image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 23. OŽUJKA 2020./ 23 MARCH, 2020

BROJ/ NUMBER: 8.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2019./2020.

ACADEMIC STAFF AT INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

2019/2020 ACADEMIC YEAR

 

 

U akademskoj godini 2019./2020. na visokim učilištima zaposleno je 18 167 nastavnika i suradnika u nastavi na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 12 895,5. Od toga je 85,3% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o radu, a 14,7% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o djelu.

 

In the 2019/2020 academic year, there were 18 167 members of academic staff working at institutions of higher education on employment contract or contractual agreement basis. Expressed by the full-time equivalent, the total number of members of academic staff amounted to 12 895.5, out of which the share of those working on the employment contract basis was 85.3% and of those working on the contractual agreement basis it was 14.7%.

 

 

 

Nastavnika i suradnika u nastavi bilo je 2,6% više u odnosu na prethodno razdoblje.

Zaposlenih na temelju ugovora o radu u odnosu na prošlo razdoblje bilo je 3,2%, više, dok je angažiranih na temelju ugovora o djelu 1,6% više od prethodnog razdoblja.

 

There were 2.6% more members of academic staff compared to the previous period.

The number of persons employed on the employment contract basis increased by 3.2% and of those employed on the contractual agreement basis by 1.6%, as compared to the previous period.

 

 

 

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 69,2% jesu doktori znanosti, a 13,3% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 49,6% (od toga je udio žena s doktoratom 68,1%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 14,1%).

 

Out of the total number of academic staff working on the employment contract basis, there were 69.2% of doctors of science and 13.3% of masters of science and masters/specialists. The share of women in the total number of academic staff working on the employment contract basis was 49.6% (the share of women holding a degree of doctor of science was 68.1%, while 14.1% of women held a degree of masters of science and masters/specialists).

 

 

 

U odnosu na prošlo razdoblje više je 4,2% nastavnika i suradnika u nastavi koji imaju doktorat znanosti, 8,8% je više magistara znanosti i magistra/specijalista, a 5,2% manje je nastavnika i suradnika bez akademskog naziva i stupnja.

 

As compared to the previous period, there were 4.2% more academic staff holding a degree of doctor of science and 8.8% of those holding a degree of master of science and masters/specialists, while the number of academic staff with no academic title and degree fell by 5.2%.

 

 

 

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu 50,8% jesu žene. Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 38,7% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 32,8%), a udio  magistara znanosti i magistara/specijalista jest 26,8% (udio žena jest 25,4%).

 

The share of women in the total number of academic staff working on the contractual agreement basis was 50.8%. There were 38.7% of doctors of science among academic staff working on the contractual agreement basis (the share of women holding a degree of doctor of science was 32.8%), while 26.8% of them held a degree of masters of science and masters/specialists (the share of women was 25.4%).

 

 

1.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU

      UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF, BY UNIVERSITY TITLES, WORKING ON EMPLOYMENT CONTRACT AND CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS

      AND BY SEX, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

 

Ukupno

Total

U ekvivalentu pune

zaposlenosti/

angažiranosti

(FTE1))

In full-time

equivalent1)

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Working on employment contract basis

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Working on contractual agreement basis

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

  18 167

  9 093

  12 895,5

  6 406,2

  11 712

  5 813

  10 995,9

  5 503,8

  6 455

  3 280

  1 899,6

   902,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoviti profesori

Full professors

  3 011

  1 146

  2 395,8

   937,6

  2 369

   936

  2 209,6

   885,0

   642

   210

   186,2

   52,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni profesori

Associate professors

  2 144

  1 004

  1 766,9

   839,0

  1 768

   853

  1 656,6

   801,2

   376

   151

   110,3

   37,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti

Assistant professors

  3 664

  1 852

  2 888,4

  1 481,1

  2 870

  1 471

  2 660,2

  1 377,5

   794

   381

   228,2

   103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori visoke škole

College professors

   380

   153

   255,9

   108,2

   241

   102

   206,6

   92,2

   139

   51

   49,3

   16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši predavači

Senior lecturers

  1 155

   578

   881,2

   476,6

   779

   449

   745,4

   433,8

   376

   129

   135,8

   42,8

 

1)

S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

1)

Since members of academic staff may teach at two and more institutions of higher education, the number presented in full-time equivalent approximately corresponds to the actual number of natural persons. Data were obtained as a calculation of members of academic staff expressed by a full-time unit.


1.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU

      UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF, BY UNIVERSITY TITLES, WORKING ON EMPLOYMENT CONTRACT AND CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS

      AND BY SEX, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

(nastavak)

(continued)

 

Ukupno

Total

U ekvivalentu pune

zaposlenosti/

angažiranosti

(FTE1))

In full-time

equivalent1)

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Working on employment contract basis

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Working on contractual agreement basis

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavači

Lecturers

  1 559

   828

   828,8

   441,9

   622

   335

   569,7

   315,2

   937

   493

   259,1

   126,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši lektori

Senior language instructors

   95

   72

   81,7

   64,7

   80

   64

   78,4

   63,2

   15

   8

   3,3

   1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori

Language instructors

   49

   40

   46,4

   38,4

   45

   38

   45,0

   38,0

   4

   2

   1,4

   0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši umjetnički suradnici

Senior artistic associates

   15

   3

   12,1

   2,1

   11

   2

   11,0

   2,0

   4

   1

   1,1

   0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetnički suradnici

Artistic associates

   57

   30

   33,4

   14,3

   14

   5

   14,0

   5,0

   43

   25

   19,4

   9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši asistenti

Senior assistants

   803

   467

   677,1

   401,6

   662

   395

   637,0

   381,2

   141

   72

   40,1

   20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenti

Assistants

  3 605

  1 936

  2 423,3

  1 285,8

  1 930

  1 007

  1 841,9

   953,5

  1 675

   929

   581,4

   332,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viši stručni suradnici

Senior professional associates

   222

   131

   94,2

   47,8

   61

   26

   60,5

   26,0

   161

   105

   33,7

   21,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni suradnici

Professional associates

   974

   570

   360,4

   164,4

   204

   86

   204,0

   86,0

   770

   484

   156,4

   78,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni savjetnici

Professional advisers

   160

   127

   81,7

   64,5

   53

   42

   53,0

   42,0

   107

   85

   28,7

   22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostujući profesori ili nastavnici

Visiting professors or teachers

   274

   156

   68,2

   38,2

   3

   2

   3,0

   2,0

   271

   154

   65,2

   36,2

 

 

 

 

 

 


2.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU

      TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF WORKING ON EMPLOYMENT CONTRACT BASIS, BY TYPE OF WORKING HOURS AND BY SEX,

      BY UNIVERSITIES AND TYPE OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Working on employment contract basis

 

ukupno

Total

s punim

radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

 

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta – ukupno

Institutions of higher education total

  11 712

  5 813

  10 995,9

  5 503,8

  10 602

  5 335

  1 110

   478

   393,9

   168,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U sastavu sveučilišta – javna

Universities – public

  10 473

  5 209

  9 876,3

  4 938,2

  9 539

  4 787

   934

   422

   337,3

   151,2

Fakulteti

Faculties

  8 322

  4 122

  7 839,7

  3 894,8

  7 553

  3 765

   769

   357

   286,7

   129,8

Sveučilišni odjeli

University departments

   487

   288

   469,9

   278,0

   458

   271

   29

   17

   11,9

   7,0

Sveučilišta

Universities

  1 118

   573

  1 031,1

   543,9

  1 002

   534

   116

   39

   29,1

   9,9

Umjetničke akademije

Art academies

   546

   226

   535,6

   221,5

   526

   217

   20

   9

   9,6

   4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Dubrovniku

University of Dubrovnik

   160

   89

   150,0

   83,4

   147

   82

   13

   7

   3,0

   1,4

Sveučilište

University

   160

   89

   150,0

   83,4

   147

   82

   13

   7

   3,0

   1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište Sjever u Koprivnici 

University North, Koprivnica

   180

   66

   128,5

   52,2

   113

   48

   67

   18

   15,5

   4,2

Sveučilište

University

   180

   66

   128,5

   52,2

   113

   48

   67

   18

   15,5

   4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku

University of Osijek

  1 338

   671

  1 174,6

   593,8

  1 108

   567

   230

   104

   66,6

   26,8

Fakulteti

Faculties

  1 094

   532

   934,4

   456,9

   873

   433

   221

   99

   61,4

   23,9

Sveučilišni odjeli

University departments

   128

   82

   127,2

   81,4

   125

   80

   3

   2

   2,2

   1,4

Umjetnička akademija

Art academy

   116

   57

   113,0

   55,5

   110

   54

   6

   3

   3,0

   1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Puli Pola

University of Pula – Pola

   169

   107

   168,5

   107,0

   168

   107

   1

-

   0,5

-

Sveučilište

University

   169

   107

   168,5

   107,0

   168

   107

   1

-

   0,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

  1 311

   748

  1 136,2

   654,9

  1 002

   583

   309

   165

   134,2

   71,9

Fakulteti

Faculties

  1 113

   631

   953,8

   545,4

   828

   478

   285

   153

   125,8

   67,4

Sveučilišni odjeli

University departments

   135

   90

   133,0

   89,0

   131

   88

   4

   2

   2,0

   1,0

Sveučilište

University

    16

   7

    6,4

   3,0

   4

   2

 12

  5

   2,4

   1,0

Umjetnička akademija

Art academy

47 

20

43,0

17,5

  39

    15

    8

    5

  4,0

     2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Splitu

University of Split

  1 236

   594

  1 140,6

   552,9

  1 097

   535

   139

   59

   43,6

   17,9

Fakulteti

Faculties

  1 003

   482

   919,0

   447,8

   881

   433

   122

   49

   38,0

   14,8

Sveučilišni odjeli

University departments

   139

   73

   127,6

   66,1

   122

   63

   17

   10

   5,6

   3,1

Umjetnička akademija

Art academy

   94

   39

   94,0

   39,0

   94

   39

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru

University of Zadar

   422

   252

   406,7

   246,3

   399

   243

   23

   9

   7,7

   3,3

Sveučilište

University

   422

   252

   406,7

   246,3

   399

   243

   23

   9

   7,7

   3,3

 

 

1)

S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

1)

Since members of academic staff may teach at two and more institutions of higher education, the number presented in full-time equivalent approximately corresponds to the actual number of natural persons. Data were obtained as a calculation of members of academic staff expressed by a full-time unit.


2.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU

      TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF WORKING ON EMPLOYMENT CONTRACT BASIS, BY TYPE OF WORKING HOURS AND BY SEX,

      BY UNIVERSITIES AND TYPE OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

(nastavak)

(continued)

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Working on employment contract basis

 

ukupno

Total

s punim

radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

 

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

  5 657

  2 682

  5 571,2

  2 647,7

  5 505

  2 622

   152

   60

   66,2

   25,7

Fakulteti

Faculties

  5 112

  2 477

  5 032,5

  2 444,7

  4 971

  2 421

   141

   56

   61,5

   23,7

Sveučilišni odjel

University departments

   85

   43

   82,1

   41,5

   80

   40

   5

   3

   2,1

   1,5

Sveučilište

University

   171

   52

   171,0

   52,0

   171

   52

-

-

-

-

Umjetničke akademije

Art academies

   289

   110

   285,6

   109,5

   283

   109

   6

   1

   2,6

   0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

Schools of professional higher education

   363

   162

   331,8

   155,2

   312

   151

   51

   11

   19,8

   4,2

Veleučilišta

Polytechnics

   714

   366

   649,4

   345,7

   629

   339

   85

   27

   20,4

   6,7

Sveučilišta – privatna

Universities – private

   162

   76

   138,4

   64,7

   122

   58

   40

   18

   16,4

   6,7

 

 

 

 

3.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI

      I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF, WORKING ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS, BY TYPE OF ENGAGEMENT AND BY SEX,

      BY UNIVERSITIES AND TYPE OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Working on contractual agreement basis

ukupno

Total

na puno radno vrijeme

Full-time

na kraće od punoga radnog vremena

Part-time

ukupno

Total

u ekvivalentu pune angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta – ukupno

Institutions of higher education – total

  6 455

  3 280

  1 899,6

   902,4

   306

   124

  6 149

  3 156

  1 593,6

   778,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U sastavu sveučilišta – javna

Universities – public

  4 075

  2 196

  1 186,0

   573,8

   176

   79

  3 899

  2 117

  1 010,0

   494,8

Fakulteti

Faculties

  2 671

  1 487

   709,2

   356,0

   31

   17

  2 640

  1 470

   678,2

   339,0

Sveučilišni odjeli

University departments

   576

   319

   143,3

   78,0

   46

   32

   530

   287

   97,3

   46,0

Sveučilišta

Universites

   462

   218

   149,6

   65,2

   19

   4

   443

   214

   130,6

   61,2

Umjetničke akademije

Art academies

   366

   172

   183,9

   74,6

   80

   26

   286

   146

   103,9

   48,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Dubrovniku

University of Dubrovnik

   104

   45

   34,4

   13,2

-

-

   104

   45

   34,4

   13,2

Sveučilište

University

   104

   45

   34,4

   13,2

-

-

   104

   45

   34,4

   13,2

 

 

1)

S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

1)

Since members of academic staff may teach at two and more institutions of higher education, the number presented in full-time equivalent approximately corresponds to the actual number of natural persons. Data were obtained as a calculation of members of academic staff expressed by a full-time unit.

 


3.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI

      I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF, WORKING ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS, BY TYPE OF ENGAGEMENT AND BY SEX,

      BY UNIVERSITIES AND TYPE OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, 2019/2020 ACADEMIC YEAR

(nastavak)

(continued)

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Working on contractual agreement basis

ukupno

Total

na puno radno vrijeme

Full-time

na kraće od punoga radnog vremena

Part-time

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

ukupno

Total

u ekvivalentu pune

angažiranosti

(FTE1))

In full-time equivalent1)

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište Sjever u Koprivnici 

University North, Koprivnica

   199

   75

   79,6

   32,0

   15

   4

   184

   71

   64,6

   28,0

Sveučilište

University

   199

   75

   79,6

   32,0

   15

   4

   184

   71

   64,6

   28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Osijeku

University of Osijek

   794

   464

   201,2

   93,6

   37

   10

   757

   454

   164,2

   83,6

Fakulteti

Faculties

   666

   399

   131,1

   63,2

   8

   1

   658

   398

   123,1

   62,2

Sveučilišni odjeli

University departments

   53

   38

   19,3

   11,9

-

-

   53

   38

   19,3

   11,9

Umjetnička akademija

Art academy

   75

   27

   50,8

   18,5

   29

   9

   46

   18

   21,8

   9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Puli Pola

University of Pula – Pola

   130

   82

   26,0

   16,4

-

-

   130

   82

   26,0

   16,4

Sveučilište

University

   130

   82

   26,0

   16,4

-

-

   130

   82

   26,0

   16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

   554

   351

   167,5

   105,4

   8

   5

   546

   346

   159,5

   100,4

Fakulteti

Faculties

   461

   295

   150,8

   95,8

   3

   3

   458

   292

   147,8

   92,8

Sveučilišni odjeli

University departments

   46

   28

   2,4

   1,5

-

-

   46

   28

   2,4

   1,5

Umjetnička akademija

Art academy

   20

   13

   3,3

   2,4

-

-

   20

   13

   3,3

   2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Splitu

University of Split

   922

   492

   271,4

   135,6

   62

   41

   860

   451

   209,4

   94,6

Fakulteti

Faculties

   479

   242

   151,2

   69,5

   16

   9

   463

   233

   135,2

   60,5

Sveučilišni odjeli

University departments

   358

   201

   103,2

   56,3

   46

   32

   312

   169

   57,2

   24,3

Umjetnička akademija

Art academy

   85

   49

   17,0

   9,8

-

-

   85

   49

   17,0

   9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru

University of Zadar

   5

   3

   2,3

   1,2

-

-

   5

   3

   2,3

   1,2

Sveučilište

University

   5

   3

   2,3

   1,2

-

-

   5

   3

   2,3

   1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

University of Zagreb

  1 367

   684

   403,6

   176,4

   54

   19

  1 313

   665

   349,6

   157,4

Fakulteti

Faculties

  1 065

   551

   276,1

   127,5

   4

   4

  1 061

   547

   272,1

   123,5

Sveučilišni odjel

University Department

   119

   52

   18,4

   8,3

-

-

   119

   52

   18,4

   8,3

Sveučilište

University

   4

-

   4,0

-

   4

-

-

-

-

-

Umjetničke akademije

Art academies

   179

   81

   105,1

   40,6

   46

   15

   133

   66

   59,1

   25,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

Schools of professional higher education

816

274

232,6

81,7

78

29

738

245

154,6

52,7

Veleučilišta

Polytechnics

  1 380

   725

   436,5

   228,8

   47

   16

  1 333

   709

   389,5

   212,8

Sveučilišta – privatna

Universities – private

   157

   79

   31,8

   16,2

-

-

   157

   79

   31,8

   16,2

Institut

Institute

   27

   6

   12,7

   1,9

   5

-

   22

   6

   7,7

   1,9

 

 

4.   NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA

      U AK. G. 2019. /2020.

      ACADEMIC STAFF, BY ACADEMIC AND PROFESSIONAL TITLE AND ACADEMIC DEGREE, SEX AND TYPE OF CONTRACT, 2019/2020

      ACADEMIC YEAR

 

 

Akademski i stručni naziv i akademski stupanj

Academic and professional title and academic degree

 

 

doktori znanosti

Doctors of science

magistri znanosti i magistri/specijalisti

Masters of science and masters/specialists

bez akademskog naziva i stupnja

Holding no academic title and degree

 

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

svega

All

  10 608

  5 032

  3 289

  1 651

  4 270

  2 410

 

u FTE1)

Full-time equivalent1)

  8 227,3

  3 990,7

  1 997,4

  1 008,3

  2 670,8

  1 407,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Working on employment contract basis

svega

All

  8 107

  3 956

  1 558

   819

  2 047

  1 038

 

u FTE1)

Full-time equivalent1)

  7 538,3

  3 717,7

  1 498,7

   789,3

  1 958,9

   996,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Working on contractual agreement basis

svega

All

  2 501

  1 076

  1 731

   832

  2 223

  1 372

 

u FTE1)

Full-time equivalent1)

   689,0

   273,0

   498,7

   219,0

   711,9

   410,4

 

 

1)

S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

1)

Since members of academic staff may teach at two and more institutions of higher education, the number presented in full-time equivalent approximately corresponds to the actual number of natural persons. Data were obtained as a calculation of members of academic staff expressed by a full-time unit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori podataka i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Godišnjem izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine.

 

Data are the result of statistical processing of data collected from the institutions of higher education in the Republic of Croatia through the Annual Report on Academic Staff (ŠV-60 form) at the beginning of an academic year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih akademskih godina.

 

The survey covers institutions of higher education in the Republic of Croatia and data are comparable to those from the previous academic years.


 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Institutions of higher education are universities as well as faculties and art academies as their component part, polytechnics and schools of professional higher education.

 

 

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institutions of higher education can be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

University comprises the following: faculties, art academies, departments and institutes and other units according to the law.

 

 

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Professional studies can also be taught at universities and their units.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koji kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organised and conducted and where scientific and professional work in one or more scientific or professional fields are developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic studies are organised and conducted and where top artistic endeavours and scientific and research activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university, where university courses are taught and where scientific, artistic or professional work in a particular field of science or an interdisciplinary area is developed.

 

 

 

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i visoke škole ne mogu biti njezine sastavnice.

 

Polytechnic and school of professional higher education are institutions that establish and conduct professional studies. Polytechnic is a school of higher education that conducts at least three different studies in at least three different fields and cannot have schools of professional higher education as its component parts.

 

 

 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Academic year starts on 1 October of the current year and ends on 30 September of the following calendar year.

 

 

 

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

 

At the institutions of higher education teachers are elected to scientific-educational, artistic-educational, educational, associate and professional titles.

 

 

 

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

 

The institutions of higher education may entrust the teaching to visiting professors or teachers without election to the scientific-educational title.

 

 

 

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

 

Scientific-educational titles and artistic-educational titles are assistant professor, associate professor and full professor.

 

 

 

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

 

Educational titles are lecturer, senior lecturer, college professor, language instructor, senior language instructor, artistic associate and senior artistic associate.

 

 

 

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

 

Associate titles are assistant and senior assistant.

 

 

 

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

 

Professional titles are professional associate, senior professional associate and professional adviser.

 

 

 

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

 

Visiting professors or teachers are persons (scientists, artists or professionals) that can teach at institutions of higher education without the obligation of concluding an employment contract with them, and in conformity with the provisions of the statute without election to the scientific-educational title.

 

 

 

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti može odgovarati stvarnom broju osoba.

 

The total number of teachers is not an actual number of physical persons; the number of teachers expressed as a full-time equivalent would correspond to the actual number of physical persons.


 

 

 

 

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a označuje vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punoga radnog vremena.

 

Full-time equivalent (FTE) is expressed in person-years and presents time as a share of full working time in which persons in employment are engaged in work.

 

 

 

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na temelju ugovora o radu/angažiran je na temelju ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta.

 

Data on academic staff teaching foreign languages (Table 4) refer to the previous academic year. The total number of teachers does not represent the actual number of persons; one teacher teaching two or more foreign languages or working, either on employment contract basis or contractual agreement basis, at two or more institutions of higher education counts for two or more.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ak. g.
akademska godina
 

FTE

full-time equivalent

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Marija Gojević i Ana Šojat

Prepared by: Marija Gojević and Ana Šojat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148