GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 9. SRPNJA 2021./ 9 JULY, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci
od siječnja do travnja 2021. i od siječnja do svibnja 2021.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data
January – April 2021 and January – May 2021

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 41,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 64,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 22,8 milijardi kuna.

 

According to provisional data, from January to April 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 41.9 billion kuna. At the same time, total import was 64.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 22.8 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2021. bila je 64,7%.

 

In the period from January to April 2021, coverage of import by export was 64.7%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 53,2 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 81,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 28,2 milijarde kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to May 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 53.2 billion kuna, while total import was 81.4 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 28.2 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,4%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 65.4% in the period from January to May 2021.

 

 

 

4-2-1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 692 574

1 167 765

1 307 784

14 354 732

1 928 123

2 160 505

-5 662 158

-760 358

-852 721

60,6

II.

9 642 100

1 296 736

1 433 596

15 974 613

2 148 287

2 372 368

-6 332 513

-851 551

-938 771

60,4

III.

9 085 255

1 218 932

1 337 010

15 081 224

2 022 993

2 224 423

-5 995 968

-804 061

-887 413

60,2

IV.

7 233 018

951 188

1 045 538

11 084 784

1 456 943

1 600 553

-3 851 766

-505 755

-555 015

65,3

V.

7 701 046

1 019 658

1 107 178

12 755 514

1 688 665

1 834 033

-5 054 468

-669 007

-726 855

60,4

VI.

9 454 773

1 248 128

1 382 143

14 893 298

1 965 354

2 180 074

-5 438 525

-717 226

-797 931

63,5

VII.

10 387 736

1 374 051

1 545 159

15 511 965

2 051 735

2 303 852

-5 124 229

-677 684

-758 692

67,0

VIII.

7 647 409

1 020 248

1 210 932

12 660 857

1 689 975

2 005 005

-5 013 448

-669 727

-794 073

60,4

IX.

10 503 359

1 396 638

1 663 423

14 849 477

1 974 537

2 352 068

-4 346 118

-577 899

-688 645

70,7

X.

10 947 896

1 451 410

1 700 460

15 530 560

2 058 574

2 411 165

-4 582 664

-607 164

-710 705

70,5

XI.

10 685 945

1 411 526

1 652 885

14 503 154

1 915 986

2 240 608

-3 817 209

-504 460

-587 723

73,7

XII.

10 149 643

1 343 482

1 605 172

15 233 085

2 016 696

2 411 484

-5 083 442

-673 214

-806 312

66,6

I. – XII.

112 130 754

14 899 762

16 991 282

172 433 263

22 917 867

26 096 137

-60 302 509

-8 018 105

-9 104 856

65,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 521 508

1 130 405

1 386 165

13 118 581

1 739 881

2 134 590

-4 597 073

-609 476

-748 426

65,0

II.

9 747 885

1 290 328

1 565 141

15 848 026

2 097 562

2 544 371

-6 100 142

-807 233

-979 230

61,5

III.

12 130 313

1 601 934

1 935 777

18 673 882

2 465 755

2 976 431

-6 543 569

-863 821

-1 040 653

65,0

IV.

11 477 709

1 516 960

1 787 796

17 081 899

2 257 899

2 656 417

-5 604 190

-740 939

-868 621

67,2

I. – IV.

41 877 414

5 539 628

6 674 879

64 722 388

8 561 097

10 311 809

-22 844 974

-3 021 469

-3 636 931

64,7

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

34 652 948

41 877 414

120,8

56 495 353

64 722 388

114,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 954 370

2 410 836

123,4

1 935 477

2 029 126

104,8

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

1 287 509

2 348 451

182,4

2 172 812

3 217 338

148,1

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

30 205 822

35 328 256

117,0

51 077 121

57 676 245

112,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

2 891 339

3 272 764

113,2

5 328 725

5 555 188

104,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

299 303

351 631

117,5

516 869

564 050

109,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

391 792

404 276

103,2

331 049

353 165

106,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

461 995

446 571

96,7

1 141 647

1 055 605

92,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

1 152 660

1 527 437

132,5

2 225 530

2 764 731

124,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 021 986

1 118 817

109,5

1 420 191

1 618 459

114,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

1 733 332

2 177 390

125,6

835 929

932 741

111,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

735 431

819 399

111,4

1 309 968

1 305 278

99,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

5 258

5 216

99,2

3 750

6 428

171,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

1 325 658

1 359 330

102,5

2 250 732

2 254 667

100,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2 135 255

2 166 834

101,5

5 024 744

5 763 108

114,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2 299 588

2 722 045

118,4

4 601 649

4 199 049

91,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1 155 581

1 433 516

124,1

2 444 754

3 064 437

125,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 204 257

1 371 511

113,9

1 132 705

1 280 192

113,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 270 421

1 724 813

135,8

3 277 214

4 231 816

129,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

2 372 738

2 774 286

116,9

2 201 410

2 748 296

124,8

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 197 348

1 316 249

109,9

3 199 448

3 840 300

120,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

2 631 705

3 256 338

123,7

2 662 251

3 629 409

136,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

2 139 378

2 472 602

115,6

4 648 207

4 823 410

103,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1 551 864

1 700 528

109,6

3 755 138

4 634 635

123,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 294 135

1 679 898

129,8

726 263

564 579

77,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

565 235

730 267

129,2

781 780

1 029 599

131,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

369 564

496 539

134,4

1 257 168

1 457 104

115,9

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

482 748

566 203

117,3

1 024 939

1 175 205

114,7

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

561 754

1 048 163

186,6

132 079

471 082

356,7

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

134 783

161 307

119,7

144 371

143 960

99,7

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

121

29

23,7

379

176

46,5

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

699

838

119,9

932

1 423

152,7

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

25 141

13 330

53,0

7 243

7 834

108,2

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

34 652 948

41 877 414

120,8

56 495 353

64 722 388

114,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

4 144 491

4 806 252

116,0

6 534 034

6 757 383

103,4

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

678 797

741 331

109,2

850 699

924 068

108,6

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

2 545 454

3 331 585

130,9

1 073 613

1 516 828

141,3

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

2 920 586

4 066 949

139,3

5 461 689

6 775 056

124,0

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

151 083

244 636

161,9

260 319

306 109

117,6

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

4 836 839

5 410 311

111,9

10 250 043

10 626 604

103,7

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

6 047 769

7 325 177

121,1

10 268 759

12 039 432

117,2

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

8 799 453

10 151 218

115,4

14 186 645

16 636 700

117,3

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

4 402 679

5 586 451

126,9

7 522 640

9 051 632

120,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

100 655

200 174

198,9

79 669

80 742

101,3

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

25 141

13 330

53,0

7 243

7 834

108,2

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

34 652 948

41 877 414

120,8

56 495 353

64 722 388

114,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

23 824 777

28 229 968

118,5

45 201 974

50 939 212

112,7

EU Member States1)

Austrija

2 090 036

2 362 094

113,0

3 899 340

4 360 067

111,8

Austria

Belgija

597 417

609 103

102,0

1 978 078

1 463 252

74,0

Belgium

Bugarska

229 784

264 961

115,3

378 550

798 356

210,9

Bulgaria

Cipar

14 564

37 512

257,6

43 069

24 698

57,3

Cyprus

Češka

616 861

648 357

105,1

1 427 931

1 678 125

117,5

Czech Republic

Danska

147 862

219 765

148,6

327 138

382 487

116,9

Denmark

Estonija

30 854

27 370

88,7

17 492

17 942

102,6

Estonia

Finska

54 542

77 401

141,9

77 041

79 459

103,1

Finland

Francuska

980 863

1 169 310

119,2

1 596 378

1 731 625

108,5

France

Grčka

142 240

203 519

143,1

377 524

639 529

169,4

Greece

Irska

58 488

105 526

180,4

139 113

254 267

182,8

Ireland

Italija

3 967 645

5 365 297

135,2

7 070 953

7 989 575

113,0

Italy

Letonija

31 865

92 751

291,1

52 225

39 925

76,4

Latvia

Litva

109 332

137 092

125,4

98 294

110 954

112,9

Lithuania

Luksemburg

907 566

29 262

3,2

29 834

40 196

134,7

Luxembourg

Mađarska

2 272 774

3 517 515

154,8

4 595 864

5 050 469

109,9

Hungary

Malta

47 885

104 534

218,3

13 712

14 124

103,0

Malta

Nizozemska

524 408

590 422

112,6

2 326 060

2 550 696

109,7

Netherlands

Njemačka

4 655 593

5 251 103

112,8

8 670 879

9 793 244

112,9

Germany

Poljska

619 379

837 427

135,2

2 145 660

2 688 412

125,3

Poland

Portugal

90 840

108 859

119,8

62 845

87 907

139,9

Portugal

Rumunjska

731 008

827 633

113,2

645 497

640 910

99,3

Romania

Sjeverna Irska

3 585

2)

15 097

2)

Northern Ireland

Slovačka

339 732

380 780

112,1

1 102 287

1 493 620

135,5

Slovakia

Slovenija

3 632 531

4 219 341

116,2

6 612 711

7 228 851

109,3

Slovenia

Španjolska

584 374

680 977

116,5

1 168 057

1 374 896

117,7

Spain

Švedska

341 293

352 729

103,4

345 293

390 337

113,0

Sweden

Neraspoređeno

5 039

5 744

114,0

150

190

126,6

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

604 648

884 646

146,3

503 905

478 318

94,9

EFTA countries

Island

1 315

3 113

236,6

171

55

32,3

Iceland

Lihtenštajn

989

39 997

3)

45

284

633,0

Liechtenstein

Norveška

100 363

200 139

199,4

37 856

27 093

71,6

Norway

Švicarska

501 980

641 397

127,8

465 833

450 886

96,8

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

5 632 773

6 272 658

111,4

3 185 417

4 250 492

133,4

CEFTA countries

Albanija

216 199

183 221

84,7

22 349

38 581

172,6

Albania

Bosna i Hercegovina

2 938 811

3 254 695

110,7

1 635 277

2 300 665

140,7

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

382 856

416 391

108,8

10 560

13 470

127,6

Montenegro

Kosovo

275 723

255 377

92,6

10 112

11 125

110,0

Kosovo

Moldavija

1 626

3 977

244,6

6 523

3 179

48,7

Moldova

Sjeverna Makedonija

308 509

334 132

108,3

202 172

216 378

107,0

North Macedonia

Srbija

1 509 049

1 824 865

120,9

1 298 423

1 667 094

128,4

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

429 821

354 656

82,5

196 441

284 523

144,8

OPEC countries

Alžir

50 700

10 171

20,1

31 155

69 123

221,9

Algeria

Angola

32

104

325,9

-

1

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

437

426

97,7

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

836

1 431

171,3

-

154

-

Gabon

Irak

31 072

6 919

22,3

1

-

-

Iraq

Iran, Islamska Republika

5 544

11 025

198,9

4 670

9 920

212,4

Iran, Islamic Republic of

Kongo

63

58

92,0

1

-

-

Congo

Kuvajt

18 499

11 787

63,7

301

5

1,6

Kuwait

Libija

16 869

19 989

118,5

335

55 728

3)

Libya

Nigerija

2 844

4 358

153,3

123 978

135 271

109,1

Nigeria

Saudijska Arabija

86 837

129 628

149,3

30 390

9 393

30,9

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

216 090

158 657

73,4

5 600

3 710

66,2

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

101

-

8

1 218

3)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 650 142

1 950 584

118,2

2 247 589

2 388 744

106,3

Other countries in Europe

Bjelorusija

80 386

45 809

57,0

11 049

32 710

296,0

Belarus

Rusija

339 609

457 856

134,8

442 469

947 589

214,2

Russian Federation

Turska

412 183

720 552

174,8

1 068 821

1 068 468

100,0

Turkey

Ujedinjena Kraljevina4)

671 021

445 884

66,4

649 606

239 239

36,8

United Kingdom4)

Ukrajina

145 937

157 966

108,2

75 130

99 831

132,9

Ukraine

Ostale zemlje

1 006

122 517

3)

514

907

176,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 009 037

1 155 819

114,5

4 243 762

4 846 049

114,2

Other countries in Asia

Azerbajdžan

2 637

3 055

115,9

1 270 000

1 277 824

100,6

Azerbaijan

Bangladeš

398

3 537

887,9

29 750

27 482

92,4

Bangladesh

Filipini

12 611

12 928

102,5

4 278

3 115

72,8

Philippines

Hong Kong, Kina

30 362

95 064

313,1

3 803

4 319

113,6

Hong Kong, China

Indija

52 728

112 942

214,2

416 017

319 656

76,8

India

Indonezija

6 977

18 518

265,4

52 895

59 201

111,9

Indonesia

Izrael

57 232

82 275

143,8

73 735

48 738

66,1

Israel

Japan

262 027

255 998

97,7

69 177

93 073

134,5

Japan

Katar

33 946

56 051

165,1

229

2 668

3)

Qatar

Kazahstan

50 587

32 067

63,4

3 078

95 812

3)

Kazakhstan

Kina

244 572

219 158

89,6

1 840 441

2 434 948

132,3

China

Koreja, Republika

23 862

34 059

142,7

129 765

139 874

107,8

Korea, Republic of

Libanon

44 171

25 067

56,8

659

50

7,5

Lebanon

Malezija

8 988

24 501

272,6

24 807

51 857

209,0

Malaysia

Pakistan

3 517

3 295

93,7

29 798

24 827

83,3

Pakistan

Singapur

27 789

11 767

42,3

35 509

17 819

50,2

Singapore

Tajland

4 334

5 558

128,2

34 433

62 137

180,5

Thailand

Tajvan, Kina

5 434

60 707

3)

83 854

81 107

96,7

Taiwan, China

Vijetnam

56 941

58 363

102,5

98 490

67 659

68,7

Viet Nam

Ostale zemlje

79 924

40 906

51,2

43 045

33 885

78,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

345 760

348 961

100,9

157 840

321 970

204,0

Other countries in Africa

Egipat

170 451

173 793

102,0

69 035

233 098

337,7

Egypt

Etiopija

8 120

15 101

186,0

11 819

9 521

80,6

Ethiopia

Južnoafrička Republika

11 736

32 441

276,4

12 496

15 564

124,6

South Africa

Maroko

57 161

54 621

95,6

44 398

35 756

80,5

Morocco

Tunis

2 009

10 953

545,2

6 006

7 359

122,5

Tunisia

Ostale zemlje

96 283

62 052

64,4

14 085

20 673

146,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

1 056 387

1 751 049

165,8

690 478

943 293

136,6

Other countries in America

Argentina

2 890

3 168

109,6

21 653

18 644

86,1

Argentina

Brazil

17 764

17 200

96,8

43 579

24 496

56,2

Brazil

Kanada

99 033

131 297

132,6

46 011

38 204

83,0

Canada

Meksiko

21 172

19 762

93,3

16 955

42 878

252,9

Mexico

SAD

875 268

1 547 231

176,8

492 309

746 564

151,6

United States

Ostale zemlje

40 258

32 392

80,5

69 971

72 506

103,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

44 824

917 427

3)

8 860

183 200

3)

Countries of Oceania

Australija

42 222

51 204

121,3

5 413

181 057

3)

Australia

Novi Zeland

1 673

4 023

240,4

1 491

2 143

143,8

New Zealand

Ostale zemlje

928

862 201

3)

1 957

-

-

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

54 779

11 646

21,3

59 087

86 587

146,5

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Indeks je veći od 999.

4)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

 

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   The index exceeds 999.

4)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. V. 2020.

I. V. 2021.

Indeksi

Indices

I. V. 2021.

I. V. 2020.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

42 353 994

53 169 325

125,5

Export

Države članice EU-a1)

29 153 042

36 111 681

123,9

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

13 200 952

17 057 644

129,2

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

69 250 867

81 356 090

117,5

Import

Države članice EU-a1)

55 079 506

63 498 660

115,3

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

14 171 361

17 857 430

126,0

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-26 896 873

-28 186 765

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

61,2

65,4

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,4770

7,5596

101,1

7,4765

7,5601

101,1

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2020.

I. – IV. 2021.

indeksi

Indices

I. – IV. 2021.

I. – IV. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

4 634 620

5 539 628

119,5

7 556 345

8 561 097

113,3

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

261 295

318 970

122,1

258 683

268 405

103,8

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

172 609

310 548

179,9

290 651

425 538

146,4

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

4 039 348

4 673 231

115,7

6 831 935

7 629 022

111,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

386 650

432 955

112,0

712 381

734 787

103,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

40 047

46 519

116,2

69 101

74 598

108,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

52 320

53 485

102,2

44 250

46 718

105,6

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

61 666

59 073

95,8

152 578

139 627

91,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

154 433

202 038

130,8

298 194

365 673

122,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

136 812

147 984

108,2

190 214

214 059

112,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

231 832

288 049

124,2

111 784

123 373

110,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

98 241

108 395

110,3

175 016

172 657

98,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

702

690

98,3

501

850

169,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

177 207

179 838

101,5

301 839

298 332

98,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

285 476

286 628

100,4

671 561

762 245

113,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

306 853

360 169

117,4

615 046

555 479

90,3

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

154 495

189 614

122,7

326 920

405 321

124,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

161 010

181 420

112,7

151 500

169 321

111,8

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

169 808

228 157

134,4

438 011

559 725

127,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

317 066

367 006

115,8

294 532

363 552

123,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

160 113

174 131

108,8

427 870

508 018

118,7

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

351 837

430 754

122,4

356 031

480 131

134,9

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

286 020

327 099

114,4

621 372

638 042

102,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

207 862

224 915

108,2

503 295

612 914

121,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

173 732

222 025

127,8

97 002

74 654

77,0

 

30