GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 8. RUJNA 2020./ 8 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do lipnja 2020. i od siječnja do srpnja 2020.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – June 2020 and January – July 2020

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 51,6 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 83,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 32,0 milijarde kuna.

 

According to provisional data, from January to June 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 51.6 billion kuna. At the same time, total import was 83.5 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 32.0 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2020. bila je 61,7%.

 

In the period from January to June 2020, coverage of import by export was 61.7%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2020., prema Prvim rezultatima, iznosio je 61,5 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 98,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 36,8 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to July 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 61.5 billion kuna, while total import was 98.3 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 36.8 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do srpnja 2020. bila je 62,6%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 62.6% in the period from January to July 2020.

 

 

 

4-2-1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 292 917

1 119 680

1 279 950

13 873 607

1 872 883

2 142 197

-5 580 690

-753 203

-862 247

59,8

II.

8 913 671

1 200 854

1 373 764

14 685 092

1 978 529

2 266 622

-5 771 421

-777 675

-892 858

60,7

III.

9 760 854

1 316 015

1 496 234

16 743 871

2 256 766

2 568 814

-6 983 017

-940 751

-1 072 580

58,3

IV.

9 226 955

1 243 496

1 401 712

17 051 212

2 297 348

2 585 908

-7 824 257

-1 053 852

-1 184 196

54,1

V.

9 931 256

1 338 885

1 504 490

17 590 310

2 372 357

2 662 983

-7 659 054

-1 033 472

-1 158 492

56,5

VI.

8 656 012

1 166 689

1 300 821

14 185 478

1 911 942

2 131 778

-5 529 466

-745 253

-830 957

61,0

VII.

11 880 850

1 606 282

1 809 283

17 511 603

2 367 873

2 673 117

-5 630 753

-761 591

-863 834

67,8

VIII.

7 635 224

1 035 113

1 154 620

13 393 165

1 816 003

2 024 962

-5 757 941

-780 889

-870 342

57,0

IX.

9 722 063

1 315 482

1 454 105

15 126 279

2 046 030

2 260 622

-5 404 216

-730 547

-806 516

64,3

X.

10 137 834

1 370 077

1 500 155

16 385 340

2 214 011

2 422 189

-6 247 506

-843 934

-922 035

61,9

XI.

9 810 141

1 315 795

1 467 087

15 411 852

2 066 629

2 304 388

-5 601 711

-750 834

-837 302

63,7

XII.

8 909 988

1 198 335

1 320 828

13 239 596

1 780 588

1 960 835

-4 329 608

-582 253

-640 006

67,3

I. – XII.

112 877 765

15 226 703

17 063 050

185 197 405

24 980 960

28 004 414

-72 319 640

-9 754 256

-10 941 365

60,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 672 881

1 165 120

1 304 818

14 351 535

1 927 706

2 160 035

-5 678 655

-762 586

-855 217

60,4

II.

9 643 190

1 296 882

1 433 759

15 978 833

2 148 867

2 373 006

-6 335 644

-851 985

-939 247

60,3

III.

9 070 864

1 217 002

1 334 879

15 070 485

2 021 573

2 222 854

-5 999 621

-804 571

-887 975

60,2

IV.

7 226 203

950 295

1 044 561

10 987 960

1 444 246

1 586 619

-3 761 758

-493 952

-542 059

65,8

V.

7 644 175

1 012 133

1 098 998

12 579 482

1 665 384

1 808 732

-4 935 308

-653 251

-709 734

60,8

VI.

9 302 514

1 228 050

1 359 803

14 550 050

1 920 108

2 129 700

-5 247 535

-692 058

-769 897

63,9

I. – VI.

51 559 826

6 869 482

7 576 817

83 518 346

11 127 884

12 280 946

-31 958 520

-4 258 402

-4 704 129

61,7

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

54 781 664

51 559 826

94,1

94 129 570

83 518 346

88,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 335 328

2 641 603

113,1

2 802 872

2 706 134

96,5

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

257 675

1 839 522

713,9

3 319 432

3 395 083

102,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

49 737 504

45 396 126

91,3

85 337 850

75 546 278

88,5

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 322 068

4 375 680

101,2

8 254 419

7 780 924

94,3

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

582 699

510 317

87,6

929 445

843 121

90,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

609 954

589 568

96,7

537 844

477 575

88,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

678 618

705 293

103,9

1 762 270

1 794 617

101,8

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 522 351

1 948 636

77,3

3 867 938

3 726 891

96,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 665 075

1 470 687

88,3

2 243 633

2 002 138

89,2

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

2 894 460

2 609 614

90,2

1 424 302

1 231 354

86,5

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

987 180

1 084 118

109,8

2 000 018

1 898 243

94,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

7 981

8 303

104,0

8 498

5 369

63,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

3 450 968

2 113 261

61,2

5 691 077

2 987 657

52,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 077 311

3 018 825

98,1

7 399 064

7 295 452

98,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 829 194

3 566 393

93,1

5 219 924

6 683 366

128,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1 818 395

1 724 452

94,8

3 805 780

3 629 325

95,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 876 206

1 849 108

98,6

1 828 053

1 681 526

92,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 115 059

1 899 727

89,8

5 336 117

4 816 590

90,3

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 746 550

3 599 878

96,1

3 753 287

3 195 686

85,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 705 140

1 746 170

102,4

5 354 970

4 730 350

88,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

3 922 859

3 981 853

101,5

4 455 790

3 993 679

89,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3 898 155

3 290 854

84,4

7 654 324

6 961 825

91,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 138 958

2 357 900

75,1

8 444 302

5 423 858

64,2

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 372 765

1 556 436

113,4

1 878 887

1 294 596

68,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

965 123

828 882

85,9

1 472 363

1 209 642

82,2

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

550 436

560 171

101,8

2 015 544

1 882 495

93,4

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 085 335

616 089

56,8

2 154 597

1 412 057

65,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

973 371

828 212

85,1

271 261

230 410

84,9

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

233 789

206 680

88,4

233 695

216 243

92,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

567

150

26,4

429

483

112,6

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 834

972

34,3

1 256

1 224

97,5

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

155 260

30 473

19,6

8 177

10 433

127,6

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

54 781 664

51 559 826

94,1

94 129 570

83 518 346

88,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

5 646 143

6 087 882

107,8

10 038 747

9 456 612

94,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 156 058

1 080 526

93,5

1 464 022

1 321 234

90,2

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

4 069 355

3 685 479

90,6

1 755 443

1 559 511

88,8

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

4 627 426

4 315 383

93,3

11 070 885

7 948 736

71,8

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

230 614

225 452

97,8

376 986

388 485

103,1

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

7 534 076

7 196 294

95,5

13 593 192

14 759 825

108,6

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

9 630 150

9 017 126

93,6

16 731 217

15 102 155

90,3

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

13 982 748

12 871 244

92,1

26 501 408

21 202 703

80,0

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

7 597 667

6 884 684

90,6

12 528 972

11 656 981

93,0

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

152 168

165 284

108,6

60 520

111 671

184,5

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

155 260

30 473

19,6

8 177

10 433

127,6

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

54 781 664

51 559 826

94,1

94 129 570

83 518 346

88,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

37 195 540

36 220 243

97,4

76 814 865

66 971 077

87,2

EU Member States1)

Austrija

3 321 307

3 030 337

91,2

6 049 738

5 535 642

91,5

Austria

Belgija

964 643

927 009

96,1

1 523 032

2 944 279

193,3

Belgium

Bugarska

320 983

353 861

110,2

561 244

569 269

101,4

Bulgaria

Cipar

31 387

20 703

66,0

47 337

51 346

108,5

Cyprus

Češka

861 442

937 956

108,9

2 391 295

2 125 996

88,9

Czech Republic

Danska

222 689

217 886

97,8

537 173

490 765

91,4

Denmark

Estonija

26 331

37 586

142,7

24 877

51 117

205,5

Estonia

Finska

83 913

101 210

120,6

150 451

131 601

87,5

Finland

Francuska

1 583 401

1 509 395

95,3

2 792 858

2 214 000

79,3

France

Grčka

322 711

274 629

85,1

473 982

540 183

114,0

Greece

Irska

215 728

102 948

47,7

405 148

384 105

94,8

Ireland

Italija

7 822 765

6 102 816

78,0

14 075 372

10 524 288

74,8

Italy

Letonija

36 255

47 676

131,5

40 601

42 461

104,6

Latvia

Litva

179 985

180 680

100,4

117 552

135 394

115,2

Lithuania

Luksemburg

51 148

914 732

2)

72 180

50 789

70,4

Luxembourg

Mađarska

1 896 101

3 293 836

173,7

8 337 900

6 596 104

79,1

Hungary

Malta

37 175

61 732

166,1

20 360

18 205

89,4

Malta

Nizozemska

726 810

776 422

106,8

3 583 790

3 258 200

90,9

Netherlands

Njemačka

7 575 600

6 975 036

92,1

14 601 120

12 665 126

86,7

Germany

Poljska

845 529

962 115

113,8

3 454 740

3 238 640

93,7

Poland

Portugal

271 759

152 253

56,0

132 404

96 588

72,9

Portugal

Rumunjska

961 255

1 001 343

104,2

989 394

894 169

90,4

Romania

Slovačka

678 495

507 491

74,8

1 786 954

1 648 211

92,2

Slovakia

Slovenija

5 933 031

5 355 588

90,3

10 853 475

9 619 133

88,6

Slovenia

Španjolska

967 718

902 239

93,2

2 183 545

1 695 294

77,6

Spain

Švedska

430 263

535 252

124,4

515 594

538 012

104,3

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

812 478

929 775

114,4

1 088 066

911 917

83,8

United Kingdom

Neraspoređeno

14 636

7 736

52,9

4 683

245

5,2

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

979 607

953 546

97,3

635 968

711 263

111,8

EFTA countries

Island

14 353

5 415

37,7

74

206

278,0

Iceland

Lihtenštajn

3 388

2 559

75,5

142

72

50,8

Liechtenstein

Norveška

211 419

148 703

70,3

50 314

61 096

121,4

Norway

Švicarska

750 447

796 870

106,2

585 438

649 889

111,0

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

9 822 985

8 538 214

86,9

5 162 427

4 817 046

93,3

CEFTA countries

Albanija

268 940

295 024

109,7

32 803

41 452

126,4

Albania

Bosna i Hercegovina

5 553 227

4 363 537

78,6

2 705 014

2 416 652

89,3

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

713 866

604 449

84,7

17 954

13 230

73,7

Montenegro

Kosovo

349 155

382 752

109,6

10 834

14 649

135,2

Kosovo

Moldavija

7 662

6 172

80,5

7 406

8 707

117,6

Moldova

Sjeverna Makedonija3)

419 410

502 898

119,9

250 345

303 732

121,3

North Macedonia3)

Srbija

2 510 725

2 383 382

94,9

2 138 072

2 018 623

94,4

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

633 096

700 437

110,6

981 961

211 006

21,5

OPEC countries

Alžir

30 384

179 486

590,7

28 350

34 564

121,9

Algeria

Angola

62

32

52,1

-

-

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

512

676

132,1

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

362

1 151

318,1

87

-

-

Gabon

Irak

3 912

45 909

2)

36

1

3,7

Iraq

Iran, Islamska Republika

22 661

12 773

56,4

8 168

6 160

75,4

Iran, Islamic Republic of

Kongo

759

250

32,9

20

1

6,0

Congo

Kuvajt

22 105

25 234

114,2

198

305

153,8

Kuwait

Libija

15 182

18 944

124,8

614 681

335

0,1

Libya

Nigerija

4 703

20 863

443,6

6 592

125 139

2)

Nigeria

Saudijska Arabija

278 669

116 567

41,8

315 783

38 132

12,1

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

253 784

278 551

109,8

7 075

6 360

89,9

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

971

8

0,9

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 346 299

1 476 225

109,7

2 741 685

2 365 073

86,3

Other countries in Europe

Bjelorusija

42 533

132 019

310,4

29 825

29 648

99,4

Belarus

Rusija

559 819

555 160

99,2

1 199 172

802 454

66,9

Russian Federation

Turska

516 515

574 278

111,2

1 378 423

1 428 104

103,6

Turkey

Ukrajina

149 051

213 043

142,9

132 569

103 712

78,2

Ukraine

Ostale zemlje

78 381

1 726

2,2

1 696

1 155

68,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 819 422

1 352 964

74,4

6 097 467

7 114 131

116,7

Other countries in Asia

Azerbajdžan

4 657

5 248

112,7

331 973

2 154 256

648,9

Azerbaijan

Bangladeš

7 070

3 253

46,0

55 061

45 732

83,1

Bangladesh

Filipini

48 883

13 431

27,5

14 476

5 892

40,7

Philippines

Hong Kong, Kina

64 548

41 566

64,4

55 505

7 649

13,8

Hong Kong, China

Indija

162 409

63 274

39,0

452 764

526 847

116,4

India

Indonezija

30 889

13 491

43,7

82 363

88 448

107,4

Indonesia

Izrael

90 497

82 881

91,6

257 879

93 768

36,4

Israel

Japan

257 444

265 308

103,1

146 463

105 766

72,2

Japan

Katar

92 468

53 753

58,1

2 549

235

9,2

Qatar

Kazahstan

31 890

82 720

259,4

2 458

54 542

2)

Kazakhstan

Kina

446 395

350 422

78,5

2 877 946

3 301 327

114,7

China

Koreja, Republika

127 809

33 340

26,1

854 194

197 040

23,1

Korea, Republic of

Libanon

90 515

49 251

54,4

159

660

416,3

Lebanon

Malezija

50 396

20 020

39,7

48 138

43 290

89,9

Malaysia

Pakistan

2 183

29 402

2)

53 181

42 151

79,3

Pakistan

Singapur

19 600

32 568

166,2

24 479

43 307

176,9

Singapore

Tajland

35 797

5 378

15,0

87 103

71 213

81,8

Thailand

Tajvan, Kina

36 267

17 386

47,9

147 266

110 403

75,0

Taiwan, China

Vijetnam

100 139

69 856

69,8

192 396

164 049

85,3

Viet Nam

Ostale zemlje

119 565

120 417

100,7

411 115

57 555

14,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

535 825

509 930

95,2

195 918

229 899

117,3

Other countries in Africa

Egipat

315 943

256 856

81,3

89 582

80 867

90,3

Egypt

Etiopija

35 968

16 388

45,6

14 539

31 268

215,1

Ethiopia

Južnoafrička Republika

55 224

13 647

24,7

21 444

20 716

96,6

South Africa

Maroko

33 798

79 493

235,2

9 436

66 285

702,5

Morocco

Tunis

6 177

4 242

68,7

22 950

7 465

32,5

Tunisia

Ostale zemlje

88 716

139 303

157,0

37 967

23 297

61,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

1 951 619

1 675 402

85,8

1 187 603

974 819

82,1

Other countries in America

Argentina

2 461

4 303

174,9

24 091

32 127

133,4

Argentina

Brazil

81 597

27 342

33,5

248 596

64 251

25,8

Brazil

Kanada

161 989

146 089

90,2

75 873

67 549

89,0

Canada

Meksiko

44 780

24 731

55,2

23 366

32 590

139,5

Mexico

SAD

1 580 697

1 393 981

88,2

690 391

677 668

98,2

United States

Ostale zemlje

80 095

78 956

98,6

125 286

100 634

80,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

446 857

74 694

16,7

31 434

19 489

62,0

Countries of Oceania

Australija

70 429

66 116

93,9

27 597

10 233

37,1

Australia

Novi Zeland

8 325

7 501

90,1

2 961

6 066

204,9

New Zealand

Ostale zemlje

368 103

1 076

0,3

877

3 191

363,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

50 413

58 171

115,4

280 242

104 544

37,3

Not classified

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz
      Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom
.

2)   Indeks je veći od 999.

3)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as
      EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index exceeds 999.

3)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. VII. 2019.

I. VII. 2020.

Indeksi

Indices

I.         VII. 2020.

I.         VII. 2019.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

66 662 514

61 549 154

92,3

Export

Države članice EU-a1)

45 164 881

42 961 439

95,1

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

21 497 633

18 587 715

86,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

111 641 173

98 312 079

88,1

Import

Države članice EU-a1)

90 087 288

78 804 847

87,5

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

21 553 885

19 507 232

90,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-44 978 658

-36 762 926

2)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,7

62,6

2)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz
      Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom
.

2)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as
      EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4173

7,5056

101,2

7,4177

7,5053

101,2

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2019.

I. – VI. 2020.

indeksi

Indices

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 385 618

6 869 482

93,0

12 689 826

11 127 884

87,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

314 835

352 105

111,8

377 858

360 536

95,4

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

34 737

245 531

706,8

447 359

452 446

101,1

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

6 705 532

6 047 357

90,2

11 504 686

10 065 690

87,5

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

582 722

582 932

100,0

1 112 805

1 036 350

93,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

78 564

67 949

86,5

125 300

112 218

89,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

82 226

78 465

95,4

72 517

63 618

87,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

91 491

93 830

102,6

237 574

238 921

100,6

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

340 015

259 564

76,3

521 453

496 704

95,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

224 463

196 075

87,4

302 455

267 105

88,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

390 240

347 682

89,1

192 009

164 045

85,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

133 089

144 333

108,4

269 629

252 763

93,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 076

1 104

102,7

1 146

715

62,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

465 347

281 442

60,5

767 232

399 427

52,1

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

414 886

402 302

97,0

997 490

971 651

97,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

516 278

474 314

91,9

703 825

890 022

126,5

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

245 140

229 680

93,7

513 061

483 474

94,2

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

252 953

246 275

97,4

246 441

224 030

90,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

285 145

252 986

88,7

719 410

641 439

89,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

505 117

479 263

94,9

506 052

425 962

84,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

229 880

232 660

101,2

721 947

630 176

87,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

528 912

530 317

100,3

600 695

532 028

88,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

525 530

438 226

83,4

1 031 857

927 107

89,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

423 135

314 352

74,3

1 138 307

723 612

63,6

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

185 010

208 409

112,6

253 260

172 173

68,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

130 105

110 550

85,0

198 502

161 283

81,3

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

74 209

74 645

100,6

271 719

250 866

92,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

146 386

82 366

56,3

290 516

188 154

64,8

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

131 219

110 368

84,1

36 571

30 633

83,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

31 519

27 526

87,3

31 506

28 808

91,4