image description

 

GODINA/ YEAR: LVII.

ZAGREB, 7. SRPNJA 2020./ 7 JULY, 2020

BROJ/ NUMBER: 8.1.6.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ U 2019.

 

STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED
PROFESSIONAL STUDY, 2019

 

 

 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. diplomiralo je ili završilo studij 33 704 studenta. Udio studentica u tom broju iznosio je 20 286, odnosno 60,2%.

 

According to the data of the Croatian Bureau of Statistics, a total of
33 704 students graduated from university study or completed professional study in 2019. The share of female students in that number amounted to 20 286, that is, 60.2%.

 

 

 

Među studentima koji su diplomirali ili završili studij više je studentica

 

More female students among students who graduated from university study or completed professional study

 

 

 

Od ukupno 33 704 studenta koji su diplomirali/završili studij, na visokim je školama diplomiralo/završilo studij 4,6% studenata, na veleučilištima 15,0%, na fakultetima 78,3% (na stručnom studiju 10,4%, a na sveučilišnom studiju 67,9% studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo 2,1% studenata.

 

Out of the total of 33 704 students who graduated from university study or completed professional study, 4.6% graduated or completed the study from schools of professional higher education, 15.0% from polytechnics, 78.3% from faculties (10.4% from professional studies and 67.9% from university studies) and 2.1% from art academies.

 

 

 

Najviše je studentica koje su diplomirale/završile studij zastupljeno na umjetničkim akademijama, 65,8%, zatim slijede sveučilišni studij na fakultetima,  62,4%, stručni studij na fakultetima, 59,9%, veleučilišta 54,6%, te visoke škole s 44,2% studentica.

 

The highest share of female students graduated from or completed art academies, 65.8%, followed by university studies, 62.4%, professional studies, 59.9%, polytechnics, 54.6% and schools of professional higher education, 44.2%.

 

 

 

Najviše studenata diplomiralo je na sveučilišnome preddiplomskom studiju

 

The largest number of students graduated from an undergraduate university study

 

 

 

Prema bolonjskom programu, najviše studenata diplomiralo je na sveučilišnome preddiplomskom studiju, njih 31,9%, na sveučilišnome diplomskom studiju 30,1%, na stručnome preddiplomskom studiju 22,1%, na integriranome preddiplomskome i diplomskom studiju 7,9% na specijalističkome diplomskome stručnom studiju 7,8%, a kratki stručni preddipomski studij završilo je 0,1% studenata. Prema predbolonjskom programu diplomiralo je ili završilo studij 0,1% studenata.

 

According to the Bologna programme, the largest number of students, 31.9% of them, graduated from an undergraduate university study, followed by 30.1% who graduated from a graduate university study, 22.1% from an undergraduate professional study, 7.9% from an integrated undergraduate and graduate study, 7.8% from a specialist professional graduate study and 0.1% who completed an undergraduate short professional study. Out of the total number of students, 0.1% of them graduated or completed the study according to the pre-Bologna programme.

 

 

 

Najviše studenata koji su dipliomirali/završili studij su osobe u dobi od 20 do 24 godine

 

The largest number of students who graduated from university study or completed professional study are in the 20 to 24 age group

 

 

 

Prema godinama života, najviše studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je u skupini 20 – 24 godine (47,2%), a najmanje u skupini do 21 godinu (3,5%). U skupini 25 – 27 godina bilo je 30,3% studenata, u skupini 28 30 godina 7,9%, u skupini 31 33 godine 3,5%, u skupini 34 36 godina 2,2%, u skupini 37 39 godina 1,7%, a u skupini 40 i više godina bilo je 3,7% studenata koji su diplomirali/završili studij.

 

Regarding age, the largest number of students who graduated from university study or completed professional study was classified in the
20 – 24 age group (47.2%) and the smallest one in the up to 21 age group (3.5%). There were 30.3% of students in the 25 – 27 age group, 7.9% in the 28 – 30 age group, 3.5% in the 31 – 33 age group, 2.2% in the 34 – 36 age group, 1.7% in the 37 – 39 age group and 3.7% in the 40 and over age group
.

 

 

 

Najviše je studenata diplomiralo/završilo studij iz područja Društvenih znanosti

 

The greatest number of students graduated from or completed study in the field of Social sciences

 

 

 

U 2019. najveći je broj studenata koji su diplomirali/završili studij bio iz područja Društvenih znanosti (41,5%), a slijedila su područja Tehničke znanosti (26,1%), Biomedicina i zdravstvo (10,8%), Humanističke znanosti (7,1%), Biotehničke znanosti (6,1%), Prirodne znanosti (4,4%) i Umjetničko područje (2,2%). Najmanje studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je iz Interdisciplinarnih područja znanosti (1,8%).

 

In 2019, the greatest number of students graduated from or completed study in the field of Social sciences (41.5%), followed by Engineering (26.1%), Biomedicine and health (10.8%), Humanities (7.1%), Biotechnical sciences (6.1%), Natural sciences (4.4%) and Artistic field (2.2%). The smallest number of students graduated from or completed study in the Interdisciplinary fields of science (1.8%).

 

 

 

1.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA,
      VRSTI STUDIJA I SPOLU U 2019.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTITUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION,                BY TYPE OF INSTITUTION, TYPE OF STUDY       AND SEX, 2019

 

Spol

Ukupno

Total

Visoke škole

Schools of professional higher education

Veleučilišta

Polytechnics

Fakulteti

Faculties

Umjetničke akademije

Art academies

Sex

 

ukupno

Total

stručni
studij

Professional study

sveučilišni studij

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

svega

33 704

1 562

5 073

26 368

3 493

22 875

701

All

Institutions of higher education

 

studenti

13 418

872

2 305

10 001

1 401

8 600

240

Male

 

 

studentice

20 286

690

2 768

16 367

2 092

14 275

461

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema predbolonjskom

svega

39

-

-

39

-

39

-

All

According to pre-Bologna

programu

studenti

26

-

-

26

-

26

-

Male

programme

 

studentice

13

-

-

13

-

13

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni dodiplomski studij

svega

39

-

-

39

-

39

-

All

Undergraduate university

 

studenti

26

-

-

26

-

26

-

Male

study

 

studentice

13

-

-

13

-

13

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema bolonjskom programu

svega

33 665

1 562

5 073

26 329

3 493

22 836

701

All

According to Bologna

 

studenti

13 392

872

2 305

9 975

1 401

8 574

240

Male

programme

 

studentice

20 273

690

2 768

16 354

2 092

14 262

461

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki stručni preddiplomski

svega

34

-

24

10

10

-

-

All

Undergraduate short

studij

studenti

24

-

22

2

2

-

-

Male

professional study

 

studentice

10

-

2

8

8

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni preddiplomski studij

svega

7 439

1 010

3 766

2 663

2 663

-

-

All

Undergraduate professional

 

studenti

3 290

545

1 640

1 105

1 105

-

-

Male

study

 

studentice

4 149

465

2 126

1 558

1 558

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalistički diplomski

svega

2 655

552

1 283

820

820

-

-

All

Specialist professional

stručni studij

studenti

1 264

327

643

294

294

-

-

Male

graduate study

 

studentice

1 391

225

640

526

526

-

-

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni preddiplomski

svega

10 717

-

-

10 404

-

10 404

313

All

Undergraduate university

studij

studenti

4 277

-

-

4 180

-

4 180

97

Male

study

 

studentice

6 440

-

-

6 224

-

6 224

216

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni diplomski

svega

10 156

-

-

9 874

-

9 874

282

All

Graduate university study

studij

studenti

3 728

-

-

3 631

-

3 631

97

Male

 

 

studentice

6 428

-

-

6 243

-

6 243

185

Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrirani preddiplomski i

svega

2 664

-

-

2 558

-

2 558

106

All

Integrated undergraduate and

diplomski studij

studenti

809

-

-

763

-

763

46

Male

graduate study

 

studentice

1 855

-

-

1 795

-

1 795

60

Female

 

 

 

 

 

 

 

2.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKIH UČILIŠTA,
      DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2019.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTITUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION
,                BY TYPE OF INSTITUTION, AGE GROUPS AND SEX, 2019

 

 

Ukupno

Total

Dobne skupine

Age groups

 

21 i manje

21 and under

22 – 24

25 – 27

28 – 30

31 – 33

34 – 36

37 – 39

40 i više

40 and over

 

 

 

 

Visoka učilišta

Institutions of higher education

ukupno

Total

33 704

1 185

15 894

10 203

2 651

1 192

756

570

1 253

 

studenti

Male students

13 418

373

6 104

4 153

1 253

542

323

223

447

 

studentice

Female students

20 286

812

9 790

6 050

1 398

650

433

347

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

Schools of professional higher

ukupno

Total

1 562

16

471

372

232

143

97

86

145

education

studenti

Male students

872

4

216

218

149

94

68

49

74

 

studentice

Female students

690

12

255

154

83

49

29

37

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta

Polytechnics

ukupno

Total

5 073

170

2 186

1 073

512

306

219

185

422

 

studenti

Male students

2 305

67

899

549

284

155

97

88

166

 

studentice

Female students

2 768

103

1 287

524

228

151

122

97

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

Faculties

ukupno

Total

26 368

985

12 919

8 524

1 853

712

421

292

662

 

studenti

Male students

10 001

298

4 894

3 309

797

279

147

82

195

 

studentice

Female students

16 367

687

8 025

5 215

1 056

433

274

210

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

Professional study

ukupno

Total

3 493

135

1 599

830

305

197

137

88

202

 

studenti

Male students

1 401

41

578

369

147

94

61

36

75

 

studentice

Female students

2 092

94

1 021

461

158

103

76

52

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

University study

ukupno

Total

22 875

850

11 320

7 694

1 548

515

284

204

460

 

studenti

Male students

8 600

257

4 316

2 940

650

185

86

46

120

 

studentice

Female students

14 275

593

7 004

4 754

898

330

198

158

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

Art academies

ukupno

Total

701

14

318

234

54

31

19

7

24

 

studenti

Male students

240

4

95

77

23

14

11

4

12

 

studentice

Female students

461

10

223

157

31

17

8

3

12

 

 

 

 

 

 

3.   STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA,
      NAČINU STUDIRANJA I SPOLU U 2019.

      STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT INSTUTIONS
      OF HIGHER EDUCATION
, MODE OF STUDY AND SEX, 2019

 

Ukupno

Total

Način studiranja

Mode of study

 

Redoviti

Full-time

Izvanredni

Part-time

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

svega

All

studenti

Male students

studentice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka učilišta

33 704

13 418

20 286

24 815

9 812

15 003

8 889

3 606

5 283

Institutions of higher education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole

1 562

872

690

774

381

393

788

491

297

Schools of professional higher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

education

Veleučilišta

5 073

2 305

2 768

2 520

1 146

1 374

2 553

1 159

1 394

Polytechnics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti

26 368

10 001

16 367

20 868

8 069

12 799

5 500

1 932

3 568

Faculties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij

3 493

1 401

2 092

1 580

645

935

1 913

756

1 157

Professional study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij

22 875

8 600

14 275

19 288

7 424

11 864

3 587

1 176

2 411

University study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije

701

240

461

653

216

437

48

24

24

Art academies

 

 

 

4.     STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U 2019.

        STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY BY SCIENTIFIC AND ARTISTIC
       
FIELDS OF STUDY AND SEX, 2019

 

Ukupno

Total

Znanstveno i umjetničko područje studija

Scientific and artistic field of study

svega

All

studentice

Female students

prirodne
znanosti

Natural sciences

tehničke
znanosti

Engineering

biomedicina
i zdravstvo

Biomedicine
and health

biotehničke
znanosti

Biotechnical
sciences

društvene
znanosti

Social
sciences

humanističke znanosti

Humanities

umjetničko
područje

Artistic field

interdisciplinarna područja znanosti

Interdisciplinary fields of science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

33 704

20 286

1 470

8 795

3 658

2 043

13 976

2 383

732

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoke škole
Schools of higher education

1 562

690

-

401

-

53

1 105

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veleučilišta
Polytechnics

5 073

2 768

-

1 583

1 107

167

2 153

-

-

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti
Faculties

26 368

16 367

1 470

6 811

2 551

1 823

10 718

2 378

144

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni studij
Professional study

3 493

2 092

-

794

384

66

2 234

15

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveučilišni studij
University study

22 875

14 275

1 470

6 017

2 167

1 757

8 484

2 363

144

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetničke akademije
Art academies

701

461

-

-

-

-

-

5

585

111

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u 2019. Podaci se prikupljaju upitnikom Statistički list za studente koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij u 2019. u tiskanome ili elektroničkom obliku (obrazac ŠV-50).

 

Data are the result of the annual data processing on students who graduated from university study or completed professional study at institutions of higher education in the Republic of Croatia in 2019. They are collected, either on paper or electronically, through the questionnaire entitled Statistical Sheet for students who graduated or completed university or professional study in 2019 (ŠV-50 form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu i oni koji su diplomirali/završili studij prema bolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

The statistical survey covers students who graduated from university study or completed professional study at institutions of higher education in the Republic of Croatia. It includes both students who graduated according to the pre-Bologna programme and those who graduated according to the Bologna programme. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije.

 

Higher (tertiary) education is carried out through university and professional studies.

 

 

 

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

 

Students are persons enrolled in institutions of higher education. There are full-time and part-time students. Full-time students are those who study according to a programme based on a full-time teaching schedule. Part-time students are those who participate in the educational programme while they work or perform some other activity requiring a specific programme and methods of performing studies in line with an operational teaching plan.

 

 

 

Završetkom preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga sveučilišnog studija stječe se akademski naziv, dok se završetkom stručnoga ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe stručni naziv uz naznaku struke u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.). 

 

Upon the completion of the undergraduate, graduate or integrated university studies candidates are awarded the academic title, while upon the completion of the professional or specialist degree programme candidates are awarded the professional title in accordance with the Act on Academic and Professional Titles and Academic Degree (NN, Nos 107/07 and 118/12).

 

 

 

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

 

Institutions of higher education are university and faculty and art academy as its component parts, polytechnic and school of higher education.

 

 

 

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

 

Institutions of higher education can be public and private.

 

 

 

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

 

University is an institution that establishes and conducts university and interdisciplinary studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or through its faculties, art academies and departments.

 

 

 

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

 

University comprises the following: faculties, art academies, departments and institutes and other units according to law.

 

 

 

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

 

Professional courses can also be taught at universities and their units.

 

 

 

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

 

Faculty is an institution of higher education, a component part of a university, where university studies are organised and conducted, and where scientific and professional work in one or more scientific or professional fields are developed. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Umjetnička akademija je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

 

Art academy is an institution of higher education, a component part of a university, where artistic studies are organised and conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the field of art are nourished. Professional studies can also be conducted there.

 

 

 

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

 

University department is a component part of a university where university courses are taught and where scientific, artistic or professional work in a particular field of science or an interdisciplinary area is developed.

 

 

 

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

 

Polytechnic and school of professional higher education are institutions that establish and conduct professional courses. Polytechnic is a school of higher education that conducts at least three different courses in at least three different fields and cannot have schools of professional higher education as its component parts.

 

 

 

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

 

University studies prepare students for performing work in science, arts and higher education, in business, public sector and society in general and also prepares them for development and application of scientific, artistic and professional achievements. University studies are organised and conducted at universities.

 

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni i poslijediplomski studij. U skladu s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova. Studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

 

University education encompasses undergraduate, graduate and postgraduate study. In accordance to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), 60 ECTS credits measure the workload of a full-time student during one academic year. Study programmes may also be carried out as an integral undergraduate and graduate university study, whose completion brings at least 300 ECTS credits.

 

 

 

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

 

Professional studies provide students with an adequate level of knowledge and skills that enable performance of professional occupations and prepares them for direct entry into labour market. Professional studies are conducted at schools of professional higher education or at polytechnics according to the Scientific Activity and Higher Education Act (NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17).

 

 

 

Stručno obrazovanje obuhvaća kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. Stručni studiji traju dvije do tri godine, završavaju polaganjem svih ispita, a studijskim se programom može predvidjeti polaganje završnog ispita i/ili izrada završnog rada. Njihovim završetkom stječe se 120 – 180 ECTS bodova. Iznimno, stručni studij može trajati četiri godine. Takvim studijem stječe se 240 ECTS bodova.

 

Professional education includes a short professional study, undergraduate professional study and specialist graduate professional study. Professional studies last two to three years, completes upon passing all the examinations. Passing of the final examination and/or producing the final paper may also be provided by the programme of study. This brings students 120 to 180 ECTS credits. Exceptionally, professional study may last up to four years and students earn up to 240 ECTS credits.

 

 

 

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij.

 

Polytechnics or schools of professional higher education can organise a specialist graduate professional study lasting one to two years for persons who completed a professional study or an undergraduate university study.

 

 

 

Završetkom specijalističkoga diplomskog stručnog studija u trajanju od jedne do dvije godine te polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i polaganjem odgovarajućega završnog ispita stječe se u pravilu
60 – 120 ECTS bodova.

 

The completion of a specialist graduate professional study lasting one to two years, passing all the examinations, producing a final paper and passing of the final examination bring students 60 to 120 ECTS credits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ECTS   Europski sustav prijenosa bodova

 

ECTS   European Credit Transfer and Accumulation System

ISVU    Informacijski sustav visokih učilišta

 

ISVU    Information System of Institutions of Higher Education

NN       Narodne novine

 

NN       Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-           nema pojave

 

-           no occurrence

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Novinarski upiti/ Press corner: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:

Persons responsible:

 

Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika

Dubravka Rogić-Hadžalić, Director of Demographic and Social Statistics Directorate

 

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Lidija Brković, Director General

 

Priredile: Suzana Stubičan Ćelić, Željka Zwirn Periš i Josipa Jurić

Prepared by: Suzana Stubičan Ćelić, Željka Zwirn Periš and Josipa Jurić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Customer Relations and Data Protection Department

 

Informacije i korisnički zahtjevi

Information and user requests

 

Pretplata publikacija

Subscription

 

 

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115

Elektronička pošta/ E-mail: prodaja@dzs.hr

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148