GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 12. SIJEČNJA 2021./ 12 JANUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 2.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U PROSINCU 2020.

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, DECEMBER 2020

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 1,0%, a u odnosu na prosinac 2019. niže za 2,5%.

 

In December 2020, producer prices of industrial products for total industry increased by 1.0% compared to November 2020. As compared to December 2019, they decreased by 2.5%.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020., kao i u usporedbi s prosincem 2019., zadržale stabilnost.

 

Comparison of producer prices of industrial products for total industry, excluding Energy, shows that in December 2020, as compared to November 2020, as well as compared to December 2019, they remained stable.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the domestic market (total)

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 1,0%, a u odnosu na prosinac 2019. niže za 1,2%.

 

In December 2020, producer prices of industrial products on the domestic market for total industry increased by 1.0% compared to November 2020, while they decreased by 1.2% compared to December 2019.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020., kao i u usporedbi s prosincem 2019., više za 0,1%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the domestic market for total industry, excluding Energy, shows that they increased by 0.1% in December 2020 compared to November 2020, as well as compared to December 2019.

 

 

 

2-1-1_G-1

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market (total)

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,8%, a u odnosu na prosinac 2019. niže za 4,0%.

 

In December 2020, producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry increased by 0.8% compared to November 2020. As compared to December 2019, they decreased by 4.0%.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. niže za 0,1%, a u usporedbi s prosincem 2019. za 0,2%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in December 2020, as compared to November 2020, they decreased by 0.1%. As compared to December 2019, they decreased by 0.2%.

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

 

MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su Energiji za 4,8%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, u Kapitalnim proizvodima i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices of industrial products increased in Energy by 4.8%, in Intermediate goods by 0.2%, in Capital goods and Durable consumer goods by 0.1%,   while they decreased in Non-durable consumer goods by 0.2%.

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su Kapitalnim proizvodima za 0,6% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 10,8%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,4% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices of industrial products increased in Capital goods by 0.6% and in Intermediate goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 10.8%, in Durable consumer goods by 1.4% and in Non-durable consumer goods by 0.3%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 3,4%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,6% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices of industrial products increased in Energy by 3.4%, in Intermediate goods by 0.6% and in Capital goods by 0.1%, they decreased in Non-durable consumer goods by 0.2%, while they remained stable in Durable consumer goods.

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,6% i u Kapitalnim proizvodima za 0,2%, a pale su u Energiji za 4,3% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices of industrial products increased in Intermediate goods by 0.6% and in Capital goods by 0.2%, they decreased in Energy by 4.3% and in Non-durable consumer goods by 0.3%, while they remained stable in Durable consumer goods.

 

 

 

2-1-1_G-2

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 10,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Intermedijarnim proizvodima i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices increased in Energy by 10.3%, in Durable consumer goods by 0.2% and in Capital goods by 0.1%, while they decreased in Intermediate goods and in Non-durable consumer goods by 0.2%.

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Kapitalnim proizvodima za 0,9%, a pale su u Energiji za 28,2%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,4% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices increased in Capital goods by 0.9%, while they decreased in Energy by 28.2%, in Durable consumer goods by 2.2%, in Intermediate goods by 0.4% and in Non-durable consumer goods by 0.3%.

 

 

 

 

 

 

Industrijska područja NKD-a 2007.

 

NKD 2007. industrial sections

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene porasle su u Prerađivačkoj industriji za 1,1% i u Rudarstvu i vađenju za 0,6%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices increased in Manufacturing by 1.1% and in Mining and quarrying by 0.6%, they decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.1%, while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 32,8% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 3,6% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,3%.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices increased in Mining and quarrying by 32.8% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in Manufacturing by 3.6% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.3%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene porasle su u Prerađivačkoj industriji za 1,3% i u Rudarstvu i vađenju za 0,6%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices increased in Manufacturing by 1.3% and in Mining and quarrying by 0.6%, they decreased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.1%, while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 34,2% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 3,2% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,3%.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices increased in Mining and quarrying by 34.2% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in Manufacturing by 3.2% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.3%.

 

 

 

2-1-1_G-3

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi sa studenim 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 2,0% te u Prerađivačkoj industriji za 0,8%, dok su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zadržale stabilnost.

 

In December 2020, as compared to November 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 2.0% and in Manufacturing by 0.8%, while they remained stable in Electricity, gas, steam and air conditioning supply.

 

 

 

U prosincu 2020. u usporedbi s prosincem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,7%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 4,0% te u Rudarstvu i vađenju za 0,8%.

 

In December 2020, as compared to December 2019, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.7%, while they decreased in Manufacturing by 4.0% and in Mining and quarrying by 0.8%.

 

 

 

1.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U PROSINCU 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, DECEMBER 2020

 

 

Domaće tržište

Domestic market

Nedomaće tržište

Non-domestic market

Ukupno tržište

Total

 

 

XII. 2020.

XI. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

XII. 2020.

XI. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

XII. 2020.

XI. 2020.

XII. 2020.

XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

101,0

98,8

100,8

96,0

101,0

97,5

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

100,1

100,1

99,9

99,8

100,0

100,0

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

100,6

100,6

99,8

99,6

100,2

100,1

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

103,4

95,7

110,3

71,8

104,8

89,2

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

100,1

100,2

100,1

100,9

100,1

100,6

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,0

100,2

97,8

100,1

98,6

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

99,8

99,7

99,8

99,7

99,8

99,7

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

100,6

134,2

102,0

99,2

100,6

132,8

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

100,8

160,0

118,4

87,1

100,9

159,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,0

101,3

99,9

101,4

100,0

101,3

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

101,3

96,8

100,8

96,0

101,1

96,4

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

100,0

99,3

99,8

100,0

99,9

99,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

99,9

101,3

99,7

101,4

99,8

101,4

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,0

109,9

101,3

111,3

100,4

110,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,0

100,9

99,9

101,0

99,9

101,0

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

99,7

99,6

99,7

100,5

99,7

100,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,0

100,5

100,0

96,1

100,0

96,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,0

99,7

99,7

98,6

99,8

99,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

99,9

98,0

100,1

94,8

100,0

96,4

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,0

100,1

100,0

100,0

100,0

100,1

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

114,3

74,5

110,3

71,6

112,2

73,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

102,3

103,0

100,3

95,0

101,1

98,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

101,3

99,5

99,6

99,6

99,8

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

100,2

99,4

99,6

97,0

99,9

98,1

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

99,9

100,4

99,5

105,4

99,7

103,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,5

101,2

100,5

100,5

100,5

100,6

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

100,0

99,6

99,9

100,6

100,0

100,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

100,0

100,1

99,9

97,5

100,0

98,5

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,3

102,1

99,8

100,5

99,9

100,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

99,9

99,6

100,1

99,7

100,1

99,7

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

100,0

100,0

99,8

100,0

99,8

100,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,0

100,0

100,0

105,2

100,0

104,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,0

100,0

99,7

97,3

99,8

98,3

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

100,0

99,6

99,6

99,8

99,9

99,7

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,4

100,8

100,6

111,2

100,5

104,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,9

98,7

100,0

101,7

99,9

98,7

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

99,9

98,7

100,0

101,7

99,9

98,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,0

100,6

100,0

100,6

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,0

100,6

100,0

100,6

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

2-1-1_G-4 i G-5

 

 

Odjeljci NKD-a 2007.

NKD 2007. Divisions

 

 

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

30

31

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

 

 

 

2.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U PROSINCU 2020
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      DECEMBER 2020

2015. = 100

 

 

2020.

 

 

 

 

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

97,6

98,3

98,0

98,0

99,1

99,4

100,4

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,8

99,7

99,5

99,4

99,4

99,5

99,6

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

101,9

101,3

101,3

101,3

101,4

101,4

102,0

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

89,7

92,4

91,7

91,9

95,4

96,0

99,2

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

99,6

99,6

99,7

99,6

99,9

99,9

100,0

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,4

99,4

99,4

99,4

99,3

99,4

99,4

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

99,4

99,5

99,2

99,0

98,9

99,1

98,9

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

86,1

83,9

86,7

99,6

114,6

126,8

127,5

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

74,7

71,1

75,9

97,6

122,9

143,4

144,6

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

106,3

106,3

106,2

106,2

106,3

106,4

106,3

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

97,6

98,5

98,0

97,2

97,7

97,4

98,7

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,7

98,8

98,3

98,1

97,8

97,9

97,9

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,1

100,3

100,1

100,0

100,7

101,4

101,3

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

126,7

126,7

126,7

126,7

126,7

126,7

126,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,3

100,3

100,3

100,4

100,4

101,2

101,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

99,2

98,7

98,2

98,3

98,3

98,3

98,0

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

103,7

103,7

103,7

103,7

103,9

103,9

103,8

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

103,2

103,0

102,9

103,1

103,3

103,1

103,0

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

102,1

101,1

100,9

100,7

100,7

100,7

100,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

102,0

101,9

101,9

101,9

101,9

101,9

101,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

73,2

82,3

79,4

73,6

77,6

73,9

84,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

93,0

90,5

91,0

90,9

91,1

93,3

95,4

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

99,9

99,5

99,0

99,1

98,9

99,0

99,1

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

105,3

105,1

105,3

105,2

105,3

104,1

104,0

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,7

100,5

100,9

100,6

100,5

100,6

101,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,9

103,9

103,9

103,7

103,8

103,7

103,7

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,5

94,2

94,5

94,0

94,4

94,2

94,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

102,3

102,2

102,4

102,5

102,4

102,5

102,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,9

101,0

101,1

101,0

101,0

101,0

100,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,5

100,5

100,5

100,5

100,4

100,5

100,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

98,4

98,4

98,4

98,4

98,8

98,8

99,2

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,0

97,4

96,9

96,9

97,0

96,8

96,7

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

97,0

97,4

96,9

96,9

97,0

96,8

96,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

3.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U PROSINCU 2020
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, DECEMBER 2020

2015. = 100

 

 

2020.

 

 

 

 

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

94,5

95,1

94,5

93,7

94,3

94,6

95,4

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,2

98,9

98,5

98,6

98,7

99,0

98,9

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

97,0

96,6

96,3

96,4

96,5

96,5

96,3

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

64,0

70,6

68,3

62,1

65,8

66,2

73,0

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

101,7

101,5

101,3

101,5

101,4

102,9

103,0

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

91,5

91,4

91,6

91,3

91,2

91,2

91,3

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

102,4

102,1

101,5

101,4

101,8

101,8

101,5

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

112,2

111,4

111,4

110,9

112,9

112,6

114,9

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

99,5

94,1

98,0

94,3

108,0

108,2

128,1

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

105,8

105,6

105,1

105,1

105,5

105,2

105,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

94,3

94,9

94,3

93,5

94,1

94,4

95,2

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

99,0

98,5

98,5

98,6

99,0

99,0

98,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

105,4

105,5

104,6

104,8

106,4

105,9

105,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

120,5

123,1

119,2

119,3

113,9

120,9

122,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

95,3

95,2

95,0

94,7

94,8

94,8

94,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

97,4

97,0

96,6

96,5

96,8

96,8

96,5

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,5

104,2

100,3

100,5

100,5

100,3

100,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

99,5

99,3

99,3

99,1

99,1

99,2

98,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

90,9

90,9

89,9

89,8

88,7

87,8

87,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

63,6

70,2

67,9

61,6

65,3

65,8

72,6

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

86,5

84,0

83,9

83,9

84,4

85,3

85,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

108,1

107,6

107,3

106,7

107,1

107,0

106,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

88,1

87,9

87,7

87,7

87,9

87,9

87,6

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

104,1

104,0

103,3

103,9

104,2

104,3

103,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,3

100,1

99,3

99,4

98,8

98,5

99,0

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,8

103,6

103,3

103,8

103,5

103,4

103,3

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

91,4

91,5

91,8

91,7

91,8

91,8

91,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,5

100,9

101,0

100,7

101,2

101,1

100,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,8

103,5

103,1

103,1

103,1

103,2

103,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

100,7

100,4

100,4

100,3

100,3

100,3

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

99,7

99,6

99,6

104,7

104,8

104,8

104,8

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

90,0

89,7

89,5

89,3

89,5

89,6

89,4

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

110,6

110,8

110,4

109,7

110,9

111,4

110,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,3

100,3

100,2

100,3

100,3

110,5

111,2

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

70,7

73,0

78,7

89,3

89,3

78,0

78,0

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

70,7

73,0

78,7

89,3

89,3

78,0

78,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

4.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U PROSINCU 2020.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      DECEMBER 2020

2015. = 100

 

 

2020.

 

 

 

 

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

96,2

96,8

96,3

95,9

96,8

97,1

98,0

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,3

99,1

98,8

98,8

98,9

99,1

99,1

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

99,0

98,5

98,3

98,4

98,5

98,5

98,7

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

82,6

86,3

85,2

83,7

87,3

87,9

92,1

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

100,9

100,8

100,7

100,8

100,9

101,7

101,8

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

94,3

94,2

94,3

94,1

94,0

94,1

94,2

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,6

100,5

100,1

99,9

100,0

100,1

99,8

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

87,0

84,9

87,7

100,2

114,6

126,6

127,4

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

75,5

71,8

76,7

97,6

122,9

143,4

144,6

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

106,1

106,0

105,9

105,9

106,0

106,1

106,0

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

96,2

97,0

96,4

95,6

96,1

96,1

97,1

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,9

98,8

98,4

98,2

98,1

98,2

98,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

101,1

101,3

101,0

100,9

101,7

102,2

102,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

123,3

124,0

122,9

122,9

121,4

123,4

123,8

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

96,4

96,3

96,2

96,0

96,1

96,3

96,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

97,8

97,4

97,0

96,9

97,2

97,2

96,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,6

104,2

100,9

101,0

101,0

100,9

100,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

101,0

100,8

100,7

100,6

100,7

100,7

100,5

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

97,0

96,5

95,9

95,8

95,2

94,7

94,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,9

100,8

100,8

100,8

100,8

100,8

100,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

68,2

75,9

73,3

67,2

71,1

69,7

78,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

89,3

86,8

86,9

86,9

87,3

88,7

89,7

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

106,9

106,4

106,1

105,6

106,0

105,9

105,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

94,4

94,1

93,8

93,9

93,9

94,0

93,9

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

105,1

105,0

104,7

105,0

105,2

104,3

104,0

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,7

100,5

99,9

99,9

99,4

99,2

99,7

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,7

103,6

103,5

103,7

103,5

103,4

103,3

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

92,3

92,3

92,6

92,3

92,5

92,4

92,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

101,2

101,5

101,6

101,4

101,8

101,7

101,6

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,3

103,0

102,7

102,7

102,7

102,7

102,8

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

101,1

100,4

100,4

100,3

100,3

100,3

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

96,7

96,6

96,6

100,7

100,8

100,8

100,8

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

94,1

93,9

93,8

93,6

93,7

93,8

93,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

101,4

101,5

101,4

101,2

101,6

101,8

101,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,2

99,2

99,2

99,3

99,6

103,0

103,5

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,9

97,3

96,8

96,8

96,9

96,7

96,6

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,9

97,3

96,8

96,8

96,9

96,7

96,6

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

2-1-1_G-6

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

AE

Energija
Energy

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

 

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

107,5

107,8

107,9

107,7

107,0

107,3

107,0

107,3

107,3

105,9

105,1

105,1

2014.

105,1

104,8

104,6

104,5

104,5

104,3

104,5

103,8

103,9

103,6

102,8

101,6

2015.

99,2

100,5

101,8

101,2

101,8

101,4

100,9

99,5

99,0

99,0

98,4

97,4

2016.

96,4

95,7

96,7

95,3

95,4

96,5

95,9

94,6

96,0

97,0

95,8

97,5

2017.

98,1

98,1

97,7

98,1

97,6

96,9

97,0

97,6

98,0

98,3

99,6

99,5

2018.

99,6

99,1

99,0

99,5

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

100,1

2019.

100,2

100,7

101,3

101,9

101,8

100,7

101,0

100,7

101,2

101,4

101,6

101,6

2020.

102,1

102,0

100,1

97,7

97,1

97,6

98,3

98,0

98,0

99,1

99,4

100,4

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

99,6

100,3

100,1

99,8

99,4

100,3

99,7

100,3

100,0

98,7

99,2

100,0

2014.

100,0

99,7

99,8

99,9

100,0

99,8

100,2

99,3

100,1

99,7

99,2

98,8

2015.

97,6

101,3

101,3

99,4

100,6

99,6

99,5

98,6

99,5

100,0

99,4

99,0

2016.

99,0

99,3

101,0

98,6

100,1

101,2

99,4

98,6

101,5

101,0

98,8

101,8

2017.

100,6

100,0

99,6

100,4

99,5

99,3

100,1

100,6

100,4

100,3

101,3

99,9

2018.

100,1

99,5

99,9

100,5

100,8

99,9

100,7

100,1

100,4

100,5

99,4

98,9

2019.

100,1

100,5

100,6

100,6

99,9

98,9

100,3

99,7

100,5

100,2

100,2

100,0

2020.

100,5

99,9

98,1

97,6