Glava priopcenja EU 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 9. LIPNJA 2020./ 9 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 2.1.1/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U SVIBNJU 2020.

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, MAY 2020

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno niže su za 0,8%, a u odnosu na svibanj 2019. niže su za 6,6%.

 

In May 2020, producer prices of industrial products for total industry decreased by 0.8% compared to April 2020 and by 6.6% compared to May 2019.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. niže za 0,2%, a u usporedbi sa svibnjem 2019. zadržale su stabilnost.

 

Comparison of producer prices of industrial products for total industry, excluding Energy, shows that in May 2020, as compared to April 2020, they decreased by 0.2%. As compared to May 2019, they remained stable.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the domestic market (total)

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,6%, a u odnosu na svibanj 2019. niže su za 4,7%.

 

In May 2020, producer prices of industrial products on the domestic market for total industry decreased by 0.6% compared to April 2020 and by 4.7% compared to May 2019.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. niže za 0,2%, a u usporedbi sa svibnjem 2019. više su za 0,2%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in May 2020 they decreased by 0.2% compared to April 2020 and increased by 0.2% compared to May 2019.

 

 

 

2-1-1_G-1_G-1

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market (total)

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 1,1%, a u odnosu na svibanj 2019. niže su za 8,8%.

 

In May 2020, producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry decreased by 1.1% compared to April 2020 and by 8.8% compared to May 2019.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. niže za 0,2%, a u usporedbi sa svibnjem 2019. niže su za 0,3%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in May 2020, as compared to April 2020, they decreased by 0.2%. As compared to May 2019, they decreased by 0.3%.

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

 

MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda pale su u Energiji za 3,7%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, dok su u Intermedijarnim proizvodima i u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices of industrial products decreased in Energy by 3.7%, in Non-durable consumer goods by 0.4% and in Durable consumer goods by 0.2%, while they remained stable in Intermediate goods and in, Capital goods.

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,0%, a pale su u Energiji za 28,0%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,1% i u Intermedijarnim proizvodima za 1,0%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices of industrial products increased in Non-durable consumer goods by 1.0%, they decreased in Energy by 28.0%, in Durable consumer goods by 1.1% and in Intermediate goods by 1.0%, while they remained stable in Capital goods.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, a pale su u Energiji za 1,9%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices of industrial products increased in Intermediate goods by 0.2%, they decreased in Energy by 1.9%, in Non-durable consumer goods by 0.4% and in Capital goods by 0.1%, while they remained stable in Durable consumer goods.

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,7%, a pale su u Energiji za 16,0%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices of industrial products increased in Non-durable consumer goods by 0.7%, they decreased in Energy by 16.0%, in Durable consumer goods by 0.4% and in Intermediate goods by 0.3%, while they remained stable in Capital goods.

 

 

 

2-1-1_G-2_G-2

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 11,5%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,2% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices increased in Capital goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 11.5%, in Non-durable consumer goods by 0.3%, in Intermediate goods by 0.2% and in Durable consumer goods by 0.2%.

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,5%, a pale su u Energiji za 57,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 1,5%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,5% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices increased in Non-durable consumer goods by 1.5%, while they decreased in Energy by 57.5%, in Intermediate goods by 1.5%, in Durable consumer goods by 1.5% and in Capital goods by 0.1%.

 

 

 

Industrijska područja NKD-a 2007.

 

NKD 2007. industrial sections

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 0,6%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,9% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,7%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 0.6%, decreased in Manufacturing by 0.9% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.7%,  while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 1,7%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,7% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 7,6%.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices increased in Mining and quarrying by 1.7%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.7% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%, while they decreased in Manufacturing by 7.6%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 0,6%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,7% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,7%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 0.6%, decreased in Manufacturing by 0.7% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.7%, while they remained stable in  Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 1,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,7% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 6,3%.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices increased in Mining and quarrying by 1.9%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.7% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%, while they decreased in Manufacturing by 6.3%.

 

 

 

2-1-1_G-3_G-3

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 1,3%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 1,1%, dok su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zadržale stabilnost.

 

In May 2020, as compared to April 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 1.3%, they decreased in Manufacturing by 1.1%, while they remained stable in Electricity, gas, steam and air conditioning supply.

 

 

 

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. proizvođačke cijene pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 35,4%, u Prerađivačkoj industriji za 8,8% te u Rudarstvu i vađenju za 2,9%.

 

In May 2020, as compared to May 2019, producer prices decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 35.4%, in Manufacturing by 8.8% and in Mining and quarrying by 2.9%.

 

 

 

1.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SVIBNJU 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, MAY 2020

 

 

Domaće tržište

Domestic market

Nedomaće tržište

Non-domestic market

Ukupno tržište

Total

 

 

V. 2020.

IV. 2020.

 V. 2020.

V. 2019.

V. 2020.

IV. 2020.

V. 2020.

V. 2019.

 V. 2020.

IV. 2020.

V. 2020.

V. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

99,4

95,3

98,9

91,2

99,2

93,4

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,8

100,2

99,8

99,7

99,8

100,0

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

100,2

99,7

99,8

98,5

100,0

99,0

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

98,1

84,0

88,5

42,5

96,3

72,0

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

99,9

100,0

100,1

99,9

100,0

100,0

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

99,6

99,8

98,5

99,8

98,9

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

99,6

100,7

99,7

101,5

99,6

101,0

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

100,6

101,9

101,3

97,1

100,6

101,7

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

100,7

102,6

118,2

63,5

100,7

102,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,8

101,5

99,8

101,5

100,7

101,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

99,3

93,7

98,9

91,2

99,1

92,4

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

99,4

100,4

98,7

101,2

99,3

100,5

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,1

100,6

100,3

103,4

100,2

101,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,7

109,9

110,2

113,6

103,2

111,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,0

100,0

100,7

101,6

100,5

101,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

100,4

101,0

99,6

102,3

99,7

102,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,0

101,0

100,0

98,7

100,0

99,0

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,0

99,9

99,6

99,1

99,7

99,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

100,2

98,9

100,7

91,5

100,4

95,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,0

100,6

100,0

100,0

100,0

100,4

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

93,2

51,0

88,4

42,2

90,7

46,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

100,0

97,3

98,6

91,2

99,2

93,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

101,6

100,5

102,3

100,5

102,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

99,5

98,7

99,3

97,9

99,4

98,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,6

102,2

100,4

101,6

100,5

101,9

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,6

100,5

99,8

101,0

99,9

100,9

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

99,6

99,3

100,1

100,8

99,9

100,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

100,1

100,4

99,9

97,2

100,0

98,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,0

100,7

99,9

100,6

99,9

100,6

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,0

100,8

100,1

99,9

100,1

100,1

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

100,0

100,0

99,9

105,9

99,9

105,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,0

94,1

99,9

100,3

99,9

99,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

99,9

99,6

99,7

98,1

99,8

98,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

100,3

99,8

99,9

100,8

100,2

100,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,0

100,1

99,9

100,5

99,9

100,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,3

100,7

100,0

64,6

99,3

100,7

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,3

100,7

100,0

64,6

99,3

100,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,0

100,1

100,0

100,1

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,0

100,1

100,0

100,1

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

2-1-1_G-4 i G-5_G-4 i G-5

 

 

Odjeljci NKD-a 2007.

NKD 2007. Divisions

 

 

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

30

31

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

 

 

 

2.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U SVIBNJU 2020
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      MAY 2020

2015. = 100

 

 

2019.

2020.

 

 

 

 

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

101,6

101,6

102,1

102,0

100,1

97,7

97,1

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,5

99,5

99,6

99,5

99,7

100,1

99,9

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

101,6

101,4

101,4

101,4

101,6

101,8

102,0

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

103,9

103,8

105,3

105,4

98,4

89,3

87,6

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

99,6

99,6

99,6

99,6

99,7

99,7

99,6

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,3

99,3

99,3

99,3

99,4

99,5

99,5

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

99,0

99,2

99,4

99,1

99,4

100,0

99,6

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

94,7

95,1

95,6

95,6

95,2

96,3

96,8

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

89,8

90,4

91,0

91,0

90,4

92,2

92,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

104,8

104,8

105,3

105,3

105,3

105,4

106,3

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

102,0

102,0

102,6

102,5

100,1

97,0

96,3

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,5

98,6

98,8

98,3

98,9

99,6

99,0

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

99,9

100,0

99,8

99,9

99,6

99,9

100,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

115,3

115,3

115,3

115,3

115,3

125,9

126,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

98,4

98,4

99,0

99,1

99,0

99,0

99,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

103,3

103,3

103,6

103,6

103,7

103,8

103,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

103,4

103,4

103,8

103,7

103,7

103,5

103,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

102,5

102,6

101,3

101,1

101,1

102,0

102,2

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

101,6

101,9

101,7

102,0

102,0

102,0

102,0

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

114,0

113,4

118,1

118,1

94,9

65,0

60,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

92,8

92,7

93,8

93,1

92,4

93,5

93,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,9

100,9

100,9

102,2

102,2

102,2

102,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

100,1

99,8

99,8

100,7

100,8

100,7

100,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

103,8

103,6

104,2

104,1

104,6

104,7

105,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,2

100,0

100,2

100,3

100,8

100,4

101,0

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

104,3

104,1

104,0

103,8

104,1

104,2

103,8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,3

94,3

94,4

94,6

94,6

94,2

94,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

101,4

100,8

100,8

101,5

102,3

101,9

101,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

101,3

101,3

101,5

101,5

101,4

101,2

101,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,6

100,6

100,5

100,5

100,6

100,7

100,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

98,2

98,2

97,7

97,7

97,7

97,4

97,7

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

98,2

98,4

98,4

98,3

98,4

98,4

98,4

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,8

97,9

98,0

98,3

98,4

97,9

97,2

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,8

97,9

98,0

98,3

98,4

97,9

97,2

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

3.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U SVIBNJU 2020
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, MAY 2020

2015. = 100

 

 

2019.

2020.

 

 

 

 

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

99,8

99,3

99,9

99,8

96,1

93,6

92,6

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,2

99,0

99,0

98,9

99,3

99,4

99,2

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

97,4

96,7

97,0

96,7

96,9

97,0

96,8

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

104,9

101,8

106,0

106,2

75,9

56,3

49,8

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

102,0

102,2

101,5

101,4

101,6

101,5

101,6

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

93,0

93,3

91,5

92,0

92,7

92,5

92,3

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

101,7

101,8

102,0

102,1

102,9

103,2

102,9

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

114,8

115,9

115,9

115,9

111,8

108,2

109,6

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

140,9

146,9

146,9

146,9

108,6

70,4

83,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

103,8

103,7

103,7

103,7

104,2

105,3

105,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

99,6

99,1

99,7

99,6

95,9

93,4

92,4

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,7

98,8

99,4

99,5

100,9

100,6

99,3

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

104,2

104,2

105,1

104,9

104,5

107,3

107,6

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

104,8

109,9

109,9

109,9

110,0

109,3

120,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

93,9

93,9

94,8

94,8

95,3

94,7

95,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

96,3

96,2

95,7

95,7

97,0

98,4

98,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,4

104,4

104,1

104,3

104,2

104,4

104,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,3

100,3

100,2

100,0

100,1

99,8

99,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

93,3

92,6

91,8

91,0

90,6

90,3

90,9

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

104,6

101,4

105,7

105,7

75,4

55,9

49,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

94,7

90,1

91,2

89,8

88,7

87,8

86,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

106,8

106,8

106,9

107,1

108,0

108,1

108,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

90,9

90,4

89,5

89,6

90,3

90,0

89,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

98,7

98,7

99,6

99,6

100,2

101,4

101,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

98,8

98,8

99,0

98,9

99,6

100,6

100,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

102,7

102,7

102,9

103,0

103,3

103,6

103,7

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,1

94,1

91,1

91,2

91,4

91,5

91,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

99,6

100,3

100,7

100,4

100,9

101,1

101,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,5

103,5

103,6

103,3

103,6

103,3

103,4

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

98,2

100,0

100,3

100,7

100,6

100,9

100,8

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

99,5

99,5

99,5

99,5

99,7

99,8

99,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

91,9

91,8

89,7

90,3

91,0

90,8

90,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

110,5

111,4

110,1

110,5

111,3

110,9

110,8

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,0

100,0

100,0

100,1

100,4

100,5

100,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

83,1

76,7

67,8

92,9

83,1

70,7

70,7

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

83,1

76,7

67,8

92,9

83,1

70,7

70,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

4.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U SVIBNJU 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      MAY 2020

2015. = 100

 

 

2019.

2020.

 

 

 

 

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,8

100,6

101,2

101,1

98,4

95,9

95,1

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,3

99,2

99,2

99,1

99,4

99,6

99,4

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

99,1

98,6

98,8

98,6

98,8

98,9

98,9

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

104,0

103,2

105,4

105,6

92,2

80,2

77,2

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

101,1

101,2

100,8

100,7

100,9

100,8

100,8

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

95,4

95,6

94,4

94,7

95,2

95,1

94,9

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,2

100,4

100,3

100,8

101,3

100,9

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

95,5

95,9

96,3

96,3

95,8

96,7

97,3

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

90,8

91,4

92,0

92,0

91,2

92,2

92,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

104,6

104,6

105,0

105,0

105,1

105,3

106,0

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

101,2

100,9

101,5

101,4

98,3

95,5

94,6

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,6

98,7

99,0

98,6

99,4

99,9

99,2

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,5

100,6

100,6

100,7

100,4

101,1

101,3

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

110,2

112,3

112,3

112,3

112,3

119,5

123,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

95,3

95,3

96,0

96,0

96,4

95,9

96,4

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

96,6

96,6

96,4

96,5

97,5

98,6

98,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,5

104,5

104,1

104,4

104,2

104,4

104,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

101,5

101,5

101,6

101,5

101,5

101,3

101,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

98,3

98,0

97,0

96,5

96,3

96,6

97,0

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,6

100,8

100,7

100,9

100,9

100,9

100,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

109,2

107,2

111,7

111,7

84,4

60,2

54,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

94,2

91,3

92,4

91,3

90,4

90,3

89,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

105,7

105,7

105,8

106,1

106,8

106,9

107,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

95,9

95,5

95,0

95,5

96,0

95,8

95,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

101,5

101,4

102,2

102,1

102,7

103,4

103,9

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

99,2

99,2

99,4

99,4

100,1

100,6

100,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,3

103,2

103,2

103,2

103,5

103,7

103,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,1

94,1

92,1

92,2

92,3

92,2

92,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,3

100,7

100,8

100,9

101,5

101,6

101,5

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,2

103,2

103,3

103,0

103,2

102,9

103,0

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

98,8

100,1

100,3

101,0

100,6

100,9

100,8

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

96,7

96,7

96,7

96,7

96,8

96,8

96,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

95,3

95,3

93,9

94,3

94,8

94,7

94,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

101,6

101,8

101,1

101,2

101,5

101,2

101,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,0

99,1

99,1

99,1

99,3

99,3

99,2

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,7

97,8

97,9

98,2

98,3

97,8

97,1

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,7

97,8

97,9

98,2

98,3

97,8

97,1

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

2-1-1_G-6_G-6

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

AE

Energija
Energy

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

 

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

107,5

107,8

107,9

107,7

107,0

107,3

107,0

107,3

107,3

105,9

105,1

105,1

2014.

105,1

104,8

104,6

104,5

104,5

104,3

104,5

103,8

103,9

103,6

102,8

101,6

2015.

99,2

100,5

101,8

101,2

101,8

101,4

100,9

99,5

99,0

99,0

98,4

97,4

2016.

96,4

95,7

96,7

95,3

95,4

96,5

95,9

94,6

96,0

97,0

95,8

97,5

2017.

98,1

98,1

97,7

98,1

97,6

96,9

97,0

97,6

98,0

98,3

99,6

99,5

2018.

99,6

99,1

99,0

99,5

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

100,1

2019.

100,2

100,7

101,3

101,9

101,8

100,7

101,0

100,7

101,2

101,4

101,6

101,6

2020.

102,1

102,0

100,1

97,7

97,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

99,6

100,3

100,1

99,8

99,4

100,3

99,7

100,3

100,0

98,7

99,2

100,0

2014.

100,0

99,7

99,8

99,9

100,0

99,8

100,2

99,3

100,1

99,7

99,2

98,8

2015.

97,6

101,3

101,3

99,4

100,6

99,6

99,5

98,6

99,5

100,0

99,4

99,0

2016.

99,0

99,3

101,0

98,6

100,1

101,2

99,4

98,6

101,5

101,0

98,8

101,8

2017.

100,6

100,0

99,6

100,4

99,5