Glava priopcenja EU 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 9. LIPNJA 2020./ 9 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do ožujka 2020. i od siječnja do travnja 2020.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – March 2020 and January – April 2020

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 27,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 45,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 17,7 milijardi kuna.

 

According to provisional data, from January to March 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 27.2 billion kuna. At the same time, total import was 45.1 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 17.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2020. bila je 60,4%.

 

In the period from January to March 2020, coverage of import by export was 60.4%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2020., prema Prvim rezultatima, iznosio je 34,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 56,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 21,7 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to April 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 34.3 billion kuna, while total import was 56.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 21.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do travnja 2020. bila je 61,3%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 61.3% in the period from January to April 2020.

 

 

 

4-2-1_G1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

 

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 292 917

1 119 680

1 279 950

13 873 607

1 872 883

2 142 197

-5 580 690

-753 203

-862 247

59,8

II.

8 913 671

1 200 854

1 373 764

14 685 092

1 978 529

2 266 622

-5 771 421

-777 675

-892 858

60,7

III.

9 760 854

1 316 015

1 496 234

16 743 871

2 256 766

2 568 814

-6 983 017

-940 751

-1 072 580

58,3

IV.

9 226 955

1 243 496

1 401 712

17 051 212

2 297 348

2 585 908

-7 824 257

-1 053 852

-1 184 196

54,1

V.

9 931 256

1 338 885

1 504 490

17 590 310

2 372 357

2 662 983

-7 659 054

-1 033 472

-1 158 492

56,5

VI.

8 656 012

1 166 689

1 300 821

14 185 478

1 911 942

2 131 778

-5 529 466

-745 253

-830 957

61,0

VII.

11 880 850

1 606 282

1 809 283

17 511 603

2 367 873

2 673 117

-5 630 753

-761 591

-863 834

67,8

VIII.

7 635 224

1 035 113

1 154 620

13 393 165

1 816 003

2 024 962

-5 757 941

-780 889

-870 342

57,0

IX.

9 722 063

1 315 482

1 454 105

15 126 279

2 046 030

2 260 622

-5 404 216

-730 547

-806 516

64,3

X.

10 137 834

1 370 077

1 500 155

16 385 340

2 214 011

2 422 189

-6 247 506

-843 934

-922 035

61,9

XI.

9 810 141

1 315 795

1 467 087

15 411 852

2 066 629

2 304 388

-5 601 711

-750 834

-837 302

63,7

XII.

8 909 988

1 198 335

1 320 828

13 239 596

1 780 588

1 960 835

-4 329 608

-582 253

-640 006

67,3

I. – XII.

112 877 765

15 226 703

17 063 050

185 197 405

24 980 960

28 004 414

-72 319 640

-9 754 256

-10 941 365

60,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 617 392

1 157 669

1 296 461

14 315 306

1 922 844

2 154 581

-5 596 934

-751 613

-842 910

60,2

II.

9 611 164

1 292 576

1 429 009

15 847 914

2 131 268

2 353 597

-6 198 195

-833 510

-918 889

60,6

III.

8 967 058

1 203 075

1 319 596

14 897 419

1 998 369

2 197 244

-5 930 360

-795 293

-877 648

60,2

I. – III.

27 195 615

3 653 320

4 045 066

45 060 639

6 052 480

6 705 422

-17 725 489

-2 380 416

-2 639 446

60,4

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

26 967 441

27 195 615

100,8

45 302 570

45 060 639

99,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 394 449

1 514 671

108,6

1 442 879

1 497 711

103,8

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

126 093

1 209 119

958,9

905 019

1 638 069

181,0

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

24 144 009

23 472 943

97,2

41 482 223

40 938 531

98,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

2 062 966

2 249 261

109,0

3 738 098

4 188 937

112,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

248 151

241 062

97,1

365 556

393 183

107,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

280 703

285 557

101,7

253 748

256 636

101,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

325 506

324 897

99,8

881 264

859 202

97,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

1 252 152

1 015 337

81,1

2 059 702

1 950 392

94,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

830 640

863 269

103,9

1 162 840

1 222 868

105,2

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

1 417 542

1 365 488

96,3

663 224

658 224

99,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

499 336

546 953

109,5

971 112

992 035

102,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

4 335

3 835

88,5

4 763

2 623

55,1

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1 503 165

959 582

63,8

2 738 223

2 177 454

79,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

1 545 673

1 634 552

105,8

3 708 713

3 884 728

104,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 938 643

1 563 199

80,6

2 802 728

3 570 016

127,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

893 544

904 576

101,2

1 873 293

1 944 349

103,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

873 601

928 273

106,3

882 883

904 099

102,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 124 369

983 260

87,4

2 781 173

2 514 733

90,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

1 844 486

1 745 104

94,6

1 973 715

1 763 132

89,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

808 229

941 200

116,5

2 663 772

2 550 269

95,7

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

1 900 016

2 021 370

106,4

2 185 235

2 104 432

96,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

1 852 807

1 571 017

84,8

3 683 656

3 463 607

94,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1 659 439

1 325 360

79,9

3 787 667

3 347 553

88,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

527 423

1 206 729

228,8

638 024

504 008

79,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

482 870

495 234

102,6

688 294

659 443

95,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

268 412

297 829

111,0

974 541

1 026 608

105,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

691 605

417 342

60,3

1 211 721

775 235

64,0

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

466 152

452 390

97,0

147 206

91 815

62,4

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

114 683

104 863

91,4

109 737

113 250

103,2

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

28

120

420,8

315

303

96,3

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 598

671

42,0

719

790

109,9

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

28 825

23 496

81,5

2 751

4 935

179,4

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

26 967 441

27 195 615

100,8

45 302 570

45 060 639

99,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

2 885 637

3 211 311

111,3

4 661 806

5 120 098

109,8

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

510 194

516 129

101,2

620 273

658 066

106,1

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

2 052 971

2 007 281

97,8

892 293

814 374

91,3

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

2 250 376

2 454 212

109,1

4 744 190

4 597 717

96,9

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

101 623

115 933

114,1

178 631

201 000

112,5

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

3 781 602

3 505 855

92,7

7 024 674

7 938 970

113,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

4 773 280

4 668 719

97,8

8 505 662

8 054 849

94,7

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

6 682 287

7 041 958

105,4

12 333 905

11 334 570

91,9

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

3 814 048

3 559 800

93,3

6 305 804

6 288 426

99,7

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

86 599

90 919

105,0

32 582

47 634

146,2

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

28 825

23 496

81,5

2 751

4 935

179,4

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

26 967 441

27 195 615

100,8

45 302 570

45 060 639

99,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

18 526 254

19 317 613

104,3

37 183 602

36 828 859

99,0

EU Member States1)

Austrija

1 625 222

1 612 815

99,2

2 963 350

3 081 324

104,0

Austria

Belgija

469 882

480 121

102,2

727 129

1 510 298

207,7

Belgium

Bugarska

148 372

182 740

123,2

275 331

276 478

100,4

Bulgaria

Cipar

13 523

10 645

78,7

27 451

38 480

140,2

Cyprus

Češka

419 750

471 463

112,3

1 166 175

1 165 844

100,0

Czech Republic

Danska

111 699

108 674

97,3

268 490

253 228

94,3

Denmark

Estonija

15 205

27 635

181,8

8 967

10 620

118,4

Estonia

Finska

30 740

37 561

122,2

66 584

59 354

89,1

Finland

Francuska

797 395

759 190

95,2

1 304 778

1 327 211

101,7

France

Grčka

131 991

105 687

80,1

227 278

317 129

139,5

Greece

Irska

135 107

36 268

26,8

171 585

116 659

68,0

Ireland

Italija

3 916 714

3 094 695

79,0

6 590 849

5 801 272

88,0

Italy

Letonija

16 716

22 527

134,8

20 778

24 917

119,9

Latvia

Litva

72 617

82 904

114,2

54 906

77 118

140,5

Lithuania

Luksemburg

34 367

804 371

2)

32 448

20 487

63,1

Luxembourg

Mađarska

876 804

1 984 135

226,3

4 357 366

3 748 013

86,0

Hungary

Malta

14 173

27 763

195,9

7 607

12 570

165,2

Malta

Nizozemska

337 690

380 432

112,7

1 752 796

1 869 850

106,7

Netherlands

Njemačka

3 942 398

3 601 997

91,4

7 110 329

6 934 638

97,5

Germany

Poljska

391 308

500 397

127,9

1 627 415

1 683 071

103,4

Poland

Portugal

128 734

88 363

68,6

71 339

48 366

67,8

Portugal

Rumunjska

475 798

538 990

113,3

502 401

483 017

96,1

Romania

Slovačka

285 814

276 855

96,9

950 315

972 620

102,3

Slovakia

Slovenija

3 030 038

2 898 766

95,7

5 120 410

5 270 774

102,9

Slovenia

Španjolska

448 118

422 379

94,3

968 618

950 921

98,2

Spain

Švedska

234 251

239 525

102,3

252 877

276 210

109,2

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

415 929

516 547

124,2

551 347

498 314

90,4

United Kingdom

Neraspoređeno

5 899

4 168

70,7

4 683

73

1,6

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

494 801

448 388

90,6

287 475

389 288

135,4

EFTA countries

Island

8 722

1 053

12,1

35

163

464,4

Iceland

Lihtenštajn

1 293

816

63,1

40

28

70,8

Liechtenstein

Norveška

132 256

79 008

59,7

23 685

29 564

124,8

Norway

Švicarska

352 529

367 512

104,3

263 715

359 533

136,3

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

4 680 085

4 449 627

95,1

2 523 397

2 465 519

97,7

CEFTA countries

Albanija

147 532

130 271

88,3

12 578

15 747

125,2

Albania

Bosna i Hercegovina

2 622 072

2 365 030

90,2

1 304 899

1 251 474

95,9

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

296 049

302 799

102,3

8 150

9 754

119,7

Montenegro

Kosovo

143 580

220 294

153,4

4 553

8 114

178,2

Kosovo

Moldavija

3 221

1 170

36,3

3 459

4 270

123,4

Moldova

Sjeverna Makedonija3)

199 630

234 780

117,6

109 538

143 649

131,1

North Macedonia3)

Srbija

1 268 001

1 195 283

94,3

1 080 219

1 032 510

95,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

380 652

251 085

66,0

66 732

189 849

284,5

OPEC countries

Alžir

6 141

12 127

197,5

8 487

31 155

367,1

Algeria

Angola

62

32

52,1

-

-

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

-

305

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

-

560

-

87

-

-

Gabon

Irak

2 293

31 072

2)

33

1

4,1

Iraq

Iran, Islamska Republika

3 407

5 544

162,7

1 931

4 496

232,8

Iran, Islamic Republic of

Kongo

759

63

8,2

20

1

6,0

Congo

Kuvajt

11 871

14 612

123,1

198

301

152,5

Kuwait

Libija

8 166

16 787

205,6

47 426

335

0,7

Libya

Nigerija

2 757

2 451

88,9

2 538

129 255

2)

Nigeria

Saudijska Arabija

217 342

59 398

27,3

1 364

19 316

2)

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

127 855

108 134

84,6

4 125

4 981

120,7

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

524

8

1,6

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

616 213

772 836

125,4

1 388 967

1 290 025

92,9

Other countries in Europe

Bjelorusija

22 522

71 554

317,7

23 293

7 425

31,9

Belarus

Rusija

307 624

246 811

80,2

603 204

369 872

61,3

Russian Federation

Turska

148 341

332 576

224,2

704 514

847 906

120,4

Turkey

Ukrajina

62 848

120 889

192,4

57 399

64 324

112,1

Ukraine

Ostale zemlje

74 878

1 006

1,3

556

498

89,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 049 279

788 624

75,2

2 996 727

3 177 086

106,0

Other countries in Asia

Azerbajdžan

1 068

2 173

203,5

-

903 882

-

Azerbaijan

Bangladeš

2 907

398

13,7

25 533

23 904

93,6

Bangladesh

Filipini

7 091

12 923

182,3

5 417

3 170

58,5

Philippines

Hong Kong, Kina

44 066

19 802

44,9

32 968

2 332

7,1

Hong Kong, China

Indija

80 755

46 522

57,6

237 371

368 758

155,4

India

Indonezija

11 226

5 396

48,1

38 453

39 285

102,2

Indonesia

Izrael

45 443

39 880

87,8

205 666

39 127

19,0

Israel

Japan

241 354

256 932

106,5

62 295

55 069

88,4

Japan

Katar

43 512

28 913

66,4

2 471

95

3,8

Qatar

Kazahstan

15 886

37 005

232,9

1 014

3 046

300,5

Kazakhstan

Kina

248 051

165 300

66,6

1 561 555

1 353 834

86,7

China

Koreja, Republika

57 471

19 569

34,1

450 615

112 994

25,1

Korea, Republic of

Libanon

49 101

32 046

65,3

46

32

69,5

Lebanon

Malezija

33 146

7 732

23,3

20 079

18 144

90,4

Malaysia

Pakistan

1 136

3 317

292,0

22 513

22 320

99,1

Pakistan

Singapur

7 411

11 632

157,0

11 778

29 169

247,7

Singapore

Tajland

30 347

3 129

10,3

34 929

25 044

71,7

Thailand

Tajvan, Kina

1 636

3 520

215,2

84 799

60 038

70,8

Taiwan, China

Vijetnam

44 763

37 158

83,0

103 508

81 464

78,7

Viet Nam

Ostale zemlje

82 911

55 277

66,7

95 718

35 378

37,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

255 383

280 628

109,9

116 721

104 366

89,4

Other countries in Africa

Egipat

165 550

148 740

89,8

55 278

49 457

89,5

Egypt

Etiopija

10 482

7 394

70,5

2 098

9 872

470,6

Ethiopia

Južnoafrička Republika

30 148

9 079

30,1

7 703

6 018

78,1

South Africa

Maroko

13 329

54 817

411,3

2 621

21 894

835,3

Morocco

Tunis

3 303

2 009

60,8

15 863

3 503

22,1

Tunisia

Ostale zemlje

32 572

58 590

179,9

33 157

13 622

41,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

905 827

800 545

88,4

595 250

564 782

94,9

Other countries in America

Argentina

1 149

1 233

107,4

14 886

20 820

139,9

Argentina

Brazil

23 623

9 437

39,9

123 767

36 014

29,1

Brazil

Kanada

83 928

53 761

64,1

41 840

35 854

85,7

Canada

Meksiko

26 969

19 215

71,2

9 313

9 040

97,1

Mexico

SAD

716 851

684 544

95,5

329 985

410 491

124,4

United States

Ostale zemlje

53 308

32 354

60,7

75 458

52 564

69,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

34 910

32 618

93,4

4 027

6 997

173,7

Countries of Oceania

Australija

32 253

30 110

93,4

3 213

4 072

126,7

Australia

Novi Zeland

2 087

1 661

79,6

618

968

156,7

New Zealand

Ostale zemlje

570

847

148,6

196

1 957

998,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

24 037

53 650

223,2

139 673

43 868

31,4

Not classified

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene       Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks je veći od 999.

3)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating       goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index exceeds 999.

3)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. IV. 2019.

I. IV. 2020.

Indeksi

Indices

I.         IV. 2020.

I.         IV. 2019.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

36 194 397

34 346 575

94,9

Export

Države članice EU-a1)

24 792 370

24 204 554

97,6

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

11 402 027

10 142 021

88,9

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

62 353 782

55 997 433

89,8

Import

Države članice EU-a1)

51 016 437

45 321 761

88,8

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

11 337 345

10 675 672

94,2

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-26 159 386

-21 650 858

2)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

58,0

61,3

2)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene       Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating
      goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4157

7,4441

100,4

7,4167

7,4450

100,4

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

I. – III. 2019.

I. – III. 2020.

indeksi

Indices

I. – III. 2020.

I. – III. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 636 549

3 653 320

100,5

6 108 178

6 052 480

99,1

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

188 009

203 482

108,2

194 536

201 148

103,4

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

17 001

162 315

954,7

122 043

220 135

180,4

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

3 255 807

3 153 309

96,9

5 593 023

5 498 695

98,3

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

278 226

302 152

108,6

503 999

562 556

111,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

33 471

32 387

96,8

49 290

52 803

107,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

37 844

38 356

101,4

34 217

34 472

100,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

43 894

43 643

99,4

118 818

115 404

97,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

168 809

136 387

80,8

277 707

262 001

94,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

111 982

115 942

103,5

156 770

164 255

104,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

191 166

183 447

96,0

89 423

88 410

98,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

67 331

73 464

109,1

130 935

133 232

101,8

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

584

515

88,1

642

352

54,9

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

202 805

128 981

63,6

369 199

292 535

79,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

208 433

219 572

105,3

500 036

521 724

104,3

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda I farmaceutskih pripravaka

261 430

209 932

80,3

377 975

479 485

126,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

120 476

121 501

100,9

252 571

261 150

103,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

117 805

124 706

105,9

119 036

121 441

102,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

151 609

132 062

87,1

375 009

337 784

90,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

248 730

234 416

94,2

266 159

236 863

89,0

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

108 987

126 438

116,0

359 182

342 527

95,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

256 229

271 543

106,0

294 632

282 668

95,9

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

249 849

211 053

84,5

496 620

465 227

93,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

223 709

178 032

79,6

510 589

449 611

88,1

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

71 143

162 248

228,1

86 004

67 697

78,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

65 099

66 519

102,2

92 815

88 599

95,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

36 193

40 011

110,5

131 393

137 895

104,9

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

93 314

56 096

60,1

163 420

104 145

63,7

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E