GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 9. LIPNJA 2021./ 9 JUNE, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci
od siječnja do ožujka 2021. i od siječnja do travnja 2021.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data
January – March 2021 and January – April 2021

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 30,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 47,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 17,2 milijarde kuna.

 

According to provisional data, from January to March 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 30.2 billion kuna. At the same time, total import was 47.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 17.2 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2021. bila je 63,7%.

 

In the period from January to March 2021, coverage of import by export was 63.7%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 41,6 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 64,2 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 22,7 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to April 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 41.6 billion kuna, while total import was 64.2 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 22.7 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 64,7%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 64.7% in the period from January to April 2021.

 

 

 

4-2-1_G1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 694 772

1 168 060

1 308 115

14 372 383

1 930 499

2 163 169

-5 677 611

-762 440

-855 054

60,5

II.

9 645 029

1 297 130

1 434 031

16 006 581

2 152 595

2 377 119

-6 361 552

-855 466

-943 088

60,3

III.

9 079 665

1 218 182

1 336 181

15 122 617

2 028 555

2 230 559

-6 042 952

-810 373

-894 377

60,0

IV.

7 233 185

951 210

1 045 562

11 069 727

1 454 976

1 598 394

-3 836 542

-503 767

-552 831

65,3

V.

7 694 795

1 018 831

1 106 279

12 739 325

1 686 533

1 831 715

-5 044 530

-667 703

-725 436

60,4

VI.

9 454 061

1 248 035

1 382 034

14 860 449

1 961 037

2 175 267

-5 406 388

-713 002

-793 233

63,6

VII.

10 384 857

1 373 672

1 544 735

15 479 964

2 047 524

2 299 133

-5 095 107

-673 852

-754 398

67,1

VIII.

7 646 180

1 020 084

1 210 737

12 641 948

1 687 472

2 002 032

-4 995 768

-667 388

-791 295

60,5

IX.

10 560 807

1 404 277

1 672 524

14 796 240

1 967 500

2 343 673

-4 235 433

-563 223

-671 149

71,4

X.

10 944 588

1 450 972

1 699 948

15 483 318

2 052 343

2 403 863

-4 538 730

-601 370

-703 915

70,7

XI.

10 636 927

1 405 045

1 645 322

14 354 376

1 896 351

2 217 686

-3 717 449

-491 306

-572 364

74,1

XII.

9 990 547

1 322 407

1 579 919

14 808 829

1 960 530

2 344 176

-4 818 282

-638 123

-764 257

67,5

I. – XII.

111 965 411

14 877 905

16 965 388

171 735 757

22 825 916

25 986 785

-59 770 346

-7 948 011

-9 021 397

65,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 515 919

1 129 665

1 385 253

13 088 484

1 735 893

2 129 693

-4 572 565

-606 228

-744 440

65,1

II.

9 661 258

1 278 863

1 551 233

15 782 530

2 088 892

2 533 855

-6 121 272

-810 030

-982 622

61,2

III.

12 052 642

1 591 678

1 923 394

18 556 881

2 450 312

2 957 827

-6 504 239

-858 634

-1 034 433

64,9

I. – III.

30 229 818

4 000 206

4 859 881

47 427 895

6 275 097

7 621 375

-17 198 076

-2 274 891

-2 761 495

63,7

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

27 419 465

30 229 818

110,2

45 501 580

47 427 895

104,2

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 527 353

1 864 822

122,1

1 505 440

1 551 139

103,0

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

1 208 556

1 826 886

151,2

1 658 270

2 049 276

123,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

23 683 642

25 146 127

106,2

41 344 534

42 594 548

103,0

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

2 256 724

2 408 629

106,7

4 212 198

4 127 817

98,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

241 233

249 561

103,5

408 566

387 574

94,9

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

285 557

296 439

103,8

257 145

265 700

103,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

326 592

326 177

99,9

865 803

775 004

89,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

1 015 146

1 120 039

110,3

1 959 128

2 069 170

105,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

871 938

828 727

95,0

1 233 163

1 235 613

100,2

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

1 367 205

1 593 574

116,6

664 342

677 427

102,0

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

546 930

580 448

106,1

993 448

961 017

96,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

3 834

3 628

94,6

2 834

4 943

174,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

954 141

852 413

89,3

2 175 774

1 931 001

88,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

1 642 149

1 551 861

94,5

3 897 595

4 191 065

107,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 594 398

2 148 354

134,7

3 579 750

3 129 111

87,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

905 639

1 054 740

116,5

1 945 092

2 277 335

117,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

927 930

988 038

106,5

910 892

924 529

101,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

981 261

1 278 306

130,3

2 522 112

3 038 420

120,5

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

1 783 237

1 991 560

111,7

1 777 685

1 980 823

111,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

944 098

960 018

101,7

2 562 523

2 868 452

111,9

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

2 054 633

2 342 641

114,0

2 135 628

2 701 991

126,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

1 637 989

1 812 924

110,7

3 594 660

3 603 390

100,2

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1 342 143

1 266 100

94,3

3 395 990

3 245 258

95,6

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 207 538

569 663

47,2

543 612

388 854

71,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

495 219

546 888

110,4

673 318

743 965

110,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

298 108

375 398

125,9

1 033 278

1 066 089

103,2

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

417 342

487 042

116,7

775 237

781 878

100,9

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

453 040

776 617

171,4

94 463

346 528

366,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

105 243

118 438

112,5

117 242

97 028

82,8

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

121

5

4,0

303

134

44,3

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

671

738

110,0

792

926

116,9

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

23 496

9 144

38,9

5 300

6 437

121,4

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

27 419 465

30 229 818

110,2

45 501 580

47 427 895

104,2

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

3 220 735

3 676 371

114,1

5 149 948

5 044 986

98,0

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

516 300

534 691

103,6

671 194

661 110

98,5

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

2 016 859

2 401 041

119,0

821 005

1 117 568

136,1

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

2 448 778

3 010 305

122,9

4 614 927

4 812 081

104,3

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

116 750

183 555

157,2

201 328

229 519

114,0

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

3 544 077

4 074 610

115,0

7 966 542

7 843 911

98,5

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

4 700 981

5 326 950

113,3

8 091 039

8 732 482

107,9

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

7 163 561

6 771 592

94,5

11 586 163

12 182 557

105,1

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

3 576 974

4 082 598

114,1

6 345 988

6 740 309

106,2

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

90 955

158 960

174,8

48 146

56 934

118,3

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

23 496

9 144

38,9

5 300

6 437

121,4

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

27 419 465

30 229 818

110,2

45 501 580

47 427 895

104,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

18 996 713

20 838 598

109,7

36 766 294

37 698 560

102,5

EU Member States1)

Austrija

1 624 334

1 720 961

105,9

3 125 376

3 237 225

103,6

Austria

Belgija

491 784

443 105

90,1

1 512 789

1 109 936

73,4

Belgium

Bugarska

182 453

196 854

107,9

277 677

653 193

235,2

Bulgaria

Cipar

10 514

34 987

332,8

38 455

16 925

44,0

Cyprus

Češka

475 546

485 270

102,0

1 168 453

1 235 928

105,8

Czech Republic

Danska

111 773

161 887

144,8

254 825

287 677

112,9

Denmark

Estonija

27 635

21 983

79,5

10 620

12 348

116,3

Estonia

Finska

37 556

53 250

141,8

59 354

59 121

99,6

Finland

Francuska

760 669

856 321

112,6

1 343 873

1 249 472

93,0

France

Grčka

105 685

136 961

129,6

317 348

516 014

162,6

Greece

Irska

36 267

97 698

269,4

116 493

185 801

159,5

Ireland

Italija

3 164 679

3 935 499

124,4

5 862 603

5 952 700

101,5

Italy

Letonija

22 526

21 462

95,3

25 401

21 944

86,4

Latvia

Litva

82 584

96 618

117,0

81 270

83 413

102,6

Lithuania

Luksemburg

804 468

25 808

3,2

20 488

31 808

155,3

Luxembourg

Mađarska

1 992 154

2 702 484

135,7

3 779 896

3 687 075

97,5

Hungary

Malta

27 763

59 395

213,9

12 541

9 929

79,2

Malta

Nizozemska

380 015

422 502

111,2

1 881 281

1 911 740

101,6

Netherlands

Njemačka

3 614 587

3 871 268

107,1

7 012 263

7 203 678

102,7

Germany

Poljska

502 498

634 253

126,2

1 712 600

1 926 122

112,5

Poland

Portugal

78 591

69 938

89,0

48 553

59 257

122,0

Portugal

Rumunjska

602 192

606 468

100,7

533 116

482 893

90,6

Romania

Sjeverna Irska

2 326

2)

13 417

2)

Northern Ireland

Slovačka

277 720

281 377

101,3

970 981

1 094 245

112,7

Slovakia

Slovenija

2 920 292

3 136 704

107,4

5 334 343

5 361 418

100,5

Slovenia

Španjolska

417 988

490 183

117,3

984 225

1 043 904

106,1

Spain

Švedska

240 304

268 515

111,7

281 397

251 235

89,3

Sweden

Neraspoređeno

4 134

4 519

109,3

73

143

195,1

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

448 206

655 486

146,2

389 288

353 405

90,8

EFTA countries

Island

1 053

2 909

276,2

163

46

28,0

Iceland

Lihtenštajn

816

26 855

3)

28

106

372,2

Liechtenstein

Norveška

79 008

160 693

203,4

29 564

21 177

71,6

Norway

Švicarska

367 329

465 029

126,6

359 533

332 078

92,4

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

4 446 434

4 567 713

102,7

2 463 800

3 097 493

125,7

CEFTA countries

Albanija

130 271

143 902

110,5

15 747

25 146

159,7

Albania

Bosna i Hercegovina

2 364 164

2 359 483

99,8

1 251 491

1 683 855

134,5

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

302 616

301 528

99,6

9 754

7 446

76,3

Montenegro

Kosovo

220 284

177 464

80,6

8 114

7 515

92,6

Kosovo

Moldavija

1 170

2 009

171,7

4 270

2 127

49,8

Moldova

Sjeverna Makedonija

234 780

235 494

100,3

143 537

145 809

101,6

North Macedonia

Srbija

1 193 150

1 347 833

113,0

1 030 887

1 225 596

118,9

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

284 840

259 606

91,1

183 901

271 994

147,9

OPEC countries

Alžir

12 127

5 403

44,6

31 155

62 370

200,2

Algeria

Angola

32

88

275,2

-

1

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

305

-

-

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

560

313

55,9

-

154

-

Gabon

Irak

31 072

6 456

20,8

1

-

-

Iraq

Iran, Islamska Republika

5 544

7 641

137,8

4 496

6 989

155,4

Iran, Islamic Republic of

Kongo

63

58

92,0

1

-

-

Congo

Kuvajt

14 612

7 926

54,2

301

5

1,6

Kuwait

Libija

16 787

19 226

114,5

335

55 180

3)

Libya

Nigerija

2 451

3 941

160,8

123 307

134 187

108,8

Nigeria

Saudijska Arabija

59 398

94 397

158,9

19 316

9 172

47,5

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

141 888

114 055

80,4

4 981

3 049

61,2

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

101

-

8

888

3)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 289 182

1 301 377

100,9

1 796 883

1 663 762

92,6

Other countries in Europe

Bjelorusija

71 554

32 621

45,6

7 425

26 842

361,5

Belarus

Rusija

246 577

289 336

117,3

367 072

639 463

174,2

Russian Federation

Turska

332 576

531 129

159,7

847 916

758 916

89,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina4)

516 852

308 995

59,8

509 649

163 328

32,0

United Kingdom4)

Ukrajina

120 617

138 623

114,9

64 324

74 306

115,5

Ukraine

Ostale zemlje

1 006

673

66,9

498

907

182,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

786 768

960 275

122,1

3 181 069

3 423 797

107,6

Other countries in Asia

Azerbajdžan

2 173

2 476

113,9

903 882

771 672

85,4

Azerbaijan

Bangladeš

398

3 327

835,2

23 904

20 369

85,2

Bangladesh

Filipini

12 220

3 132

25,6

3 170

2 059

64,9

Philippines

Hong Kong, Kina

19 199

87 399

455,2

2 332

2 552

109,4

Hong Kong, China

Indija

46 522

93 335

200,6

368 758

243 472

66,0

India

Indonezija

5 396

5 219

96,7

39 286

49 422

125,8

Indonesia

Izrael

39 880

62 301

156,2

39 127

34 898

89,2

Israel

Japan

256 932

253 970

98,8

55 069

64 557

117,2

Japan

Katar

28 913

48 252

166,9

95

2 645

3)

Qatar

Kazahstan

37 005

27 227

73,6

3 046

32 827

3)

Kazakhstan

Kina

165 275

166 416

100,7

1 357 811

1 846 501

136,0

China

Koreja, Republika

19 569

17 687

90,4

112 994

100 713

89,1

Korea, Republic of

Libanon

32 046

24 827

77,5

32

3

8,8

Lebanon

Malezija

7 732

22 876

295,9

18 144

37 280

205,5

Malaysia

Pakistan

3 317

1 281

38,6

22 320

16 164

72,4

Pakistan

Singapur

11 632

6 337

54,5

29 169

11 741

40,3

Singapore

Tajland

3 129

3 164

101,1

25 044

52 869

211,1

Thailand

Tajvan, Kina

3 520

58 277

3)

60 043

59 588

99,2

Taiwan, China

Vijetnam

37 154

43 500

117,1

81 464

48 277

59,3

Viet Nam

Ostale zemlje

54 755

29 271

53,5

35 378

26 187

74,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

280 628

253 479

90,3

104 366

97 079

93,0

Other countries in Africa

Egipat

148 740

122 438

82,3

49 457

44 430

89,8

Egypt

Etiopija

7 394

12 332

166,8

9 872

1 394

14,1

Ethiopia

Južnoafrička Republika

9 079

23 585

259,8

6 018

6 462

107,4

South Africa

Maroko

54 817

39 354

71,8

21 894

22 101

100,9

Morocco

Tunis

2 009

10 465

520,9

3 503

5 977

170,6

Tunisia

Ostale zemlje

58 590

45 306

77,3

13 622

16 714

122,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

800 426

1 341 406

167,6

565 114

644 623

114,1

Other countries in America

Argentina

1 233

2 276

184,6

20 820

14 125

67,8

Argentina

Brazil

9 437

14 904

157,9

36 014

17 222

47,8

Brazil

Kanada

53 761

89 843

167,1

35 854

19 894

55,5

Canada

Meksiko

19 215

14 488

75,4

9 051

31 190

344,6

Mexico

SAD

684 425

1 192 194

174,2

410 811

507 380

123,5

United States

Ostale zemlje

32 354

27 700

85,6

52 564

54 812

104,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

32 618

43 834

134,4

6 997

113 275

3)

Countries of Oceania

Australija

30 110

40 906

135,9

4 072

111 470

3)

Australia

Novi Zeland

1 661

2 034

122,4

968

1 805

186,5

New Zealand

Ostale zemlje

847

894

105,6

1 957

-

-

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

53 650

8 045

15,0

43 868

63 905

145,7

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Indeks je veći od 999.

4)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

 

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   The index exceeds 999.

4)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. IV. 2020.

I. IV. 2021.

Indeksi

Indices

I. IV. 2021.

I. IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

34 652 650

41 558 995

119,9

Export

Države članice EU-a1)

23 823 867

27 945 780

117,3

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

10 828 783

13 613 215

125,7

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

56 571 307

64 220 026

113,5

Import

Države članice EU-a1)

45 280 132

50 446 806

111,4

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

11 291 176

13 773 220

122,0

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-21 918 657

-22 661 030

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

61,3

64,7

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4441

7,5571

101,5

7,4451

7,5581

101,5

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

I. – III. 2020.

I. – III. 2021.

indeksi

Indices

I. – III. 2021.

I. – III. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 683 372

4 000 206

108,6

6 111 650

6 275 097

102,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

205 186

246 797

120,3

202 185

205 220

101,5

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

162 239

241 594

148,9

222 841

271 228

121,7

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

3 181 593

3 327 519

104,6

5 553 181

5 635 422

101,5

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

303 154

318 748

105,1

565 677

546 102

96,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

32 410

33 030

101,9

54 867

51 272

93,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

38 356

39 233

102,3

34 541

35 156

101,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

43 871

43 161

98,4

116 289

102 536

88,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

136 361

148 185

108,7

263 168

273 732

104,0

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

117 105

109 636

93,6

165 636

163 451

98,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

183 678

210 887

114,8

89 231

89 625

100,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

73 461

76 811

104,6

133 421

127 149

95,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

515

480

93,2

381

654

171,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

128 251

112 867

88,0

292 310

255 544

87,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

220 593

205 347

93,1

523 450

554 444

105,9

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

214 124

284 353

132,8

480 790

414 048

86,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

121 643

139 546

114,7

261 247

301 278

115,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

124 660

130 740

104,9

122 352

122 308

100,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

131 793

169 138

128,3

338 774

401 977

118,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

239 537

263 557

110,0

238 814

262 118

109,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

126 827

127 043

100,2

344 170

379 556

110,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

276 010

309 969

112,3

286 855

357 543

124,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

220 034

239 913

109,0

482 833

476 770

98,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

180 286

167 488

92,9

456 114

429 231

94,1

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

162 357

75 356

46,4

73 010

51 425

70,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

66 517

72 352

108,8

90 462

98 460

108,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

40 049

49 681

124,1

138 789

141 043

101,6

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

56 096

64 520

115,0

104 145

103 564

99,4

D