GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 9. TRAVNJA 2021./ 9 APRIL, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

u siječnju 2021. i od siječnja do veljače 2021.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January 2021 and January – February 2021

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u siječnju 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 8,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 12,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde kuna.

 

According to provisional data, in January 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 8.5 billion kuna. At the same time, total import was 12.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to
4.3 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom u siječnju 2021. bila je 66,6%.

 

In January 2021, coverage of import by export was 66.6%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 18,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 28,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,0 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to February 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 18.0 billion kuna, while total import was 28.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 10.0 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 64,3%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 64.3% in the period from January to February 2021.

 

 

 

4-2-1_G-1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 694 772

1 168 060

1 308 115

14 372 383

1 930 499

2 163 169

-5 677 611

-762 440

-855 054

60,5

II.

9 645 029

1 297 130

1 434 031

16 006 581

2 152 595

2 377 119

-6 361 552

-855 466

-943 088

60,3

III.

9 079 665

1 218 182

1 336 181

15 122 617

2 028 555

2 230 559

-6 042 952

-810 373

-894 377

60,0

IV.

7 233 185

951 210

1 045 562

11 069 727

1 454 976

1 598 394

-3 836 542

-503 767

-552 831

65,3

V.

7 694 795

1 018 831

1 106 279

12 739 325

1 686 533

1 831 715

-5 044 530

-667 703

-725 436

60,4

VI.

9 454 061

1 248 035

1 382 034

14 860 449

1 961 037

2 175 267

-5 406 388

-713 002

-793 233

63,6

VII.

10 384 857

1 373 672

1 544 735

15 479 964

2 047 524

2 299 133

-5 095 107

-673 852

-754 398

67,1

VIII.

7 646 180

1 020 084

1 210 737

12 641 948

1 687 472

2 002 032

-4 995 768

-667 388

-791 295

60,5

IX.

10 560 807

1 404 277

1 672 524

14 796 240

1 967 500

2 343 673

-4 235 433

-563 223

-671 149

71,4

X.

10 944 588

1 450 972

1 699 948

15 483 318

2 052 343

2 403 863

-4 538 730

-601 370

-703 915

70,7

XI.

10 636 927

1 405 045

1 645 322

14 354 376

1 896 351

2 217 686

-3 717 449

-491 306

-572 364

74,1

XII.

9 990 547

1 322 407

1 579 919

14 808 829

1 960 530

2 344 176

-4 818 282

-638 123

-764 257

67,5

I. – XII.

111 965 411

14 877 905

16 965 388

171 735 757

22 825 916

25 986 785

-59 770 346

-7 948 011

-9 021 397

65,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 486 126

1 125 715

1 380 403

12 747 757

1 690 717

2 074 227

-4 261 631

-565 002

-693 824

66,6

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 694 772

8 486 126

97,6

14 372 383

12 747 757

88,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

516 785

552 427

106,9

469 712

432 731

92,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

501 068

448 010

89,4

539 409

331 891

61,5

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

7 340 064

6 985 707

95,2

13 008 809

11 603 391

89,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

654 043

659 796

100,9

1 273 951

1 167 177

91,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

68 254

63 221

92,6

108 315

92 830

85,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

89 636

98 505

109,9

90 382

74 834

82,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

95 265

81 778

85,8

271 772

215 359

79,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

375 081

315 720

84,2

660 282

544 111

82,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

277 692

233 751

84,2

421 941

322 609

76,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

466 081

466 676

100,1

207 221

185 084

89,3

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

173 810

175 043

100,7

303 769

279 993

92,2

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 211

1 115

92,0

789

872

110,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

368 604

209 935

57,0

867 931

648 413

74,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

426 044

395 847

92,9

1 181 580

1 098 695

93,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

446 395

679 050

152,1

1 011 051

952 767

94,2

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

285 464

287 731

100,8

563 357

586 589

104,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

268 511

262 845

97,9

255 740

234 436

91,7

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

341 874

363 176

106,2

821 410

818 130

99,6

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

527 405

554 320

105,1

502 199

556 480

110,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

352 409

282 100

80,0

931 469

880 371

94,5

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

717 184

677 559

94,5

716 343

767 415

107,1

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

488 522

475 597

97,4

1 088 093

835 649

76,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

493 312

325 507

66,0

1 018 609

791 220

77,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

158 394

121 357

76,6

164 264

61 977

37,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

171 013

151 337

88,5

221 032

205 655

93,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

93 861

103 741

110,5

327 310

282 725

86,4

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

152 465

231 179

151,6

280 770

283 545

101,0

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

139 183

231 212

166,1

26 294

70 251

267,2

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

36 212

34 761

96,0

45 332

23 529

51,9

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

7

0

5,8

82

67

82,1

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

112

131

117,6

119

225

188,9

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

8 876

2 698

30,4

1 855

2 127

114,6

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 694 772

8 486 126

97,6

14 372 383

12 747 757

88,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

1 009 705

1 028 659

101,9

1 578 963

1 437 574

91,0

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

155 561

158 952

102,2

199 049

172 344

86,6

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

635 748

726 577

114,3

243 115

267 901

110,2

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

983 981

836 231

85,0

1 669 288

1 250 922

74,9

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

36 224

51 701

142,7

61 538

65 664

106,7

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

979 816

1 171 432

119,6

2 354 702

2 224 517

94,5

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

1 509 928

1 475 184

97,7

2 452 541

2 362 228

96,3

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 151 185

1 845 215

85,8

3 736 200

3 188 508

85,3

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

1 189 521

1 146 720

96,4

2 062 534

1 763 019

85,5

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

34 225

42 757

124,9

12 598

12 953

102,8

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

8 876

2 698

30,4

1 855

2 127

114,6

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 694 772

8 486 126

97,6

14 372 383

12 747 757

88,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

6 117 608

5 904 200

96,5

11 644 361

10 331 250

88,7

EU Member States1)

Austrija

529 498

490 360

92,6

1 026 065

974 211

94,9

Austria

Belgija

121 178

114 506

94,5

428 105

348 086

81,3

Belgium

Bugarska

65 470

47 326

72,3

109 251

133 031

121,8

Bulgaria

Cipar

5 267

1 820

34,5

9 805

5 343

54,5

Cyprus

Češka

156 941

145 766

92,9

395 145

352 294

89,2

Czech Republic

Danska

35 871

55 106

153,6

81 500

81 114

99,5

Denmark

Estonija

19 786

4 067

20,6

4 584

2 700

58,9

Estonia

Finska

7 962

15 940

200,2

14 510

12 050

83,0

Finland

Francuska

305 078

258 961

84,9

371 485

312 930

84,2

France

Grčka

32 573

42 520

130,5

102 932

240 946

234,1

Greece

Irska

6 730

45 012

668,9

39 541

54 488

137,8

Ireland

Italija

1 238 259

1 080 563

87,3

2 030 722

1 472 558

72,5

Italy

Letonija

9 576

5 426

56,7

8 295

7 935

95,7

Latvia

Litva

27 209

21 490

79,0

24 685

23 443

95,0

Lithuania

Luksemburg

4 832

3 885

80,4

2 679

6 277

234,4

Luxembourg

Mađarska

736 489

723 880

98,3

1 263 581

989 166

78,3

Hungary

Malta

8 301

13 326

160,5

5 944

3 851

64,8

Malta

Nizozemska

117 362

121 225

103,3

618 857

532 167

86,0

Netherlands

Njemačka

1 139 631

1 153 685

101,2

2 130 483

1 964 898

92,2

Germany

Poljska

161 405

190 603

118,1

512 301

520 668

101,6

Poland

Portugal

26 614

18 187

68,3

14 200

19 012

133,9

Portugal

Rumunjska

149 588

182 235

121,8

166 117

148 115

89,2

Romania

Sjeverna Irska

500

2)

3 199

2)

Northern Ireland

Slovačka

88 852

76 170

85,7

307 474

311 343

101,3

Slovakia

Slovenija

913 311

868 007

95,0

1 582 429

1 410 719

89,1

Slovenia

Španjolska

143 926

152 934

106,3

301 903

337 555

111,8

Spain

Švedska

64 171

69 321

108,0

91 769

60 879

66,3

Sweden

Neraspoređeno

1 729

1 380

79,8

-

2 272

-

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

159 531

160 783

100,8

119 602

107 414

89,8

EFTA countries

Island

173

453

262,0

46

36

78,8

Iceland

Lihtenštajn

288

2 545

884,1

20

13

63,3

Liechtenstein

Norveška

39 916

18 117

45,4

8 722

5 687

65,2

Norway

Švicarska

119 154

139 669

117,2

110 814

101 678

91,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

1 328 143

1 201 545

90,5

707 595

835 650

118,1

CEFTA countries

Albanija

47 609

34 029

71,5

3 032

4 640

153,1

Albania

Bosna i Hercegovina

724 213

618 010

85,3

357 466

464 004

129,8

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

87 514

67 939

77,6

2 194

2 362

107,6

Montenegro

Kosovo

60 617

55 359

91,3

4 089

1 593

39,0

Kosovo

Moldavija

309

447

144,9

788

190

24,1

Moldova

Sjeverna Makedonija

66 123

56 846

86,0

35 485

30 175

85,0

North Macedonia

Srbija

341 757

368 916

107,9

304 542

332 687

109,2

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

98 074

38 978

39,7

23 278

36 221

155,6

OPEC countries

Alžir

1 874

1 762

94,0

14 982

31 966

213,4

Algeria

Angola

-

-

-

-

1

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

-

-

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

98

-

-

-

-

-

Gabon

Irak

290

434

149,9

1

-

-

Iraq

Iran, Islamska Republika

164

1 532

931,7

1 835

3 089

168,3

Iran, Islamic Republic of

Kongo

-

-

-

-

-

-

Congo

Kuvajt

6 034

1 832

30,4

-

-

-

Kuwait

Libija

3 499

-

-

-

-

-

Libya

Nigerija

617

103

16,7

347

-

-

Nigeria

Saudijska Arabija

13 644

5 451

40,0

5 671

455

8,0

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

71 853

27 863

38,8

442

463

104,7

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

-

-

-

247

-

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

324 452

329 015

101,4

564 558

403 195

71,4

Other countries in Europe

Bjelorusija

10 316

18 000

174,5

4 510

4 297

95,3

Belarus

Rusija

38 860

83 095

213,8

86 751

128 476

148,1

Russian Federation

Turska

100 805

133 977

132,9

300 864

220 209

73,2

Turkey

Ujedinjena Kraljevina3)

139 570

77 008

55,2

155 631

24 925

16,0

United Kingdom3)

Ukrajina

34 254

16 919

49,4

16 653

25 080

150,6

Ukraine

Ostale zemlje

646

16

2,4

149

209

140,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

283 037

281 265

99,4

1 068 003

769 902

72,1

Other countries in Asia

Azerbajdžan

239

669

280,5

288 517

-

-

Azerbaijan

Bangladeš

84

746

893,5

7 774

7 758

99,8

Bangladesh

Filipini

2 633

16

0,6

47

165

352,5

Philippines

Hong Kong, Kina

7 671

5 825

75,9

1 506

505

33,5

Hong Kong, China

Indija

9 401

18 671

198,6

144 126

58 999

40,9

India

Indonezija

1 875

1 402

74,8

15 680

6 125

39,1

Indonesia

Izrael

21 441

20 798

97,0

16 110

7 277

45,2

Israel

Japan

127 934

91 580

71,6

18 327

15 004

81,9

Japan

Katar

13 183

31 367

237,9

81

2 597

4)

Qatar

Kazahstan

4 967

5 950

119,8

2 493

6 713

269,3

Kazakhstan

Kina

54 334

43 742

80,5

463 572

578 692

124,8

China

Koreja, Republika

3 108

2 510

80,8

29 010

34 688

119,6

Korea, Republic of

Libanon

3 114

20 125

646,3

16

-

-

Lebanon

Malezija

366

1 779

485,9

4 247

6 696

157,7

Malaysia

Pakistan

1 058

484

45,7

7 750

5 728

73,9

Pakistan

Singapur

4 049

1 237

30,5

4 576

270

5,9

Singapore

Tajland

1 607

976

60,7

9 480

6 164

65,0

Thailand

Tajvan, Kina

819

10 027

4)

20 224

14 746

72,9

Taiwan, China

Vijetnam

13 083

14 622

111,8

22 410

10 098

45,1

Viet Nam

Ostale zemlje

12 073

8 740

72,4

12 061

7 678

63,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

86 533

86 654

100,1

42 942

16 674

38,8

Other countries in Africa

Egipat

53 025

36 505

68,8

12 567

7 529

59,9

Egypt

Etiopija

2 410

6 206

257,5

6 701

19

0,3

Ethiopia

Južnoafrička Republika

847

7 505

885,6

2 161

773

35,8

South Africa

Maroko

11 088

12 707

114,6

14 170

5 646

39,8

Morocco

Tunis

453

465

102,6

1 935

533

27,5

Tunisia

Ostale zemlje

18 710

23 265

124,3

5 408

2 175

40,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

283 058

465 940

164,6

187 989

233 230

124,1

Other countries in America

Argentina

270

128

47,2

7 159

9 917

138,5

Argentina

Brazil

2 230

538

24,1

12 028

4 699

39,1

Brazil

Kanada

7 350

23 304

317,1

16 906

3 802

22,5

Canada

Meksiko

7 956

3 851

48,4

3 457

10 811

312,7

Mexico

SAD

261 730

429 171

164,0

134 059

184 322

137,5

United States

Ostale zemlje

3 522

8 949

254,1

14 380

19 680

136,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

8 796

15 411

175,2

1 530

290

18,9

Countries of Oceania

Australija

8 746

14 833

169,6

1 295

245

18,9

Australia

Novi Zeland

18

554

4)

235

45

18,9

New Zealand

Ostale zemlje

32

25

76,4

-

-

-

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

5 539

2 335

42,2

12 525

13 930

111,2

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatake za Sjevernu Irsku.

4)   Indeks je veći od 999.

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

4)   The index exceeds 999.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. II. 2020.

I. – II. 2021.

Indeksi

Indices

I. – II. 2021.

I. – II. 2020.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

18 339 800

18 002 881

98,2

Export

Države članice EU-a1)

12 935 438

12 518 736

96,8

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

5 404 363

5 484 145

101,5

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

30 378 963

28 011 672

92,2

Import

Države članice EU-a1)

24 542 029

22 252 860

90,7

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

5 836 935

5 758 812

98,7

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-12 039 163

-10 008 791

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,4

64,3

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4438

7,5384

101,3

7,4449

7,5399

101,3

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

I. 2020.

I. 2021.

indeksi

Indices

I. 2021.

I. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 168 060

1 125 715

96,4

1 930 499

1 690 717

87,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

69 428

73 276

105,5

63 085

57 390

91,0

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

67 287

59 402

88,3

72 500

44 033

60,7

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

986 081

926 694

94,0

1 747 297

1 538 896

88,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

87 877

87 533

99,6

171 100

154 786

90,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

9 172

8 390

91,5

14 549

12 313

84,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

12 041

13 067

108,5

12 139

9 924

81,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

12 797

10 848

84,8

36 503

28 562

78,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

50 373

41 871

83,1

88 690

72 166

81,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

37 295

30 998

83,1

56 669

42 782

75,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

62 621

61 907

98,9

27 835

24 547

88,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

23 347

23 217

99,4

40 800

37 134

91,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

163

148

90,9

106

116

109,1

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

49 553

27 875

56,3

116 565

85 988

73,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

57 239

52 514

91,7

158 704

145 701

91,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

59 972

90 110

150,3

135 799

126 347

93,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

38 343

38 161

99,5

75 670

77 799

102,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

36 071

34 867

96,7

34 350

31 092

90,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

45 920

48 169

104,9

110 342

108 512

98,3

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

70 848

73 546

103,8

67 465

73 825

109,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

47 342

37 418

79,0

125 108

116 753

93,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

96 353

89 864

93,3

96 220

101 801

105,8

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

65 636

63 097

96,1

146 157

110 831

75,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

66 253

43 167

65,2

136 792

104 917

76,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

21 287

16 096

75,6

22 070

8 220

37,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

22 968

20 069

87,4

29 698

27 285

91,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

12 609

13 761

109,1

43 964

37 497

85,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

20 494

30 677

149,7

37 718

37 641

99,8

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

18 696

30 679

164,1

3 533

9 316

263,7

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

4 865

4 611

94,8

6 089