image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 12. STUDENOGA 2020./ 12 NOVEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/9.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U RUJNU 2020.1)

TOURISM, SEPTEMBER 20201)

 

 

 

U posljednjemu ljetnom mjesecu 77,5% manje dolazaka i 69,8% manje noćenja turista u odnosu na rujan 2019.

 

There were 77.5% less tourist arrivals and 69.8% less tourist nights in the last summer month, as compared to September 2019

 

 

 

Komercijalni smještajni objekti u rujnu 2020. ostvarili su 488 tisuća dolazaka i 3,1 milijun noćenja turista, što čini samo 22,5% dolazaka i 30,2% noćenja u odnosu na lanjski rujan.

 

In September 2020, commercial accommodation establishments realised 488 thousand tourist arrivals and 3.1 million tourist nights, which was only 22.5% of tourist arrivals and 30.2% of tourist nights compared to September of the previous year.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 133 tisuće dolazaka i 409 tisuća noćenja u rujnu 2020., što je pad dolazaka za 24,1% i pad noćenja za 18,9% u odnosu na rujan 2019.

 

Domestic tourists realised 133 thousand arrivals and 409 thousand nights in September 2020, which was 24.1% less tourist arrivals and 18.9% less tourist nights than in September 2019.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 355 tisuća dolazaka i 2,7 milijuna noćenja u rujnu 2020., što je 82,2% manje dolazaka i 72,5% manje noćenja u odnosu na rujan 2019.

 

Foreign tourists realised 355 thousand arrivals and 2.7 million nights in September 2020, which was 82.2% less arrivals and 72.5% less nights than in September 2019.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 13,1% čine noćenja domaćih turista, a 86,9% noćenja stranih turista. Domaći turisti prosječno su ostvarili 3,1 noćenje po dolasku, dok su strani ostvarili
7,7 noćenja po dolasku u rujnu 2020.

 

Concerning the structure of total tourist nights, domestic tourists realised 13.1% and foreign tourists 86.9% of tourist nights. In September 2020, domestic tourists realised 3.1 nights and foreign tourists 7.7 nights per arrival on average.

 

 

 

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja turista iz Njemačke

 

The most tourist arrivals and nights realised by tourists from Germany

 

 

 

Unatoč znatnom padu dolazaka i noćenja turista iz Njemačke (pad dolazaka za 73,9% i pad noćenja za 61,2% u rujnu 2020. u odnosu na rujan 2019.), od stranih turista, turisti iz Njemačke u rujnu 2020. ostvarili su najviše dolazaka i noćenja, i to 105 tisuća dolazaka (29,7% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista) i 1,2 milijuna noćenja (43,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Turisti iz Njemačke prosječno su ostvarili 11,3 noćenja po dolasku.

 

Despite the significant fall of arrivals and nights of German tourists (a fall of 73.9% and nights of 61.2% in September 2020 compared to September 2019), tourists from Germany still realised the most foreign tourist arrivals and nights of all foreign tourists in September 2020, as much as 105 thousand arrivals (29.7% of the total foreign tourist arrivals) and 1.2 million tourist nights (43.7% of the total foreign tourist nights). German tourists realised 11.3 nights per arrival on average.

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Poljske (16,5%), Češke (10,9%), Austrije (3,6%), Ukrajine i Slovenije (svaka po 2,7%). Sve spomenute zemlje ostvarile su pad i dolazaka i noćenja turista u rujnu 2020. u odnosu na rujan 2019.

 

They were followed by the nights realised by tourists from Poland (16.5%), the Czech Republic (10.9%), Austria (3.6%) as well as Ukraine and Slovenia (2.7% each). All countries mentioned above realised less tourist arrivals and less tourist nights in September 2020, as compared to September 2019.

 

 

 

 

 

 

U Rovinju Rovigno najviše noćenja

 

The most tourist nights realised in Rovinj Rovigno

 

 

 

Rovinj – Rovigno je u rujnu 2020. ostvario najviše noćenja turista, i to 173 tisuće, od čega su strani turisti ostvarili 92,4% noćenja, a domaći 7,6%. U odnosu na rujan 2019. u Rovinju Rovigno je pao broj dolazaka i noćenja turista (73,3% manje dolazaka i 64,7% manje noćenja turista).

 

In September 2020, the most tourist nights in Croatia were realised in Rovinj – Rovigno, as much as 173 thousand, of which 92.4% were realised by foreign tourists and 7.6% by domestic tourists. Compared to September 2019, the number of tourist arrivals and nights in Rovinj – Rovigno decreased (73.3% less arrivals and 64.7% less tourist nights).

 

 

 

Od stranih turista, najviše noćenja u Rovinju Rovigno ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 96 tisuća noćenja, što čini 59,9% noćenja stranih turista. Slijede ih noćenja turista iz Austrije, Poljske, Češke i Srbije, koji su zajedno ostvarili 23,8% noćenja stranih turista.

 

The most foreign tourist nights in Rovinj – Rovigno were realised by tourists from Germany, as much as 96 thousand nights, which was 59.9% of the total foreign tourist nights. They were followed by tourist nights from Austria, Poland, the Czech Republic and Serbia, which together realised 23.8% of the total foreign tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Od siječnja 2020. detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Since January 2020, detailed monthly data have been available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

1) Privremeni podaci

1) Provisional data.

 

 

 

 

 

 

Već šesti mjesec zaredom najviše noćenja turista u sobama, apartmanima i kućama za odmor

 

For six months in a row, the most tourist nights realised in rooms, apartments and summer houses

 

 

 

U rujnu 2020. u sobama, apartmanima i kućama za odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 1,6 milijuna noćenja, što je 51,9% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. To je već šesti mjesec zaredom da je najviše noćenja turista ostvareno u toj vrsti smještaja. Ipak, u usporedbi s rujnom 2019. dolazaka turista manje je za 73,4%, a noćenja za 62,6%.

 

In September 2020, the most tourist nights were realised in rooms, apartments and summer houses, as much as 1.6 million, which made 51.9% of the total realised tourist nights in commercial accommodation establishments. It was for six consecutive months that the most tourist nights were realised that type of accommodation. However, compared to September 2019, tourist arrivals decreased by 73.4% and tourist nights by 62.6%.

 

 

 

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je gotovo 100 tisuća dolazaka turista i više od 804 tisuće noćenja, što je pad dolazaka za 71,8% i pad noćenja turista za 65,3% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 173 tisuća dolazaka turista i 667 tisuća noćenja, što je u odnosu na rujan 2019. pad dolazaka za 82,5% i pad noćenja za 81,2%.

 

Almost 100 thousand tourist arrivals and more than 804 thousand tourist nights were realised in the group Camping sites and camping grounds, which was a decrease in arrivals of 71.8% and in tourist nights of 65.3% compared to the same period of the previous year. In the group Hotels and similar accommodation, there were 173 thousand tourist arrivals and 667 thousand tourist nights realised, which was a decrease in arrivals of 82.5% and in nights of 81.2% compared to September 2019.

 

 

 

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor najviše smještajnih jedinica

 

The group Holiday and other short-stay accommodation had the most accommodation units available to tourists

 

 

 

Turistima je u rujnu 2020. na raspolaganju bilo 265 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 693 tisuće stalnih postelja.

 

In September 2020, there were 265 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with 693 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turisti su na raspolaganju imali 124 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 46,6% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 321 tisućom stalnih postelja (što je 46,3% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

 

In the group Holiday and other short-stay accommodation, tourists had 124 thousand rooms, apartments and camping sites at their disposal (which was 46.6% of the total number of available rooms, apartments and camping sites), with 321 thousand permanent beds (which was 46.3% of the total number of available permanent beds).

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo
59 tisuća soba i apartmana (što je 22,4% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 125 tisuća stalnih postelja (što je 18,0% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 22,3%, a stalnih postelja 20,3%, dok je u rujnu 2019. prosječna popunjenost soba iznosila 75,6%, a stalnih postelja 71,5%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, there were
59 thousand rooms and apartments available to tourists (which was 22.4% of the total number of available rooms and apartments) with
125 thousand permanent beds (which was 18.0% of the total number of available permanent beds). An average occupancy rate of rooms was 22.3% and of permanent beds it was 20.3%, while in September 2019, an average occupancy rate of rooms was 75.6% and of permanent beds 71.5%.

 

 

 

 

 

 

U razdoblju od srpnja do rujna 2020. turisti su ostvarili 46,4% dolazaka i 54,2% noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019.

 

In the period from July to September 2020, tourists realised 46.4% of tourist arrivals and 54.2% of tourist nights realised in the same period of 2019

 

 

 

U razdoblju od srpnja do rujna 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 5,2 milijuna dolazaka i 34,5 milijuna noćenja turista. U odnosu na isto razdoblje 2019. to je pad dolazaka turista, za 53,6%, i pad noćenja za 45,8%.

 

In the period from July to September 2020 there were 5.2 million arrivals and 34.5 million tourist nights realised in commercial accommodation establishments. Compared to the same period of 2019, it was a decrease in tourist arrivals of 53.6% and in tourist nights of 45.8%.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 823 tisuće dolazaka i 3,9 milijuna noćenja u razdoblju od srpnja do rujna 2020., što je porast dolazaka za 1,0% i porast noćenja za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the period from July to September 2020, domestic tourists realised 823 thousand tourist arrivals and 3.9 million tourist nights, which was an increase in arrivals of 1.0% and in tourist nights of 2.2%.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 4,4 milijuna dolazaka i 30,6 milijuna noćenja u razdoblju od srpnja do rujna 2020., što je 57,9% manje dolazaka i 48,9% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

Foreign tourists realised 4.4 million arrivals and 30.6 million nights in the period from July to September 2020, which was 57.9% less arrivals and 48.9% less nights compared to the same period of 2019.

 

 

 

 

 

 

U prvih devet mjeseci 2020. turisti su ostvarili 45,9% noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019.

 

In the first nine months of 2020, tourists realised 45.9% of nights realised in the same period of 2019

 

 

 

U prvih devet mjeseci 2020. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili gotovo 6,7 milijuna dolazaka i 39,7 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 62,4% i pad noćenja turista za 54,1% u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

In the first nine months of 2020, tourists realised almost 6.7 million arrivals and 39.7 million nights in commercial accommodation establishments, which was a decrease of 62.4% in tourist arrivals and of 54.1% in tourist nights, as compared to the same period of 2019.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su u prvih devet mjeseci 2020. 1,3 milijuna dolazaka i 5,0 milijuna noćenja, što je 28,7% manje dolazaka i 19,4% manje noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju 2019.

 

Domestic tourists realised 1.3 million arrivals and 5.0 million nights in that period, which was 28.7% less arrivals and 19.4% less tourist nights of domestic tourists than in the same period of 2019.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 5,4 milijuna dolazaka i 34,7 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. pad dolazaka za 66,1% i pad noćenja za 56,8%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (33,3%), Slovenije (13,5%), Poljske (12,4%), Češke (9,2%) i Austrije (5,9%). Sve spomenute zemlje ostvarile su manje dolazaka i noćenja turista u prvih devet mjeseci 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.

 

Foreign tourists realised 5.4 million arrivals and 34.7 million nights, which was a decrease in tourist arrivals of 66.1% and in tourist nights of 56.8% compared to the same period of 2019. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (33.3%), Slovenia (13.5%), Poland (12.4%), the Czech Republic (9.2%) and Austria (5.9%). All those countries recorded less tourist arrivals and nights in the first nine months of 2020 than in the same period of 2019.

 

 

 

 

 

 

Istarska županija vodeća po broju ostvarenih noćenja

 

 

The County of Istria first in the number of realised tourist nights

 

 

 

Istarska županija ostvarila je najviše noćenja turista u prvih devet mjeseci 2020., i to 11,2 milijuna noćenja, što je 28,2% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na prvih devet mjeseci 2019. u Istarskoj županiji zabilježen je pad noćenja turista za 56,1%.

 

The County of Istria realised the highest number of tourist nights in the first nine months of 2020, as much as 11.2 million nights, which was 28.2% of the total realised nights. Compared to the first nine months of 2019, there were 56.1% less tourist nights in the County of Istria

 

 

 

Slijede Splitsko-dalmatinska županija, s ostvarenih 7,7 milijuna noćenja, što je 19,5% od ukupno ostvarenih noćenja, i Primorsko-goranska županija sa 7,6 milijuna ostvarenih noćenja, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja u prvih devet mjeseci 2020. Obje spomenute županije u prvih devet mjeseci 2020. bilježe manje noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2019. (pad noćenja turista u Splitsko-dalmatinskoj za 54,9%, a u Primorsko-goranskoj za 47,9%).

 

It was followed by the County of Split-Dalmatia with 7.7 million tourist nights, which was 19.5% of the total nights, and the County of Primorje-Gorski kotar with 7.6 million tourist nights, which was 19.2% of the total tourist nights in the first nine months of 2020. Both counties recorded fewer tourist nights than in the same period of 2019 (decrease of 54.9% in the County of Split-Dalmatia and of 47.9% in the County of Primorje-Gorski kotar).

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti najviše noćili u Crikvenici, a strani turisti u Rovinju Rovigno

 

Domestic tourists spent the most nights in Crikvenica and foreign tourists in Rovinj – Rovigno

 

 

 

Domaći turisti najviše noćenja u prvih devet mjeseci 2020. ostvarili su u Crikvenici, Gradu Zagrebu, Zadru, Vodicama, Biogradu na Moru i Malom Lošinju, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista.

 

Domestic tourists realised the most nights in the first nine months of 2020

In Crikvenica, the City of Zagreb, Zadar, Vodice, Biograd na Moru and Mali Lošinj, which was 19.2% of the total realised domestic tourist nights.

 

 

 

Strani turisti najviše noćenja u prvih devet mjeseci 2020. ostvarili su u Rovinju – Rovigno, Medulinu, Poreču – Parenzo, Umagu – Umago, Malom Lošinju i Novalji, što je 18,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

Foreign tourists realised the most nights in the first nine months of 2020 in Rovinj – Rovigno, Medulin, Poreč – Parenzo, Umag – Umago, Mali Lošinj and Novalja, which was 18.3% of the total realised foreign tourist nights.

 

 

 

 

 

 

Turisti u dobi do 14 godina ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged up to 14 realised the most tourist nights

 

 

 

U prvih devet mjeseci 2020. turisti u dobi do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 8,8 milijuna, što je 22,1% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti dobne skupine od 35 do 44 godine s ostvarenih 8,1 milijun noćenja, što je 20,4% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

In the first nine months of 2020, tourists aged up to 14 realised the most nights, 8.8 million, which was 22.1% of the total realised nights. They were followed by tourists aged from 35 to 44 with 8.1 million nights, which was 20.4% of the total realised nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

IX. 2020.

I. − IX. 2020.

indeksi

Indices

IX. 2020.

IX. 2019.

indeksi

Indices

I. − IX. 2020.

I. − IX. 2019.

IX. 2020.

I. − IX. 2020.

indeksi

Indices

IX. 2020.

IX. 2019.

indeksi

Indices

I. − IX. 2020.

I. − IX. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

488 212

6 666 851

22,5

37,6

3 126 065

39 723 963

30,2

45,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

133 333

1 258 246

75,9

71,3

409 387

4 980 146

81,1

80,6

Domestic tourists

Strani turisti

354 879

5 408 605

17,8

33,9

2 716 678

34 743 817

27,5

43,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U RUJNU 2020.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, SEPTEMBER 2020

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi IX. 2020.

Indices IX. 2019.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci turista/ Arrivals

488 212

133 333

354 879

22,5

75,9

17,8

Republic of Croatia

 

noćenja turista/ Nights

3 126 065

409 387

2 716 678

30,2

81,1

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci turista/ Arrivals

90 090

28 518

61 572

28,0

102,3

21,0

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja turista/ Nights

589 405

90 264

499 141

34,9

96,2

31,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci turista/ Arrivals

16 201

4 240

11 961

19,0

100,3

14,8

County of Lika-Senj

 

noćenja turista/ Nights

74 326

10 870

63 456

29,9

107,1

26,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci turista/ Arrivals

36 395

12 372

24 023

22,1

94,0

15,8

County of Zadar

 

noćenja turista/ Nights

281 396

54 533

226 863

30,7

99,0

26,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci turista/ Arrivals

19 641

5 722

13 919

19,1

53,9

15,1

County of Šibenik-Knin

 

noćenja turista/ Nights

144 148

23 911

120 237

25,9

63,9

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci turista/ Arrivals

82 324

14 342

67 982

19,0

61,2

16,6

County of Split-Dalmatia

 

noćenja turista/ Nights

591 037

56 800

534 237

27,1

71,9

25,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci turista/ Arrivals

125 901

21 316

 104 585

25,5

76,8

22,4

County of Istria

 

noćenja turista/ Nights

1 045 492

62 645

982 847

33,0

77,2

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci turista/ Arrivals

40 879

8 932

 31 947

14,1

92,1

11,4

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja turista/ Nights

232 653

32 332

200 321

21,0

99,7

18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci turista/ Arrivals

4 239

1 972

2 267

28,0

65,4

18,7

County of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

9 128

3 912

5 216

38,3

73,8

28,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci turista/ Arrivals

8 028

5 223

2 805

51,5

76,8

31,9

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja turista/ Nights

16 233

12 140

4 093

53,2

77,5

27,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci turista/ Arrivals

1 376

952

424

37,7

53,9

22,5

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja turista/ Nights

3 397

2 582

815

43,7

57,7

24,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci turista/ Arrivals

8 549

3 382

5 167

21,1

124,2

13,7

County of Karlovac

 

noćenja turista/ Nights

15 221

6 190

9 031

23,8

121,9

15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci turista/ Arrivals

5 357

2 314

3 043

66,3

83,0

57,5

County of Varaždin

 

noćenja turista/ Nights

9 142

4 434

4 708

49,8

58,9

43,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci turista/ Arrivals

708

517

191

31,2

44,4

17,3

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja turista/ Nights

1 800

1 219

581

46,3

59,3

31,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 158

966

192

49,2

63,6

23,0

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja turista/ Nights

4 389

3 664

725

59,9

72,5

32,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci turista/ Arrivals

680

553

127

38,0

44,2

23,6

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja turista/ Nights

1 310

942

368

29,7

29,9

29,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci turista/ Arrivals

871

744

127

43,0

51,1

22,4

County of Požega-Slavonia

 

noćenja turista/ Nights

1 778

1 489

289

41,2

48,5

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 379

593

786

36,8

43,7

32,8

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja turista/ Nights

2 264

990

1 274

37,9

41,0

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci turista/ Arrivals

5 448

4 160

1 288

41,9

55,1

23,7

County of Osijek-Baranja

 

noćenja turista/ Nights

13 305

7 946

5 359

54,2

60,2

47,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci turista/ Arrivals

2 576

2 087

489

27,7

31,7

18,0

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja turista/ Nights

4 924

3 745

1 179

29,8

32,6

23,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci turista/ Arrivals

3 161

1 978

1 183

51,1

63,3

38,7

County of Međimurje

 

noćenja turista/ Nights

9 022

4 214

4 808

66,9

71,3

63,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci turista/ Arrivals

33 251

12 450

20 801

21,4

70,0

15,1

City of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

75 695

24 565

51 130

28,1

78,7

21,5

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i pribavljanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici
(NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-
-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-
-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema čl. 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act
(NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off
-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-
-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity
Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson
-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na internetskim stranicama Eurostata http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 


Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia.The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishement.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all
-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 


Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

USA

United States of America

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148