GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 8. RUJNA 2021./ 8 SEPTEMBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci
od siječnja do lipnja 2021. i od siječnja do srpnja 2021.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data
January – June 2021 and January – July 2021

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 66,0 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 100,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 34,1 milijardu kuna.

 

According to provisional data, from January to June 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 66.0 billion kuna. At the same time, total import was 100.1 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 34.1 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2021. bila je 65,9%.

 

In the period from January to June 2021, coverage of import by export was 65.9%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 77,6 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 117,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 39,9 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to July 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 77.6 billion kuna, while total import was 117.5 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 39.9 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 66,0%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 66.0% in the period from January to July 2021.

 

 

 

 

 

 


1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand
US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 692 574

1 167 765

1 307 784

14 354 732

1 928 123

2 160 505

-5 662 158

-760 358

-852 721

60,6

II.

9 642 100

1 296 736

1 433 596

15 974 613

2 148 287

2 372 368

-6 332 513

-851 551

-938 771

60,4

III.

9 085 255

1 218 932

1 337 010

15 081 224

2 022 993

2 224 423

-5 995 968

-804 061

-887 413

60,2

IV.

7 233 018

951 188

1 045 538

11 084 784

1 456 943

1 600 553

-3 851 766

-505 755

-555 015

65,3

V.

7 701 046

1 019 658

1 107 178

12 755 514

1 688 665

1 834 033

-5 054 468

-669 007

-726 855

60,4

VI.

9 454 773

1 248 128

1 382 143

14 893 298

1 965 354

2 180 074

-5 438 525

-717 226

-797 931

63,5

VII.

10 387 736

1 374 051

1 545 159

15 511 965

2 051 735

2 303 852

-5 124 229

-677 684

-758 692

67,0

VIII.

7 647 409

1 020 248

1 210 932

12 660 857

1 689 975

2 005 005

-5 013 448

-669 727

-794 073

60,4

IX.

10 503 359

1 396 638

1 663 423

14 849 477

1 974 537

2 352 068

-4 346 118

-577 899

-688 645

70,7

X.

10 947 896

1 451 410

1 700 460

15 530 560

2 058 574

2 411 165

-4 582 664

-607 164

-710 705

70,5

XI.

10 685 945

1 411 526

1 652 885

14 503 154

1 915 986

2 240 608

-3 817 209

-504 460

-587 723

73,7

XII.

10 149 643

1 343 482

1 605 172

15 233 085

2 016 696

2 411 484

-5 083 442

-673 214

-806 312

66,6

I. – XII.

112 130 754

14 899 762

16 991 282

172 433 263

22 917 867

26 096 137

-60 302 509

-8 018 105

-9 104 856

65,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 514 486

1 129 474

1 385 022

13 074 209

1 733 997

2 127 367

-4 559 723

-604 523

-742 345

65,1

II.

9 750 990

1 290 739

1 565 639

15 840 800

2 096 597

2 543 203

-6 089 810

-805 858

-977 564

61,6

III.

12 178 991

1 608 363

1 943 550

18 754 073

2 476 338

2 989 181

-6 575 083

-867 975

-1 045 630

64,9

IV.

11 803 205

1 559 989

1 838 340

17 247 959

2 279 850

2 682 165

-5 444 754

-719 861

-843 825

68,4

V.

11 603 093

1 535 499

1 855 345

17 052 715

2 256 927

2 727 533

-5 449 622

-721 428

-872 187

68,0

VI.

12 156 762

1 617 795

1 972 976

18 126 834

2 412 154

2 941 122

-5 970 073

-794 359

-968 146

67,1

I. – VI.

66 007 525

8 741 859

10 560 872

100 096 589

13 255 863

16 010 570

-34 089 064

-4 514 004

-5 449 698

65,9

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 808 767

66 007 525

127,4

84 144 165

100 096 589

119,0

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 665 680

3 228 193

121,1

2 731 604

2 953 978

108,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

1 839 570

3 776 881

205,3

3 408 010

6 146 664

180,4

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

45 610 789

55 683 078

122,1

76 129 656

88 220 895

115,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

4 396 165

5 109 151

116,2

7 826 755

8 724 275

111,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

510 229

673 220

131,9

843 743

948 567

112,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

589 709

609 052

103,3

481 474

533 492

110,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

704 504

686 649

97,5

1 811 077

1 575 886

87,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

1 949 414

2 503 902

128,4

3 742 608

4 102 563

109,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 479 264

1 652 291

111,7

2 018 121

2 331 643

115,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

2 609 099

3 344 059

128,2

1 238 951

1 455 953

117,5

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 088 866

1 238 107

113,7

1 909 007

2 029 547

106,3

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

8 303

8 110

97,7

5 597

8 747

156,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

2 116 448

2 838 433

134,1

2 897 127

3 170 850

109,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 048 984

3 440 416

112,8

7 334 460

8 819 429

120,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 566 559

4 217 629

118,3

6 688 045

6 427 908

96,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

1 727 126

2 226 916

128,9

3 640 867

4 652 639

127,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 869 047

2 201 481

117,8

1 693 195

1 982 698

117,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

 

24

Proizvodnja metala

1 912 342

2 777 571

145,2

4 834 159

6 813 846

141,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 630 141

4 386 456

120,8

3 211 552

4 125 098

128,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 771 332

1 975 477

111,5

4 765 179

5 720 031

120,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

 

27

Proizvodnja električne opreme

3 996 133

5 032 216

125,9

4 028 491

5 410 343

134,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3 310 853

3 829 727

115,7

7 055 587

7 497 986

106,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 366 324

2 471 853

104,5

5 481 141

7 103 083

129,6

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 565 557

2 641 568

168,7

1 503 327

1 047 586

69,7

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

 

31

Proizvodnja namještaja

834 088

1 075 672

129,0

1 225 385

1 549 919

126,5

 

31

Manufacture of furniture

 

 

32

Ostala prerađivačka industrija

560 301

743 121

132,6

1 893 809

2 188 806

115,6

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

616 089

1 415 311

229,7

1 412 050

1 775 178

125,7

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

838 082

1 619 990

193,3

232 179

757 891

326,4

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

206 935

250 478

121,0

217 759

227 538

104,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

150

135

90,1

484

273

56,4

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

972

1 791

184,1

1 224

2 404

196,3

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

30 500

31 669

103,8

11 200

11 769

105,1

 

 

Not classified

 

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 808 767

66 007 525

127,4

84 144 165

100 096 589

119,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

6 125 370

7 194 309

117,5

9 520 893

10 442 918

109,7

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 080 578

1 185 653

109,7

1 326 175

1 487 066

112,1

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

3 697 872

5 045 788

136,5

1 570 815

2 325 848

148,1

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

4 318 937

7 726 578

178,9

7 868 421

11 447 064

145,5

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

226 108

355 270

157,1

389 775

485 714

124,6

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

7 224 035

8 471 947

117,3

14 810 124

16 168 525

109,2

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

9 078 398

11 376 145

125,3

15 177 406

18 627 951

122,7

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

12 933 998

15 512 321

119,9

21 617 706

25 454 186

117,7

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

6 912 452

8 791 067

127,2

11 738 024

13 492 053

114,9

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

180 518

316 777

175,5

113 626

153 495

135,1

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

30 500

31 669

103,8

11 200

11 769

105,1

 

Not classified

 

 

 


3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

51 808 767

66 007 525

127,4

84 144 165

100 096 589

119,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

35 529 122

44 754 646

126,0

66 646 078

77 598 049

116,4

EU Member States1)

 

Austrija

3 048 641

3 717 828

122,0

5 566 369

6 645 199

119,4

Austria

 

Belgija

929 488

930 533

100,1

2 950 317

2 175 352

73,7

Belgium

 

Bugarska

354 217

391 236

110,5

574 786

1 191 353

207,3

Bulgaria

 

Cipar

20 536

51 326

249,9

85 886

32 171

37,5

Cyprus

 

Češka

941 161

978 783

104,0

2 143 474

2 422 182

113,0

Czech Republic

 

Danska

218 294

367 056

168,1

488 295

557 745

114,2

Denmark

 

Estonija

37 586

43 297

115,2

29 735

27 414

92,2

Estonia

 

Finska

101 207

134 481

132,9

134 079

142 513

106,3

Finland

 

Francuska

1 509 915

1 829 290

121,2

2 279 170

2 632 763

115,5

France

 

Grčka

281 961

398 782

141,4

541 357

940 334

173,7

Greece

 

Irska

102 745

174 536

169,9

384 959

346 364

90,0

Ireland

 

Italija

6 186 447

8 243 006

133,2

10 750 128

12 274 501

114,2

Italy

 

Letonija

47 676

132 091

277,1

68 288

55 270

80,9

Latvia

 

Litva

180 744

204 607

113,2

144 566

170 779

118,1

Lithuania

 

Luksemburg

914 819

44 155

4,8

51 901

58 594

112,9

Luxembourg

 

Mađarska

3 308 016

5 589 275

169,0

6 549 345

7 726 696

118,0

Hungary

 

Malta

62 663

223 672

356,9

18 175

32 050

176,3

Malta

 

Nizozemska

778 436

1 000 139

128,5

3 274 231

3 826 898

116,9

Netherlands

 

Njemačka

7 006 437

8 134 835

116,1

12 761 241

14 983 303

117,4

Germany

 

Poljska

968 438

1 263 449

130,5

3 280 202

4 144 889

126,4

Poland

 

Portugal

149 467

196 977

131,8

98 723

141 317

143,1

Portugal

 

Rumunjska

1 003 505

1 240 800

123,6

901 874

1 014 764

112,5

Romania

 

Sjeverna Irska

5 786

2)

24 228

2)

Northern Ireland

 

Slovačka

508 410

603 037

118,6

1 610 395

2 253 264

139,9

Slovakia

 

Slovenija

5 422 565

7 295 330

134,5

9 705 942

11 042 367

113,8

Slovenia

 

Španjolska

898 374

1 037 899

115,5

1 705 799

2 121 455

124,4

Spain

 

Švedska

539 438

512 650

95,0

546 595

613 946

112,3

Sweden

 

Neraspoređeno

7 936

9 790

123,4

245

340

138,5

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

953 374

1 255 041

131,6

711 267

700 948

98,5

EFTA countries

 

Island

5 415

5 443

100,5

206

200

97,1

Iceland

 

Lihtenštajn

2 559

67 541

3)

72

339

469,3

Liechtenstein

 

Norveška

148 703

252 791

170,0

61 100

49 221

80,6

Norway

 

Švicarska

796 697

929 266

116,6

649 889

651 189

100,2

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

8 535 969

9 907 301

116,1

4 817 946

6 497 541

134,9

CEFTA countries

 

Albanija

295 024

286 007

96,9

41 452

71 514

172,5

Albania

 

Bosna i Hercegovina

4 362 852

5 149 921

118,0

2 416 814

3 497 408

144,7

Bosnia and Herzegovina

 

Crna Gora

604 438

725 249

120,0

13 230

18 941

143,2

Montenegro

 

Kosovo

382 289

386 360

101,1

14 649

19 910

135,9

Kosovo

 

Moldavija

6 172

7 239

117,3

8 707

5 582

64,1

Moldova

 

Sjeverna Makedonija

502 837

509 969

101,4

303 732

319 670

105,2

North Macedonia

 

Srbija

2 382 357

2 842 556

119,3

2 019 361

2 564 517

127,0

Serbia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

700 331

569 489

81,3

211 029

472 932

224,1

OPEC countries

 

Alžir

179 486

15 797

8,8

34 564

71 494

206,8

Algeria

 

Angola

32

104

325,9

-

1

-

Angola

 

Ekvatorska Gvineja

676

579

85,7

-

-

-

Equatorial Guinea

 

Gabon

1 151

2 712

235,5

-

420

-

Gabon

 

Irak

45 802

13 050

28,5

1

11

826,9

Iraq

 

Iran, Islamska Republika

12 773

17 704

138,6

6 160

14 466

234,8

Iran, Islamic Republic of

 

Kongo

250

1 798

719,9

1

-

-

Congo

 

Kuvajt

25 234

22 133

87,7

305

5

1,6

Kuwait

 

Libija

18 944

41 346

218,3

335

64 136

3)

Libya

 

Nigerija

20 863

6 525

31,3

125 139

294 291

235,2

Nigeria

 

Saudijska Arabija

116 567

216 843

186,0

38 155

19 725

51,7

Saudi Arabia

 

Ujedinjeni Arapski Emirati

278 551

230 797

82,9

6 360

6 485

102,0

United Arab Emirates

 

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

101

-

8

1 899

3)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 414 701

2 949 746

122,2

3 301 973

3 654 762

110,7

Other countries in Europe

 

Bjelorusija

132 019

60 129

45,5

29 648

39 276

132,5

Belarus

 

Rusija

555 062

659 451

118,8

802 050

1 508 710

188,1

Russian Federation

 

Turska

573 477

1 185 474

206,7

1 428 114

1 569 198

109,9

Turkey

 

Ujedinjena Kraljevina4)

939 374

714 353

76,0

937 296

393 145

41,9

United Kingdom4)

 

Ukrajina

213 043

207 793

97,5

103 709

142 567

137,5

Ukraine

 

Ostale zemlje

1 726

122 546

3)

1 155

1 866

161,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 361 899

1 572 102

115,4

7 127 048

8 635 850

121,2

Other countries in Asia

 

Azerbajdžan

5 150

4 186

81,3

2 154 256

3 075 068

142,7

Azerbaijan

 

Bangladeš

3 253

4 996

153,6

45 732

41 017

89,7

Bangladesh

 

Filipini

24 642

14 733

59,8

5 892

6 060

102,9

Philippines

 

Hong Kong, Kina

41 564

123 454

297,0

7 649

6 457

84,4

Hong Kong, China

 

Indija

63 274

129 616

204,9

526 847

439 402

83,4

India

 

Indonezija

13 491

30 133

223,3

88 449

82 455

93,2

Indonesia

 

Izrael

82 881

149 507

180,4

93 768

70 463

75,1

Israel

 

Japan

265 308

264 423

99,7

105 766

140 454

132,8

Japan

 

Katar

53 753

70 680

131,5

235

7 033

3)

Qatar

 

Kazahstan

82 683

50 728

61,4

66 942

291 321

435,2

Kazakhstan

 

Kina

348 283

316 965

91,0

3 301 696

3 692 794

111,8

China

 

Koreja, Republika

33 340

46 691

140,0

196 953

237 084

120,4

Korea, Republic of

 

Libanon

49 251

27 950

56,7

660

51

7,8

Lebanon

 

Malezija

20 020

26 616

132,9

43 432

75 413

173,6

Malaysia

 

Pakistan

29 402

16 117

54,8

42 151

39 449

93,6

Pakistan

 

Singapur

32 568

15 748

48,4

43 307

36 579

84,5

Singapore

 

Tajland

5 378

8 477

157,6

71 213

83 575

117,4

Thailand

 

Tajvan, Kina

17 386

65 934

379,2

110 494

119 855

108,5

Taiwan, China

 

Vijetnam

69 856

95 577

136,8

164 049

134 878

82,2

Viet Nam

 

Ostale zemlje

120 417

109 573

91,0

57 556

56 442

98,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

508 072

585 578

115,3

229 899

390 171

169,7

Other countries in Africa

Egipat

256 856

294 272

114,6

80 867

245 583

303,7

Egypt

Etiopija

16 388

25 634

156,4

31 268

34 552

110,5

Ethiopia

Južnoafrička Republika

13 647

73 031

535,1

20 716

24 425

117,9

South Africa

Maroko

79 634

88 916

111,7

66 285

41 585

62,7

Morocco

Tunis

4 242

20 571

485,0

7 465

12 253

164,1

Tunisia

Ostale zemlje

137 305

83 154

60,6

23 297

31 773

136,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

1 672 436

2 843 897

170,0

974 828

1 755 261

180,1

Other countries in America

Argentina

4 303

4 406

102,4

32 127

29 384

91,5

Argentina

Brazil

27 342

94 057

344,0

64 251

39 498

61,5

Brazil

Kanada

146 089

195 649

133,9

67 549

55 103

81,6

Canada

Meksiko

24 729

29 159

117,9

32 601

69 648

213,6

Mexico

SAD

1 393 652

2 465 046

176,9

677 667

1 466 355

216,4

United States

Ostale zemlje

76 320

55 581

72,8

100 634

95 273

94,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

74 694

1 546 982

3)

19 489

255 183

3)

Countries of Oceania

Australija

66 116

76 420

115,6

10 233

252 267

3)

Australia

Novi Zeland

7 501

6 491

86,5

6 066

2 876

47,4

New Zealand

Ostale zemlje

1 076

1 464 071

3)

3 191

41

1,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

58 171

22 744

39,1

104 608

135 891

129,9

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene  Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Indeks je veći od 999.

4)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the  customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   The index exceeds 999.

4)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. VII. 2020.

I. VII. 2021.

Indeksi

Indices

I. VII. 2021.

I. VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

62 196 502

77 585 816

124,7

Export

Države članice EU-a1)

42 479 158

52 799 449

124,3

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

19 717 345

24 786 367

125,7

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

99 656 130

117 475 145

117,9

Import

Države članice EU-a1)

79 012 477

90 700 381

114,8

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

20 643 653

26 774 765

129,7

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-37 459 627

-39 889 329

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

62,4

66,0

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.

 

 

 


II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,5059

7,5507

100,6

7,5059

7,5511

100,6

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2020.

I. – VI. 2021.

indeksi

Indices

I. – VI. 2021.

I. – VI. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 902 406

8 741 859

126,6

11 210 364

13 255 863

118,2

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

355 287

427 429

120,3

363 897

391 148

107,5

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

245 537

500 189

203,7

454 159

814 230

179,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

6 075 749

7 374 522

121,4

10 142 561

11 682 894

115,2

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

585 638

676 664

115,5

1 042 417

1 155 452

110,8

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

67 938

89 230

131,3

112 300

125 641

111,9

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

78 484

80 653

102,8

64 133

70 642

110,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

93 727

90 933

97,0

241 091

208 681

86,6

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

259 668

331 635

127,7

498 775

543 207

108,9

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

197 224

218 778

110,9

269 226

308 710

114,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva
i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

347 613

442 855

127,4

165 046

192 821

116,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

144 956

163 981

113,1

254 182

268 788

105,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 104

1 074

97,2

745

1 158

155,4

 

18

Printing and reproduction
of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

281 854

376 142

133,5

387 239

420 012

108,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

406 279

455 611

112,1

976 802

1 167 762

119,5

 

20

Manufacture of chemicals
and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

474 338

558 491

117,7

890 645

851 275

95,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

230 030

294 896

128,2

484 991

616 096

127,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

248 904

291 564

117,1

225 571

262 555

116,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

254 650

367 881

144,5

643 768

902 386

140,2