GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 11. VELJAČE 2021./ 11 FEBRUARY, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.3.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U PROSINCU 2020.1)

TOURISM, DECEMBER 20201)

 

 

 

U posljednjemu mjesecu 2020. ostvareno samo 16,8% dolazaka i 23,7% noćenja turista u odnosu na prošlogodišnji prosinac

 

In the last month of 2020, only 16.8% of tourist arrivals and 23.7% of tourist nights were realised compared to December last year

 

 

 

S obzirom na okolnosti daljnjeg širenja bolesti COVID-19, ograničenja  međunarodnih putovanja i uvođenje novih epidemioloških mjera u Hrvatskoj, koje su stupile na snagu krajem studenoga, u prosincu 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvarene su samo 62 tisuće dolazaka i 184 tisuće noćenja turista, što je za 83,2% manje dolazaka i za 76,3% manje noćenja turista u odnosu na prosinac 2019.

 

Given the circumstances of further spread of the COVID-19, restrictions on international travel and the introduction of new epidemiological measures in Croatia, which took effect in late November, there were only 62 thousand arrivals and 184 thousand tourist nights in December 2020, which was 83.2% less tourist arrivals and 76.3% less tourist nights compared to December 2019.

 

 

 

Domaći turisti ostvarili su 47 tisuća dolazaka i 102 tisuće noćenja, što je pad dolazaka za 64,8% i pad noćenja turista za 60,0% u odnosu na prosinac 2019.

 

Domestic tourists realised 47 thousand arrivals and 102 thousand nights, which was a decrease in tourist arrivals of 64.8% and a decrease in tourist nights of 60.0% compared to December 2019.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 16 tisuća dolazaka i 82 tisuće noćenja, što je pad dolazaka za 93,4% i pad noćenja turista za 84,3% u odnosu na prosinac 2019.

 

Foreign tourists realised 16 thousand arrivals and 82 thousand nights, which was a decrease in tourist arrivals of 93.4% and a decrease in tourist nights of 84.3% compared to December 2019.

 

 

 

 

 

 

Turisti iz SAD-a ostvarili 15,0% stranih noćenja

 

Tourists from the USA realised 15.0% of foreign tourist nights

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista u prosincu 2020. ostvarili su turisti iz SAD-a, i to 12 tisuća, što je 15,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Prosječno su ostvarili 10,2 noćenja po dolasku.

 

In December 2020, tourists from the USA realised the most foreign tourist nights, as much as 12 thousand, which was 15.0% of the total foreign tourist nights. They realised 10.2 nights per arrival on average.

 

 

 

Najviše noćenja turista iz SAD-a ostvareno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (3 877 noćenja) i Gradu Zagrebu (3 459 noćenja), što ukupno čini 59,7%.

 

The highest number of nights realised by tourists from the USA was recorded in the County of Split-Dalmatia (3 877 tourist nights) and in the City of Zagreb (3 459 tourist nights), which makes a total of 59.7%.

 

 

 

Slijede noćenja turista iz Njemačke (12,0%), Italije (9,2%), Bosne i Hercegovine (4,7%), Slovenije (4,1%) te Francuske i Ujedinjene Kraljevine (svaka po 3,9%). Sve navedene zemlje ostvarile su pad dolazaka i noćenja turista u prosincu 2020. u odnosu na prosinac 2019.

 

They were followed by the nights realised by tourists from Germany (12.0%), Italy (9.2%), Bosnia and Herzegovina (4.7%), Slovenia (4.1%), France and the United Kingdom (3.9% each). All these countries realised a decrease in tourist arrivals and nights in December 2020 compared to December 2019.

 

 

 

 

 

 

Sobe, apartmani i kuće za odmor ostvarili 53,9% svih noćenja u prosincu 2020.

 

Rooms, apartments and summer houses accounted for 53.9% of all tourist nights in December 2020

 

 

 

Najtraženija vrsta smještaja u prosincu 2020. bile su sobe, apartmani i kuće za odmor, a ostvarili su 99 tisuća noćenja, što je 53,9% od ukupno ostvarenih noćenja. U toj vrsti smještaja bilo je 73,6% manje dolazaka i 56,5% manje noćenja turista u odnosu na prosinac 2019.

 

The most sought-after type of accommodation in December 2020 were rooms, apartments and summer houses, where 99 thousand tourist nights were realised, which was 53.9% of the total realised tourist nights. In this type of accommodation, there were 73.6% fewer tourist arrivals and 56.5% fewer tourist nights compared to December 2019.

 

 

 

Slijede noćenja ostvarena u hotelima, i to 64 tisuće, što je 34,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U hotelima je u prosincu 2020. u odnosu na prosinac 2019. bilo 86,5% manje dolazaka i isto toliko manje noćenja.

 

Tourist nights realised in hotels followed, with 64 thousand, which was 34.8% of the total tourist nights. In December 2020, compared to December 2019, there were 86.5% fewer tourist arrivals as well as tourist nights in hotels.

 

 

 

 

 

 

Napomena

 

Notice

 

 

 

Od siječnja 2020. detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Since January 2020, detailed monthly data have been available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr, under "CBS Databases", where it is possible to browse and print data in various forms. Databases are updated at the monthly basis.

 

 

 

 

431-g1_g 1-2

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo 20 tisuća soba
i apartmana

 

The group Hotels and similar accommodation had 20 thousand available rooms and apartments

 

 

 

Turisti su u prosincu 2020. na raspolaganju imali 47 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 112 tisuća stalnih postelja.

 

In December 2020, tourists had 47 thousand rooms, apartments and camping sites with 112 thousand permanent beds at their disposal.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 20 tisuća soba i apartmana (što je 41,9% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 38 tisuća stalnih postelja (što je 34,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 7,7%, a stalnih postelja 6,2%, dok je u prosincu 2019. prosječna popunjenost soba iznosila 28,8%, a stalnih postelja 25,7%.

 

In the group Hotels and similar accommodation, there were 20 thousand rooms and apartments available to tourists (which was 41.9% of the total number of available rooms and apartments) with 38 thousand permanent beds (which was 34.1% of the total number of available permanent beds). An average occupancy rate of rooms was 7.7% and of permanent beds it was 6.2%, while in December 2019, an average occupancy rate of rooms was 28.8% and of permanent beds 25.7%.

 

 

 

 

 

 

Turisti u dobi od 25 do 34 godine ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged 25 to 34 realised the most tourist nights

 

 

 

U prosincu 2020. turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 46 tisuća noćenja, što je 25,0% od ukupno ostvarenih noćenja. U toj dobnoj skupini domaći turisti ostvarili su 56,6%, a strani turisti 43,4% noćenja.

 

In December 2020, tourists aged 25 to 34 realised the most nights, as much as 46 thousand, which accounted for 25.0% of the total realised tourist nights. In this age group domestic tourists realised 56.6%, and foreign tourists 43.4% of tourist nights.

 

 

 

Turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su 41 tisuću noćenja, što je 22,3% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

They were followed by tourists aged 35 to 44, who realised 41 thousand nights, which accounted for 22.3% of the total realised nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XII. 2020.

I. − XII. 2020.

indeksi

Indices

XII. 2020.

XII. 2019.

indeksi

Indices

I. − XII. 2020.

I. − XII. 2019.

XII. 2020.

I. − XII. 2020.

indeksi

Indices

XII. 2020.

XII. 2019.

indeksi

Indices

I. − XII. 2020.

I. − XII. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

62 460

7 001 128

16,8

35,8

183 967

40 794 455

23,7

44,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

46 770

1 455 849

35,2

65,8

101 793

5 415 391

40,0

76,3

Domestic tourists

Strani turisti

15 690

5 545 279

6,6

32,0

82 174

35 379 064

15,7

42,0

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U PROSINCU 2020.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTIES, DECEMBER 2020

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi XII. 2020.

Indices XII. 2019.

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci turista/ Arrivals

62 460

46 770

15 690

16,8

35,2

6,6

Republic of Croatia

 

noćenja turista/ Nights

183 967

101 793

82 174

23,7

40,0

15,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci turista/ Arrivals

10 151

8 336

1 815

24,4

61,6

6,5

County of Primorje-Gorski kotar

 

noćenja turista/ Nights

29 901

19 482

10 419

27,2

65,7

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci turista/ Arrivals

2 144

1 895

249

29,7

101,2

4,6

County of Lika-Senj

 

noćenja turista/ Nights

4 112

3 325

787

39,8

105,1

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

dolasci turista/ Arrivals

2 175

1 626

549

16,2

39,4

5,9

County of Zadar

 

noćenja turista/ Nights

7 863

3 778

4 085

28,6

48,1

20,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

dolasci turista/ Arrivals

898

676

222

15,7

26,6

7,0

County of Šibenik-Knin

 

noćenja turista/ Nights

3 986

1 935

2 051

37,6

45,0

32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

dolasci turista/ Arrivals

5 883

4 305

1 578

18,6

37,1

7,9

County of Split-Dalmatia

 

noćenja turista/ Nights

24 711

9 950

14 761

35,6

45,7

31,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

dolasci turista/ Arrivals

7 813

6 368

1 445

16,6

59,9

4,0

County of Istria

 

noćenja turista/ Nights

27 408

15 401

12 007

22,4

63,6

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

dolasci turista/ Arrivals

2 940

1 892

1 048

10,4

40,9

4,5

County of Dubrovnik-Neretva

 

noćenja turista/ Nights

11 209

3 940

7 269

21,3

45,4

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

dolasci turista/ Arrivals

1 766

1 230

536

18,4

29,6

9,9

County of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

3 630

2 442

1 188

22,7

34,8

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

dolasci turista/ Arrivals

4 258

4 069

189

36,4

53,1

4,7

County of Krapina-Zagorje

 

noćenja turista/ Nights

8 079

7 606

473

29,4

44,1

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

dolasci turista/ Arrivals

467

330

137

15,9

17,2

13,6

County of Sisak-Moslavina

 

noćenja turista/ Nights

1 176

794

382

15,1

14,2

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

dolasci turista/ Arrivals

2 334

2 106

228

31,6

66,6

5,4

County of Karlovac

 

noćenja turista/ Nights

4 620

4 057

563

41,1

76,1

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 500

1 297

203

26,9

38,4

9,2

County of Varaždin

 

noćenja turista/ Nights

3 089

2 487

602

28,9

35,7

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

dolasci turista/ Arrivals

212

178

34

14,8

16,0

10,6

County of Koprivnica-Križevci

 

noćenja turista/ Nights

378

274

104

13,0

12,6

14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bjelovarsko-bilogorska županija

dolasci turista/ Arrivals

337

298

39

18,1

21,5

8,3

County of Bjelovar-Bilogora

 

noćenja turista/ Nights

1 310

1 173

137

25,7

30,8

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

dolasci turista/ Arrivals

192

158

34

20,1

26,9

9,3

County of Virovitica-Podravina

 

noćenja turista/ Nights

303

234

69

15,8

21,9

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

dolasci turista/ Arrivals

393

363

30

33,5

39,4

12,0

County of Požega-Slavonia

 

noćenja turista/ Nights

875

770

105

34,2

40,1

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

dolasci turista/ Arrivals

802

468

334

33,6

42,7

25,9

County of Slavonski Brod-Posavina

 

noćenja turista/ Nights

1 294

742

552

34,1

39,3

28,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 885

1 584

301

27,5

31,9

16,0

County of Osijek-Baranja

 

noćenja turista/ Nights

3 604

2 659

945

26,8

30,2

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 055

877

178

18,9

17,8

27,6

County of Vukovar-Sirmium

 

noćenja turista/ Nights

1 751

1 383

368

21,9

21,2

24,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

dolasci turista/ Arrivals

1 125

1 043

82

17,6

26,1

3,4

County of Međimurje

 

noćenja turista/ Nights

2 135

1 928

207

15,8

24,3

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

dolasci turista/ Arrivals

14 130

7 671

6 459

10,6

17,2

7,2

City of Zagreb

 

noćenja turista/ Nights

42 533

17 433

25 100

17,0

22,1

14,7

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i pribavljanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

 

The purpose of the statistical survey is to monitor the tourist activity  realised in commercial accommodation establishments and to provide internationally comparable data in accordance with European standards for tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia. The basic indicators are the following: tourist arrivals and nights by country of residence, types of accommodation establishments, tourists by sex and age groups, mode of arrival as well as the number of rooms and permanent beds.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

 

The observation units are all legal entities and parts thereof, natural persons as well as households that provide short-stay accommodation services to tourists.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has been taking over data on tourist traffic (the number of tourist arrivals and nights) and accommodation capacities from the Croatian National Tourist Board, extracting them from the eVisitor system, and further processes them statistically.

 

 

 

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

 

By publishing the Ordinance on Managing Tourist Records and the Form and Content of the Check-in Form for Checking in Tourists in Tourist Boards (NN, No. 126/15), the eVisitor system has officially become the central electronic system for checking in or checking out tourists in the Republic of Croatia, in effect since 1 January 2016.

 

 

 

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Monthly data in this First Release are considered provisional until final data for the current year have been published. Monthly data are retrieved on the seventh day in a month for the previous month.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

 

Reporting units are all business entities (enterprises/trade companies, craftsmen, institutions, associations, etc.) and parts thereof engaged in providing accommodation services in tourism: health institutions for their own establishments in which persons stay for medical rehabilitation (costs are on persons themselves); business entities that founded or take care of mountain resorts; business entities that use schools, homes and similar establishments as temporary accommodation capacities during school vacations.

 

 

 

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

 

All accommodation establishments categorised according to the Ordinance on Classification, Minimum Standards and Categorization of Accommodation Establishments (NN, Nos 48/02, 108/02, 132/03, 73/04, 67/06, 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14, 92/14, 9/16, 54/16, 56/16, 61/16 and 69/17) are as follows: hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, special-standard hotels, spa-type accommodation, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses, guest houses, camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments, rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, overnight accommodations, vacation establishments for children, hostels, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishments.

 

 

 

Prema čl. 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

 

Pursuant to Article 29 of the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), this statistical survey also covers organised off-site camping sites. During sports, scout, cultural/artistic and similar events as well as during organised trips in canoes and similar vessels on sea, rivers and lakes, or by bikes etc., organised off-site camping is allowed on spaces provided for it.

 

 

 

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

 

Save the accommodation establishments categorised by the Ordinance, this statistical survey also encompasses the following establishments offering accommodation services: spas, inns offering accommodation services and uncategorised establishments.

 

 

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih poselja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objektu za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

 

Accommodation establishments in households, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), are establishments in which accommodation services are provided in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, 20 beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 10 accommodation units, that is, for up to 30 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age. Accommodation services on private family farms, according to the Hotel and Restaurant Activity Act (NN, Nos 85/15, 121/16 and 99/18), means accommodation services in a room, suite, summer house or summer house – Robinson-type accommodation with the total of 10 rooms, that is, for up to 20 permanent beds (extra beds are not included) as well as accommodation services in camping sites, quickstop camping or quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments with the total of 20 accommodation units, that is, for up to 60 guests at the same time, which does not include children up to 12 years of age.

 

 

 

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na internetskim stranicama Eurostata http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

 

Pursuant to the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, data on tourist arrivals and nights in the Republic of Croatia according to the NKD 2007., division 55, groups 55.1 Hotels and similar accommodation, 55.2 Holiday and other short-stay accommodation and 55.3 Camping sites and camping grounds are submitted to the Eurostat on a monthly basis. Data submitted on group 55.1 Hotels and similar accommodation also include information on occupancy rates of permanent beds and rooms (net). The mentioned data are published on Eurostat’s web site http://ec.europa.eu/eurostat and are comparable to EU Member States data.

 

 

 

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

 

The data do not include non-commercial tourist traffic (the stay of owners and their relatives and friends in villas and summer houses as well as of tourists in other establishments where accommodation service is not charged, e.g., when they are accommodated by citizens of a tourist town/municipality). Non-commercial tourist traffic is covered by a separate statistical survey.

 

 

 

 

 

 


Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

 

Aggregate data for which there are reasons for keeping their confidentiality in line with the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and with the Regulation No. 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European statistics are treated as confidential and are not published.

 

 

 

 

 

 


Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to or staying in a main destination outside their usual environment for less than a year, for the purposes of leisure, business or other personal purposes other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia. It is available via internet with no need for any additional software installations.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

 

Checking in and checking out the tourists who are entered into the eVisitor system is authorised on the basis of a secure access to the eVisitor authentication protocol which ensures the conditions for a safe and correct electronic check-in and check-out.

 

 

 

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board (CNTB).

 

 

 

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

CNTB is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and concept of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia.The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian National Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.


 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of usual residence, spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment for reasons of rest, recreation, health, study, sport, religion, family, business, public tasks or meeting. Excluded are persons staying at their place of usual residence for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed from the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, border-line workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons, nomads and persons in transit.

 

 

 

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Domestic tourist is a person permanently residing in the Republic of Croatia who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment outside his or her place of permanent residence.

 

 

 

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

 

Foreign tourist is a person permanently residing outside the Republic of Croatia who temporarily resides in the Republic of Croatia and who spends at least one night in a hotel or some other accommodation establishment.

 

 

 

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

 

Tourist arrival is the number of persons (tourists) who arrived and registered their stay in an accommodation establishment. Consequently, in case tourists change the accommodation establishment they stay in, they are re-registered, which results in data ambiguity. Statistics thus register the number of tourist arrivals and not the number of tourists.

 

 

 

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

 

Tourist nights refer to every registered overnight stay of a person (tourist) in an accommodation establishment.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Residence is the place where a person came with the intention of permanently staying there.

 

 

 

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

 

Age group of tourists is presented according to the years of age at the time of a stay in a tourist accommodation establishment.

 

 

 

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

 

Accommodation capacities are presented as the number of rooms, apartments and camping sites, and the number of permanent beds. The application of the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics means that the capacity of an accommodation establishment presented is taken over from the month when it reached its maximum.

 

 

 

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

 

Permanent beds are those that are regularly available to guests.

 

 

 

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of permanent beds (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of nights by the number of beds on offer and the number of days when the beds are actually available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

 

Occupancy rate of bedrooms (net) in the reference period is obtained by dividing the total number of bedrooms used during the reference period by the number of bedrooms available for use during the reference period. The data is expressed as a percentage.

 

 

 

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

 

Division 55 of the NKD 2007. includes short-stay accommodation service activities to tourists. Particular units may only provide accommodation services, while others may combine the services of accommodation, catering and/or recreation equipment. Tourist accommodation establishments listed in this division are broken down into four groups.

 

 

 

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

 

Group 55.1 Hotels and similar accommodation includes the following types of accommodation establishments: hotels, heritage hotels, all
-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa-type accommodation, special standard hotels, tourist resorts, tourist apartments, boarding houses and guest houses.

 

 

 


Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

 

Group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation includes rooms, apartments, studio-type suites, summer houses, rural summer houses, hostels, spas, overnight accommodation, vacation establishments for children, inns offering accommodation services, mountain lodges, hunting lodges, pupils’ homes or students’ homes and Robinson-type accommodation establishment.

 

 

 

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

 

Group 55.3 Camping sites and camping grounds include camping sites, small camps, quickstop camping, quickstop camping – Robinson-type accommodation establishments and organised off-site camping sites.

 

 

 

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

 

Group 55.9 Other accommodation includes uncategorised establishments.

 

 

 


 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties, cities and municipalities are given by the territorial constitution according to the Act on County, City and Municipality Areas in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

Kratice

 

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

COVID-19

bolest prouzročena koronavirusom

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

COVID-19

COrona VIrus Disease-19

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

USA

United States of America

 

flag_yellow_low

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

Prepared by: Ivana Brozović and Jasna Perko

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148