GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 31. OŽUJKA 2021./ 31 MARCH, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.3.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET U 2020.

 

NON-COMMERCIAL TOURISM ACTIVITY, 2020

 

 

 

U 2020. pandemija prouzročena koronavirusom ostavila trag na dolaske i noćenja turista u nekomercijalnome turističkom smještaju

 

In 2020, the COVID-19 pandemic left a mark on tourist arrivals and nights in non-commercial accommodation establishments

 

 

 

U 2020. u nekomercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 456 tisuća dolazaka i 11,2 milijuna noćenja turista. Ograničenja u putovanjima, zatvaranje granica i donošenje epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj i svijetu, kako bi se spriječilo širenje zaraze, utjecali su na pad dolazaka turista za 11,5% te pad noćenja za 14,9% u nekomercijalnom smještaju u 2020. u odnosu na 2019.

 

In 2020, there were 456 thousand tourist arrivals and 11.2 million tourist nights in non-commercial accommodation establishments. Travel restrictions, border closures and the adoption of epidemiological measures in Croatia and around the world, in order to prevent the spread of the infection, had a direct impact on the decrease in tourist arrivals of 11.5% and in tourist nights of 14.9% in non-commercial accommodation in Croatia in 2020 compared to 2019.

 

 

 

Domaći turisti u nekomercijalnom smještaju ostvarili su 119 tisuća dolazaka i 5,3 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 14,6% i pad noćenja za 14,3% u odnosu na 2019. Strani turisti ostvarili su 337 tisuća dolazaka i 5,9 milijuna noćenja, što je za 10,4% manje dolazaka i za 15,4% manje noćenja u odnosu na 2019. Domaći turisti ostvarili su prosječno 44,7, a strani turisti 17,4 noćenja.

 

Domestic tourists realised 119 thousand arrivals and 5.3 million nights, which was a decrease in tourist arrivals of 14.6% and in tourist nights of 14.3%, as compared to 2019. Foreign tourists realised 337 thousand arrivals and 5.9 million nights, which was 10.4% less tourist arrivals and 15.4% less tourist nights in non-commercial accommodation than in 2019. Domestic tourists realised 44.7 nights on average, as compared to 17.4 nights realised by foreign tourists.

 

 

 

 

 

Turisti iz Slovenije ostvarili najviše noćenja stranih turista

 

The most foreign nights realised by tourists from Slovenia

 

 

 

U strukturi ukupnih noćenja stranih turista koji su boravili u nekomercijalnim smještajnim objektima najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (59,0%). Slijede turisti iz Njemačke (10,3%), Bosne i Hercegovine (7,2%), Austrije (4,2%), Srbije (3,4%) i Italije (2,5%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 13,4% noćenja.

 

Concerning the structure of the total nights of foreign tourists who stayed in non-commercial accommodation establishments, the largest number of nights was realised by the tourists from Slovenia (59.0%). These were followed by the tourists from Germany (10.3%), Bosnia and Herzegovina (7.2%), Austria (4.2%), Serbia (3.4%), and Italy (2.5%). Tourists from other countries realised 13.4% of nights

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija ostvarila najviše noćenja u nekomercijalnom smještaju

 

The County of Zadar recorded the most tourist nights in non-commercial accommodation establishments

 

 

 

U 2020. u Zadarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista u nekomercijalnim smještajnim objektima, i to 3,9 milijuna noćenja turista. Slijede Primorsko-goranska županija s 3,0 milijuna noćenja turista te Istarska županija s 1,8 milijuna noćenja turista.

 

In 2020, the largest number of tourist arrivals and nights in non-commercial accommodation establishments was recorded in the County of Zadar, as much as 3.9 million nights, followed by the County of Primorje-Gorski kotar with 3.0 million nights and the County of Istria with 1.8 million nights.

 

 

 

1.      DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2020.

         TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN NON-COMMERCIAL ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS, 2020

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2020.

2019.

2020.

indeksi

Indices

2020.

2019.

2019.

2020.

indeksi

Indices

2020.

2019.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

515 425

455 965

88,5

13 145 966

11 193 005

85,1

100,0

24,5

Total

 

 

Domaći turisti

139 822

119 445

85,4

6 228 372

5 340 311

85,7

47,7

44,7

Domestic tourists

Strani turisti

375 603

336 520

89,6

6 917 594

5 852 694

84,6

52,3

17,4

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA U 2020.

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE, 2020

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

Struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

Prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights per arrival

Ukupno − strani turisti

336 520

5 852 694

100,0

17,4

Total foreign tourists

 

 

 

 

Albanija

266

10 348

0,2

38,9

Albania

Austrija

13 264

243 871

4,2

18,4

Austria

Belgija

969

19 317

0,3

19,9

Belgium

Bjelorusija

17

202

0,0

11,9

Belarus

Bosna i Hercegovina

24 207

420 713

7,2

17,4

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

103

1 835

0,0

17,8

Bulgaria

Cipar

31

571

0,0

18,4

Cyprus

Crna Gora

315

6 877

0,1

21,8

Montenegro

Češka

9 209

128 575

2,2

14,0

Czech Republic

Danska

446

7 464

0,1

16,7

Denmark

Estonija

30

582

0,0

19,4

Estonia

Finska

34

638

0,0

18,8

Finland

Francuska

1 375

23 604

0,4

17,2

France

Grčka

32

688

0,0

21,5

Greece

Irska

99

1 861

0,0

18,8

Ireland

Island

3

88

0,0

29,3

Iceland

Italija

7 930

147 449

2,5

18,6

Italy

Kosovo

445

11 577

0,2

26,0

Kosovo

Letonija

56

1 343

0,0

24,0

Latvia

Lihtenštajn

23

458

0,0

19,9

Liechtenstein

Litva

86

1 434

0,0

16,7

Lithuania

Luksemburg

119

2 193

0,0

18,4

Luxembourg

Mađarska

7 990

116 998

2,0

14,6

Hungary

Sjeverna Makedonija1)

1 478

55 663

1,0

37,7

North Macedonia1)

Malta

11

316

0,0

28,7

Malta

Nizozemska

1 297

26 196

0,4

20,2

Netherlands

Norveška

192

5 465

0,1

28,5

Norway

Njemačka

34 414

602 680

10,3

17,5

Germany

Poljska

6 229

66 641

1,1

10,7

Poland

Portugal

60

961

0,0

16,0

Portugal

Rumunjska

378

5 136

0,1

13,6

Romania

Rusija

829

17 549

0,3

21,2

Russian Federation

Slovačka

4 870

82 932

1,4

17,0

Slovakia

Slovenija

201 443

3 454 394

59,0

17,1

Slovenia

Srbija

9 465

201 506

3,4

21,3

Serbia

Španjolska

185

3 481

0,1

18,8

Spain

Švedska

1 280

27 277

0,5

21,3

Sweden

Švicarska

3 371

62 152

1,1

18,4

Switzerland

Turska

63

587

0,0

9,3

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

1 571

32 767

0,6

20,9

United Kingdom

Ukrajina

914

21 510

0,4

23,5

Ukraine

Ostale europske zemlje

26

539

0,0

20,7

Other European countries

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

25

900

0,0

36,0

South Africa

Maroko

4

33

0,0

8,3

Morocco

Tunis

5

76

0,0

15,2

Tunisia

Ostale afričke zemlje

46

566

0,0

12,3

Other African countries

 

 

 

 

 

 

Kanada

179

5 785

0,1

32,3

Canada

SAD

560

16 095

0,3

28,7

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

8

144

0,0

18,0

Other North American countries

 

 

 

 

 

 

Argentina

43

1 217

0,0

28,3

Argentina

Brazil

47

1 470

0,0

31,3

Brazil

Čile

11

194

0,0

17,6

Chile

Meksiko

10

602

0,0

60,2

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

53

1 357

0,0

25,6

Other South and Central American countries

 

 

 

 

 

 

Indija

43

429

0,0

10,0

India

Indonezija

3

99

0,0

33,0

Indonesia

Izrael

16

259

0,0

16,2

Israel

Japan

21

153

0,0

7,3

Japan

Jordan

1

15

0,0

15,0

Jordan

Kazahstan

13

82

0,0

6,3

Kazakhstan

Kina2)

6

173

0,0

28,8

China2)

Kontinentalna Kina

19

571

0,0

30,1

Mainland China

Koreja, Republika

5

48

0,0

9,6

Korea, Republic of

Kuvajt

1

19

0,0

19,0

Kuwait

Malezija

4

55

0,0

13,8

Malaysia

Singapur

2

17

0,0

8,5

Singapore

Tajland

6

222

0,0

37,0

Thailand

Ujedinjeni Arapski Emirati

33

1 078

0,0

32,7

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

95

1 803

0,0

19,0

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

Australija

113

2 010

0,0

17,8

Australia

Novi Zeland

22

783

0,0

35,6

New Zeland

Ostale zemlje Oceanije

1

1

0,0

1,0

Other countries of Oceania

 

 

1)   Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2)   U podatke su uključeni Hong Kong, Makao i Tajvan.

 

1)   As of 15 February 2019, the Republic of Croatia uses the name Republic of North Macedonia in all forms of public communication.

2)   Data include Hong Kong, Macao and Taiwan.

 

 

 

433-G-1

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN NON-COMMERCIAL ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS, BY COUNTIES, 2020

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

455 965

11 193 005

Republic of Croatia

Domaći turisti

119 445

5 340 311

Domestic tourists

Strani turisti

336 520

5 852 694

Foreign tourists

Zagrebačka županija

386

18 000

County of Zagreb

Domaći turisti

262

16 378

Domestic tourists

Strani turisti

124

1 622

Foreign tourists

Krapinsko-zagorska županija

233

6 559

County of Krapina-Zagorje

Domaći turisti

145

5 392

Domestic tourists

Strani turisti

88

1 167

Foreign tourists

Sisačko-moslavačka županija

201

3 845

County of Sisak-Moslavina

Domaći turisti

67

3 052

Domestic tourists

Strani turisti

134

793

Foreign tourists

Karlovačka županija

321

10 082

County of Karlovac

Domaći turisti

175

9 152

Domestic tourists

Strani turisti

146

930

Foreign tourists

Varaždinska županija

190

4 000

County of Varaždin

Domaći turisti

57

3 338

Domestic tourists

Strani turisti

133

662

Foreign tourists

Koprivničko-križevačka županija

421

15 888

County of Koprivnica-Križevci

Domaći turisti

347

14 859

Domestic tourists

Strani turisti

74

1 029

Foreign tourists

Bjelovarsko-bilogorska županija

62

3 848

County of Bjelovar-Bilogora

Domaći turisti

59

3 676

Domestic tourists

Strani turisti

3

172

Foreign tourists

Primorsko-goranska županija

118 360

3 016 338

County of Primorje-Gorski kotar

Domaći turisti

28 529

1 273 835

Domestic tourists

Strani turisti

89 831

1 742 503

Foreign tourists

Ličko-senjska županija

19 666

501 867

County of Lika-Senj

Domaći turisti

5 466

243 893

Domestic tourists

Strani turisti

14 200

257 974

Foreign tourists

Virovitičko-podravska županija

67

1 514

County of Virovitica-Podravina

Domaći turisti

35

1 299

Domestic tourists

Strani turisti

32

215

Foreign tourists

Požeško-slavonska županija

15

866

County of Požega-Slavonia

Domaći turisti

14

853

Domestic tourists

Strani turisti

1

13

Foreign tourists

Brodsko-posavska županija

38

888

County of Slavonski Brod-Posavina

Domaći turisti

34

876

Domestic tourists

Strani turisti

4

12

Foreign tourists

Zadarska županija

118 166

3 892 750

County of Zadar

Domaći turisti

56 799

2 689 576

Domestic tourists

Strani turisti

61 367

1 203 174

Foreign tourists

Osječko-baranjska županija

76

2 503

County of Osijek-Baranja

Domaći turisti

41

2 334

Domestic tourists

Strani turisti

35

169

Foreign tourists

Šibensko-kninska županija

28 472

899 247

County of Šibenik-Knin

Domaći turisti

12 960

618 213

Domestic tourists

Strani turisti

15 512

281 034

Foreign tourists

Vukovarsko-srijemska županija

15

555

County of Vukovar-Sirmium

Domaći turisti

9

517

Domestic tourists

Strani turisti

6

38

Foreign tourists

Splitsko-dalmatinska županija

31 420

628 050

County of Split-Dalmatia

Domaći turisti

6 249

225 173

Domestic tourists

Strani turisti

25 171

402 877

Foreign tourists

Istarska županija

118 018

1 830 901

County of Istria

Domaći turisti

5 429

162 732

Domestic tourists

Strani turisti

112 589

1 668 169

Foreign tourists

Dubrovačko-neretvanska županija

19 347

345 927

County of Dubrovnik-Neretva

Domaći turisti

2 668

61 988

Domestic tourists

Strani turisti

16 679

283 939

Foreign tourists

Međimurska županija

200

2 288

County of Međimurje

Domaći turisti

54

1 055

Domestic tourists

Strani turisti

146

1 233

Foreign tourists

Grad Zagreb

291

7 089

City of Zagreb

Domaći turisti

46

2 120

Domestic tourists

Strani turisti

245

4 969

Foreign tourists

 

 

 

433-G-2

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u nekomercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj i pribavljanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

 

The statistical survey is aimed at monitoring the tourist activity in non-commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia and providing internationally comparable data in line with the European standards concerning tourism statistics. The results of this survey ensure the basic indicators necessary for the analysis of tourism in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

Legal basis

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

The survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2016. Državni zavod za statistiku podatke o nekomercijalnome turističkom prometu preuzima iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

 

Since 2016, the Croatian Bureau of Statistics has extracted the data on non-commercial tourism activity from the eVisitor system, the administrative data source of the Croatian National Tourist Board, and further processes them statistically.

 

 

 

Do 2016. podaci o turističkom prometu u nekomercijalnim smještajnim objektima prikupljali su se redovitim izvještajem o dolascima i noćenjima turista u nekomercijalnom smještaju (obrazac TU-11v).

 

Until 2016, data on tourist activity in non-commercial accommodation establishments were collected in a regular survey (TU-11v form – the Report on Tourists Arrivals and Nights in Non-Commercial Accommodation Establishments).

 

 

 

Turistička zajednica ispunjavala je izvještaj na temelju Popisa turista za vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u njihovoj kući ili stanu te za stanovnike turističke općine ili grada koji imaju obvezu prijave osoba koje borave u toj kući ili stanu. Pravilnikom o načinu vođenja Popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici propisan je način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (NN, br. 113/09.).

 

The tourist board filled in the report on the basis of a tourist registry that includes information on owners of summer houses and apartments and all persons accommodated there as well as on citizens of a tourist town or municipality who are bound to check in the persons accommodated in their houses or apartments. The Ordinance on Manner of Keeping Records in the Tourist Records and the Form and Content of the Questionnaire for Checking-in at the Tourist Board defines how the tourist registry is kept (NN, No. 113/09).

 

 

 

Od 1. siječnja 2016. na snagu je stupio novi Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.). Prema tom pravilniku prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj. Vlasnici kuće ili stana za odmor i stanovnici turističke općine ili grada obvezni su putem sustava eVisitor u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te posljednjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

 

Starting with 1 January 2016, a new Ordinance on Manner of Keeping Records in the Tourist Records and the Form and Content of the Questionnaire for Checking-in at the Tourist Board (NN, No. 126/15) came into force. According to this Ordinance, checking in and checking out is carried out through the eVisitor system, which is the central electronic system for checking in and checking out tourists in the Republic of Croatia. Owners of a summer house or apartment and the citizens of a tourist town or municipality are obligated to check-in all persons staying in that house or apartment within 24 hours of their arrival to the tourist board of a town/municipality or their branch offices and check them out after they leave.

 

 

 

Podaci o nekomercijalnome turističkom prometu za 2020. preuzeti su iz sustava eVisitor sa stanjem na dan 3. ožujka 2021.

 

The data on non-commercial tourism activity for 2020 have been extracted from the eVisitor system with the situation as on 3 March 2021.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Od 1996. Državni zavod za statistiku provodi posebno istraživanje za praćenje nekomercijalnoga turističkog prometa pod nazivom Izvještaj o turistima i ostvarenim noćenjima u kućama i stanovima za odmor
(obrazac TU-11v).

 

Since 1996, the Croatian Bureau of Statistics has carried out a special survey on non-commercial tourism activity called the Report on Tourists and Realised Tourist Nights in Apartments and Summer Houses (TU-11v form).

 

 

 

Predmet tog istraživanja jesu vlasnici kuća i stanova za odmor, članovi njihovih obitelji, ostala rodbina i prijatelji koji borave u kućama i stanovima za odmor, i to u onom dijelu tih objekata koji se ne iznajmljuje gostima.

 

The subject of this survey are the owners of apartments and summer houses, members of their families, other relatives and friends who stay in apartments and summer houses, specifically, in parts of apartments and houses that are not intended for renting.

 

 

 

Od 2014. ovim istraživanjem obuhvaćaju se i turisti koji borave u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje (npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine), bez obzira na razdoblje sezone, a kojima je prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) propisana obveza prijave i odjave turista turističkoj zajednici.

 

Since 2014, this survey has also included tourists who stay in other establishments that are not intended for renting (e.g., with citizens of a particular tourist town/municipality), irrespective of the season, who are bound, according to the Tourist Tax Act (NN, Nos 52/19, 32/20 and 42/20) to check in and check out the tourists at a tourist board.

 

 

 

Na kvalitetu rezultata istraživanja utječe i disciplina prijavljivanja i odjavljivanja boravka osoba u nekomercijalnim smještajnim objektima te rad inspekcijskih tijela koja nadziru tu pojavu.

 

The quality of the survey results depends on the discipline of checking in and checking out the persons staying in non-commercial accommodation establishments as well as the operation of authorities supervising this phenomenon.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Boravišna pristojba jest prihod turističkih zajednica. Boravišna pristojba u nekomercijalnim smještajnim objektima plaća se po svakome ostvarenom noćenju ili, iznimno, paušalno (boravišna pristojba umanjena za 70%). Paušalno plaćanje boravišne pristojbe primjenjuje se na vlasnike kuća i stanova za odmor i na članove uže obitelji državljana Republike Hrvatske i država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru.

 

Sojourn tax is the income of tourist boards. Sojourn tax in non-commercial accommodation establishments is paid for every realised night or, exceptionally, as a package deal (sojourn tax decreased by 70%). Paying the sojourn tax as a package deal is applied to the owners of summer houses and apartments and immediate family members who are citizens of the Republic of Croatia or the countries who signed the Agreement on the European Economic Area.

 

 

 

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj.

 

eVisitor is the central electronic system for checking in and checking out tourists that serves to link all tourist boards in the Republic of Croatia.

 

 

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, krstarenje) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

 

The tourist registry in the eVisitor system is kept separately for every legal entity and natural person offering accommodation services as part of the hotel and restaurant activity (boarding houses, hotels, hostels, etc.), or on a sea vessel as part of the nautical tourism (charter, cruising), as well as accommodation services in households and rural households.

 

 

 

Također, popis turista u sustavu eVisitor vodi se i za vlasnike kuća i stanova za odmor te za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu te za stanovnike turističke općine ili grada koji imaju obvezu prijave osoba koje borave u njihovoj kući ili stanu.

 

Also, the tourist registry in the eVisitor system is kept for the owners of summer houses and apartments, for all persons spending nights in that house or apartment, as well as for the citizens of a tourist town/municipality who have an obligation of checking in persons staying in their house or apartment.

 

 

 

Uspostavljenje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.

 

Establishing and running the eVisitor system is the responsibility of the Croatian National Tourist Board.

 

 

 

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) jest nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne hrvatske turističke ponude. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

 

The Croatian National Tourist Board (CNTB) is a national tourist organisation founded in order to create and promote the identity and reputation of the Croatian tourism, to plan and implement a common strategy and conception of its promotion, to propose and perform the promotional activities of mutual interest for all entities in tourism in the country and abroad, as well as to raise the overall quality of the entire tourist offer in the Republic of Croatia. The head office of the CNTB is situated in Zagreb. The duties of the President of the Croatian Tourist Board are undertaken by the Minister of Tourism.

 

 

 

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan kojim se koristi sezonski ili povremeno, a nije smještajni objekt u kojemu usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

 

Apartment or summer house is every building or apartment that is used seasonally or temporarily, but which is not an accommodation facility in which accommodation services are rendered by legal entities and natural persons engaged in the hotel and restaurant activity.

 

 

 

Noćenje turista u promatranom razdoblju sustav eVisitor računa kao razliku između datuma i vremena stvarnog odlaska (odjava turista) te datuma i vremena dolaska (prijava turista).

 

Tourist nights in the observed period are calculated by the eVisitor system as the difference between the date and time of actual departure (check-out) and the date and time of arrival (check-in).

 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici i nomadi.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of permanent residence, spends at least one night in a commercial or non-commercial accommodation establishment. Excluded are persons staying in a certain place for longer that 12 months in succession, persons whose main reason for visiting is an activity that is financed in the place of visit, persons that travel to their work place or an education institution on a daily or weekly basis, persons coming into or going out of the country as migrants, borderline workers, diplomats, consular representatives and military force members on their regular duties, displaced persons and nomads.

 

 

 

Turističke zajednice osnivaju se radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom tako da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane. Turistička zajednica osniva se za područje mjesta, općine ili grada, područja županije i Republike Hrvatske na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08.).

 

Tourist board is a legal entity that is established for the promotion and improvement of tourism of the Republic of Croatia as well as of the economic interests of legal entities and natural persons providing hotel and restaurant services or performing other tourism-related activities by managing the tourist destination at the level at which it has been established. A tourist board is established for the area of a settlement, municipality or town, county areas and the Republic of Croatia on the basis of the Act on Tourist Boards and Promotion of Croatian Tourism (NN, No. 152/08).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

USA

United States of America

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Gordana Šiklić

Prepared by: Ivana Brozović and Gordana Šiklić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148