3

99,6

09.3.3

Gardens, plants and flowers

09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce

0,50

110,2

104,4

101,0

103,1

09.3.4

Pets and related products

09.3.5

Veterinarske i ostale usluge
za kućne ljubimce

0,11

98,8

100,0

100,0

100,0

09.3.5

Veterinary and other services
for pets

09.4

Rekreativne i kulturne usluge

2,39

100,2

102,0

100,4

101,5

09.4

Recreational and cultural services

09.4.1

Rekreativne i sportske usluge

0,59

90,0

104,8

101,5

102,8

09.4.1

Recreational and sporting services

09.4.2

Kulturne usluge

1,80

102,5

101,0

100,0

101,1

09.4.2

Cultural services

09.5

Novine, knjige i pribor za pisanje

1,44

102,0

93,2

100,8

99,8

09.5

Newspapers, books and stationery

09.5.1

Knjige

0,68

82,1

82,5

99,8

94,1

09.5.1

Books

09.5.2

Novine i periodika

0,54

130,5

103,4

101,8

107,2

09.5.2

Newspapers and periodicals

09.5.3

Razni tiskani materijal

0,01

106,5

104,0

100,9

102,5

09.5.3

Miscellaneous printed matter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.6

Paket-aranžmani

0,50

98,5

100,6

96,3

103,7

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

1,10

102,1

100,3

100,0

100,8

10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

4,17

113,7

102,9

99,9

103,0

11

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

3,77

115,1

103,0

99,8

103,2

11.1

Catering services

11.1.1

Restorani, kafići i slično

3,34

115,7

102,8

99,7

103,3

11.1.1

Restaurants, cafés and the like

11.1.2

Kantine

0,43

111,1

104,9

100,1

102,3

11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,40

100,3

102,1

101,1

101,1

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

7,44

102,3

101,1

100,1

100,3

12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,12

101,4

100,9

100,3

99,7

12.1

Personal care

12.1.1

Frizerski saloni i centri za uljepšavanje

1,29

101,9

103,0

100,0

98,9

12.1.1

Hairdressing salons and personal grooming establishments

12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

0,02

99,7

96,6

99,0

97,9

12.1.2

Electric appliances for personal care

12.1.3

Ostali uređaji, predmeti i proizvodi
za osobnu njegu

2,81

101,2

100,0

100,5

100,1

12.1.3

Other appliances, articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,32

100,4

100,7

98,5

100,7

12.3

Personal effects n. e. c.

12.3.1

Nakit, zidni, stolni i ručni satovi

0,06

107,1

101,4

99,7

101,9

12.3.1

Jewellery, clocks and watches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4

Socijalna zaštita

0,23

107,2

102,7

100,3

102,8

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,77

101,6

99,3

100,0

100,4

12.5

Insurance

12.5.2

Osiguranje povezano sa stambenim objektom

0,09

103,5

100,0

100,0

100,9

12.5.2

Insurance connected with
the dwelling

12.5.3

Zdravstveno osiguranje

0,58

100,0

100,0

100,0

100,4

12.5.3

Insurance connected with health

12.5.4

Osiguranje povezano s prijevozom

1,10

102,4

98,8

100,0

100,3

12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,46

106,9

103,0

100,0

101,0

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,54

106,2

107,3

100,0

102,5

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U PROSINCU 2019.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, DECEMBER 2019

 

Struktura

Structure

(%)

XII. 2019.
Ø 2015.

XII. 2019.
XII. 2018.

XII. 2019.
XI. 2019.

Ø 2019.
Ø 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

73,71

102,7

101,4

99,8

100,6

Goods

Usluge

26,29

103,4

101,5

100,1

101,3

Services

Ukupno bez energije

83,46

103,4

101,0

99,8

100,6

Total, without energy

Ukupno bez energije i hrane

58,00

103,1

100,5

99,1

100,9

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana

50,71

102,3

100,4

98,9

100,6

Total, without energy, food, beverages
and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

74,12

103,7

101,0

99,3

101,1

Total, without energy and unprocessed
food

Dobra bez električne energije

68,78

103,2

101,4

99,8

100,6

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

66,58

103,1

101,4

99,7

100,5

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

24,42

101,2

99,4

97,7

99,8

Non-food industrial goods without energy

Energija

16,54

100,7

103,4

100,3

101,8

Energy

Hrana, piće i duhan

32,75

105,2

101,8

101,1

100,5

Food, beverages and tobacco

Dobra bez hrane, pića i duhana

40,96

100,9

101,0

98,7

100,6

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

9,34

102,0

100,7

103,2

96,7

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

23,41

106,8

102,3

100,2

102,1

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      CONSUMER PRICE INDICES

Ø 2015. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

63,7

64,0

64,3

64,6

65,3

65,3

65,0

64,9

65,2

65,2

65,4

65,7

1999.

66,3

66,6

66,8

67,0

67,8

67,7

68,0

67,8

67,9

68,1

67,8

68,2

2000.

68,8

69,1

69,5

69,9

70,1

70,8

71,3

71,2

71,4

71,6

71,7

71,9

2001.

72,1

72,5

72,4

73,4

74,0

73,9

73,1

73,6

73,8

73,4

73,4

73,7

2002.

74,4

74,3

74,3

74,5

74,9

74,5

74,2

74,1

74,5

74,6

74,7

75,0

2003.

75,4

75,6

75,9

75,7

75,9

75,6

75,7

75,8

75,9

75,9

76,1

76,3

2004.

77,0

77,0

77,0

77,2

77,7

77,5

77,2

77,2

77,1

77,4

77,8

78,4

2005.

78,6

79,5

80,1

79,9

79,8

79,7

79,5

79,6

80,0

80,6

80,8

81,2

2006.

81,7

82,3

82,4

82,6

83,0

83,0

82,3

82,3

82,3

82,3

82,8

82,9

2007.

83,1

83,4

83,9

84,5

84,9

84,6

84,0

84,5

85,5

85,8

86,7

87,7

2008.

88,3

88,2

88,7

89,3

90,3

91,0

91,1

90,8

91,0

90,9

90,7

90,2

2009.

91,3

91,9

92,1

92,8

92,8

92,8

92,2

92,1

91,9

92,0

92,4

91,9

2010.

92,3

92,5

92,9

93,3

93,5

93,5

93,1

92,9

93,2

93,3

93,5

93,6

2011.

94,1

94,6

95,3

95,5

95,8

95,4

94,9

94,8

95,2

95,8

96,0

95,6

2012.

95,2

95,8

97,2

98,0

99,6

99,0

98,1

98,6

99,9

100,4

100,2

100,0

2013.

100,2

100,5

100,8

101,2

101,2

101,0

100,3

100,5

101,1

100,6

100,5

100,3

2014.

100,3

99,9

100,4

100,7

100,9

100,6

100,2

100,2

100,9

101,0

100,7

99,8

2015.

99,3

99,5

100,5

100,6

101,0

100,6

99,8

99,6

100,0

100,1

99,8

99,2

2016.

98,5

98,2

98,8

98,9

99,1

99,0

98,3

98,1

99,1

99,5

99,6

99,4

2017.

99,3

99,5

99,9

100,3

100,2

99,7

99,0

99,0

100,5

100,9

101,0

100,6

2018.

100,4

100,3

100,9

101,7

102,1

102,1

101,1

101,1

101,9

102,5

102,3

101,5

2019.

100,6

100,8

101,9

102,4

103,0

102,7

102,2

101,9

102,7

103,2

103,0

102,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

Goods1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,2

66,4

66,5

66,8

67,0

66,8

66,3

66,2

66,5

66,5

66,7

67,0

1999.

67,6

68,0

68,3

68,5

68,7

68,4

68,8

68,5

68,7

68,8

68,5

69,1

2000.

69,7

70,1

70,6

70,9

71,0

71,9

72,2

72,0

72,4

72,5

72,6

72,9

2001.

73,0

73,5

73,4

74,4

75,2

75,0

74,0

73,9

74,1

73,6

73,5

73,8

2002.

74,4

74,3

74,2

74,4

74,7

74,0

73,6

73,6

74,0

74,2

74,2

74,6

2003.

75,1

75,3

75,7

75,4

75,5

75,0

74,8

74,8

75,4

75,5

75,7

75,8

2004.

76,7

76,5

76,5

76,7

77,1

76,6

75,9

76,0

76,0

76,5

77,0

77,7

2005.

77,9

79,0

79,7

79,4

79,3

79,0

78,5

78,5

79,4

79,9

79,9

80,4

2006.

80,9

81,5

81,7

82,0

82,4

82,1

81,1

81,0

81,2

81,3

81,9

81,9

2007.

82,1

82,3

82,9

83,7

84,1

83,5

82,6

83,1

84,6

85,1

86,1

87,4

2008.

87,9

87,6

88,2

88,9

90,0

90,6

90,4

90,0

90,5

90,5

90,3

89,6

2009.

90,4

91,1

91,3

92,2

92,2

92,0

90,9

90,7

90,7

91,0

91,4

90,7

2010.

91,2

91,4

91,9

92,6

92,7

92,3

91,5

91,3

92,1

92,4

92,7

92,8

2011.

93,4

93,9

94,9

95,1

95,6

94,8

94,0

93,9

94,9

95,7

95,9

95,5

2012.

95,1

95,8

97,3

98,3

100,2

99,3

98,0

98,6

100,5

101,0

100,8

100,8

2013.

100,8

101,1

101,6

102,0

102,1

101,8

100,9

101,1

101,9

101,4

101,3

101,0

2014.

100,9

100,5

101,1

101,5

101,7

101,1

100,5

100,2

101,1

101,3

100,9

99,8

2015.

99,1

99,5

100,8

100,9

101,3

100,8

99,7

99,4

99,7

100,0

99,8

99,0

2016.

98,0

97,6

98,5

98,6

99,0

98,8

97,6

97,3

98,9

99,5

99,6

99,3

2017.

99,2

99,5

100,0

100,6

100,4

99,4

98,4

98,4

100,4

101,1

101,1

100,6

2018.

100,3

100,2

101,1

102,0

102,5

102,2

100,7

100,6

101,8

102,8

102,5

101,4

2019.

100,1

100,5

101,9

102,5

103,3

102,7

101,8

101,3

102,5

103,1

103,0

102,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge1)

Services1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

54,9

55,5

56,5

57,0

59,2

60,0

60,1

60,1

60,2

60,4

60,6

60,6

1999.

61,4

61,4

61,4

61,5

64,0

64,5

64,8

64,8

64,7

64,9

64,6

64,6

2000.

65,1

65,3

65,3

65,8

66,5

66,6

67,6

67,8

67,7

67,7

68,1

68,2

2001.

68,3

68,4

68,0

69,1

69,1

69,4

69,6

72,4

72,4

72,5

72,5

72,8

2002.

73,9

74,2

74,5

74,7

75,3

76,1

76,3

75,9

76,1

76,1

76,5

76,2

2003.

76,3

76,5

76,7

76,7

77,1

77,5

79,0

79,0

77,6

77,4

77,5

77,8

2004.

78,1

78,5

78,7

78,7

79,9

80,4

81,3

81,5

80,9

80,4

80,5

80,6

2005.

80,8

81,1

81,2

81,4

81,8

82,2

83,1

83,2

82,3

82,9

83,5

83,9

2006.

84,7

85,4

85,4

85,3

85,7

86,3

87,0

87,4

86,8

86,5

86,6

86,7

2007.

87,3

87,7

87,9

87,8

88,2

88,8

89,7

90,3

89,2

88,8

88,9

89,1

2008.

89,9

90,3

90,6

90,9

91,4

92,6

93,7

94,1

93,0

92,4

92,6

92,8

2009.

94,9

95,2

95,1

94,9

95,2

96,2

97,4

97,8

96,5

96,2

96,3

96,5

2010.

96,8

97,0

96,9

96,4

96,9

98,0

99,3

99,5

97,5

97,0

96,9

96,8

2011.

96,9

97,1

97,1

97,2

97,0

97,7

98,6

98,2

96,6

96,3

96,2

95,8

2012.

95,7

95,8

96,9

97,1

97,7

98,2

98,6

98,7

98,1

98,4

98,0

97,7

2013.

98,3

98,4

98,4

98,6

98,2

98,4

98,7

98,4

98,3

98,2

98,1

98,1

2014.

98,3

98,2

98,2

98,3

98,5

98,9

99,3

100,0

100,0

100,0

99,8

99,9

2015.

99,8

99,8

99,7

99,7

99,7

99,9

100,3

100,4

100,9

100,1

99,8

99,9

2016.

99,9

99,8

99,7

99,9

99,5

99,9

100,3

100,4

99,9

99,7

99,6

99,8

2017.

99,7

99,7

99,7

99,6

99,7

100,7

100,8

101,0

100,8

100,6

100,6

100,7

2018.

100,7

100,7

100,7

100,9

101,0

101,7

102,3

102,4

102,2

101,8

101,6

101,9

2019.

101,9

101,8

101,9

102,2

102,3

103,0

103,6

103,7

103,4

103,4

103,3

103,4

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)

Monthly indices (previous month = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

100,5

100,8

100,2

100,3

99,5

99,5

99,9

100,4

100,6

100,2

99,6

2012.

99,6

100,6

101,5

100,8

101,7

99,4

99,0

100,5

101,4

100,4

99,8

99,9

2013.

100,1

100,3

100,3

100,4

100,0

99,8

99,4

100,1

100,6

99,6

99,9

99,8

2014.

99,9

99,7

100,5

100,3

100,2

99,7

99,6

99,9

100,7

100,1

99,7

99,1

2015.

99,5

100,2

101,0

100,1

100,4

99,7

99,2

99,8

100,4

100,1

99,7

99,4

2016.

99,3

99,7

100,7

100,1

100,2

99,9

99,3

99,8

101,1

100,4

100,0

99,8

2017.

99,9

100,2

100,3

100,5

99,8

99,5

99,3

100,0

101,5

100,4

100,0

99,7

2018.

99,8

99,9

100,6

100,7

100,4

100,0

99,1

100,0

100,8

100,6

99,7

99,2

2019.

99,1

100,2

101,0

100,6

100,6

99,7

99,5

99,7

100,8

100,4

99,9

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100)

Annual indices (same month of previous year = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9