image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 9. RUJNA 2021./ 9 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 2.1.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U KOLOVOZU 2021.

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, AUGUST 2021

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 0,8%, a u odnosu na kolovoz 2020. za 9,3%.

 

In August 2021, producer prices of industrial products for total industry increased by 0.8% compared to July 2021. As compared to August 2020, they increased by 9.3%.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. više za 0,4%, a u usporedbi s
kolovozom 2020. za 2,9%.

 

Comparison of producer prices of industrial products for total industry, excluding Energy, shows that in August 2021 they increased by 0.4% compared to July 2021 and by 2.9% compared to August 2020.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the domestic market (total)

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 1,0%, a u odnosu na kolovoz 2020. za 10,2%.

 

In August 2021, producer prices of industrial products on the domestic market for total industry increased by 1.0% compared to July 2021 and by 10.2% compared to August 2020.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. više za 0,3%, a u usporedbi s kolovozom 2020. za 2,7%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in August 2021 they increased by 0.3% compared to July 2021 and by 2.7% compared to August 2020.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market (total)

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,5%, a u odnosu na kolovoz 2020. za 8,2%.

 

In August 2021, producer prices of industrial products on the non-
-domestic market for total industry increased by 0.5% compared to July 2021. As compared to August 2020, they increased by 8.2%.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na
nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. više za 0,5%, a u usporedbi s kolovozom 2020. za 3,2%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the non-
-domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in August 2021 they increased by 0.5% compared to July 2021 and by 3.2% compared to August 2020.

 

 

 


 

Agregati GIG-a 2009.

 

MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 2,1%, u Kapitalnim proizvodima za 1,1%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,5% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, dok su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices of industrial products increased in Energy by 2.1%, in Capital goods by 1.1%, in Intermediate goods by 0.5% and in Durable consumer goods by 0.2%, while they remained stable in Non-durable consumer goods.

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 35,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,4%, u Intermedijarnim proizvodima za 5,6%, u Kapitalnim proizvodima za 1,9% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,5%.

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices of industrial products increased in Energy by 35.9%, in Durable consumer goods by 6.4%, in Intermediate goods by 5.6%, in Capital goods by 1.9% and in Non-durable consumer goods by 0.5%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 2,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,7% i u Kapitalnim proizvodima za 0,2%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices of industrial products increased in Energy by 2.7%, in Intermediate goods by 0.7% and in Capital goods by 0.2%, while they remained stable in Durable consumer goods and in Non-durable consumer goods.

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 30,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 5,7%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,3%, u Kapitalnim proizvodima za 1,8% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9%.

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices of industrial products increased in Energy by 30.2%, in Intermediate goods by 5.7%, in Durable consumer goods by 2.3%, in Capital goods by 1.8% and in Non-durable consumer goods by 0.9%.

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Kapitalnim proizvodima za 1,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, u Energiji za 0,2% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices increased in Capital goods by 1.7%, in Intermediate goods by 0.4%, in Durable consumer goods by 0.3%, in Energy by 0.2% and in Non-durable consumer goods by 0.1%.

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 58,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 8,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 5,6% i u Kapitalnim proizvodima za 2,0%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices increased in Energy by 58.3%, in Durable consumer goods by 8.7%, in Intermediate goods by 5.6% and in Capital goods by 2.0%, while they decreased in Non-durable consumer goods by 0.1%.

 

 

 

Industrijska područja NKD-a 2007.

 

NKD 2007. industrial sections

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 16,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6% i u Prerađivačkoj industriji za 0,3%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices increased in Mining and quarrying by 16.9%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.6% and in Manufacturing by 0.3%, while they remained stable in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 153,2%, u Prerađivačkoj industriji
za 7,2%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,5% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 153.2%, in Manufacturing by 7.2%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 2.5% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 17,3% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6%, dok su u Prerađivačkoj industriji i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices increased in Mining and quarrying by 17.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.6%, while they remained stable in Manufacturing and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 159,7%, u Prerađivačkoj industriji
za 6,2%
, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,5% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices increased in Mining and quarrying by 159.7%, in Manufacturing by 6.2%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 2.5% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%.

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.
NKD 2007. sections

 

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

 

B

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

AE

Energija
Energy

 

C

Prerađivačka industrija
Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi sa srpnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 14,4% i u Prerađivačkoj industriji za 0,5%, dok su u Rudarstvu i vađenju zadržale stabilnost.

 

In August 2021, as compared to July 2021, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 14.4% and in Manufacturing by 0.5%, while they remained stable in Mining and quarrying.

 

 

 

U kolovozu 2021. u usporedbi s kolovozom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 64,0%, u Prerađivačkoj industriji za 8,1% te u Rudarstvu i vađenju za 5,8%.

 

 

In August 2021, as compared to August 2020, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 64.0%, in Manufacturing by 8.1% and in Mining and quarrying by 5.8%.


 

 

1.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009.
      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U KOLOVOZU 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, AUGUST 2021

 

 

Domaće tržište

Domestic market

Nedomaće tržište

Non-domestic market

Ukupno tržište

Total

 

 

VIII. 2021.

VII. 2021.

VIII. 2021.

VIII. 2020.

VIII. 2021.

VII. 2021.

VIII. 2021.

VIII. 2020.

VIII. 2021.

VII. 2021.

VIII. 2021.

VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

101,0

110,2

100,5

108,2

100,8

109,3

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

100,3

102,7

100,5

103,2

100,4

102,9

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

100,7

105,7

100,4

105,6

100,5

105,6

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

102,7

130,2

100,2

158,3

102,1

135,9

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

100,2

101,8

101,7

102,0

101,1

101,9

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

102,3

100,3

108,7

100,2

106,4

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,9

100,1

99,9

100,0

100,5

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

117,3

259,7

100,0

105,8

116,9

253,2

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

126,0

484,1

126,0

484,1

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,3

101,7

100,0

102,4

100,2

101,8

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

100,0

106,2

100,5

108,1

100,3

107,2

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

100,0

101,5

100,3

100,4

100,1

101,3

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

99,8

101,5

99,3

99,7

99,7

101,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,0

106,1

96,1

99,9

99,0

104,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,0

100,7

100,0

99,1

100,0

99,5

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

100,0

98,6

99,9

99,5

99,9

99,3

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,0

100,1

100,0

98,9

100,0

99,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

100,8

107,0

100,5

104,8

100,6

105,7

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

101,1

105,7

100,1

117,8

100,6

111,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,0

100,1

100,0

100,0

100,0

100,1

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

98,4

139,2

100,1

158,2

99,3

148,3

19

Manufacture of coke and refined petroleum
products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

102,3

116,4

101,7

115,6

101,9

115,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

99,9

100,1

100,2

100,1

100,1

21

Manufacture of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

99,9

104,9

100,1

103,5

100,0

104,1

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,9

100,2

100,3

100,5

100,6

100,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral
products

24

Proizvodnja metala

99,8

108,7

100,2

107,6

100,1

107,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

100,7

105,5

100,2

103,9

100,4

104,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

100,1

99,8

100,0

98,5

100,0

99,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,2

104,5

100,2

100,9

100,2

101,7

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,3

100,7

100,1

100,5

100,2

100,6

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,0

100,0

100,1

99,4

100,1

99,5

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,0

101,3

100,0

105,1

100,0

104,6

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,0

102,3

100,0

110,6

100,0

107,4

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

100,0

101,1

100,0

100,1

100,0

100,7

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,0

100,1

110,6

107,7

103,5

102,7

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

100,6

102,5

114,4

164,0

100,6

102,5

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

100,6

102,5

114,4

164,0

100,6

102,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,0

100,1

100,0

100,1

  E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,0

100,1

100,0

100,1

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 


 

 

Odjeljci NKD-a 2007.

NKD 2007. Divisions

 

 

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

30

31

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply


 

 

 

2.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U KOLOVOZU 2021
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      AUGUST 2021

2015. = 100

 

 

2021.

 

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

102,4

103,5

103,1

104,3

105,4

107,0

108,1

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,9

100,5

100,8

101,0

101,3

101,9

102,2

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

102,8

104,0

104,7

105,4

105,3

106,2

107,0

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

105,3

107,6

105,5

109,2

112,3

116,1

119,3

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

100,6

100,6

100,7

100,9

101,5

101,5

101,7

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,7

100,3

100,4

100,7

101,5

101,8

101,8

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

98,7

99,0

99,2

99,0

99,4

100,1

100,1

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

151,5

144,7

149,9

159,4

177,7

192,1

225,3

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

198,9

183,2

195,3

217,0

259,2

291,8

367,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

107,2

107,2

107,1

107,4

107,2

107,8

108,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

100,3

101,9

101,1

102,1

102,8

104,0

104,0

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,8

98,2

98,5

98,3

98,9

99,8

99,8

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

101,5

101,3

101,0

101,1

101,4

101,9

101,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

128,9

134,6

134,6

134,3

134,3

134,3

134,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

98,0

97,8

97,8

97,8

97,8

96,9

96,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

103,8

103,8

103,8

103,7

103,6

103,6

103,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

104,7

105,4

106,6

106,8

107,9

109,3

110,1

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

100,6

101,0

101,6

102,8

103,2

105,4

106,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

102,1

102,1

102,1

102,1

101,9

101,9

101,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

96,2

105,3

96,2

103,1

106,7

112,1

110,3

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

96,9

103,2

105,6

105,8

102,7

103,6

105,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

102,2

102,2

102,3

102,3

102,2

102,2

102,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

98,9

100,2

101,1

102,9

102,9

103,7

103,6

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

103,4

103,6

103,8

104,5

104,2

104,6

105,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral
products

24

Proizvodnja metala

104,5

104,6

106,6

107,5

107,6

110,1

109,8

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

105,1

105,2

105,5

106,2

107,8

108,8

109,5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

93,8

94,1

94,1

93,9

93,7

94,1

94,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

103,2

103,7

104,1

105,0

106,3

106,8

107,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

101,7

101,8

102,0

102,1

102,3

101,6

101,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

92,3

92,3

92,3

93,5

93,5

93,5

93,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,8

101,5

101,6

101,6

102,4

102,7

102,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

97,8

97,9

98,5

98,9

98,9

98,9

98,9

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,5

99,5

99,3

99,3

99,2

98,4

98,4

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,4

96,5

97,0

97,8

97,8

98,7

99,3

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,4

96,5

97,0

97,8

97,8

98,7

99,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,3

100,3

  E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,3

100,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 


3.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U KOLOVOZU 2021
.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, AUGUST 2021

2015. = 100

 

 

2021.

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

97,9

99,9

99,5

100,1

100,6

101,7

102,2

 

Total industry

 

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,6

100,5

100,7

100,8

101,0

101,2

101,7

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 

AI

Intermedijarni proizvodi

97,4

98,8

99,4

100,3

100,7

101,1

101,5

  AI

Intermediate goods

 

AE

Energija

87,8

97,9

93,3

97,7

100,5

108,0

108,2

  AE

Energy

 

BB

Kapitalni proizvodi

102,9

103,2

102,6

102,2

102,3

101,7

103,4

  BB

Capital goods

 

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

92,3

94,2

98,4

98,3

98,9

99,2

99,4

  CD

Durable consumer goods

 

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

102,0

102,4

102,0

101,4

101,1

101,4

101,5

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

B

Rudarstvo i vađenje

118,2

118,4

118,3

118,1

117,9

117,9

117,9

  B

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

108,1

108,2

108,1

107,9

107,7

107,7

107,7

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

09

Mining support service activities

 

C

Prerađivačka industrija

97,7

99,7

99,3

99,9

100,4

101,5

102,0

  C

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

99,0

99,6

98,8

98,0

97,7

98,4

98,7

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

104,9

105,2

105,6

105,5

104,2

105,0

104,2

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

123,3

124,3

123,3

122,6

125,2

123,9

119,0

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

94,4

94,5

94,4

94,3

94,1

94,1

94,1

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

96,9

97,2

97,0

96,6

96,3

96,4

96,3

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,2

100,2

100,1

99,4

99,2

99,2

99,2

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

100,0

101,6

102,9

102,9

102,9

103,5

104,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

89,7

92,0

95,1

98,1

102,6

105,7

105,8

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

87,4

97,5

92,8

97,0

99,8

107,3

107,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

89,8

93,7

94,3

95,1

95,2

95,7

97,3

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

107,8

108,3

107,8

107,2

107,1

107,2

107,3

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

88,0

89,1

89,5

93,7

91,3

90,8

90,9

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

103,7

104,1

103,8

102,6

103,7

103,5

103,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

101,0

101,8

104,8

105,3

105,3

106,7

106,9

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

103,7

104,3

105,0

105,4

106,6

107,0

107,2

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

91,7

91,7

91,7

91,9

92,1

90,2

90,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

101,2

101,7

101,2

101,3

101,5

101,6

101,8

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,5

103,9

103,1

103,1

103,4

103,5

103,6

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

99,9

100,1

101,0

100,8

99,6

99,8

99,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

104,9

104,9

104,9

104,9

104,8

104,8

104,8

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

91,0

93,0

97,8

97,9

98,5

99,0

99,0

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

110,3

110,4

110,7

110,6

110,5

110,4

110,4

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

111,3

111,4

106,2

102,8

102,1

97,8

108,1

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

83,7

84,5

89,2

108,9

112,4

112,8

129,0

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

83,7

84,5

89,2

108,9

112,4

112,8

129,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 


4.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.           U KOLOVOZU 2021.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, AUGUST 2021

2015. = 100

 

 

2021.

 

 

 

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,1

101,6

101,2

102,2

103,0

104,3

105,1

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,6

100,5

100,7

100,8

101,0

101,3

101,7

 

Total industry, excluding Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

99,7

101,0

101,7

102,5

102,7

103,3

103,8

  AI

Intermediate goods

AE

Energija

100,4

104,7

102,0

105,9

108,9

113,6

116,0

  AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

101,9

102,1

101,8

101,7

102,0

101,6

102,7

  BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

95,0

96,5

99,2

99,2

99,9

100,2

100,4

  CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

99,8

100,1

100,0

99,7

99,9

100,4

100,4

  CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

150,7

144,1

149,1

158,3

176,0

189,9

222,0

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

198,9

183,2

195,3

217,0

259,2

291,8

367,8

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

107,2

107,2

107,1

107,4

107,2

107,7

107,7

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

99,1

100,9

100,3

101,1

101,7

102,9

103,2

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

98,1

98,5

98,6

98,3

98,7

99,5

99,6

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

102,0

101,9

101,7

101,7

101,7

102,3

102,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

125,7

130,1

129,8

129,4

130,1

129,7

128,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

95,9

96,0

95,9

95,8

95,7

95,7

95,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

97,2

97,4

97,2

96,9

96,6

96,5

96,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,8

100,8

100,7

100,1

99,9

99,9

99,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

101,8

103,1

104,4

104,5

104,9

105,8

106,4

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

95,8

97,2

99,2

101,4

103,2

105,7

106,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,9

100,9

100,9

100,9

100,8

100,8

100,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

91,5

101,1

94,3

99,8

103,0

109,5

108,7

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

92,8

97,6

98,8

99,3

98,2

98,9

100,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

106,6

107,0

106,6

106,1

106,0

106,1

106,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

94,0

95,2

95,8

99,2

97,7

97,7

97,7

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

103,7

104,1

103,8

104,0

104,2

104,5

105,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral
products

24

Proizvodnja metala

101,8

102,5

105,3

105,8

105,8

107,4

107,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

104,1

104,5

105,0

105,5

106,9

107,6

108,1

25

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

92,3

92,4

92,4

92,5

92,6

91,6

91,6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

102,0

102,5

102,2

102,5

103,0

103,2

103,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,0

103,4

102,7

102,7

103,0

103,0

103,2

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,1

100,1

101,0

100,8

100,1

100,1

100,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,9

100,9

100,9

101,2

101,2

101,2

101,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

94,8

96,3

99,5

99,5

100,2

100,6

100,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

101,4

101,5

102,0

102,2

102,2

102,2

102,2

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

103,7

103,8

101,9

100,7

100,4

98,4

101,9

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,3

96,4

96,9

97,8

97,8

98,7

99,3

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

96,3

96,4

96,9

97,8

97,8

98,7

99,3

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,3

100,3

  E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,2

100,2

100,2

100,2

100,2

100,3

100,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 


 

 

Agregati GIG-a 2009.
MIGs 2009. aggregates

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods

AE

Energija
Energy

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

BB

Kapitalni proizvodi
Capital goods

 

 

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

105,1

104,8

104,6

104,5

104,5

104,3

104,5

103,8

103,9

103,6

102,8

101,6

2015.

99,2

100,5

101,8

101,2

101,8

101,4

100,9

99,5

99,0

99,0

98,4

97,4

2016.

96,4

95,7

96,7

95,3

95,4

96,5

95,9

94,6

96,0

97,0

95,8

97,5

2017.

98,1

98,1

97,7

98,1

97,6

96,9

97,0

97,6

98,0

98,3

99,6

99,5

2018.

99,6

99,1

99,0

99,5

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

100,1

2019.

100,2

100,7

101,3

101,9

101,8

100,7

101,0

100,7

101,2

101,4

101,6

101,6

2020.

102,1

102,0

100,1

97,7

97,1

97,6

98,3

98,0

98,0

99,1

99,4

100,4

2021.

101,0

102,4

103,5

103,1

104,3

105,4

107,0

108,1

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

100,0

99,7

99,8

99,9

100,0

99,8

100,2

99,3

100,1

99,7

99,2

98,8

2015.

97,6

101,3

101,3

99,4

100,6

99,6

99,5

98,6

99,5

100,0

99,4

99,0

2016.

99,0

99,3

101,0

98,6

100,1

101,2

99,4

98,6

101,5

101,0

98,8

101,8

2017.

100,6

100,0

99,6

100,4

99,5

99,3

100,1

100,6

100,4

100,3

101,3

99,9

2018.

100,1

99,5

99,9

100,5

100,8

99,9

100,7

100,1

100,4

100,5

99,4

98,9

2019.

100,1

100,5

100,6

100,6

99,9

98,9

100,3

99,7

100,5

100,2

100,2

100,0

2020.

100,5

99,9

98,1

97,6

99,4

100,5

100,7

99,7

100,0

101,1

100,3

101,0

2021.

100,6

101,4

101,0

99,6

101,2

101,1

101,5

101,0

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

94,4

95,9

97,3

96,8

97,4

97,2