GLAVA PRIOPCENJA 2020

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 10. LIPNJA 2020./ 10 MAY, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U TRAVNJU 2020.1)

TOURISM, APRIL 20201)

 

 

 

U travnju 2020. velik pad dolazaka i noćenja turista zbog mjera sprečavanja širenja bolesti COVID-19

 

A major decrease in tourist arrivals and nights in April 2020 due to measures undertaken to prevent the spread of COVID-19

 

 

 

Zbog pandemije bolesti COVID-19 uvedene su mjere ograničavanja putovanja, što je izravno utjecalo na pad dolazaka turista za 99,8% i pad noćenja za 98,9% u travnju 2020. u odnosu na travanj 2019.

 

The COVID-19 pandemic led to the introduction of travel restriction measures, which directly caused a decrease in tourist arrivals by 99.8% and a decrease in tourist nights by 98.9% in April 2020, as compared to April 2019.

 

 

 

U travnju 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvaren je 2 241 dolazak i 34 063 noćenja turista. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista u travnju 2020., domaći turisti imali su udio od 23,7%, a strani turisti udio od 76,3%.

 

In April 2020, there were 2 241 tourist arrivals and 34 063 tourist nights in commercial accommodation establishments. Within the structure of total realised tourist nights in April 2020, the share of domestic tourists was 23.7% and the share of foreign tourists was 76.3%.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 1 483 dolazaka i 8 062 noćenja, što je 99,1% manje dolazaka i 97,9% manje noćenja turista u travnju 2020. nego u travnju 2019.

 

Domestic tourists realised 1 483 arrivals and 8 062 nights in April 2020, which was 99.1% less tourist arrivals and 97.9% less tourist nights than in April 2019.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 758 dolazaka i 26 001 noćenje, što je 99,9% manje dolazaka i 99,0% manje noćenja turista u travnju 2020. nego u travnju 2019. U travnju 2020. ostvaren je pad dolazaka i noćenja turista iz svih stranih zemalja. Turistički smještajni objekti koji su u travnju 2020. ostvarili noćenja stranih turista uglavnom su pružali uslugu smještaja turistima koji se zbog mjera sprečavanja širenja bolesti COVID-19 nisu vratili u svoju zemlju prebivališta. U strukturi ostvarenih noćenja stranih turista u travnju 2020., najveći udio imala su noćenja turista iz SAD-a (16,6%) i Njemačke (11,7%).

 

Foreign tourists realised 758 arrivals and 26 001 tourist nights in April 2020, which was 99.9% less tourist arrivals and 99.0% less tourist nights than in April 2019. The decrease in April 2020 in arrivals and nights was realised by tourists from all foreign countries. Tourist accommodation establishments that realised foreign tourist nights in April 2020 mainly offered accommodation services to tourists who were not able to return to their countries of residents due to measures undertaken to prevent the COVID-19 pandemic. In April 2020, nights of tourists from the USA (16.6%) and from Germany (11.7%) had a major share within the structure of realised foreign tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Pad dolazaka i noćenja u svim skupinama smještaja

 

A decrease in tourist arrivals and nights in all groups of accommodation

 

 

 

U travnju 2020. najviše noćenja turista ostvareno je u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 30 tisuća noćenja, što je 88% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na travanj 2019., u svim skupinama smještaja ostvaren je pad dolazaka i noćenja turista.

 

In April 2020, the highest number of tourist nights was realised in the group Holiday and other short-stay accommodation, namely 30 thousand nights, which was 88% of the total number of nights in commercial accommodation. Compared to April 2019, in all accommodation groups there was a decrease in tourist arrivals and nights.

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Od siječnja 2020. detaljni mjesečni podaci dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Since January 2020, detailed monthly data have been available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

 

1)   Privremeni podaci

1)   Provisional data.

 

 

 

431-g1-01

 

 

2)   Podaci za Kinu uključuju Hong Kong, Makao i Tajvan.

2)   Data on China include Hong Kong, Macao and Taiwan.

 

 

 

Turistima je u travnju 2020. na raspolaganju bilo 10 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 26 tisuća stalnih postelja.

 

In April 2020, there were 10 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with 26 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo dvije tisuće soba i apartmana (što je 21,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s četiri tisuće stalnih postelja (što je 16,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 3,1%, a stalnih postelja 2,6%, dok je u travnju 2019. prosječna popunjenost soba iznosila 50,5%, a stalnih postelja 45,4%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, tourists had a total of two thousand rooms and apartments at their disposal (which was 21.7% of the total number of available rooms and apartments), with four thousand permanent beds (which was 16.4% of the total number of available permanent beds). An average occupancy rate of rooms was 3.1% and of permanent beds it was 2.6%, while in April 2019 an average occupancy of rooms was 50.5%, and of permanent beds it was 45.4%.

 

 

 

 

 

 

Pad dolazaka i noćenja turista u prva četiri mjeseca 2020.

 

A decrease in tourist arrivals and nights in the first four months of 2020

 

 

 

U prva četiri mjeseca 2020. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 605 tisuća dolazaka i 1,5 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 70,2% i pad noćenja turista za 70,3% u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the first four months of 2020, tourists realised 605 thousand arrivals and 1.5 million nights in commercial accommodation establishments, which was a decrease of 70.2% in tourist arrivals and of 70.3% in tourist nights, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

U strukturi noćenja u prva četiri mjeseca 2020., od ukupnog broja noćenja domaći turisti ostvarili su 37,4%, a strani turisti 62,6% noćenja.

 

In the structure of tourist nights in the first four months of 2020, domestic tourists realised 37.4% and foreign tourists 62.6% of the total number of tourist nights.

 

 

 

Domaći turisti u prva četiri mjeseca 2020. ostvarili su 249 tisuća dolazaka i 552 tisuće noćenja, što je 48,7% manje dolazaka te 48,1% manje noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine.

 

Domestic tourists realised 249 thousand arrivals and 552 thousand nights in the first four months of 2020, which was 48.7% less arrivals and 48.1% less nights than in the same period last year.

 

 

 

Strani turisti u prva četiri mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. ostvarili su 356 tisuća dolazaka i 927 tisuća noćenja, što je pad dolazaka turista za 76,9% i pad noćenja turista za 76,3% i posljedica je pada dolazaka i noćenja turista u ožujku i travnju. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije (15,5%), Njemačke (11,0%), Austrije (9,9%), Bosne i Hercegovine (7,3%), Italije (7,2%) te SAD-a (4,6%). U prva četiri mjeseca 2020. ostvaren je pad dolazaka i noćenja turista iz svih stranih zemalja u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the first four months of 2020, as compared to the same period in 2019, foreign tourists realised just 356 thousand arrivals and 927 thousand nights. it was a decrease in tourist arrivals of 76.9% and in tourist nights of 76.3%, which was caused by the decrease in tourist arrivals and nights recorded in March and April. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Slovenia (15.5%), Germany (11.0%), Austria (9.9%), Bosnia and Herzegovina (7.3%), Italy (7.2%) and the USA (4.6%). In the first four months of 2020, there was a decrease in tourist arrivals and nights from all foreign countries compared to the same period in 2019.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

IV. 2020.

I. − IV. 2020.

indeksi

Indices

IV. 2020.

IV. 2019.

indeksi

Indices

I. − IV. 2020.

I. − IV. 2019.

IV. 2020.

I. − IV. 2020.

indeksi

Indices

IV. 2020.

IV. 2019.

indeksi

Indices

I. − IV. 2020.

I. − IV. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 241

605 106

0,2

29,8

34 063

1 478 935

1,1

29,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 483

248 670

0,9

51,3

8 062

552 396

2,1

51,9

Domestic tourists

Strani turisti

758

356 436

0,1

23,1

26 001

926 539

1,0

23,7

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U TRAVNJU 2020.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, APRIL 2020

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi IV. 2020.

Indices IV. 2019.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci turista/ Arrivals

2 241

1 483

758

0,2

0,9

0,1

Republic of Croatia

 

noćenja turista/ Nights

34 063

8 062

26 001

1,1

2,1

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci turista/ Arrivals

248

156

92

0,2

0,6

0,1

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja turista/ Nights

3 835

845

2 990

0,9

1,3

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci turista/ Arrivals

32

28

4

0,1

0,9

0,0

County of Lika-Senj

 

noćenja turista/ Nights

174

77

97

0,3

1,4

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci turista/ Arrivals

222

192

30

0,3

1,9

0,0

County of Zadar

 

noćenja turista/ Nights

2 645

947

1 698

1,4

4,2

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci turista/ Arrivals

75

57

18

0,2

0,5

0,1

County of Šibenik-Knin

 

noćenja turista/ Nights

756

253

503

0,7

1,0

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci turista/ Arrivals

271

131

140

0,2

0,6

0,1

County of Split-Dalmatia

 

noćenja turista/ Nights

8 371

1 121

7 250

1,9

2,3

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci turista/ Arrivals

96

63

33

0,0

0,2

0,0

County of Istria

 

noćenja turista/ Nights

2 671

237

2 434

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci turista/ Arrivals

81

41

40

0,0

0,3

0,0

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja turista/ Nights

2 296

222

2 074

0,5

0,8

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci turista/ Arrivals

55

48

7

0,6

1,9

0,1

County of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

814

222

592

6,1

5,1

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci turista/ Arrivals

57

57

-

0,4

0,7

-

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja turista/ Nights

305

203

102

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci turista/ Arrivals

2

2

-

0,1

0,2

-

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja turista/ Nights

32

2

30

0,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci turista/ Arrivals

30

27

3

0,1

1,0

0,0

County of Karlovac

 

noćenja turista/ Nights

74

42

32

0,2

0,9

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci turista/ Arrivals

95

77

18

1,7

2,7

0,6

County of Varaždin

 

noćenja turista/ Nights

554

417

137

4,5

6,1

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci turista/ Arrivals

9

8

1

0,6

1,0

0,1

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja turista/ Nights

96

54

42

3,7

4,4

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci turista/ Arrivals

30

27

3

1,5

1,9

0,5

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja turista/ Nights

96

71

25

1,4

1,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci turista/ Arrivals

1

1

-

0,1

0,1

-

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja turista/ Nights

4

4

-

0,1

0,2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci turista/ Arrivals

8

8

-

0,5

0,7

-

County of Požega-Slavonia

 

noćenja turista/ Nights

42

10

32

1,6

0,5

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci turista/ Arrivals

7

4

3

0,2

0,4

0,2

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja turista/ Nights

91

52

39

2,1

2,7

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci turista/ Arrivals

98

93

5

1,1

1,5

0,2

County of Osijek-Baranja

 

noćenja turista/ Nights

1 117

125

992

6,3

1,0

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci turista/ Arrivals

21

20

1

0,3

0,3

0,1

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja turista/ Nights

120

28

92

0,9

0,3

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci turista/ Arrivals

33

25

8

0,5

0,7

0,3

County of Međimurje

 

noćenja turista/ Nights

183

121

62

1,3

1,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci turista/ Arrivals

770

418

352

0,7

2,3

0,4

City of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

9 787

3 009

6 778

4,7

8,8

3,9

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema čl. 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na internetskim stranicama Eurostata http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia.The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishement.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all
-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 


Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

COVID-19

COronaVIrus Disease-19

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

SARS-CoV-2

virus causing COVID-19

 

 

 

USA

United States of America

 

 

 

 

 

 

flag_yellow_low

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148