GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 9. STUDENOGA 2020./ 9 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do kolovoza 2020. i od siječnja do rujna 2020.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – August 2020 and January – September 2020

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 69,6 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 111,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je
41,9 milijardi kuna.

 

According to provisional data, from January to August 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 69.6 billion kuna. At the same time, total import was 111.6 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 41.9 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2020. bila je 62,4%.

 

In the period from January to August 2020, coverage of import by export was 62.4%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2020., prema Prvim rezultatima, iznosio je 80,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 126,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 46,0 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to September 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 80.0 billion kuna, while total import was 126.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 46.0 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do rujna 2020. bila je 63,5%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 63.5% in the period from January to September 2020.

 

 

 

4-2-1_G1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 292 917

1 119 680

1 279 950

13 873 607

1 872 883

2 142 197

-5 580 690

-753 203

-862 247

59,8

II.

8 913 671

1 200 854

1 373 764

14 685 092

1 978 529

2 266 622

-5 771 421

-777 675

-892 858

60,7

III.

9 760 854

1 316 015

1 496 234

16 743 871

2 256 766

2 568 814

-6 983 017

-940 751

-1 072 580

58,3

IV.

9 226 955

1 243 496

1 401 712

17 051 212

2 297 348

2 585 908

-7 824 257

-1 053 852

-1 184 196

54,1

V.

9 931 256

1 338 885

1 504 490

17 590 310

2 372 357

2 662 983

-7 659 054

-1 033 472

-1 158 492

56,5

VI.

8 656 012

1 166 689

1 300 821

14 185 478

1 911 942

2 131 778

-5 529 466

-745 253

-830 957

61,0

VII.

11 880 850

1 606 282

1 809 283

17 511 603

2 367 873

2 673 117

-5 630 753

-761 591

-863 834

67,8

VIII.

7 635 224

1 035 113

1 154 620

13 393 165

1 816 003

2 024 962

-5 757 941

-780 889

-870 342

57,0

IX.

9 722 063

1 315 482

1 454 105

15 126 279

2 046 030

2 260 622

-5 404 216

-730 547

-806 516

64,3

X.

10 137 834

1 370 077

1 500 155

16 385 340

2 214 011

2 422 189

-6 247 506

-843 934

-922 035

61,9

XI.

9 810 141

1 315 795

1 467 087

15 411 852

2 066 629

2 304 388

-5 601 711

-750 834

-837 302

63,7

XII.

8 909 988

1 198 335

1 320 828

13 239 596

1 780 588

1 960 835

-4 329 608

-582 253

-640 006

67,3

I. – XII.

112 877 765

15 226 703

17 063 050

185 197 405

24 980 960

28 004 414

-72 319 640

-9 754 256

-10 941 365

60,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 671 024

1 164 871

1 304 538

14 352 210

1 927 795

2 160 135

-5 681 186

-762 924

-855 597

60,4

II.

9 642 172

1 296 746

1 433 608

15 984 353

2 149 612

2 373 828

-6 342 181

-852 867

-940 220

60,3

III.

9 074 172

1 217 446

1 335 368

15 082 662

2 023 205

2 224 654

-6 008 489

-805 759

-889 286

60,2

IV.

7 229 150

950 682

1 044 985

11 033 128

1 450 179

1 593 128

-3 803 978

-499 497

-548 143

65,5

V.

7 688 871

1 018 047

1 105 427

12 662 304

1 676 349

1 820 644

-4 973 433

-658 302

-715 218

60,7

VI.

9 415 941

1 243 010

1 376 435

14 791 781

1 951 992

2 165 195

-5 375 840

-708 982

-788 760

63,7

VII.

10 324 423

1 365 674

1 535 785

15 187 833

2 008 888

2 255 845

-4 863 410

-643 214

-720 060

68,0

VIII.

7 574 343

1 010 485

1 199 358

12 473 921

1 665 023

1 975 419

-4 899 578

-654 538

-776 061

60,7

I. – VIII.

69 620 097

9 266 960

10 335 504

111 568 192

14 853 042

16 568 848

-41 948 095

-5 586 081

-6 233 343

62,4

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

74 297 738

69 620 097

93,7

125 034 338

111 568 192

89,2

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

3 243 235

3 791 301

116,9

3 614 670

3 447 496

95,4

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

358 505

2 616 258

729,8

5 610 999

4 581 750

81,7

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

67 469 758

60 863 921

90,2

112 086 134

100 844 274

90,0

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 836 075

5 879 298

100,7

11 586 042

10 818 654

93,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

839 652

745 995

88,8

1 365 144

1 244 115

91,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

802 393

782 923

97,6

736 253

650 143

88,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

870 442

890 986

102,4

2 248 652

2 282 449

101,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

3 226 266

2 738 089

84,9

5 233 159

4 958 034

94,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 191 326

1 977 462

90,2

3 074 569

2 734 451

88,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 726 432

3 400 940

91,3

1 809 485

1 649 563

91,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 328 051

1 406 446

105,9

2 686 203

2 505 157

93,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

10 595

10 166

96,0

11 191

7 678

68,6

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 016 930

2 971 753

59,2

6 834 863

3 591 626

52,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 104 166

4 055 533

98,8

9 861 624

9 709 289

98,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

5 132 225

4 773 318

93,0

6 844 281

8 617 565

125,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 404 289

2 314 134

96,3

5 064 050

4 883 839

96,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 548 112

2 580 159

101,3

2 355 028

2 228 373

94,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 771 118

2 558 375

92,3

6 922 196

6 439 912

93,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

4 830 016

4 807 826

99,5

4 786 647

4 243 780

88,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 291 314

2 336 220

102,0

6 943 339

6 482 555

93,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 159 729

5 286 828

102,5

5 877 495

5 506 008

93,7

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

5 007 780

4 343 596

86,7

9 970 998

9 230 465

92,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 978 598

3 208 848

80,7

10 590 572

7 071 279

66,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3 416 004

1 922 543

56,3

2 715 743

1 804 172

66,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 258 006

1 127 312

89,6

1 905 157

1 654 855

86,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

720 240

745 168

103,5

2 663 444

2 530 312

95,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 358 316

797 938

58,7

3 021 254

2 027 676

67,1

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 269 027

1 172 688

92,4

348 281

331 174

95,1

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

304 045

274 455

90,3

336 240

310 980

92,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

571

484

84,8

538

772

143,4

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

3 170

1 309

41,3

1 580

1 692

107,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

291 111

101 744

35,0

14 642

22 377

152,8

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

74 297 738

69 620 097

93,7

125 034 338

111 568 192

89,2

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

7 667 637

8 324 745

108,6

13 867 424

12 936 438

93,3

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 595 746

1 497 095

93,8

2 093 630

1 882 145

89,9

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

5 393 350

4 990 942

92,5

2 271 840

2 055 763

90,5

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

6 552 109

6 057 017

92,4

15 353 622

10 450 509

68,1

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

323 398

328 394

101,5

520 748

528 440

101,5

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

10 033 017

9 656 289

96,2

17 983 051

19 340 986

107,6

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

12 695 870

12 070 398

95,1

21 719 670

20 018 548

92,2

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

19 731 855

16 974 525

86,0

34 410 312

28 475 145

82,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

9 823 936

9 349 829

95,2

16 717 918

15 699 233

93,9

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

189 708

269 122

141,9

81 480

158 608

194,7

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

291 111

101 744

35,0

14 642

22 377

152,8

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

74 297 738

69 620 097

93,7

125 034 338

111 568 192

89,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

50 210 916

48 588 749

96,8

100 594 966

89 475 970

88,9

EU Member States1)

Austrija

4 394 711

4 016 290

91,4

8 056 420

7 418 087

92,1

Austria

Belgija

1 273 611

1 229 269

96,5

2 029 848

3 818 061

188,1

Belgium

Bugarska

453 620

463 545

102,2

797 251

793 523

99,5

Bulgaria

Cipar

59 286

33 782

57,0

57 937

62 244

107,4

Cyprus

Češka

1 157 718

1 219 430

105,3

3 195 708

2 902 230

90,8

Czech Republic

Danska

281 407

284 463

101,1

743 016

663 492

89,3

Denmark

Estonija

36 384

46 155

126,9

35 439

47 048

132,8

Estonia

Finska

113 171

126 409

111,7

214 125

178 340

83,3

Finland

Francuska

2 001 666

2 035 887

101,7

3 497 201

2 931 047

83,8

France

Grčka

434 798

351 792

80,9

687 220

773 836

112,6

Greece

Irska

266 141

140 991

53,0

494 345

480 218

97,1

Ireland

Italija

10 156 449

8 430 807

83,0

17 956 881

14 109 724

78,6

Italy

Letonija

49 243

62 866

127,7

51 582

78 004

151,2

Latvia

Litva

236 898

239 420

101,1

159 892

190 490

119,1

Lithuania

Luksemburg

58 022

925 701

2)

96 614

66 640

69,0

Luxembourg

Mađarska

2 799 105

4 635 030

165,6

10 767 944

8 695 636

80,8

Hungary

Malta

1 180 328

129 152

10,9

24 917

19 842

79,6

Malta

Nizozemska

919 715

1 009 943

109,8

4 709 876

4 323 797

91,8

Netherlands

Njemačka

9 924 530

9 234 356

93,0

19 282 477

16 910 846

87,7

Germany

Poljska

1 116 768

1 306 376

117,0

4 673 898

4 396 059

94,1

Poland

Portugal

336 102

205 857

61,2

171 205

135 693

79,3

Portugal

Rumunjska

1 283 688

1 361 541

106,1

1 315 158

1 182 300

89,9

Romania

Slovačka

867 827

682 285

78,6

2 347 782

2 222 354

94,7

Slovakia

Slovenija

7 827 801

7 314 484

93,4

14 323 278

12 824 700

89,5

Slovenia

Španjolska

1 272 017

1 178 529

92,7

2 847 897

2 326 429

81,7

Spain

Švedska

552 950

729 899

132,0

659 884

677 463

102,7

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 135 611

1 182 501

104,1

1 392 487

1 247 475

89,6

United Kingdom

Neraspoređeno

21 348

11 988

56,2

4 683

393

8,4

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 331 941

1 336 557

100,3

832 899

969 343

116,4

EFTA countries

Island

17 172

9 959

58,0

154

218

141,4

Iceland

Lihtenštajn

5 786

6 907

119,4

145

82

56,5

Liechtenstein

Norveška

290 612

253 642

87,3

68 935

71 848

104,2

Norway

Švicarska

1 018 372

1 066 049

104,7

763 665

897 195

117,5

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

13 355 153

11 651 380

87,2

6 926 852

6 598 523

95,3

CEFTA countries

Albanija

366 343

397 362

108,5

41 905

50 152

119,7

Albania

Bosna i Hercegovina

7 545 003

6 008 183

79,6

3 562 099

3 209 334

90,1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 026 751

847 111

82,5

23 685

20 765

87,7

Montenegro

Kosovo

503 062

501 456

99,7

17 124

21 138

123,4

Kosovo

Moldavija

8 765

7 966

90,9

10 094

10 554

104,6

Moldova

Sjeverna Makedonija3)

560 104

670 257

119,7

341 841

417 513

122,1

North Macedonia3)

Srbija

3 345 126

3 219 046

96,2

2 930 104

2 869 067

97,9

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

839 343

881 185

105,0

1 899 645

221 979

11,7

OPEC countries

Alžir

38 262

185 608

485,1

33 865

37 755

111,5

Algeria

Angola

314

517

164,8

-

-

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

512

1 610

314,8

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 069

1 496

139,9

87

-

-

Gabon

Irak

4 180

47 546

2)

345 007

1

0,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

50 781

17 164

33,8

11 229

8 466

75,4

Iran, Islamic Republic of

Kongo

886

956

107,9

20

25

121,3

Congo

Kuvajt

28 645

26 917

94,0

208

305

146,9

Kuwait

Libija

20 618

21 955

106,5

872 469

335

0,0

Libya

Nigerija

6 974

32 986

473,0

9 709

126 515

2)

Nigeria

Saudijska Arabija

323 375

175 318

54,2

616 546

39 694

6,4

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

363 728

369 111

101,5

8 564

7 282

85,0

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

1 942

1 602

82,5

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 769 831

2 149 836

121,5

3 675 951

3 083 961

83,9

Other countries in Europe

Bjelorusija

64 154

168 517

262,7

39 868

33 799

84,8

Belarus

Rusija

714 034

669 527

93,8

1 662 178

1 087 784

65,4

Russian Federation

Turska

660 029

853 567

129,3

1 804 257

1 828 186

101,3

Turkey

Ukrajina

183 177

323 001

176,3

167 776

132 649

79,1

Ukraine

Ostale zemlje

148 436

135 223

91,1

1 872

1 544

82,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 325 165

1 719 569

74,0

8 512 974

9 117 036

107,1

Other countries in Asia

Azerbajdžan

6 539

9 665

147,8

1 134 118

2 608 686

230,0

Azerbaijan

Bangladeš

8 952

5 457

61,0

80 447

62 976

78,3

Bangladesh

Filipini

49 405

54 392

110,1

20 815

6 852

32,9

Philippines

Hong Kong, Kina

101 410

56 033

55,3

58 046

9 016

15,5

Hong Kong, China

Indija

213 276

70 708

33,2

590 147

615 162

104,2

India

Indonezija

36 596

22 119

60,4

115 571

120 569

104,3

Indonesia

Izrael

245 997

166 073

67,5

286 857

130 195

45,4

Israel

Japan

265 351

276 664

104,3

192 518

147 186

76,5

Japan

Katar

115 573

71 628

62,0

7 155

240

3,4

Qatar

Kazahstan

40 434

101 763

251,7

43 057

76 150

176,9

Kazakhstan

Kina

552 754

421 001

76,2

3 728 100

4 399 567

118,0

China

Koreja, Republika

140 617

44 461

31,6

1 117 600

271 600

24,3

Korea, Republic of

Libanon

106 738

49 968

46,8

163

694

427,0

Lebanon

Malezija

55 093

22 423

40,7

65 130

59 979

92,1

Malaysia

Pakistan

2 796

30 079

2)

67 087

54 575

81,4

Pakistan

Singapur

27 325

36 046

131,9

33 568

53 738

160,1

Singapore

Tajland

39 904

10 941

27,4

107 533

85 179

79,2

Thailand

Tajvan, Kina

37 705

20 853

55,3

207 072

157 647

76,1

Taiwan, China

Vijetnam

135 127

94 425

69,9

212 833

185 924

87,4

Viet Nam

Ostale zemlje

143 571

154 874

107,9

445 159

71 101

16,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

736 232

674 066

91,6

749 734

479 852

64,0

Other countries in Africa

Egipat

451 548

364 050

80,6

110 720

97 056

87,7

Egypt

Etiopija

48 921

33 448

68,4

14 667

45 882

312,8

Ethiopia

Južnoafrička Republika

64 475

21 407

33,2

24 750

25 613

103,5

South Africa

Maroko

46 185

96 191

208,3

17 430

92 612

531,3

Morocco

Tunis

7 878

6 254

79,4

29 364

192 859

656,8

Tunisia

Ostale zemlje

117 225

152 716

130,3

552 802

25 831

4,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 497 517

2 449 528

98,1

1 448 740

1 447 421

99,9

Other countries in America

Argentina

2 978

4 573

153,6

45 057

40 856

90,7

Argentina

Brazil

87 479

36 962

42,3

268 194

89 351

33,3

Brazil

Kanada

193 133

202 534

104,9

92 836

85 569

92,2

Canada

Meksiko

59 975

34 935

58,2

29 700

53 145

178,9

Mexico

SAD

2 040 438

2 070 289

101,5

840 893

1 046 214

124,4

United States

Ostale zemlje

113 513

100 236

88,3

172 061

132 286

76,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

1 112 523

104 550

9,4

40 010

21 924

54,8

Countries of Oceania

Australija

93 635

92 183

98,4

30 113

12 229

40,6

Australia

Novi Zeland

10 922

11 041

101,1

8 702

6 503

74,7

New Zealand

Ostale zemlje

1 007 966

1 326

0,1

1 196

3 192

267,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

119 117

64 677

54,3

352 567

152 181

43,2

Not classified

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks je veći od 999.

3)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index exceeds 999.

3)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. IX. 2019.

I. IX. 2020.

Indeksi

Indices

I. IX. 2020.

I. IX. 2019.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

84 019 801

79 952 636

95,2

Export

Države članice EU-a1)

56 933 438

55 564 782

97,6

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

27 086 363

24 387 854

90,0

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

140 160 616

125 989 823

89,9

Import

Države članice EU-a1)

113 009 876

100 928 761

89,3

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

27 150 741

25 061 062

92,3

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-56 140 815

-46 037 187

2)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,9

63,5

2)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4098

7,5127

101,4

7,4100

7,5115

101,4

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2019.

I. – VIII. 2020.

indeksi

Indices

I. – VIII. 2020.

I. – VIII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 027 014

9 266 960

92,4

16 873 701

14 853 042

88,0

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

437 750

504 771

115,3

487 775

459 012

94,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

48 392

348 722

720,6

757 435

609 939

80,5

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

9 105 433

8 100 562

89,0

15 125 986

13 425 419

88,8

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

787 667

782 584

99,4

1 563 932

1 439 962

92,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

113 344

99 233

87,6

184 281

165 457

89,8

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

108 278

104 169

96,2

99 377

86 573

87,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

117 456

118 475

100,9

303 416

303 677

100,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

435 303

364 343

83,7

706 308

660 304

93,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

295 711

263 380

89,1

414 966

364 429

87,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

502 827

452 670

90,0

244 150

219 566

89,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

179 237

187 123

104,4

362 532

333 360

92,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 430

1 352

94,5

1 510

1 022

67,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

677 327

395 381

58,4

922 117

479 681

52,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

553 898

539 902

97,5

1 330 912

1 292 248

97,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

692 618

634 470

91,6

923 699

1 146 956

124,2

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

324 447

307 975

94,9

683 406

650 074

95,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

343 897

343 323

99,8

317 782

296 646

93,3

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

373 966

340 465

91,0

934 117

857 006

91,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

651 783

639 597

98,1

645 951

565 142

87,5

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

309 223

310 992

100,6

937 009

862 911

92,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

696 353

703 530

101,0

793 172

732 851

92,4

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

675 718

577 927

85,5

1 345 514

1 228 256

91,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

536 816

427 314

79,6

1 428 882

942 323

65,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

461 189

256 976

55,7

366 426

239 676

65,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

169 754

150 173

88,5

257 086

220 396

85,7