GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 8. LISTOPADA 2021./ 8 OCTOBER, 2021

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci
od siječnja do srpnja 2021. i od siječnja do kolovoza 2021.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data
January – July 2021 and January – August 2021

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 77,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 118,2 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 40,3 milijarde kuna.

 

According to provisional data, from January to July 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 77.9 billion kuna. At the same time, total import was 118.2 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 40.3 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2021. bila je 65,9%.

 

In the period from January to July 2021, coverage of import by export was 65.9%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 87,7 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 134,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 46,9 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in the period from January to August 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 87.7 billion kuna, while total import was 134.6 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 46.9 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,1%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 65.1% in the period from January to August 2021.

 

 

 

4-2-1

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 692 574

1 167 765

1 307 784

14 354 732

1 928 123

2 160 505

-5 662 158

-760 358

-852 721

60,6

II.

9 642 100

1 296 736

1 433 596

15 974 613

2 148 287

2 372 368

-6 332 513

-851 551

-938 771

60,4

III.

9 085 255

1 218 932

1 337 010

15 081 224

2 022 993

2 224 423

-5 995 968

-804 061

-887 413

60,2

IV.

7 233 018

951 188

1 045 538

11 084 784

1 456 943

1 600 553

-3 851 766

-505 755

-555 015

65,3

V.

7 701 046

1 019 658

1 107 178

12 755 514

1 688 665

1 834 033

-5 054 468

-669 007

-726 855

60,4

VI.

9 454 773

1 248 128

1 382 143

14 893 298

1 965 354

2 180 074

-5 438 525

-717 226

-797 931

63,5

VII.

10 387 736

1 374 051

1 545 159

15 511 965

2 051 735

2 303 852

-5 124 229

-677 684

-758 692

67,0

VIII.

7 647 409

1 020 248

1 210 932

12 660 857

1 689 975

2 005 005

-5 013 448

-669 727

-794 073

60,4

IX.

10 503 359

1 396 638

1 663 423

14 849 477

1 974 537

2 352 068

-4 346 118

-577 899

-688 645

70,7

X.

10 947 896

1 451 410

1 700 460

15 530 560

2 058 574

2 411 165

-4 582 664

-607 164

-710 705

70,5

XI.

10 685 945

1 411 526

1 652 885

14 503 154

1 915 986

2 240 608

-3 817 209

-504 460

-587 723

73,7

XII.

10 149 643

1 343 482

1 605 172

15 233 085

2 016 696

2 411 484

-5 083 442

-673 214

-806 312

66,6

I. – XII.

112 130 754

14 899 762

16 991 282

172 433 263

22 917 867

26 096 137

-60 302 509

-8 018 105

-9 104 856

65,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 511 177

1 129 035

1 384 484

13 074 374

1 734 019

2 127 393

-4 563 197

-604 984

-742 909

65,1

II.

9 741 595

1 289 496

1 564 131

15 839 038

2 096 364

2 542 921

-6 097 443

-806 868

-978 789

61,5

III.

12 173 818

1 607 680

1 942 726

18 756 584

2 476 669

2 989 580

-6 582 765

-868 989

-1 046 854

64,9

IV.

11 809 866

1 560 869

1 839 372

17 282 421

2 284 406

2 687 507

-5 472 555

-723 536

-848 135

68,3

V.

11 637 019

1 539 991

1 860 778

17 142 670

2 268 838

2 741 938

-5 505 651

-728 847

-881 160

67,9

VI.

12 246 458

1 629 733

1 987 539

18 261 675

2 430 094

2 962 984

-6 015 216

-800 362

-975 445

67,1

VII.

11 790 469

1 574 007

1 871 889

17 804 257

2 376 910

2 826 666

-6 013 789

-802 903

-954 777

66,2

I. – VII.

77 910 402

10 330 811

12 450 919

118 161 018

15 667 300

18 878 989

-40 250 616

-5 336 489

-6 428 070

65,9

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

62 196 502

77 910 402

125,3

99 656 130

118 161 018

118,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

3 334 462

3 874 638

116,2

3 105 387

3 420 522

110,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

2 271 929

4 374 168

192,5

3 978 843

7 095 100

178,3

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

54 562 062

65 660 907

120,3

90 318 002

104 093 687

115,3

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 187 958

6 000 935

115,7

9 416 321

10 529 857

111,8

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

639 600

810 649

126,7

1 076 858

1 181 885

109,8

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

674 104

724 072

107,4

555 671

658 837

118,6

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

819 300

812 617

99,2

2 115 838

1 840 650

87,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 448 947

2 921 222

119,3

4 400 978

4 818 493

109,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 775 111

1 921 695

108,3

2 388 193

2 739 489

114,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3 097 271

4 009 331

129,4

1 485 916

1 718 878

115,7

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 275 190

1 462 288

114,7

2 252 258

2 411 284

107,1

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

9 520

9 368

98,4

6 382

11 091

173,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

2 585 050

3 701 766

143,2

3 211 198

3 870 739

120,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 628 412

4 130 555

113,8

8 652 850

10 430 233

120,5

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4 326 209

4 866 844

112,5

7 755 658

7 349 117

94,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 064 693

2 644 454

128,1

4 342 775

5 477 390

126,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 257 213

2 617 124

115,9

2 009 201

2 339 207

116,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 268 961

3 311 449

145,9

5 758 650

8 178 100

142,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

4 340 992

5 201 020

119,8

3 805 313

4 790 275

125,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 093 480

2 311 010

110,4

5 707 116

6 638 585

116,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

4 765 021

5 973 503

125,4

4 829 617

6 353 751

131,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3 940 985

4 461 786

113,2

8 460 535

8 785 433

103,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 887 110

2 818 427

97,6

6 509 818

8 189 597

125,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 801 958

2 830 903

157,1

1 857 239

1 377 468

74,2

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 008 407

1 250 136

124,0

1 466 691

1 796 945

122,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

666 571

869 752

130,5

2 252 926

2 606 382

115,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

706 683

1 815 634

256,9

1 690 627

2 358 452

139,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 013 780

1 840 239

181,5

280 800

884 775

315,1

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

241 871

292 995

121,1

265 215

291 812

110,0

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

150

137

91,5

734

310

42,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 243

2 207

177,6

1 550

2 551

164,6

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

64 322

49 478

76,9

14 973

13 810

92,2

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

62 196 502

77 910 402

125,3

99 656 130

118 161 018

118,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

7 327 791

8 490 137

115,9

11 328 542

12 510 922

110,4

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 289 968

1 433 058

111,1

1 625 903

1 842 218

113,3

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

4 461 437

5 965 069

133,7

1 830 691

2 700 363

147,5

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

5 270 759

9 540 377

181,0

9 090 626

13 822 244

152,0

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

275 600

413 212

149,9

467 301

592 653

126,8

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

8 679 814

9 958 111

114,7

17 324 144

18 801 660

108,5

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

10 788 013

13 511 157

125,2

18 004 545

22 035 918

122,4

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

15 389 259

17 882 950

116,2

25 917 419

29 765 246

114,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

8 405 943

10 310 013

122,7

13 909 993

15 891 996

114,2

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

243 597

356 841

146,5

141 993

183 987

129,6

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

64 322

49 478

76,9

14 973

13 810

92,2

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

62 196 502

77 910 402

125,3

99 656 130

118 161 018

118,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

42 479 158

53 068 123

124,9

79 012 477

91 415 033

115,7

EU Member States1)

Austrija

3 605 663

4 412 343

122,4

6 600 277

7 818 480

118,5

Austria

Belgija

1 101 181

1 072 872

97,4

3 470 968

2 503 217

72,1

Belgium

Bugarska

416 823

461 318

110,7

698 318

1 422 373

203,7

Bulgaria

Cipar

31 995

60 260

188,3

90 930

40 904

45,0

Cyprus

Češka

1 095 174

1 174 359

107,2

2 547 069

2 790 232

109,5

Czech Republic

Danska

257 183

456 922

177,7

567 614

649 678

114,5

Denmark

Estonija

43 061

49 792

115,6

43 037

32 042

74,5

Estonia

Finska

114 969

166 337

144,7

155 683

183 905

118,1

Finland

Francuska

1 777 506

2 132 949

120,0

2 664 463

3 085 727

115,8

France

Grčka

326 833

452 980

138,6

658 199

1 097 995

166,8

Greece

Irska

111 362

212 220

190,6

438 691

382 346

87,2

Ireland

Italija

7 612 503

9 868 620

129,6

12 976 883

14 626 820

112,7

Italy

Letonija

56 349

148 283

263,2

74 150

61 070

82,4

Latvia

Litva

216 068

247 251

114,4

169 192

203 243

120,1

Lithuania

Luksemburg

922 383

49 261

5,3

62 388

66 348

106,3

Luxembourg

Mađarska

4 046 490

6 554 076

162,0

7 701 698

9 084 209

118,0

Hungary

Malta

64 815

243 859

376,2

27 772

32 717

117,8

Malta

Nizozemska

910 941

1 185 540

130,1

3 854 594

4 470 334

116,0

Netherlands

Njemačka

8 336 832

9 634 603

115,6

15 065 652

17 709 818

117,6

Germany

Poljska

1 158 563

1 486 821

128,3

3 917 873

4 921 552

125,6

Poland

Portugal

182 432

234 980

128,8

127 474

163 600

128,3

Portugal

Rumunjska

1 195 625

1 466 189

122,6

1 043 013

1 203 602

115,4

Romania

Sjeverna Irska

6 240

2)

27 529

2)

Northern Ireland

Slovačka

604 838

730 347

120,8

1 905 277

2 637 663

138,4

Slovakia

Slovenija

6 524 763

8 751 477

134,1

11 460 803

13 003 393

113,5

Slovenia

Španjolska

1 070 474

1 205 161

112,6

2 069 050

2 490 641

120,4

Spain

Švedska

683 518

591 168

86,5

621 099

697 860

112,4

Sweden

Neraspoređeno

10 816

11 894

110,0

310

7 737

3)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 180 885

1 525 101

129,1

848 661

821 104

96,8

EFTA countries

Island

7 941

10 003

126,0

207

231

111,8

Iceland

Lihtenštajn

5 390

80 767

3)

82

366

446,7

Liechtenstein

Norveška

227 432

362 534

159,4

69 535

57 453

82,6

Norway

Švicarska

940 123

1 071 796

114,0

778 837

763 054

98,0

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

10 240 510

11 909 510

116,3

5 733 302

7 771 667

135,6

CEFTA countries

Albanija

353 934

354 672

100,2

46 429

83 600

180,1

Albania

Bosna i Hercegovina

5 257 626

6 249 630

118,9

2 853 552

4 150 913

145,5

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

738 221

913 793

123,8

14 758

21 099

143,0

Montenegro

Kosovo

446 848

464 304

103,9

17 598

25 599

145,5

Kosovo

Moldavija

7 311

8 725

119,3

9 983

6 991

70,0

Moldova

Sjeverna Makedonija

610 700

597 358

97,8

353 462

402 049

113,7

North Macedonia

Srbija

2 825 869

3 321 028

117,5

2 437 519

3 081 416

126,4

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

804 777

680 224

84,5

217 438

719 823

331,0

OPEC countries

Alžir

181 201

19 388

10,7

37 755

71 494

189,4

Algeria

Angola

32

184

574,1

-

1

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

1 610

745

46,3

-

-

-

Equatorial Guinea

Gabon

1 427

3 438

241,0

-

422

-

Gabon

Irak

46 742

15 032

32,2

1

11

826,9

Iraq

Iran, Islamska Republika

16 119

17 704

109,8

7 118

19 126

268,7

Iran, Islamic Republic of

Kongo

956

2 056

215,1

9

-

-

Congo

Kuvajt

25 735

26 944

104,7

305

5

1,6

Kuwait

Libija

21 486

56 652

263,7

335

64 744

3)

Libya

Nigerija

32 901

6 758

20,5

125 351

527 140

420,5

Nigeria

Saudijska Arabija

164 654

251 196

152,6

39 690

26 871

67,7

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

311 913

280 026

89,8

6 647

7 707

115,9

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

-

101

-

227

2 302

3)

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 994 661

3 447 539

115,1

3 869 882

4 584 348

118,5

Other countries in Europe

Bjelorusija

156 367

69 552

44,5

31 578

52 647

166,7

Belarus

Rusija

623 352

746 059

119,7

933 614

1 988 200

213,0

Russian Federation

Turska

689 453

1 301 074

188,7

1 659 600

1 852 580

111,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina4)

1 085 715

865 854

79,7

1 123 430

526 838

46,9

United Kingdom4)

Ukrajina

304 649

248 877

81,7

120 156

162 218

135,0

Ukraine

Ostale zemlje

135 125

216 122

159,9

1 504

1 866

124,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 535 559

1 765 749

115,0

8 220 569

9 999 543

121,6

Other countries in Asia

Azerbajdžan

5 833

5 105

87,5

2 361 184

3 365 498

142,5

Azerbaijan

Bangladeš

4 481

6 250

139,5

52 787

49 342

93,5

Bangladesh

Filipini

40 373

16 010

39,7

6 343

7 927

125,0

Philippines

Hong Kong, Kina

51 193

136 606

266,8

8 726

6 939

79,5

Hong Kong, China

Indija

66 455

135 438

203,8

581 028

498 902

85,9

India

Indonezija

20 504

34 301

167,3

108 545

106 471

98,1

Indonesia

Izrael

98 807

170 314

172,4

116 209

80 320

69,1

Israel

Japan

272 779

267 643

98,1

132 140

161 797

122,4

Japan

Katar

61 057

87 616

143,5

239

217 251

3)

Qatar

Kazahstan

95 423

60 759

63,7

75 997

295 453

388,8

Kazakhstan

Kina

397 802

383 218

96,3

3 921 323

4 294 409

109,5

China

Koreja, Republika

38 441

52 452

136,4

253 582

291 605

115,0

Korea, Republic of

Libanon

49 848

29 493

59,2

691

75

10,8

Lebanon

Malezija

21 631

30 630

141,6

53 849

87 957

163,3

Malaysia

Pakistan

29 905

16 971

56,7

49 675

44 911

90,4

Pakistan

Singapur

33 905

18 257

53,8

47 499

44 802

94,3

Singapore

Tajland

10 758

8 973

83,4

77 233

96 770

125,3

Thailand

Tajvan, Kina

19 916

69 911

351,0

130 431

134 398

103,0

Taiwan, China

Vijetnam

78 654

117 022

148,8

179 560

146 434

81,6

Viet Nam

Ostale zemlje

137 795

118 780

86,2

63 526

68 282

107,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

598 354

696 039

116,3

266 183

444 134

166,9

Other countries in Africa

Egipat

316 919

376 817

118,9

94 365

262 491

278,2

Egypt

Etiopija

26 702

28 251

105,8

40 968

40 207

98,1

Ethiopia

Južnoafrička Republika

19 773

77 988

394,4

23 127

43 907

189,9

South Africa

Maroko

87 637

102 942

117,5

73 011

46 541

63,7

Morocco

Tunis

5 362

21 631

403,4

8 965

14 074

157,0

Tunisia

Ostale zemlje

141 962

88 410

62,3

25 746

36 913

143,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 203 279

3 230 999

146,6

1 335 194

1 985 845

148,7

Other countries in America

Argentina

4 351

6 371

146,4

38 499

37 668

97,8

Argentina

Brazil

36 676

100 791

274,8

77 568

50 229

64,8

Brazil

Kanada

177 694

228 663

128,7

77 320

65 505

84,7

Canada

Meksiko

31 458

30 969

98,4

41 363

92 229

223,0

Mexico

SAD

1 863 323

2 789 811

149,7

984 495

1 629 729

165,5

United States

Ostale zemlje

89 779

74 394

82,9

115 949

110 485

95,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

98 096

1 556 795

3)

20 779

257 023

3)

Countries of Oceania

Australija

86 152

85 837

99,6

11 514

253 815

3)

Australia

Novi Zeland

10 784

6 752

62,6

6 073

3 168

52,2

New Zealand

Ostale zemlje

1 160

1 464 206

3)

3 192

41

1,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

61 223

30 325

49,5

131 646

162 498

123,4

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Indeks je veći od 999.

4)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   The index exceeds 999.

4)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. VIII. 2020.

I. VIII. 2021.

Indeksi

Indices

I. VIII. 2021.

I. VIII. 2020.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

69 843 911

87 653 728

125,5

Export

Države članice EU-a1)

47 641 012

59 651 996

125,2

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

22 202 900

28 001 732

126,1

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

112 316 987

134 577 344

119,8

Import

Države članice EU-a1)

88 953 442

103 432 431

116,3

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

23 363 545

31 144 913

133,3

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-42 473 075

-46 923 616

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

62,2

65,1

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,5149

7,5416

100,4

7,5144

7,5419

100,4

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2020.

I. – VII. 2021.

indeksi

Indices

I. – VII. 2021.

I. – VII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 276 457

10 330 811

124,8

13 262 099

15 667 300

118,1

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

443 742

513 723

115,8

413 336

453 431

109,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

302 719

579 937

191,6

529 686

940 811

177,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

7 259 804

8 706 472

119,9

12 019 201

13 801 789

114,8

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

690 378

795 711

115,3

1 252 655

1 396 507

111,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

85 052

107 574

126,5

143 134

156 785

109,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

89 648

96 008

107,1

73 947

87 377

118,2

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

108 912

107 749

98,9

281 401

244 027

86,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

325 738

387 342

118,9

585 858

638 767

109,0

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

236 353

254 743

107,8

318 173

363 143

114,1

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

412 186

531 664

129,0

197 712

227 921

115,3

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

169 602

193 911

114,3

299 582

319 752

106,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 265

1 242

98,1

849

1 471

173,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

343 854

491 379

142,9

428 777

513 439

119,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

482 925

547 738

113,4

1 151 180

1 382 806

120,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

574 830

645 155

112,2

1 031 848

974 263

94,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

274 681

350 628

127,6

577 831

726 182

125,7

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

300 250

347 049

115,6

267 368

310 145

116,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

301 821

439 155

145,5

766 049

1 084 514

141,6

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

577 321

689 636

119,5

506 591

635 114

125,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

278 600

306 416

110,0

759 357

880 117

115,9

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

633 908

792 029

124,9

642 554

842 421

131,1