GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 8. SIJEČNJA 2021./ 8 JANUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do listopada 2020. i od siječnja do studenoga 2020.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – October 2020 and January – November 2020

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 91,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 142,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 50,9 milijardi kuna.

 

According to provisional data, from January to October 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 91.2 billion kuna. At the same time, total import was 142.1 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 50.9 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2020. bila je 64,2%.

 

In the period from January to October 2020, coverage of import by export was 64.2%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2020., prema Prvim rezultatima, iznosio je 101,6 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 156,2 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 54,6 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to November 2020, total export of the Republic of Croatia amounted to 101.6 billion kuna, while total import was 156.2 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 54.6 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, od siječnja do studenoga 2020. bila je 65,1%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 65.1% in the period from January to November 2020.

 

 

 

 

 

 

4-2-1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 292 917

1 119 680

1 279 950

13 873 607

1 872 883

2 142 197

-5 580 690

-753 203

-862 247

59,8

II.

8 913 671

1 200 854

1 373 764

14 685 092

1 978 529

2 266 622

-5 771 421

-777 675

-892 858

60,7

III.

9 760 854

1 316 015

1 496 234

16 743 871

2 256 766

2 568 814

-6 983 017

-940 751

-1 072 580

58,3

IV.

9 226 955

1 243 496

1 401 712

17 051 212

2 297 348

2 585 908

-7 824 257

-1 053 852

-1 184 196

54,1

V.

9 931 256

1 338 885

1 504 490

17 590 310

2 372 357

2 662 983

-7 659 054

-1 033 472

-1 158 492

56,5

VI.

8 656 012

1 166 689

1 300 821

14 185 478

1 911 942

2 131 778

-5 529 466

-745 253

-830 957

61,0

VII.

11 880 850

1 606 282

1 809 283

17 511 603

2 367 873

2 673 117

-5 630 753

-761 591

-863 834

67,8

VIII.

7 635 224

1 035 113

1 154 620

13 393 165

1 816 003

2 024 962

-5 757 941

-780 889

-870 342

57,0

IX.

9 722 063

1 315 482

1 454 105

15 126 279

2 046 030

2 260 622

-5 404 216

-730 547

-806 516

64,3

X.

10 137 834

1 370 077

1 500 155

16 385 340

2 214 011

2 422 189

-6 247 506

-843 934

-922 035

61,9

XI.

9 810 141

1 315 795

1 467 087

15 411 852

2 066 629

2 304 388

-5 601 711

-750 834

-837 302

63,7

XII.

8 909 988

1 198 335

1 320 828

13 239 596

1 780 588

1 960 835

-4 329 608

-582 253

-640 006

67,3

I. – XII.

112 877 765

15 226 703

17 063 050

185 197 405

24 980 960

28 004 414

-72 319 640

-9 754 256

-10 941 365

60,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 669 739

1 164 698

1 304 345

14 368 264

1 929 951

2 162 553

-5 698 525

-765 253

-858 208

60,3

II.

9 644 223

1 297 021

1 433 911

15 998 406

2 151 502

2 375 912

-6 354 183

-854 481

-942 001

60,3

III.

9 077 089

1 217 837

1 335 800

15 107 496

2 026 535

2 228 329

-6 030 407

-808 699

-892 529

60,1

IV.

7 232 847

951 165

1 045 514

11 060 588

1 453 780

1 597 081

-3 827 741

-502 615

-551 567

65,4

V.

7 692 249

1 018 494

1 105 913

12 726 853

1 684 891

1 829 929

-5 034 604

-666 397

-724 017

60,4

VI.

9 450 536

1 247 571

1 381 517

14 841 827

1 958 591

2 172 542

-5 391 291

-711 020

-791 025

63,7

VII.

10 376 218

1 372 528

1 543 453

15 436 162

2 041 741

2 292 652

-5 059 944

-669 213

-749 200

67,2

VIII.

7 638 362

1 019 039

1 209 498

12 616 200

1 684 043

1 997 964

-4 977 838

-665 004

-788 466

60,5

IX.

10 493 156

1 395 281

1 661 806

14 635 783

1 946 156

2 318 245

-4 142 626

-550 876

-656 439

71,7

X.

10 875 938

1 441 873

1 689 296

15 269 151

2 023 957

2 370 634

-4 393 213

-582 084

-681 338

71,2

I. – X.

91 150 358

12 125 507

13 711 052

142 060 729

18 901 149

21 345 841

-50 910 371

-6 775 642

-7 634 789

64,2

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

94 157 635

91 150 358

96,8

156 545 957

142 060 729

90,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 296 602

5 174 055

120,4

4 453 972

4 246 647

95,3

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

461 954

3 442 413

745,2

7 549 638

5 719 613

75,8

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

85 429 005

79 217 042

92,7

139 769 917

128 677 514

92,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

7 515 728

7 664 843

102,0

14 576 402

13 619 304

93,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 029 424

936 683

91,0

1 641 269

1 505 462

91,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1 034 865

1 023 170

98,9

879 748

848 918

96,5

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 097 485

1 105 456

100,7

2 790 367

2 865 395

102,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 204 420

3 762 642

89,5

7 064 386

6 778 640

96,0

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 802 568

2 574 689

91,9

3 928 757

3 610 641

91,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

4 719 824

4 430 044

93,9

2 274 737

2 101 198

92,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 685 382

1 778 327

105,5

3 342 224

3 162 378

94,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

13 475

13 917

103,3

13 321

11 054

83,0

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6 518 600

3 742 191

57,4

8 007 901

4 163 542

52,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

5 270 381

5 161 896

97,9

12 326 873

12 284 489

99,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 599 739

6 288 237

95,3

8 572 689

10 629 366

124,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3 081 457

3 025 054

98,2

6 421 694

6 290 947

98,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 252 093

3 300 367

101,5

2 937 231

2 808 333

95,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

3 483 227

3 367 029

96,7

8 608 204

8 299 027

96,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

6 194 223

6 250 168

100,9

5 957 339

5 547 717

93,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 985 513

3 021 390

101,2

8 946 202

8 605 726

96,2

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

6 474 596

6 977 778

107,8

7 492 905

7 392 720

98,7

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

6 157 842

5 563 644

90,4

12 279 591

11 578 284

94,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

5 150 602

4 133 256

80,2

12 907 777

8 944 741

69,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

3 624 718

2 608 398

72,0

2 974 840

2 208 439

74,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 606 662

1 512 745

94,2

2 360 208

2 093 397

88,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

926 182

975 119

105,3

3 465 254

3 327 795

96,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 583 191

1 070 082

67,6

3 851 633

2 509 404

65,2

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 586 063

1 513 824

95,4

418 511

459 334

109,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

413 164

374 724

90,7

479 483

420 112

87,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

573

485

84,5

1 158

874

75,5

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

4 275

1 801

42,1

2 371

2 920

123,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

382 807

355 932

93,0

19 273

24 311

126,1

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

94 157 635

91 150 358

96,8

156 545 957

142 060 729

90,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

9 856 528

10 855 943

110,1

17 295 970

16 181 803

93,6

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 997 396

1 906 225

95,4

2 578 572

2 374 138

92,1

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 959 787

6 677 136

95,9

2 850 673

2 633 881

92,4

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

8 334 438

7 832 872

94,0

19 246 710

12 712 105

66,0

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

434 982

447 350

102,8

656 234

661 692

100,8

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

12 885 249

12 516 001

97,1

22 542 459

24 196 316

107,3

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

16 213 803

15 609 575

96,3

27 111 195

25 780 017

95,1

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

24 224 257

22 020 820

90,9

42 434 605

36 584 796

86,2

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

12 620 845

12 523 437

99,2

21 698 637

20 710 128

95,4

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

247 544

405 067

163,6

111 628

201 542

180,5

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

382 807

355 932

93,0

19 273

24 311

126,1

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

94 157 635

91 150 358

96,8

156 545 957

142 060 729

90,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

64 079 739

63 522 725

99,1

126 108 968

113 995 721

90,4

EU Member States1)

Austrija

5 577 814

5 231 963

93,8

10 126 729

9 450 662

93,3

Austria

Belgija

1 606 972

1 549 142

96,4

2 724 592

4 581 663

168,2

Belgium

Bugarska

562 257

598 938

106,5

1 019 455

1 033 438

101,4

Bulgaria

Cipar

65 579

39 250

59,9

66 342

107 478

162,0

Cyprus

Češka

1 476 134

1 580 896

107,1

3 987 447

3 706 425

93,0

Czech Republic

Danska

351 905

381 705

108,5

937 267

879 886

93,9

Denmark

Estonija

54 544

55 542

101,8

40 726

54 916

134,8

Estonia

Finska

146 366

169 384

115,7

288 688

221 566

76,7

Finland

Francuska

2 612 667

2 683 166

102,7

4 286 170

3 749 857

87,5

France

Grčka

742 894

418 205

56,3

839 760

1 049 809

125,0

Greece

Irska

293 923

174 041

59,2

597 050

567 018

95,0

Ireland

Italija

13 143 146

11 358 843

86,4

22 268 560

17 875 235

80,3

Italy

Letonija

66 855

83 286

124,6

68 020

98 815

145,3

Latvia

Litva

307 301

316 934

103,1

198 118

248 245

125,3

Lithuania

Luksemburg

69 161

965 243

2)

114 883

87 881

76,5

Luxembourg

Mađarska

3 564 104

6 067 860

170,2

13 311 729

11 049 060

83,0

Hungary

Malta

1 198 462

197 605

16,5

29 495

38 008

128,9

Malta

Nizozemska

1 268 958

1 288 616

101,5

5 971 656

5 510 457

92,3

Netherlands

Njemačka

12 492 749

12 040 454

96,4

24 243 457

21 721 535

89,6

Germany

Poljska

1 456 644

1 713 195

117,6

5 936 115

5 698 146

96,0

Poland

Portugal

452 804

278 486

61,5

250 864

181 781

72,5

Portugal

Rumunjska

1 608 965

1 787 439

111,1

1 649 716

1 530 133

92,8

Romania

Slovačka

1 061 922

869 932

81,9

3 038 650

2 948 298

97,0

Slovakia

Slovenija

10 043 664

9 538 477

95,0

17 934 699

16 264 423

90,7

Slovenia

Španjolska

1 625 686

1 530 021

94,1

3 566 056

2 890 529

81,1

Spain

Švedska

729 054

999 623

137,1

833 692

838 071

100,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 467 257

1 589 050

108,3

1 774 306

1 611 908

90,8

United Kingdom

Neraspoređeno

31 953

15 430

48,3

4 728

479

10,1

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 652 714

1 724 623

104,4

1 064 295

1 224 750

115,1

EFTA countries

Island

23 412

13 801

58,9

176

254

144,2

Iceland

Lihtenštajn

6 471

11 848

183,1

169

93

55,3

Liechtenstein

Norveška

350 492

324 016

92,4

91 690

98 833

107,8

Norway

Švicarska

1 272 339

1 374 957

108,1

972 260

1 125 569

115,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

16 916 630

15 280 019

90,3

8 642 758

8 504 145

98,4

CEFTA countries

Albanija

473 679

495 906

104,7

53 658

68 934

128,5

Albania

Bosna i Hercegovina

9 504 392

7 966 565

83,8

4 372 650

4 127 177

94,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 292 689

1 087 498

84,1

27 046

26 384

97,6

Montenegro

Kosovo

653 278

623 972

95,5

21 460

25 082

116,9

Kosovo

Moldavija

10 605

8 617

81,3

13 445

20 536

152,7

Moldova

Sjeverna Makedonija3)

732 928

856 255

116,8

452 900

526 784

116,3

North Macedonia3)

Srbija

4 249 059

4 241 206

99,8

3 701 598

3 709 247

100,2

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

977 705

1 004 754

102,8

2 548 243

277 392

10,9

OPEC countries

Alžir

45 424

192 808

424,5

36 174

42 286

116,9

Algeria

Angola

314

517

164,8

-

-

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

512

1 994

389,8

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 164

2 010

172,6

158

90

57,3

Gabon

Irak

7 218

48 051

665,7

610 073

40

0,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

61 641

23 499

38,1

14 056

11 409

81,2

Iran, Islamic Republic of

Kongo

943

1 156

122,6

20

28

136,6

Congo

Kuvajt

39 872

30 875

77,4

312

306

98,0

Kuwait

Libija

32 347

29 294

90,6

1 034 098

1 071

0,1

Libya

Nigerija

10 586

33 362

315,2

170 602

135 853

79,6

Nigeria

Saudijska Arabija

356 813

217 690

61,0

670 414

73 639

11,0

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

420 869

423 497

100,6

9 705

10 293

106,1

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

0

-

-

2 632

2 377

90,3

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 380 808

2 791 119

117,2

4 402 776

4 135 742

93,9

Other countries in Europe

Bjelorusija

107 721

197 477

183,3

77 352

37 054

47,9

Belarus

Rusija

999 504

918 843

91,9

1 855 912

1 541 640

83,1

Russian Federation

Turska

815 926

1 063 682

130,4

2 258 085

2 337 168

103,5

Turkey

Ukrajina

253 836

371 566

146,4

209 009

217 838

104,2

Ukraine

Ostale zemlje

203 821

239 552

117,5

2 418

2 042

84,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 781 538

2 165 121

77,8

10 725 459

11 480 509

107,0

Other countries in Asia

Azerbajdžan

7 555

10 457

138,4

2 023 386

3 311 160

163,6

Azerbaijan

Bangladeš

10 387

6 656

64,1

102 454

83 747

81,7

Bangladesh

Filipini

56 204

60 419

107,5

26 167

9 570

36,6

Philippines

Hong Kong, Kina

144 167

81 174

56,3

59 154

10 674

18,0

Hong Kong, China

Indija

254 883

87 118

34,2

683 665

717 365

104,9

India

Indonezija

56 105

33 740

60,1

130 228

151 881

116,6

Indonesia

Izrael

259 654

190 151

73,2

317 778

149 981

47,2

Israel

Japan

274 670

286 024

104,1

229 725

194 359

84,6

Japan

Katar

149 278

161 121

107,9

13 370

1 865

13,9

Qatar

Kazahstan

53 074

115 292

217,2

57 454

77 250

134,5

Kazakhstan

Kina

672 609

519 777

77,3

4 550 235

5 614 562

123,4

China

Koreja, Republika

166 601

53 066

31,9

1 229 676

340 182

27,7

Korea, Republic of

Libanon

128 653

61 988

48,2

227

1 077

474,7

Lebanon

Malezija

58 036

25 209

43,4

79 939

81 671

102,2

Malaysia

Pakistan

11 068

66 612

601,8

81 945

68 925

84,1

Pakistan

Singapur

39 838

39 763

99,8

40 525

63 950

157,8

Singapore

Tajland

44 503

13 929

31,3

124 728

108 731

87,2

Thailand

Tajvan, Kina

39 727

24 621

62,0

258 009

190 978

74,0

Taiwan, China

Vijetnam

156 997

137 626

87,7

228 554

205 209

89,8

Viet Nam

Ostale zemlje

197 530

190 379

96,4

488 240

97 371

19,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

933 581

880 948

94,4

808 213

545 432

67,5

Other countries in Africa

Egipat

576 320

473 954

82,2

134 103

112 905

84,2

Egypt

Etiopija

57 606

49 816

86,5

15 147

57 192

377,6

Ethiopia

Južnoafrička Republika

75 002

32 322

43,1

28 290

30 853

109,1

South Africa

Maroko

68 828

125 120

181,8

42 301

114 565

270,8

Morocco

Tunis

19 231

21 396

111,3

31 538

195 325

619,3

Tunisia

Ostale zemlje

136 595

178 340

130,6

556 834

34 591

6,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 146 373

3 572 894

113,6

1 740 850

1 681 335

96,6

Other countries in America

Argentina

17 022

5 124

30,1

52 396

47 612

90,9

Argentina

Brazil

91 533

42 076

46,0

285 865

112 344

39,3

Brazil

Kanada

237 131

568 126

239,6

121 620

105 323

86,6

Canada

Meksiko

80 302

44 922

55,9

34 197

80 957

236,7

Mexico

SAD

2 590 431

2 798 168

108,0

1 057 476

1 166 993

110,4

United States

Ostale zemlje

129 955

114 478

88,1

189 296

168 105

88,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

1 142 491

131 729

11,5

44 060

25 826

58,6

Countries of Oceania

Australija

119 766

117 519

98,1

32 897

14 897

45,3

Australia

Novi Zeland

14 385

12 706

88,3

9 415

7 267

77,2

New Zealand

Ostale zemlje

1 008 340

1 505

0,1

1 747

3 663

209,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

146 056

76 426

52,3

460 336

189 877

41,2

Not classified

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks je veći od 999.

3)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

 

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index exceeds 999.

3)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. XI. 2019.

I. XI. 2020.

Indeksi

Indices

I. XI. 2020.

I. XI. 2019.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

103 967 776

101 606 328

97,7

Export

Države članice EU-a1)

71 063 030

70 955 035

99,8

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

32 904 746

30 651 294

93,2

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

171 957 809

156 172 333

90,8

Import

Države članice EU-a1)

138 010 708

125 676 269

91,1

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a

33 947 101

30 496 064

89,8

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-67 990 033

-54 566 005

2)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,5

65,1

2)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se tijekom prijelaznog razdoblja u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom.

2)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   As of 1 February 2020, the United Kingdom orderly ceased to be an EU Member State. Therefore, during the transition period, goods originating from the United Kingdom will be treated as EU-originating goods and the United Kingdom as an EU Member State by statistics on foreign trade in goods.

2)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4067

7,5172

101,5

7,4074

7,5160

101,5

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

I. – X. 2019.

I. – X. 2020.

indeksi

Indices

I. – X. 2020.

I. – X. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 712 573

12 125 507

95,4

21 133 742

18 901 149

89,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

580 138

688 294

118,6

601 234

565 111

94,0

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

62 376

458 418

734,9

1 019 852

761 045

74,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

11 534 023

10 537 337

91,4

18 868 210

17 120 400

90,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 014 845

1 019 682

100,5

1 968 125

1 811 753

92,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

139 020

124 556

89,6

221 614

200 160

90,3

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

139 709

136 068

97,4

118 776

112 945

95,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

148 155

146 948

99,2

376 648

381 060

101,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

567 505

500 321

88,2

953 860

901 994

94,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

378 333

342 668

90,6

530 430

480 761

90,6

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

637 172

589 304

92,5

307 051

279 524

91,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

227 548

236 490

103,9

451 210

420 602

93,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 819

1 850

101,7

1 798

1 471

81,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

880 522

497 706

56,5

1 080 681

555 610

51,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

711 617

686 793

96,5

1 664 153

1 634 125

98,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

891 117

835 576

93,8

1 157 321

1 414 030

122,2

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

415 997

402 349

96,7

866 938

836 883

96,5

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

439 109

438 957

100,0

396 490

373 640

94,2

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

470 233

447 815

95,2

1 162 062

1 103 814

95,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

836 233

831 091

99,4

804 217

738 248

91,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

403 092

401 958

99,7

1 207 737

1 144 765

94,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

874 146

928 075

106,2

1 011 560

983 371

97,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

831 267

739 913

89,0