image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 11. RUJNA 2020./ 11 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U SRPNJU 2020.1)

TOURISM, JULY 20201)

 

 

 

U srpnju 2020. ostvareno 14,7 milijuna noćenja, što je 58% noćenja iz lanjskog srpnja

 

A total of 14.7 million nights were realised in July 2020, which was 58% of nights realised in July of the previous year

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u srpnju 2020. ostvarena su 2,2 milijuna dolazaka i 14,7 milijuna noćenja turista. U odnosu na srpanj 2019. to je i dalje znatan pad dolazaka turista, za 48,1%, i pad noćenja, za 42,5%. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 9,0% čine noćenja domaćih turista, a 91,0% stranih turista.

 

In July 2020, a total of 2.2 million tourist arrivals and 14.7 million tourist nights were realised in commercial accommodation establishments. Compared to July 2019, it is still a significant decrease in tourist arrivals, of 48.1%, and a decrease in tourist nights, of 42.5%. Concerning the structure of total tourist nights, domestic tourist realised 9.0% and foreign tourist 91.0% of tourist nights.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili više dolazaka i noćenja u Dubrovačko-
-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji

 

 

Domestic tourists realised more arrivals and nights in the County of Dubrovnik-Neretva, the County of Split-Dalmatia and the County of Karlovac

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 277 tisuća dolazaka i 1,3 milijuna noćenja u srpnju 2020., što je 5,1% manje dolazaka i 8,6% manje noćenja turista nego u srpnju 2019.

 

Domestic tourists realised 277 thousand arrivals and 1.3 million nights in July 2020, which was 5.1% less tourist arrivals and 8.6% less tourist nights than in July 2019.

 

 

 

U odnosu na srpanj 2019. domaći turisti ostvarili su porast dolazaka i noćenja samo u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj (20,3% više dolazaka i 23,4% više noćenja), Karlovačkoj (13,3% više dolazaka i 6,8% više noćenja) te Splitsko-dalmatinskoj županiji (3,6% više dolazaka i 4,7% više noćenja).

 

Compared to July 2019, an increase in domestic tourist arrivals and nights was recorded only in the following counties: Dubrovnik-Neretva (20.3% more arrivals and 23.4% more nights), Karlovac (13.3% more arrivals and 6.8% more nights) and Split-Dalmatia (3.6% more arrivals and 4.7% more nights).

 

 

 

U srpnju 2020. domaći turisti ostvarili su najviše noćenja u Crikvenici (65 tisuća), slijede noćenja domaćih turista u Vodicama (42 tisuće), Biogradu na Moru (41 tisuća), Malom Lošinju (40 tisuća) te Zadru (39 tisuća).

 

In July 2020, domestic tourists spent the most nights in Crikvenica (65 thousand), followed by Vodice (42 thousand), Biograd na Moru (41 thousand), Mali Lošinj (40 thousand) and Zadar (39 thousand).

 

 

 

Noćenja turista iz Njemačke, Slovenije, Poljske i Češke čine 69% noćenja stranih turista

 

Nights realised by tourists from Germany, Slovenia, Poland and the Czech Republic accounted for 69% of foreign tourist nights

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 2,0 milijuna dolazaka i 13,3 milijuna noćenja, što je 51,2% manje dolazaka i 44,6% manje noćenja nego u srpnju 2019.

 

Foreign tourists realised 2.0 million arrivals and 13.3 million nights, which was 51.2% less arrivals and 44.6% less nights than in July 2019.

 

 

 

U srpnju 2020. turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja, i to 4,2 milijuna, što je 31,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Slovenije (16,2%), Poljske (11,7%), Češke (10,0%), Austrije (6,6%) i Mađarske (3,4%). Sve spomenute zemlje ostvarile su manje dolazaka i noćenja turista u srpnju 2020. u odnosu na srpanj 2019.

 

In July 2020, tourists from Germany realised the most nights, as much as 4.2 million, which was 31.3% of the total foreign tourist nights. They were followed by the nights realised by tourists from Slovenia (16.2%), Poland (11.7%), the Czech Republic (10.0%), Austria (6.6%) and  Hungary (3.4%). All those countries realised less tourist arrivals and nights in July 2020 than in July 2019.

 

 

 

Strani turisti u srpnju 2020. najviše noćenja ostvarili su u Rovinju (572 tisuće), Medulinu (476 tisuća), Poreču (389 tisuća), Novalji (336 tisuća) te Malom Lošinju (321 tisuća).

 

In July 2020, foreign tourists realised the most nights in Rovinj (572 thousand), Medulin (476 thousand), Poreč (389 thousand), Novalja (336 thousand) and Mali Lošinj (321 thousand).

 

 

 

Sobe, apartmani i kuće za odmor najpoželjnija vrsta smještaja

 

The most desirable types of accommodation were rooms, apartments and summer houses

 

 

 

U srpnju 2020. u sobama, apartmanima i kućama za odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 9,1 milijun noćenja, što je 61,7% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na srpanj 2019. zabilježen je pad dolazaka turista za 44,5% i pad noćenja turista za 37,9% u sobama, apartmanima i kućama za odmor.

 

In July 2020, the most tourist nights were realised in rooms, apartments and summer houses, as much as 9.1 million nights, which was 61.7% of the total realised tourist nights in commercial accommodation. Compared to July 2019, there was a decrease in tourist arrivals of 44.5% and a decrease in tourist nights of 37.9% in rooms, apartments and summer houses.

 

 

 

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 486 tisuća dolazaka turista i 3,6 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 37,2% i pad noćenja turista za 37,3% u odnosu na lanjski srpanj. U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 414 tisuća dolazaka turista i 1,9 milijuna noćenja, što je u odnosu na srpanj 2019. pad dolazaka za 61,4% i pad noćenja za 60,7%.

 

In the group Camping sites and camping grounds, there were 486 thousand tourist arrivals and 3.6 million tourist nights, which was a decrease in arrivals of 37.2% and a decrease in tourist nights of 37.3% compared to July of the previous year. In the group Hotels and similar accommodation, there were 414 thousand tourist arrivals and 1.9 million tourist nights, which was a decrease in arrivals of 61.4% and a decrease in nights of 60.7% compared to July 2019.

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Od siječnja 2020. detaljni mjesečni podaci dostupni su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Since January 2020, detailed monthly data have been available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

1) Privremeni podaci

1) Provisional data.

 

 

 

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor raspoloživo je najviše smještajnih jedinica

 

The largest number of accommodation units available in the group Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

U srpnju 2020. turistima je na raspolaganju bilo 364 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 964 tisuće stalnih postelja.

 

In July 2020, there were 364 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with 964 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turisti su na raspolaganju imali 215 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 59,1% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 574 tisuće stalnih postelja (što je 59,5% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

 

In the group Holiday and other short-stay accommodation, tourists had more than 215 thousand rooms, apartments and camping sites at their disposal (which was 59.1% of the total number of available rooms, apartments and camping sites), with 574 thousand permanent beds (which was 59.5% of the total number of available permanent beds).

 

 

 

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje turistima su na raspolaganju bile 84 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 23,2% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 253 tisuće stalnih postelja (što je 26,3% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

 

In the group Camping sites and camping grounds, tourists had
84 thousand rooms, apartments and camping sites at their disposal (which was 23.2% of the total number of available rooms, apartments and camping sites), with 253 thousand permanent beds (which was 26.3% of the total number of available permanent beds).

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 64 tisuće soba i apartmana (što je 17,7% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 136 tisuća stalnih postelja (što je 14,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 41,2%, a stalnih postelja 47,0%, dok je u srpnju 2019. prosječna popunjenost soba iznosila 80,9%, a stalnih postelja 93,2%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, there were 64 thousand rooms and apartments available to tourists (which was 17.7% of the total number of available rooms and apartments) with 136 thousand permanent beds (which was 14.1% of the total number of available permanent beds). An average occupancy rate of rooms in accommodation establishments in the group Hotels and similar accommodation was 41.2% and of permanent beds it was 47.0%, while in July 2019, an average occupancy rate of rooms was 80.9% and of permanent beds 93.2%.

 

 

 

U prvih sedam mjeseci 2020. turističkih noćenja manje je za 58,9% nego u istom razdoblju lani

 

In the first seven months of 2020, tourist nights decreased by 58.9% compared to the same period of the previous year

 

 

 

U prvih sedam mjeseci 2020. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 3,7 milijuna dolazaka i 19,9 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 65,8% i pad noćenja turista za 58,9% u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the first seven months of 2020, tourists realised 3.7 million arrivals and 19.9 million nights in commercial accommodation establishments, which was a decrease of 65.8% in tourist arrivals and of 58.9% in tourist nights, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

Domaći turisti u tom su razdoblju ostvarili 713 tisuća dolazaka i 2,4 milijuna noćenja, što je 42,6% manje dolazaka i 37,0% manje noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine.

 

Domestic tourists realised 713 thousand arrivals and 2.4 million nights in that period, which was 42.6% less arrivals and 37.0% less domestic tourist nights than in the same period of the previous year.

 

 

 

Strani turisti pak ostvarili su 3,0 milijuna dolazaka i 17,5 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. pad dolazaka za 68,8% i pad noćenja za 60,8%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (31,0%), Slovenije (17,4%), Poljske (9,8%), Češke (9,5%) i Austrije (7,4%). Sve spomenute zemlje ostvarile su manje dolazaka i noćenja turista u prvih sedam mjeseci 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

Foreign tourists realised 3.0 million arrivals and 17.5 million nights, which was a decrease in tourist arrivals of 68.8% and in tourist nights of 60.8%, as compared to the same period of 2019. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (31.0%), Slovenia (17.4%), Poland (9.8%), the Czech Republic (9.5%) and Austria (7.4%). All those countries recorded less tourist arrivals and nights in the first seven months of 2020 than in the same period of 2019.

 

 

 

Turisti u dobi do 14 godina ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged up to 14 realised the most tourist nights 

 

 

 

U prvih sedam mjeseci 2020. turisti u dobi do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 4,5 milijuna, što je 22,6% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti dobne skupine od 35 do 44 godine s ostvarenih 4,1 milijun noćenja, što je 20,5% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In the first seven months of 2020, tourists aged up to 14 realised the most nights, 4.5 million, which was 22.6% of the total realised nights. They were followed by tourists aged 35 to 44, who realised 4.1 million nights, which was 20.5% of the total realised nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2020.

I. − VII. 2020.

indeksi

Indices

VII. 2020.

VII. 2019.

indeksi

Indices

I. − VII. 2020.

I. − VII. 2019.

VII. 2020.

I. − VII. 2020.

indeksi

Indices

VII. 2020.

VII. 2019.

indeksi

Indices

I. − VII. 2020.

I. − VII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 245 831

3 710 682

51,9

34,2

14 666 043

19 900 637

57,5

41,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

277 404

712 755

94,9

57,4

1 324 271

2 399 407

91,4

63,0

Domestic tourists

Strani turisti

1 968 427

2 997 927

48,8

31,2

13 341 772

17 501 230

55,4

39,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SRPNJU 2020.            

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, JULY 2020

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi VII. 2020.

Indices VII. 2019.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci turista/ Arrivals

2 245 831

277 404

1 968 427

51,9

94,9

48,8

Republic of Croatia

 

noćenja turista/ Nights

14 666 043

1 324 271

13 341 772

57,5

91,4

55,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci turista/ Arrivals

448 983

56 253

392 730

64,7

99,9

61,6

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja turista/ Nights

2 906 807

263 395

2 643 412

66,1

91,0

64,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci turista/ Arrivals

94 182

9 628

84 554

47,8

113,4

44,9

County of Lika-Senj

 

noćenja turista/ Nights

524 221

43 542

480 679

57,5

108,6

55,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci turista/ Arrivals

299 272

52 376

246 896

61,7

92,5

57,6

County of Zadar

 

noćenja turista/ Nights

2 166 113

311 311

1 854 802

66,0

88,3

63,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci turista/ Arrivals

151 479

27 572

123 907

55,2

84,3

51,2

County of Šibenik-Knin

 

noćenja turista/ Nights

1 061 630

157 666

903 964

58,2

81,1

55,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci turista/ Arrivals

434 730

53 518

381 212

47,0

103,6

43,7

County of Split-Dalmatia

 

noćenja turista/ Nights

2 897 370

266 566

2 630 804

54,2

104,7

51,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci turista/ Arrivals

580 209

27 316

552 893

56,5

91,0

55,5

County of Istria

 

noćenja turista/ Nights

4 130 038

120 804

4 009 234

56,9

83,9

56,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci turista/ Arrivals

126 329

21 064

105 265

30,4

120,3

26,5

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja turista/ Nights

762 044

97 990

664 054

39,9

123,4

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci turista/ Arrivals

6 620

1 663

4 957

37,1

75,7

31,7

County of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

11 826

3 134

8 692

41,0

71,9

35,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci turista/ Arrivals

12 060

4 523

7 537

66,8

97,5

56,2

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja turista/ Nights

24 133

10 737

13 396

59,2

77,5

49,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci turista/ Arrivals

1 718

901

817

43,6

63,6

32,4

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja turista/ Nights

4 228

2 075

2 153

43,4

55,4

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci turista/ Arrivals

28 397

3 517

24 880

40,6

113,3

37,3

County of Karlovac

 

noćenja turista/ Nights

50 249

6 883

43 366

41,7

106,8

38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci turista/ Arrivals

7 722

1 639

6 083

81,1

73,1

83,6

County of Varaždin

 

noćenja turista/ Nights

13 110

3 463

9 647

58,8

38,7

72,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci turista/ Arrivals

736

353

383

40,1

64,2

29,8

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja turista/ Nights

1 912

817

1 095

53,8

66,4

47,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 116

792

324

53,2

66,0

36,1

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja turista/ Nights

3 089

2 026

1 063

40,6

40,7

40,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci turista/ Arrivals

744

538

206

51,6

53,7

46,8

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja turista/ Nights

1 676

1 229

447

35,7

36,3

34,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci turista/ Arrivals

950

726

224

65,6

94,7

32,9

County of Požega-Slavonia

 

noćenja turista/ Nights

2 597

1 830

767

66,9

82,7

45,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 981

707

1 274

46,1

66,0

39,4

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja turista/ Nights

2 948

1 057

1 891

40,7

40,1

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci turista/ Arrivals

3 784

2 600

1 184

46,2

67,2

27,4

County of Osijek-Baranja

 

noćenja turista/ Nights

9 250

5 576

3 674

47,1

65,8

32,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 762

1 162

600

51,6

68,7

34,9

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja turista/ Nights

3 800

2 386

1 414

54,8

66,8

42,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci turista/ Arrivals

5 346

2 365

2 981

59,5

108,1

43,9

County of Međimurje

 

noćenja turista/ Nights

14 468

5 294

9 174

49,2

91,4

38,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci turista/ Arrivals

37 711

8 191

29 520

23,8

62,9

20,3

City of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

74 534

16 490

58 044

26,0

66,1

22,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i pribavljanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici
(NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-
-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-
-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema čl. 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act
(NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off
-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-
-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity
Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson
-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na internetskim stranicama Eurostata http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia.The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishement.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all
-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat     Statistički ured Europske unije

 

CBS               Croatian Bureau of Statistics

NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat         Statistical Office of the European Communities

NN              Narodne novine

 

NKD 2007.     National Classification of Activities, 2007 version

SAD            Sjedinjene Američke Države

 

NN                 Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

USA               United States of America

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Suzana Nujić

Prepared by: Ivana Brozović and Suzana Nujić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148