GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 11. RUJNA 2020./ 11 SEPTEMBER, 2020

BROJ/ NUMBER: 7.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2019

 

 

 

Prema procjeni stanovništva sredinom 2019. Republika Hrvatska imala je 4 065 253 stanovnika, od toga 1 970 684 muškarca i 2 094 569 žena.

 

According to the mid-2019 population estimate, the Republic of Croatia had 4 065 253 inhabitants, out of which there were 1 970 684 men and 2 094 569 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2019. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 22 590 osoba ili 0,6%.

 

A decrease in population continued in 2019. As compared to the previous year estimate, the population decreased by 22 590 persons or 0.6%.

 

 

 

Povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarili su Dubrovačko-neretvanska županija, u kojoj je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,50%, Istarska županija (0,39%), Grad Zagreb (0,34%) i Zadarska županija (0,04%). Sve ostale županije ostvarile su smanjenje ukupnog broja stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika ostvaren u Požeško-slavonskoj županiji (2,37%), Vukovarsko-srijemskoj županiji (2,19%) te Virovitičko-podravskoj županiji (2,15%).

 

An increase in the total population was recorded in the County of Dubrovnik-Neretva, where, as compared to the previous year estimate, a relative increase of 0.50% was recorded, in the County of Istria (0.39%), the City of Zagreb (0.34%) and the County of Zadar (0.04%). The decrease in the total population was recorded in all other counties, and the highest relative decrease in the population was recorded in the County of Požega-Slavonia (2.37%), the County of Vukovar-Sirmium (2.19%) and the County of Virovitica-Podravina (2.15%).

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,5%, a udio muškaraca 48,5%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (49,9%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (52,9%).

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.5%, while the share of men was 48.5%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj (49.9%), while the largest share was recorded in the City of Zagreb (52.9%).

 

 

 

U 2019. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,6 godina (muškarci 41,8, žene 45,3), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2019, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 43.6 years (men 41.8, women 45.3), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2019. iznosio je 19,3%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,4%), a najveći u Međimurskoj županiji (21,9%).

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 19.3% in 2019, while at the county level, this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar (16.4%) and the highest in the County of Međimurje (21.9%).

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2019. iznosio 41,1%.

 

The share of the fertile contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2019, it amounted to 41.1%.

 

 

 

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (25,7%) i u Ličko-senjskoj županiji (24,9%), a najmanje u Međimurskoj županiji (18,8%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Šibenik-Knin (25.7%) and the County of Lika-Senj (24.9%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (18.8%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 52% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (807 254 ili 19,9%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (447 747 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imale Požeško-slavonska županija (66 256 ili 1,6%) i Ličko-senjska županija (44 625 ili 1,1%).

 

Fifty-two percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (807 254 or 19.9%) and the County of Split-Dalmatia (447 747 or 11.0%), while the least populated counties were the County of Požega-Slavonia (66 256 or 1.6%) and the County of Lika-Senj (44 625 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2015. DO 2019.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2015 – 2019

Županija

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 203 604

4 174 349

4 124 531

4 087 843

4 065 253

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

316 506

314 549

311 416

309 469

309 169

Zagreb

Krapinsko-zagorska

128 905

127 748

126 334

125 357

124 517

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

160 292

157 204

152 546

148 589

145 904

Sisak-Moslavina

Karlovačka

121 840

120 321

118 263

116 829

115 484

Karlovac

Varaždinska

171 879

170 563

168 560

166 982

166 112

Varaždin

Koprivničko-križevačka

112 357

110 976

109 137

107 711

106 367

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

113 746

111 867

109 822

107 909

106 258

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

291 654

289 479

286 677

284 239

282 730

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

47 634

46 888

45 943

45 184

44 625

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

80 610

79 111

77 086

75 257

73 641

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

73 473

71 920

69 583

67 862

66 256

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

151 012

148 373

143 827

140 072

137 487

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

170 168

169 581

168 672

168 153

168 213

Zadar

Osječko-baranjska

294 233

290 412

283 035

277 227

272 673

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

104 315

103 021

101 436

100 153

99 210

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

169 224

165 799

159 213

154 371

150 985

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

453 155

452 035

449 610

448 071

447 747

Split-Dalmatia

Istarska

208 180

208 105

208 229

208 765

209 573

Istria

Dubrovačko-neretvanska

122 280

121 970

121 381

121 215

121 816

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

112 576

112 089

110 999

109 921

109 232

Međimurje

Grad Zagreb

799 565

802 338

802 762

804 507

807 254

City of Zagreb

 

 

 

713_G-1

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILE CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertile contingent, 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

2016.

42,8

41,0

44,5

132,0

108,2

157,0

42,4

2017.

43,1

41,3

44,8

136,9

112,8

162,3

41,9

2018.

43,4

41,5

45,0

141,4

116,7

167,5

41,5

2019.

43,6

41,8

45,3

145,4

120,5

171,8

41,1

 

 

 

713_g-2_g-2

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2019

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 065 253

1 970 684

2 094 569

 

42

54 920

27 870

27 050

 

 

 

 

 

43

54 899

27 884

27 015

0

36 502

18 565

17 937

 

44

54 268

27 529

26 739

1

36 477

18 959

17 518

 

45

54 013

27 340

26 673

2

36 918

18 887

18 031

 

46

54 073

27 495

26 578

3

35 931

18 335

17 596

 

47

54 436

27 383

27 053

4

37 598

19 395

18 203

 

48

51 823

26 168

25 655

5

38 375

19 780

18 595

 

49

52 140

26 016

26 124

6

39 138

20 497

18 641

 

50

53 769

26 697

27 072

7

39 935

20 517

19 418

 

51

55 591

27 745

27 846

8

40 046

20 662

19 384

 

52

57 384

28 301

29 083

9

42 384

21 658

20 726

 

53

58 780

28 961

29 819

10

41 197

21 041

20 156

 

54

57 444

28 235

29 209

11

40 885

20 891

19 994

 

55

56 041

27 594

28 447

12

38 711

19 971

18 740

 

56

58 100

28 222

29 878

13

39 739

20 441

19 298

 

57

59 285

28 628

30 657

14

40 939

21 082

19 857

 

58

59 194

28 566

30 628

15

38 124

19 545

18 579

 

59

60 498

29 149

31 349

16

38 356

19 727

18 629

 

60

60 017

28 923

31 094

17

39 572

20 322

19 250

 

61

58 242

27 767

30 475

18

41 445

21 353

20 092

 

62

59 380

28 329

31 051

19

43 663

22 474

21 189

 

63

59 705

28 458

31 247

20

44 896

23 171

21 725

 

64

60 565

28 987

31 578

21

47 759

24 524

23 235

 

65

55 761

26 532

29 229

22

50 318

26 182

24 136

 

66

56 643

26 569

30 074

23

49 155

25 523

23 632

 

67

50 791

23 637

27 154

24

47 145

24 240

22 905

 

68

50 520

23 287

27 233

25

46 688

23 915

22 773

 

69

50 784

22 939

27 845

26

47 431

24 586

22 845

 

70

47 477

20 670

26 807

27

46 994

24 501

22 493

 

71

43 355

18 731

24 624

28

48 997

25 335

23 662

 

72

44 192

18 825

25 367

29

48 199

24 815

23 384

 

73

30 474

12 828

17 646

30

49 381

25 261

24 120

 

74

30 166

12 503

17 663

31

51 164

26 236

24 928

 

75

32 685

13 237

19 448

32

50 669

25 989

24 680

 

76

33 865

13 580

20 285

33

51 921

26 298

25 623

 

77

33 995

13 458

20 537

34

54 948

28 022

26 926

 

78

32 936

12 957

19 979

35

56 169

28 930

27 239

 

79

32 288

12 371

19 917

36

55 381

28 274

27 107

 

80

29 177

10 819

18 358

37

56 053

28 627

27 426

 

81

28 004

10 158

17 846

38

56 916

29 076

27 840

 

82

26 133

9 354

16 779

39

57 030

29 144

27 886

 

83

23 464

8 197

15 267

40

56 792

29 027

27 765

 

84

21 075

7 111

13 964

41

55 878

28 365

27 513

 

85 +

91 082

26 531

64 551

 

 

 

 

713_g-2_g-3

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 065 253

1 970 684

2 094 569

309 169

150 810

158 359

124 517

60 739

63 778

145 904

71 134

74 770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

183 426

94 141

89 285

13 334

6 818

6 516

5 253

2 722

2 531

6 062

3 082

2 980

05 – 09

199 878

103 114

96 764

15 520

7 944

7 576

5 773

2 971

2 802

6 762

3 421

3 341

10 – 14

201 471

103 426

98 045

16 632

8 577

8 055

5 990

3 059

2 931

7 170

3 629

3 541

15 – 19

201 160

103 421

97 739

16 487

8 481

8 006

6 432

3 324

3 108

7 491

3 855

3 636

20 – 24

239 273

123 640

115 633

18 397

9 544

8 853

7 581

3 849

3 732

8 738

4 531

4 207

25 – 29

238 309

123 152

115 157

17 574

9 079

8 495

7 445

3 897

3 548

7 663

4 055

3 608

30 – 34

258 083

131 806

126 277

19 339

9 967

9 372

7 840

4 041

3 799

7 993

4 224

3 769

35 – 39

281 549

144 051

137 498

21 754

11 247

10 507

8 252

4 289

3 963

8 839

4 683

4 156

40 – 44

276 757

140 675

136 082

22 413

11 477

10 936

8 194

4 203

3 991

9 131

4 709

4 422

45 – 49

266 485

134 402

132 083

21 279

10 834

10 445

8 503

4 350

4 153

9 301

4 808

4 493

50 – 54

282 968

139 939

143 029

21 473

10 715

10 758

9 548

4 784

4 764

10 600

5 432

5 168

55 – 59

293 118

142 159

150 959

21 512

10 418

11 094

9 821

5 029

4 792

11 262

5 626

5 636

60 – 64

297 909

142 464

155 445

22 545

10 641

11 904

9 230

4 574

4 656

11 571

5 715

5 856

65 – 69

264 499

122 964

141 535

20 220

9 428

10 792

7 720

3 661

4 059

10 365

4 807

5 558

70 – 74

195 664

83 557

112 107

14 753

6 340

8 413

5 666

2 434

3 232

7 522

3 191

4 331

75 – 79

165 769

65 603

100 166

11 695

4 846

6 849

4 951

1 849

3 102

6 647

2 541

4 106

80 – 84

127 853

45 639

82 214

8 257

2 903

5 354

3 742

1 111

2 631

5 279

1 789

3 490

85 +

91 082

26 531

64 551

5 985

1 551

4 434

2 576

592

1 984

3 508

1 036

2 472

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

115 484

56 422

59 062

166 112

81 004

85 108

106 367

51 729

54 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 709

2 395

2 314

7 127

3 596

3 531

4 879

2 481

2 398

05 – 09

5 077

2 573

2 504

7 931

4 031

3 900

5 241

2 703

2 538

10 – 14

5 341

2 702

2 639

8 514

4 373

4 141

5 594

2 975

2 619

15 – 19

5 370

2 814

2 556

8 636

4 329

4 307

5 617

2 875

2 742

20 – 24

6 091

3 172

2 919

10 024

5 173

4 851

6 444

3 324

3 120

25 – 29

5 969

3 116

2 853

9 623

5 129

4 494

6 094

3 192

2 902

30 – 34

6 835

3 596

3 239

10 653

5 563

5 090

6 309

3 276

3 033

35 – 39

7 631

4 046

3 585

11 604

6 043

5 561

6 710

3 479

3 231

40 – 44

7 612

3 966

3 646

11 317

5 871

5 446

6 819

3 546

3 273

45 – 49

7 382

3 894

3 488

11 274

5 740

5 534

6 930

3 447

3 483

50 – 54

8 404

4 299

4 105

12 299

6 200

6 099

7 808

3 857

3 951

55 – 59

9 259

4 589

4 670

12 618

6 238

6 380

8 184

4 061

4 123

60 – 64

9 424

4 724

4 700

12 166

6 009

6 157

8 098

4 034

4 064

65 – 69

7 851

3 821

4 030

10 008

4 721

5 287

6 831

3 227

3 604

70 – 74

5 455

2 336

3 119

7 578

3 247

4 331

5 072

2 075

2 997

75 – 79

5 088

1 931

3 157

6 553

2 444

4 109

4 444

1 638

2 806

80 – 84

4 510

1 497

3 013

4 826

1 512

3 314

3 135

990

2 145

85 +

3 476

951

2 525

3 361

785

2 576

2 158

549

1 609

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

106 258

51 846

54 412

282 730

136 929

145 801

44 625

22 365

22 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

4 715

2 393

2 322

10 966

5 637

5 329

1 869

969

900

05 – 09

5 263

2 836

2 427

12 131

6 258

5 873

1 859

951

908

10 – 14

5 517

2 813

2 704

11 865

6 130

5 735

2 004

1 042

962

15 – 19

5 558

2 830

2 728

11 512

5 850

5 662

2 134

1 119

1 015

20 – 24

6 654

3 425

3 229

13 791

7 201

6 590

2 657

1 364

1 293

25 – 29

6 040

3 233

2 807

15 181

7 828

7 353

2 449

1 243

1 206

30 – 34

5 922

3 178

2 744

18 041

9 185

8 856

2 417

1 300

1 117

35 – 39

6 278

3 352

2 926

20 454

10 490

9 964

2 620

1 387

1 233

40 – 44

6 640

3 401

3 239

20 303

10 494

9 809

2 676

1 433

1 243

45 – 49

6 678

3 381

3 297

18 503

9 354

9 149

2 804

1 518

1 286

50 – 54

7 477

3 738

3 739

19 034

9 194

9 840

3 182

1 709

1 473

55 – 59

8 181

4 015

4 166

20 948

9 947

11 001

3 419

1 803

1 616

60 – 64

8 507

4 118

4 389

22 524

10 640

11 884

3 412

1 812

1 600

65 – 69

7 319

3 463

3 856

22 188

10 364

11 824

2 952

1 464

1 488

70 – 74

5 206

2 245

2 961

15 663

7 064

8 599

2 235

994

1 241

75 – 79

4 463

1 630

2 833

12 395

5 147

7 248

2 390

983

1 407

80 – 84

3 432

1 106

2 326

10 001

3 879

6 122

2 103

775

1 328

85 +

2 408

689

1 719

7 230

2 267

4 963

1 443

499

944

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

73 641

35 628

38 013

66 256

32 455

33 801

137 487

67 098

70 389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 277

1 688

1 589

2 981

1 540

1 441

6 052

3 170

2 882

05 – 09

3 666

1 930

1 736

3 195

1 668

1 527

6 852

3 579

3 273

10 – 14

3 829

1 965

1 864

3 621

1 916

1 705

7 485

3 930

3 555

15 – 19

3 967

2 003

1 964

3 794

1 940

1 854

8 088

4 180

3 908

20 – 24

4 812

2 449

2 363

4 766

2 461

2 305

9 760

5 078

4 682

25 – 29

4 380

2 312

2 068

3 949

2 058

1 891

8 404

4 497

3 907

30 – 34

4 063

2 099

1 964

3 469

1 843

1 626

7 682

4 075

3 607

35 – 39

4 525

2 361

2 164

3 714

1 905

1 809

7 745

4 082

3 663

40 – 44

4 456

2 218

2 238

3 875

1 953

1 922

8 006

3 966

4 040

45 – 49

4 546

2 245

2 301

4 087

2 132

1 955

8 608

4 393

4 215

50 – 54

5 585

2 814

2 771

4 749

2 385

2 364

9 860

4 910

4 950

55 – 59

6 023

2 943

3 080

5 015

2 514

2 501

10 722

5 256

5 466

60 – 64

5 881

2 860

3 021

5 104

2 533

2 571

10 304

5 005

5 299

65 – 69

4 689

2 237

2 452

4 279

2 057

2 222

8 466

4 001

4 465

70 – 74

3 297

1 351

1 946

3 059

1 298

1 761

6 325

2 572

3 753

75 – 79

3 078

1 115

1 963

2 898

1 089

1 809

5 810

2 165

3 645

80 – 84

2 162

682

1 480

2 253

750

1 503

4 494

1 472

3 022

85 +

1 405

356

1 049

1 448

413

1 035

2 824

767

2 057

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

168 213

83 036

85 177

272 673

131 498

141 175

99 210

48 973

50 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

7 777

4 004

3 773

11 637

6 002

5 635

3 991

2 042

1 949

05 – 09

8 476

4 348

4 128

13 067

6 629

6 438

4 511

2 326

2 185

10 – 14

8 727

4 490

4 237

13 480

6 902

6 578

4 476

2 284

2 192

15 – 19

8 516

4 306

4 210

14 399

7 393

7 006

4 806

2 523

2 283

20 – 24

10 322

5 356

4 966

17 155

8 846

8 309

5 937

3 041

2 896

25 – 29

10 165

5 174

4 991

16 457

8 571

7 886

5 620

2 963

2 657

30 – 34

10 011

5 133

4 878

17 027

8 859

8 168

5 370

2 813

2 557

35 – 39

10 953

5 530

5 423

17 577

8 986

8 591

5 708

2 950

2 758

40 – 44

11 072

5 586

5 486

17 218

8 649

8 569

5 886

3 065

2 821

45 – 49

10 473

5 272

5 201

17 059

8 515

8 544

5 957

3 097

2 860

50 – 54

11 220

5 649

5 571

20 235

9 825

10 410

6 599

3 289

3 310

55 – 59

11 049

5 534

5 515

21 506

10 404

11 102

7 161

3 580

3 581

60 – 64

11 791

5 925

5 866

21 557

10 414

11 143

7 655

3 864

3 791

65 – 69

11 368

5 533

5 835

17 546

8 195

9 351

7 289

3 554

3 735

70 – 74

9 294

4 304

4 990

12 583

5 184

7 399

5 771

2 710

3 061

75 – 79

7 429

3 328

4 101

11 057

4 192

6 865

4 901

2 066

2 835

80 – 84

5 669

2 248

3 421

8 053

2 598

5 455

4 391

1 699

2 692

85 +

3 901

1 316

2 585

5 060

1 334

3 726

3 181

1 107

2 074

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

150 985

73 068

77 917

447 747

218 957

228 790

209 573

103 251

106 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 615

3 377

3 238

20 563

10 622

9 941

8 421

4 355

4 066

05 – 09

7 535

3 894

3 641

22 638

11 730

10 908

9 410

4 919

4 491

10 – 14

8 308

4 217

4 091

23 382

11 922

11 460

9 555

4 979

4 576

15 – 19

8 933

4 586

4 347

23 505

12 071

11 434

8 683

4 561

4 122

20 – 24

10 362

5 307

5 055

28 077

14 372

13 705

10 276

5 417

4 859

25 – 29

8 534

4 501

4 033

28 363

14 638

13 725

11 352

5 857

5 495

30 – 34

8 426

4 452

3 974

28 376

14 523

13 853

13 876

7 205

6 671

35 – 39

8 722

4 493

4 229

29 769

15 148

14 621

15 740

8 235

7 505

40 – 44

8 991

4 515

4 476

30 052

15 265

14 787

15 197

8 068

7 129

45 – 49

9 450

4 832

4 618

29 507

14 915

14 592

13 483

6 951

6 532

50 – 54

10 882

5 469

5 413

30 459

15 195

15 264

14 560

7 153

7 407

55 – 59

11 638

5 764

5 874

31 551

15 393

16 158

16 222

7 913

8 309

60 – 64

11 416

5 495

5 921

31 651

15 205

16 446

16 309

7 836

8 473

65 – 69

9 727

4 443

5 284

27 962

13 060

14 902

15 067

7 219

7 848

70 – 74

7 140

2 906

4 234

21 859

9 569

12 290

10 300

4 769

5 531

75 – 79

6 304

2 362

3 942

16 316

6 796

9 520

8 866

3 703

5 163

80 – 84

4 941

1 610

3 331

13 585

5 299

8 286

6 984

2 617

4 367

85 +

3 061

845

2 216

10 132

3 234

6 898

5 272

1 494

3 778

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2019.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2019

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

121 816

59 837

61 979

109 232

53 546

55 686

807 254

380 359

426 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 114

3 087

3 027

5 795

2 987

2 808

41 289

21 174

20 115

05 – 09

6 368

3 267

3 101

5 897

3 081

2 816

42 706

22 055

20 651

10 – 14

6 087

3 176

2 911

5 940

3 012

2 928

37 954

19 333

18 621

15 – 19

5 815

2 981

2 834

6 256

3 266

2 990

35 161

18 134

17 027

20 – 24

7 534

3 919

3 615

6 578

3 393

3 185

43 317

22 418

20 899

25 – 29

7 576

3 933

3 643

6 377

3 369

3 008

49 094

24 507

24 587

30 – 34

7 665

3 897

3 768

6 943

3 616

3 327

59 826

28 961

30 865

35 – 39

7 938

4 082

3 856

7 362

3 796

3 566

67 654

33 467

34 187

40 – 44

8 030

4 211

3 819

7 277

3 713

3 564

61 592

30 366

31 226

45 – 49

7 531

3 841

3 690

6 941