GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 31. OŽUJKA 2021./ 31 MARCH, 2021

BROJ/ NUMBER: 1.1.28.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROIZVODNJA POVRĆA, VOĆA I GROŽĐA U 2020. privremeni podaci

PRODUCTION OF VEGETABLES, FRUITS AND GRAPES, 2020 – Provisional Data

 

 

 

Smanjena proizvodnja mandarinki

 

Decreased production of mandarins

 

 

 

Proizvodnja mandarinki u 2020., u usporedbi s 2019., ostvarila je najmanju proizvodnju, i to za gotovo 14 100 tona.

 

The production of mandarins was the lowest in 2020, by being almost 14 100 tonnes lower than in 2019.

 

 

 

Smanjena je i proizvodnja ostalog povrća: lubenica, za 5 528 tona, luka i češnjaka, za 3 157 tona, mrkve, za 2 256 tona, dinja, za 2 130 tona, te ostalog voća: jabuka, za 2 241 tonu i marelica za 118 tona.

 

The production of other vegetables also decreased: watermelons by 5 528 tonnes, onions and garlic by 3 157 tonnes, carrots by 2 256 tonnes, melons by 2 130 tonnes, as well as the production of other fruits: apples by 2 241 tonnes and apricots by 118 tonnes.

 

 

 

 

 

 

Povećana proizvodnja rajčice

 

Increased production of tomatoes

 

 

 

Rajčica je u 2020., u usporedbi s 2019., ostvarila povećanu proizvodnju, i to za 9 230 tona.

 

The production of tomatoes increased in 2020 by 9 230 tonnes, as compared to 2019.

 

 

 

Povećana je i proizvodnja ostalog povrća: krastavaca i kornišona, za 4 116 tona, paprike, za 3 104 tone, kupusa, bijeloga i crvenoga, za 2 078 tona, salate, za 2 071 tonu, graha za svježe zrno, za 1 729 tona, te ostalog voća: šljiva, za 3 179 tona, krušaka, za 2 767 tona, višanja, za 1 100 tona, i lješnjaka, za 1 187 tona.

 

The production of other vegetables also increased: cucumbers and gherkins by 4 116 tonnes, red peppers by 3 104 tonnes, cabbage, white and red, by 2 078 tonnes, lettuce by 2 071 tonnes, green beans by 1 729 tonnes, as well as the production of other fruits: plums by 3 179 tonnes, pears by 2 767 tonnes, sour cherries by 1 100 tonnes, and hazelnuts by 1 187 tonnes.

 

 

 

1.   UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2020.

      TOTAL PRODUCTION OF VEGETABLES, 2020

 

Šifra2)

Code2)

Proizvodnja, t

Production, t

Indeksi ukupne proizvodnje 2020.

2019.

Total production indices

 

2019.1)

2020.

ukupna

Total

za tržište

For market

u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe)

In kitchen gardens (mainly for own consumption)

ukupna

Total

za tržište

For market

u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe)

In kitchen gardens (mainly for own consumption)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

V1100

1 896

1 680

216

3 265

2 905

360

172,2

Cauliflower and broccoli

Kupus bijeli i crveni

V1300

34 105

31 580

2 525

36 183

33 001

3 182

106,1

Cabbage, white and red

Salata (sve vrste)

V2300

6 637

4 271

2 366

8 708

6 337

2 371

131,2

Lettuce

Poriluk

V2100

1 343

1 181

162

2 513

2 179

334

187,1

Leek

Rajčica

V3100

30 314

22 018

8 296

39 544

33 368

6 176

130,4

Tomatoes

Krastavac i kornišon

V3200 + V3300

4 935

3 003

1 932

9 051

7 095

1 956

183,4

Cucumbers and gherkins

Dinja

V3510

4 811

4 727

84

2 681

2 587

94

55,7

Melons

Lubenica

V3520

20 657

20 297

360

15 129

14 872

257

73,2

Watermelons

Paprika

V3600

13 224

8 985

4 239

16 328

13 157

3 171

123,5

Red peppers, capsicum

Luk i češnjak

V4210 + V4600

25 931

21 149

4 782

22 774

17 927

4 847

87,8

Onions and garlic

Mrkva 

V4100

13 369

11 905

1 464

11 113

9 851

1 262

83,1

Carrots

Cikla

V4300

4 523

3 291

1 232

4 798

3 765

1 033

106,1

Beetroots

Grah, za svježe zrno i mahune

V5200

4 577

2 718

1 859

6 306

4 553

1 753

137,8

Green beans

Grašak, za svježe zrno i mahune

V5100

5 397

4 760

637

6 770

6 186

584

125,4

Green peas

 

1)   Konačni podaci

2)   Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2020.).

 

1)   Final data.

2)   The code has been taken over from the Handbook of Annual Crop Statistics (Eurostat, 2020).

 

 

 

1-1-28_g-1

 

 

 

2.   UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2020.

      TOTAL PRODUCTION OF FRUITS AND OLIVES, 2020

 

Šifra2)

Code2)

Proizvodnja, t

Production, t

Indeksi ukupne proizvodnje

2020.

2019.

Total production indices

 

2019.1)

2020.

ukupna

Total

intenzivna (za tržište)

Intensive (for market)

u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe)

In extensive orchards (mainly for own consumption)

ukupna

Total

intenzivna (za tržište)

Intensive (for market)

u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe)

In extensive orchards (mainly for own consumption)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabuke

F1110

69 167

68 352

815

66 926

63 317

3 609

96,8

Apples

Kruške

F1120

2 581

2 310

271

5 348

3 896

1 452

207,2

Pears

Breskve i nektarine

F1210_1220

4 372

4 210

162

4 694

4 269

425

107,4

Peaches and nectarines

Marelice

F1230

771

706

65

 653

551

102

84,7

Apricots

Višnje i trešnje

F1240

7 126

6 860

266

8 402

7 706

696

117,9

Cherries

Trešnje

F1242

1 254

1 091

163

1 430

1 023

407

114,0

Sweet cherries

Višnje

F1241

5 872

5 769

103

6 972

6 683

289

118,7

Sour cherries

Šljive

F1250

9 460

9 056

404

12 639

10 913

1 726

133,6

Plums

Orasi

F4100

260

196

64

448

354

94

172,3

Walnuts

Lješnjaci

F4200

1 967

1 959

8

3 154

3 085

69

160,3

Hazelnuts

Smokve

F2100

1 275

813

462

1 219

796

423

95,6

Figs

Jagode

S0000

3 035

3 025

10

2 657

2 626

31

87,5

Strawberries

Mandarinke

T2900

52 226

52 060

166

38 172

37 985

187

73,1

Mandarins

Masline

O1000

32 216

32 216

-

33 270

33 270

-

103,3

Olives

 

1)   Konačni podaci

2)   Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2020.).

 

1)   Final data.

2)   The code has been taken over from the Handbook of Annual Crop Statistics (Eurostat, 2020).

 

 

 

1-1-28_g-2

 

 

 

3.   PROIZVODNJA GROŽĐA U 2020.

PRODUCTION OF GRAPES, 2020

 

2019.1)

2020.

Indeksi proizvodnje

2020.

2019.

Production indices

 

 

 

 

 

 

 

Grožđe, ukupno (W1000)

Grapes, total (W 1000)

 

 

 

 

 

 

Ukupna proizvodnja, t

108 296

125 043

115,5

Total production, t

Prirod po trsu, kg

1,2

1,5

125,0

Yield per vine, kg

 

 

1)   Konačni podaci

 

1)   Final data.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o proizvodnji povrća, voća i grožđa na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva od 18. lipnja 2009. Podaci su prikupljeni Popisom poljoprivrede 2020. (PO-POPIS), Izvještajem o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (PO-33) te Izvještajem o prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

 

The Croatian Bureau of Statistics conducted surveys on the production of vegetables, fruits and grapes on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and on the basis of Regulation (EU) No. 543/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 concerning crop statistics and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1557/2015 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2015 amending Regulation (EU) No. 543/2009 concerning crop statistics (18 June 2009). The data were collected by the Agricultural Census 2020 (PO-POPIS), the Report on Actual Yield of Late Crops, Fruits and Grapes (PO-33 form) and the Report on Yield of Citrus Fruits and Olives (PO-34 form).

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat ovih istraživanja:

 

Data are collected via the following surveys:

 

1.

Popis poljoprivrede 2020. (PO-POPIS)

 

1.

Agricultural Census 2020 (PO-POPIS)

2.

Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (PO-33)

 

2.

Report on Actual Yield of Late Crops, Fruits and Grapes (PO-33 form)

3.

Izvještaj o prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

 

3.

Report on Yield of Citrus Fruits and Olives (PO-34 form).

 

Izvještajima se prikupljaju podaci o požnjevenim površinama povrća, voća i grožđa koji se iskazuju u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

 

These reports collect data on harvested areas of vegetables, fruits and grapes expressed in hectares, while the production and yield per hectare are expressed in tonnes.

 

 

 

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

 

These data are collected separately for business entities and parts thereof and for private family farms. Data on business entities are collected in two ways: by using the reporting method on an appropriate form or via a web-based application.

 

 

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću telefonske ankete i osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

 

Data for private family farms were collected by using the telephone interview method and in personal interview method by using laptop applied to a selected stratified sample. The sample for private family farms was selected from the Statistical Register of Agricultural Holdings.

 

 

 

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. i udio poljoprivrednih gospodarstava po regijama.

 

The sample size was conditioned by the financial means allocated from the State Budget of the Republic of Croatia for 2020 and the share of agricultural farms by regions.

 

 

 

Ovisno o istraživanju u uzorke je odabrano od 5 000 do 7 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uzorci su stratificirani slučajni uzorci s obzirom na regiju u kojoj se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi i s obzirom na veličinu površine pod usjevima.

 

The samples consisted of about 5 000 to 7 000 private family farms. It is a stratified random sample regarding region in which the private family farm is located and regarding areas under crops.

 

 

 

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

 

All expanded data were compared to data from previous years and available administrative sources (the Farm Register of the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development etc.). On the basis of all available data, corrections were done if necessary.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

 

Reporting units are business entities and parts thereof defined in section A Agriculture, forestry and fishing according to the NKD 2007. as well as other business entities and parts thereof engaged in agricultural production but classified in other activities.

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Reporting units are also private family farms engaged in agricultural production, for which interviewers collected data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

 

Kitchen gardens are areas scheduled for growing of crops (mostly vegetables) that are intended for consumption by persons living in a household and that are mainly not intended for sale. Only occasional surplus of products grown on these areas is sold outside the household.

 

 

 

Intenzivni voćnjaci uređeni su s određenim razmakom redova stabala. U njima se može obavljati mehanizirana obrada. U pravilu su to veći nasadi voćnih stabala (10 ara i više) i bobičastog voća (bez jagoda) namijenjeni uzgoju voća za prodaju.

 

Intensive orchards are cultivated with a specific distance between the trees in which mechanised cultivation can be performed. As a rule, they are larger plantations of fruit trees (of 10 or more ares) or berries (excluding strawberries) intended for fruit growing for sale.

 

 

 

Ekstenzivni (tradicionalni) voćnjaci jesu seoski poluintenzivni ili ekstenzivni voćni nasadi pretežno starih sorti namijenjeni uglavnom za vlastitu potrošnju. Uključena su stabla koja se nalaze u voćnjaku koji je pretežno miješan i stabla koja se nalaze u dvorištima, na međama, uz putove i dr.

 

Extensive (traditional) orchards are country semi-intensive or extensive plantations of fruit trees of predominantly old sorts intended mostly for own consumption. Included are trees in (mixed) orchards as well as trees in yards, on boundary lines, by roads, etc.

 

 

 

Proizvodnja je tzv. uskladištena proizvodnja koja se dobije nakon žetve/berbe po odbitku količina izgubljenih prije žetve/berbe, tijekom prijevoza itd.

 

The total production is a so-called stored production obtained after the harvest by deduction of all the losses before the harvest and during the transport and combine harvesting etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

kg

kilogram

 

kg

kilogram

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

t

tona

 

t

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

 

Symbols

 

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148