image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 18. LIPNJA 2020./ 18 JUNE, 2020

BROJ/ NUMBER: 4.3.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.
privremeni podaci

TOURIST ACTIVITY OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2019
Provisional Data

 

 

 

U 2019. na privatna višednevna putovanja odlazilo je 54% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina

 

2019 saw 54% of the population of the Republic of Croatia aged 15 and over that went on private trips with overnight stays

 

 

 

U 2019. na barem jednome privatnome višednevnom putovanju bilo je
1,9 milijuna osoba ili 54,1% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

 

In 2019, there were 1.9 million persons or 54.1% of the population of the Republic of Croatia aged 15 and over who went on at least one private trip with overnight stays.

 

 

 

Ukupno je ostvaren 5,1 milijun privatnih višednevnih putovanja, od toga 3,3 milijuna (64,4%) u Hrvatskoj, a 1,8 milijuna (35,6%) u inozemstvo. U inozemstvo se najviše putovalo u Bosnu i Hercegovinu (22,4%), Njemačku (12,6%), Italiju (10,2%), Austriju (8,7%), Sloveniju (8,6%) i Srbiju (8,2%).

 

A total of 5.1 million private trips with overnight stays were realised, of which 3.3 million (64.4%) were realised in Croatia and 1.8 million (35.6%) were realised abroad. The most common international destinations were Bosnia and Herzegovina (22.4%), Germany (12.6%), Italy (10.2%), Austria (8.7%), Slovenia (8.6%) and Serbia (8.2%).

 

 

 

Najčešći razlozi za odlazak na privatno višednevno putovanje bili su posjet rodbini i prijateljima (1,7 milijuna putovanja ili 32,7% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja) i odmor na moru (1,5 milijuna putovanja ili 30,2% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja).

 

The most common reasons for going on a private trip with overnight stays were visiting relatives and friends (1.7 million trips or 32.7% of the total realised private trips with overnight stays) and seaside vacation (1.5 million trips or 30.2% of the total realised private trips with overnight stays).

 

 

 

Najviše noćenja ostvareno u nekomercijalnom smještaju

 

The largest number of nights was realised in non-commercial accommodation establishments

 

 

 

Na privatnim višednevnim putovanjima stanovništvo Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarilo je ukupno 28,2 milijuna noćenja, od toga  19,0 milijuna noćenja (67,3%) na putovanjima u Hrvatskoj, a 9,2 milijuna (32,7%) na putovanjima u inozemstvo. Na jednom putovanju ostvareno je prosječno 5,5 noćenja. Na putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno 5,8 noćenja, a 5,1 noćenje ostvareno je na putovanjima u inozemstvo.

 

The population of the Republic of Croatia aged 15 and over realised a total of 28.2 million nights on private trips with overnight stays, of which 19.0 million (67.3%) were realised in Croatia, while 9.2 million (32.7%) were realised abroad. An average of 5.5 nights were realised on a single trip. An average of 5.8 nights were realised on trips in Croatia, while for trips abroad the average amounted to 5.1 nights.

 

 

 

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnim smještajnim objektima (18,4 milijuna noćenja ili 65,3%), od toga u smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja 11,1 milijun noćenja, a u vlastitim kućama i stanovima za odmor (vikendicama) 6,9 milijuna noćenja.

 

By type of accommodation, the largest number of nights was realised in non-commercial accommodation establishments (18.4 million nights or 65.3%), of which 11.1 million nights were realised in accommodation establishments owned by relatives and friends and 6.9 million nights were realised in own vacation dwellings.

 

 

 

Prosječni izdaci po putovanju iznosili su 1 800 kuna

 

Average travel expenditures amounted to 1 800 kuna

 

 

 

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima iznosili su 9,3 milijarde kuna, od toga 4,3 milijarde kuna (46,6%) u Hrvatskoj, a
5,0 milijardi (53,4%) u inozemstvu. Prosječni izdaci po privatnome višednevnom putovanju iznosili su 1 814 kuna, pri čemu su prosječni izdaci po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 1 314 kuna, a u inozemstvu 2 716 kuna.

 

The total expenditure on private trips with overnight stays amounted to 9.3 billion kuna, of which 4.3 billion (46.6%) were spent in Croatia, while 5.0 billion (53.4%) were spent abroad. Average travel expenditure per private trip with overnight stays amounted to 1 814 kuna, with average travel expenditure per private trip in Croatia amounting to 1 314 kuna and per private trip abroad to 2 716 kuna.

 

 

 

U 2019. nije putovalo 46% stanovništva Hrvatske, najčešće iz financijskih razloga

 

2019 saw 46% of the population of the Republic of Croatia that did not go on a trip, usually due to financial reasons

 

 

 

Na privatna višednevna putovanja u 2019. nije putovalo 1,6 milijuna ili 45,9% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Najčešći razlozi neodlaska na privatna višednevna putovanja (mogućnost više odgovora) bili su nedostatak financijskih sredstava (44,1%) i zdravstveni razlozi (32,5%).

 

Out of the total population of the Republic of Croatia aged 15 and over, 1.6 million or 45.9% of them did not go on a private trip with overnight stays in 2019. The most common reasons for not going on private trips with overnight stays (multiple answers possible) were the lack of finances (44.1%) and health reasons (32.5%).

 

 

 

U 2019. na poslovna višednevna putovanja odlazilo je 9,2% stanovništva Hrvatske

 

2019 saw 9.2% of the population of the Republic of Croatia that went on business trips with overnight stays

 

 

 

U 2019. na barem jednome poslovnome višednevnom putovanju bilo je 320 tisuća osoba ili 9,2% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 837 tisuća poslovnih putovanja, od toga je 409 tisuća putovanja (48,9%) bilo ostvareno u Hrvatskoj, a 429 tisuća (51,1%) u inozemstvo.

 

There were 320 thousand persons or 9.2% of the total population of the Republic of Croatia aged 15 and over in 2019 that went on at least one business/professional trip with overnight stays. A total of 837 thousand business/professional trips were realised, of which 409 thousand (48.9%) were realised in the Republic of Croatia and 429 thousand (51.1%) abroad.

 

 

 

Ostvareno 8,0 milijuna jednodnevnih putovanja

 

8.0 million same-day visits were realised

 

 

 

Stanovništvo Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2019. ostvarilo je 8,0 milijuna jednodnevnih putovanja, od toga je 7,1 milijun (89,4%) bio privatnih, a 845 tisuća (10,6%) poslovnih.

 

In 2019, the population of the Republic of Croatia aged 15 and over realised 8.0 million same-day visits, out of which 7.1 million (89.4%) were for private and 845 thousand (10.6%) were for business/professional purposes.

 

 

 

Ukupni izdaci na privatnim jednodnevnim putovanjima iznosili su 2,7 milijardi kuna (2,1 milijarda na putovanjima u Hrvatskoj i 637 milijuna na putovanjima u inozemstvo).

 

The total expenditure on private same-day visits amounted to 2.7 billion kuna (2.1 billion on same-day visits in Croatia and 637 million on same-day visits abroad).

 

 

 

1.   BROJ STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ODLAZILI NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2019.             PREMA ODREDIŠTU
      PUTOVANJA I DULJINI BORAVKA

      NUMBER OF CITIZENS OF REPUBLIC OF CROATIA WHO WENT ON PRIVATE TRIPS WITH OVERNIGHT STAYS,    BY TRIP DESTINATION
      AND DURATION OF STAY, 2019

 

Ukupno

Total

Broj osoba na privatnim višednevnim putovanjima

Number of persons on private trips with overnight stays

 

prema odredištu putovanja

By trip destination

prema duljini boravka

By duration of stay

samo u Hrvatskoj

Only in Croatia

samo u inozemstvo

Only abroad

u Hrvatskoj i
inozemstvo

In Croatia and
abroad

barem na jednom putovanju s 1 – 3
noćenja

On one trip at least
with 1 – 3 nights

barem na jednom putovanju s 4 i više
noćenja

On one trip at least
with 4 and more nights

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 876 420

1 048 876

350 139

476 573

1 035 265

1 362 663

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

924 657

511 694

178 825

233 306

541 353

660 928

Men

Žene

951 763

537 182

171 314

243 267

493 912

701 735

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Dob

 

 

 

 

 

 

Age

1524

359 561

189 915

(83 358)

(86 288)

165 495

276 324

1524

2534

288 342

137 405

(46 546)

104 391

178 626

214 875

2534

3544

396 568

235 134

(56 181)

104 422

229 660

290 698

3544

4554

321 130

181 180

(55 806)

84 144

185 545

232 097

4554

5564

268 266

151 270

62 055

54 941

155 316

178 518

5564

65 i više

242 553

153 972

46 194

42 387

120 623

170 153

65 and over

 

 

 

 

 

 

2.   PRIVATNA I POSLOVNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2019.

      PRIVATE AND BUSINESS/PROFESSIONAL TRIPS WITH OVERNIGHT STAYS, 2019

 

Broj putovanja,
tis.

Number of trips,
‘000

Broj noćenja,
tis.

Number of nights,
‘000

Ukupni izdaci,
mil. kn

Total expenditures,
mln kuna

Prosječan broj noćenja po putovanju

Average number
of nights per trip

Prosječni izdaci
po putovanju, kn

Average expenditures
per trip, kuna

Prosječni dnevni izdaci, kn

Average
expenditures
per day, kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5 963

31 876

12 356

5,3

2 072

388

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatna

5 126

28 229

9 296

5,5

1 814

329

Private

U Hrvatskoj

3 300

19 007

4 336

5,8

1 314

228

In Croatia

13 noćenja

1 753

3 311

1 512

1,9

862

457

1 – 3 nights

4 i više noćenja

1 547

15 696

2 824

10,1

1 826

180

4 and more nights

U inozemstvo

1 826

9 222

4 960

5,1

2 716

538

Abroad

13 noćenja

996

2 002

1 720

2,0

1 728

859

1 – 3 nights

4 i više noćenja

830

7 220

3 240

8,7

3 901

449

4 and more nights

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovna

837

(3 647)

3 060

(4,4)

3 655

(839)

Business/Professional

U Hrvatskoj

409

(1 705)

(916)

(4,2)

(2 243)

(537)

In Croatia

U inozemstvo

429

(1 942)

2 144

(4,5)

5 000

(1 104)

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   PRIVATNA I POSLOVNA JEDNODNEVNA PUTOVANJA U 2019.

      PRIVATE AND BUSINESS/PROFESSIONAL SAME-DAY VISITS, 2019

 

Broj putovanja, tis.

Number of visits, ‘000

Ukupni izdaci, mil. kn

Total expenditures,
mln kuna

Prosječni izdaci po
putovanju, kn

Average expenditures
per visit, kuna

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 983

3 294

413

Total

 

 

 

 

 

Privatna

7 137

2 736

383

Private

U Hrvatskoj

6 035

2 099

348

In Croatia

U inozemstvo

1 102

637

578

Abroad

 

 

 

 

 

Poslovna

845

559

661

Business/Professional

U Hrvatskoj

702

382

545

In Croatia

U inozemstvo

(143)

(176)

(1 230)

Abroad

 

 

 

4.   KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2019.

      COEFFICIENT OF VARIATION AND RELIABILITY INTERVAL, 2019

 

Procijenjena vrijednost

Estimated value

Koeficijent varijacije, %

Coefficient of variation, %

95%-tni interval pouzdanosti

95% reliability interval

 

donja granica

Lower limit

gornja granica

Higher limit

 

 

 

 

 

 

 

Broj osoba na višednevnim putovanjima

Number of persons on trips with overnight stays

 

 

 

 

 

 

 

Broj osoba na privatnim putovanjima

1 876 420

2,1

1 799 201

1 953 639

Number of persons on private trips

Samo u Hrvatskoj

1 048 876

2,7

993 113

1 104 639

Only in Croatia

Samo u inozemstvo

350 139

5,5

312 404

387 874

Only abroad

U Hrvatskoj i inozemstvo

476 573

3,7

441 686

511 461

In Croatia and abroad

Na putovanjima s 13 noćenja

1 035 265

2,7

981 295

1 089 235

With 1 – 3 nights

Na putovanjima s 4 i više noćenja

1 362 663

2,4

1 297 390

1 427 936

With 4 and more nights

 

 

 

 

 

 

Broj osoba na poslovnim putovanjima

319 553

4,4

291 724

347 382

Number of persons on business/professional trips

 

 

 

4.   KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2019.

      COEFFICIENT OF VARIATION AND RELIABILITY INTERVAL, 2019

(nastavak)

(continued)

 

Procijenjena vrijednost

Estimated value

Koeficijent varijacije, %

Coefficient of variation, %

95%-tni interval pouzdanosti

95% reliability interval

 

donja granica

Lower limit

gornja granica

Higher limit

 

 

 

 

 

 

 

Broj višednevnih putovanja

Number of trips with overnight stays

 

 

 

 

 

 

 

Privatna putovanja

5 125 888

1,4

4 982 703

5 269 072

Private trips

U Hrvatskoj

3 299 735

1,8

3 182 607

3 416 863

In Croatia

U inozemstvo

1 826 153

2,3

1 743 663

1 908 643

Abroad

 

 

 

 

 

 

Poslovna putovanja

837 319

4,9

757 271

917 367

Business/Professional trips

U Hrvatskoj

408 541

7,0

352 078

465 005

In Croatia

U inozemstvo

428 778

6,5

374 076

483 479

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj noćenja na višednevnim putovanjima

Number of nights on trips with overnight stays

 

 

 

 

 

 

 

Noćenja na privatnim putovanjima

28 229 018

2,7

26 750 688

29 707 349

Nights on private trips

U Hrvatskoj

19 006 880

3,3

17 777 777

20 235 982

In Croatia

U inozemstvo

9 222 139

4,5

8 407 961

10 036 317

Abroad

 

 

 

 

 

 

Noćenja na poslovnim putovanjima

3 646 832

10,9

2 865 998

4 427 667

Nights on business/professional trips

U Hrvatskoj

1 705 161

18,6

1 078 877

2 331 446

In Croatia

U inozemstvo

1 941 671

12,0

1 482 765

2 400 577

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci višednevnih putovanja, u kunama

Expenditures on trips with overnight stays, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci na privatnim putovanjima

9 296 266 992

2,6

8 822 982 571

9 769 551 413

Expenditures on private trips

U Hrvatskoj

4 336 199 096

3,0

4 079 434 449

4 592 963 744

In Croatia

U inozemstvo

4 960 067 895

3,9

4 576 757 626

5 343 378 165

Abroad

 

 

 

 

 

 

Izdaci na poslovnim putovanjima

3 060 161 073

7,1

2 633 787 332

3 486 534 814

Expenditures on business/professional trips

U Hrvatskoj

916 238 022

11,3

712 472 043

1 120 004 000

In Croatia

U inozemstvo

2 143 923 051

8,4

1 788 070 621

2 499 775 482

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj jednodnevnih putovanja

Number of same-day visits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatna putovanja

7 137 290

1,8

6 878 874

7 395 707

Private trips

U Hrvatskoj

6 035 130

2,0

5 792 649

6 277 610

In Croatia

U inozemstvo

1 102 160

4,0

1 015 636

1 188 685

Abroad

 

 

 

 

 

 

Poslovna putovanja

845 426

8,8

698 537

992 315

Business/Professional trips

U Hrvatskoj

702 194

9,4

571 664

832 724

In Croatia

U inozemstvo

143 233

22,6

77 415

209 050

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci jednodnevnih putovanja, u kunama

Expenditures on same-day visits, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci na privatnim putovanjima

2 735 777 086

3,6

2 541 660 492

2 929 893 680

Expenditures on private trips

U Hrvatskoj

2 098 782 305

4,3

1 921 679 779

2 275 884 830

In Croatia

U inozemstvo

636 994 782

6,0

561 462 050

712 527 513

Abroad

 

 

 

 

 

 

Izdaci na poslovnim putovanjima

558 589 598

9,8

450 946 721

666 232 476

Expenditures on business/professional trips

U Hrvatskoj

382 492 161

9,7

309 308 605

455 675 717

In Croatia

U inozemstvo

176 097 437

20,4

102 924 574

249 270 300

Abroad

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja.

 

The purpose of the statistical survey Tourist Activity of the Population of the Republic of Croatia is to gather data on national tourism, that is, the data on the number and characteristics of travels of the Croatian population outside their usual environment. The goal is to assess to what extent does the Croatian population travel, their reasons for going on a trip, where and when they travel, how long do the trips last and what the trip expenditures amount to. For the surveyed persons who did not go on a private trip with overnight stays, the data on the reasons for not going on a trip were gathered.

 

 

 

U ovom Priopćenju prikazuju se privremeni rezultati istraživanja te metode provođenja. U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja.     

 

This First Release presents the provisional survey results and the methods according to which the survey was carried out. In individual tables the total sum does not equal the sum of individual figures due to the rounding of the figures.

 

 

 

 

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

 

The survey is carried out according to the Official Statistical Act (NN, No. 25/20) and the Regulation (EU) No. 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 223/2009 o europskim statistikama zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

 

According to the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation (EU) No. 223/2009 concerning European statistics on tourism, the confidentiality of all personal data on the household and its members given by respondents is guaranteed. The collected data are used solely for statistical purposes and they are published at the aggregate level.

 

 

 

 

 

 

Jedinice promatranja

 

Observation units

 

 

 

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

 

The observation units for the number of persons who went on a trip are Croatian citizens aged 15 and over. The observation unit for data on the number of trips with overnight stays and same-day visits and their characteristics is a trip of a Croatian citizen aged 15 and over.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Okvir za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna). Ciljana populacija u istraživanju su stanovnici Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima.  Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa. 

 

The basis for the sampling frame is a directory of fixed and mobile telephone lines in the Republic of Croatia. A random sample stratified according to the county and type of telephone line (fixed or mobile) was used in the survey. The target population for a survey are citizens of the Republic of Croatia aged 15 and over who live in private households, excluding population living in institutional households (homes for the elderly, prisons and the like), citizens of the Republic of Croatia living abroad and foreign citizens living in Croatia. In case of a fixed telephone line, a surveyed person was selected from a chosen household according to the birthday key method.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 2019. prikupljeni su putem telefonskog intervjua uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

 

The data on tourist activity of the Croatian population in 2019 were gathered through telephone interviews with computer support (CATI method) on a representative sample of a total of 22 000 Croatian citizens aged 15 and over.

 

 

 

Podaci su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Referentno razdoblje je tromjesečje. Putovanje mora završiti u referentnom razdoblju, a može započeti do 365 dana ranije.

 

The data were gathered by carrying out four waves of CATI research. A quarter is taken as the reference period. A travel had to end within the reference period and could have started up to 365 days prior to its end.

 

 

 

Prvi val prikupljanja podataka proveden je u travnju 2019. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka 2019. Drugi val proveden je u srpnju 2019. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja 2019. Treći val proveden je u listopadu 2019. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od srpnja do rujna 2019. Četvrti val proveden je u ožujku 2020. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca 2019. i u cijeloj 2019.

 

The first round of gathering data was carried out in April 2019 and included the tourist activity of the population of the Republic of Croatia in the period from January to March 2019. The second round was carried out in July 2019 and included the tourist activity of the population of the Republic of Croatia in the period from April to June 2019. The third round was carried out in October 2019 and included the tourist activity of the population of the Republic of Croatia in the period from July to September 2019. The fourth round was carried out in March 2020 and included the tourist activity of the population of the Republic of Croatia in the period from October to December 2019 and in whole 2019.

 

 

 

 

 

 

Obilježja putovanja prate se na razini najviše tri višednevna i najviše tri jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije), glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju, struktura izdataka na višednevnim putovanjima.

 

The characteristics of trips are monitored on the level of three overnight stays and three same-day visits as the upper limit. The following data are gathered for each individual trip: type of trip (private, business/professional), the main reason for going on the trip, the month in which the person went on the trip, the duration of the trip with overnight stays (the number of nights), the destination country for trips abroad, the organisation of the trip (self-organised, through an agency), the main transportation vehicle, the type of accommodation on trips with overnight stays, the number of persons for which expenditures are presented, the trip expenditures, the structure of expenditures on trips with overnight stays.

 

 

 

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

 

Except for the previously mentioned characteristics of trips, data are also gathered on the socio-demographic profile of the population (age, sex, level of education, number of persons in the household, status in employment, county).

 

 

 

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena i putovanja tijekom cijele 2019.

 

Due to the fact that the data on tourist activity of the population of the Republic of Croatia refer to each individual quarterly period, merging the results of four quarterly periods does not allow for the assessment of the number/share of persons who went and who did not go on a trip in the observed year. The assessment of the number of persons who went on a trip was calculated on the basis of 7 000 surveyed persons who were surveyed in the last (fourth) survey wave in which the trips throughout the whole 2019 year were included.

 

 

 

U analizi točnosti procjena prikazana je procjena zbroja, koeficijent varijacije u postotku te 95% interval pouzdanosti za procjenu zbroja. Pokazatelji čiji se koeficijent varijacije kreće između vrijednosti od 10,0% do 29,9% stavljene su u zagrade, što znači da je riječ o manje preciznim procjenama.

 

In the analysis of the accuracy of estimates, the sum estimate, coefficient of variation expressed in percentage and a 95% reliability interval used in the sum estimate are presented. The categories with the variation of coefficient value ranging between 10.0% and 29.9% are put in brackets, which means that the estimation is less accurate.

 

 

 

 

 

 

Stopa odgovora

 

Response rate

 

 

 

Stopa odgovora jest 61,3% svih prihvatljivih jedinica.

 

The response rate was 61.3% of all eligible units.

 

 

 

Najviše neodgovora prisutno je na pitanjima o izdacima za putovanje. Ovaj problem neodgovora ublažen je sekvencijalnom metodom imputacije hot-deck.

 

The highest non-response rate was recorded for questions regarding trip expenditures. This non-response problem was mitigated by applying a sequential hot-deck imputation method.

 

 

 

Stope imputacije čine izdaci za prijevoz (22,2%), izdaci za smještaj (20,2%), izdaci za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (19,6%) te ostali izdaci (15,1%).

 

Imputation rates include transportation expenditures (22.2%), accommodation expenditures (20.2%), expenditures on food and drinks in hotel and restaurant establishments (19.6%) and other expenditures (15.1%).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta.

 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to a main destination outside their usual environment for less than a year, for leisure, business or other personal purpose other than to be employed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

Uobičajenu sredinu (okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje.

 

Usual environment of a person is immediate vicinity of the person’s home and place of work or schooling, or other places that the person regularly visits. Each person has only one usual environment. The following criteria define a usual environment: crossing of the administrative borders of the distance from the place of usual residence; duration of a trip; the frequency of going on a trip; the purpose of a trip.

 

 

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Place of usual residence is considered a place where a person came with an intention of permanent residence.

 

 

 

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svog uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

 

National tourism of a country encompasses national tourism, which includes activities of citizens of a particular country who travel and accommodate in places within that country but outside their usual environment, and outbound tourism, which includes the activities of citizens of a particular country who travel and accommodate in places outside the borders of that country and outside their usual environment.

 

 

 

Posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji.

 

Visitor is every person who travels to a place different from his/her usual environment for a period shorter than 12 months without interruption and whose main purpose of travelling differs from performing a particular activity financed by a resident entity in the place visited, providing that he/she spends at least one night in an accommodation establishment. Visitors include tourists and same-day visitors.

 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u komercijalnom ili nekomercijalnom smještajnom objektu radi odmora, rekreacije, posjeta rodbini i prijateljima, očuvanja i unapređenja zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Tourist is every person who, outside his/her place of permanent residence, spends at least one night in a commercial or non-commercial accommodation establishment for reasons of rest, recreation, visit to family and friends, preservation and improvement of health, business, religious and other reasons.  Tourists exclude migrants, borderline workers, diplomats, military force members on their regular duties, displaced persons and nomads.

 

 

 

Jednodnevni posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta.

 

Same-day visitor is every person who travels to a place outside his/her usual environment, who does not spend a night in a hotel or some other tourist accommodation establishment and whose main purpose of travelling differs from performing a particular activity financed by a resident entity in the place visited.

 

 

 

Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna.

 

According to the duration criterion, there are same-day visits and trips with overnight stays.

 

 

 

Jednodnevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima se u odredištu provede minimalno tri, a manje od 24 sata (nije ostvareno noćenje).

 

Same-day visits are trips outside the usual environment, on which a person spends at least three and less than 24 hours at a destination (a night is not realised).

 

 

 

Višednevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

 

Trips with overnight stays are trips outside the usual environment with at least one but less than 365 overnight stays realised.

 

 

 

S obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna.

 

As regards purpose, trips can be private and business/professional.

 

 

 

Privatno putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu: tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

 

Private trip is a trip aiming at rest, recreation, shopping, health, pilgrimage, religious event, visit to relatives and friends, etc. Private trips do not include weekly migrations or departure for work or schooling, seasonal work, staying in hospitals or spas financed by social insurance contributions, staying in refugee camps and asylum.

 

 

 

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ulaze putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

 

Business/Professional trip is a trip aiming at business or professional reasons excluding daily local trips or business-motivated trips in usual environment. Business/Professional trips include trips to congresses, conferences, business meetings, fairs, exhibitions, language learning and other educational trips, cultural, sports and similar trips. Trips financed by a resident entity in the place visited are excluded.

 

 

 

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja.

 

Duration of a trip with overnight stays is measured by nights spent at destination. There are shorter and longer trips.

 

 

 

Kraća putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 1 – 3 noćenja.

 

Shorter trips are trips on which tourists realise 1 – 3 tourist nights.

 

 

 

Dulja putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 4 i više noćenja.

 

Longer trips are trips on which tourists realise four or more tourist nights.

 

 

 

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i na njegov trošak.

 

Expenditures on a tourism trip include all travelling expenses that occurred before the beginning of the trip and during the trip. These expenditures may also be made by another person on behalf of the visitor or at the visitor’s expense.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

CATI

computer-assisted telephone interviewing

kn

kuna

 

EU

European Union

mil.

milijun

 

mln

million

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

( )

manje precizan podatak

 

( )

less accurate data

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Edita Omerzo, Director of Spatial Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Suzana Nujić

Prepared by: Ivana Brozović and Suzana Nujić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148